Search results for "næringsmegling"

Results 1 - 10 of 32 Page 1 of 4
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | All

Ny oppdragsavtale i næringsmegling – salg

[…]for salg av næringseiendom. Oppdragsavtalen kan benyttes for oppdrag som defineres som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingsloven § 1-4 tredje ledd (eiendom som ikke helt eller delvis er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål), og hvor salgsobjektet er aksjer i eierselskap. Fotnotene i oppdragsavtalen gir veiledning for utfylling av oppdragsavtalen herunder for det tilfelle at salgsobjektet er eiendom, eller hvor det ved inngåelse av oppdragsavtalen er uavklart hvorvidt salgsobjektet er aksjer eller eiendom. Med utgangspunkt i denne standarden vil det også bli utarbeidet en oppdragsavtale for næringsmegling – utleie. Vi har også under utarbeidelse et forslag til standard tekster i prospekt som […]

Bli med på årets Losbykonferanse for næringsmeglere!

[…]Programmet er nå klart! Losbykonferansen i overgangen august-september arrangeres av Forum for Næringsmegling i samarbeid med NEF. Dette er en viktig faglig arene og sosial møteplass for alle som er interessert i næringsmegling. Årets konferanse har et sterkt program: Utvikling av næringseiendom De viktigste endringene ved innføring av elektronisk tinglysing Dokumentasjonskrav etter hvitvaskingsregelverket Hvem kan avtalerettslig binde partene i kontrakter mellom profesjonelle parter? Rettspraksis Markedsoppdatering landet rundt Trender og tanker for fremtiden i bransjen Oppdragsavtale i næringsmegling Den kommersielle siden i oppdragsavtalen Finansiering av næringseiendom I tillegg er det selvfølgelig festmiddag på kvelden! Les mer og meld deg på! Mer […]
Read more » Bli med på årets Losbykonferanse for næringsmeglere!

Forum for Næringsmeglere (FFN)

[…]samt advokatfirmaer med ansatte som har bevilling til å drive eiendomsmegling, og hvor næringsmegling er en del av virksomheten. Det er styret i FFN som foretar opptak av nye medlemmer. Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten, denne er for tiden 5 000 kroner pr. medlemsforetak. FFN arrangerer sammen med Norges Eiendomsmeglerforbund i månedsskiftet august/september hvert år høstkonferanse for næringsmeglere. Det legges her vekt på å få til et variert og faglig relevant program. I 2019 avholdes konferansen torsdag 5. september og fredag 6. september. Forum for Næringsmeglere har egen hjemmeside, se www.forumfornaring.no Etter FFNs årsmøte 13. februar 2019 består styret av følgende personer: Rikke […]

Slik eliminerer du tidstyven AML

[…]system som tar for seg jobben med å hente inn de riktige opplysningene merkes av kundene deres. Næringsmegling skiller seg fra boligmegling på flere områder, men lengden på kundeforholdene er vesentlig. År med pleie av relasjoner forstyrres av stadig innhenting og kontroll av opplysninger. Quesnays systemer senker terskelen slik at dere kan fokusere på kjernevirksomheten deres, ikke på å være etterforskere. Konkurrer om kundene, ikke om AML Å gå sammen som bransje for å kreve tilpassede løsninger rettet mot næringsmeglere er første steg i prosessen. Tiden for å godta mangelfulle systemer er forbi, og et bransjesamarbeid kan skape oppmerksomheten som […]

Viktig samarbeid for felles interesser

[…]møte med Norsk Eiendom snakket vi om våre felles interesser innenfor næringseiendom og næringsmegling, om vårt mangeårige samarbeid om kontraktsmaler for næringslokaler og næringsbygg, om eiendomsmeglingsutvalget og regulering av næringsmegling, om boligmarkedet og prisdrivere, og statistikkutvikling og samarbeid for å sikre mer effektiv by- og boligutvikling i pressområdene. NEF pleier kontakt med en rekke andre interesseorganisasjoner, selskaper, utdanningsinstitusjoner, departementer, politiske parter, mv. Norge har et velfungerende organisasjonsdemokrati, og kontaktmøtene illustrerer verdien av samarbeidet med andre organisasjoner om analyser, lovutvikling, boligpolitikk, bransjeutfordringer og mye […]

Konverteringsprosjekter – utvikling fra gammelt til nytt næringsbygg

[…]fasene i prosjektet. Når kravene til megler de senere år har blitt skjerpet både i bolig- og næringsmegling, vil det samtidig i næringsprosjektene oppstå et større behov for deg som megler å avklare hvilken rolle man skal ha opp mot øvrige profesjonelle rådgivere som er involvert. Etter hva vi erfarer er det her svært ulik ikke bare for meglerforetakene, men også fra prosjekt til prosjekt. Enkelte foretrekker å dele opp én og samme kontrakt som skiller mellom fasene i prosjektet, mens enkelte inngår ulike kontrakter for hhv. prosjekterings- og planleggingsfasen, markedsfasen og salgsfasen. Selv om det igjen her handler om […]
Read more » Konverteringsprosjekter – utvikling fra gammelt til nytt næringsbygg