Tvangssalg

Dersom en huseier ikke klarer å betale lån, kommunale avgifter eller andre krav som er pantsatt på eiendommen, så kan det bli begjært tvangssalg.

Tinglysing

Tinglysing betyr at et dokument – for eksempel et skjøte eller en panteobligasjon – blir registrert hos Kartverket. Tinglysing betyr at et dokument blir registrert i Kartverket. Gammelt ord som kommer helt fra vikingtiden; man møttes på Tinget en gang i året.  Der ble blant annet kjøp og salg av eiendom «lest opp» og dermed […]