Søkeresultat for: dødsbo

Results 1 - 10 of 13 Page 1 of 2
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | All

Salg av bolig ved privat skifte av dødsbo

[…]til privat skifte, det vil si hvem som har påtatt seg det praktiske og økonomiske ansvaret for dødsboet forpliktelser. Megleroppdraget Er det i dødsboet flere […]
Les mer » Salg av bolig ved privat skifte av dødsbo

Flytende dødsbo og eiendomssalg

[…]oppsto spørsmålet om det kunne begjæres tvangssalg, men Høyesterett kom til at et flytende dødsbo heller ikke i denne sammenheng hadde partsevne. En kreditor er […]

Bruk av fullmakter ved privat skifte av dødsbo – kan eiendomsmegler forholde seg til den standardfullmakt som er lagt ut på domstol.no?

[…]tingretten, herunder skjemaet «Erklæring for privat skifte» og «Fullmakt ved privat skifte av dødsbo». Denne fullmakten skal kunne benyttes der en/flere av de gjeldsovertagende arvingene […]
Les mer » Bruk av fullmakter ved privat skifte av dødsbo – kan eiendomsmegler forholde seg til den standardfullmakt som er lagt ut på domstol.no?

Flytende dødsbo og eiendomssalg

[…]eiendom ny, og mange spørsmål uregulerte. Jeg har forsøkt å behandle de viktigste men ved dødsboskifte vil verdi av bolig kunne berøre også andre deler […]

Søknad om D-nummer

[…]er mottatt hos Kartverket fra Personregisteret med tildelt D-nummer. Utenlandske arvinger i norske dødsbo For å tinglyse hjemmelsdokumenter til utenlandske arvinger i norske dødsbo krever […]

Fast eiendom i private og offentlige dødsboskifter

[…]med arv/skifte/uskifte. Før noen kan signere på denne, må det tas stilling til skifteform for dødsboet. Privat skifte vanligst Det vanligste er at et dødsbo […]
Les mer » Fast eiendom i private og offentlige dødsboskifter

Enkelte sentrale skatteregler vedrørende fast eiendom

[…]omfatter ikke blant annet: gaveoverføring arveovergang ved dødsfall skifte av dødsbo overdragelse mellom ektefeller skifte av felleseie mellom ektefeller oppløsning av tingsrettslig sameie (uten utløsning) […]
Les mer » Enkelte sentrale skatteregler vedrørende fast eiendom