10.40 - 11.00_Kjetil Martinsen_final_1903 NEF Boligkonferanse Kjetil Martinsen endelig169