Søkeresultat for: oslo

Results 1 - 479 of 484 Page 1 of 2
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Prising i Oslo-markedet

[…]møte. OAEF-leder Anders Langtind kommer i innlegget under med en krystallklar oppfordring til Oslo-meglerne. – Vi kan bedre enn dette! Av: Anders Langtind, leder Oslo & […]

Fruktbart bransjemøte om prising i Oslo-området

[…]På møtet ble det presentert hvilke tiltak som var gjort for å få en bedre prising i Oslomarkedet denne høsten. Med på møtet var representanter […]
Les mer » Fruktbart bransjemøte om prising i Oslo-området

Oslo drar boligprisen opp

[…]i mai utviklet seg sterkt over nesten hele landet. Størst oppgang blant byene hadde Oslo og Hamar med henholdsvis 2,2 og 1,6 prosent. Sterkest prisutvikling […]

Økning i sekundærboliger i Oslo første kvartal 2018

[…]viser at antallet sekundærboliger øker i Oslo i 1. kvartal 2018. Antallet sekundærboliger i Oslo øker i første kvartal 2018. Dermed fortsetter trenden fra 2017 […]
Les mer » Økning i sekundærboliger i Oslo første kvartal 2018

Nytt tilsyn viser mindre prisavvik i Oslo

[…]august måned, før bransjen tok systematisk tak i underprisingen, var gjennomsnittsavviket i Oslo nærmere 15 prosent. For å få slutt på denne praksisen tok Norges […]
Les mer » Nytt tilsyn viser mindre prisavvik i Oslo

Økning av sekundærboliger i Oslo i 2017

[…]på NEFs konferanse «Boligmarkedet – Friskmeldt?». Totalt var det 53.093 sekundærboliger i Oslo i 2017 viser statistikken. Dette utgjør 15,88 prosent av den totale boligmassen […]
Les mer » Økning av sekundærboliger i Oslo i 2017

Investorer preger Oslo-markedet

[…]Når investorene vet at fremskrevet befolkningsvekst tilsier at det må bygges rundt 100.000 nye osloboliger før 2030, samtidig som kommunen somler med tilrettelegging av tomter […]

Bransjemøte for å løse prisingsproblemet i Oslo

[…]har bygget seg opp i Oslo-regionen. På møtet fikk representanter for alle meglerkontorene i Oslo-regionen presentert tall som viste at det gjennom det siste året har vært […]
Les mer » Bransjemøte for å løse prisingsproblemet i Oslo

Ny statistikk: 651 flere sekundærboliger i Oslo 2016

[…]nå lanseres av Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita. Det var totalt 51 817 sekundærboliger i Oslo i 2016, viser statistikken. Dette utgjør for 2016 15,63 prosent av […]
Les mer » Ny statistikk: 651 flere sekundærboliger i Oslo 2016

OBOS: Sterk prisvekst i Oslo

[…]desember var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 63 525 kroner. I enkelte bydeler må man ut med over 80 000 kroner […]

Færre flytter til Oslo

På landsbasis er sentraliseringstrenden fortsatt sterk, men for Oslo ble antallet nettoinnflyttinger halvert fra 2015 til 2016. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det […]

oslo-bygninger

Oslo, bygninger på Skarpsno sett fra Skillebekk. Foto: Carsten […]

Prisendring i Oslo kommune

Oslo kommune vil 1. mai 2019 endre priser på varer som formidles gjennom Plan- og bygningsetatens Bestillingstjeneste for kart og […]

Tiltak mot underprising gir resultater

[…]i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Geving tror at dette også vi kunne skje i Oslo: – Utviklingen i Oslo gjør meg trygg på at […]
Les mer » Tiltak mot underprising gir resultater

Kommentar: Boblesnakk i boligmarkedet

[…]virkemidlet vi har for å dempe den voldsomme prisveksten, er derfor å øke byggetakten i Oslo. Oslo-problemet er politikerskapt, og må løses gjennom politisk handlekraft […]
Les mer » Kommentar: Boblesnakk i boligmarkedet

Boligprisene stiger i februar

[…]de fundamentale driverne tilsier ikke at effekten blir for sterk. Grepet med å stramme til mer i Oslo enn i landet for øvrig er riktig […]

God balanse i boligmarkedet

[…]da prisveksten var sterk, sier Geving videre til avisen. Les også: Økning i sekundærboliger i Oslo første kvartal 2018 Økning av sekundærboliger i Oslo i 2017 […]

Gullmeglere 2019

[…]til kjøp av meglertjeneste. Nominert og diplom til: Aktiv Eiendomsmegling Carl Berners plass, Oslo v/ Eiendomsmegler MNEF Marius Aasen (for arrangementet «Barnas dag» på Frydenberg […]

Leilighetsnormen har feilet

[…]Ambita og Samfunnsøkonomisk analyse har analysert leilighetsnormens effekt på boligmassen i Oslo, og vi har studert Oslos befolkningsstatistikk for å avdekke hvordan befolkningssammensetningen har endret […]

Sterk boligprisvekst i august.

[…]og Stavanger på minus 6,2 prosent. – Forskjellene drives fram av veldig ulik tilbudsside. Oslo sliter tungt med et akkumulert underskudd i boligproduksjon, på samme […]

Beskjeden boligprisstigning i april

[…]og etterspørsel, kommenterer Carl O. Geving, administrerende direktør i NEF. Stiger mest rundt Oslo Slik er prisstigningen i ulike markeder i april 2017: Oslo: +0,6 […]

Rekordsterk boligprisvekst

[…]administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.  Sterkest og raskest i Oslo Oslo peker seg ut som et av områdene som både har sterk […]

Sterk april i boligmarkedet

[…]negativ prisutvikling i april med en nedgang på 0,1 prosent. Størst oppgang blant byene hadde Oslo og Hamar med 2,0 prosent hver. Sterkest prisutvikling de […]

Her er kommunene med høyest eiendomsskatt

[…]kr Stavanger 3 400.000 3288 kr Trondheim 5,65 500.000 4633 kr Oslo 2 4.000.000 0* *For Oslo er dette snitt-tall. Det finnes boliger i Oslo på […]
Les mer » Her er kommunene med høyest eiendomsskatt

NEF i nyhetene i sommer

[…]for en direkte endring av leilighetsnormen nå har ikke tatt innover seg den boligkrisen som er i Oslo. – Boligproduksjonen i Oslo har gått for […]

Sterk november i boligmarkedet

[…]hvis man f.eks. er villig til å bo utenfor ring 2, sier han videre.   Sterkes utvikling i Oslo Ikke overraskende er det også i […]

Et spennende og turbulent år!

[…]en samlet meglerbransje har tatt et oppgjør med en årelang kultur for underprising i Bergen og Oslo. Det startet med tiltak i Bergen, og slutter […]

Eiendomsmarkeder gjennom pandemien

[…]til bankene for å begrense deres utlånskapasitet. Ingen av kritikerne skiller klart mellom Oslo og landet for øvrig. De reflekterer i liten grad over at […]

Uvanlig sterk oktober i boligmarkedet

[…]en oppgang henholdsvis på 1,8 og 1,2 prosent. Den sterkeste 12 måneders veksten av byene hadde Oslo og Drammen med en oppgang henholdsvis på 21,7 […]
Les mer » Uvanlig sterk oktober i boligmarkedet

Innlegg: Prising i et stigende boligmarked

[…]etter at en kartlegging gjennomført av Forbrukerombudet viste tegn til lokkeprising av boliger i Oslo. Det ser ut til at prisingen av boliger i Oslo […]
Les mer » Innlegg: Prising i et stigende boligmarked

Boligmarkedet 2019

[…]og Selvaag Bolig konferansen Boligmarkedet 2019 – Her får du et lite innblikk i dagen i Oslo Konserthus som var fullpakket av godt innhold. Her […]

Nye analyser: Klar økning i antall og andel førstegangskjøpere og færre sekundærboliger. Likevel er det særlig én gruppe som sliter mer med å etablere seg som boligeiere.

[…]er klar både i de fleste byene og i landet som helhet. Nedgangen har vært særlig tydelig i Oslo. Investorene i oslomarkedet har vært mindre […]
Les mer » Nye analyser: Klar økning i antall og andel førstegangskjøpere og færre sekundærboliger. Likevel er det særlig én gruppe som sliter mer med å etablere seg som boligeiere.

Nytt verktøy for riktigere verdivurderinger lansert

[…]vil hjelpe megleren og vil samtidig virke skjerpende for bransjen. Vi anbefaler derfor alle våre Oslo-medlemmer å ta i bruk verktøyet så snart som mulig, […]
Les mer » Nytt verktøy for riktigere verdivurderinger lansert

Tredelt boligmarked

[…]av byene hadde Stavanger og Sandnes med en nedgang på 1,2 prosent. Sterkest utvikling hadde Oslo med en oppgang på 1,3 prosent. 12 måneders veksten […]

Hvor er boligmarkedet på vei?

[…]med det prisfallet som har vært. Så ser vi også at det blir færre førstegangskjøpere i Oslo, men flere i Akershus-kommunene rundt Oslo. Dette kan […]

Moderat prisutvikling i boligmarkedet

[…]m/omegn hadde den svakeste utviklingen i 2019 med en nedgang på 2,7 prosent. – Nærmere om Oslo: Det ligger dessverre an til en ny periode […]
Les mer » Moderat prisutvikling i boligmarkedet

Flere førstegangskjøpere – nedgang i sekundærboliger.

[…]år med negativ egenkapitalutvikling i Stavanger-regionen til en betydelig egenkapitalvekst i Oslo-regionen. Og det er grunn til en viss bekymring for at forskjellene vil vedvare, […]
Les mer » Flere førstegangskjøpere – nedgang i sekundærboliger.

Tvangssalg i korona-tider

[…]i Eiendomsmegleren nr. 3 2020) Utviklingen i tvangssalg under korona I mars i år besluttet Oslo Byfogdembete at deler av tvangssalgsarbeidet som innebar kontakt med […]

Rekordsterke boligtall

[…]hadde Stavanger m/omegn med en nedgang på 1,1 prosent. Sterkest 12 måneders vekst hadde Oslo med en oppgang på 6,1 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde […]

Sterk oktobermåned i boligmarkedet

[…]den underliggende trenden i Oslo. For lite boligbygging og sentralisering har drevet opp prisene i Oslo. Oslo er preget av en unormalt svak tilbudsside som […]

Prising i et stigende boligmarked

[…]etter at en kartlegging gjennomført av Forbrukerombudet viste tegn til lokkeprising av boliger i Oslo. Det ser ut til at prisingen av boliger i Oslo […]

Utflating i boligprisene

[…]Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Ålesund m/Omegn med en nedgang på 0,9 prosent. Oslo – 0,6 Bergen + 0,7 Trondheim + 0,0 Stavanger + 3,2 Tromsø […]

Fall i boligprisene i oktober

[…]med utlånsforskriftens krav til stresstesting, og vi registrerer at tilbudet av brukte osloboliger har gått fra lavt til høyt ila høsten. På den annen side […]

Eiendomsmeglernes rolle i prissettingen

[…]av eiendomsmeglerbrevet, sa hun videre. Les også: Bransjemøte for å løse prisingsproblemet i Oslo Store sprik i Oslo Bransjemøtet kom i stand på initiativ fra Eiendom […]
Les mer » Eiendomsmeglernes rolle i prissettingen

Boligpolitikk inn i valgkampen

[…]annen klar over hvilken konsekvenser det får om man strammer like hardt til i Stavanger som i Oslo. Finansministeren lyttet og landet på en regional […]

Sterkest økning i antall boligomsetninger i Akershus

[…]av bebygde boligeiendommer ligger fortsatt langt under nivået fra 1. kvartal 2015. Dyrest i Oslo Oslo er fortsatt det fylket med den høyeste gjennomsnittlige kjøpesummen […]
Les mer » Sterkest økning i antall boligomsetninger i Akershus

Trangt om plassen? Ikke i det norske boligmarkedet

[…]bor det 15.673 personer, i følge Rae. Både Stockholm og København ligger godt foran Norge og Oslo. Stockholm har 26.120 personer på den tetteste kvadratkilometeren, […]
Les mer » Trangt om plassen? Ikke i det norske boligmarkedet

Når eiendommen er bevaringsverdig

[…]bevaringsregulert eller fredet, gir listen gir en oversikt over kulturminner og kulturmiljøer i Oslo, som etter Byantikvarens vurdering er verneverdige, uten at de er formelt […]

Hva er «villamessig»?

[…]fra Borgarting lagmannsrett av 1.7.2014, som omhandlet et byggeprosjekt i Skådalsveien 13 i Oslo.   Maksimal utnyttelse etter Småhusplanen er tillatt I Skådalsveien 13 på […]

Eiendomsskatt – hva bør du vite

[…](grunnlag for beregning av formueskatt) året før. Ligningsverdien fastsettes for eksempel i Oslo med utgangspunkt i statistiske data for pris på omsatte boliger der boligtype, […]

Unormalt sterkt boligmarked

[…]bekymring for trenden nasjonalt, men større grunn til bekymring for den underliggende trenden i Oslo. Oslo preges av at boligtilbudet i stadig mindre grad møter […]

Historiske salgstall i boligmarkedet 2020

[…]deler av landet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Oslo og Bodø sterkest Sterkest utvikling i 2020 hadde Oslo og Bodø m/Fauske […]
Les mer » Historiske salgstall i boligmarkedet 2020

Flere kjøper bolig sammen

[…]i samkjøperindeksen for Oslo. Det må ses i sammenheng med den særlig høye boligprisveksten i Oslo under koronapandemien. – Svært sterk boligprisvekst i Oslo gjør […]

Bunnivå for sekundærboliger

[…]etter sekundærboliger. Det så vi senest som følge av den kraftige boligprisveksten i Oslo i 2016. Noe av forklaringen kan være at leiemarkedet har vært […]

Svak boligprisutvikling i februar

[…]i februar utviklet seg forskjellig i ulike deler av landet. Størst oppgang hadde Oslo, Bærum og Sarpsborg som alle hadde en oppgang på 0,9 prosent. […]

Slik beregnes eiendomsskatten

[…]hvilken verdisettingsmetode som velges. Et eksempel for en tenkt bolig til 6 millioner kroner i Oslo: Oslo kommune har valgt 2 promille som skattesats, og […]

Styringsrenten bør fryses for en lengre periode

[…]lave nivåer. Renten har fullt gjennomslag i markeder med tilbudsunderskudd, og boligtilbudet i Oslo er på et historisk lavt nivå etter at det har vært […]
Les mer » Styringsrenten bør fryses for en lengre periode

SSB: Sterkest boligprisvekst på leiligheter

[…]i 2016 steg de gjennomsnittlige boligprisene med 8,0 prosent. Den sterkeste prisøkningen var i Oslo og Bærum med 17,9 prosent. En tilsvarende kraftig årsvekst har […]
Les mer » SSB: Sterkest boligprisvekst på leiligheter

NEF i høring: En mer aktiv boligpolitikk

[…]som skaper problemer. Det er for eksempel ikke mangel på analyser av boligbehovet som gjør at Oslo har et stort etterslep i boligproduksjon. 7. Det […]
Les mer » NEF i høring: En mer aktiv boligpolitikk

Boligprisene fortsatte opp i desember

[…]at det fortsatt var store regionale forskjeller. Den sterkeste prisutviklingen i desember hadde Oslo og Moss med en oppgang på 0,9 prosent. Svakest prisutvikling hadde […]
Les mer » Boligprisene fortsatte opp i desember

Økning i boligbyggingen

[…]prosent), etterfulgt av Akershus (15,3 prosent) og Sør-Trøndelag (10,0 prosent). Størst behov i Oslo Beregninger fra Boligprodusentene viser likevel at det ikke bygges nok i […]

Sterk januarmåned i boligmarkedet

[…]1,7 og 1,9 prosent. Prisendringen i de store byene i januar (siste 12 mnd. i parentes): Oslo: +2,6% (+23,1%) Bergen: +1,7% (+3,9%) Trondheim: +2,0% (+9,2%) […]

Når eiendommen er bevaringsverdig

[…]er bevaringsregulert eller fredet, gir listen en oversikt over kulturminner og kulturmiljøer i Oslo, som etter Byantikvarens vurdering er verneverdige, uten at de er formelt […]

Boligprisvekst i alle områder

[…]hadde lavest vekst med 0,2 prosent. I landets nordligste fylker var prisene tilnærmet uendret. Oslo og Bærum på topp Oslo og Bærum kan også vise […]

Hva driver boligmarkedet?

[…]kjøp og salg av boliger fra matrikkelen og grunnboken. Den viser en oversikt over alle boliger i Oslo, både brukte boliger og nybygde boliger som […]

Kommentar: Månedens boligprisstatistikk

[…]situasjonen er det ingen grunn til å overdramatisere. Og så må mediene slutte å legge Oslo-tallene til grunn for den nasjonale utviklingen. Folk flest bor […]
Les mer » Kommentar: Månedens boligprisstatistikk

Markant økning på OBOS-boliger

[…]med samme periode i fjor, da prisene fra januar til februar steg med bare 0,1 prosent i Oslo-området og 0,7 prosent på landsbasis. I februar […]

Slik kan førstegangskjøpere komme inn i boligmarkedet

[…]Analysen reflekterer at stadig færre førstegangskjøpere har råd til å bosette seg i Oslo, prisene er for høye, egenkapitalkravet gjør boligdrømmen uoppnåelig for mange og […]
Les mer » Slik kan førstegangskjøpere komme inn i boligmarkedet

Eiendomsgrenser og rettigheter i grunnen

[…]mellom offentlige og private tiltak, kan nevnes den nye Follobanen som nå etableres mellom Oslo og Ski. Jernbaneverket har i dette prosjektet forsøkt å kartlegge […]
Les mer » Eiendomsgrenser og rettigheter i grunnen

Store endringer i forbrukerapparatet

[…]til et tydeligere og mer slagkraftig forbrukerapparat, sier Helleland. Tilsynet flyttes ut av Oslo Forbrukertilsynet flyttes ut av Oslo. Tilsynets oppgaver skal ligge ved hovedkontoret […]

Moderat stigning i boligprisene

[…]sterkere i Oslo som ofte preges av større volatilitet i markedet, og tross lavere innvandring er Oslo under et stabilt høyt befolkningspress. Omsetningstakten er nå […]

Godt balansert boligmarked

[…]hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en nedgang på 0,7 prosent. – I Oslo er aktivitetsnivået og prispresset noe høyere enn landet […]

Moderat prisutvikling i boligmarkedet

[…]m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en nedgang på 2,6 prosent. I Oslo steg de nominelle prisene 0,3 prosent i november, […]
Les mer » Moderat prisutvikling i boligmarkedet

Maks 5 ganger inntekten i lån – slik er reglene

[…]boligens verdi. Tidligere var grensen på 70 prosent av boligens verdi. Kjøp av sekundærbolig i Oslo: 40 prosent egenkapital Boliglånsforskriften har en egen særregel for […]
Les mer » Maks 5 ganger inntekten i lån – slik er reglene

Normal boligprisutvikling i september

[…]hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en nedgang på 0,7 prosent. – I Oslo er aktivitetsnivået og prispresset noe høyere enn landet […]
Les mer » Normal boligprisutvikling i september

Økning i boligprisene i februar

[…]Nominell: −1,3 prosent. Sesongjustert: −1,0 prosent. – Vi frykter imidlertid for at Oslo-markedet er i ferd med å fyres opp igjen av høy befolkningsvekst og […]

Overraskende sterk boligprisvekst i mai

[…]hadde Oslo med 24 dager og tregest salgstid hadde Stavanger m/omegn med 68 dager. Sterkest i Oslo Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mai hadde Oslo med […]
Les mer » Overraskende sterk boligprisvekst i mai

Oppsiktsvekkende forslag til ny utlånsforskrift

[…]kravene mellom Oslo og landet for øvrig. Presset på boligpriser og gjeldsopptak er mye høyere i Oslo og det tilser at dagens strengere regler for […]
Les mer » Oppsiktsvekkende forslag til ny utlånsforskrift

Verdien av riktig prising

I enkelte områder, spesielt i Oslo og Bergen, har det de siste månedene blitt registrert høyere avvik mellom pris og prisantydning enn det vi har sett gjennom de siste tre årene. Økende avvik er et fenomen som […]

60 prosent kjøper sin første bolig sammen med andre

[…]mer prisfølsomme og at andelen samkjøpere derfor kan svinge sterkt i takt med prissvingningene i Oslo. Eksempelvis falt samkjøperandelen fra 67 prosent i fjerde kvartal […]
Les mer » 60 prosent kjøper sin første bolig sammen med andre

Sekundærboligandelen har fortsatt å falle

[…]å snu? På slutten av fjoråret viste nedgangen i sekundærboligandelen tegn til å flate ut i Oslo, der boligprisveksten har vært klart sterkest. Det kan […]
Les mer » Sekundærboligandelen har fortsatt å falle

Klar økning i antall førstegangskjøpere

[…]i nabokommunene til Oslo. Dette minner om trenden i 2016-2017, da mange unge flyttet ut av Oslo til nabokommuner med lavere boligpriser. Med høye oslopriser […]
Les mer » Klar økning i antall førstegangskjøpere

Boligprisnedgang i juli

[…]boliger som vanligvis etterspørres av boligetablerende og andre med moderat til svak økonomi. Oslo har et særproblem ved at den lokale leilighetsnormen siden 2007 forbyr […]

Salg av eiendommer i villastrøk

[…]Grunnloven § 105. Erstatningssummen fastsettes ved skjønn. Det foreligger en ny avgjørelse fra Oslo tingrett avsagt januar 2022. På Madserud i Oslo var eiendommen påheftet […]

Svak boligprisutvikling i juli

[…]prisutvikling hadde Stavanger m/omegn med en sesongkorrigert nedgang på 2,7 prosent. – Oslo har et særproblem ved at den lokale leilighetsnormen siden 2007 forbyr å […]

Store forskjeller på nytt og brukt

[…]på nye eneboliger varierer fra 26 042 kroner i Sogn og Fjordane til 54 567 kroner i Oslo. Stavanger er den nest dyreste byen, med […]

Boligdebatt i Arendalsuka

[…]tilbud og etterspørsel, og dermed også boligprisene. Derfor har vi fått med oss byrådslader i Oslo, Raymond Johansen, og Kristiansand-ordfører Harald Furre for å diskutere om […]

Skal sikre eiendomsmeglerens posisjon i bolighandelen

[…]Meglerhuset Nylander, Trondheim • Eiendomsmegler MNEF Ingvild Aas, Eie Eiendomsmegling, Oslo • Høyskolelektor Tor Haugnes, Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved BI Handelshøyskolen, […]
Les mer » Skal sikre eiendomsmeglerens posisjon i bolighandelen

Se boligdebatten fra Arendalsuka

[…]og etterspørsel, og dermed også svært avgjørende for boligprisene. Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen måtte svare på mange spørsmål om hva Oslo kommune kunne gjøre […]

Forkjøpsrett i borettslag: Dette bør du passe på!

[…]da kan det være snakk om veldig mange mennesker: OBOS har for eksempel over 370.000 medlemmer i Oslo, Østfold, Vestfold, Bergen, Rogaland, Trondheim og Hamar-området. […]
Les mer » Forkjøpsrett i borettslag: Dette bør du passe på!

Se deler av «Boligmarkedet 2016»

[…]Roger Bjørnstad Your browser does not support iframes. Hvordan få kontroll på boligmarkedet i Oslo – byråd for byutvikling i Oslo kommune Hanna Elisa Marcussen […]

SSB: Blokkleiligheter steg mest

[…]hadde en prisvekst på henholdsvis 1,9 og 1,8 prosent. Mest i Oslo og Akershus Boligprisene i Oslo og Akershus økte mest, med respektive 5,2 og […]

SSB: Sterk økning i byggeaktiviteten

[…]i Oslo og Akershus Det ble gitt flest igangsettingstillatelse til bygging av boliger i Akershus og Oslo. Akershus topper listen med 5 500 igangsettingstillatelser, mens […]
Les mer » SSB: Sterk økning i byggeaktiviteten

Slik klager du på ligningsverdien

[…]brukes ligningsverdien blant annet til fastsettelse av eiendomsskatt i flere kommuner (blant annet Oslo), og da er det mange som ser at ligningsverdien er satt […]

Mer moderat vekst i boligmarkedet

[…]begynner å virke etter hensikten. Det ligger dermed an til et noe mer moderat boligår i Oslo, selv om det vil ta tid før boligproduksjonen […]

Boligprisene i juli – normal nedgang

[…]enn normalt. Det er stort sett god balanse mellom tilbud og etterspørsel på landsbasis, mens Oslo er preget av en sterkere tilbudssiden og endring til […]
Les mer » Boligprisene i juli – normal nedgang

De aller fleste bor i egen bolig

[…]Oslo og Bergen er 30 og 27 prosent. Ser vi på personer i stedet for husholdninger, er det likevel Oslo som har størst andel personer […]

«Comeback» for førstegangskjøperne

[…]fordeler seg utover landet, med høye konsentrasjoner langs kysten i sør og særlig i Oslo og omkringliggende kommuner. Geografisk variasjon i alder I de større […]
Les mer » «Comeback» for førstegangskjøperne

Moderat boligprisutvikling

[…]den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en nedgang på 2,3 prosent. Boligprisene i Oslo falt 0,8 nominelt og falt 0,3 prosent korrigert for […]

Stort engasjement på frokostmøte om søndagsvisninger

[…]Oslo i Akershus i flere omganger, og en fersk undersøkelse gjort blant medlemmene i Oslo og Akershus eiendomsmeglerforening (OAEF) viser at eiendomsmeglerne i regionen jobber […]
Les mer » Stort engasjement på frokostmøte om søndagsvisninger

Overraskende sterk boligprisvekst

[…]likevel en fortsatt moderat prisutvikling i de fleste regioner. Usikkerheten er større i Oslo hvor etterspørselen er sterk samtidig som tilbudssiden faller. Osloeffekten ekymrer oss […]

7 ting du kan bygge uten søknad

[…]inn i utnyttelsesgraden går blant annet huset, garasje, carport og terrasser som er bygget opp. I Oslo er for eksempel utnyttelsesgraden 24 % for de […]

Råsterke boligpristall

[…]dager å selge en bolig i juni 2020. Det er en nedgang fra 54 dager i mai. Raskest salgstid hadde Oslo med 25 dager og […]

Innlegg: Boligmarkedet hjelper norsk økonomi ut av krisen

[…]bør tilbakestilles til de ordinære kvotene på 10 prosent nasjonalt og 8 prosent i Oslo. Fra årsskiftet bør boliglånsforskriften videreføres, inkludert særkrav for Oslomarkedet. Man […]
Les mer » Innlegg: Boligmarkedet hjelper norsk økonomi ut av krisen

Hollingen ny styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund

[…]Randi Hollingen, Molde Nestleder: Erlenn Stavnås Ingebrigtsen, Trondheim Styremedlem: Trine Dahl, Oslo Styremedlem: Inger-Louise Dølvik, Bodø Styremedlem: Lise Kjelle, Kristiansand Styremedlem:  Alexander Johannessen, Oslo Varamedlemmer: […]
Les mer » Hollingen ny styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund

Korona: Nye nasjonale og lokale innstramninger

[…]kunngjort innføring av visse nye tiltak med virkning fra den 29.10.20 kl 12. De nye tiltakene i Oslo: Påbud om munnbind innendørs på offentlige steder […]
Les mer » Korona: Nye nasjonale og lokale innstramninger

Rekordmange førstegangskjøpere

[…]at denne trenden ikke har snudd i tredje kvartal 2020 siden boligprisveksten er sterkere i Oslo, men vi tror at trenden før eller siden vil […]

Mot normalisering i boligmarkedet i 2021

[…]nasjonalt, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – I Oslo vil førstegangskjøperne posisjon svekkes på grunn av vedvarende sterk prisvekst. Oslo-investorer vil […]
Les mer » Mot normalisering i boligmarkedet i 2021

Brennhett transaksjonsmarked under pandemien

[…]kontorsegmentet, ikke minst i Stor-Oslo hvor de har stått for betydelige kjøp også utenfor Oslogrensen hvor avkastningen er noe høyere. Videre har de kjøpt en […]
Les mer » Brennhett transaksjonsmarked under pandemien

Leie-til-eie – et viktig boligsosialt virkemiddel

[…]har vi tildelt i overkant av 60 leie-til-eie-leiligheter, fordelt på syv ulike prosjekter i Oslo, Akershus og trondheimsregionen. Ordningen er populær og i snitt mottar […]
Les mer » Leie-til-eie – et viktig boligsosialt virkemiddel

Boligkjøpsmodeller

[…]for å kjøpe egen bolig. Modellene har bitt svært populære. 30 % av boligene OBOS solgte i Oslo var i fjor under en boligkjøpsmodell. Ulike […]

Svakt fall i boligprisene

[…]m/omegn med 15 dager og lengst salgstid hadde Ålesund m/omegn med 36 dager. Fortsatt nedgang i Oslo Prisnedgangen fortsatt for fjerde måned på rad i […]

Boligprisene: Forventet nedgang

[…]å selge en bolig i november 2021, noe som to dager mer enn i oktober. Kortest salgstid hadde Oslo og Drammen m/omegn med 21 dager […]

Forventer svakere prisutvikling

[…]gjennomsnitt 30 dager å selge en bolig i mars, ned fra 38 dager i februar. Kortest salgstid hadde Oslo og Bergen med 16 dager. Av […]

Økt avvik mellom prisantydning og solgt-pris

[…]tok bransjen i 2016 et oppgjør med en uheldig praksis som hadde utviklet seg over tid, særlig i Oslo og Bergen. Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom […]
Les mer » Økt avvik mellom prisantydning og solgt-pris

Sterk boligprisvekst

[…]i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mai hadde Oslo med en oppgang på 1,6 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Hamar m/Stange […]

Kraftig boligprisfall i september

[…]på 15 prosent, er allerede begrensende for mange, og særlig i områder med høye priser. Oslo-prisene falt relativt sterkt i september. Kombinasjonen av landets høyeste […]

Færre førstegangskjøpere etter rentehevninger

[…]Økningen var særlig markert i Oslo. I årets tredje kvartal falt samkjøperindeksen noe både i Oslo og landet samlet, men er fortsatt på høye nivåer. […]
Les mer » Færre førstegangskjøpere etter rentehevninger

– Sterkere boligmarked i desember enn forventet

[…]nye boliger, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – I Oslo forsterkes dette problemet av et akkumulert underskudd i boligreguleringen som går […]
Les mer » – Sterkere boligmarked i desember enn forventet

Historikk

[…]med eiendomsmegling som ble stiftet den 12. desember 1932 på en restaurant i Stortingsgaten i Oslo. NEF har en lang historie, men én ting står […]

Vil kvele tendenser til bruk av lokkepriser

Forbrukerombudet varsler at de ser tendenser til markedsføring av boliger i Oslo og Bergen som kan være i strid med bransjenormens bestemmelse om bruk av […]
Les mer » Vil kvele tendenser til bruk av lokkepriser

Utmerkelser fra NEF

[…]innehavere av fortjenestekorset Bømark, Bård, OsloKrogsveen, Gunnar, BærumRaknes, Peder Norman, MoldeTandberg, Øivind Andreas, OsloStangeland, Sigrunn Undheim, Bryne Hederstegn Breiland, AndreasBergsåker, TrygveBirkenes, Inger SædbergBoldvik, Tormod †Brorson, […]

Uvanlig sterk boligprisvekst i mars

[…]omsetningstiden fra 35 dager i mars i fjor til 37 dager i år. Raskest gikk det i Oslo og Bergen hvor det i gjennomsnitt tok henholdsvis 15 […]

Gullmeglere kåret

[…]Briskeby, Boa Eiendomsmegling Nordstrand AS • Megler MNEF Tommy Friestad, Boa Eiendomsmegling Oslo Vest AS Beste markedsføring generelt – åpen klasse Eiendomsmegler MNEF Pål Anders […]

Sterk prisvekst på OBOS-boliger

OBOS-prisene i Oslo steg med ytterligere 2,0 prosent i august. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for OBOS-bruktboliger er for første gang på over 60 000 kroner. Etter en […]

SSB: Noe færre boligomsetninger i 3. kvartal

[…]ble tinglyst i alt 24 900 omsetninger av bebygde boligeiendommer i 3. kvartal 2016. Dyrest i Oslo Ikke overraskende er det vi finner den høyeste […]
Les mer » SSB: Noe færre boligomsetninger i 3. kvartal

Positiv trend i boligbyggingen

[…]%, sier Jæger. Analyser som Boligprodusentene har gjort viser likevel at det bygges for lite i Oslo og Akershus i forhold til befolkningsveksten som Statistisk sentralbyrå […]

MNEF Pluss – Få mer ut av medlemskapet

[…]NEFs Høstkonferanse i Oslo NEF Juridisk Bistand 5 timer HELP Advokatforsikring Privat 10 timer Meld deg inn nå Pris er oppgitt eksl. mva. Tjenesten MNEF […]
Les mer » MNEF Pluss – Få mer ut av medlemskapet

Gullmeglere fra hele Norge

[…]ble kåret vinnere fra Sogn og Fjordane i vest, Tromsø i nord, Vennesla i sør og Oslo i øst på bankettmiddagen på Clarion Hotel i […]

NEF på høring om Finansmarkedsmeldingen

[…]er fornuftig utformet, og vi vil fremheve effekten av differensiering med noe strengere krav i Oslo.  Alt tyder nå på at utlånsforskriften har en modererende […]
Les mer » NEF på høring om Finansmarkedsmeldingen

Er rettigheten verdiløs?

[…]den 14. november 2017. Saken har sitt utspring i at eier av et kontorbygg på festet grunn i Oslo sentrum hevdet at bortfesterens forkjøpsrett i […]

NEF jobber ikke for boligprisvekst

[…]at det tilføres mer penger i boligmarkedet, slik at man får opp boligprisveksten? Boligprisene i Oslo gikk amok i 2016. 23 prosent opp på ett […]

Buck gjenvalgt som styreleder i NEF

[…]også: Randi Hollingen (nestleder), Molde Erlenn Stavnås Ingebrigtsen, Trondheim Ingvild Aas, Oslo Trine Dahl, Oslo Brede Sørum, Hamar Inger-Louise Dølvik, Bodø (vara) Lise Kjelle, Kristiansand […]

Finanstilsynet er bekymret for gjeldsbelastningen

[…]enn forventet. – Temperaturen i boligmarkedet avtok i 2017. Boligprisfallet var sterkest i Oslo, der prisoppgangen hadde vært størst. I år har imidlertid prisveksten igjen […]
Les mer » Finanstilsynet er bekymret for gjeldsbelastningen

Ny markedssjef i NEF

[…]fra 1. juli Peter Rånås som ny markedssjef i Norges Eiendomsmeglerforbund. 31-årigen fra Oslo har bakgrunn fra studier ved Universitetet i Oslo og Copenhagen  Business […]

Personvern og cookies

[…]22 39 69 00E-post: postkasse@datatilsynet.noEller med vanlig post til: Postboks 8177 Dep., 0034 OsloDatatilsynet har Internettadresse www.datatilsynet.no.Hvis du mener vi bryter regelverket, håper vi likevel […]

Svak prisoppgang på boliger

[…]med 0,4 prosent på landsbasis. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at boligprisene i Oslo, Bergen og Stavanger har vært omtrent uforandret mellom 2. og […]

«Business as usual» i boligmarkedet

[…]å selge en bolig i oktober 2018, noe som er tre dager flere enn i oktober i fjor. Av byene hadde Oslo raskest salgstid med […]
Les mer » «Business as usual» i boligmarkedet

Høyt omsetningsvolum i boligmarkedet 2018

[…]en bolig i desember 2018, noe som er to dager mer enn i desember 2017. Raskest salgstid hadde Oslo med 36 dager og tregest salgstid […]
Les mer » Høyt omsetningsvolum i boligmarkedet 2018

Innlegg: Debatt om boligskatt

[…]av den totale boligmassen moderat. NEF og Ambitas sekundærboliganalyse viser at selv i Oslo hvor andelen som eier bolig nr. 2 er størst, er det […]

Betydningen av feil i egenerklæringsskjemaet

[…]av skjemaet, eller at forsikringsselskapet vil utbetale for deretter å kreve regress fra selger. Oslo tingrett behandlet nylig en sak der kjøper av en enebolig […]
Les mer » Betydningen av feil i egenerklæringsskjemaet

Kommunal forkjøpsrett

[…]seksjonering. Det er kommunen som bestemmer om forkjøp skal gjøres gjeldende. Etter praksis i Oslo utøves forkjøpsrett på vegne av beboerne bare dersom flertallet ønsker […]

Hvor robust er boligmarkedet?

[…]i markedet. Tiårsperioden har vært preget av store regionale forskjeller. Av storbyene har Oslo hatt sterkest prisvekst i perioden, mens Stavanger har gått fra sterk […]

Boligprisutvikling som forventet

[…]Mange boliger til salgs betyr normalt mindre prispress, dog er det noe usikkerhet knyttet til Oslo som har en relativt sterkere prisutvikling enn landet for […]

Finansdepartementet setter ned nytt eiendomsmeglingsutvalg

[…]Hanne Nordskog-Inger, Holmestrand  Sjef for dataanalyse og kunstig intelligens Julija Pauriene, Oslo  Forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Henrik Pihl, Gjerdrum  Forsker II André Kallåk Anundsen, Porsgrunn  […]
Les mer » Finansdepartementet setter ned nytt eiendomsmeglingsutvalg

Økning i antall førstegangskjøpere

[…]for en videre økning i antall førstegangskjøpere framover. Antallet sekundærboliger øker i Oslo Både i antall og målt som andel av totale boliger falt sekundærboliger […]
Les mer » Økning i antall førstegangskjøpere

Holder styringsrenten uendret

[…]nede, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Jokeren er Oslo hvor boligproduksjonen er for lav til å møte forventet etterspørsel, men […]

Rekorder for fall

[…]Analyse at det er bygget tilstrekkelig med boliger i store deler av landet. Unntaket er Oslo hvor befolkningen vokser mer enn dobbelt så raskt som […]

Boligprisene i februar steg med 1,1 prosent

[…]byer: Her er prisutviklingen i februar for en del norske byer. Endring siste år i parentes. Oslo: 1,4 % (-9,1 %) Kristiansand: 2,1 % (+0,3 […]
Les mer » Boligprisene i februar steg med 1,1 prosent

Endrer boliglånsforskriften midlertidig

[…]for å avvike fra disse kravene for inntil 10 prosent av utlånsvolumet hvert kvartal (8 prosent i Oslo). Disse andelene økes nå til 20 prosent […]
Les mer » Endrer boliglånsforskriften midlertidig

Boligprisene overrasket

[…]å selge en bolig i april 2020. Det er en oppgang fra 51 dager i februar. Raskest salgstid hadde Oslo med 21 dager og tregest […]

Utsetter kutt i eiendomsskatt

[…]som på litt lengre sikt kan påvirke boligmarkedet, og da spesielt i boligutbygging i Oslo-regionen, er forslaget om å kutte i støtten til utbyggingen av […]

Boligsalg eller tomtesalg

I en avgjørelse som nylig ble avsagt i Oslo tingrett ble et ektepar dømt til å betale gevinstskatt på et eiendomssalg som følge av at […]

Uvanlig sterk julimåned i boligmarkedet

[…]prisvekst etterfølges av sterkere gjeldsvekst, og utfordringene framover vil være størst i Oslo hvor gapet mellom boligbehov og boligbygging øker. Boliglånsforskriften er siste skanse mot […]
Les mer » Uvanlig sterk julimåned i boligmarkedet

Flere førstegangskjøpere i Q2 2020

[…]For landet sett under ett økte boligprisene med 2,5 prosent i 2019, sammenliknet med året før. Oslo hadde den høyeste prisveksten, på 3,9 prosent. I […]

Uendret styringsrente

[…]er det en viss risiko for at lave renter fyrer opp boligprisene og folks gjeld, spesielt i Oslo-regionen hvor tilbudssiden er lavere enn normalt og […]

Uvanlig sterk novembermåned i boligmarkedet

[…]Geving. Det tok i gjennomsnitt 46 dager å selge en bolig i november 2020. Kortest salgstid hadde Oslo med 18 dager og lengst salgstid hadde […]
Les mer » Uvanlig sterk novembermåned i boligmarkedet

Trender for boligarkitekturen

[…]for å integrere nybygg til sine omgivelser, er prosjektet Sommerokvartalet ved Solli Plass i Oslo. Her er LPO i gang med å transformere det vernede […]

Gul liste

Byantikvarens oversikt over registrerte kulturminner i Oslo. Av: Tove Solbakken, informasjonsansvarlig antikvar – Byantikvaren – Alle foto Byantikvaren – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmeglerne […]

Eiendomsmegler dømt til fengsel for korrupsjon

[…]sier førstestatsadvokat Esben Kyhring. Låneagenten Låneagenten, en 32 år gammel mann bosatt i Oslo, ble i en tilståelsessak i Oslo tingrett i februar dømt til […]
Les mer » Eiendomsmegler dømt til fengsel for korrupsjon

Sterkere boligprisutvikling enn forventet

[…]normaliseres. I tillegg virker utlånsforskriften begrensende på gjeldsopptak, og særreglene i Oslo bidrar til å ta toppen av dette markedet, sier administrerende direktør i Norges […]
Les mer » Sterkere boligprisutvikling enn forventet

Signaliserer renteheving i september

[…]2013. Ferdigstilling av mange nye boliger, strengere egenkapitalkrav ved kjøp av sekundærbolig i Oslo, hardere formuesbeskatning av sekundærbolig enn aksjer, et svekket utleiemarked under pandemien […]

Bortfall av kjøps- og forkjøpsretter

[…]for å utøve dem er utløpt. Til illustrasjon kan vi se på den relativt kjente saken mellom Oslo kommune og Fredensborg Eiendomsselskap AS v/datterselskaper knyttet […]
Les mer » Bortfall av kjøps- og forkjøpsretter

– Den sterke boligprisveksten er historie

[…]inngangen til en periode med stigende renter tror vi at den sterke boligprisveksten er historie. Oslo går foran, og har nå den svakest prisveksten av […]
Les mer » – Den sterke boligprisveksten er historie

Rekordmange boliger solgt i 2021

[…]omsetningsvolum og forholdsvis høy tolvmåneders prisvekst i de fleste regioner med unntak for Oslo som har hatt en unormalt svak prisutvikling, sier administrerende direktør i […]

EU’s sanksjoner – Norsk eiendom som potensiell trygg havn?

[…]sanksjoner. [1] Russlands største bank forlater europeiske land (finanswatch.no) [2] Hvem-eier-Oslo-1.pdf (transparency.no) [3] Forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle […]
Les mer » EU’s sanksjoner – Norsk eiendom som potensiell trygg havn?

Sekundærbolig

[…]Sekundærboliger vil ha høyere formuesverdi. Les mer: Liten økning av sekundærboliger i Oslo i 2016 Slik klager du på […]

Skuffet over manglende satsning på studentboliger

[…]av sekundærboliger. På landsbasis er det 9000 færre sekundærboliger og hele 5000 færre i Oslo. Denne utviklingen faller i tid sammen med økende etterspørsel etter […]
Les mer » Skuffet over manglende satsning på studentboliger

Lysere utsikter for boligmarkedet i 2023

[…]og ved utgangen av året var boligprisene 12,8 % høyere nasjonalt og 23,3 % høyere i Oslo. I 2017 korrigerte prisene ned igjen etter at […]
Les mer » Lysere utsikter for boligmarkedet i 2023

Prisendring i bestillingstjenesten fra 13. februar

Oslo kommune vil 13. februar 2023 endre priser på varer som formidles gjennom Plan- og bygningsetatens Bestillingstjeneste for kart og geodata. Oslo kommune har bedt […]
Les mer » Prisendring i bestillingstjenesten fra 13. februar

Bransjemagasin

Hjem » Du søkte etter oslo Bransjemagasinet Eiendomsmegleren Bladet «Eiendomsmegleren» gis ut seks ganger i året. Eiendomsmegleren er et viktig element i å holde NEFs medlemmer […]

Boligmarkedet 2016

NEFs konferanse «Boligmarkedet 2016» ble holdt i Oslo Konserthus 17.3., og de mange fremmøtte fikk høre spennende foredrag om både bankenes rolle og om fremtidens […]

Salg av aksjeleiligheter – hva bør man vite?

[…]nye boligaksjeselskap. Det er imidlertid fortsatt mange boligaksjeselskaper i Norge, særlig i Oslo, Bergen og Stavanger. Eiendomsmegler: Se også denne artikkelen om salg av aksjebolig […]
Les mer » Salg av aksjeleiligheter – hva bør man vite?

Eiendomsinvesteringer og bruk av hjemmelsselskap

[…]og er et av landets ledende advokatfirmaer med flere enn 70 advokater og med kontor i Oslo og Stavanger. Firmaet betjener både norsk og internasjonalt […]
Les mer » Eiendomsinvesteringer og bruk av hjemmelsselskap

Mindreårige og fast eiendom

[…]at det kan brukes inntil kr 1 500 000 av den mindreåriges midler til erverv av leilighet i Oslo, og at det i forbindelse med […]

SSB: Boligprisoppgang i nesten hele landet

[…]prosents reduksjon i denne perioden. Fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016 steg boligprisene i Oslo og Bærum med 9,4 prosent. Her økte prisene […]
Les mer » SSB: Boligprisoppgang i nesten hele landet

NEF møtte statsekretær Ove Vanebo i Justisdepartementet

[…] – Jeg er på ballen, lovet statssekretæren. Møtet i Justisdepartementet i Nydalen i Oslo er en del av Norges Eiendomsmeglingsforbunds løpende oppfølging av politiske myndigheter. […]
Les mer » NEF møtte statsekretær Ove Vanebo i Justisdepartementet

Nytt håp for nye tekniske tilstandsanalyser

[…]innen 15. juni, og vil i første omgang bli testet ut på noen erfarne MNEF-meglere i Bergen, Oslo og Stavanger. Etter hvert som testpilotene har […]
Les mer » Nytt håp for nye tekniske tilstandsanalyser

Ny standard leieavtale

[…]å ha blitt innført, supplerer Egset – men det har skjedd. Og, i det største markedet – Oslo – er det ikke helt usannsynlig at […]

Vedtekter for Forsikringsfondet

[…]et innkjøpsfellesskap for forsikringer og produkter til medlemmene. ForsikringsFondet har sete i Oslo. § 2 Formål ForsikringsFondets formål er å fremforhandle og tilby medlemmene konkurransedyktige […]

Uendret styringsrente

[…]til bankenes boliglånspraksis er de samme i pressede boligmarkeder som i svake boligmarkeder. I Oslo-regionen har prisene blitt presset til usunne nivåer som følge av […]

Ny lærebok i eiendomsmegling er klar!

NEFs lærebok i Praktisk Eiendomsmegling kommer nå i ny utgave. – En unik bok med praktisk gjennomgang av eiendomsmeglerfaget, forteller en av redaktørene. Læreboken «Praktisk […]
Les mer » Ny lærebok i eiendomsmegling er klar!

Pressemelding: Finanstilsynets medisin er feil

[…]men lav egenkapital. Tiltakene vil favorisere unge som får økonomisk støtte fra foreldre. – Oslo-problemet kan bare løses med mer og langsiktig boligbygging. Kortsiktige tiltak […]
Les mer » Pressemelding: Finanstilsynets medisin er feil

Færre eiendomsmeglerstudenter

[…]tallet i fjor var 771, skriver Dagens Næringsliv. (innlogging) BI med sine fire studiesteder i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger har samlet tatt inn 30 prosent […]

Kommentar til statsbudsjettet

[…]tilstrekkelig boligbygging til å mette etterspørselen lokalt. Ansvaret hviler særlig tungt på Oslo-politikerne som har langt større utfordringer enn noen annen bykommune, sier administrerende direktør […]

Bra for boligmarkedet at styringsrenten står stille

[…]skjermes fra negative impulser, slik at markedet får tid til å gjenvinne balansen. Det råsterke Oslo-markedet trenger ikke nye vekstimpulser, da det bare forsterker gjelds- […]
Les mer » Bra for boligmarkedet at styringsrenten står stille