Elbil lader.

Foto av elbillader. Fotograf: Carsten Pihl. Fri bruk.