Search results for "mortifikasjon"

Results 1 - 5 of 5 Page 1 of 1
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: All

Meglers utfordringer i oppgjørsfasen – panthavere og mortifikasjon

[…]mot meglerforetaket. Mortifikasjon Der originaldokumentet er bortkommet, må det igangsettes mortifikasjon. Av hensyn til oppgjøret, bør mortifikasjonsprosessen igangsettes så tidlig som mulig. Finanstilsynets rundskriv 6/2010 punkt 3.2 innebærer at hele oppgjøret må bero inntil mortifikasjon er gjennomført. Megler blir gjerne møtt med innsigelser om at pantets pålydende er så lavt at det kun bør holdes tilbake en forholdsmessig del av oppgjøret i påvente av mortifikasjonsdom. I henhold til Finanstilsynets retningslinjer spiller det ingen rolle om pantets pålydende er kr 20 000 eller kr 5 millioner. Ofte vil selger hevde at det er tilstrekkelig å holde tilbake pantets pålydende pluss tre […]
Read more » Meglers utfordringer i oppgjørsfasen – panthavere og mortifikasjon

Salg av aksjebolig

[…]samtidig tiltransporteres kjøperen. Dersom innskuddsbeviset er bortkommet og det må igangsettes mortifikasjon, må det på vanlig måte vurderes om oppgjøret bør stilles i bero til mortifikasjonsprosessen er gjennomført. Det alminnelige utgangspunktet er at oppgjøret bør avvente til mortifikasjonsprosessen faktisk er gjennomført, jf. emgll. § 1-1 og § 6-3. Se også Finanstilsynets rundskriv nr. 7/2014. Det er derfor svært viktig at megleren innledningsvis i oppdraget etterspør alle dokumenter som følger aksjen. Hvorvidt megler vurderer å gjennomføre oppgjør helt eller delvis før mortifikasjonsprosessen er gjennomført, må basere seg på en konkret risikovurdering. I visse tilfeller kan det være tilstrekkelig å holde tilbake […]

Håndbok Del 2: Faglig del

[…]for tinglysing Søknad om D-nummer Brønnøysundregistrene Mortifikasjon ved Brønnøy Tingrett – Informasjon(veileder) Seksjonering Orientering om oppdeling i eierseksjoner Reseksjonering – skjematisk oversikt (Lenke til Kartverket – se pkt 2) Konsesjon Konsesjon ved tinglysing Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker (Lenke til Lovdata) Kommunale forskrifter etter konsesjonslovens § 7 Diverse Obligatorisk energimerking av bygninger Krav om fjerning av oljetanker og forbud mot fyring med oljetanker innen 2020 Krav om radonmåling for utleieboliger Engelsk ordliste   Se også: Del 1 – Om NEF Del 3 – […]