Må man skatte av boligsalget?

Skatt, fradrag, penger. Foto: Carsten Pihl – montasje.