Search results for "Boligpriser"

Results 51 - 60 of 118 Page 6 of 12
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Andelsleilighet

Andelsleilighet er et annet ord for borettslagsleilighet som er organisert i et borettslag. Boliger som eies sammen med andre organisert som borettslag kalles andelsleiligheter. Her er det borettslaget som har skjøte på eiendommen, mens alle eierne har skjøte på hver sin andel som er registret i Borettsregisteret som er en del av Kartverket. De holder oversikt over hvem som eier andeler i borettslag. Felleskostnadene dekker drift mm Alle andeler har eget nummer. Borettsinnskudd er den opprinnelige kontantandelen som første kjøper innbetalte som egenkapital til borettslaget. Dette innskuddet ligger inne i kjøpesummen når du kjøper. Felleskostnadene dekker drift, vedlikehold, forsikring, renter og […]

– Bekymringen bør ikke overdrives

[…]tolvmånedersveksten 7,1 prosent. Det er klart høyere enn de siste årene. Lavt rentenivå, økte boligpriser og svakere inntektsutvikling i husholdningene kan føre til at husholdningenes samlede gjeld i forhold til inntektene vil øke ytterligere i tiden framover.» Ikke så bekymret Norges Eiendomsmeglerforbund er enig med Finanstilsynet i at høye boligpriser og høy gjeldsbelastning i husholdningssektoren utgjør en systemrisiko, men denne bekymringen bør ikke overdrives. – I vurderingen av sårbarhet må det tas i betraktning at husholdningenes rentebelastning er historisk lav, og at det er svært lav sannsynlighet for at rentene vil øke betydelig i årene som kommer. Samtidig er norske […]

Nye analyser: Markant fall i antall førstegangskjøperne og flere må kjøpe sammen

[…]fra 2017 fram til 2022, mens nedgangen i årets første halvår må sees i sammenheng med høye boligpriser og at rentene er på vei oppover. Etterspørselen fra førstegangskjøpere har falt markant i 2022. Etter rekordsterk etterspørsel under pandemien, er vi nær en bunnotering for førstegangskjøpere i Oslo. Dette minner om 2017 da vi hadde en relativt sterk priskorreksjon som startet i andre kvartal etter en forutgående periode med svært sterk boligprisvekst, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving. Høye boligpriser, stigende renter og utlånsforskriften virker sterkt begrensende på kjøpekraften til førstegangskjøpere i pressområder. Med utsikter til et høyere […]
Read more » Nye analyser: Markant fall i antall førstegangskjøperne og flere må kjøpe sammen

Boplikt

Boplikt for en eiendom betyr at noen må bo på eiendommen. Boplikt kan både legges på landbrukseiendommer og på boligeiendommer. Boplikten for eiendom er begrunnet i at det skal bo folk på eiendommene. Enten fordi det er gårdsbruk eller fordi det er bolighus i spesielle områder. Boplikt kommer i utgangspunktet fra tre ulike regelsett i konsesjonsloven. Boplikt i kommuner med nullgrense – (nedsatt konsesjonsgrense) er den som oftest omtales når det gjelder boplikt for bolig og fritidseiendommer. Det er en rekke kommuner som har vedtatt nullgrense for hele eller deler av kommunen. Dette gjelder særlig kommuner langs kysten, eller på […]

Formuesverdi på bolig og hytte

Formuesverdien er verdien som brukes til å beregne den skattemessige verdien av boligen eller hytten din. Formuesverdi het før «ligningsverdi». Begrepet er nytt fra 2017, men beregningen er den samme. Formuesverdien på bolig og fritidsbolig (hytte) skal oppgis i skattemeldingen (selvangivelsen) hvert år, og ligger til grunn for beregning av formuesskatten. I og med at de fleste har mye lån, vil man ikke få noen utlignet formuesskatt, men det er viktig å oppgi riktig formuesskatt likevel. Les også: Skatt på bolig i 2018 – slik er satsene Står i salgsoppgaven og annonsen Formuesverdien skal oppgis i salgsinformasjonen når boligen selges. For […]

Risikoen for eiendommen

Overtagelse av boligen er det tidspunktet du blir eier. Det kalles også «risikoens overgang». Fra dette tidspunktet «står eiendommen for din regning og din risiko». På norsk: Brenner huset nå er det ditt selskap som er ansvarlig. Dette er grunnen til at du må ha innboforsikring når du overtar huset. Dette er ikke noe du skal vente med til etter at du har tatt over! Les mer: Hvilke forsikringer trenger man? Overtagelsestidspunktet er avtalt i kontrakten med dato og klokkeslett. Overtagelsestidspunktet kalles også overtagelsesdagen. I forbindelse med overtagelsen av boligen er det vanlig at du blir innkalt på overtagelsesmøte. Er alt […]

Kommentarer til Finanstilsynets anbefalinger

Kommentar til Finanstilsynet forslag for å dempe veksten i boligpriser og kredittveksten i den norske husholdningssektoren. Finanstilsynet har foreslått å forskriftsfeste krav til utlånspraksis for boliglån. Forslaget innebærer en innsnevring av bankenes skjønnsutøvelse som vil bidra til en strammere utlånspraksis. Les Finanstilsynets brev til Finansdepartementet her. Norges Eiendomsmeglerforbund vil knytte noen kommentarer til Finanstilsynets anbefalinger. – Vi deler finansmyndighetenes bekymring for et galopperende boligmarked med en ukontrollert pris- og gjeldsspiral. Vi tror likevel at tiltak på kreditsiden vil ha begrenset effekt på kort sikt. Boligmarkedet er preget av ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. Det er over tid bygget for få […]

Budsjett

Slik setter du opp ditt eget boligbudsjett. Budsjett er en oversikt over forventede inntekter og forventede kostnader. Et budsjett skal hjelpe til å planlegge for å få oversikt over økonomien. Det finnes mange gode modeller som er tilgjengelige. Les også: Slik kan samboere fordele boligutgiftene ikke gå i «Remafellen» Når du setter opp budsjett for bolighandelen din, må du blant annet regne med følgende kostnader for boligholdet: Boligkostnader i tillegg til renter og avdrag på lån kan betales som felleskostnader eller bli fakturert direkte. Eksempler på kostnader utover renter og avdrag er: Kommunale avgifter Eiendomsskatt Forsikring Vedlikehold TV, bredbånd, telefoni Brøyting […]

Boligprisene i april: Opp med 1,8 prosent – omsetningstiden holder seg

Boligprisene stiger i alle byer i april. Sterkest er Bergen. Omsetningstiden holder seg fortsatt høyere enn tidligere år. Boligprisstatistikken fra EiendomNorge, Eiendomsverdi og Finn viser at boligprisene i april steg med 1,8 prosent på landsbasis. Dette er noe bedre enn vanlig for måneden, og er nok noe påvirket av at påsken i år falt i mars. «Overraskende sterk vekst» At boligprisene stiger såpass mye overrasker Carl O. Geving, administrerende direktør i i Norges Eiendomsmeglerforbund: -Det norske boligmarkedet er stabilisert som forventet, men prisveksten i april er overraskende sterk, kommenterer han. Geving er opptatt av at tallene viser at boligmarkedet nå […]
Read more » Boligprisene i april: Opp med 1,8 prosent – omsetningstiden holder seg

Boligprisene i februar steg med 1,1 prosent – flere boliger solgt enn i 2017

Det ble solgt 6268 boliger i februar. Til tross for OL og vinterferie er dette 1,5 prosent flere enn i fjor. Prisene steg med 1,1 prosent på landsbasis. Boligprisstatistikken for februar ble lagt frem av EiendomNorge mandag formiddag. Statistikken viser at boligprisene steg på landsbasis med 1,1 prosent. Dette er en februar omtrent «midt på treet» ser man statistikken for de siste 10 årene under ett. Det ble solgt 6268 boliger i februar, noe som er 1,5 prosent flere boliger enn i februar 2017. Totalt er det solgt 5,8 prosent flere boliger til nå i 2018 enn de to første […]
Read more » Boligprisene i februar steg med 1,1 prosent – flere boliger solgt enn i 2017