hvor langt ut i vannet går tomten?

Foto: Carsten Pihl, fri bruk