Search results for "budsaken"

Results 1 - 1 of 1 Page 1 of 1
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: All

To aktuelle saker fra Høyesterett

[…]å informere om at en nabo var straffedømt for seksuallovbrudd. Kort om HR-2022 – 1316-A «Budsaken» Saken gjaldt krav om erstatning mot et eiendomsmeglingsforetak og dets ansvarsforsikringsselskap etter avvikling av budrunden ved et boligsalg. Spørsmålet var om eiendomsmegleren handlet erstatningsbetingende uaktsomt overfor en budgiver ved ikke å videreformidle selgers aksept av budet innen akseptfristen. Etter at akseptfristen var ute, kom det inn ytterligere, høyere bud.  Budgiveren som hadde gitt det tidligere budet som selger hadde meddelt megler at han aksepterte, fikk til slutt tilslaget med et bud på 150.000,- over dette. Tvistebeløpet i saken var differansen på 150.000 kroner. Saken […]