Search results for "personvern"

Results 1 - 11 of 12 Page 1 of 2
Sorted by: Date | Sort by: Relevance Results per-page: 10 | All

Om hamstring og datakirkegårder i personopplysningslovens tid

Eiendomsmeglere og foretak har stor tilgang på personopplysninger og bransjen har i stor grad lagt seg til arbeidsmetoder som innebærer at man gjør bruk av og lagrer personopplysninger, blant annet til markedsføringsformål, i stort monn. Av: Terje Bergem, høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI og advokat - Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2020) For å opprettholde tilliten til eiendomsmeglingsbransjen er det viktig at både foretak og den enkelte ansatte respekterer personvernlovgivningen, herunder «grunnleggende personvernprinsipper». Europeiske datatilsyn har siden ikrafttredelsen av GDPR både vist evne og vilje til å påtale brudd på grunnleggende personvernprinsipper, noe som både kan ha en…
Read more » Om hamstring og datakirkegårder i personopplysningslovens tid

Meglers huskeliste ved salg av smarte bygg

Interessen for smartbygg øker både blant eiere og leietakere, og flere aktører i eiendomsbransjen utvikler og markedsfører smarte bygg. Ved salg av smartbygg er det enkelte forhold eiendomsmegler bør være oppmerksom på ved forberedelsen av salget. Også når eiendomsmegler bistår med utleie, er det enkelte aspekter ved smartbygg det er lurt å være bevisst på. I denne artikkelen gjennomgår vi hva megler bør huske på for å rigge salg og utleie av smartbygg på en fornuftig måte.  Av: Marthe Øksnes og Lise Sofie Stene, BAHR   - Artikkelen er også publisert i Eiendomsmegleren nr. 2 2020. 1. Hva er et smartbygg?…

Samtykke til utlevering av personopplysninger

Ved å gi ditt samtykke her vil NEF utlevere personopplysninger (navn og arbeidssted) til våre samarbeidspartnere på denne konferansen. Våre samarbeidspartnere er selvstendig behandlingsansvarlig for de opplysningene de får fra oss. NEF har inngått avtale med hver enkelt samarbeidspartner som beskriver hvilke opplysninger de får fra oss og hva disse opplysningene kan brukes til. I avtalen fremgår det at samarbeidspartnerne ikke kan bruke opplysningene de får fra oss til å markedsføre andre produkter/tjenester enn de som de markedsfører på kurset/konferansen, og de kan ikke utlevere personopplysningene til andre. Personopplysningene kan kun brukes til å ta kontakt med deg i tiden…
Read more » Samtykke til utlevering av personopplysninger

Personvern og cookies

Personvernerklæring for Norges Eiendomsmeglerforbund   Behandlingsansvarlig Norges Eiendomsmeglerforbund, heretter NEF, tar ditt personvern på alvor. NEF, ved administrerende direktør Carl O. Geving, er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen. I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Hvorfor vi innhenter opplysninger om deg og hva vi bruker disse til NEF innhenter og behandler personopplysninger i forbindelse med de tjenestene NEF tilbyr sine medlemmer og andre. Vi…

GDPR trer snart i kraft – er du klar?

Den nye personvernloven, og GDPR (EUs personvernforordning) vil trolig tre i kraft i Norge i løpet av juli. NEF har hatt fokus på dette temaet på kurs det siste året, senest på NEFs Vårkonferanse i Bergen nå i mai. Forbrukerrådgiver Carsten Pihl og juridisk rådgiver Katerin Lind-Klev holder kurs om personvern og GDPR for eiendomsmeglere i Oslo 7. juni, Trondheim 13. juni og i Stavanger 14. juni. Det er fremdeles ledige plasser på kursene. Se kursoversikt her. Bransjenorm Eiendom Norge har sammen med bransjen og NEF utarbeidet en bransjenorm for etterlevelse av GDPR for eiendomsmeglingsforetak. Med normen følger også flere…

Buck: Takk for tilliten!

Det har vært en ære å få representere dere de siste to årene som leder av Norges Eiendomsmeglerforbund. På vegne av mitt fantastiske styre og meg selv, vil jeg si tusen takk for tilliten, takk for all støtte og engasjement som dere har vist for arbeidet vårt. Takk for alle gode innspill og takk for alle hyggelige tilbakemeldinger på Facebook og andre steder. Av: Kurt F. Buck, styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund  (Dette er en justert utgave av talen holdt på landsmøtet i Bergen) Som styreleder de siste to årene har jeg hatt gleden av å få treffe svært mange av…

Proptech – hva kan vi vente i 2018

4 trender å følge i digitaliseringen av bolighandelen i 2018. Av: Carsten Henrik Pihl, analyseansvarlig i NEF Eiendomshandelen blir digitalisert en liten bit av gangen. Her er fire trender som vil påvirke bolighandelen i 2018. 1. Personalisering og personvern Med økende grad av digitalisering vil man kunne utnytte data til å personalisere opplevelsen for forbrukerne. Vi så for eksempel i 2017 den spede starten av selgerapper - tjenester der eiendomsmeglerne ga selgerne automatisk oppfølging via mobilen om hvordan det gikk med salget. Dette er tjenester som vil komme hos flere i 2018. Dermed brukes digitaliseringen til å gi selgerne bedre…

GDPR – Hva betyr det for vår virksomhet?

Eiendomsmeglere er i likhet med alle andre virksomheter som behandler opplysninger om kunder og ansatte bundet av personvernlovgivningen. Dette får betydning når personverndirektivet - GDPR trer i krav i mai 2018. Av: Senioradvokat Nina Thjømøe, Homble Olsby Den 25. mai 2018 trer EUs nye personvernforordning GDPR – The General Data Protection Regulation – i kraft, og vil fra samme tidspunkt også få anvendelse i Norge. En vesentlig del av de reglene som gjelder i dag, vil videreføres også etter implementeringen av GDPR. Nedenfor følger derfor en kort gjennomgang av de viktigste reglene for behandling av personopplysninger i gjeldende regelverk: Hva…

TRYG fortsetter som forsikringsleverandør

TRYG fortsetter som forsikringsleverandør for ForsikringsFondet (NEFS) - Sikkerhetsstillelse, ansvar- og kriminalitetsforsikring. Gjennom ditt medlemskap i ForsikringsFondet skal du være trygg på å ha fordelaktige vilkår og pris på din forsikringsordning. For å sikre dette, sjekker derfor ForsikringsFondet forsikringsmarkedet regelmessig. Forsikringsordningen har vært ute på anbud denne våren og seks forsikringsleverandører ble invitert til å komme med tilbud. Etter møter og forhandlinger med de ulike tilbudsgiverne, var det Tryg som igjen kom med det beste tilbudet. Det er derfor gledelig for styret å kunne informere om at avtalen med Tryg er fornyet i 3 år med virkning fra 1.7.2016. Bedre…

Nabo til nytte og besvær

Om selgers opplysningsplikt og –rett ved salg av eiendom. Av: advokatfullmektig Julia Onsager Steen i Bing Hodneland advokatselskap DA Salg av eiendom Eiendom som ikke selges under oppføring,  selges vanligvis «som den er»/«as is». Dette gjelder både næringseiendom og boliger. Forbeholdet er ment å gi selger et begrenset ansvar for skjulte feil og mangler som kjøper dermed overtar risikoen for. Men til tross for slike forbehold har selger plikt til å opplyse om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til og som kjøper kan forvente å bli gjort kjent med. Denne opplysningsplikten vil også omfatte vanskelige forhold…

Kjøpsvilkår for NEF-kurs

Her finner du informasjon om påmelding, kursavgift, kursdokumentasjon, avmeldingsregler, kursbevis og behandling av personopplysninger. Påmelding All påmelding til NEFs kurs og konferanser er bindende. Dette fremgår tydelig av våre kursinvitasjoner. De som melder seg av må derfor dekke kursavgiften. Den som blir forhindret fra å møte til kurs hun/han har meldt seg på, kan uten omkostninger overlate plassen til en kollega. Vi foretar imidlertid avmelding uten omkostninger for deltager ved fremvisning av sykemelding. Vi tar imot påmeldinger etter fristens utløp hvis det er ledige plasser. Vi tar forbehold om endringer i kursprogrammet og avlysning av kurs ved for liten deltakelse.…
kart  oslo  Løsøre  Bli medlem i NEF  Bodø  tromsø  avhendingslov  Eiken  Boligprisvekst  Boligpriser  D-nummer  korona  medlemmer  felleskostnader  tilbakehold  Eiendomsvekst Oslo  NEF adresse  NEF Forbrukerråd  Ferdigattest  Pressekontakter NEF/feed/rss2/[email protected]  Styringsrente tall  Beste eiendomsmegler i Oslo  dekningssalg  garanti  Stalsbergveien  Pressekontakter NEF  {search_term_string}  egenerklæring  Ullerudveien  hvitvasking  Bønesstølen 25  Hans haugesgate 40  sekundærbolig yse  egenhandel  Pressekontakter NEF/feed/rss2/[email protected]  avhendingsloven  Pressemeldinger fra NEF  vederlag  NEF ansatte  Nedre Stølen 2