ledige stillinger hos privatmegleren på nordstrand