Search results for "eierseksjon utleie"

Results 1 - 10 of 102 Page 1 of 11
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Hva bør megler vite om skatt på utleie?

[…](f.eks. Airbnb). Slik korttidsutleie kan gi en langt høyere avkastning enn ordinær langtidsutleie. Ved utleie av egne leiligheter til dette formål, har de fleste trolig forholdt seg til at utleie av færre enn fem boenheter ikke regnes som virksomhet. Ved slik korttidsutleie er det lett å trå feil. Skattedirektoratet kom nemlig i 2016 med en uttalelse som fastslår at kontinuerlig korttidsutleie av to leiligheter utgjorde virksomhet for eieren. Begrunnelsen er at korttidsutleie stiller langt høyere krav til aktivitet fra utleier, og at inntektene dermed ikke anses som avkastning på kapital. Om utleier har satt bort arbeidet med å administrere utleien, […]

Beregning av dokumentsavgift ved salg av eierseksjon med fellesgjeld

[…]for denne artikkelen er hvilket avgiftsgrunnlag som skal legges til grunn ved overdragelse av eierseksjon (eller annen selveid bolig) hvor det i tillegg til kjøpesummen overtas en andel fellesgjeld. Artikkelen er skrevet med bakgrunn i Toll- og avgiftsdirektoratets vurdering av spørsmålet i brev av 28.10.2014.[1] Bakgrunnen for at spørsmålet om beregning av dokumentavgift har kommet opp, er at Bransjenorm for markedsføring av bolig, inntil august 2014, kunne tolkes dithen at andel fellesgjeld skulle holdes utenfor avgiftsgrunnlaget ved beregning av dokumentavgift. Bransjenormen av august 2014 omtaler dette annerledes og er i samsvar med Toll- og avgiftsdirektoratets brev og nærværende artikkel.[2] Det […]
Read more » Beregning av dokumentsavgift ved salg av eierseksjon med fellesgjeld

Skatt på utleie i 2019 – slik er reglene

[…]prosent av inntektene. Men du får ikke mer fradrag enn de 15 prosentene. Brukes hytten mest til utleie og egentlig er en utleiehytte, er det full skatt av alle leieinntektene slik som for utleieleiligheter. Da er det også mulig med fradrag for utgiftene slik vi peker på i punkt 3. Les også: Må du betale skatt av […]

Regjeringen vil at AirBnB rapporterer din utleie til Skatteetaten

[…]for eksempel AirBnB kom det nye regler for 2018. Det er nå i utgangspunktet skatteplikt for all utleie, også korttidsutleie. Men som for hytter er det skattefritt bunnbeløp på 10.000 kroner. Over dette blir utleiere skattlagt for 85 prosent av inntekten. Les også: Skatt på utleie i 2018 – slik er reglene   [mc4wp_form […]
Read more » Regjeringen vil at AirBnB rapporterer din utleie til Skatteetaten

Eierseksjon

[…]andre, men som er seksjonert  slik at alle har sin bolig klart definert. Kalles eierleilighet, eierseksjon og selveierleilighet. Dette betyr det samme.Reguleres av egen lov; Eierseksjonsloven.Loven gir gode regler for bruk, hva som skal være felles vedlikehold og hva hver enkelt eier skal vedlikeholde. Vedtekter gir utfyllende bestemmelser.  Ofte også egne husordensregler. Det avholdes årlige møter der beboerne velger styre, bestemmer budsjett og felleskostnader. Kjennetegnes ved at matrikkelnummeret er: Gårdsnummer + bruksnummer + […]

Skatteetaten: Ny opplysningsplikt for formidlere av utleie av fast eiendom

[…]d-nummer eller organisasjonsnummer, samt navn, adresse og kontonummer til utleier Utleiebeløp per utleieforhold (fratrukket gebyr som leietaker betaler til formidler) Eventuelt gebyr som leietaker betaler til formidler per utleieforhold Provisjon som utleier har betalt til formidleren per utleieforhold eller per avregningsperiode Antall utleiedøgn per utleieforhold (dato fra og til) Eiendommens veiadresse eller matrikkeladressen Du kan lese mer om opplysningsplikt, hvem som omfattes, hva som skal rapporteres inn og hvordan det skal rapporteres inn på […]
Read more » Skatteetaten: Ny opplysningsplikt for formidlere av utleie av fast eiendom

Skatteetaten: Ny opplysningsplikt for formidlere av utleie av fast eiendom

[…] Fødselsnummer, d-nummer eller organisasjonsnummer, samt navn, adresse og kontonummer til utleier Utleiebeløp per utleieforhold (fratrukket gebyr som leietaker betaler til formidler) Eventuelt gebyr som leietaker betaler til formidler per utleieforhold Provisjon som utleier har betalt til formidleren per utleieforhold eller per avregningsperiode Antall utleiedøgn per utleieforhold (dato fra og til) Eiendommens veiadresse eller matrikkeladressen Du kan lese mer om opplysningsplikt, hvem som omfattes, hva som skal rapporteres inn og hvordan det skal rapporteres inn på Skatteetaten.no Eventuelle spørsmål rundt dette kan rettes sendes inn […]
Read more » Skatteetaten: Ny opplysningsplikt for formidlere av utleie av fast eiendom

Regjeringen vil begrense AirBnb-utleie i leiligheter

[…]dager eller uker og har maks 30 dagers varighet. Det vil med andre ord fortsatt være mulig å eie utleieboliger i eierseksjonssameier og leie disse ut hele eller lengre deler av året. Eller å leie ut egen bolig over 90 dager i året, fordi man for eksempel er på langtidsferie. Utlån av boligen – altså at man låner ut boligen uten å ta betalt – rammes ikke av det nye forslaget. Les også: Regjeringen vil at AirBnB rapporterer din utleie til Skatteetaten 30 dager utleie i borettslag Regjeringen foreslår også å klargjøre reglene for borettslag. Der setter man en grense på […]
Read more » Regjeringen vil begrense AirBnb-utleie i leiligheter