291021_NEF_salgsoppgaveinfoomlovvalg_kontraktsbetingelser-002