Boligprisene november 2017

Foto: Carsten Pihl – fra Pilestredet Park