Search results for "Boligpriser"

Results 101 - 117 of 117 Page 3 of 3
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

– Stabil styringsrente er helt avgjørende for boligmarkedet

[…]CF Wesenberg/Kolonohaven). – Norges Eiendomsmeglerforbund vil minne om at den sterke veksten i boligpriser og husholdningenes gjeld er trigget av den lave renten. I nåværende situasjon med større usikkerhet om prisutviklingen kan endringer i styringsrenten få uheldig effekt på forbrukernes forventninger til boligmarkedet,sier Geving videre. Litt høyere prognoser Norges Bank begrunner beslutningen om å holde renten uendret blant annet med at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi ser ut til å være høyere enn tidligere lagt til grunn. Inflasjonen er lavere enn ventet og vil kunne fortsette å avta i månedene som kommer, men økt aktivitet og avtakende arbeidsledighet tilsier at prisveksten […]
Read more » – Stabil styringsrente er helt avgjørende for boligmarkedet

Lave renter i mange år

[…]økt kraftig de siste månedene. De lave rentene genererer økt etterspørsel etter lån, høyere boligpriser og etterhvert høyere boliginvesteringer. Boligmarkedet bidrar derfor til å løfte norsk økonomi ut av krisen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Vi kan konstatere at boligmarkedet er motsyklisk i 2020, slik det var i 2016. Etter tre år med sunn prisutvikling i boligmarkedet må vi ta høyde for en noe sterkere gjelds- og prisvekst enn ønskelig. Det er prisen å betale for å løfte norsk økonomi ut av krisen. Boliglånsforskriften er siste skanse mot en ukontrollert gjelds- og prisvekst, sier administrerende direktør […]

Satte opp styringsrenten

[…]Geving. – Over tid vil likevel en moderat heving av signalrenten bidra til å begrense veksten i boligpriser. Denne effekten kan bli noe sterkere i osloregionen hvor relativt mange husholdninger som følge av boligprisnivået har høy gjeld i forhold til inntekt. I motsatt retning trekker at sentralbankens rentebane indikerer et lavere toppnivå på renten enn mange husholdninger har forventet, sier Geving […]

– Bra for boligmarkedet med stabil rente

[…]sett en noe lavere styringsrente, men at en lavere styringsrente øker risikoen for at veksten i boligpriser og gjeld skyter ytterligere fart.   – Slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding torsdag. Analysene i rapporten innebærer en styringsrente som holder seg nær ½ prosent de neste årene. Samtidig innebærer renteprognosen at det er litt større sannsynlighet for at styringsrenten settes ned enn opp det nærmeste […]

Boligmarkedet 2016

[…]Bjørnstad fra Samfunnsøkonomisk analyse la frem sin ferske konjunkturrapport om boligbygging og boligpriser. Se presentasjonen her Forbrukerøkonom Kristina Picard fra Storebrand snakket om hvordan forbrukerne skal «rigge» seg for framtidens boligmarked. Se […]

Forbrukerrådgiveren ga råd i «Jacobsen» på NRK p1+

[…]Hans-Petter Jacobsen betegnet som «helt vilt» om dagen, etter tirsdagens melding om økte boligpriser. Budgivning Det første temaet som ble behandlet er budgivning, og hvordan det lønner seg å gå frem i bolighandelen. Carsten Pihl presiserte at det vil komme an på hvor i landet man er, det er stor forskjell på Oslo-området og for eksempel Rogaland og Sørlandet. Les mer: Hold hodet kaldt i budrunden! Borettslag eller selveier? Det neste temaet var hvordan type bolig man skal kjøpe – borettslag eller selveier. Forbrukerrådgiveren pekte på de viktigste forskjellene mellom borettslag og selveiere. Det ble til og med en liten […]
Read more » Forbrukerrådgiveren ga råd i «Jacobsen» på NRK p1+

Boligmarkedkonferansen: Full støtte til den norske boligmodellen

Den norske eiemodellen har fortsatt meget god støtte fra forskere og politikere viste NEFs konferanse Boligmarkedet denne uken. Med over 24 prosent boligprisstigning i hovedstaden i fjor var temaet for vårens Boligmarked-konferanse i konserthuset onsdag 22. mars satt: «Ødelegger Oslomarkedet for den norske boligmodellen?». Med andre ord: Har det rett og slett blitt for dyrt å eie sin egen bolig. NEFs administrerende direktør Carl O. Geving satte an tonen i sin innledning, og trakk linjene tilbake til gjenreisingen etter krigen. Da var det samstemt vilje om at nordmenn burde eie sine egne boliger. Men Geving pekte på at for å […]
Read more » Boligmarkedkonferansen: Full støtte til den norske boligmodellen

Digital oppdatering: Nytt proptech-kart for januar 2018

5 nyheter om proptech det er verdt å få med seg i januar 2018. Og et oppdatert norsk proptech-kart. Av: Carsten Henrik Pihl, forbrukerrådgiver og analyseansvarlig i NEF 1. Nytt Proptech-kartet for januar 2018 Vi har oppdatert proptech-kartet nå i januar 2018. Ikke bare det – vi har byttet navn på det også. Bransjen som driver med digitalisering av bolighandelen kalles «real-estate-tech» i USA, mens det kalles «proptech» (etter property-tech) i Storbrittannia. Tidligere har vi brukt det amerikanske «real-estate-tech» som navn på kartet, men i løpet av høsten 2018 festet begrepet «proptech» seg i Norge. Dermed har vi byttet navn […]
Read more » Digital oppdatering: Nytt proptech-kart for januar 2018

Grep for å rette opp skjevheter i boligmarkedet

[…]i to nye år for å gi boliglånsforskriften tilstrekkelig tid til å virke. Store svingninger i boligpriser og boligomsetning representerer høy risiko og en uforutsigbart for både forbrukere og eiendomsmeglere. Vi har en felles interesse i at markedet er tilgjengelig for folk flest til bærekraftige betingelser. I 2016 var NEF en av få aktører som argumenterte for strengere regulering i Oslo for å kjøle ned et overopphetet hovedstadsmarked. Finansdepartementet tok et virkningsfullt grep om boliglånsforskriften for å dempe gjeldsveksten. Det utløste en helt nødvendig priskorreksjon i 2017, og SSBs kredittindikator for mars 2018 viser at gjeldsveksten er i ferd med […]
Read more » Grep for å rette opp skjevheter i boligmarkedet

Hever renten, men senker rentebanen

[…]Det tilsier isolert sett en høyere rente. En høyere rente kan også dempe faren for at gjeld og boligpriser igjen stiger raskt. Samtidig er rentenivået ute svært lavt, og det er betydelig usikkerhet om vekstutsiktene internasjonalt. Det taler for å gå forsiktig frem i rentesettingen. Prognosen for styringsrenten tilsier en litt mindre oppgang i renten enn i forrige rapport. Svakere vekstutsikter og lavere renter ute har bidratt til nedjusteringen, skriver Norges Bank. Positivt for husholdningene – Med dagens heving til 1,5 prosent signaliserer Norges Bank nå at styringsrenten mest sannsynlig har nådd sitt toppnivå. For ett år siden var signalet […]

Hvor dyr bolig er det fornuftig for deg å kjøpe?

[…]deg jeg er rådgiver. Og for all del, det er mange områder rundt omkring i landet med stigende boligpriser. Også utenfor de største byene. Likevel, det er et faktum at prisene stiger mest der folk vil bo. Det kan derfor være verd å tenke gjennom hva som er grunnen til dette. Flyttestrømmen i Norge går fra distriktene og inn til byene. Mennesker er sosiale vesener og mange trives best der det er mange. De distriktene som klarer seg godt er der det er god kommunikasjoner inn til sentra, hvor arbeidsplasser, handel og kulturtilbud befinner seg. Men det er ikke slik […]
Read more » Hvor dyr bolig er det fornuftig for deg å kjøpe?

Kommentar til Finanstilsynets rapport «Finansielt utsyn 2015»

[…]for et kraftig tilbakeslag og finansiell ustabilitet vil øke hvis den sterke veksten i gjeld og boligpriser vedvarer. Dette som en følge av langvarige lave renter og lett tilgang på kreditt.  Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) vil knytte noen kommentarer til dette. – NEF erkjenner at en vedvarende boligprisvekst fra dagens høye nivå, ikke vil være bærekraftig på sikt. Det vil forsterke misforholdet mellom husholdningenes gjeld og inntekt, og bygge fallhøyde som øker risikoen for en hard landing i boligmarkedet som kan få store samfunnsøkonomiske ringvirkninger. – NEF mener at det må tas grep for å bremse kredittveksten, gjennom en midlertidig innstramming […]
Read more » Kommentar til Finanstilsynets rapport «Finansielt utsyn 2015»

Uendret styringsrente er bra for boligmarkedet

[…]Det kan være vanskelig for folk flest å forholde seg til den offentlige kommunikasjonen rundt boligpriser og lånerenter. Fakta og prognoser har svingt sterkt og skapt stor usikkerhet i husholdningene de siste par årene, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Etter at sentralbanken kuttet styringsrenten til 0,5 prosent i mars 2016, har mange forbrukere kjøpt seg inn i boligmarkedet på historisk lav lånekostnad. Mange av disse vil være svært sårbare for en tidlig renteheving. Derfor er det viktig at sentralbanken gå varsomt fram, og ikke fremskynde rentehevingen utover de signalene som nå er gitt, sier Geving […]
Read more » Uendret styringsrente er bra for boligmarkedet

Raskere renteoppgang

[…]utsikter for norsk økonomi. Selv om det er en åpenbar sammenheng mellom lave renter og høye boligpriser, forventer vi at balansen mellom tilbud og etterspørsel bedres i løpet av våren og at den prisdrivende renteeffekten avtar når det snart har gått ett år siden styringsrenten ble satt ned til 0 prosent, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – I denne situasjonen er forutsigbarhet viktig, og vil det være kortsiktig og risikabelt å bruke styringsrenten i et forsøk på å styre utviklingen i boligmarkedet, sier Geving […]

Rentemedisin med bivirkninger i boligmarkedet

[…]Det er et stort paradoks at den samlede etterspørselen i boligmarkedet øker i takt med stigende boligpriser. Folk føler seg rikere når boligen deres stiger i verdi, dermed får vi en kreditdrevet vekst. Den historisk lave utlånsrenten, og forventninger om fallende og langvarig lave renter, forsterker etterspørselen. Det kan drive fram en gjelds- og prisspiral som ikke er bærekraftig på sikt, og som kan føre til finansielle problemer for både husholdninger og banker når konjunkturene snur, sier Carl O. Geving. For ytterlige kommentarer kontakt: Carl O. Geving – administrerende direktør Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454 Svein Strømnes – kommunikasjonssjef Norges Eiendomsmeglerforbund […]
Read more » Rentemedisin med bivirkninger i boligmarkedet

Boligprisene i oktober: Flere boliger solgt i oktober i år enn i oktober i fjor

[…]for gjeldsveksten i husholdningen som er høyere høsten 2017 enn for ett år siden. Høye boligpriser, lave renter og høy kjøpekraft bidrar det usunne gjeldsnivået. Det er viktig å få ned den samlede gjeldsbelastningen i husholdningene for å sikre et balansert boligmarkedet over tid med lavere risiko for finansielt tilbakeslag, sier Carl O. Geving. Flest solgte boliger på flere år Antall solgte boliger på 8452 boliger er høyeste antall solgte boliger på flere år.   Slik endret prisene seg i ulike byer i oktober: Prisendring siste 12 måneder i parentes. Oslo: -1,8 % (-2,8 %) Bergen: -1,5 % (-2,6 %) […]
Read more » Boligprisene i oktober: Flere boliger solgt i oktober i år enn i oktober i fjor

Mange førstegangskjøpere, fall i samkjøp og sekundærboliger

[…]utvikling som landet samlet, med fallende samkjøperandel over tid. Tromsø, med relativt høye boligpriser har også en høy samkjøperandel. I Oslo er andelen sekundærboliger på det laveste nivået som er registrert siden 2013. Til tross for høy boligprisvekst over lang tid, har altså andelen som kjøper bolig sammen med andre ikke økt de siste ti årene. Skjerpede skatteregler og kreditregler og svakere prisutvikling i hovedstaden har svekket insentivene til å investere i sekundærbolig. For […]
Read more » Mange førstegangskjøpere, fall i samkjøp og sekundærboliger