Search results for "Beste eiendomsmegler i Oslo"

Results 481 - 500 of 719 Page 25 of 36
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Advokatfirma Arntzen de Besche

  Benytt NEFs avtale med Arntzen de Besche Advokatfirma AS Medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund tilbys medlemmene prioritert behandling, individuell prissetting og særlig kvalifiserte advokater. Arntzen de Besche er et av landets ledende advokatfirmaer med flere enn 120 advokater og med kontorer i Oslo, Stavanger og Trondheim. Firmaet betjener både norsk og internasjonalt næringsliv, organisasjoner og det offentlige. Kontaktinfo: Oslo: 23 89 40 00 Trondheim: 73 87 12 00 Stavanger: 52 87 45 00 http://www.adeb.no

Kursdokumentasjon for Megleransvar og sikkerhetsrutiner

Kursdokumentasjon til kurset "Megleransvar og sikkerhetsrutiner" 20. - 21. oktober, Oslo. Last ned dokumentene under til egen PC eller Ipad. PS: Hvis du ønsker å skrive ut, så sjekk utskriftsformatet. Det er en del sider, så det kan være greit å skrive ut flere ark på en side og/eller tosidig! Last ned: Megleransvar og sikkerhetsrutiner  
Read more » Kursdokumentasjon for Megleransvar og sikkerhetsrutiner

Kursdokumentasjon: Praktisk etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

Kursdokumentasjon til  kurs i Praktisk etterlevelse av hvitvaskingsregelverket 15. desember 2016 Last ned dokumentene under til egen PC eller Ipad. PS: Hvis du ønsker å skrive ut, så sjekk utskriftsformatet. Det er en del sider, så det kan være greit å skrive ut flere ark på en side og/eller tosidig! Last ned: Kursmappe NEF 3-timer i Oslo
Read more » Kursdokumentasjon: Praktisk etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

Boligpriser: God balanse i boligmarkedet i august

Augusttallene fra boligmarkedet viser en noe svakere utvikling enn vanlig, men det er samtidig mange omsetninger og en god balanse mellom tilbud og etterspørsel i store deler av landet. Boligprisene i Norge steg med 0,8 prosent i august 2018. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,1 prosent. Boligprisene er nå 2,2 prosent høyere enn for ett år siden, viser statistikken fra Finn.no, Eiendomsverdi og Eiendom Norge. - August måned reflekterer normale tilstander i boligmarkedet over det meste av landet. Det er god balanse mellom tilbud og etterspørsel de fleste steder, samtidig som mange kjøpere er mer selektive og tar seg…
Read more » Boligpriser: God balanse i boligmarkedet i august

Signaliserer renteheving i september

Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0 prosent, men signaliserer samtidig at renten settes opp i september. I tillegg mener de at renten på sikt skal litt raskere opp enn de tidligere ha kommunisert. - Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding. Komiteen i Norges Bank som har vurdert styringsrenten, la i sine vurderinger blant annet vekt på at boligprisene har steget markert siden i fjor vår, men de har også merket seg at veksten har avtatt noe den siste tiden. I pressemeldingen skriver…

Millionutbygging stanset av 100 år gammel avtale

Enhver har som utgangspunkt rett til å få innvilget byggesøknader som er i tråd med gjeldende regulering. Noen ganger kan imidlertid en offentlig byggetillatelse bare være halvparten av det man trenger. I denne dommen kom retten til at en hundre år gammel heftelse hindret bygging. Av: advokat Eirik Gåskjønli, Bing Hodneland advokatselskap i Bing Hodneland advokatselskap DA. Store verdier i spill I tråd med prisstigningen på boliger har også prisen på byggetomter steget. Prisen på de boligtomter som nå er annonsert i Oslo spenner fra fire til åtte tusen kroner per kvadratmeter. Slike priser forutsetter naturligvis at tomten kan bebygges.…
Read more » Millionutbygging stanset av 100 år gammel avtale

Boligsalg eller tomtesalg

I en avgjørelse som nylig ble avsagt i Oslo tingrett ble et ektepar dømt til å betale gevinstskatt på et eiendomssalg som følge av at retten kom til at salget var å anse som et tomtesalg og ikke et skattefritt salg av boligeiendom. Hvordan bør megler gå frem i rådgivning overfor dem som skal selge større eiendommer til boligutviklere for å søke å unngå uforutsett skattepliktig tomtesalg? Av: Partner/advokat Lasse Jensen og senioradvokat Caroline Waller, Tenden Advokatfirma Utgangspunktet for beskatning av gevinst ved salg av bolig/ fritidseiendom Utgangspunktet er at gevinst ved salg eller annen realisasjon av bolig og fast…

Innlegg: Debatt om boligskatt

Skatt på bolig er et tema som til stadig kommer opp i den offentlig debatten, og det kommer sikkert også være et av temaene som kommer på dagsorden i høstens kommunevalg. Av: Carl O. Geving, adm.dir. Norges Eiendomsmeglerforbund I desember 2014 overleverte Scheel-utvalget en utredning av det norske skattesystemet til finansminister Siv Jensen. Utvalget foreslo en betydelig skjerping av boligbeskatningen, blant annet at ligningsverdiene av primærbolig skulle økes fra 25 til 80 prosent av markedsverdi ved beregning av formuesskatten, og likestilles med sekundærbolig og næringseiendom. Utvalget forslo å innføre skatt på utleie av egen bolig, og anbefalte videre at den…

NEF på høring om Finansmarkedsmeldingen

Norges Eiendomsmeglerforbund deltok mandag 15. mai på åpen høring om Finansmarkedsmeldingen 2016-2017 på Stortinget. I sitt innlegg pekte NEF-direktør Carl O. Geving på noen hovedpunkter med utgangspunkt i boligmarkedet. - For å sikre et balansert boligmarked mener NEF at den viktigste faktoren er en langsiktig politikk som stimulerer til tilstrekkelig boligbygging der folk vil bo. I tillegg er det viktig med forutsigbarhet i forhold til kreditt og reguleringer mot boligmarkedet, sa Carl O. Geving. Innlegget kan du se i sin helhet her. Se også sentralbanksjef Øystein Olsens redegjørelse før høringen startet. Flere markeder Geving pekte også på det faktum at man ikke…

Uvanlig sterk boligprisvekst i mars

Etter en relativt svak prisutvikling i boligmarkedet i februar, reagerte markedet med å heve gjennomsnittsprisen med 1,9 prosent i mars. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 1,2 prosent fra forrige måned, viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene er nå 5,6 prosent høyere enn for 12 måneder siden. Den tidlige påsken førte imidlertid til at det ble solgt 25 prosent færre boliger i mars i år enn på samme tid i fjor. Det ble totalt solgt 6.473 bruktboliger i mars. Ved utgangen av mars var det 11.543 boliger til salgs, noe som er 4,8 prosent flere enn for ett år siden.…

«Business as usual» i boligmarkedet

Det var rekordmange omsetninger og  prisutvikling som forventet i brukboligmarkedet i oktober. Boligprisene er i gjennomsnitt 2,4 prosent høyere enn for ett år siden etter at de sank med 0,6 prosent i oktober 2018. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene i oktober uendret. Dermed  forsetter den moderate prisutviklingen fra de foregående månedene, viser ny statistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi. - Nå er det «business as usual» i boligmarkedet. Det er lenge side markedet har vært så velfungerende. Det er høye omsetningsvolumer, samtidig som temperaturen er lavere og omsetningstiden lengre. Det indikerer at selgerne er mer realistisk og at kjøperne…

Digital oppdatering for mai: Nytt proptech-kart, robotvisning, portal skal kjøpe boliger og har Google laget budroboten?

7 ting å vite om Proptech og fremtidens bolighandel for mai 2018. Blant annet om oppdatert proptech-kart, snakkende boliger og budroboter? Av: Carsten Henrik Pihl, analyseansvarlig og forbrukerrådgiver i NEF 1. Oppdatert proptech-kart Vi har oppdatert proptech-kartet. Noen nye og spennende selskap har kommet inn. Et par har gått ut: Nye: Vendu.ai - norsk ai-initiativ som bruker maskinlæring for å lese takstrapporter og fremstille viktige punkter i klar tekst. Test produktet på siden! Husfoto.as - Nytt norsk boligfotofirma som markedsfører seg med at de skal gi bedre service til selgerne. Svensk konsept som nå er startet opp i Norge. Uniteliving.no…
Read more » Digital oppdatering for mai: Nytt proptech-kart, robotvisning, portal skal kjøpe boliger og har Google laget budroboten?

Holder styringsrenten uendret

Norges Bank besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 1,50 prosent. Samtidig signaliserer de at renten blir liggende på dagens nivå en god stund framover. I pressemeldingen fra Norges Bank skriver de at; "Hovedstyrets vurdering er at utsiktene og risikobildet samlet sett tilsier at renten holdes nær dagens nivå fremover. Prognosen for styringsrenten er om lag uendret fra forrige rapport. En svakere krone enn anslått tilsier isolert sett en høyere rentebane. På den annen side ser oppgangen i norsk økonomi ut til å være litt mer moderat enn tidligere lagt til grunn. Det tilsier isolert sett en litt lavere…

Uvanlig sterk novembermåned i boligmarkedet

Carl O. Geving (Foto: Joakim Karlsen) - Aktiviteten i boligmarkedet er svært høy for årstiden å være, prisutviklingen er sterkere enn normalt, og det lite som indikerer at boliginteressen vil avta. Utviklingen bekrefter NEFs analyse av boligmarkedet i koronaåret 2020. Folk flest har fått bedre økonomi som følge av lave renter og nordmenn prioriterer boligkjøp høyt under pandemien, sier administrerende direktør i Norge Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Boligprisene i falt i gjennomsnitt med 0,1 prosent i november 2020, men det er uvanlig sterkt for årstidene å være. Boligprisene er nå 7,8 prosent høyere enn for ett år siden, viser den…

architecture-646277_1280

Dyre leiligheter får eiendomsskatt: I Oslo er bunnfradraget i eiendomsskatten satt høyt. Men dyre leiligheter får eiendomsskatt.

Enklere å gjøre om loft og kjeller til boligareal – men husk søknad

Nye regler gjør at det nå er enklere å gjøre om boder, kjellerrom og loftsrom til boligrom. Det vil også være enklere å klargjøre de for utleie. Men pass på fellene! Fra 1. januar 2016 kom det nye regler om hvordan man kan gjøre som ubenyttede rom til boligrom. Det er endring fra såkalt tilleggsdel til hoveddel som har blitt enklere. Med tilleggsdel tenker man på boder, ubebygde loftsrom og oppbevaringsrom. Rommene man vil endre må ligge inntil eksisterende oppholdsrom. Forbruker? Denne artikkelen er en fagartikkel først og fremst for eiendomsmeglere. Les mer om reglene på vår forbrukernettside Bolig360.no: Slik kan du…
Read more » Enklere å gjøre om loft og kjeller til boligareal – men husk søknad

Nytt styre valgt på landsmøtet – Kurt Buck gjenvalgt som leder i NEF

Norges Eiendomsmeglerforbund har fått et nytt styre for perioden frem til 2020. Kurt Fridtjof Buck ble torsdag gjenvalgt til styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund under landsmøtet i Bergen. Kurt F. Buck (44) har sittet som styreleder i NEF siden 2016. Bildet over viser medlemmene i det nye styret. Foran: Kurt Buck, styreleder. Fra Venstre: Inger-Louise Dølvik (varamedlem), Brede Sørum, Randi Hollingen, Erlend Stavnås Ingebrigtsen, Trine Dahl, Ingvild Aas. (Lise Kjelle (vara) var ikke tilstede på landsmøtet). Med seg i styret har han: Randi Hollingen - nestleder, Molde Erlenn Stavnås Ingebrigtsen, Trondheim Ingvild Aas, Oslo Trine Dahl, Oslo Brede Sørum, Hamar Inger-Louise…
Read more » Nytt styre valgt på landsmøtet – Kurt Buck gjenvalgt som leder i NEF

Endrer boliglånsforskriften midlertidig

Finansdepartementet har i dag vedtatt å øke fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften til 20 prosent. Endringen gjelder for 2. kvartal 2020, men kan bli forlenget. Departementet presiserer også at bankene kan innvilge utsettelse for renter og avdrag i inntil seks måneder. – Bankene har en viktig rolle i håndteringen av de utfordringene vi står i nå. Økt fleksibilitet styrker deres mulighet til å kunne hjelpe kundene sine gjennom en krevende periode, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding. Utsiktene for norsk økonomi tilsier at mange boliglånkunder vil ha et økt behov for fleksibilitet i tiden fremover. Det kan blant annet…

Sekundærbolig

Sekundærboliger er boliger som eies av privatpersoner som ikke selv bor i disse boligene. Sekundærbolig er i utgangspunkt et skattemessig begrep. Innenfor skatteretten regnes boliger som primærbolig og som sekundærbolig. Primærboligen er boligen du bor i. Du kan bare eie én bolig som regnes som primærbolig. Andre boliger du eier blir da regnet som sekundærbolig(er). Dette kan for eksempel være: pendlerbolig utleiebolig hytte i byen helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte) Oppdeling i primær- og sekundærboliger har blant annet betydning for formuesverdien (ligningsverdien) som brukes ved beregning av eventuell formuesskatt. Sekundærboliger vil ha høyere formuesverdi. Les mer: Liten økning av sekundærboliger…

Økning i antall førstegangskjøpere

Denne rapporten dokumenterer kvartalsvis utvikling i antall førstegangskjøpere og antall sekundærboliger i Q3 2019. Rapporten som er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita, viser blant annet: hvor mange førstegangskjøpere det erom de blir flere eller færreom de blir eldre eller yngrehva slags boligtyper de kjøperregionale forskjeller Og i for hold til sekundærboliger: beholdningen av sekundærboligerandelen sekundærboligene utgjør av samlet boligmassehva slags boliger som benyttes som sekundærboligregionale forskjeller ned til bydelsnivå for de fem største byene Førstegangskjøpere og sekundærboliger 2019 Q3Last ned Økning i antall førstegangskjøpere I 2017 kom boliglånsforskriften, som ved å stille særskilte krav til blant annet egenkapital…
egenerklæring  D-nummer  Stalsbergveien  hvitvasking  tromsø  Beste eiendomsmegler i Oslo  NEF adresse  {search_term_string}  korona  Hans haugesgate 40  Bodø  Boligprisvekst  NEF ansatte  Boligpriser  avhendingsloven  Løsøre  NEF Forbrukerråd  Eiken  sekundærbolig yse  avhendingslov  Bønesstølen 25  Eiendomsvekst Oslo  felleskostnader  Pressekontakter NEF/feed/rss2/[email protected]  Nedre Stølen 2  medlemmer  Ullerudveien  Bli medlem i NEF  Pressekontakter NEF  Ferdigattest  Pressemeldinger fra NEF  kart  oslo  tilbakehold  dekningssalg  garanti  Styringsrente tall  egenhandel  Pressekontakter NEF/feed/rss2/[email protected]  vederlag