Krogh optikk

Norges Eiendomsmeglerforbund har gleden av å tilby alle medlemmer rabatterte priser på Krogh Optikk.

Privatkjøp:

  • Det ytes 10 % rabatt på veiledende pris på innfatning og glass ved kjøp av komplett brille.
  • Det ytes 10 % rabatt ved kjøp av solbriller.

Samme betingelser tilbys også til ektefelle/samboer og mindreårige barn. Medarbeider hos Kunde må være tilstede ved bestilling.

Bedriftskjøp:

  • Det ytes 15 % rabatt på veiledende pris på innfatning og glass ved kjøp av briller tilpasset arbeidsplassen.
  • Det er egne retningslinjer for hva som dekkes på arbeidsplassbriller, medarbeideren betaler selv i butikken og avtaler videre direkte med sin arbeidsgiver.

Medarbeider betaler selv ordren ved bestilling, og får refundert avtalt beløp fra egen arbeidsgiver i etterkant.

Øvrige kundefordeler:

  • Livslang brilleservice
  • Tilvenningsgaranti
  • Hjelp ved tyveri/brekkasje