Search results for "sekundærbolig yse"

Results 1 - 10 of 52 Page 1 of 6
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Fra nyttår: Maks fem ganger inntekt i lån – og strammere for de som vil kjøpe sekundærbolig i Oslo

[…]kravet til 40 prosent. I resten av landet videreføres kravet om 15 prosent egenkapital også for sekundærboliger. – Kjøpere av sekundærbolig kan drive opp prisene for andre kjøpere. Strengere krav til egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i Oslo kan derfor begrense spekulasjon og gi mindre press i budrundene for unge og familier som skal etablere seg i sin første bolig, sier finansminister Siv Jensen (Frp). NEF: Favoriserer boligkjøpere Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, påpeker at de nye Oslo-reglene favoriserer boligkjøpere som skal bo i boligen selv. – Det vil bli relativt sett lettere å kjøpe bolig for […]
Read more » Fra nyttår: Maks fem ganger inntekt i lån – og strammere for de som vil kjøpe sekundærbolig i Oslo

Sekundærbolig

[…]betydning for formuesverdien (ligningsverdien) som brukes ved beregning av eventuell formuesskatt. Sekundærboliger vil ha høyere formuesverdi. Les mer: Liten økning av sekundærboliger i Oslo i 2016 Slik klager du på […]

Enkelte sentrale skatteregler vedrørende fast eiendom

[…]har han en gjeld på 4 millioner kroner. Gjeldsreduksjonen blir da som følger: Gjeld tilordnet sekundærboligen blir 2,5 mill (4 mill (gjeld) x 5 mill (sekundærbolig uten rabatt)/8 mill (samlet formue uten rabatt)). Fradragsberettiget gjeld tilordnet sekundærboligen blir på 2,25 mill (2,5 mill x 0,9). I eksempelet vil da fradragsberettiget gjeld reduseres med 250 000 kroner, hvilket medfører at formuesskatten øker med 2 125 kroner. Fritidseiendommer, tomter og primærbolig er ikke omfattet av eiendeler som gir gjeldsreduksjon. Ved beregningen av gjeldsreduksjon på andre eiendeler som er omfattet, så skal primærbolig medtas uten rabatt, mens for fritidseiendommer og tomter benyttes formuesverdien.  […]
Read more » Enkelte sentrale skatteregler vedrørende fast eiendom

Hytte i byen – skattemessige konsekvenser

[…]må ha benyttet fritidsboligen som egen fritidsbolig i minst fem av de åtte siste årene. For sekundærboliger vil gevinsten fra salg derimot aldri være skattefri. Men hva er så vilkårene og kravene til at en leilighet i byen skal bli akseptert som en fritidsbolig i skatterettslig forstand, og ikke en sekundærbolig? I Skatte-ABC utgitt av Skattedirektoratet uttales det generelt om hva som anses som fritidsbolig at: «Med fritidsbolig forstås en fast eiendom med bygning, som hovedsakelig brukes til fritidsformål av eieren og/eller andre.» De typiske fritidsboliger er hytter og landsteder, men også annen type eiendom som for eksempel en ordinær […]

Foreslår tiltak for førstegangslåntakere i boliglånsforskriften

[…]utlånspraksis til regionale utfordringer. Dersom man fjerner egenkapitalkravet for kjøp av sekundærbolig i Oslo og samtidig skjerper kravet til gjeldsgrad, vil det kunne stimulere flere investorer til å kjøpe sekundærbolig til fortrengsel for flere av dem som i dag kvalifiserer for førstehjemslån. Betjeningsevne versus boligkapital NEF mener at det bør innføres en egen regel som legger til rette for at førstegangs låntakere med solid betjeningsevne og beskyttelse mot renteøkning f.eks. i form av rentebinding på lengre sikt, kan innvilges lån med lavere egenkapitalgrad enn forskriftens hovedregel.Forslaget legger større vekt på låntakers betjeningsevne, enn boligkapital/tilleggsikkerhet som mange unge låntakere får av […]
Read more » Foreslår tiltak for førstegangslåntakere i boliglånsforskriften

Bunnivå for sekundærboliger

[…]og den potensielle kapitalavkastningen blir redusert. På toppen av dette er formuesskatten på sekundærbolig kraftig skjerpet gjennom flere år. I 2022 blir sekundærbolig formuesbeskattet av 95 prosent av omsetningsverdien. Til sammenligning blir aksjer formuesbeskattes av 75 prosent av omsetningsverdien. Det er knyttet usikkerhet til utviklingen framover. På den ene siden bidrar gjenåpningen av landet og økonomien til normalisering i leiemarkedet. På den annen siden bidrar høyere inflasjon og økende renter til en mer moderat boligprisvekst. De senere års erfaring kan tilsi at andelen sekundærboliger ikke vil stige med det første. Les rapporter her: Nye analyser: Rekordmange førstegangskjøpere, færre samkjøpere og […]

Slik klager du på ligningsverdien

[…]av markedsverdi 2017: Primærbolig 25 % av boligverdi, klage når over  30 % av markedsverdi Sekundærbolig 2015: Sekundærbolig 70 % av boligverdi, klage når over  85 % av markedsverdi 2016: Sekundærbolig 80 % av boligverdi, klage når over  96 % av markedsverdi 2017: Sekundærbolig 90 % av boligverdi, klage når over  100 % av […]

Primærboligen bør skjermes for økt beskatning

[…]prosent i 2021. Sekundærboligstatistikken som utarbeides av NEF, Ambita og Samfunnsøkonomisk analyse viser at andelen sekundærboliger er fallende de senere årene. Denne utviklingen er kalkulert, men vi vil samtidig peke på at den norske modellen er avhengig av en relativt stor andel private utleieboliger i byene hvor studenter og arbeidstakere i større grad etterspør en midlertidig bolig. Dersom interessen for investering i sekundærbolig faller videre, kan vi paradoksalt nok komme i en situasjon hvor det samlede boligtilbudet svekkes og leder til press på både leiepriser og salgspriser, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. For ytterligere kommentar: Carl […]
Read more » Primærboligen bør skjermes for økt beskatning

Boliglånsforskriftens betydning for eiendomsbransjen – er profesjonelle aktører omfattet?

[…]videre at det er verdt å merke seg at bolig eid av et aksjeselskap vil bli ansett som sekundærbolig. – Ved beregning av belåningsgraden kan sekundærboligens verdi suppleres med betryggende tilleggssikkerhet i form av pant i annen eiendom, kausjon eller garanti, sier Lous. Dette innebærer at tilleggssikkerheten kommer i tillegg i nevneren ved beregning av belåningsgraden. I tillegg til økt egenkapitalkrav ved sekundærbolig inneholder den nye forskriften også en ny bestemmelse om låntakers samlede gjeldsgrad. – Forskriftens nye § 4 innebærer at låntakers samlede gjeld ikke kan overstige fem ganger brutto årsinntekt. Forskriftens nye krav til gjeldsgrad vil derfor i […]
Read more » Boliglånsforskriftens betydning for eiendomsbransjen – er profesjonelle aktører omfattet?

Innlegg: Kan vi planlegge oss til et bærekraftig boligmarked?

[…]analyse forsøker å besvare dette spørsmålet gjennom løpende statistikker og analyser. Vi har nylig publisert analyser per første kvartal 2021. Disse viser at: Antallet førstegangskjøpere økte klart de aller fleste steder i landet det siste året. Så langt har lave renter mer enn oppveiet de negative følgene av korona-pandemien for førstegangskjøperne. Fjorårets 3. kvartal er det sterkeste tredjekvartalet vi har registrert, og vi må tilbake til 2011 for å finne et år med flere førstegangskjøpere enn i 2020. Den sterke utviklingen har fortsatt inn i 2021. Gjennomsnittsalderen for førstegangskjøpere har falt fra 28,3 år i 2008 til 27,8 år i […]
Read more » Innlegg: Kan vi planlegge oss til et bærekraftig boligmarked?