Søkeresultat for: oslo

Results 1 - 20 of 489 Page 1 of 25
Sorted by: Date | Sort by: Relevance Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Leilighetsnormen har feilet

[…]Ambita og Samfunnsøkonomisk analyse har analysert leilighetsnormens effekt på boligmassen i Oslo, og vi har studert Oslos befolkningsstatistikk for å avdekke hvordan befolkningssammensetningen har endret […]

Prisendring i bestillingstjenesten fra 13. februar

Oslo kommune vil 13. februar 2023 endre priser på varer som formidles gjennom Plan- og bygningsetatens Bestillingstjeneste for kart og geodata. Oslo kommune har bedt […]
Les mer » Prisendring i bestillingstjenesten fra 13. februar

– Sterkere boligmarked i desember enn forventet

[…]nye boliger, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – I Oslo forsterkes dette problemet av et akkumulert underskudd i boligreguleringen som går […]
Les mer » – Sterkere boligmarked i desember enn forventet

Lysere utsikter for boligmarkedet i 2023

[…]og ved utgangen av året var boligprisene 12,8 % høyere nasjonalt og 23,3 % høyere i Oslo. I 2017 korrigerte prisene ned igjen etter at […]
Les mer » Lysere utsikter for boligmarkedet i 2023

Færre førstegangskjøpere etter rentehevninger

[…]Økningen var særlig markert i Oslo. I årets tredje kvartal falt samkjøperindeksen noe både i Oslo og landet samlet, men er fortsatt på høye nivåer. […]
Les mer » Færre førstegangskjøpere etter rentehevninger

Markant nedgang i boligprisene

[…]34 dager å selge en bolig i november opp fra 29 dager i oktober. Raskest salgstid har Oslo og Bergen med 24 […]

– Reagerer sterkt på budsjettforlikets profil

[…]Antall og andel sekundærboliger av boligmassen har falt markant de senere årene. I Oslo har antall sekundærboliger falt med over 5000 boliger siden 2019, som […]
Les mer » – Reagerer sterkt på budsjettforlikets profil

Bør gjøre unntak for de med god betjeningsevne

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 14. november 2022 Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har i sitt høringssvar til Finansdepartementets om utlånsforskriften kommet med sine vurderinger av hvilke effekter […]
Les mer » Bør gjøre unntak for de med god betjeningsevne

Fall i boligprisene i oktober

[…]med utlånsforskriftens krav til stresstesting, og vi registrerer at tilbudet av brukte osloboliger har gått fra lavt til høyt ila høsten. På den annen side […]