Search results for "energiattest"

Results 1 - 3 of 3 Page 1 of 1
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: All

Krav om energiattest for boliger og yrkesbygg

[…]fravikes ved avtale, og kjøper og selger kan derfor ikke bli enige om at det ikke skal fremlegges energiattest ved et salg.   Energiattest ved […]
Read more » Krav om energiattest for boliger og yrkesbygg

Obligatorisk energimerking av bygninger

[…]plikt å sørge for at boligen eller bygningen er energimerket, jf. § 4. Boligeiere kan selv lage energiattest for eksisterende boliger, mens energiattest for yrkesbygg […]

Dagens trend:

No searches made yet