Search results for "energiattest"

Results 1 - 2 of 2 Page 1 of 1
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: All

Krav om energiattest for boliger og yrkesbygg

[…]fravikes ved avtale, og kjøper og selger kan derfor ikke bli enige om at det ikke skal fremlegges energiattest ved et salg.   Energiattest ved utleie av boliger eller bygninger For utleie av bolig eller bygning gjelder samme prinsipp som ved salg. Eier av bygget skal fremlegge energiattest før inngåelse av leieavtale. Dersom bygget er under oppføring kan det stilles garanti. Energiattesten skal være en del av markedsføringen av utleie av boligen. Dersom en bygning utelukkende består av utleieboliger kan plikten til å fremlegge energiattest oppfylles ved å fremlegge energiattest for en representativ bolig i bygningen. Det er verdt å […]
Read more » Krav om energiattest for boliger og yrkesbygg

Obligatorisk energimerking av bygninger

[…]plikt å sørge for at boligen eller bygningen er energimerket, jf. § 4. Boligeiere kan selv lage energiattest for eksisterende boliger, mens energiattest for yrkesbygg og nye boliger skal lages av en ekspert. Ved manglende energimerking kan NVE ilegge eier et overtredelsesgebyr, jf. forskriften § 21. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest og eier heller ikke etter skriftlig anmodning fra kjøper legger frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper innen ett år etter at avtale om salg er inngått få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning. Dersom salg av bolig eller bygning […]