Boligprisene i juli 2018

Foto: Carsten Pihl, foto fra Bergen. Fri bruk – redaksjonelt.