Search results for "ordliste"

Results 1 - 8 of 8 Page 1 of 1
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: All

Engelsk ordliste

Engelsk ordliste for bolighandelen Av og til kan det være greit å vite hva enkelte ord som dukker opp i en boligtransaksjon er på engelsk. Norges Eiendomsmeglerforbund har oversatt en liste med ord fra norsk til engelsk. LAST NED: Listen finner du […]

Håndbok Del 2: Faglig del

[…]og forbud mot fyring med oljetanker innen 2020 Krav om radonmåling for utleieboliger Engelsk ordliste   Se også: Del 1 – Om NEF Del 3 – […]

Forord

[…]dokumentavgift, seksjonering (i henhold til ny lov), konsesjon osv. Du finner også en engelske ordliste med nyttige ord og uttrykk for eiendomsmeglere. I medlemsdelen (som er blå sider i den trykte utgaven) finner du oversikt over NEFs æresmedlemmer, styret i NEF, styrene i NEFs lokalforeninger 2018, NEFs mål 2016-2018, NEFs lover, NEF Servicekontors vedtekter, NEFs Etiske regler, logoregler og Mønstervedtekter for lokalforeningene. Merk at det i forbindelse med landsmøtet i NEF 24. mai 2018 vil bli valgt nytt styre, vedtatt nye mål og gjort eventuelle endringer i NEFs lover og vedtekter. Denne elektroniske versjonen av håndboken skal holdes løpende oppdatert hvis […]

Digital håndbok

[…]som trer i kraft ved nyttår. På slutten av den faglige delen finner du en engelsk ordliste med nyttige ord og uttrykk for eiendomsmeglere. Bakerst i håndboken finner du medlemsdelen med en oversikt over NEFs mål 2020-2022, oversikt over styret i NEF og styrene i NEFs lokalforeninger 2021, NEFs lover, NEFs Etiske regler, logoregler og Mønstervedtekter for lokalforeningene. Vi håper den digitale håndboken er et nyttig hjelpemiddel for våre medlemmer i en travel […]

Forord til NEFs håndbok

[…]konsesjon osv. På slutten av den faglige delen, rett før de blå sidene, finner du en engelske ordliste med nyttige ord og uttrykk for eiendomsmeglere. På de blå sidene bakerst i Håndboken finner du en oversikt over NEFs æresmedlemmer, styret i NEF, styrene i NEFs lokalforeninger 2018, NEFs mål 2016-2018, NEFs lover, NEF Servicekontors vedtekter, NEFs Etiske regler, logoregler og Mønstervedtekter for lokalforeningene. Merk at det i forbindelse med landsmøtet i NEF 24. mai 2018 vil bli valgt nytt styre, vedtatt nye mål og gjort eventuelle endringer i NEFs lover og vedtekter. For oppdatert informasjon, se NEFs nettsider. Håndboken trykkes […]