Bygård med aksjeleilighet

Bygård i Oslo med aksjeleiligheter. Foto: Carsten Pihl, fri bruk