Search results for "Boligpriser"

Results 111 - 116 of 116 Page 12 of 12
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Kommentar til Finanstilsynets rapport «Finansielt utsyn 2015»

[…]for et kraftig tilbakeslag og finansiell ustabilitet vil øke hvis den sterke veksten i gjeld og boligpriser vedvarer. Dette som en følge av langvarige lave renter og lett tilgang på kreditt.  Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) vil knytte noen kommentarer til dette. – NEF erkjenner at en vedvarende boligprisvekst fra dagens høye nivå, ikke vil være bærekraftig på sikt. Det vil forsterke misforholdet mellom husholdningenes gjeld og inntekt, og bygge fallhøyde som øker risikoen for en hard landing i boligmarkedet som kan få store samfunnsøkonomiske ringvirkninger. – NEF mener at det må tas grep for å bremse kredittveksten, gjennom en midlertidig innstramming […]
Read more » Kommentar til Finanstilsynets rapport «Finansielt utsyn 2015»

Uendret styringsrente er bra for boligmarkedet

[…]Det kan være vanskelig for folk flest å forholde seg til den offentlige kommunikasjonen rundt boligpriser og lånerenter. Fakta og prognoser har svingt sterkt og skapt stor usikkerhet i husholdningene de siste par årene, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Etter at sentralbanken kuttet styringsrenten til 0,5 prosent i mars 2016, har mange forbrukere kjøpt seg inn i boligmarkedet på historisk lav lånekostnad. Mange av disse vil være svært sårbare for en tidlig renteheving. Derfor er det viktig at sentralbanken gå varsomt fram, og ikke fremskynde rentehevingen utover de signalene som nå er gitt, sier Geving […]
Read more » Uendret styringsrente er bra for boligmarkedet

Raskere renteoppgang

[…]utsikter for norsk økonomi. Selv om det er en åpenbar sammenheng mellom lave renter og høye boligpriser, forventer vi at balansen mellom tilbud og etterspørsel bedres i løpet av våren og at den prisdrivende renteeffekten avtar når det snart har gått ett år siden styringsrenten ble satt ned til 0 prosent, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – I denne situasjonen er forutsigbarhet viktig, og vil det være kortsiktig og risikabelt å bruke styringsrenten i et forsøk på å styre utviklingen i boligmarkedet, sier Geving […]

Rentemedisin med bivirkninger i boligmarkedet

[…]Det er et stort paradoks at den samlede etterspørselen i boligmarkedet øker i takt med stigende boligpriser. Folk føler seg rikere når boligen deres stiger i verdi, dermed får vi en kreditdrevet vekst. Den historisk lave utlånsrenten, og forventninger om fallende og langvarig lave renter, forsterker etterspørselen. Det kan drive fram en gjelds- og prisspiral som ikke er bærekraftig på sikt, og som kan føre til finansielle problemer for både husholdninger og banker når konjunkturene snur, sier Carl O. Geving. For ytterlige kommentarer kontakt: Carl O. Geving – administrerende direktør Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454 Svein Strømnes – kommunikasjonssjef Norges Eiendomsmeglerforbund […]
Read more » Rentemedisin med bivirkninger i boligmarkedet

Boligprisene i oktober: Flere boliger solgt i oktober i år enn i oktober i fjor

[…]for gjeldsveksten i husholdningen som er høyere høsten 2017 enn for ett år siden. Høye boligpriser, lave renter og høy kjøpekraft bidrar det usunne gjeldsnivået. Det er viktig å få ned den samlede gjeldsbelastningen i husholdningene for å sikre et balansert boligmarkedet over tid med lavere risiko for finansielt tilbakeslag, sier Carl O. Geving. Flest solgte boliger på flere år Antall solgte boliger på 8452 boliger er høyeste antall solgte boliger på flere år.   Slik endret prisene seg i ulike byer i oktober: Prisendring siste 12 måneder i parentes. Oslo: -1,8 % (-2,8 %) Bergen: -1,5 % (-2,6 %) […]
Read more » Boligprisene i oktober: Flere boliger solgt i oktober i år enn i oktober i fjor

Mange førstegangskjøpere, fall i samkjøp og sekundærboliger

[…]utvikling som landet samlet, med fallende samkjøperandel over tid. Tromsø, med relativt høye boligpriser har også en høy samkjøperandel. I Oslo er andelen sekundærboliger på det laveste nivået som er registrert siden 2013. Til tross for høy boligprisvekst over lang tid, har altså andelen som kjøper bolig sammen med andre ikke økt de siste ti årene. Skjerpede skatteregler og kreditregler og svakere prisutvikling i hovedstaden har svekket insentivene til å investere i sekundærbolig. For […]
Read more » Mange førstegangskjøpere, fall i samkjøp og sekundærboliger