Search results for "Boligpriser"

Results 11 - 20 of 116 Page 2 of 12
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Slik er boligprisene der du bor

Boligprisoversikten viser deg hva boliger blir solgt for i ditt nærområde. Av: Carsten Henrik Pihl, forbrukerrådgiver for bolighandelen Boligprisstatistikken kommer hver måned. I denne statistikken ser du hvordan prisene utvikler seg i ulike områder. Men prisstatistikken viser bare en del av bildet. For her beregnes gjennomsnittspriser i de ulike byene og bydelene. Men priser på boliger vil variere, for eksempel etter hvor god stand de er i og hvor god beliggenhet de har. Spørsmål? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen svarer på spørsmål om boligkjøp, boligssalg og eiendomsmegling. Ring 4000 01 02, eller les mer og send inn spørsmål her. Se prisene for de sist […]

Snittboligen i Norge kostet 3,4 millioner kroner i 2016

[…]nok henger sammen med meget lavt tilbud av boliger, og dermed lav omsetning. Grafen sammenligner boligpriser (rød linje) med antall omsettinger (blå sløyler) kvartal for kvartal fra 2013 til 2016. Der ser man at første kvartal 2016 hadde det laveste omsettingstallet i denne perioden.   Dette kostet gjennomsnittsboligen i de ulike fylkene i 2016 Alle priser i millioner kroner Oslo: 6,0 Akershus: 4,5 Hordaland: 3,4 Sør-Trøndelag: 3,4 Rogaland: 3,3 Vestfold: 3,2 Troms: 3,1 Buskerud: 3,1 Vest-Agder: 2,9 Østfold: 2,8 Møre og Romsdal: 2,6 Aust-Agder: 2,4 Nord-Trøndelag: 2,4 Nordland: 2,4 Sogn og Fjordane: 2,3 Hedmark: 2,2 Telemark: 2,2 Oppland: 2,2 Finnmark: […]
Read more » Snittboligen i Norge kostet 3,4 millioner kroner i 2016

NEF jobber ikke for boligprisvekst

[…]dette landet virkelig skal leve av stigende boligpriser. Jeg mener i all min enkelhet, at stigende boligpriser bør komme som et resultat av økonomisk vekst, ikke at økonomisk vekst skal være drevet av stigende boligpriser. På den bakgrunn kan jeg ikke forstå hvorfor vi alltid skal argumentere for at boligprisene skal opp? På sikt kommer boligprisene til å stige, men ikke nødvendigvis lineært. Det er jo heller ikke slik at bransjen lever av stigende boligpriser. Jeg tror bransjens troverdighet og renommé vil bli styrket om vi har et litt mer nøkternt forhold til boligprisutvikling. Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren […]

Boligprisene for desember: Flere boliger solgt i desember, liten nedgang i prisene

[…]enn i 2017, og det høyeste unntatt toppåret 2015. Boligprisene landet rundt Her er endringene i boligpriser i desember, og for hele 2017 i parentes: Oslo: -1,0 % (-6,2 %) Kristiansand: -1,2 (-2,7 %) Stavanger: -1,0 % (0,0 %) Bergen: -2,2 % (-6,0 %) Trondheim: -1,4 % (-2,9 %) Tromsø: -1,5 % (-1,8 […]
Read more » Boligprisene for desember: Flere boliger solgt i desember, liten nedgang i prisene

Boligprisene i mai: – Boligmarkedet viser styrke

Boligprisene i mai 2018 steg med 1 prosent  boliger til tross for at mai i år var overstrødd med helligdager. Salgstiden i mai var i snitt 10 dager lenger enn mai i fjor. Boligprisstatistikken fra EiendomNorge, Finn og Eiendomsverdi ble presentert tirsdag formiddag. Tallene viser at boligprisene steg godt i mai 2018, til tross for at dette var en «rød måned» helligdagsmessig. Det ble solgt totalt 9.643 boliger i mai i år. Dette var noen hundre færre enn i 2017, men det nest høyeste antallet solgte boliger de siste fem årene. Til nå i år er det solgt 37.667 brukte […]
Read more » Boligprisene i mai: – Boligmarkedet viser styrke

Boligprisvekst bygger fallhøyde

[…]Den umiddelbare virkningen av renteøkning er økt rentebelastning, som kan bli fulgt av reduserte boligpriser. Finansiell konsolidering i husholdningene kan i neste omgang føre til redusert konsum, lavere bedriftsinvesteringer, økt arbeidsledighet og redusert realdisponibel inntekt. Et kraftig fall i boligpriser og verdipapirer vil for store grupper av husholdninger føre til at eiendelene blir mindre verdt enn gjelden. Det gjelder særlig for de yngre aldersgruppene, som har små finansielle buffere og høy boliggjeld. Boliglånsundersøkelsen til Finanstilsynet viser videre at husholdningenes gjeld i forhold til inntekt er historisk høy. Gjennomsnittlig gjeldsgrad, målt som samlet gjeld i forhold til brutto inntekt, var 323 […]

Like vanskelig å få boliglån etter juli – hvis Finanstilsynet får det som de vil

[…]noe mer fleksibilitet enn i dag. Det var nødvendig å stramme til i 2017 for å dempe veksten i boligpriser og gjeld i befolkningen. Særlig prisveksten i presseområdene. Men nå er mer nærliggende å vurdere noe større fleksibilitet for bankene – ikke mindre – mener han: -Boliglånsforskriften har virket etter hensikten og har utløst en priskorreksjon som gjør at vi har nå en kontrollert prisutvikling i Oslo-regionen og andre pressområder. Selv om gjeldsveksten fortsatt er bekymringsfull, er det naturlig å vurdere en noe større fleksibilitet i bankenes utlånspraksis når boliglånsforskriften skal revideres, sier Geving.   Senk lånerenten i dag! I mellomtiden […]
Read more » Like vanskelig å få boliglån etter juli – hvis Finanstilsynet får det som de vil

Statsbudsjettet: BSU-ordningen bør styrkes

[…]til boligkjøp innenfor BSU-ordningen. Dagens sparerammer står ikke i forhold til utviklingen i boligpriser og egenkapitalkrav. Det vil være et meget godt boligpolitisk tiltak å gjøre BSU-ordningen så effektiv at unge har en reell mulighet til å spare opp hele egenkapitalen til førstehjemslån, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Dersom man opprettholder maksimal spareramme på 300.000 kroner og årlig sparerammen på 27.000 kroner tar det minimum 11 år å utnytte hele BSU-ordningen.  Da vil mange fortsatt ha for lite egenkapital. Skal man kjøpe en bolig til 3 millioner kroner må man ha minimum 450.000 kroner i […]