Selveierbolig

Samlebetegnelse for boliger som er direkte eid gjennom tinglyst skjøte på eierens navn. Alternative eierformer er for eksempel gjennom borettslag.

Servitutter

En servitutt er en rettighet eller forpliktelse knyttet til en eiendom.

Sekundærbolig

Sekundærboliger er boliger som eies av privatpersoner som ikke selv bor i disse boligene.

Skjøte

Skjøte er det dokumentet som beviser at du er eier av en selveierbolig eller en borettslagsleilighet. Skjøtet underskrives av selger sammen med kjøpekontrakten og blir tinglyst av eiendomsmegleren.