Search results for "høring"

Results 1 - 10 of 57 Page 1 of 6
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Høring om avhendingsloven – NEF med forslag til forbedringer

[…]forslag, for at lovendringene skal resultere i et lavere konfliktnivå. NEF fremmet et felles høringssvar 15.01.18 sammen med Huseiernes Landsforbund, Forbrukerrådet og Norsk Takst, hvor vi blant annet gikk inn for et begrenset forbud mot «som den er»-forbehold. Begrunnelsen var at en selger som innhenter en offentlig godkjent tilstandsrapport laget av en autorisert bygningssakskyndig, bør ha mulighet til å fraskrive seg ansvar for skjulte feil og mangler som verken selger eller en bygningssakskyndig har avdekket. NEFs vurdering er at et begrenset forbud mot alminnelige ansvarsfraskrivelser hadde vært en bedre løsning enn departementets forslag om et absolutt forbud. Vi må imidlertid […]
Read more » Høring om avhendingsloven – NEF med forslag til forbedringer

Forskrifter til avhendingsloven på høring

[…]en trygghet for både kjøper og selger, sier Astrup videre. I forskriften som nå sendes ut på høring, foreslår regjeringen blant annet å skjerpe kravene til de som vil lage tilstandsrapporter, og stille nye krav til undersøkelser av de delene av bygget som er utsatt for fukt. Hva skal undersøkes Hovedinnholdet i høringsnotatet er for det første forslag til en oppregning av de bygningsdelene og de rommene som må undersøkes for at tilstandsrapporten skal være forskriftsmessig (godkjent). Notatet inneholder også forslag til regler om hvordan den bygningssakkyndiges undersøkelser skal skje. Utdanningskrav For det andre inneholder notatet forslag om å innføre […]

NEF på høring om Finansmarkedsmeldingen

[…]var det innlegg fra Sparebank 1-alliansen, Finansforbundet og Finans Norge. Se innleggene fra høringen i opptak her. Effekter på boligmarkedet NEFs innlegg på høring om Finansmarkedsmedlingen 2020: En vurdering av utsiktene for boligmarkedet Betydningen for husholdningene og ringvirkninger i økonomien Effekten av makroreguleringer (bufferkrav og boliglånsforskrift) En vurdering av kritiske faktorer for boligmarkedet, med vekt på bankenes adferd og tilgangen på kreditt Norges Eiendomsmeglerforbund ønsker å belyse utsikter for boligmarkedet i lys av korona-krisen Viktig for norsk økonomi Boligmarkedet betyr mye for husholdningenes privatøkonomi: Nordmenn har størsteparten av sin formue i bolig. Vi sparer i bolig – gjennom verdistigning, realinvesteringer […]

NEF på høring om Finansmarkedsmeldingen

Norges Eiendomsmeglerforbund deltok mandag 15. mai på åpen høring om Finansmarkedsmeldingen 2016-2017 på Stortinget. I sitt innlegg pekte NEF-direktør Carl O. Geving på noen hovedpunkter med utgangspunkt i boligmarkedet. – For å sikre et balansert boligmarked mener NEF at den viktigste faktoren er en langsiktig politikk som stimulerer til tilstrekkelig boligbygging der folk vil bo. I tillegg er det viktig med forutsigbarhet i forhold til kreditt og reguleringer mot boligmarkedet, sa Carl O. Geving. Innlegget kan du se i sin helhet her. Se også sentralbanksjef Øystein Olsens redegjørelse før høringen startet. Flere markeder Geving pekte også på det faktum at man ikke […]

NEF på høring om trygg bolighandel og ny avhendingslov

[…]høringsuttalelsen NEF leverte i høst sammen med Huseierne, NTF/NITO og Forbrukerrådet. Felles høringsuttalelse Også på høringsmøtet sto NEF sammen med Huseierne, Forbrukerrådet og Norsk Takst (tidligere NTF/NITO) og presenterte en felles høringsuttalelse. Organisasjonene støtter forslagene som regjeringen varsler. De fire organisasjonene mener at det er lurt med en endring der selgere og medhjelpere motiveres til å dokumentere boligens tilstand, samtidig som kjøperne får en mye klarere oppfordring til å lese dokumentasjonen. NEFs administrerende direktør Carl O. Geving var inne på dette siste i sin høringsuttalelse. -Vi minner om forutsetningen om at det må foreligge en tilstandsrapport som tilfredsstiller høye kvalitetskrav og […]
Read more » NEF på høring om trygg bolighandel og ny avhendingslov