Søkeresultat for: oslo

Results 461 - 480 of 484 Page 24 of 25
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Sterk boligprisvekst

[…]dager og lengst salgstid hadde Tromsø med 65 dager. – Bekymringsfullt I de store byene var det Oslo som hadde den sterkeste veksten med 2,5 […]

Nytt fra styret i NEF

[…]på plass til høsten. Det ble i mars også avholdt et særdeles vellykket tillitsvalgtseminar i Oslo, hvor alle lokalforeninger var godt representert. Seminaret hadde både […]

– Boligprisutvikling som forventet

[…]og med en mer moderat prisutvikling enn i første kvartal. Den relativt svakere utviklingen i Oslopriser er et tegn på avkjøling, sier administrerende direktør i […]

– 90 år og like aktuell

[…]styrke regional kommunikasjon gjennom lokalforeningene, slik at NEF ikke skal fremstå utad som en Oslo-forening. Det er opplagt at for å ha et levende forbund, […]

Gjenboer

Gjenboer er et begrep som ofte brukes i salgsannonser og salgsoppgaver. Da ofte som «ingen gjenboere». Det betyr som oftest at det ikke er noen […]

Mellomfinansiering

Når du kjøper ny bolig før den gamle er solgt, trenger du som oftest et lån til den gamle boligen frem til denne er solgt. […]

Aksjeleilighet

[…]lov å stifte nye boligaksjeselskap, men en del steder henger eieformen igjen – for eksempel i Oslo indre vest. Den ekte aksjeleiligheten er en etablert og trygg […]

Formuesverdi på bolig og hytte

[…]den enkelte kommune om de vil bruke formuesverdien som grunnlag, eller gjøre egne takseringer. Oslo er en av kommunene som bruker formuesverdi som beregningsgrunnlag. Les […]

Sterkt boligmarked i august

[…]i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig i august, opp fra 41 dager i juli. Raskest salgstid har Oslo og Bergen med 19 dager. […]

Kontaktinfo

Hjem » Du søkte etter oslo » Side 24 Kontaktinfo NEF - Norges Eiendomsmeglerforbund Apotekergata 10, 0180 Oslo firmapost@nef.no 22 54 20 80 NEF - […]

Bør gjøre unntak for de med god betjeningsevne

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 14. november 2022 Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har i sitt høringssvar til Finansdepartementets om utlånsforskriften kommet med sine vurderinger av hvilke effekter […]
Les mer » Bør gjøre unntak for de med god betjeningsevne

– Reagerer sterkt på budsjettforlikets profil

[…]Antall og andel sekundærboliger av boligmassen har falt markant de senere årene. I Oslo har antall sekundærboliger falt med over 5000 boliger siden 2019, som […]
Les mer » – Reagerer sterkt på budsjettforlikets profil

Markant nedgang i boligprisene

[…]34 dager å selge en bolig i november opp fra 29 dager i oktober. Raskest salgstid har Oslo og Bergen med 24 […]