Search results for "Boligpriser"

Results 51 - 100 of 117 Page 2 of 3
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Andelsleilighet

Andelsleilighet er et annet ord for borettslagsleilighet som er organisert i et borettslag. Boliger som eies sammen med andre organisert som borettslag kalles andelsleiligheter. Her er det borettslaget som har skjøte på eiendommen, mens alle eierne har skjøte på hver sin andel som er registret i Borettsregisteret som er en del av Kartverket. De holder oversikt over hvem som eier andeler i borettslag. Felleskostnadene dekker drift mm Alle andeler har eget nummer. Borettsinnskudd er den opprinnelige kontantandelen som første kjøper innbetalte som egenkapital til borettslaget. Dette innskuddet ligger inne i kjøpesummen når du kjøper. Felleskostnadene dekker drift, vedlikehold, forsikring, renter og […]

– Bekymringen bør ikke overdrives

[…]tolvmånedersveksten 7,1 prosent. Det er klart høyere enn de siste årene. Lavt rentenivå, økte boligpriser og svakere inntektsutvikling i husholdningene kan føre til at husholdningenes samlede gjeld i forhold til inntektene vil øke ytterligere i tiden framover.» Ikke så bekymret Norges Eiendomsmeglerforbund er enig med Finanstilsynet i at høye boligpriser og høy gjeldsbelastning i husholdningssektoren utgjør en systemrisiko, men denne bekymringen bør ikke overdrives. – I vurderingen av sårbarhet må det tas i betraktning at husholdningenes rentebelastning er historisk lav, og at det er svært lav sannsynlighet for at rentene vil øke betydelig i årene som kommer. Samtidig er norske […]

Boplikt

Boplikt for en eiendom betyr at noen må bo på eiendommen. Boplikt kan både legges på landbrukseiendommer og på boligeiendommer. Boplikten for eiendom er begrunnet i at det skal bo folk på eiendommene. Enten fordi det er gårdsbruk eller fordi det er bolighus i spesielle områder. Boplikt kommer i utgangspunktet fra tre ulike regelsett i konsesjonsloven. Boplikt i kommuner med nullgrense – (nedsatt konsesjonsgrense) er den som oftest omtales når det gjelder boplikt for bolig og fritidseiendommer. Det er en rekke kommuner som har vedtatt nullgrense for hele eller deler av kommunen. Dette gjelder særlig kommuner langs kysten, eller på […]

Formuesverdi på bolig og hytte

Formuesverdien er verdien som brukes til å beregne den skattemessige verdien av boligen eller hytten din. Formuesverdi het før «ligningsverdi». Begrepet er nytt fra 2017, men beregningen er den samme. Formuesverdien på bolig og fritidsbolig (hytte) skal oppgis i skattemeldingen (selvangivelsen) hvert år, og ligger til grunn for beregning av formuesskatten. I og med at de fleste har mye lån, vil man ikke få noen utlignet formuesskatt, men det er viktig å oppgi riktig formuesskatt likevel. Les også: Skatt på bolig i 2018 – slik er satsene Står i salgsoppgaven og annonsen Formuesverdien skal oppgis i salgsinformasjonen når boligen selges. For […]

Risikoen for eiendommen

Overtagelse av boligen er det tidspunktet du blir eier. Det kalles også «risikoens overgang». Fra dette tidspunktet «står eiendommen for din regning og din risiko». På norsk: Brenner huset nå er det ditt selskap som er ansvarlig. Dette er grunnen til at du må ha innboforsikring når du overtar huset. Dette er ikke noe du skal vente med til etter at du har tatt over! Les mer: Hvilke forsikringer trenger man? Overtagelsestidspunktet er avtalt i kontrakten med dato og klokkeslett. Overtagelsestidspunktet kalles også overtagelsesdagen. I forbindelse med overtagelsen av boligen er det vanlig at du blir innkalt på overtagelsesmøte. Er alt […]

Kommentarer til Finanstilsynets anbefalinger

Kommentar til Finanstilsynet forslag for å dempe veksten i boligpriser og kredittveksten i den norske husholdningssektoren. Finanstilsynet har foreslått å forskriftsfeste krav til utlånspraksis for boliglån. Forslaget innebærer en innsnevring av bankenes skjønnsutøvelse som vil bidra til en strammere utlånspraksis. Les Finanstilsynets brev til Finansdepartementet her. Norges Eiendomsmeglerforbund vil knytte noen kommentarer til Finanstilsynets anbefalinger. – Vi deler finansmyndighetenes bekymring for et galopperende boligmarked med en ukontrollert pris- og gjeldsspiral. Vi tror likevel at tiltak på kreditsiden vil ha begrenset effekt på kort sikt. Boligmarkedet er preget av ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. Det er over tid bygget for få […]

Budsjett

Slik setter du opp ditt eget boligbudsjett. Budsjett er en oversikt over forventede inntekter og forventede kostnader. Et budsjett skal hjelpe til å planlegge for å få oversikt over økonomien. Det finnes mange gode modeller som er tilgjengelige. Les også: Slik kan samboere fordele boligutgiftene ikke gå i «Remafellen» Når du setter opp budsjett for bolighandelen din, må du blant annet regne med følgende kostnader for boligholdet: Boligkostnader i tillegg til renter og avdrag på lån kan betales som felleskostnader eller bli fakturert direkte. Eksempler på kostnader utover renter og avdrag er: Kommunale avgifter Eiendomsskatt Forsikring Vedlikehold TV, bredbånd, telefoni Brøyting […]

Boligprisene i april: Opp med 1,8 prosent – omsetningstiden holder seg

Boligprisene stiger i alle byer i april. Sterkest er Bergen. Omsetningstiden holder seg fortsatt høyere enn tidligere år. Boligprisstatistikken fra EiendomNorge, Eiendomsverdi og Finn viser at boligprisene i april steg med 1,8 prosent på landsbasis. Dette er noe bedre enn vanlig for måneden, og er nok noe påvirket av at påsken i år falt i mars. «Overraskende sterk vekst» At boligprisene stiger såpass mye overrasker Carl O. Geving, administrerende direktør i i Norges Eiendomsmeglerforbund: -Det norske boligmarkedet er stabilisert som forventet, men prisveksten i april er overraskende sterk, kommenterer han. Geving er opptatt av at tallene viser at boligmarkedet nå […]
Read more » Boligprisene i april: Opp med 1,8 prosent – omsetningstiden holder seg

Boligprisene i februar steg med 1,1 prosent – flere boliger solgt enn i 2017

Det ble solgt 6268 boliger i februar. Til tross for OL og vinterferie er dette 1,5 prosent flere enn i fjor. Prisene steg med 1,1 prosent på landsbasis. Boligprisstatistikken for februar ble lagt frem av EiendomNorge mandag formiddag. Statistikken viser at boligprisene steg på landsbasis med 1,1 prosent. Dette er en februar omtrent «midt på treet» ser man statistikken for de siste 10 årene under ett. Det ble solgt 6268 boliger i februar, noe som er 1,5 prosent flere boliger enn i februar 2017. Totalt er det solgt 5,8 prosent flere boliger til nå i 2018 enn de to første […]
Read more » Boligprisene i februar steg med 1,1 prosent – flere boliger solgt enn i 2017

Boligprisene i juni: Ned 1,0 prosent. 9 prosent flere boliger solgt enn juni i fjor

Boligprisene i juni sank i juni med 1 prosent. Samtidig ble det solgt 10.538 boliger i juni, noe som er rekord for de siste fem årene. Boligprisstatistikken for juni ble lagt frem onsdag av Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi. Tallene viser at boligprisene sank med 1,0 prosent i juni i år. Et litt lavere marked er vanlig i juni, så sesonkorrigert var prisene uendret for juni 2018. Normal utvikling Carl O. Geving, administerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund er fornøyd med tallene: – Dette er veldig bra, nå har vi fått en normalutvikling i juni måned og alt ligger til rette […]
Read more » Boligprisene i juni: Ned 1,0 prosent. 9 prosent flere boliger solgt enn juni i fjor

Vil ta grep for å stoppe bruk av forbrukslån til boligkjøp

[…]ganger at boligkjøpere hadde benyttet seg av forbrukslån ved kjøp av bolig . – Med høye boligpriser vet vi at egenkapitalkravet øker, og da er vi også redd for at flere blir fristet til å ta forbrukslån for å klare å komme inn i boligmarkedet. Vi tror ikke at dette er et veldig utbredt problem, men det er veldig uheldig når det skjer. Det betyr jo at folk pådrar seg større gjeld enn det deres økonomi kan tåle. Vi mener derfor at det er veldig viktig at dette kommer på plass så snart som mulig slik at bankene vil få […]
Read more » Vil ta grep for å stoppe bruk av forbrukslån til boligkjøp

Kunstig intelligens i eiendomsmegling – kun en «hype»?

[…]maktfordelingen. Dette skjer oftest gjennom å tilgjengeliggjøre informasjon, om for eksempel boligpriser. Å skape en følelse av transparens har også vært i fokus hos noen meglerforetak. De har utviklet tjenester som viser kunden hvor man er i prosessen når man først setter i gang med boligsalget. Det andre formålet med å implementere teknologi er å effektivisere interne prosesser, med et mål om å redusere kostnader og øke marginer knyttet til oppdrag. Det har vært overraskende lite utvikling innen automatisering av interne prosesser hos meglerforetak. De fleste implementerer inkrementelle forbedringer av eksisterende prosesser, som gir lite utslag på den totale effektiviteten. […]
Read more » Kunstig intelligens i eiendomsmegling – kun en «hype»?

Oppsiktsvekkende forslag til ny utlånsforskrift

[…]ikke ser behov for å differensiere kravene mellom Oslo og landet for øvrig. Presset på boligpriser og gjeldsopptak er mye høyere i Oslo og det tilser at dagens strengere regler for Oslo bør videreføres. Det er samtidig liten grunn til å generalisere, når både pris- og gjeldsutviklingen i store deler av landet er moderat i forhold til inntekts- og rentenivå, sier Carl O. Geving. Foreslår tillegg Norges Eiendomsmeglerforbund mener også at det i den nye forskriften bør være et tillegg som retter seg inn mot boligkjøpere med lav egenkapital, men med god langsiktig betjeningsevne. – NEF mener at boliglånsforskriften snarere […]
Read more » Oppsiktsvekkende forslag til ny utlånsforskrift

Et spennende og turbulent år!

[…]befolkningsveksten har skjerpet kampen om objektene. Derfor har vi lenge hatt en utvikling hvor boligpriser vokser mye raskere enn konsumpriser, og gjeld vokser raskere enn inntekter. Markedet drives først og fremst av fundamentale forhold som boligtilbud, inntekt og rente. Samtidig vet vi at forventninger kan forsterke opp- og nedturer. De fundamentale forholdene forklarer de store regionale forskjellene. NEF har frarådet generelle innstramminger i utlånsreglene. Tiltak som kan moderere sterke markeder, kan være gift for svake markeder. En moderat innstramming for Oslo-regionen er en fornuftig medisin, tror NEF. Meglerne har vist sterk endringsvilje. 2016 har også vært året hvor en samlet […]

Svak boligprisutvikling i juli

[…]boliglån som har utløst svekket kjøpekraft, fallende boligomsetning og utflatende til fallende boligpriser. Dette gjelder f.eks. Danmark, Sverige og USA som nå opplever et skift i sine markeder, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Det tok i gjennomsnitt 41 dager å selge en bolig i juli, opp fra 25 dager i juni. Raskest salgstid har Drammen m/omegn med 21 dager. Lengst salgstid hadde Asker og Bærum med 50 dager. Sterkest prisutvikling i Oslo Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juli hadde Oslo med en oppgang på 0,4 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Stavanger m/omegn med en sesongkorrigert nedgang på […]

Arendalsuka: Derfor diskriminerer boligmarkedet ungdommen!

[…]vil bo sentralt. Tilbudssiden klarer ikke å dekke etterspørselen etter boliger. Det gir høye boligpriser. Samtidig er det i de største byene ungdom vil bosette seg. Hvordan kan vi utvikle byer og tettsteder til også å bli tilgjengelige og gode boområder for unge? Hva mener de ulike partiene må gjøres for å komme denne utfordringen i møte? Få med deg debatten! Tid: Fredag 18. august kl. 10.00-11.30 Sted: Arendal kino Medvirkende: Oppspill til debatten: Thor Eek, adm. dir NBBL Helge Andre Njåstad, stortingsrepresentant (FrP) Marianne Marthinsen, stortingsrepresentant (AP) Carl O. Geving, adm. dir NEF (ekspertpanel) Andrea Sjøvoll, ungdomspartileder Sosialistisk ungdom […]
Read more » Arendalsuka: Derfor diskriminerer boligmarkedet ungdommen!

Bruk av eiendomsmegler gir høyere salgspriser

[…]eiendomsmegler, enn i mer grisgrendte områder hvor prisene ofte er lavere. – Med dagens høye boligpriser, og da særlig i storbyområdene, er det naturlig at folk vil bruke eiendomsmegler for å føle seg trygg i bolighandelen. Den handler jo i mange tilfeller faktisk om mangemillionbeløp, og om vi ser bort fra at selger selvfølgelig vil ha høyest mulig pris, så veier nok trygghet i hele salgsprosessen nesten like tungt, skriver Värderingsdata i sin analyse.  – Den svenske undersøkelsene er grundig og avdekker at det kan bli svært dyrt å droppe eiendomsmegleren i bolighandelen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl […]
Read more » Bruk av eiendomsmegler gir høyere salgspriser

Boligprisene fortsatte opp i desember

[…]Carl O. Geving. – Med fasit for 2016 kan vi konstatere at ekspertene som gjetter på framtidige boligpriser har vært langt unna realitetene, sier Geving. Fundamentale forhold Statistikken viser videre at det fortsatt var store regionale forskjeller. Den sterkeste prisutviklingen i desember hadde Oslo og Moss med en oppgang på 0,9 prosent. Svakest prisutvikling hadde Haugesund med en nedgang på 0,1 prosent – den eneste av byene hvor boligprisene falt i desember. Sterkest prisutvikling i 2016 hadde Oslo og Drammen med en 12 måneders vekst fra desember 2015 til desember 2016 på henholdsvis 23,3 prosent og 16,5 prosent. Svakest utvikling […]

Finansdepartementet setter ned nytt eiendomsmeglingsutvalg

[…]budgivningen i boligmarkedet fungerer, og om ulike salgsprosesser virker forskjellig på oppnådde boligpriser. Utvalget må ta stilling til om reglene om budgivning bør endres, og eventuelt foreslå slike endringer, blant annet ut fra anmodningsvedtaket om å sikre boligkjøpernes behov for mer tid i bolighandelen. Spørsmålet må vurderes i sammenheng med annet regelverk, herunder avtaleloven og avhendingsloven. I tillegg skal utvalget se på om det bør utredes og fremmes forslag om klarere regler for meglerens vederlagsberegning og kostnadsspesifikasjon. Utvalget bør også vurdere hvordan meglers undersøkelses- og opplysningsplikt etterleves, og om det er behov for tilpasning av regelverket. Innenfor mandatets område skal […]
Read more » Finansdepartementet setter ned nytt eiendomsmeglingsutvalg

Finansministeren med kred til NEF –  En anerkjennelse av vårt arbeid, sier Carl O. Geving

[…]forslag som Siv Jensen hadde festet seg ved: «Det er mange oppslag i mediene om boligmarkedet, boligpriser og om eiendomsmeglere. Noen av oppslagene, og deler av debatten, rundt boligmarkedet er preget av anekdotiske bevis. Flere ganger har vi sett at Norges Eiendomsmeglerforbund har bidratt med en nøktern og faktabasert tilnærming, som et korrektiv til dette.», sa hun. Carl O. Geving er glad for at lang tids arbeid fra NEFs styre og sekretariat har båret frukter: -Som interesseorganisasjon og talerør for norske eiendomsmeglere må vi være vårt ansvar bevisst. Med den markedskunnskapen vi besitter, har vi en rolle med å balansere […]
Read more » Finansministeren med kred til NEF –  En anerkjennelse av vårt arbeid, sier Carl O. Geving

Kommentar: Boblesnakk i boligmarkedet

[…]befolkningsveksten har skjerpet kampen om objektene. Derfor har vi lenge hatt en utvikling hvor boligpriser vokser mye raskere enn konsumpriser, og gjeld vokser raskere enn inntekter. Brukerkostnaden for boligeieren er bærekraftig så lenge rentene er lave og inntektene er relativt stabile. Rentene må stige mye og inntektene må falle mye før det blir dramatisk for husstandene. Derfor øker prisforskjellene mellom by og land, og mellom områder med oppgangskonjunktur og områder med nedgangskonjunktur. Delt marked Blant NEF-medlemmer som har meglet boliger de siste 20-30 årene oppleves boligmarkedet som mer delt enn noensinne. La meg gi et par eksempler. Boligprisene i Oslo […]

Annonsering

[…]tilbyr Eiendomsmegleren velskrevne og interessante artikler om jus, eiendomsmegling, boligpriser og trender. Annonsekontakt: Norges Eiendomsmeglerforbund v/markedssjef Peter Rånås Parkveien 55, 0256 Oslo Dir.tlf. kontor: 454 85 083 Tlf. mobil: 907 68 100 Faks: 22 55 31 06 E-post: […]

Slik kan vi få færre krangler i bolighandelen

[…]å utbedre, må du være forberedt på å ta dette på din kappe. Men i takt med stigende boligpriser, stiger da også hva som er «vesentlig». Har du kjøpt en leilighet til fire millioner, vil du som hovedregel ikke få dekket skader under 200.000 kroner. Det betyr at du — kort tid etter overtagelse av boligen — kan finne skjulte fuktskader på badet til 150.000 kroner, og likevel ikke ha noe krav mot selgeren. Dette er en regel de færreste boligkjøpere har forståelse for. Særlig ikke når vi vet at for noen år siden ville samme bolig kostet under 3 millioner, og da ville […]
Read more » Slik kan vi få færre krangler i bolighandelen

Eiendomsmarkeder gjennom pandemien

[…]gjennom historien sett at etter unormalt sterk prisvekst følger gjerne korreksjon og moderasjon i boligpriser. Sist vi erfarte det var våren 2017, og utslaget var også den gangen sterkest i Oslo. «Boosten» av rentene som ble satt ned våren 2020 har vart lenge, men vil ikke vare evig. Det er en grense for hvor mye vanlige husholdninger får låne. Når folk flest er vaksinert og samfunnet gjenåpnes vil folks konsum falle mer eller mindre tilbake til tilstandene før korona. Samtidig vil innenlands mobilitet og arbeidsinnvandring øke. Dette er faktorer som påvirker eiendomsmarkedet. I NEF erfarer vi at markedet fungerer best […]

Boligprisene sank 1,1 prosent i november

Det ble solgt flere boliger i november 2017 enn i fjor. Men salgstiden gikk opp, og prisene gikk ned. Av: Carsten Henrik Pihl Det ble solgt 7.171 boliger i Norge i november 2017. Det er 1,8 prosent flere boliger enn samme måned i fjor. Det viser boligprisstatistikken fra EiendomNorge, Finn.no og Eiendomsverdi som ble presentert tirsdag 5. november. Boligprisene sank 1,1 prosent Selv om det ble solgt flere boliger i november, sank prisene med 1,1 prosent i november. Boligprisene faller vanligvis noe i november, men fallet er lavere enn normalt. Gjennomsnittlig salgstid for boliger gikk opp til 46 dager på […]

Buck: Takk for tilliten!

[…]har jeg vært tydelig på at Norges Eiendomsmeglerforbund ikke arbeider for høyest mulig boligpriser i Norge. Våre medlemmers jobb er selvsagt som det alltid har vært å skape best mulig pris for hvert enkelt salgsobjekt, men politisk bør vi tvert imot arbeide for en moderat prisutvikling, som gir unge en fair sjanse. Vi må ikke komme dit at vi har et boligmarked som eies av de privilegerte få. Da faller den norske boligmodellen som bauta i velferdssamfunnet vårt. Det norske folk har i dag 3,3 mrd kroner i privat gjeld. Dette bør uroe oss alle. Som en ansvarlig samfunnsaktør er […]

Finanstilsynet: Økt gjeldsbelastning bekymrer

[…]bekymring Norges Eiendomsmeglerforbund deler Finanstilsynets bekymring for kombinasjonen av høye boligpriser og høy gjeldsbelastning – Samtidig ser vi at boligforsyningen tar seg opp og at kombinasjonen av en streng boliglånforskrift og moderat renteøkning bidrar til å bremse låneopptaket. Vi håper at den moderasjonen vi nå ser i boligprisutviklingen kan bidra til å moderere den usunne gjeldsveksten og dempe systemrisikoen, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. Økning i andel med høy gjeld Finanstilsynet skriver videre at høstens undersøkelse av nye boliglån viser at andelen låntakere med samlet gjeld over 500 prosent av brutto inntekt har økt noe sammenliknet med […]
Read more » Finanstilsynet: Økt gjeldsbelastning bekymrer

Skatt på utleie i 2019 – slik er reglene

Leier du ut en bolig i 2019 blir det 22 prosent skatt på inntektene. Noen ganger. Skatten kommer an på hva du leier ut og hvor lenge. Her ser du hvordan. Oppdatert 22.1.2019 Skatt på utleie av bolig er egentlig ganske enkelt. Men for å komme riktig i regelverket er det viktig å slå fast hva du leier ut. Her er punktene du må sjekke. Merk: Skattesatsene her er for skatteåret 2019. 1. Leier du ut i egen bolig eller er det utleieleilighet? Husk at det er forskjell i skatt på om du leier ut en utleieleilighet som ikke er […]

Boligmarkedet: God omsetning – nedgang i prisene

[…]som følge av økt boligtilbud, moderat renteøkning og strenge utlånsregler. Moderasjonen i boligpriser er bra fordi det bidrar til lavere gjeldsopptak og redusert risiko for finansiell ubalanse, administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. God aktivitet I november ble det solgt 7.236 boliger i Norge, noe som er 1,6 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017. Så langt i år er det solgt 5,0 prosent flere boliger enn på samme tid i fjor, og det ligger an til å bli et rekordår når det gjelder antall boligsalg. I november ble det lagt ut 6.934 boliger for salg i Norge, […]
Read more » Boligmarkedet: God omsetning – nedgang i prisene

Boligprisene flater ut

Boligprisveksten var svakere i 3. kvartal enn i de foregående kvartalene. Prisøkningen på brukte boliger var på 1,1 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2021, viser den sesongjusterte prisindeksen til Statistisk sentralbyrå. Prisene på småhus økte mest, med 1,8 prosent, mens eneboliger og leiligheter økte med henholdsvis 1 og 0,4 prosent. Prisøkningen var sterkest i  Møre og Romsdal og Vestland uten Bergen, med 3,0 prosent. Av storbyene var det Oslo med Bærum som hadde den laveste prisveksten med 0,4 prosent.  Økning på 10,6 prosent siste år Sammenlignet med samme tid i fjor har boligprisene i Norge i gjennomsnitt økt […]

Oversikt over NEFs fagtilbud

[…]inneholder mye aktuelt lovstoff, fagartikler, relevante dommer, politikk, ­arkitektur, boligpriser, trender, oversikt over NEF-kurs som skal avholdes og annonser for ledige stillinger. NEF-medlemmer får bladet gratis. Øvrige abonnenter betaler kr 900,- pr. år. 9. Nyhetsbrev NEFs nyhetsbrev sendes ut til alle medlemmene. Nyhetsbrevet tar for seg de viktigste sakene som eiendomsmeglere bør holde seg oppdatert på, som for eksempel relevante lovendringer, rundskriv fra Finanstilsynet, nyheter fra departementene, arbeid NEF har gjort eller viktige saker i media. 10. NEFs kontraktsmaler tilgjengelig for leverandører av meglersystemer: Kontraktsmal for brukt bolig: Kjøpekontrakt: For salg av brukt bolig og fritidsbolig Kjøpekontrakt: For salg av […]

Innlegg: Boligmarkedet hjelper norsk økonomi ut av krisen

[…]vil bli særlig merkbare i boligmarkedet. Det vil generere økt etterspørsel etter lån, høyere boligpriser og etterhvert høyere boliginvesteringer. Økte boligverdier frigjør egenkapital i husholdningene som gir mulighet for opplåning av boliglån. Det vil generere høyere forbruk i tiden som kommer og bidra til å sette fart i gjeninnhentingen av norsk økonomi. Og gjeninnhentingen i norsk økonomi går raskere enn noen kunne forvente, godt hjulpet av en svært ekspansiv finans- og pengepolitikk. Med god kontroll på helseutfordringene, har store deler av nærings- og samfunnsliv gjenåpnet og livet går videre. Selv om korona-situasjonen er uavklart, er de økonomiske utsiktene langt lysere […]
Read more » Innlegg: Boligmarkedet hjelper norsk økonomi ut av krisen

Hvordan regner man kvadratmeterpris på boligen?

Kvadratmeterprisen på boligen brukes for å angi prisene på boliger. Slik beregnes kvadratmeterprisen. Av: Carsten Pihl SPØRSMÅL: En innringer til Forbrukerrådgiverens telefontjeneste hadde følgende spørsmål: «Hvordan beregnes kvadratmeterprisen for boliger? – Hvilket areal er det da man går ut fra?» Kvadratmeterprisen for boliger burkes blant annet i boligprisstatisikken og til å se hvordan prisnivået på ulike boliger er sammenlignet med boliger rundt den boligen man ser på. Spørsmål og svar: Artikkelen er skrevet av Carsten Pihl, forbrukerrådgiver for bolighandelen hos Norges Eiendomsmeglerforbund og redaktør for Bolig360. Han svarer på spørsmål om boligkjøp, boligsalg og eiendomsmegling. Ring 4000 01 02, eller […]
Read more » Hvordan regner man kvadratmeterpris på boligen?

Dramatisk renteheving fra Norges Bank

[…]som får låne mindre når rentene stiger. Statistikk fra NEF og Ambita viser at høye boligpriser, økende renter og begrensinger i utlånforskriften har ledet til det svakeste førstekvartalet for førstegangskjøpere siden 2017. Dagens rentebeslutning vil trolig forsterke den negative utviklingen i tiden som kommer, sier Geving videre. I Norges Banks begrunnelse for den sterke rentehevningen heter det at; «det er høy aktivitet og lite ledig kapasitet i norsk økonomi. Arbeidsledigheten har falt mer enn ventet og er på et svært lavt nivå. Inflasjonen er klart over målet. Den underliggende prisveksten har tatt seg raskt opp og vært høyere enn anslått. […]

Nytt tilsyn viser mindre prisavvik i Oslo

[…]at det er fullt mulig for meglerne å treffe riktigere pris, selv i perioder med raskt stigende boligpriser. Men selv om utviklingen i dette området som helhet er positiv, er det fortsatt omsetninger som har for store avvik. Vi forventer derfor å se en ytterlige forbedring i månedene som kommer, sier fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet i en pressemelding. – Vi er glade for foretakene jobber aktivt med dette, og at bransjeorganisasjonene har engasjert seg for å endre det som åpenbart har vært en ukultur i bransjen. Mindre prisavvik er positivt for forbrukere på boligjakt, som får mer reelle […]

Finanstilsynet foreslår strammere låneregler. – Feil medisin, mener NEF

[…]ti prosent av kundemassen. Dette mener tilsynet er «romslig» ut fra dagens gjeldsutvikling og boligpriser. Tilsynet ser kanskje for seg at Finansdepartementet mener et ufravikelig krav er vel strengt. Derfor peker de på at hvis man ønsker å ha noe slingringsmonn bør ikke det være over fire prosent av bankens utlåndsmasse. NEF mener at det å fjerne fleksibiliteten ikke er noe godt forslag: -Vi er overrasket over at Finanstilsynet foreslår å oppheve fleksibiliteten i dagens utlånsregler, og hadde kanskje forventet at de ville foreslå regionale tiltak. Dersom et slikt forslag skulle gå gjennom vil det kunne få dramatiske konsekvenser i […]
Read more » Finanstilsynet foreslår strammere låneregler. – Feil medisin, mener NEF

Hever renten, men senker rentebanen

[…]Det tilsier isolert sett en høyere rente. En høyere rente kan også dempe faren for at gjeld og boligpriser igjen stiger raskt. Samtidig er rentenivået ute svært lavt, og det er betydelig usikkerhet om vekstutsiktene internasjonalt. Det taler for å gå forsiktig frem i rentesettingen. Prognosen for styringsrenten tilsier en litt mindre oppgang i renten enn i forrige rapport. Svakere vekstutsikter og lavere renter ute har bidratt til nedjusteringen, skriver Norges Bank. Positivt for husholdningene Selv om renteutgiftene boliglånet på kort sikt blir høyere, vil den lavere rentebanen trolig bety at du kommer til å betale mindre enn det som […]

Kommentarer til Hurdalsplattformen

[…]til boligkjøp innenfor BSU-ordningen. Dagens sparerammer står ikke i forhold til utviklingen i boligpriser og egenkapitalkrav. Det vil være et meget godt boligpolitisk tiltak å gjøre BSU-ordningen så effektiv at unge har en reell mulighet til å spare opp hele egenkapitalen til førstehjemslån, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. For ytterligere kommentar: Carl O. Geving, administrerende direktør NEF: 91582454 Svein Strømnes, kommunikasjonsdirektør NEF: 93094191 Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er siden 1932 profesjonsforbundet og interesseorganisasjon for eiendomsmeglere, meglere og advokater som arbeider med eiendomsmegling. Forbundet har 2800 medlemmer. NEF jobber for rammevilkår som bidrar til et stabilt boligmarked tilgjengelig […]

Butikk

[…]inneholder mye aktuelt lovstoff, fagartikler, relevante dommer, politikk, arkitektur, boligpriser, trender, oversikt NEF-kurs og stillingsannonser. Pris: NEF-medlemmer får bladet gratis. Øvrige betaler kr 980,- pr. år. Arbeidsrutineskjema NEF tilbyr Arbeidsrutineskjema NEF har utarbeidet et felles skjema for rutiner ved salg av ulik type eiendom. Skjemaet er tilpasset salg av: • Fast eiendom • Andelsleilighet • Aksjeleilighet Skjemaet vil være til stor hjelp for å sikre at ikke arbeidsoppgaver blir uteglemt, og kan samtidig benyttes som saksmappe. Finnes i størrelse: Folio. For MNEF. Pris: kr 600,- pr. pakke à 50 stk. Mva og porto tilkommer Oppdragsavtaler etter ny lov Sammen med […]

Det norske proptech-kartet 2021

[…]verktøy hvor man får tilgang til informasjon om det norske boligmarkedet, med blant annet boligpriser og eiendomsoverdragelse. I tillegg til å utvikle et eget VIRDIestimatet. Et boligprisestimat laget av VIRDIs egenutviklede modell for estimering av totale markedsverdien til boliger. Kriteriene for å komme på kartet: •Teknologien må benyttes i det norske eiendomsmarkedet •Selskapet bak teknologien må enten ha sitt hovedsete i Norge, være gründet av en nordmann eller ha en betydelig rolle i det norske eiendomsmarkedet •Selskapet må benytte seg av en ny eller eksisterende teknologi som effektiviserer eiendomsmarkedet •Selskapet må ha ansatte, kunne vise til at de har kunder, eller […]

Høyesterett avliver «prosentlæren» i avhendingsloven

[…]og utbedringskostnad som er tema. «Prosentlæren» tar ikke hensyn til høyst varierende boligpriser over tid og forskjellige steder. Paradoksalt nok tar «prosentlæren» heller ikke hensyn til at høy kjøpesum ofte er et utslag av forventning om høy kvalitet. Helt siden avsigelsen av Kistebakkenedommen, Rt-2010 s. 103, har det vært ulik forståelse av denne «læren». Det nevnes at Kistebakkanedommen ble tolket og debattert av adv. Arne Meidell, adv. Vegard Syversen og meg i Eiendomsmegleren nr 4 og 5 i 2011. Uenigheten som der kom til uttrykk har senere gjenspeilet seg i praksis helt til nå. På vegne av boligkjøpere har vi […]
Read more » Høyesterett avliver «prosentlæren» i avhendingsloven

Innlegg: Debatt om boligskatt

[…]hensyn til betalingsevnen til den enkelte. I byene blir det en skatt på toppen av veldig høye boligpriser». Senere understreket Solberg betydningen av den norske boligmodellen i et intervju med Aftenposten: «Norge har et veldig vellykket boligmarked som gir oss store, viktige velferdsvirkninger. Blant annet gir det lavere fattigdom blant eldre og mindre gettofisering fordi vi har mindre leiemarked og mer selveiere. Det er faktisk samfunnsøkonomisk veldig viktig, begge deler». Senket eiendomsskatten Siden har regjeringen blitt utvidet i to etapper. Holdningen til boligskatt ligger stadig fast. Regjeringen utgått av Høyre og Fremskrittspartiet skjerpet formuesbeskatning av sekundærbolig, og skjermet primærboligen for […]

Innlegg: Forbundets veivalg og omdømmestrategi

[…]med at fremfor kun å stå frem i media når man skal forsvare seg selv eller snakke om boligpriser, så burde NEF heller bruke tid på god forbrukerrådgivning og samarbeide aktivt med blant annet Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet om god forbrukerpolitikk. Det har vi gjort, og forbrukerhensynet har sammen med kompetansehevingen vært med på å tjene omdømmet til bransjen vår. Det som er til det beste for forbrukerne er også til det beste for medlemmene våre. Norges Eiendomsmeglerforbund holder frem med å ta del i samfunnsdebatten med et høyt forbrukerfokus. Ved å bringe fakta på bordet gjennom analyser og undersøkelser, bidrar […]
Read more » Innlegg: Forbundets veivalg og omdømmestrategi

Skal utrede reklamasjonsfristen på nyoppførte boliger

[…]i bolig og tiltak for å redusere redusere risikoen ved for høyt gjeldsopptak og høye boligpriser. Meldingens kap. 12 beskriver utfordringer forbrukerne har i boligmarkedet. I høringssvaret kommentere NEF flere av temaene som tas opp her.  Trygg bolighandel – NEF har jobbet aktivt for å få plass nødvendige endringer i avhendingsloven Eiendomsmeglingsutvalget – NEF er opptatt av at vi får et fremtidsrettet lovverk som legger til rette for en trygg og effektiv handel i et velfungerende boligmarked. «Lokkepris» – Eiendomsmeglingsbransjen har siden 2016 etablert et systematisk samarbeid med myndighetene som har medført at det siden har vært god kontroll på […]
Read more » Skal utrede reklamasjonsfristen på nyoppførte boliger

Innlegg: Svingninger i boligprisene

[…]til markedet gjenvunnet. Den realøkonomiske effekten av finanskrisen var moderat, og norske boligpriser steg videre til nye høyder fram til 2013 da markedet på nytt fikk en kortvarig korreksjon utløst av et stemningsskifte. Fra 2014 til primo 2017 steg prisene videre med et tempo vi ikke har sett tidligere. Etterspørselen ble drevet opp av høy befolkningsvekst, urbanisering, moderat boligproduksjon, historisk lave rentenivåer, og ikke minst forbrukernes forventning om videre prisvekst. Så fikk vi en ny boliglånsforskrift og et nytt stemningsskifte i løpet av vinteren 2017. Deretter ble markedet drevet ned i 10 måneder, og mange analytikere og kommentatorer fremholdt at […]

NEF ønsker høyere prioritering av trygg bolighandel

[…]ønsker også at vesentlighetskravet i avhendingsloven utformes slik at økningen i boligpriser og tomtepriser ikke vanskeliggjøre kjøpernes mulighet til reklamasjon. Mer tid og takstvurdering: I tillegg følger representantene opp Forbrukerrådets ønsker om mer tid i boligomsetningen (ved å forlenge formidlingsforbudet), og ønsker å «gjeninnføre boligkjøpernes adgang til å få en markedsvurdering utført av takstmannen til støtte for sin kjøpsvurdering. Familie og kulturkomiteen på Stortinget har gitt sin støtte til forslaget uten innvendinger. Les hele forslaget og komiteens tilrådning her.  «NEF er  bekymret for at saken ikke gis tilstrekkelig politisk prioritet til at nødvendige beslutninger blir tatt og gjennomført.» Behov for […]
Read more » NEF ønsker høyere prioritering av trygg bolighandel

Nye veier til eie- alternative eiekonsepter i nybyggingsprosjekter

[…]alminnelige inntekter med å komme inn på boligmarkedet enn tidligere. Dels på grunn av høye boligpriser, og dels på grunn av utfordringene med å spare opp tilstrekkelig egenkapital for dem som ikke har tilgang til «foreldrebanken». Nye veier inn på boligmarkedet Som et svar på etableringsutfordringene blant førstegangskjøperne, har utbyggere de siste årene utviklet ulike alternative eiekonsepter for å nå nye grupper boligkjøpere. I Utredning om sosial bærekraft og planbestemmelser om boligsammensetning utarbeidet av Oslo Economics og By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet på oppdrag av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), ble fire alternative kategorier av eiekonsepter analysert: Leie-til-eie-, deleie-, bostart- […]
Read more » Nye veier til eie- alternative eiekonsepter i nybyggingsprosjekter

Danner et nasjonalt fagmiljø innen boligforskning

[…]Vi trenger forskning for å forstå bedre hvordan offentlige reguleringer påvirker byggetakt og boligpriser, og hva som driver boligprisene i de ulike delene av landet. Vi er trygge på at det nye senteret vil gi oss bedre beslutningsgrunnlag for mer treffsikker politikk, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland […]
Read more » Danner et nasjonalt fagmiljø innen boligforskning

Leie-til-eie – et viktig boligsosialt virkemiddel

[…]dersom kunden utøver kjøperetten i avtaleperioden. Fremtidens boligmarked Med stadig stigende boligpriser og en boliglånsforskrift som er kommet for å bli, vil boligsosiale modeller blir et stadig vanligere og viktigere virkemiddel for at boligkjøpere kommer seg inn på boligmarkedet. Private aktørers innovasjon har vært avgjørende for å få gode modeller til markedet, og vi forventer at den stadige økte oppmerksomheten vil forsterke eksisterende modeller og inspirere til nye. Det er gledelig, og etter vårt syn helt avgjørende for å trygge den norske […]
Read more » Leie-til-eie – et viktig boligsosialt virkemiddel