Search results for "budgivning"

Results 1 - 10 of 45 Page 1 of 5
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | All

Regler for budgivning

[…]over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg. GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av […]

Bud, budgivning og budrunde

[…]frem til deg er bindende avtale inngått. SPØRSMÅL? Hvis du lurer på noe om budrunde eller budgivning, kan kan du ringe Forbrukerrådgiveren på telefon 4000 01 02 for gratis rådgivning om regelverket. Les mer om forbrukerrådgiveren for bolighandelen her!   Regler i forskrift Hvordan eiendomsmeglere skal opptre i en budrunde er omtalt i eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Der står det blant annet at eiendomsmegleren «skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og avpasse tempoet i salgsarbeidet til et nivå hvor oppdragsgiver og aktuelle interessenter kan sikres et forsvarlig grunnlag for sine handlingsvalg.»   Les mer: Regler for budgivning […]

Forbrukerinformasjon om budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning Forbrukerinformasjon om budgivning – for utskrift. Reglene kan man også finne i denne artikkelen: Reglene for […]

Svar fra Finanstilsynet om eiendomsmeglers omsorgs- og opplysningsplikt ved budgivning

[…]har NEF stilt spørsmål til Finanstilsynet om eiendomsmeglers omsorgs- og opplysningsplikt ved budgivning. Det har betydning for avtalebetingelsene mellom kontraktspartene om eiendommen selges til en som anses som forbrukerkjøper, jf. avhl. § 1-2 (3), eller ikke. Slik forskjell i kontraktsbetingelsene forutsetter at det er tatt rettidig forbehold fra selgers side om at avhendingsloven fravikes til kjøpers ugunst der denne ikke er forbrukerkjøper, og loven dermed er fravikelig. Vi erfarer at det er vanlig praksis å ta slike forbehold. Ved brev av 16.02.22 gir Finanstilsynet uttrykk for at en slik «tosporet» salgsstrategi som innebærer ulike kontraktsbetingelser avhengig av hvem som ender […]
Read more » Svar fra Finanstilsynet om eiendomsmeglers omsorgs- og opplysningsplikt ved budgivning

NOU 2021:7 – Trygg og enkel eiendomsmegling

[…]får dermed insentiv til å opptre i samsvar med det som eiendomsmeglingslovens regler om budgivning legger opp til.  Selv om utvalgets flertall ikke ville foreslå dette nå, men i stedet utrede videre om problemet med kupping er så utbredt at det berettiger lovregulering, konstaterer vi at forslaget synes å ha betydelig støtte som en mulig løsning, dersom lovgiver finner grunn til å regulere det.  I NOU kapittel 6 og kapittel 22 kan dere lese mer om vurderingene som utvalget har gjort om fenomenet kupping og muligheten for å forebygge dette ved å innta bestemmelser i avhendingsloven. NEF, Eiendom Norge og […]
Read more » NOU 2021:7 – Trygg og enkel eiendomsmegling

Når starter budrunden?

[…]budene må inneholde for at eiendomsmegleren kan formidle dem. Det står i regelverket om budgivning at eiendomsmegleren ikke skal formidle bud med «kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning«. Les mer: Regler for budgivning Det betyr at hvis man sender inn bud for eksempel dagen etter første visning, må man alltid se når siste visning er. Og akseptfristen som settes i budet skal da være tidligst klokken 12.00 dagen etter siste annonserte visning. Ser vi på eksempelet over – med visning søndag ettermiddag og mandag kveld, kan en som er interessert i boligen gjerne legge inn […]

Forbrukerrådgiveren ga råd i «Jacobsen» på NRK p1+

[…]Jacobsen betegnet som «helt vilt» om dagen, etter tirsdagens melding om økte boligpriser. Budgivning Det første temaet som ble behandlet er budgivning, og hvordan det lønner seg å gå frem i bolighandelen. Carsten Pihl presiserte at det vil komme an på hvor i landet man er, det er stor forskjell på Oslo-området og for eksempel Rogaland og Sørlandet. Les mer: Hold hodet kaldt i budrunden! Borettslag eller selveier? Det neste temaet var hvordan type bolig man skal kjøpe – borettslag eller selveier. Forbrukerrådgiveren pekte på de viktigste forskjellene mellom borettslag og selveiere. Det ble til og med en liten sving […]
Read more » Forbrukerrådgiveren ga råd i «Jacobsen» på NRK p1+

Budstrategien har betydning for hva prisen blir til slutt

[…]betingelser. Vår analyse bygger på et utvalg på 110 000 boligsalg avgjort i løpet av første budgivningsdag i årene 2010 til 2017. Et viktig spørsmål er hvorvidt budgivere har tilstrekkelig tid til å ta veloverveide valg, eller om de opplever stress og lar seg rive med. Kanskje bør budfrister være av en viss lengde? Vi finner at bud ofte kommer tett opp til hverandre, uavhengig av tilgjengelig betenkningstid. Det kan tyde på at budgivere følger en plan og ikke trenger betenkningstid, eller at de lar seg rive med og følgelig ikke tar seg betenkningstid. I så fall vil trolig ikke […]
Read more » Budstrategien har betydning for hva prisen blir til slutt

Konverteringsprosjekter for næringsbygg: slakk line, stor fallhøyde

[…]overfor leietaker eller kjøper som forbrukere. Opplysningsansvaret og reglene i tilknytning til budgivning, kontraktsslutning og oppgjør vil derfor fremdeles gjelde overfor interessentene i markedet, og § 1-3 anvendes derfor hovedsakelig i forbindelse med megling av bolig- og fritidsboligprosjekter. Vi har her sett eksempler på at megler ikke har vært bevisst på forskjellen mellom oppdragsavtalen med den næringsdrivende og lovens krav til den informasjonen som skal ut til forbrukerne. For konverteringsprosjekter i tilknytning til rene næringseiendommer må man imidlertid også se hen til forskriften § 1-2. Etter forskriften § 1-2 er avtalefriheten utvidet, ved også å gjøre unntak for reglene for […]
Read more » Konverteringsprosjekter for næringsbygg: slakk line, stor fallhøyde