Search results for "bud"

Results 1 - 564 of 573 Page 1 of 2
Sorted by: Date | Sort by: Relevance Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Boligannonsering uten å løfte en finger

[…]et blunk lages ønsket antall annonser i riktig format og plasseres målrettet til avtalt tid og budsjett i valgte kanaler – inkludert sosiale medier. – Med EasyAd kan megler publisere en ny bolig, og vite at annonseringen er ivaretatt. Må det senere gjøres en endring i oppføringen, som for eksempel en prisjustering, så oppdateres alle annonsene automatisk. Produktpakken kan inkludere blant annet visningsboost med egne annonser i dagene før visning, og meglerprofilering i nærområdet etter salg. Når som helst i prosessen har megler også tilgang til en liverapport med resultater og forhåndsvisning av alle annonseformater, sier Berglund. Tett samarbeid med […]

Skuffet over manglende satsning på studentboliger

[…]studentboliger. Denne høsten har avdekket et stort gap mellom studenters boligbehov og boligtilbud i studentbyene. Ingen politikere bør være overrasket av at dette skjer. En vesentlig del av leiemarkedet betjenes av private utleiere som eier en sekundærbolig, men de senere årene har antallet sekundærboliger falt kraftig som en konsekvens av politiske prioriteringer med høyere formuesbeskatt av sekundærboliger. På landsbasis er det 9000 færre sekundærboliger og hele 5000 færre i Oslo. Denne utviklingen faller i tid sammen med økende etterspørsel etter leieboliger og en fallende andel rimelige studentboliger. I Oslo har bare 10 prosent av byens nær 90000 studenter tilbud om […]
Read more » Skuffet over manglende satsning på studentboliger

Ervervsforbudet i eierseksjonsloven § 23 – rettskraftig dom fra lagmannsretten

[…]slikt pålegg kan seksjoner i strid med ervervsbegrensningen kreves tvangssolgt. Hvem ervervsforbudet gjelder for Ervervsforbudet gjelder både direkte erverv og erverv gjennom aksjer eller andeler i selskap. Den gjelder også for erverv av aksjer i et selskap som fører til at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har nær tilknytning til hverandre. For eksempel ved at eierne er selskaper i samme konsern, jf. eierseksjonsloven § 23 andre ledd. Virkningen i praksis Etter lagmannsrettens kjennelse er det fremdeles ikke i strid med ervervsforbudet at den som seksjonerer et bygg blir sittende som eier og hjemmelshaver til flere enn […]
Read more » Ervervsforbudet i eierseksjonsloven § 23 – rettskraftig dom fra lagmannsretten

Sterkt boligmarked i august

[…]Carl O. Geving. – Framover vil trolig flere selge sin gamle bolig før de kjøper ny, og tilbudssiden vil fortsette å øke. Når effekten av sentralbankens rentepolitikk får satt seg forventer vi en svakere utvikling utover høsten. Samtidig er vi bekymret for at sjokkterapi fra Norges Bank kan utløse reaksjoner i boligmarkedet som det ikke er lett å forutse i rasjonelle analysemodeller, sier Geving videre. Mange salg etter sommerenI august ble det solgt 9.520 boliger i Norge, noe som er 0,6 prosent flere enn tilsvarende måned i 2021. Så langt i år er det solgt 63.291 boliger i Norge. Det […]

Siste sjanse for sommerbilder – bli en sparringspartner lenge før salgsstart

[…]beste side og sammen med vær og sesong legger det føringer for uttrykket i salgsmateriellet og budskapet i bildene. Derfor er det essensielt at kreativ brief og dronefoto møtes tidlig slik at de kan gå hånd i hanske om en felles historiefortelling. Pixerymedia opplever at det ligger et stort potensial i grunnlaget for prosjekters salgsbilder, der utsiktsfoto og andre dronebilder tas med en mangelfull fotobrief eller utføres separat fra visualisering av prosjektet. Et mørkt og tåkete eksteriørbilde kan bli fantastisk, men det krever en plan rundt budskap og fargespill som løfter bygget frem fra bakgrunnen eller behandler fasaden som kulisser […]
Read more » Siste sjanse for sommerbilder – bli en sparringspartner lenge før salgsstart

Ny bunn-notering for sekundærboliger rammer leiemarkedet

[…]Et fall på 5025 sekundærboliger når det demografiske boligbehovet tilsier et økt utleietilbud, er ganske dramatisk for Oslo. Mangelen på leieboliger forsterkes av Oslos lave studentboligdekning og leilighetsnormen som gjør det umulig å bygge for å møte etterspørselen etter små og rimelige boliger, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Det er flere årsaker til at investeringslysten har falt i perioden. Noen har solgt under pandemien, men fallet er først og fremst utslag av en bevisst politikk med sterk prioritering av primærboliger og svekket marked for sekundærboliger. Insentivet til å investere i sekundærbolig er svekket av ekstra høy […]
Read more » Ny bunn-notering for sekundærboliger rammer leiemarkedet

Mekling i nybyggprosjekter – et uforløst potensial

[…]i å bruke mekling ved byggeprosjekter. Veldig mange kjenner ikke til at det finnes et slikt tilbud, eller er usikre på når det bør brukes. Som eiendomsmegler har man tillit hos begge parter, og en mulighet til å foreslå alternativ tvisteløsning gjennom mekling. For utbygger ligger det en stor verdi i å få kvittert ut krav som oppstår. Tvister tar tid og fokus bort fra verdiskapende arbeid, og offentlighet om saken kan skade omdømmet. En kjøper vil nesten alltid være opptatt av å få en rask løsning, og er som regel positive til å delta på et meklingsmøte. For forbrukerkjøpere […]
Read more » Mekling i nybyggprosjekter – et uforløst potensial

Viktige råd til boligkjøpere høsten 2022

[…]vær forberedt på konkurranse, men vær varsom med å gå utover prisrammen din. Gi aldri et bud du ikke er sikker på å kunne finansiere. Budet må være skriftlig, og det er bindende. For ytterligere informasjon kontakt: Carl O. Geving, administrerende direktør NEF: 91582454 Svein Strømnes, kommunikasjonsdirektør NEF: 93094191 Vi oppfordrer også til å kontakte noen av våre lokalforeningsledere rundt om i landet for å høre deres vurderinger av de lokale boligmarkedene. Kontaktinfo til NEFs lokalforeningsledere finnes her. Om NEF: Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er et landsomfattende profesjonsforbund for eiendomsmeglere. NEF har 2800 medlemmer fordelt over hele landet, og ca. 80 […]

Småhusplanen: Reguleringsplan for småhus-områder i Oslo ytre by

[…]prosjekter som nå er avlyst. Bakgrunnen for plan- og bygningsetatens varsel om midlertidig forbud og nå vedtatt forbud mot tiltak er at man ønsker en annen utvikling for eiendommen eller området enn det nåværende reguleringsplan legger opp til. Hensikten med det et byggeforbud er å forsøke å hindre at de foreslåtte endringene skal gå tapt i løpet av tiden det arbeides med ny plan. Plan og bygningsetaten har mulighet til å bestemme at «oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter § 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet» ikke kan settes i gang før planarbeidet er ferdig, jf. […]
Read more » Småhusplanen: Reguleringsplan for småhus-områder i Oslo ytre by

To aktuelle saker fra Høyesterett

[…]av budet innen akseptfristen. Etter at akseptfristen var ute, kom det inn ytterligere, høyere bud.  Budgiveren som hadde gitt det tidligere budet som selger hadde meddelt megler at han aksepterte, fikk til slutt tilslaget med et bud på 150.000,- over dette. Tvistebeløpet i saken var differansen på 150.000 kroner. Saken dreier seg i sin kjerne om eiendomsmeglers rolle som mellommann, nærmere bestemt hvilke omsorgsforpliktelser megleren har overfor deltakere i budrunden i henhold til eiendomsmeglingsloven § 6-3 og § 6-10 jf forskriftens § 6-3. Høyesterett konstaterte at loven og forskriften klargjør at megleren skal ivareta begge parters interesser og sørge for […]

Sterk boligprisvekst

[…]Oslo. Det norske boligmarkedet er i likhet med de fleste andre lands markeder preget av at boligtilbudet har falt til lave nivåer i kjølvannet av pandemien. Flere enn normalt kjøpte bolig under pandemien og færre enn normalt har vært i posisjon til å selge etter pandemien, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Boligprisene har steget med 6,4 prosent det siste året, viser tallene fra Eiendomsverdi, Eiendom Norge og Finn.no. Statistikken viser videre at det i mai ble det solgt 10.436 boliger i Norge, noe som er 0,9 prosent flere enn tilsvarende måned i 2021. Så langt i […]

– 90 år og like aktuell

[…]til å følge det som oppfattes som de alminnelige spillereglene i bolighandelen. Med hemmelige bud blir gjerne eiendomsmegleren gjort til syndebukk, så åpenhet i budgivingen er også i meglers interesse. Vi har jobbet for å klargjøre grensene for hva som regnes som eiendomsmegling og ikke. Vi må få et tydeligere skille mellom hva som er eiendomsmegling og hva som er uregulerte selvhjelpstjenester uten forbrukervern, slik at selgere og kjøpere blir klar over hvilken risiko man løper når man selger eller kjøper uten profesjonell bistand. Fritt meglervalg og meglers uavhengighet er selve DNA’et til profesjonsforbundet NEF. Derfor har vi brukt mye […]

Samlet bransjen til tidenes landsmøte og vårkonferanse!

[…]hvor Randi Hollingen redegjorde for «rikets tilstand» og landsmøtet stemte fram forslag til budsjett, lovendringer, strategi og valg av medlemmer til NEFs styrende organer for de neste to årene, et strålende foredrag av tidligere NAR-president Steve Brown som både løftet og rørte oss, kurs av høyeste kvalitet om tomtefeste, megling av fritidsbolig, etikk og uavhengighet og nyttige oppdateringer fra finans- og forbrukermyndighetene, båttur blant hytteperler i flott sørlandsskjærgård og «solgt-konkurranse», og en fantastisk bankett på Kristiansands tak med 360 graders utsikt over byen, med mat og underholdning av høy kvalitet og festdeltakere av ypperste kvalitet, kåring av årets gullmegler, utdeling […]
Read more » Samlet bransjen til tidenes landsmøte og vårkonferanse!

Salg av eiendommer i villastrøk

[…]om minste tomtestørrelse, høyde/antall etasjer, hva slags bebyggelse som tillates eller forbud mot visse typer virksomhet. Servituttene kan derfor komme i veien for planlagt utnyttelse av eiendommen. En utbygger som har fått nødvendige offentlige tillatelser og planlagt bygging iht. reguleringsplan, kan likevel risikere at prosjektet blir utsatt eller stanset som følge av at en nabo påberoper seg strøksservitutter på eiendommen. Denne artikkelen vil gi meglere en innføring i å avdekke villaklausuler, hvordan disse skal kartlegges og tolkes, samt hvordan eksisterende servituttene skal håndteres. Dette er sentrale momenter meglere bør opplyse om ved salg av eiendommer påheftet strøksservitutter. Kartlegging og tolkning […]

Endringene i forsikringslovgivningen påvirker eiendomsmeglingsbransjen

[…]eller boligselgerforsikring. (Eiendomsmeglingsloven § 6-3 4. ledd inneholder tilsvarende forbud). Selv om det er et nært tilknytningsforhold mellom tjenesten, så er det ikke anledning til å lage en slik binding mellom tjenesten og forsikringsproduktet at kunden i realiteten ikke har noe annet valg enn å kjøpe «alt sammen». Ønske om kobling av ulike forsikringsdekninger for å selge dem som en pakke er nok mer praktisk.  Bakgrunnen for regelen er todelt. For det første skal kunden skal ikke behøve å kjøpe flere varer og tjenester enn kunden trenger. For det andre skal det være oversiktlig for kunden hva hun betaler for […]
Read more » Endringene i forsikringslovgivningen påvirker eiendomsmeglingsbransjen

Hvilke forbehold kan selger ta etter endringer i avhendingslova?

[…]fritt til å ta «som den er»-forbehold. Endringen av avhendingslova § 3-9 innebærer ikke et forbud mot bruk av «som den er»/»as is»-forbehold, men betyr at slike forbehold ikke har noen virkning i avtaleforholdet. Det er likevel grunn til å tro at bestemmelsen i praksis vil fungere som et forbud, og at det fremover vil bli tatt få slike forbehold ved forbrukerkjøp. Konsekvensen av dette er at mangelsvurderingen ikke lenger kan ta utgangspunkt i avhendingslova § 3-9 om eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper kunne forvente. Det å fortsette en praksis med generelle forbehold etter lovendringen, vil fort […]
Read more » Hvilke forbehold kan selger ta etter endringer i avhendingslova?

Nytt fra styret i NEF

[…]godt resultat til tross for at vi har vært gjennom en uvanlig styreperiode med pandemi. Revidert budsjett for 2022, samt budsjetter for 2023 og 2024 ble vedtatt og fremmes for landsmøtet i mai. Videre har styret jobbet med å fullføre årsberetningen for perioden 2020 til 2022, som vil bli fremlagt for delegatene på landsmøtet i Kristiansand 12. mai 2022. Styret har også jobbet aktivt med å revidere NEFs kommunikasjonsstrategi etter forslag fra Engasjementsutvalget og etter gode innspill fra lokalforeningene. I kjølvannet av dette er det nå vedtatt å få utviklet nye nettsider for NEF, som vi gleder oss til at […]

Økt avvik mellom prisantydning og solgt-pris

[…]et utsalg av at en eller flere av interessentene ønsker å unngå konkurransen i en vanlig budrunde som de antar vil gi en pris over markedsført prisantydning. Det tilsier at risikoen for kupping øker med differansen mellom prisantydning og reell markedsverdi. Solgt over prisantydning – god eller dårlig egenreklame? Til tross for høy kompetanse og gode verktøy, er prisvurdering ingen eksakt vitenskap. Det er derfor naturlig med noe avvik, både over og under prisantydning. Økende avvik er et fenomen som gjerne oppstår i raskt stigende markeder. Prisavvik behøver verken å være klanderverdig eller et utsalg av bevisst feilprising fra meglers side. I tilfeller hvor […]
Read more » Økt avvik mellom prisantydning og solgt-pris

EU’s sanksjoner – Norsk eiendom som potensiell trygg havn?

[…]være til fordel for fysiske eller juridiske personer» som er sanksjonert. Kort sagt: det er forbudt å gjennomføre eiendomstransaksjoner der sanksjonerte personer er involvert. Direkte eller indirekte. Brudd på forskriften er sanksjonert med bøter eller fengsel inntil tre år, eller begge deler, jf. forskriftens § 22 jf. sanksjonsloven § 4. Også «uaktsomhet» er straffbart, men da med en straffe ramme på inntil seks måneder, eller begge deler. Betydningen av sanksjonsregelverket for eiendomsmeglingsbransjen Banker har arbeidet dag og natt den siste tiden for å håndtere de omfattende sanksjonene og for å ikke opptre i strid med sanksjonene, som nå altså er […]
Read more » EU’s sanksjoner – Norsk eiendom som potensiell trygg havn?

Ulike betalings- og oppgjørsmetoder i bustadoppføringsloven

[…]dermed utenfor eiendomsmeglingslovens virkeområde, og Finanstilsynet har i Rundskriv 14/2009 forbudt eiendomsmeglerforetak å påta seg slike oppdrag. Denne artikkelen vil derfor fokusere på oppgjørsmetodene ved type B-tilfellene. Loven er som nevnt ufravikelig til ugunst for forbrukeren. Det vil si at partene ikke kan avtale vilkår som stiller forbrukeren i en dårligere rettslig posisjon enn det som følger av loven. I den forlengelse inneholder bustadoppføringsloven en rekke bestemmelser / beskyttelsesmekanismer som er ment å ivareta forbrukerens interesser. Én beskyttelsesmekanisme er å begrense antallet oppgjørsmåter partene kan avtale. Ved B-tilfellene har lovgiver begrenset antallet til to. Disse er: (i) oppgjør ved ferdigstillelse […]
Read more » Ulike betalings- og oppgjørsmetoder i bustadoppføringsloven

Tillatt bruk av leieobjektet

[…]virksomhet som generer støy, lukt eller lignende. En annen leier kan også ha betinget seg et forbud mot konkurrerende virksomhet i bygget. Disse omstendigheter tilsier at utleier bør ha en klar oppfatning av hvilken virksomhet leier kan drive i leieobjektet. Dette bør nedfelles i leieavtalen. Krav til leieobjektet Foruten de kommersielle hensyn utleier må veie, kan leiers virksomhet stille krav til leieobjektet som sådan. Etter husleieloven har leieobjektet en mangel dersom det ikke passer til de særlige formål som leieren har avtalt at det skal brukes til. Det er antatt at det også er utleiers risiko at leieobjektet kan brukes […]

Sterk boligprisvekst

[…]enn forventet i årets to første måneder. Vi tror imidlertid at prisveksten er forbigående. Tilbudssiden vil øke utover våren, samtidig som etterspørselen vil normaliseres ettersom rekordmange nordmenn allerede har byttet bolig under pandemien. Vi forventer også at økte lånekostnader vil dempe kjøpekraften og moderere prisutviklingen i løpet av våren, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 244 759 kr ved utgangen av februar. Lavere utbud Statistikken viser videre at det i februar ble det solgt 6.284 boliger i Norge, noe som er 15 prosent færre enn i tilsvarende måned i […]

Sterk økning i antall formidlinger

[…]Grunnene til tilbakekallingene var korrupsjon, behandling av klientmidler og bruk av falske bud. I tillegg ble det i løpet av året tilbakekalt flere eiendomsmeglingstillatelser til foretak og personer som ikke lenger oppfylte vilkårene for […]

Svar fra Finanstilsynet om eiendomsmeglers omsorgs- og opplysningsplikt ved budgivning

[…]utfyllende forklaring om den tosporede salgsstrategien og hvilken effekt den kan tenkes å ha på budgivningen. Det må gis informasjon som setter budgivere i stand til å gjøre en forsvarlig vurdering av om vurdere om deres kjøp vil anses som et forbrukerkjøp eller ikke. Dersom det velges en tosporet salgsstrategi hvor kontraktsbetingelsene avhenger av om kjøper anses som forbrukerkjøper eller ikke, vil dette  – altså om han er forbrukerkjøper eller ikke – være et forhold som er av betydning for handelen, og som megler derfor skal informere partene om. For at selger skal kunne foreta en forsvarlig vurdering av det […]
Read more » Svar fra Finanstilsynet om eiendomsmeglers omsorgs- og opplysningsplikt ved budgivning

Hvem vil by?

[…]interessenter for en spesifikk boligtype. Det innebærer at AIM kan allokere markedsføringsbudsjettet på en mest mulig effektiv måte, ved å rette annonser mot de som har stor sannsynlighet for å legge inn bud på en gitt bolig. – For selger vil dette bety at din bolig vises til de som statistisk sett har størst sannsynlighet for å være på utkikk etter akkurat din type bolig, sier fagsjef Inviso Media, Julie Kaardal Lepsøe. Som Fagsjef for Inviso Media har målet med AIM vært å tilrettelegge for en 100% compliant GDPR strategi med innovasjon i fokus. Metoden er utviklet nettopp for å […]

Øker trolig renten i mars

[…]Norge Eiendomsmeglerforbund oppfordrer boligkjøpere å ta høyde for dette når de går inn i budrunder. – Inflasjonen ser ut til å feste seg på et høyere nivå enn sentralbanken har tatt høyde for ved tidligere rentesetting. Det øker risikoen for at utlånsrentene på sikt vil stige noe mer enn tidligere prognoser, og føre til høyere bokostnader enn mange har tatt høyde for. De som nå planlegger boligkjøp bør derfor ta høyde for en slik utvikling, og sette en økonomisk ramme for boligkjøp som de holder seg til, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving. – Årets første kvartal […]

Innendørs arealsvikt – i og utenfor forbrukerkjøp

[…]som er inngått etter at den nye loven trådte i kraft, og det vil ved boligsalg normalt si ved bud og aksept. Det vil derfor neppe by på særlige problemer å avklare hvilke salg som omfattes av det nye lovregimet, og hvilke salg som på denne siden av nyttår går under gjeldende rettstilstand. Det kan være naturlig å opplyse partene om den nye bestemmelsen og den nye terskelen for arealavvik, men strengt nødvendig etter eiendomsmeglingsloven § 6-3 er det ikke.  Det er etter vår mening helt utvilsomt i samsvar med god meglerskikk i eiendomsmeglingsloven § 6-3 å legge til rette […]
Read more » Innendørs arealsvikt – i og utenfor forbrukerkjøp

Pressemelding: Viktige råd til boligkjøpere

[…]vær forberedt på konkurranse, men vær varsom med å gå utover prisrammen din. Gi aldri et bud du ikke er sikker på å kunne finansiere. Budet må være skriftlig, og det er bindende. For ytterligere informasjon kontakt: Carl O. Geving, administrerende direktør NEF: 91582454 Svein Strømnes, kommunikasjonsdirektør NEF: 93094191 Vi oppfordrer også til å kontakte noen av våre lokalforeningsledere rundt om i landet for å høre deres vurderinger av de lokale boligmarkedene. Kontaktinfo til NEFs lokalforeningsledere finnes her. Om NEF: Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er et landsomfattende profesjonsforbund for eiendomsmeglere. NEF har 2800 medlemmer fordelt over hele landet, og ca. 80 […]
Read more » Pressemelding: Viktige råd til boligkjøpere

Rekordmange boliger solgt i 2021

[…]seg stor spenning til utviklingen i 2022. Etter at svært mange nordmenn har handlet bolig er tilbudssiden lavere enn normalt. Samtidig er befolkningsveksten lav så lenge pandemien står i veien for arbeidsinnvandring. Det går en grense for hvor ofte nordmenn har behov for å flytte, og vi forventer derfor mer normale omsetningsvolumer i 2022, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Det nye året forventes som vanlig å kickstarte med en viss prisvekst, men gjennom 2022 tror vi at høyere inflasjon og økte bokostnader vil bidra til en svakere prisutvikling. 2021 var et svært godt år for […]

Autogear

Som medlem i NEF får du et godt tilbud på elektronisk kjørebok fra Autogear! Autogear sikrer at du får godtgjørelse for alle kilometer, bompasseringer og fergeoverfarter du kjører og passerer i forbindelse med jobb,- med minimal innsats fra deg! Medlemmer i NEF får prøve kjøreboken gratis og uforpliktende i en måned, slik at man kan se hvor godt løsningen fungerer og at man vil bli fornøyd,- før man blir en betalende kunde med følgende priser og betingelser: ● Ingen etableringskostnader ● Ingen enhetskostnader ● Ingen bindingstid ● Månedspris: 129 kr eks mva (veil. 249 kr eks mva) Man kan også […]

Forbrukerinformasjon: Trygg bolighandel med nye regler fra 1. januar 2022

Her er kortversjonen av det du må vite! Reglene gjelder for boliger som selges (bud som aksepteres) fra 1. januar 2022. Denne informasjonen er laget av forbrukerorganisasjonen Huseierne, Forbrukerrådet, Norsk takst,Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge. (Saken ble først publisert 29.10.2021) Last ned forbrukerbrosjyre nederst i saken! Kort om de nye reglene fra 1. januar 2022 Fra 1. januar 2022 endres reglene i avhendings-loven om kjøp og salg av brukt bolig. Selger kan ikke ta generelle forbehold om tilstanden ved salg til forbrukerkjøpere. Boliger og fritidsboliger kan ikke selges «som den er» til forbrukere. Det stilles da strengere krav til informasjonen […]
Read more » Forbrukerinformasjon: Trygg bolighandel med nye regler fra 1. januar 2022

NEF med oppdaterte kontraktsmaler

[…]om at denne ikke anses som forbrukerkjøper. Det er naturlig å innhente informasjon om dette fra budgiver ved budgivningen. Systemleverandørene har opplyst at de tilpasser sine digitale skjematur for budgivning slik at budgivere må gi nødvendig informasjon. Med mindre eiendomsmegler har informasjon som tilsier at budgivers erklæring er uriktig, må det anses som forsvarlig å bygge på budgivers informasjon om han skal anses som forbruker eller ikke. Ikke forbrukerkjøper Der eiendom selges til en som ikke anses som forbrukerkjøper kan det som før tas as-is forbehold. Forbeholdet må, som før, tas før avtaleinngåelsen. Vi har tidligere (Nyhetsbrev av 1.11.21) sendt […]

Viktig å avklare eierbrøken for ektefeller og samboere

[…]uten egenkapital være ansvarlig for kr 400 000 mer av lånet. Tinglys riktig eierforhold Når budrunden er vunnet, må papirarbeidet på plass. Kjøpekontrakt må signeres og hjemmel må overføres. I skjøtet skal det nye eierforholdet fastsettes. Mange samboere har fått felles finansieringsbevis, og har ved signering av kjøpekontrakt og hjemmelsoverføringen ikke tatt stilling til eierforholdet.  Eierbrøken blir i en del av disse tilfellene satt til 50/50, selv om dette ikke gjenspeiler den reelle eierbrøken. Dette kan medføre problemer for samboerne overfor kreditorene, og ved et ev. samlivsbrudd eller dødsfall. Det er det reelle eierforholdet som er avgjørende Det er i rettspraksis […]
Read more » Viktig å avklare eierbrøken for ektefeller og samboere

Innlegg: Politisk maktskifte og endringer i boligpolitikken

[…]mulighet til å eie sin egen bolig i både byer og distrikter. Regjeringen legger stor vekt på tilbudssiden, og behovet for å bygge mer og riktigere for å møte etterspørsel og kjøpekraft i befolkningen. Og regjeringen vil knytte infrastruktur til boligbygging og øke boligbygging rundt kollektivknutepunktene i storbyene. Vi støtter at regjeringen vil gi kommunene sterkere verktøy for bedre å kunne oppfylle sitt ansvar som reguleringsmyndighet, og at de vil utvide Husbankens rolle i arbeidet for å gjøre flere innbyggere til boligeiere. Vi er spesielt tilfredse med at regjeringen vil gjøre en helhetlig analyse av boligpolitikken i en egen stortingsmelding. […]
Read more » Innlegg: Politisk maktskifte og endringer i boligpolitikken

Informasjon om lovvalg og kontraktsbetingelser i salgsoppgaven

[…]har derfor utarbeidet et forslag til tekst som tar høyde for dette. For avtaler som inngås (budaksept) før 01.01.22, vil generelle forbehold, «som den er»-klausuler,  være gyldige også overfor forbrukerkjøpere. Selv om slik avtalebetingelse er helt vanlig, og en innarbeidet praksis, er den like fullt et avvik fra avhendingslovens «normalordning» som det må tas forbehold om. Siden det er nye regler som innføres, har vi forsøkt å forklare disse gjennom teksten. Siden det er kontraktsbetingelsene for handelen, så har vi lagt vekt på at ordvalg og henvisninger skal være gjenkjennelige i den senere kontrakten. Forslag til tekst til salgsoppgaven i […]
Read more » Informasjon om lovvalg og kontraktsbetingelser i salgsoppgaven

Se Boligmarkedet 2021

26. oktober arrangerte Norges Eiendomsmeglerforbund og Selvaag Bolig konferansen «Boligmarkedet 2021». På scenen hadde vi samlet noen av de fremste ekspertene på boligmarkedet. I klippene under kan du se konferansen i sin helhet, og også se presentasjonene til de enkelte foredragsholderne under det […]

Digital håndbok

[…]finner du informasjon om NEF, medlemskap, kontaktinformasjon til de ansatte i NEF, fagtilbud fra NEF, etterutdanningskrav osv. I den faglige delen har vi samlet aktuelle lover og forskrifter, regelverk om skatter og avgifter, markedsføring, tinglysing, dokumentavgift, seksjonering, konsesjon osv. I årets utgave av Håndboken finner du også de vedtatte lovendringene til avhendingsloven, som trer i kraft ved nyttår. På slutten av den faglige delen finner du en engelsk ordliste med nyttige ord og uttrykk for eiendomsmeglere. Bakerst i håndboken finner du medlemsdelen med en oversikt over NEFs mål 2020-2022, oversikt over styret i NEF og styrene i NEFs lokalforeninger 2021, […]

Statsbudsjettet: BSU-ordningen bør styrkes

[…]fra Norges Eiendomsmeglerforbund 11. oktober 2021 Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2022 hvor de foreslår uendret ramme for BSU-ordningen, til tross for at utviklingen i boligpriser og egenkapitalkrav har løpt fra dagens sparerammer. Norges Eiendomsmeglerforbund ønsker å knytte noen kommentarer til dette: – Norges Eiendomsmeglerforbund er skuffet over at regjeringen ikke går inn for en utvidelse av sparerammene i BSU-ordningen. Når BSU fra 2022 begrenses til å omfatte de som ennå ikke har kjøpt sin første bolig, burde sparerammene samtidig utvides gradvis til et nivå som gjør det mulig for unge å spare opp hele egenkapitalen […]

Primærboligen bør skjermes for økt beskatning

[…]er skuffet over at regjeringen velger å gjenta et forslag som ble frafalt ved budsjettbehandlingen for ett år siden. Vi mener at primærboligen bør skjermes fra økt beskatning, uavhengig av boligens verdi. Innfører man først en regel om redusert verdsettelsesrabatt for primærboliger til 50 prosent for den delen av beregnet omsetningsverdi som overstiger 15 mill. kroner, er veien litt kortere til en gradvis høyere beskatning av primærboliger, i form av nye reduksjoner i verdsettelsesrabatt og beregnet omsetningsverdi. Vi stiller oss derfor kritisk til regjeringens forslag om økt formuesskatt på primærboliger, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Vil […]
Read more » Primærboligen bør skjermes for økt beskatning

NEFs høringssvar på Eiendomsmeglingsutvalgets utredning

[…]forslaget om å utvide formidlingsforbudet slik at det innføres en minste akseptfrist på alle bud, og at formidlingsforbudet også omfatter «hemmelige bud». Etter NEFs syn er imidlertid de foreslåtte endringene ikke tilstrekkelige for å gi forbrukere et godt vern. NEF mener derfor at lovgiver i tillegg bør vedta regler i avhendingsloven som er egnet til å forebygge «kupping». Dette kan gjøres ved å gi selger en tidsbegrenset angrerett i det tidsrommet som formidlingsforbudet varer. Hvis «kupperen» ikke kan få endelig aksept før tiden for den ordinære budrunden, vil insentivet til å kuppe fjernes. En slik regulering vil bare være tyngende […]
Read more » NEFs høringssvar på Eiendomsmeglingsutvalgets utredning

Fagstoff: Forbud mot hyblifisering – er dette løsningen eller starten på nye problemer?

[…]at utleiere over tid vil kjøpte 2/3 av leilighetene i enkelte bygg, slik at de selv kan fjerne forbudet i sitt bygg og gjennomføre ønsket hyblifisering. Hyblifiseringsforbudet vil uten tvil medføre sprikende praksis i sameiegårdene og konflikter om hva som er tillatt. Vi får håpe at bomiljøene blir bedre med de nye reglene, men ett sted må folk uansett bo. Vi tror det mest sannsynlige er at studenter og andre med dårlig råd vil få vanskeligheter med å finne sentrale boliger og at tvistene blir god mat for advokater i tiden […]
Read more » Fagstoff: Forbud mot hyblifisering – er dette løsningen eller starten på nye problemer?

Proptech: Vil gi eiendomsmeglere flere og mer lønnsomme kunder

[…]har fokus på å skaffe eksklusive og lønnsomme kundehenvendelser. – For meglere som bruker anbudstjenester går mye tid og ressurser på mindre lønnsomme kunder, ettersom kundene er i dialog med mange konkurrenter. Vi mener at meglerne bør fokusere mer på smart markedsføring for å få unike kundehenvendelser som kun går til deres kontor eller til megleren personlig. Dette gir de mest lønnsomme kundene, sier Hans-Christian Hymer, CTO i Treffer. Med Treffers løsning markedsfører du meglerkontorets egen merkevare og profil, og fremhever hva som er unikt med akkurat dette kontoret, eller en spesifikk megler. Ved å utvikle metoder for å nå […]
Read more » Proptech: Vil gi eiendomsmeglere flere og mer lønnsomme kunder

Proptech: Tilbyr skreddersøm og kontinuerlig innovasjon inn mot eiendomsbransjen

[…]booking av 3 parts leverandører. Alt er integrert i en og samme løsning. Man enkelt kan gi et tilbud, book tjenester eller signere avtaler. Alt skreddersys utfra behovet til eiendomsmegler. CRM – ekspert kompetanse med Pipedrive.no som spesialfelt Pipedrive er den første CRM-plattformen laget for selgere, av selgere. CRM-verktøy som hjelper brukerne med å visualisere salgsprosesser og få mer gjort. De visste av erfaring at i salg, som ellers i livet, kan du ikke kontrollere resultatene, men du kan kontrollere handlingene dine. Så Pipedrive jobber rundt aktivitetsbasert salg, en bevist tilnærming som handler om planlegging, gjennomføring og sporing av aktiviteter. […]
Read more » Proptech: Tilbyr skreddersøm og kontinuerlig innovasjon inn mot eiendomsbransjen

De viktige endringene i avhendingsloven trer i kraft den 1. januar 2022.

[…]fagkunnskap eller erfaring forstår budskapet, og kan ta det med i vurderingen av om de skal gi bud og budets størrelse. Forskriften ble omtalt i NEFs  Nyhetsbrev den 26. juni 2021, du kan lese saken her. Både eiendomsmeglere og bygningssakkyndige må forberede seg godt til endringene trer i kraft 1. januar 2022 Lovendringene vil gjelde for kjøpsavtaler som inngås etter 31.12.21. Det er med andre ord tidspunktet for budaksept som er avgjørende, ikke når megleroppdraget ble inngått. Siden omsetningstiden for en del eiendommer er lang, er det viktig at eiendomsmeglere har et bevisst forhold til endringene, og tar nødvendig høyde […]
Read more » De viktige endringene i avhendingsloven trer i kraft den 1. januar 2022.

Advokater har blitt hørt i eiendomsmeglingutvalget

[…]en skjerping av kravene til advokater, gjøre ting verre. I alle fall for forbrukerne. Ikke forbud mot at advokater driver eiendomsmegling Det umiddelbare etterlatte inntrykket av å lese artiklene er at nå blir det forbudt, eller «svært vanskelig», for advokater å drive eiendomsmegling. Det er ikke tilfelle. Man kan utmerket megle som advokat, ansvarlig megler, i et foretak med foretakstillatelse, med den kompetansen man har i dag. Vil man drive egen virksomhet må man imidlertid søke foretakstillatelse, noe som utløser et krav om at man også har en fagansvarlig som oppfyller visse krav. Advokatforeningen gjør et uforholdsmessig – og urettmessig […]
Read more » Advokater har blitt hørt i eiendomsmeglingutvalget

En eiendomsmegler har mange plikter ved gjennomføringen av et oppdrag, og det hender at feil gjøres

[…]millioner kroner. En interessent som megleren hadde hatt kontakt med, men som ikke hadde inngitt bud, ga senere uttrykk for interesse i å kjøpe eiendommen for en høyere sum. Megleren hadde ikke orientert selgerne om denne interessenten før salgsavtalen ble inngått. Høyesterett uttalte at megleren burde ha gitt selgerne slik orientering, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3 og forskrift om eiendomsmegling § 6-3, men kom under tvil til at unnlatelsen ikke representerte erstatningsbetingende uaktsomhet. Et krav om nedsettelse av meglerprovisjonen førte heller ikke frem.» Dommen er interessant fordi den uttrykkelig fastslår at megleren ikke var uaktsom selv om han – slik Høyesterett […]
Read more » En eiendomsmegler har mange plikter ved gjennomføringen av et oppdrag, og det hender at feil gjøres

Nye regler om elbillading i borettslag og sameier

[…]nektingsgrunner vil kunne være at borettslaget eller sameiet allerede har et fullgodt ladetilbud, fordi det ikke er fysisk mulig å etablere ladepunkt (for eksempel for liten kapasitet i strømtilførsel), eller fordi det ikke er tilstrekkelig med […]
Read more » Nye regler om elbillading i borettslag og sameier

Konsesjonspliktig eiendomsmegling – hva er det og trenger du konsesjon?

[…]går aktivt til verks for å sette partene sammen, og til og med noen ganger bidrar i budprosess, kontraktsforhandling mv. I henhold til eiendomsmeglerloven kan «eiendomsmegling» bare drives av foretak som har fått tillatelse (konsesjon) fra Finanstilsynet og advokater som har stilt sikkerhet iht. til særskilte bestemmelser. Et svært aktuelt spørsmål for den som tenker å lage en plattform for salg og/eller utleie av eiendom er derfor hvor grensen mellom salgsmedvirkning og konsesjonsbelagt eiendomsmegling går. Lovens definisjon av eiendomsmegling er en person som opptrer som mellommann, herunder forestår oppgjør, ved overdragelse og/eller utleie av eiendom. At loven bruker ordet «mellommann», […]
Read more » Konsesjonspliktig eiendomsmegling – hva er det og trenger du konsesjon?

Norges første coliving

[…]del av det som kalles «den nye bo formen». Vi tror coliving har kommet for å bli som et bo tilbudet i de store byene rundt om i verden og også i Norge. Vi i Evergreen ønsker å legge til rette for at flere føler seg trygg og komfortabel rundt valget av colivng som sin boform ikke bare kortsiktig, men også med tanke på langsiktighet hvor colivng er et «hjem» på lik linje som å bo på en hybel eller ettromsleilighet. Evergreen jobber stadig med å utvikle og forbedre sitt produkt nettopp for å oppnå dette. Det å legge til […]

Svakt fall i boligprisene

[…]sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Samtidig er tilbudssiden styrket de siste månedene og renteeffekten på prisene har avtatt gradvis. Oslo leder an med en moderat nedgang fjerde måned på rad. Med utsikter til renteheving i høst ligger det an til en lengre periode med moderat prisutvikling over hele landet, sier Geving videre. Rekord i antall salg Statistikken viser videre at det i juni ble det solgt 11.698 boliger i Norge, noe som er 5,5 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020. I første halvår 2021 ble det solgt 55.932 boliger i Norge, noe som […]

Leie-til-eie – et viktig boligsosialt virkemiddel

[…]Oppmerksomhet om modellen har vært stor, interessen i markedet enorm og selv om vi kun har tilbudt dette i markedet i overkant av ett år, så har flere allerede løst inn opsjonen om kjøp. Ulike boligsosiale modeller I tillegg til Fredensborg Bolig, tilbyr enkelte private aktører og en rekke boligbyggelag ulike boligsosiale modeller i det norske markedet. Felles for modellene er et formål om å bidra til at flere kommer inn på eiermarkedet, men modellenes struktur og virkemidler kan være svært ulike. Fredensborg Bolig tilbyr Leie-til-eie på en andel av boligene i boligprosjekter vi legger ut for salg. Kjøpere kan […]
Read more » Leie-til-eie – et viktig boligsosialt virkemiddel

Boligkjøpsmodeller

[…]15 % kunne tilbys under en slik ordning, og det begrenser muligheten til å skalere opp slike tilbud. Et annet eksempel er de klare uttalelsene i Byrådsplattformen for Oslo, om at Byrådet ønsker å legge til rette for at flere private aktører utvikler og skalerer opp innovative konsepter med rimeligere boliger, som f.eks. Bostart. Kommunaldepartementet har tatt initiativ til et erfaringsnettverk for aktører som tilbyr slike modeller, og første møte i nettverket er avholdt. Det er ikke utenkelig at det innføres gunstige ordninger for prosjekter med slike boligsosiale innslag, for eksempel i form av raskere offentlig behandling. Kapitalbindingsproblemet En utfordring […]

– Føler at vi har fått godt gjennomslag, men siste ord er ikke sagt

[…]tjenester uten at det utløses krav om konsesjon. For øvrig har man fått klargjort «koblingsforbudet» ved at dette er foreslått inntatt i en egen bestemmelse (slik det var i 1989-loven). Hvordan synes du at du/NEF har lykkes med dette? – Jeg føler at vi har fått godt gjennomslag på sentrale saker. For øvrig har vi ledet an noen mindretallsvotum som det blir spennende å se hvordan blir mottatt videre. Husk, NOU’en er kun en anbefaling, siste ord er ikke sagt!. Hvorfor burde NEF-medlemmer være engasjert i den nye loven? – Fordi at loven trekker opp rammene for arbeidshverdagen til NEF-medlemmer […]
Read more » – Føler at vi har fått godt gjennomslag, men siste ord er ikke sagt

Innlegg: Kan vi planlegge oss til et bærekraftig boligmarked?

[…]svare et klart ja! I begrepet «bærekraftig boligmarked» vil jeg legge parametere som: Boligtilbud og etterspørsel Prisnivå og kjøpekraft Eierandel og bokvalitet Gjeldsgrad og gjeldsbetjeningsevne Har vi et bærekraftig boligmarked i dag? Vel, den motsykliske trenden under pandemien har overrasket mange. Rask og sterk prisvekst skaper bekymring, særlig for de som står utenfor boligmarkedet, men også for den finansielle sårbarheten til de som er innenfor. Men det er lett å glemme hvilken gjennomslagskraft renten har. For 30 år siden var det ikke uvanlig med boliglånsrenter opp mot 20 prosent, i dag er det ikke uvanlig med boliglånsrenter ned mot 1,5 […]
Read more » Innlegg: Kan vi planlegge oss til et bærekraftig boligmarked?

Ny i NEFs-fordelsprogram: Opplev nye steder i Norge i sommer

[…]og AVIS. På denne måten kan selskapet konsentrere seg fullt ut om å bygge et spennende tilbud av opplevelser – på over 60 nordiske destinasjoner og i mer enn 30 ulike kategorier. Per i dag tilbyr Booknordics.com over 3000 opplevelser og 500 hytter fra ca. 250 samarbeidspartnere i hele Norden. Din booking er trygg hos Booknordics.com. Selskapet er medlem av Reisegarantifondet og har et tett samarbeid med både Innovasjon Norge og Visit […]
Read more » Ny i NEFs-fordelsprogram: Opplev nye steder i Norge i sommer

Formålet er tryggere bolighandel

[…]i Norge, gjort en analyse av prisdata for Fremtind Forsikring som nylig har gjennomført anbudskonkurranse for tilstandsrapporter og ekspertvurderinger, samt gjennomført dybdeintervjuer med utvalgte aktører i en ekspertgruppe. I tillegg har Menon hatt tilgang til relevant statistikk og inngitte høringsuttalelser. Rapporten er ferdigstilt i mai 2021. Rapporten kan leses her 2021-48-Tilstandsrapporter.pdf (menon.no) Forslaget som ble sendt på høring i 2020 inneholdt bestemmelser som presumptivt skulle fremskaffe mer og bedre informasjon om objektene, slik at risikoen for avvik mellom faktisk tilstand og avtalt/ forventbar tilstand skulle reduseres. Bestemmelsene var av ulik karakter, men kan skisseres i disse gruppene: Bestemmelser om hvilke […]

Ny avhendingslov trer i kraft 1. januar 2022

[…]enn det selgeren selv har og kan gi. Kjøperen får dermed et bedre beslutningsgrunnlag før budgivning, og kjøperen har et ansvar for å sette seg inn i opplysningene. – Med denne reguleringen kan forbrukerne forvente tilstandsrapporter av høyere kvalitet som gir et betryggende informasjonsgrunnlag før et boligkjøp. Resultatet blir en tryggere bolighandel for begge parter, sier Geving videre. Les også: NEF og Eiendom Norge med felles høringssvar til forslag om forskrift til avhendingsloven Forskrifter til avhendingsloven på høring Revidering av avhendingsloven Endringer i avhendingsloven vedtatt i Stortinget Kommentar til endringer i avhendingsloven — Formålet er få bedre tilstandsrapporter slik at […]

Bred omtale av forslaget til ny eiendomsmeglingslov

NOU 2021:7 med forslag til ny eiendomsmeglingslov som ble overlevert fra lovutvalget til finansministeren fredag 4. juni har fått bred og gjennomgående positiv omtale i mediene. Høringsprosessen er i gang. NEF vil jobbe aktivt på en rekke arenaer for å bidra til at det endelige lovvedtaket blir optimalt for både samfunnet og bransjen. Her kan du lese NEFs oppsummering av forslaget til lovendringer til våre medlemmer. Her kan du lese NEFs pressemelding om lovforslaget. Her kan du lese de viktigste mediesakene om lovforslaget: NRK Kveldsnytt: Nrk.no Tv2 DN.no E24.no og her E24 sak 2: […]
Read more » Bred omtale av forslaget til ny eiendomsmeglingslov

NOU 2021:7 – Trygg og enkel eiendomsmegling

[…]som er ment å gi partene bedre tid frem til budrunden starter. Det innebærer at formidlingsforbudet for bud med kortere akseptfrist enn kl. 12 første virkedag etter siste annonserte visning videreføres.  For å motvirke hemmelige bud har Utvalget foreslått en utvidelse av formidlingsforbudet til også å omfatte bud med betingelse om helt eller delvis hemmelighold.  Dette er i tråd med NEFs ønsker. I tillegg til hemmelige bud, er kupping drøftet av utvalget. Basert på tilbakemeldinger fra medlemmer anser NEF kupping som et uønsket fenomen. Omfanget er betydelig og økende.  For å motvirke kupping, mener utvalget det er ønskelig med sterkere […]
Read more » NOU 2021:7 – Trygg og enkel eiendomsmegling

Foreslår innskjerpinger i eiendomsmeglingsloven

[…]en regulering som gir koblingsforbudet en mer selvstendig betydning og klargjør hvor langt forbudet rekker. Forbudet gjøres effektivt ved at finansmyndighetene får hjemmel til å sanksjonere lovbrudd gjennom overtredelsesgebyr. Dette er svært viktige bidrag for å sikre forbrukeres rett til frie valg av finansielle tjenester og eiendomsmeglingstjenester, og for å hindre at forbrukere settes under utilbørlig press for å bruke en bestemt bank eller en bestemt eiendomsmegler, sier Carl O. Geving. – Gjennom utvalgets presiseringer klargjøres gråsoner i dagens praksis. I lys av dette må bransjen gjennomgå rutiner og praksis for samhandling mellom banker og eiendomsmeglingsforetak, og sørge for en […]
Read more » Foreslår innskjerpinger i eiendomsmeglingsloven

Sterkere boligprisutvikling enn forventet

[…]er 8,4 prosent flere enn i samme periode i 2020. – Vi forventer en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel med en dreining fra selgers til kjøpers marked. Dette vil gi et mer bærekraftig boligmarked i tiden som kommer, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. 5 dager raskere Det tok i gjennomsnitt 34 dager å selge en bolig i mai 2021, ned fra 39 dager i april. Kortest salgstid hadde Oslo og Drammen m/omegn med 17 dager og lengst salgstid hadde Ålesund m/omegn med 42 dager. Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mai hadde Tønsberg m/Færder med en oppgang […]

Nye regler for online markedsføring og høyere gebyr ved brudd på markedsføringsloven

[…]regler for online markedsføring Søketjenester – Informasjon om rangering og forbud mot skjult betaling Alle tjenester hvor forbrukere kan søke og sammenligne varer eller tjenester må opplyse om hvorfor søkeresultatene rangeres slik de gjør. Å ta betalt for en høyere rangering uten å gi informasjon om dette, er en praksis som føyes til på den såkalte «svartelisten» til markedsføringsloven. Praksis som er i strid med «svartelisten» er alltid urimelig, og kan straffes med overtredelsesgebyr. Krav til brukeromtaler Næringsdrivende som gir forbrukere mulighet til å skrive brukeromtaler, må informere om hva den næringsdrivende gjør for å sikre at omtalene er ekte […]
Read more » Nye regler for online markedsføring og høyere gebyr ved brudd på markedsføringsloven

Borettslag og forkjøpsrett – kan akseptert bud forhøyes i ettertid?

For mange oppleves forkjøpsretten som en måte å «snike i budkøen». En budgiver som vinner budrunde må akseptere at noen andre får boligen, uten å by mer, bare fordi vedkommende har forkjøpsrett, og dermed rett til å tre inn i avtalen som kjøper (budgiver) og selger har inngått. Personer med forkjøpsrett ser nok på ordningen på en litt annen måte. For dem er det i mange tilfeller en mulighet til å sikre seg boligen uten selv å måtte delta i budrunden, og dermed bidra til å øke salgssummen. Når budrunden er avsluttet og eiendommen er solgt, kan den forkjøpsrettsberettigede velge […]
Read more » Borettslag og forkjøpsrett – kan akseptert bud forhøyes i ettertid?

Påmeldingsvisning – gjelder formidlingsforbudet?

[…]mot en avlysning, med den konsekvens at når vising først er annonsert, så gjelder formidlingsforbudet. (i forbrukertilfellene). Hensynet bak formidlingsforbudet er å sikre partene tid til overveielse. Dette behovet har også partene der annonsert visning avlyses på grunn av tilsynelatende manglende interesse i markedet. Etter NEFs syn er det ikke grunn til at avlysning av visning grunnet manglende påmelding skal behandles annerledes enn andre annonserte visninger hvor ingen interessenter møter opp. Partene har samme behov for tid til overveielse. Etter NEFs oppfatning gjelder formidlingsforbudet selv om en («påmeldings»)visning skulle ble avlyst på grunn av at ingen er påmeldt. Formidlingsforbudet gjelder […]
Read more » Påmeldingsvisning – gjelder formidlingsforbudet?

Kan håndverkere bli bundet av prisoverslag?

[…]var lagmannsretten enig i. Ordlyden i e-posten var som følger: «Jeg vil bare bemerke at dette tilbudet ikke er bindende for noen av partene, men er ment som en budsjett indikator på de bygningsarbeidene som måtte være nødvendig for å få godkjent leiligheten i forbindelse med bruksendringen. Diverse uforutsette tekniske utfordringer kan oppstå, og kan derfor ikke betegnes som inkluderende i dette tilbudet. Jeg har regnet etter beste evne med det grunnlaget jeg har, og mener dette er realistisk sum med de rammene som er satt. Uansett er vi som entreprenør, og du som kunde nødt til å samarbeide så […]

Kjøpers reklamasjon ved overtakelse av nyoppførte boliger

[…]en helhetlig vurdering, der man må se hen til det kjøper kan forvente basert på det samlede tilbudte salgsmateriell og gitte opplysninger underveis i byggeprosessen. I disse situasjonene vil meglers rolle være å fremstå som en som kan avhjelpe dialogen og avklare forventninger, avklare uenighet og generelt veilede om reglene. I og med at nye boliger ikke blir solgt med ansvarsfraskrivelsesklausulen «som den er», kan man som utgangspunkt se for seg at de fleste, også små, avvik vil utgjøre mangler. Her vil megler kunne utgjøre en viktig element i å medvirke som en nøytral mellommann med omsorg for begge parters […]
Read more » Kjøpers reklamasjon ved overtakelse av nyoppførte boliger

Brennhett transaksjonsmarked under pandemien

[…]viss størrelse. Markedet er i stor grad kjøperdrevet og mange transaksjoner kommer i stand etter bud, uten at eiendommen nødvendigvis er i markedet. Yieldene har falt markant det siste året, men mindre enn rentene. Dermed har investorene tross alt fått et større risikopåslag. Markedsrentene tyder på stigende renter de kommende årene, men vi tror rentenivået kan stige noe uten yieldoppgang grunnet et stort etterspørselspress. Mye penger skal plasseres og eiendom er en attraktiv aktivaklasse. Tilretteleggerne har tatt en stadig større del av markedet i senere år, den trenden fortsatte i 2020. De kjøper eiendommer og porteføljer som syndikeres og spres […]

Egenhandelsforbudet

[…]kan stilles spørsmål med hennes upartiskhet, også i tilfeller som går klar av egenhandelsforbudet. Selv om egenhandelsforbudet ikke forbyr megler å påta seg et oppdrag for eksempel for sine svigerforeldre, er det ikke dermed sagt at det er klokt. [1] Eiendomsmeglingsloven § 1-1 [2] Ot. prp. nr.16 (2006-2007) side 106 [3] Jf. emgll. § 1-2 sjette ledd [4] Jf. emgll. § 5-3 første ledd siste punktum andre alternativ [5] Egenhandelsforbudet gjelder ikke i et tilfelle hvor megler drar på befaring med sikte på å inngå mulig oppdrag, men istedenfor ender med å kjøpe direkte av den potensielle kunden. Forholdet vil […]

Store forskjeller i prisutviklingen i boligmarkedet

[…]Oslo med en nedgang på 0,8 prosent. – Oslo har lenge vært preget av at det samlede boligtilbudet er betydelig lavere enn normalt og prisveksten har vært svært sterkt det siste året. Vi har tidligere påpekt at det er en risiko for at osloprisene stiger til så høye nivåer at det utløser en markedskorreksjon. Utviklingen i mars kan indikere at det kommer en korreksjon denne våren. Ingenting vokser inn i himmelen, og korreksjoner kan utløses av faktorer som endringer i markedspsykologi og forbruksmønster ved gjenåpning av samfunnet eller overraskende renteendringer, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.  Sterkest […]
Read more » Store forskjeller i prisutviklingen i boligmarkedet

Eiendomsmarkeder gjennom pandemien

[…]har fått maksimalt gjennomslag i oslo-markedet og sjøhytte-markedet som begge er preget av tilbudsunderskudd. Og troen på prisvekst har en selvforsterkende effekt i slike markeder NEF og Ambitas statistikker viser at førstegangskjøperne har vært særlig aktive etter koronaen. Antallet førstegangskjøpere økte klart de aller fleste steder i landet i 2020. Så langt har lave renter mer enn oppveiet de negative følgene av korona-pandemien i dette markedet. Fjorårets 3. kvartal er det sterkeste tredjekvartalet vi har registrert, og vi må tilbake til 2011 for å finne et år med like mange førstegangskjøpere som i 2020. Sekundærboligandelen falt klart i 2020. Nedgangen […]

Klar økning i antall førstegangskjøpere

[…]unge flyttet ut av Oslo til nabokommuner med lavere boligpriser. Med høye oslopriser og lavt tilbud av førstegangsboliger ligger det dessverre an til at førstegangskjøperne nok en gang vil tape terreng i hovedstaden, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving. Rapporten er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse AS og er en oppdatering og analyse av den løpende statistikken Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita leverer om førstegangskjøpere. Dette er en del av en større satsing, som også inkluderer jevnlig publisering av statistikk for sekundærboliger og Samkjøperindeksen for førstegangskjøpere. Formålet er å bidra til økt kunnskap om boligmarkedet og å utvikle et […]

Raskere renteoppgang

[…]en åpenbar sammenheng mellom lave renter og høye boligpriser, forventer vi at balansen mellom tilbud og etterspørsel bedres i løpet av våren og at den prisdrivende renteeffekten avtar når det snart har gått ett år siden styringsrenten ble satt ned til 0 prosent, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – I denne situasjonen er forutsigbarhet viktig, og vil det være kortsiktig og risikabelt å bruke styringsrenten i et forsøk på å styre utviklingen i boligmarkedet, sier Geving […]

Salg av kontraktsposisjon i eiendomsprosjekter: Hvilke regler gjelder?

[…]før kjøper 2 har overtatt eiendommen og fått rettsvern for sin rett. Det er altså ikke forbudt å avtale en høyere pris, men dette kan ikke kreves utbetalt før nevnte tidspunkt. Denne begrensningen gjelder imidlertid ikke for andre enn forbrukere, slik at fullt vederlag kan kreves ved salg fra en forbruker til en næringsdrivende. Avsluttende betraktninger Videresalg av boliger før ferdigstillelse blir ofte gjennomført, omtalt og behandlet som salg av kontraktsposisjon, også der kjøper 1s videresalg reelt sett er å anse som næringsvirksomhet. Det er derfor særlig viktig at både kjøper 1 som videreselger og megler har et bevisst forhold […]
Read more » Salg av kontraktsposisjon i eiendomsprosjekter: Hvilke regler gjelder?

Badet en konfliktsone

[…]arbeidUtfordringen er at ikke alle bad er oppført eller modernisert av fagpersoner.  Med stramme budsjetter og liten kunnskap om eksisterende konstruksjoner gjøres mye arbeid som egeninnsats eller av tjenesteytere uten tilstrekkelige kvalifikasjoner.  Vurdering før salg Før salg vurderes våtrom som regel av en takstmann, basert på NS3424 eller NS3600.  Undersøkelsen er normalt begrenset til en visuell gjennomgang uten inngrep i konstruksjonen, supplert med enkelte målinger. Med begrenset tilgang til konstruksjonen, sparsommelig informasjon fra eier og manglende dokumentasjon blir slike vurderinger ofte svært generelle og begrenset til en enkel beskrivelse med aldersvurdering. Ifølge Instruks for utfylling at tilstandsrapport for bolig (NS3424), […]

Fritt meglervalg og eiendomsmeglerens uavhengighet – er alt på stell?

[…]fullt, og vi er nå i innspurten på fristen for innlevering av en NOU fra lovutvalget. Koblingsforbudet er i dag ikke tydelig nok presentert i gjeldende lov, og retningslinjer i form av rundskriv er ikke nok. Koblingsforbudet er bortgjemt i tredje ledd i lovens generelle bestemmelse om god meglerskikk §6-3(3), som lyder «Oppdragstakeren skal ikke inngå avtale om eiendomsmegling dersom inngåelse av slik avtale er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling». NEF har foreslått  at forbudet mot kobling bør tas ut av § 6-3 og inntas i en ny, egen bestemmelse om ulovlig kobling, som bør legges […]
Read more » Fritt meglervalg og eiendomsmeglerens uavhengighet – er alt på stell?

Rekordsterk boligprisvekst

[…]over evne i den tro at boligprisveksten er ustoppelig. Dette gjelder spesielt i Oslo hvor mange budrunder tar helt av på grunn av underskudd på den type boliger folk flest etterspør, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.  Noen flere salg, færre lagt ut I februar ble det solgt 7.393 boliger i Norge, noe som er 3,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020. I samme måned ble det lagt ut 7.400 boliger til salgs i Norge, noe som er 2,1 prosent færre enn i samme måned i 2020. – Det vil komme flere boliger i markedet […]

Det norske proptech-kartet 2021

[…]utviklet stedsanalyse av byområde kan gjennom sitt program matche demografi vs hva finnes av utbud. Speiz en datadrevet B2B plattform som matcher utleier og leietaker for lager- og logistikkareal. Markedsførings kategorien har også tre nye selskaper: Plyo har utviklet en plattform for visning av eiendom basert på automatisering, effektivisering og kostnadsbesbarelser. Pixery media og 3D estate har utviklet digitale visualiseringsløsninger av eiendom Smarte eiendommer: Wattworker har utviklet et strømstyringssystem som gjennom kunstig intelligens gjør varmtvannstanker smarte og reduserer strømbruket og CO2 utslipp. Novelda har utviklet en av verdens mest pålitelige sensorer for å registrere menneskelig nærvær og brukes blant annet […]

Eiendomsmeglers erstatningsansvar

[…]budrunde. Eiendommens karakter og usikkerhet knyttet til mulig pris, talte mot å akseptere bud uten en ordinær budrunde, og megleren ble derfor kritisert på dette punkt. Megleren ble også kritisert for å bruke standardformuleringer som kunne gi selger inntrykk av at flere interessenter ville bli kontaktet. Lagmannsretten mente imidlertid at de kritikkverdige forholdene lå innenfor det spillerommet man har for feiltrinn uten at det medfører erstatningsansvar, og underbygget dette ved å vise til tre forhold. Lagmannsretten la for det første vekt på at meglers vurdering av hva som var mulig å oppnå av pris i markedet bygget på en tilstrekkelig […]

– Ekstraordinær situasjon i boligmarkedet

[…]er over tid mer ekstrem enn landet for øvrig med 13 prosent prisvekst siste 12 måneder. Tilbudet av brukte boliger er under halvparten av normale nivåer, og det ferdigstilles alt for få nye boliger. Den lave renten får fullt gjennomslag i oslomarkedet og konkurransen om få objekter har utløst en veldig uheldig priseskalering hvor mange velger å betale en høyere pris enn de ville gjort under mer normale omstendigheter. Utsiktene for Oslos tilbudsside er ikke gode og vi frykter at vi står foran en lengre periode med ubalanse og prispress som vil heve terskelen for å komme inn i hovedstadsmarkedet, […]

Hva er konsekvensen av en uberettiget heving av kjøpekontrakten?

[…]på et senere tidspunkt, med mindre motparten aksepterer det. Et annet kjennetegn ved et påbud er at det ikke forutsetter en aksept fra mottakeren for å få rettsvirkning. Mottakeren av hevingserklæringen må med andre ord forholde seg til at avtalen er hevet, med mindre han vil bestride at det er grunnlag for heving. 1.2         Virkningene av uberettiget heving I forarbeidene til kjøpsloven står det uttrykkelig at bestemmelsen om virkningene av en heving forutsetter at hevingen er berettiget. Forarbeidene sier videre at dersom vilkårene for heving ikke er til stede, kan en part “selvsagt ikke gjennom et hevingskrav suspendere partenes plikter”. […]
Read more » Hva er konsekvensen av en uberettiget heving av kjøpekontrakten?

– «Renteboosten» vil ikke vare evig

[…]som ikke helt matcher den sterke etterspørselen. I løpet av våren 2021 tror vi imidlertid at tilbudssiden styrkes og at den sterke renteeffekten ebber ut slik at prisutviklingen blir noe svakere. Unntaket er Oslo hvor renteeffekten vil vare lenger på grunn av en varig svekket tilbudsside, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. […]

Kravia

[…]oppdatert på utestående fordringer, når som helst og hvor som helst! For å få et godt tilbud, ta kontakt med: Benedikte Rasmussen benedikte@kravia.net 405 32 […]

10 råd til boligkjøpere

[…]vær forberedt på konkurranse, men vær varsom med å gå utover prisrammen din. Gi aldri et bud du ikke er sikker på å kunne finansiere. Budet må være skriftlig, og det er bindende. Eiendomsmegler bistår med trygg gjennomføring av kjøpsprosessen. Hvis du har spørsmål til prosessen, vil megler gi deg veiledning og svar. For ytterligere informasjon kontakt: Carl O. Geving, administrerende direktør NEF: 91582454 Svein Strømnes, kommunikasjonsdirektør NEF: 93094191 Vi oppfordrer også til å kontakte noen av våre lokalforeningsledere rundt om i landet for å høre deres vurderinger av de lokale boligmarkedene. Kontaktinfo til NEFs lokalforeningsledere finnes her. Om NEF: […]

Historiske salgstall i boligmarkedet 2020

[…]inn i himmelen. I løpet av våren forventer vi en noe bedre balanse mellom etterspørsel og tilbud og dermed avtakende prisvekst i store deler av landet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Oslo og Bodø sterkest Sterkest utvikling i 2020 hadde Oslo og Bodø m/Fauske med en oppgang på henholdsvis 12 og 11,1 prosent. Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen i 2020 med en oppgang på 5,2 prosent. Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i desember hadde Oslo med en oppgang på 1,7 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Hamar m/Stange med en nedgang på 0,1 prosent. – I Oslo vil […]

Mot normalisering i boligmarkedet i 2021

[…]inn i himmelen. I løpet av våren forventer vi en noe bedre balanse mellom etterspørsel og tilbud og dermed avtakende prisvekst i store deler av landet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – I Oslo vil imidlertid renteeffekten være sterkere og mer langvarig fordi lav boligbygging fører til tilbudsunderskudd og mer konkurranse mellom kjøperne. Derfor forventer vi en sterkere prisvekst gjennom året enn normalt i hovedstaden, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Analyser av markedet for førstegangskjøpere som Norges Eiendomsmeglerforbund gjør i samarbeid med Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse, har i 2020 vist en positiv […]

Rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil i borettslag og eierseksjonssameier

[…]høyere enn halvparten av grunnbeløpet. At sameiet/borettslaget allerede har et fullgodt ladetilbud kan medføre at styret kan nekte beboer å sette opp ladepunkt. Hva som er et fullgodt tilbud, må også vurderes konkret. Det kan imidlertid ikke forventes ubegrenset tilgang til lading, men samtidig kan det forventes tilstrekkelig lading slik at bilen blir ladet opp til normal bruk. Andre saklighetsgrunner kan være at det foreligger en konkret plan om å bygge ut ladestasjoner. Det kan også utgjøre en saklighetsgrunn dersom det ikke foreligger egnet plass til å etablere ladepunktet på fellesarealet. Stortinget har behandlet lovsaken første gang hvor lovforslaget ble […]
Read more » Rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil i borettslag og eierseksjonssameier

Merverdiavgift ved kjøp og salg av eiendomsselskap

[…]et lavere kostnadsnivå enn først antatt, vil dette kunne gi kjøper en styrket posisjon i en budrunde, gi trygghet for å gjennomføre kjøpet og gi mulighet for å utnyttepotensielle oppsider etter gjennomført kjøp.    Som eksemplene overfor viser, kan avgiftsmessig risiko også ligge i andre forhold enn fradragsføring av inngående merverdiavgift. Eksempler her er uriktig eller manglende fakturering av utgående merverdiavgift, manglende pliktig regnskapsdokumentasjon, mangelfulle leiekontrakter og feil knyttet til registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Avslutning Vi anbefaler kjøpere og selgere av eiendomsselskaper, særlig næringseiendomsselskaper, å gjennomføre en selskapsgjennomgang før transaksjonen gjennomføres. EY har lang erfaring med å gjennomføre slike prosesser med våre […]
Read more » Merverdiavgift ved kjøp og salg av eiendomsselskap

Prising i et stigende boligmarked

[…]sammen med Eiendom Norge grep etter at en kartlegging gjennomført av Forbrukerombudet viste tegn til lokkeprising av boliger i Oslo. Det ser ut til at prisingen av boliger i Oslo har blitt bedre de siste månedene, og at grepene meglerorganisasjonene tok har bidratt til en holdningsendring i bransjen. Det er jeg glad for. Eiendomsmeglere MNEF skal ta til seg denne anerkjennelsen og fortsette å møte forventningene til faglig integritet. Folk flest har i utgangspunktet høy tillit til bransjen. Det bekreftes av omdømme- og kundemålinger som Norsk Kundebarometer hvor bransjen scorer relativt høyt. Men tilliten er skjør, og tåler ikke systematiske […]

Unngå tvistesaker om el-avvik

[…]er montert av faglært, med samsvarserklæring, mens resten er gjort ved egeninnsats. Påbudt fra 1999 Samsvarserklæring skal foreligge på alle arbeider som er utført på elektriske anlegg etter 1999. Eieren av boligen plikter å ta vare på dokumentet i hele anleggets levetid. Samsvarserklæringen skal være tilgjengelig ved senere endringer, eiendomsoverdragelse, og ved kontroll fra Det Lokale Eltilsyn (DLE). Elektroinstallatøren er også pålagt å oppbevare en kopi av samsvarserklæringen i minst fem år. Autorisert elektroinstallatør Det er viktig å huske at fagbrev ikke er tilstrekkelig for at noen kan utføre elektriske installasjoner i en bolig. Hun eller han må i tillegg […]

Annerledesåret 2020

[…]varsko. Oslo-markedet har hatt en ekstra sterk økning i prisene på grunn av ubalansen mellom tilbud og etterspørsel. Mange boliger går nå langt over prisantydning. I et stigende marked, er det ikke lett å prise inn stigningen. Men vi må nå være ekstra oppmerksomme og gjøre en grundig jobb med prissettingen i områdene med sterk vekst. Vi har et stort ansvar her, og forbrukerne stoler på at vi er ekspertene og kan jobben vår. Vi vil ikke tilbake til 2016 med overskrifter om lokkepriser og stadige salg langt over prisantydning. Straks er 2020 historie. Nå ser vi frem til året […]

Rekordmange førstegangskjøpere

[…]store innslaget av førstegangskjøperne bidrar faktisk til et relativt høyere press på boligtilbudet fordi de ikke har en bolig i innbytte. Det er grunn til å tro at trenden med mange førstegangskjøpere i Norge vil fortsette inn i 2021, så lenge renten forventes å være lav og boligtilbudet er tilfredsstillende de fleste steder, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Sekundærboligandelen økte klart fra 2017 til 2019, men statistikken viser nå at andelen sekundærboliger har falt moderat gjennom 2020, og noe mer i Oslo enn landet ellers. – Det er kanskje litt overraskende at denne trenden ikke har […]

Ny og bedre medlemsside til MNEF

NEF jobber kontinuerlig for å forbedre tilbudet til MNEF og i den anledning har vi byttet medlemssystem. Hva innebærer dette for deg? For deg som medlem vil du se at den nye medlemssiden «Min NEF» blir mer oversiktlig og enklere i bruk. Her vil du blant annet finne: Standarddokumenter og maler Her finner du samlet alle viktige dokumenter og avtalemaler Juridisk bistand Direkte innmelding av saker til NEF-juridisk Har du juridiske spørsmål finner du kontaktinfo til våre advokater Kurs Kursoversikt og kurspåmelding Lettere å få en oppdatert oversikt over dine kurstimer (trykk på fanen kurs) Automatisk registrering av NEF-kurs Administrasjon […]

Medhjelper i tvangssalg – tvangsoppløsning av sameie

[…]slik at de eventuelt taper sin rett til å gjøre bud gjeldende. På lik linje med øvrige budgivere må også budgivende hjemmelshaver dokumentere plan for finansiering jfr. sameieloven § 15 «Under elles like vilkår». Skriftlig melding og utkast til fordelingskjennelse Etter budrunden er avsluttet skal medhjelper sende inn skriftlig melding og utkast til fordelingskjennelse til retten for stadfestelse av bud/fordeling av kjøpesum. Det vil på dette tidspunktet tidvis bli klargjort at partene er uenige om eierbrøk på boligen, herunder at det kan foreligge grunnlag for skjevdeling av kjøpesummen. Rettens utgangspunkt vil være at grunnbokens eierbrøk skal legges til grunn om […]
Read more » Medhjelper i tvangssalg – tvangsoppløsning av sameie

– Bekymringen bør ikke overdrives

[…]er vesentlige høyere priset enn fundamentale markedsdrivere som inntekt, rente og boligtilbud tilsier, og boligmarkedet har vist seg mer robust enn de fleste andre store markeder gjennom koronakrisen, sier Carl O. […]

Servitutter kan gi høy risiko for konflikt – hva bør eiendomsmeglere vite?

[…]kan bli noe underkommunisert i en salgsprosess. Begrensningene kommer f.eks. til uttrykk som et forbud mot å dele en eiendom eller å bygge noe annet enn «Våningshus». Delingsforbudene kommer eksempelvis til uttrykk på følgende måte i skjøter eller tinglyste kjøpekontrakter: «Eiendommen må ikke deles» «Eiendommen kan ikke deles ut selgerens samtykke» «Parsellen maa ikke utstykkes» Servitutter som setter begrensninger for utnyttelsen av en eiendom vil typisklyde slik:   «Eiendommen kan kun bebygges villamessig med en fritliggende enebolig i höist 1 ½ etage uten loftetage, samt uthus og garage». «Eiendommen kan kun bebygges villamessig» «Uten selgerens samtykke, kan der ikke oppføres […]
Read more » Servitutter kan gi høy risiko for konflikt – hva bør eiendomsmeglere vite?

Styrk boligkjøpernes beslutningsgrunnlag

[…]av gulv, tak og vegger slik at du har et helhetsinntrykk når du skal bestemme om du skal gi bud. Tilfredsstiller planløsningen behovene dine? Er det enkelt å møblere rommene? Vær ekstra nøye med å måle opp veggfeltene der du planlegger å sette sofaen eller den store flatskjermen. Still spørsmål om stort og smått som du lurer på. Dersom megleren ikke kan svare på stående fot, får du informasjon når saken er undersøkt. Etter visning: Vær realistisk når det gjelder oppussing og egeninnsats Hva må gjøres med boligen for at den skal fungere?  Hva står ellers på ønskelisten? Må du […]

Kjøp av eiendom: Når er partene avtalerettslig bundet?

[…]følger det av avtaleloven § 6 at aksepten i stedet anses for et avslag i forening med et nytt tilbud, gjerne omtalt som et «motbud». For å skape klarhet bør det fastsettes akseptfrist i ethvert tilbud. Er akseptfrist ikke fastsatt på forhånd følger det av avtaleloven § 3 at fristen fastsettes ut fra hva som er rimelig betenkningstid for mottaker. Denne tidsrammen fastsettes konkret ut fra tilbudets omfang og kompleksitet, om det er tale om store verdier, om kjøper er forbruker eller næringsdrivende osv. Muntlige tilbud må aksepteres straks, dvs. i samme samtale, om det ikke blir gitt særskilt akseptfrist. […]
Read more » Kjøp av eiendom: Når er partene avtalerettslig bundet?

Foreslår tiltak for førstegangslåntakere i boliglånsforskriften

[…]kan gjøre det mer attraktivt å kjøpe sekundærbolig.Etter noen år med høy boligbygging er tilbudssiden relativt god i store deler av landet. I Oslo har sterk etterspørsel bidratt til tilbudsunderskudd denne høsten. I årene som kommer tilsier prognosene til Samfunnsøkonomisk analyse at det vil ferdigstilles rundt 2000 osloboliger årlig, som er et lavt tall selv med helt moderat befolkningsvekst. Derfor er det sannsynlig at vi får relativt sterk prisvekst i Oslo de nærmeste årene, mens landet under ett trolig får en noe mer moderat prisvekst. Gjeninnhentingen av norsk økonomi får god hjelp av et velfungerende boligmarked med god prisutvikling. De […]
Read more » Foreslår tiltak for førstegangslåntakere i boliglånsforskriften

Styringsrenten uendret

[…]Carl O. Geving. – I Oslo-regionen får renten sterkere gjennomslag på grunn av for lavt boligtilbud. Sterk prisvekst må ses i sammenheng med at man ikke har klart å regulere og bygge nok boliger i denne regionen, sier […]

Sterk oktobermåned i boligmarkedet

[…]og sentralisering har drevet opp prisene i Oslo. Oslo er preget av en unormalt svak tilbudsside som med historisk lave renter kan utløse et vedvarende prispress gjennom vinteren. Det har kommet få nybygde boliger ut i oslomarkedet i 2020 og det ligger an til enda færre i 2021, sier Geving. – Dersom gjenopphentingen i norsk økonomi bremses av en ny smittebølge kan det påvirke omsetningstakten og prisutviklingen i boligmarkedet, men erfaringene fra den første smittebølgen tilsier at boligmarkedet er relativt robust fall i økonomien. Markedspsykologien kan skifte når det oppstår ny usikkerhet, men de fleste boligkjøpere er langsiktige og utsiktene […]

Verdien av riktig prising

[…]annet en nyere rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse «Kvantitativ analyse av boligomsetning og budgivning» som viser at man i auksjoner oppnår høyest pris hvis man starter på et riktig nivå.  Les rapporten her. Vær stolt av kompetansen din, ikke skryt av stort prisavvik!  Vi har registrert at noen eiendomsmeglere i sosiale medier fremhever at de har solgt boliger til godt over prisantydning. Dette er en uheldig praksis som kan skape inntrykk av at store prisavvik er ensbetydende med godt meglerhåndverk. Dersom realiteten er at man har bommet med prisantydning når prisavviket er veldig høyt, bør man ikke markedsføre det. Vi oppfordrer både den enkelte eiendomsmegler […]

Evaluering og endring av eiendomsmeglingsloven- hva vil det bety for oss?

[…]prosjektgruppen at det sett i et forbrukerperspektiv vil være riktig å regulere spillereglene i budrunden slik at kupping og hemmelige bud ikke vil være mulig. Hvordan dette kan reguleres på beste måte uten å gjøre et for stort inngrep i avtalefriheten, er noe av hva vi prøver å finne en god løsning på. Bankenes eierskap blir også belyst. Er «skottene» tette nok, og er det fortsatt uheldige koblinger vi må hindre? NEF har bidratt aktivt til at Finanstilsynet de senere år har strammet til og utarbeidet rundskriv om blant annet koblingsvirksomhet og samlokalisering av bank og eiendomsmegling. Rettferdig konkurranse og […]
Read more » Evaluering og endring av eiendomsmeglingsloven- hva vil det bety for oss?

Nå kan skjøtepakkene tinglyses elektronisk

[…]rundt kjøp og salg av bolig skal digitaliseres. Det gjelder blant annet sjekk av finansiering i budrunder, oversendelse av kjøpekontrakt og løsning for sikring ved mellomfinansiering. I tillegg har de fleste bankene kommet langt med å digitalisere lånesøknaden ved hjelp av DSOP prosjektet Samtykkebasert lånesøknad. Sammen åpner disse to løsningene for en heldigital bolighandel for kunden. Prosjektet Digital samhandling ved eiendomshandel ble lansert i mars 2019. Et forsiktig estimat fra Eiendom Norge, Bits og Finans Norge anslo tidligere i år besparelsene over en tiårsperiode til å være 12 milliarder kroner, fire ganger mer enn man opprinnelig så for seg. Det […]

Korona: Nye nasjonale og lokale innstramninger

[…]innføring av visse nye tiltak med virkning fra den 29.10.20 kl 12. De nye tiltakene i Oslo: Påbud om munnbind innendørs på offentlige steder der man ikke kan opprettholde avstand på minst 1 meter Begrensning på sosial kontakt. Antall sosiale kontakter per uke bør ikke overstige 10 personer utover husstandsmedlemmer og barnehage/ skolekohorter Hjemmekontor påbys så langt det er praktisk mulig – arbeidsgivere skal dokumentere at ansatte har fått beskjed om at hjemmekontor påbys så langt det er praktisk mulig Serveringssteder må stanse innslipp kl 22, og både ansatte og gjester må bruke munnbind med mindre man sitter ved et […]
Read more » Korona: Nye nasjonale og lokale innstramninger

Codegarden digitaliserer og forenkler hverdagen for eiendomsmeglere

[…]Da er det viktig for oss at vi har samarbeidspartnere som Codegarden som hjelper oss å nå ut med budskapet til kundene gjennom en felles digital arbeidsflate. Mye av innholdet deles jo med kundene ettersom meglerne anvender appen i kundemøtene. Ved å ha samlet det unike ved Privatmegleren på ett sted og samme sted, sikrer vi at alle meglerne har det de trenger i innsalget og dermed blir også meglerne bedre og henter hjem flere oppdrag. Høyt tempo. I Privatmegleren holder vi høyt tempo og er avhengige av at vi kan gjøre endringer raskt. Både på produkt- og markedssiden er […]
Read more » Codegarden digitaliserer og forenkler hverdagen for eiendomsmeglere

Budstrategien har betydning for hva prisen blir til slutt

[…]Det vil si at kjøper er villig til å gi avkall på muligheten for en lavere pris enn kupp-budet i en budrunde, mens selger er villig til å gi avkall på muligheten for en høyere pris. Dette arbeidet gir altså klare indikasjoner på at budstrategier har noe å si for hva prisen på en bolig blir til slutt. Det finnes selvsagt unntak, men generelt tyder resultatene på at det for selger lønner seg å sette en prisantydning lik antatt markedspris, og at kjøpere kan gjøre lurt i å ikke hugge til med høye bud eller store budøkninger, men snarere øke […]
Read more » Budstrategien har betydning for hva prisen blir til slutt

Gjennopplev Boligmarkedet 2020

[…]Analyse la fram sin rapport som viste at det i de fleste steder av landet er bra balanse mellom tilbud og etterspørsel av boliger. Unntaket er Oslo hvor et tilbudsunderskudd trolig vil føre til uønsket prisvekst de nærmeste årene. I tillegg fikk vi høre hvordan NEF og Selvaag Bolig ut ifra sine ståsteder har opplevd boligmarkedet det siste halve året. Husbanken fortalte om hvordan de jobber for å hjelpe folk inn i boligmarkedet, Husbanken presenterte sin bokostnadsinndeks som viser hva det faktisk koster å eie en bolig, hva man få hvis man kjøper bolig i et Selvaag Pluss-konsept og A-lab […]

Statsbudsjettet: BSU-ordningen bør styrkes

[…]dokumentert verdi. Regjeringen foreslår om lag 6,5 mrd. kroner til tiltak for bedre kollektivtilbud i byområdene og tiltak for gange og sykkel, en økning på i overkant av 1 mrd. kroner fra Saldert budsjett 2020. Midlene går blant annet til Fornebubanen i Oslo og Viken, Bybanen til Fyllingsdalen i Bergen og Metrobussen i Trondheim. Les også: Norges Eiendomsmeglerforbund: – Regjeringen på galeien med formuesskatt på dyre boliger Hus og hytte: Kan bli billigere Promillereduksjon av eiendomsskatten For ytterligere kommentar: Carl O. Geving, administrerende direktør NEF: 91582454 Svein Strømnes, kommunikasjonssjef NEF: […]

Unormalt sterkt boligmarked

[…]men større grunn til bekymring for den underliggende trenden i Oslo. Oslo preges av at boligtilbudet i stadig mindre grad møter etterspørselen. Dette har så langt slått ut i en relativt sterk prisvekst siste år. Det bygges og ferdigstilles unormalt få boliger i Oslo, og vi er bekymret for at et ubalansert marked vil slå ut i sterkere prisvekst enn ønskelig, sier administrerende direktør i Norge Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Sterkest i Ålesund Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i september hadde Ålesund m/omegn med en oppgang på 2,7 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Kristiansand med uendrete sesongkorrigerte priser. Sterkest 12 måneders vekst […]

«Korona-krangler» i leieforhold

[…]følge av pandemien har en rekke virksomheter måttet holde stengt, enten som følge av direkte påbud, eller som en konsekvens av sviktende kundegrunnlag. Disse virksomhetene har dermed mistet sin avgjørende inntektskilde. Andre virksomheter har opprettholdt driften gjennom hele perioden, men har opplevd dramatiske fall i omsetningen fordi kundene har uteblitt. Dette har ført til at mange leietakere sliter økonomisk, og flere har store problemer med å betale leie og andre faste utgifter. Dette til tross for at flere virksomheter har mottatt, eller vil være kvalifisert til å motta økonomisk bistand fra staten. På motsatt side sitter utleierne som har behov […]

Uendret styringsrente

[…]risiko for at lave renter fyrer opp boligprisene og folks gjeld, spesielt i Oslo-regionen hvor tilbudssiden er lavere enn normalt og renten får sterkere gjennomslag. Innstramningene i boliglånsforskriften fra fjerde kvartal vil dempe noe av renteeffekten, spesielt i Oslo hvor bankenes fleksibilitet er noe mer begrenset enn i landet for øvrig. Det er likevel stor usikkert om hvordan en strammere utlånspraksis vil påvirke den sterke etterspørselen etter boliger som preger dette markedet, sier han […]

En veltrimmet organisasjon

[…]og det vil bli avholdt ett landsmøte annethvert år mot tidligere to landsmøter, to styrer, to budsjetter, to regnskaper, to årsrapporter, to medlemsavgifter og to fakturaer. Et mindre komplisert system betyr færre muligheter for feil og misforståelser og en betydelig effektivisering. En enhetlig kontingent som dekker hele medlemsskapet, legger til rette for en mer helhetlig markedsføring av medlemskapet i NEF. Forenklingene har gitt rom for et noe større økonomisk bidrag til den enkelte lokalforening. Ved utmålingen av andelen av kontingenten som går til lokalforeningene har NEF-styret lagt vekt på at det forventes at lokalforeningene holder et høyt aktivitetsnivå. Det er […]

Rekordsterke boligtall

[…]i Oslo. Det er ikke mer enn halvparten av volumet man ofte ser på denne tiden av året. Når utbudet av nye boliger er lavt på samme tid, bygges det opp til et bekymringsfullt tilbudsunderskudd i Oslo, sier administrerende direktør i Norge Eiendomsmeglerforbund Carl O. […]

Kommentar: Vi trenger ikke radikale endringer i boligpolitikken

[…]private utleiemarkedet. Dersom lønnsomheten av utleieboliger faller mye, vil det svekke boligtilbudet til alle som trenger en midlertidig bolig. For det andre vil hardere boligbeskatning ramme boliginvesteringene i pressområdene. Dersom ingen kjøper sekundærboliger i nye byggeprosjekter vil det erfaringsvis gå utover byggetakten, og resultatet blir lavere boligproduksjon og tilbudsunderskudd. For det tredje vil hard boligbeskatning føre til en betydelig svekkelse av husholdningenes privatøkonomi til fordel for offentlige inntekter. Nordmenn sparer i bolig i form av avdrag på boliglån, verdistigning og realinvesteringer. Husholdningens bokostnader vil øke markant dersom rentefordelen fjernes helt eller delvis samtidig som både eiendomsskatten og formueskatten innskjerpes betydelig. […]
Read more » Kommentar: Vi trenger ikke radikale endringer i boligpolitikken

Tvangssalg i korona-tider

[…]til den prisen markedet er villig til å gi under enhver situasjon. Basert på bindingstiden på budet under tvangssalg så har medhjelper anledning til å kontrollere bud ut mot markedet ved å avholde ny visning med å senke prisantydningen ned til nær eksisterende bud. Dette vil underbygge at markedet har «sagt sitt».  Vurderingen av en anke og utfallet av dette er tillagt domstolen, og resultatet av dette er det for tidlig å spå. På den andre siden er det i tidligere tider også vært markant fall i boligprisen her i landet. Det var da neppe grunnlag for en saksøkt å […]

Koronasituasjonen for nye boligprosjekter

[…]sak. Etter vår vurdering er koronautbruddet, med tilhørende tiltak (karantene, innreiseforbud, sosiale avstandsbegrensninger, forbud mot enkelte typer virksomheter osv.), etter sin art en slik hindring at det kan gi krav på tilleggsfrist. Det forutsettes imidlertid at også de andre vilkårene (nr. 2 – 4 over) er oppfylt. For avtaler inngått før koronautbruddet, må det særlig vurderes om utbruddet/tiltakene faktisk er årsaken til at rettidig oppfyllelse vanskeliggjøres, samt om parten med rimelighet kan ventes å unngå eller overvinne vanskelighetene. I avtaler inngått etter at koronautbruddet/tiltakene ble kjent, vil det som den klare hovedregel ikke være grunnlag for å kreve tilleggsfrist. En […]

Korona og inngåelse av nye leie- og kjøpekontrakter

[…]virksomhet. Så lenge myndighetspåleggene er rettet mot leietakers virksomhet (for eksempel forbud mot at treningssenter holder åpent), mener vi at leietakers plikt til å betale full leie består. For å demme opp for unødige diskusjoner bør utleiere ved inngåelse av nye leiekontrakter kvalitetssikre at de bruker kontrakter som har tydelige formuleringer om ansvaret for offentligrettslige krav mv. Transaksjoner Leiereduksjoner og kjøpesumsberegning Ved kjøp av eiendomsselskap vil gjerne kjøpesummen for aksjene utgjøre eiendomsverdien med tillegg av blant annet bankinnskudd og fordringer i selskapets balanse. Dersom selskapet har leietakere som har fått leiefritak eller rabattert husleie på grunn av koronasituasjonen, skal inntekten […]
Read more » Korona og inngåelse av nye leie- og kjøpekontrakter

Om hamstring og datakirkegårder i personopplysningslovens tid

[…]gang på et eller annet vis har tilkjennegitt interesse for en bolig, enten ved at de innga et bud, lastet ned en salgsoppgave eller var på visning. Med (sviktende) hjemmel i emf. § 3-7 tror jeg mange eiendomsmeglere og meglerforetak løper stor risiko for å være i brudd med personopplysningloven. Ikke bare fordi at opplysninger kan brukes i strid med formålet, men også fordi at lagringen i seg selv er ulovlig. Er opplysninger om interessenter mv. gjerne «listeført», et «dokument … mottatt eller utarbeidet i forbindelse med det enkelte oppdrag», og dermed noe man har lagringsplikt – og rett – […]
Read more » Om hamstring og datakirkegårder i personopplysningslovens tid

Boligsalg eller tomtesalg

[…]Hvem budgiver er kan også gi en indikasjon på om problemstillingen kan gjøre seg gjeldende. Er budgiver en privatperson er formodningen gjerne at budgiver skal benytte eiendommen selv og beholde eiendommen uendret. Dersom budgiver er en profesjonell eiendomsutvikler er det større sannsynlighet for at eiendommen vil bli videreutviklet. Den omtalte avgjørelsen fra Oslo tingrett er anket til lagmannsretten og den dermed ikke er […]

Råsterke boligpristall

[…]prisvekst, særlig i Oslo-regionen hvor det er i ferd med å bygges opp nye ubalanser mellom tilbud og etterspørsel, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Det tok i gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig i juni 2020. Det er en nedgang fra 54 dager i mai. Raskest salgstid hadde Oslo med 25 dager og tregest salgstid hadde Stavanger m/omegn med 71 dager. Sterkest i Asker og Bærum Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juni hadde Asker og Bærum med en oppgang på 3,1 prosent etter fulgt av Romerike med 3,0 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Trondheim og Bodø […]

Holder renten uendret

[…]i enkelte medier. Dette ser vi særlig i sjøhyttemarkedet hvor etterspørselen langt overgår tilbudet, men også i markedet for brukte boliger hvor etterspørselen har økt så mye at vi er bekymret for at boligprisene igjen skal stige ukontrollert. Situasjonen minner litt om våren 2016 da styringsrenten ble satt ned til den gangen rekordlave 0,5 prosent, og boligprisene steg voldsomt til tross for lavkonjunktur og en høy arbeidsledighet på 4,7 prosent. Vi tror ikke at en forventet ledighet på rundt 5 prosent i 2020 er nok til å motvirke ny prisvekst, men vi tror at boliglånsforskriften – som ble strammet kraftig […]

Viktig at bankene har god utlånskapasitet og nødvendig fleksibilitet

[…]i mai. Det er en viss risiko for at svært lave renter, i kombinasjon med en noe lavere tilbudsside enn normalt, kan utløse sterkere gjelds- og boligprisvekst enn ønskelig. Vi kan allerede nå anta at etterspørselen etter boliglån vil bli vesentlig sterkere i andre kvartal enn indikert i sentralbankenes utlånsundersøkelse i første kvartal. Risikoen for en uheldig utvikling øker dersom gjeninnhentingen i norsk økonomi går raskere enn man har sett for seg i en tidlig fase av krisen. I denne situasjonen virker boliglånsforskriften som en buffer mot en alt for sterk gjelds- og boligprisvekst, avslutter NEF-direktør Carl O. […]
Read more » Viktig at bankene har god utlånskapasitet og nødvendig fleksibilitet

NEF på høring om Finansmarkedsmeldingen

[…]ser ut til å øke noe fra april. Det legges ut færre nye objekter enn i normalsituasjonen, og tilbudssiden er stabil. Boligprisene holder seg bra. Nyboligmarkedet bremser kraftigere. Fall i boliginvesteringer reduserer sysselsettingen, men har på kort sikt liten betydning for boligprisene. På lengre sikt kan det bidra det til tilbudsunderskudd. Oppsummert: Selv om de økonomiske utsiktene er dystre, og boligprisene vil utvikle seg svakere enn normalt, vurderer NEF boligmarkedet som relativt robust i krisen. Fallhøyden er lavere etter tre år med moderat prisutvikling. Lave renter og god tilgang på avdrags- og betalingsutsettelse er en forsikring mot omfattende tvangssalg. Etterspørselen […]

Prinsippet om fritt meglervalg – kobling mellom bank- og eiendomsmeglingstjenester

[…]vilkår om bruk av et bestemt eiendomsmeglingsforetak i forbindelse med långivning eller ved tilbud om andre banktjenester. Dersom en bank anbefaler eget foretak pålegges banken en plikt til å gi lånekunden eksplisitte opplysninger om at oppdragsinngåelse med bankens megler ikke er et vilkår for lånetilbudet. At lånekunden har fått slike opplysninger må kunne dokumenteres. Formålet er at kunden skal forstå at han har et valg mht. hvilket eiendomsmeglingsforetak han skal benytte. Som nevnt gjelder ikke R7/2016 direkte for eiendomsmeglingsforetak, men med kjennskap til koblingsproblematikk og med kjennskap til nevnte rundskriv ligger det nok allerede her en plikt for foretakene til […]
Read more » Prinsippet om fritt meglervalg – kobling mellom bank- og eiendomsmeglingstjenester

Utsetter kutt i eiendomsskatt

[…]banksektoren og realøkonomien gjør tilbakeslaget dypere, står det i det reviderte nasjonalbudsjettet. Resultatet av disse tiltakene har blant annet vært at det så langt har vært nokså små utslag i boligprisene. Kutter i Fornebubanen Et annet element i det reviderte nasjonalbudsjettet som på litt lengre sikt kan påvirke boligmarkedet, og da spesielt i boligutbygging i Oslo-regionen, er forslaget om å kutte i støtten til utbyggingen av Fornebubanen. T-baneprosjekt mellom Fornebu og Majorstuen er kraftig forsinket, og regjeringen foreslår derfor å redusere bevilgningen med 200 millioner kroner i 2020. De skriver i en pressemelding at pengene vil i stedet bli betalt […]

Skatterabatt ved kjøp og salg av eiendomsselskaper

[…]kjøpesummen for aksjer eller andeler i et eiendomsselskap. Den gjelder bare dersom den følger av bud/budaksept og følger ikke av bakgrunnsretten. Den alminnelige fremgangsmåten for beregning av kjøpesum for aksjene i et eiendomsselskap kan skisseres slik: Brutto eiendomsverdi   +       Tillegg for                 bankinnskudd/          fordringer   Fradrag for gjeld   Fradrag for skatterabatt   = Kjøpesum for aksjene   Det kan tenkes mange andre fradrag og tillegg ved beregning av kjøpesummen for aksjene, men temaet for denne artikkelen er kun selve skatterabatten. Hvorfor skatterabatt? Selv om det er kjent for de fleste eiendomsaktørene, er det grunn til å […]
Read more » Skatterabatt ved kjøp og salg av eiendomsselskaper

Ny dato for NEF-landsmøtet – 9.-11. september

[…]september Det betyr at alle saker som skal behandles av landsmøtet (årsberetning, regnskap, budsjett, saker fra styret, mål for kommende periode og valg) utsettes. Bakgrunnen for beslutningen er at NEF jobber med å håndtere både kortsiktige og langsiktige konsekvenser av koronakrisen. Etter vedtektene skal landsmøtet egentlig gjennomføres hvert annet år innen utgangen av juni, men på grunn av omstendighetene har man på linje med de fleste andre organisasjoner, vedtatt å utsette årets landsmøte. Samtlige styremedlemmer har sagt seg villig til å fortsette i sine verv inntil landsmøtet er avholdt. Styret kommer tilbake med informasjon om saker som skal behandles og […]
Read more » Ny dato for NEF-landsmøtet – 9.-11. september

Boligprisene overrasket

[…]er lavere enn vi forventet før påske, og vi har en korrigert balanse mellom boligtilbud og etterspørsel som forklarer hvorfor boligprisene holder seg så godt i april, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Boligprisene er nå 1,2 prosent høyere enn for et år siden. Litt nedgang i volum I statistikken kommer det videre fram at det i april ble det solgt 7.038 boliger i Norge, noe som er 10,3 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 28.289 boliger i Norge, noe som er 4,6 prosent færre enn på samme […]

Eierseksjonsloven § 23 – tolkningsuttalelse fra kommunaldepartementet

[…]henvisning til det som fremgår ovenfor, vil et slikt samlet salg av 16 seksjoner omfattes av forbudet, og utgjør et brudd på ervervsbegrensningen. Denne eieren har imidlertid samlet eierskapet til de 8 ASene i et holdingselskap og tenker å selge holdingselskapet i sin helhet og dermed indirekte også de 8 ASene. I den konkrete saken er denne organiseringen foretatt før 1.1.2020. Vil man kunne selge holdingsselskapet og gå klar av ervervsbegrensningen? Ved å selge holdingselskapet skjer det jo ikke en forrykkelse av eierforholdene internt i sameiet. Har det noen betydning om etableringen av holdingsselskapet er foretatt før eller etter 2020? Kommunaldepartementet […]
Read more » Eierseksjonsloven § 23 – tolkningsuttalelse fra kommunaldepartementet

Når leietaker går konkurs

[…]men er særlig praktisk i førstnevnte tilfelle. Meglerstandarden inneholder bestemmelser om forbud mot overdragelse av leieavtalen. Slike bestemmelser er imidlertid ifølge dekningsloven ikke bindende for konkursboet, hvilket innebærer at leiekontrakten i utgangspunktet kan overdras til en tredjepart dersom konkursboet ønsker det. Til tross for at eventuelle begrensninger i leiekontrakten ikke kommer til anvendelse overfor konkursboet, er det viktig å merke seg at bestemmelsene i husleieloven likevel kommer til anvendelse i en slik situasjon. Dette gjelder også dersom bestemmelsen er fraveket i leieavtalen. Av husleieloven § 8-4 følger det at overføring av leiekontrakten er betinget av utleiers samtykke. Dette innebærer at […]

Økning i salg av hytter

[…]etter nyttår fram koronapandemien satte kraftig brems på omsetningene 12. mars. Etter hytteforbudet ble opphevet 20. april er tilbakemeldingene fra eiendomsmeglere rundt om i landet at salget har tatt seg kraftig opp igjen. Dette gjelder både for fritidsboliger på fjellet og ved sjøen. Usikkerheten rundt når man kan reise til utlandet igjen har bidratt til å løfte hyttemarkedet opp igjen. Tallene fra SSB viser at det i alt ble solgt 2 700 fritidsboliger i 1. kvartal 2020. Det er en økning på 10,8 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2019. Gjennomsnittlig kjøpesum for hytter på eid tomt var 2,3 millioner, mens gjennomsnittet […]

Finanstilsynets årsrapport: Stabilt eiendomsmarked

[…]og to advokaters rett til å drive eiendomsmegling. I tillegg fikk fem advokater forbud mot å drive eiendomsmeglingsvirksomhet på grunn av manglende etterutdanning.  Som en følge av at Finanstilsynet i gjennomførte tematilsyn om hvitvasking hos flere næringsmeglingsforetak og ett boligmeglingsforetak i 2018, ble det besluttet å ilegge sju av disse foretakene […]
Read more » Finanstilsynets årsrapport: Stabilt eiendomsmarked

NEFs etiske nemnd kritisk til uttalelser fra eiendomsmeglere om kupping

[…]en vanlig budrunde. Nemlig kupping med bud direkte til selger eller ved å gi et såkalt lukket bud. Ved lukkede bud har ikke megler lov til å formidle budet til de andre interessentene. – Du må i så fall by et stykke over prisantydning for å få tilslaget – og risikerer å betale overpris i forhold til markedet, sier [XX].» OPPSLAG 2: «[TITTEL/NAVN ved FORETAK], sier at de som ønsker å kapre boligen på denne måten, bør være tidlig ute. – For å kuppe bør man være tidlig ute, kontakte megler for en privat visning, be om kontaktinformasjon til selger, […]
Read more » NEFs etiske nemnd kritisk til uttalelser fra eiendomsmeglere om kupping

Opphever hytteforbudet fra 20. april

[…]tirsdag at de etter påske gradvis vil åpne samfunnet igjen. Et av disse tiltakene var at at forbudet mot å overnatte på hytta blir opphevet fra 20. april. – Det vil ikke lenger være straffbart å overnatte på hytta, men det er fortsatt en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser, sier Bent Høie i en pressemelding. Dette vil bety at omsetning av spesielt sommerhytter vil bli mer normalisert for både kjøpere og selgere, men også at arbeidshverdagen til eiendomsmeglere som jobber i dette markedet blir enklere. Det vil også bety at det bli anledning for noen å ta den siste skituren […]

Støtteordninger/krisepakker som kan berøre eiendomsmeglere

[…]mer på regjeringens side her. SFO og barnehage: Foreldre slipper å betale for dette så lenge tilbudet er stengt på grunn av corona. For selvstendig næringsdrivende og frilansere Fra og med dag 17 kan man få om lag 80 prosent av inntekt (gjennomsnitt av de tre siste årene) opp til 6G (ca. 600 000 kroner). Selvstendig næringsdrivende og frilansere kan også nå få omsorgspenger etter samme regler som arbeidstagere. De kan også få det med samme dekningsgrad som den eller har for sykepenger. Eiendomsmeglingsforetak: Arbeidsgiverperioden: (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 dager. […]
Read more » Støtteordninger/krisepakker som kan berøre eiendomsmeglere

Fersk boligprisstatistikk: – Bedre enn fryktet

[…]aktivitetsnivå i påskeuken. Dette innvarsler samtidig at det trolig kommer et oppsving i boligtilbudet over påske, selv om vi ikke forventer normale omsetningsvolumer i ukene som kommer, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Lavest nedgang i Fredrikstad/Sarpsborg Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mars hadde Fredrikstad/Sarpsborg med nedgang på 0,3 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Romerike med en nedgang på 1,9 prosent. – Undersøkelsen «meglerinnsikt» avdekker at eiendomsmeglernes markedsforventninger varierer sterkt mellom landsdeler. Meglerne i Rogaland, Sørlandet og Oslo er noe mer bekymret for utviklingen enn landet for øvrig, mens meglerne i Nordland og Østfold er minst bekymret for utviklingen, […]
Read more » Fersk boligprisstatistikk: – Bedre enn fryktet

Meglerinnsikt: Færre oppdrag inn, men fortsatt aktivitet

[…]boligen sin fra markedet. Selv om det kommer færre nye boliger inn i markedet, opprettholdes utbudet på et relativt bra nivå siden salgtakten er lavere enn før krisen. Kredittmarkedet fungerer godt. Bankenes utlånspraksis påvirkes, men det har vært lite endringer den siste uken. Inntrykket er at bankene bruker mye ressurser på hjelpe eksisterende kunder over kneika når de har som har mistet det normale inntektsgrunnlaget sitt. Bankene krever i noe større grad at boligeier selger før han kjøper ny bolig, men det er moderate endringer siste uken. Eiendomsmeglingsbransjen er berørt av permitteringer. Dette henger naturlig sammen med færre oppdrag og […]
Read more » Meglerinnsikt: Færre oppdrag inn, men fortsatt aktivitet

Angrerett ved kjøp av eiendomsmeglingstjenester

[…]å gjelde der eiendomsmegler har vært på befaring hjemme hos forbruker og har lagt igjen et tilbud som forbruker etter noen dager velger å signere for så å sende til eiendomsmegler. Avtalen inngås da utenfor meglers kontor, men uten at megler er tilstede. Angrerett gjelder heller ikke etter at oppdraget er fullført forutsatt at forbruker har samtykket til at leveringen av eiendomsmeglingsoppdraget starter før utløpet av angrefristen («førtidig oppstart»), og har erkjent at det ikke er angrerett etter at tjenesten er fullført. For et ordinært salgsoppdrag er dette unntaket lite relevant; man rekker rett og slett ikke å sette i […]
Read more » Angrerett ved kjøp av eiendomsmeglingstjenester

Kan man selge hytte i nabokommunen? Kan man gjennomføre overtakelse?

[…]overtakelse ikke la seg gjennomføre. Er det ikke fattet innreiseforbud eller andre aktuelle påbud/forbud vil ikke kommunen kunne nekte megler/selger/kjøper å gjennomføre en avtalt overtakelse.   NEF oppfordrer uansett forbud eller ei alle våre medlemmer til å i størst mulig grad respektere den enkelte kommunes behov for å redusere antall personer som reiser inn/ut av kommunen. Vi oppfordrer også alle til å dele informasjon for å gjøre alle – både kolleger og konkurrenter – best mulig rustet til å stå i den utfordrende situasjonen vi er i. Bransjen bør stå samlet og bidra til […]
Read more » Kan man selge hytte i nabokommunen? Kan man gjennomføre overtakelse?

Kan man gjennomføre kontraktsmøte/overtagelse?

[…]at man kan løse praktiske gjøremål, og at kontraktsmøte/overtagelse ikke faller inn under forbudet. Vi anbefaler uansett at man tar kontakt med den aktuelle kommunen i forkant og avklarer situasjonen, da vi er kjent med at enkelte kommuner skal ha sagt de ikke vil tillate overtakelse. Forskriftens § 5 som inneholder forbudet mot å ta opphold på fritidseiendom i annen kommune, har for øvrig ikke trådt i kraft. Det som imidlertid er viktig er at andre smittevernhensyn følges nøye: Påse at det minst er 1,5 meter i avstand mellom personene som deltar Ikke bytte papir og penn. (ikke benytte samme […]
Read more » Kan man gjennomføre kontraktsmøte/overtagelse?

Til medlemmer i Norges Eiendomsmeglerforbund

[…]medlemmer om utfordringer som kan inntreffe i bolighandelen som følge av korona-krisen.  Der et bud er akseptert foreligger det som utgangspunkt en bindende avtale mellom partene. Frykt for smitte og karantene kan føre til lavere deltakelse på visninger og at salg tar lengre tid enn vanlig. Permitteringer kan føre til utfordringer med hensyn til betalingsevne. Hvorvidt korona-utbruddet kan føre til at avtaler kan settes til side, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Vi kan forvente at banker vil avhjelpe situasjonen for forbrukere som kommer i en utfordrende situasjon mht. låneforpliktelser. Historisk sett har norske myndigheter og banker vist stor […]

Salg av landbrukseiendom – konsesjon og konsesjonsrisiko

[…]Dersom det oppstår endrede ønsker/avtaler underveis i salgsprosessen må dette fremkomme i bud/motbud og føres i budjournalen. Det følger av eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 at megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Finanstilsynet skriver videre i tilsynsrapporten at det følger av forskriften § 6-3 at det er meglers ansvar å sikre klarhet i hva som avtales mellom partene. Konsesjonsrisiko Eiendomsmegler skal alltid undersøke om det må søkes konsesjon for å erverve landbrukseiendommen som skal selges, og det må opplyses i salgsoppgaven hvorvidt eiendommen som selges er konsesjonspliktig, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7 andre ledd nr. 10. Megler må […]
Read more » Salg av landbrukseiendom – konsesjon og konsesjonsrisiko

Avgjørelser fra domstolene og reklamasjonsnemnda om eiendomsmegleres ansvar –

[…]åpningstid. A og B fortsatte å by mot hverandre og selger endte opp med å akseptere As bud på kr. 7 200 000,-. (Bs bud endte på kr. 7 100 000). A evnet ikke å skaffe finansiering for sitt bud og eiendommen ble senere resolgt for kr. 6 200 000. Selger gjorde gjeldende at megler burde ha sjekket budgivers finansiering og under enhver omstendighet orientert henne om risikoen og konsekvensene av å akseptere budet. Megler ble frifunnet i tingretten, men dømt i lagmannsretten. 3. Lagmannsrettens vurdering av meglers ansvar Lagmannsretten tok innledningsvis utgangspunkt i at det i rettspraksis og juridisk teori er fastsatt et strengt, ulovfestet […]
Read more » Avgjørelser fra domstolene og reklamasjonsnemnda om eiendomsmegleres ansvar –

Økning i boligprisene i februar

[…]Denne utviklingen tar det tid å snu, og det er trolig for sent å unngå ny ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i hovedstadens boligmarked. Derfor må vi stålsette oss for et ubehagelig prispress litt fram i tid, sier Geving. – Svaret på Oslos utfordringer er en mer langsiktig boligpolitikk som sikrer en jevnere boligproduksjon år for år. Det krever et mye bedre samspill mellom kommunale myndigheter og utbyggerne, sier […]

Endringer i eierseksjonsloven og burettslagslova

[…]reglene fremkommer av eierseksjonsloven § 24 syvende ledd. Bestemmelsen fastslår et forbud mot korttidsutleie av bruksenhet i mer enn 90 døgn i året. Uttrykket «korttidsutleie» er definert som utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Lovbestemmelsen gir sameiet en viss frihet til å avtale andre utleiegrenser enn de lovfastsatte, likevel slik at sameiet ikke kan vedta at utleie er begrenset til færre enn 60 døgn i året og flere enn 120 døgn i året. Departementet begrunnet adgangen til å vedtektsfeste avvikende løsninger i at det enkelte sameie som utgangspunkt er nærmest til å vurdere hvor mange dager utleie bør være tillatt, […]
Read more » Endringer i eierseksjonsloven og burettslagslova

Ny meglerstandard: 10 tips til megleren

[…]i klammer er det i den nye standarden inntatt at «Partene har tatt de forbehold som følger av bud og budaksept, og er ikke bundet før disse forbeholdene er løftet». Om partene ikke har tatt noen forbehold, er de rettslig sett allerede bundet gjennom bud og budaksept. Da bør toppteksten i kjøpekontraktsutkastet fjernes eller justeres, så ikke megleren bidrar til å skape usikkerhet om hvilke forbehold transaksjonen hviler på. 3. Meglerstandarden er et utgangspunkt, ingen fasit Selv om meglerstandarden normalt er et godt utgangspunkt, har partene full rett til å kreve endringer. Partene kan være uenige i meglerstandardens løsninger eller […]

Overraskende sterk boligprisvekst

[…]Bergen 0,5 prosent og Trondheim 0,5 prosent – Når nyttårseffekten ebber ut tilsier en god tilbudsside og stabile kredittvilkår likevel en fortsatt moderat prisutvikling i de fleste regioner. Usikkerheten er større i Oslo hvor etterspørselen er sterk samtidig som tilbudssiden faller. Osloeffekten ekymrer oss i økende grad, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. […]

Flere førstegangskjøpere – nedgang i sekundærboliger.

[…]slike investeringer. – Nasjonalt er vi trolig på rett vei med utsikter til et godt boligtilbud, stabile inntekter i husholdningene, relativt stabile utlånsrenter og en forutsigbar utlånspraksis. Regionalt har variasjonene vært store, fra mange år med negativ egenkapitalutvikling i Stavanger-regionen til en betydelig egenkapitalvekst i Oslo-regionen. Og det er grunn til en viss bekymring for at forskjellene vil vedvare, spesielt med tanke på Oslo hvor boligbyggingen svinger så sterkt fra år til år, samtidig som befolkningsveksten er sterkere her. De regionale variasjonene kan tilskrives både konjunkturelle forskjeller og store lokale og regionale forskjeller i hvor aktiv og langsiktig boligpolitikk som […]
Read more » Flere førstegangskjøpere – nedgang i sekundærboliger.

Bruk av proptech ved utvikling og drift av eiendom

[…]løpet av leietiden. Utleier bør være varsom med å låse seg til et bestemt service-/tjenestetilbud eller konsept overfor leietaker, spesielt i langvarige leieforhold. Utviklingen kan tilsi at enkelte tilbud bør avvikles mens nye innføres. Leiekontrakten bør i nødvendig grad åpne for […]
Read more » Bruk av proptech ved utvikling og drift av eiendom

Endringer i lover med virkning fra 1. januar 2020

[…]kalkulator for beregning av forsinkelsesrenten her: https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/renter/kalkulator-for-forsinkelsesrenten/id475428/  Eierseksjonsloven – eierskiftegebyr og skjerpet ervervsbegrensning    Som vi tidligere har skrevet om er det gjort flere endringer i eierseksjonsloven, og endringene trådte i kraft 1. januar 2020. Blant endringene av særlig betydning for eiendomsmeglere, kan nevnes at det er innført hjemmel for å kreve at selger betaler et eierskiftegebyr på maksimalt 4R ved salg av en eierseksjon. I tillegg er ervervsbegrensningen skjerpet ved at også indirekte erverv omfattes av bestemmelsen i esl. § 23.   Les mer om endringene her https://nef.no/fagstoff/endringer-i-eierseksjonsloven-med-virkning-fra-1-januar-2020/  Aksjeloven – nye regler om sikkerhet for kjøpers oppkjøpsfinansiering  Tidligere kunne et rent […]
Read more » Endringer i lover med virkning fra 1. januar 2020

Meglers ansvar i budprosessen – problemet med hemmelige bud

[…]og mulig skal megleren orientere selger, budgivere og øvrige interessenter skriftlig om mottatte bud, budets størrelse, forbehold og akseptfrist, og legge til rette for at disse får rimelig tid til å områ seg. Megler skal også bistå ved vurdering av bud. I samme forskrift § 6-4 stilles krav om at budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at kjøpet er kommet i stand. Hemmelige bud – boligkjøp I budprosessen hender det at budgivere ønsker å være anonyme. Det kan være at de ønsker at identiteten skal holdes skjult eller at også budet skal holdes hemmelig for […]
Read more » Meglers ansvar i budprosessen – problemet med hemmelige bud

Moderat prisutvikling i boligmarkedet

[…]hadde Asker og Bærum med en nedgang på 0,6 prosent. – Inngangen til et nytt tiår bærer bud om gode tider for både kjøpere og selgere. Boligmarkedets rammebetingelser som lånerenter, sysselsetting, inntekter og kredittreguleringer vil trolig være stabile i første del av perioden. Boligproduksjonen har vært god i store deler av landet, og bidrar til balanse mellom tilbud og etterspørsel. Disse driverne trekker i retning av fortsatt moderat boligprisutvikling. Unntaket er Oslo hvor presset er stort og boligproduksjonen i mange år har vært for ujevn til å møte en økende etterspørsel. Det ligger ikke an til like store markedssvingninger som vi […]

Sykmeldt arbeidstaker – Sviktende tilrettelegging felte arbeidsgiver

[…]helsesituasjon, og tilbød henne også å jobbe i redusert stilling. Kvinnen fikk i tillegg tilbud om å veilede studenter innen helse- og sosialfaget som en del av sin stilling. Kvinnens helseutfordringer gjorde likevel gjeninntreden i stillingen som hjelpepleier vanskelig. Lagmannsretten kom til at kommunen hadde tilrettelagt tilstrekkelig for at kvinnen kunne beholde stillingen. Neste spørsmål lagmannsretten vurderte var om kommunen hadde iverksatt nødvendige tiltak for å finne en annen stilling til kvinnen. Kommunen hadde forsøkt å tilrettelegge for at kvinnen kunne arbeide i andre stillinger enn hjelpepleier. Blant annet ble hun satt til å kjøre mattraller, i tillegg til å […]
Read more » Sykmeldt arbeidstaker – Sviktende tilrettelegging felte arbeidsgiver

Holder styringsrenten uendret

[…]Samtidig er gjeldsveksten i husholdningene på et historisk lavt nivå, og et godt boligtilbud i store deler av landet bidrar til å holde gjeldsveksten nede, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Jokeren er Oslo hvor boligproduksjonen er for lav til å møte forventet etterspørsel, men boliglånsforskriften er strengere i Oslo og legger begrensninger på husholdningenes gjeldsopptak. Alt i alt bidrar rentepolitikken til det som ser ut til å kunne bli et bli et balansert boligår i 2020, sier Geving […]

Videresalg av bolig og endring av skjøte

[…]og anførte at megleren på tre punkter hadde opptrådt i strid med god meglerskikk, Det gjaldt budrunden med det hemmelig budet, videresalget og overskjøtingen. Innklagede betred at megleren hadde opptrådt i strid med god meglerskikk. Nemndens syn: Klagen førte delvis frem. Når det gjelder endringen av skjøtet, så nemnden alvorlig på dette og uttalte: «Det er på det rene at angivelig en «saksbehandler» hos innklagede endret skjøtet uten å ta kontakt med klageren (selger) og fikk innhentet samtykke fra klageren før en eventuell endring ble gjennomført. Nemnda ser alvorlig på fremgangsmåten her, og det er klart i strid med god […]

Moderat prisutvikling i boligmarkedet

[…]stabile kredittvilkår og forutsigbare rentevilkår tror vi at balansen mellom tilbud og etterspørsel vil holde seg på omtrent samme nivå fremover, og dermed bidra til en moderat prisutvikling over store deler av landet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Det er lenge siden inngangen til et nytt boligår har vært så interessant som nå, sier han videre. Fortsatt stor aktivitet I november ble det solgt 7.154 boliger i Norge, noe som er 2,3 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2018. Så langt i 2019 er det solgt 2,7 prosent flere boliger enn i samme periode […]

Gi bud på hus i Bamble

[…]små og store summer, sier eiendomsmegler MNEF Henrik Tangen. Han minner om at man også betaler budet. Det hjelper ikke om noen kommer og byr over. Alle må betale sitt høyeste bud. I år går den innsamlede pengesummen i sin helhet til Krisesenteret i Telemark som ligger i Skien. Der er det mange barn som kommer til å feire jul på krisesenteret og vi håper det endelige bidraget kan gjøre feiringen litt hyggeligere for dem. Det er stor fokus på vold mot barn og barns rettigheter nå, både i nrksuper og andre medier.  Dette er også en viktig oppgave for […]

Meglers opplysningsplikt om interessenter og terskel for krav om erstatning og vederlagsreduksjon

[…]orienterte heller ikke selgerne om at interessenten hadde tatt kontakt. Selgerne aksepterte derfor budet fra budgiver på kr. 20.000.000,-. Etter at budet var akseptert tok interessenten kontakt for å høre om kjøper ville selge videre eiendommen for en høyere sum. Det ble inngitt bud opp til kr. 23.200.000,- som ikke ble akseptert. Etter at selgerne ble kjent med dette fremmet de erstatningskrav mot megler som følge av at de mente at salget ville skjedd til høyere pris om megler hadde gitt opplysninger om interessenten. Det ble også fremmet krav om vederlagsreduksjon. Megler ble frifunnet i både ting- og lagmannsrett. I […]
Read more » Meglers opplysningsplikt om interessenter og terskel for krav om erstatning og vederlagsreduksjon

Spionasje fra luften

[…]varsling dersom man ønsker å benytte andre sensorsystemer, enn foto/video, fra luften utenfor forbudsområdene. De publiserte forbudsområdene kan man finne på […]

Innlegg: Hvorfor selger ikke meglere proptech?

[…]til å overvåke og analysere hvordan kundene bruker arealene, slik at vi kan gi dem tilpassede tilbud, og utvikle bedre løsninger når vi bygger nye sentre. Denne informasjonen får også kundene tilgang til, slik at de kan tilpasse kundeforholdet etter hva de faktisk trenger. Men Regus er også en stor leietaker. Vi leier i dag 55 000 kvadratmeter med næringseiendom i Norge, fordelt på 21 leiekontrakter. Jeg har ennå ikke opplevd at teknologi har blitt brukt som salgsargument overfor meg som kunde. Jeg vet ikke engang hvilken teknologi som finnes i byggene. Jo, vi har balansert ventilasjon, temperaturstyring, og bevegelsessensorer […]
Read more » Innlegg: Hvorfor selger ikke meglere proptech?

Revidert løsøreliste gjeldende fra 1. januar 2020

[…]medfølge boligen er fjernet fra listen. Bakgrunnen for dette er at det fra 1. januar 2020 er forbud mot å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger. Dersom det er en olje- eller parafintank på eiendommen må megler gi informasjon om dette i salgsoppgaven, herunder informasjon om forbudet og tømming og eventuell fjerning av tanker. Informasjon om dette hører derfor ikke naturlig inn i løsørelisten lenger. 7. Nøkler Det er nå presisert i eget punkt at samtlige nøkler til eiendommen skal medfølge. Låses boder, uthus el. med hengelås skal lås og nøkler medfølge. Andre endringer: Punktet om boligalarm er tatt ut, […]
Read more » Revidert løsøreliste gjeldende fra 1. januar 2020

Moderat boligprisutvikling

[…]vedvarte den moderate boligprisutviklingen i oktober.  Etter mange måneder preget av høye tilbudsvolum, sterk etterspørsel, høye salgstall og moderat prisvekst er det duket for kjøpers marked i årets siste kvartal. Markedet blir mer prissensitivt når interessentene har mange boliger å velge blant, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Stor aktivitet Statistikken viser at det i oktober ble det solgt 9.184 boliger i Norge, noe som er 1,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2018. Så langt i 2019 er det solgt 3,4 prosent flere boliger enn i samme periode i 2018. I oktober ble det lagt […]

Eiendomsmegleren «snappet» boligen!

[…]ble gjort oppmerksom på  meglerens egen interessen om å kjøpe til en pris selger hadde tilbudt budgiver. Etter interne avklaringer, ble selger informert om at selger måtte si opp oppdraget med eiendomsmeglingsforetaket, og selv ta salgsprosessen videre dersom det var aktuelt å selge til megleren. Eiendomsmeglingsforetaket mottok selgers oppsigelse av meglingsoppdraget den 24. oktober, og samme kveld ble megler og selger enige om kjøp av boligen for 11 000 000 kroner – inkludert gardiner og oppheng. Budgiver klagde på håndteringen av oppdraget, og finanstilsynet ble involvert i saken. Videresalg av boligen Etter at megleren hadde erkjent at egenhandelsforbudet var overtrådt, […]

Minneord Tormod Boldvik

Tormod Boldvik var gjennom mange år en svært sentral person for en hel yrkesgruppe, og budskapet om hans bortgang er mottatt med stor sorg av eiendomsmeglere over hele landet. Tormods enorme engasjement og smittende entusiasme for eiendomsmeglingsprofesjonen har hatt stor betydning for bransjens omdømme og positive utvikling de senere år. Tormod utdannet seg til eiendomsmegler på BI i Oslo og tok eiendomsmeglereksamen i 1997. Allerede under studietiden jobbet han i bransjen hos en lokal eiendomsmegler i Drammen. Han har senere jobbet hos Eiendomsmegler Krogsveen i Drammen, med et kort opphold i takstbransjen i 2011, før han kom tilbake til Krogsveen […]

Finansdepartementet setter ned nytt eiendomsmeglingsutvalg

[…]en sentral rolle i å tilrettelegge for og gjennomføre budgivning. Utvalget skal vurdere hvordan budgivningen i boligmarkedet fungerer, og om ulike salgsprosesser virker forskjellig på oppnådde boligpriser. Utvalget må ta stilling til om reglene om budgivning bør endres, og eventuelt foreslå slike endringer, blant annet ut fra anmodningsvedtaket om å sikre boligkjøpernes behov for mer tid i bolighandelen. Spørsmålet må vurderes i sammenheng med annet regelverk, herunder avtaleloven og avhendingsloven. I tillegg skal utvalget se på om det bør utredes og fremmes forslag om klarere regler for meglerens vederlagsberegning og kostnadsspesifikasjon. Utvalget bør også vurdere hvordan meglers undersøkelses- og opplysningsplikt […]
Read more » Finansdepartementet setter ned nytt eiendomsmeglingsutvalg

5 tips til vinterklar bolig

Gradene på gradestokken kryper nedover, og vi trekker oss innover. Nå er det på tide å gjøre boligen inne klar for å møte den kalde tida. Forhåpentligvis har du allerede gjort boligen utvendig klar for høsten og vinteren, ved å stenge utekranen, rengjøre hagemøbler, grill og markise og rense sluk og takrenner. Men også inne er det lurt å ta noen grep for å være rustet til å møte høst- og vintermånedene. 1. Hold kulda ute med gardiner i vinduet Gardiner isolerer mot trekk og høst- og vinterkulde. La de gjerne være lange, helt ned til gulvet, slik at de […]

Statsbudsjettet 2020 – konsekvenser for boligmarkedet

[…]for 2020 er bruken av oljeinntekter redusert med 0,2 prosentenheter fra 2019. – Statsbudsjettet med en negativ budsjettimpuls øker sannsynligheten for at styringsrenten skal ned neste gang den justeres. Internasjonale forhold trekker klart i retning av lavere renter. Dermed kan husholdningene puste lette ut. De har tålt sentralbankens rentehevinger fra 0,5 til 1,5 prosent fint, og kan nå forvente en lavere rente på sikt enn det man så for seg for ett års siden da statsbudsjettet for 2019 ble lagt fram. Bompengepakken: I tråd med regjeringspartienes bompengeavtale er det foreslått totalt 5,4 milliarder kroner til tiltak for kollektivtransport, sykling og […]
Read more » Statsbudsjettet 2020 – konsekvenser for boligmarkedet

Normal boligprisutvikling i september

[…]og prispresset noe høyere enn landet for øvrig. Strengere kredittkrav og et godt boligtilbud i Oslo har imidlertid bidratt til å bremse prisveksten midlertidig, men det er grunn til en viss bekymring for markedsbalansen i 2020-2021 ettersom regulering og igangsetting av nye boliger har droppet markant etter 2017. Regulering av etterspørsel i form av kredittkrav løser ikke Oslos langsiktige utfordringer som er å sørge for et tilstrekkelig boligtilbud. Utfordringene i hovedstaden kan bare løses gjennom en mer aktiv reguleringspolitikk, hvor kommunen må sørge for at det bygges tilstrekkelig med boliger av en kvalitet, størrelse og beliggenhet som sikrer en jevnere […]

Godt balansert boligmarked

[…]og prispresset noe høyere enn landet for øvrig. Strengere kredittkrav og et godt boligtilbud i Oslo har imidlertid bidratt til å bremse prisveksten midlertidig, men det er grunn til en viss bekymring for markedsbalansen i 2020-2021 ettersom regulering og igangsetting av nye boliger har droppet markant etter 2017. Regulering av etterspørsel i form av kredittkrav løser ikke Oslos langsiktige utfordringer som er å sørge for et tilstrekkelig boligtilbud. Utfordringene i hovedstaden kan bare løses gjennom en mer aktiv reguleringspolitikk, hvor kommunen må sørge for at det bygges tilstrekkelig med boliger av en kvalitet, størrelse og beliggenhet som sikrer en jevnere […]

Co-working og merverdiavgift – viktige avklaringer fra Skattedirektoratet

[…]tilgang som gis til slike arealer først og fremst kjennetegnes av verdien av å få ta del i tilbudet som gis der. Tidspunktet for utleiers fradragsrett ved kontorhotell-/møteromsvirksomhet I tilfeller der co-workingaktører som driver kontorhotell-/møteromsvirksomhet (som anses som utleie av fast eiendom) leier lokalene fra en gårdeier, har det også vært usikkert når gårdeiers fradragsrett oppstår. I ordinære fremleietilfeller kreves det at fremleieavtale er inngått med mva.-pliktig sluttbruker for at gårdeier skal få fradrag. Kontorhotell-/møteromsvirksomhet skiller seg imidlertid fra ordinær fremleie ved at avtale med sluttbruker inngås kort tid før leieforholdet starter opp, ofte samme dag. Videre ved at leieforholdene […]
Read more » Co-working og merverdiavgift – viktige avklaringer fra Skattedirektoratet

Endringer i eierseksjonsloven med virkning fra 1. januar 2020

[…]nå omfatte erverv via stråmenn, erverv via selskap og erverv av aksjer   Erverv i strid med forbudet gir grunnlag for pålegg om salg  Kortidsutleie:   Det innføres en ny regel som setter et tak for seksjonseierens mulighet til å drive korttidsutleie av seksjonene.   Grensen er på 90 døgn, men det enkelte sameie kan i vedtektene fravike denne grensen og i så fall sette grensen til mellom 60 og 120 døgn.   Eierskiftegebyr: Det innføres en hjemmel for å kreve eierskiftegebyr ved salg av eierseksjoner etter mal fra borettslagslovgivningen   Det er kun selger som kan kreves for slikt gebyr, og gebyret kan maksimalt […]
Read more » Endringer i eierseksjonsloven med virkning fra 1. januar 2020

Hever renten, men senker rentebanen

[…] Dette kan bidra til høyere temperatur i boligmarkedet, men på den annen side vil en høy tilbudsside og klare utlånsrammer mest sannsynlig bidra til at markedsbalansen opprettholdes de nærmeste månedene. Dersom Finanstilsynets forslag om betydelige innstramminger i boliglånsforskriften gjennomføres, er det imidlertid mer sannsynlig at markedsbalansen forrykkes og utløser en priskorreksjon i 2020, sier Carl O. Geving. Det knytter seg noe større spenning til utviklingen i oslomarkedet i året som kommer. Her er det utsikter til et noe mer presset marked i 2020 enn for landet for øvrig. sier Carl O. […]

Hever renten, men senker rentebanen

[…] Dette kan bidra til høyere temperatur i boligmarkedet, men på den annen side vil en høy tilbudsside og klare utlånsrammer mest sannsynlig bidra til at markedsbalansen opprettholdes de nærmeste månedene. Dersom Finanstilsynets forslag om betydelige innstramminger i boliglånsforskriften gjennomføres, er det imidlertid mer sannsynlig at markedsbalansen forrykkes og utløser en priskorreksjon i 2020, sier Carl O. Geving. Det knytter seg noe større spenning til utviklingen i oslomarkedet i året som kommer. Her er det utsikter til et noe mer presset marked i 2020 enn for landet for øvrig. sier Carl O. […]

Ny oppdragsavtalemal

[…]Norge, og vi har også hatt dialog med Forbrukertilsynet om både begrepsbruk og oppsettet. Tilbud på timepris Oppdragstaker er forpliktet etter eiendomsmeglingsloven §7-2 til å gi oppdragsgiver et skriftlig tilbud på timepris og gi et anslag over den tid som antas nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Hvis eiendomsmegler inngår oppdrag basert på timepris, kan det ikke i tillegg tas ytterligere vederlag i tillegg til timeprisen. Eksempelvis kan det ikke i tillegg tas vederlag for tilrettelegging eller visning, dette må kalkuleres inn i timeprisen. Det er kun rene utlegg som kan komme i tillegg til timeprisen. Markedsføring/markedspakker De fleste foretak opererer […]

Boligmarkedet som forventet i august

[…] Utsikter til moderat rentebelastning i årene som kommer i kombinasjon med et godt boligtilbud bidrar til optimisme i boligmarkedet. Slik det ser ut nå vil sannsynligvis trenden med høy omsetning og moderat prisvekst holde seg utover høsten, sier Carl O. Geving videre. Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn for et år siden. – Fra 2020 får tilførselen av nye boliger en knekk som kan skape nytt prispress, men et strammere kredittregime vil trolig motvirker en ukontrollert utlånsvekst tilsvarende det vi så tilbake i 2016 til 2017, sier Carl O. Geving. Stor aktivitet I august ble det solgt 9.042 […]

Kortidsutleie av bolig og plan- og bygningsloven

[…]Det er innført begrensninger i eierseksjonsloven knyttet til kortidsutleie, blant annet et forbud mot slik utleie i mer enn 90 døgn per år. Men plan- og bygningsloven kan også sette begrensninger for utleie av egen bolig, enten boligen er en seksjon i et eierseksjonssameie eller en enebolig. Utstrakt utleie av bolig kan innebære en søknadspliktig bruksendring etter lovens regler. Av: Sofia Bjørck, senioradvokat i SANDS – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2019 Tillatt bruk og søknadspliktig bruksendring Tillatt bruk av bygninger reguleres av plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og arealplaner. Bruken skal til enhver tid være […]
Read more » Kortidsutleie av bolig og plan- og bygningsloven

Refleksjoner fra ny forbrukerrådgiver i bolighandelen

[…]hvor mye arbeid som faktisk ligger bak en bolig som ikke har blitt solgt.    Budgivning Budgivere ringer inn under budrunden og har spørsmål om strategi, hva som er lovlige forbehold, hvorfor megler opplyser at en av budgiverne er selgers nærstående etc. Det er også mange mail fra forsmådde budgivere som mener seg forbigått i budrunden på feilaktig grunnlag. Kan megler utelate en interessent som ikke har finansieringen på plass eller skal dette være opp til selger å bestemme for eksempel. Hva om jeg har bydt mot en budgiver som ikke er reell? Det oppstår fort etiske utfordringer rundt budgivningen […]
Read more » Refleksjoner fra ny forbrukerrådgiver i bolighandelen

Boligprisutvikling som forventet

[…]noe lavere enn i juni 2018, men det kan ses i sammenheng med to røde langhelger i juni 2019. Tilbudssiden ved inngangen til juli er høy, og aktivitetsnivået blir trolig noe høyere enn normalt i sommer. Mange boliger til salgs betyr normalt mindre prispress, dog er det noe usikkerhet knyttet til Oslo som har en relativt sterkere prisutvikling enn landet for øvrig, sier Carl O. Geving. Rekordhøy aktivitet I juni ble det solgt 9.903 boliger i Norge, noe som er 6,0 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2018. Så langt i 2019 er det solgt 3,8 prosent flere boliger […]

Hvor robust er boligmarkedet?

[…]moderat og de regionale forskjellene har avtatt. Slik vil det trolig fortsette så lenge boligtilbudet er litt høyere enn etterspørselen. Moderat renteøkning motvirker prisvekst. Samtidig er husholdningenes relative kjøpekraft god så lenge inntektsveksten overgår inflasjonen med god margin. Boliglånsforskriften har bidratt til å begrense andelen nye boliglån til husholdninger med svært høy gjeldsgrad eller svært høy belåningsgrad, men den gjennomsnittlige gjeldsgraden blant låntagerne har likevel økt mye over tid. Boligmarkedet har blitt mer forutsigbart ettersom balansen mellom boligtilbud, inntekt og rente er bedre enn på mange år. Da avtar også usikkerheten. Også IMF uttaler i sin siste rapport at det […]

Store endringer på NEFs proptech-kart

NEFs proptech-kart har etter en grundig gjennomgang nå blitt oppdatert. På NEFs proptech-konferanse 18. juni ble det oppdaterte proptech-kartet presentert. Hele proptech-kartet med lenker til alle selskapene, finner du her her. Et utvalg har gått gjennom det tidligere kartet, og gjort tildels store forandringer. Medlemmene i utvalget er Mikkel Nielsen (Veidekke Eiendom), Julija Pauriene (AVO consulting), Fredrik Halmøy Wisløff (Ambita), Baard Baardseth (FINN Eiendom), Svein Strømnes (NEF) og Kine Morud Aarum (NEF). Kriterier for å være på NEFs proptech-kart: Teknologien må benyttes i det norske eiendomsmarkedet Selskapet bak teknologien må enten ha sitt hovedsete i Norge, være gründet av en […]

Moderat boligprisoppgang

[…]omsetningsvolumer, men prisveksten er moderat. Slik vil det trolig fortsette så lenge boligtilbudet er litt høyere enn etterspørselen. Balansen i markedet gir en situasjon der både selgere og kjøpere kan være relativt fornøyd. Budrundene tar ikke av slik de gjorde i 2016 som var preget av kamp om for få boliger, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Boligprisene er nå 1,8 prosent høyere enn for et år siden. – Gjeldsbelastningen i husholdningene er fortsatt bekymringsfull, men utsiktene til fortsatt lave renter og effektene av en stram kredittpolitikk, bidrar til et at vi fortsatt har et svært solid […]

Gullmeglere 2019

[…]Lasse Marcussen (for Barcelona-kampanje filmet på Bystranda) Juryens begrunnelse: Med minimalt budsjett har megler her truffet blink med å skaffe seg positiv oppmerksomhet med gode resultater. Med en sjarmerende film bød de på seg selv og annonserte at én tilfeldig utvalgt oppdragsgiver fikk en tur til Barcelona ved overtagelse, mens de rengjorde boligen. Like enkelt som det var nyttig, var lokkemiddelet en relevant premie som direkte motiverer til kjøp av meglertjeneste. Nominert og diplom til: Aktiv Eiendomsmegling Carl Berners plass, Oslo v/ Eiendomsmegler MNEF Marius Aasen (for arrangementet «Barnas dag» på Frydenberg i Oslo) Juryens begrunnelse: Et gjennomført arrangement som […]

Vil gi vanskeligstilte barnefamilier mulighet til å eie bolig

[…]i samlede og frie inntekter er lavere enn i de foregående årene, men høyere enn anslått i budsjettopplegget for 2018. Høyere inntektsvekst enn anslått i budsjettopplegget skyldes at skatteinntektene ble høyere enn forventet. Høyere inntektsvekst enn anslått i budsjettopplegget skyldes at skatteinntektene ble høyere enn forventet, heter det i […]
Read more » Vil gi vanskeligstilte barnefamilier mulighet til å eie bolig

Lavere terskel for førstegangskjøpere

[…]og sekundærboliger. – Det er gledelig å konstatere at god balanse mellom tilbud og etterspørsel har åpnet markedet for flere førstegangskjøpere. Hvis den moderate prisutviklingen vedvarer gjennom 2019 får vi sannsynligvis det høyeste antall førstegangskjøpere på 10 år, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving. – Terskelen for førstegangskjøpere er senket etter en periode med økt boligproduksjon. Når mange nye boliger fullføres avtar presset og prisene flater ut. Dette viser betydningen av en aktiv boligpolitikk som legger til rette for at det bygges tilstrekkelig med nye boliger til å møte etterspørselen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl […]

Endinger og nye bestemmelser i eierseksjonsloven – korttidsutleie, ervervsbegrensning og eierskiftegebyr 

[…]nærstående skal bruke som egen bolig.» Dersom man erverver en boligseksjon i strid med forbudet, vil styret kunne pålegge erververen å selge seksjonen. I tillegg er det inntatt en ny bestemmelse om at seksjoner som er ervervet i strid med forbudet ikke skal ha stemmerett eller medtas i beregningsgrunnlaget ved flertallsavgjørelser. Det er også vedtat en ny bestemmelse om eierskiftegebyr. Det er nå lovbestemt at gebyr bare kan kreves av den som selger en boligsekjson og at gebyrret makismalt kan utgjøre 4 ganger rettsgebyret. Endringene trer i kraft fra 1. januar 2020. Les mer […]
Read more » Endinger og nye bestemmelser i eierseksjonsloven – korttidsutleie, ervervsbegrensning og eierskiftegebyr 

Hva skal megleren leve av i fremtiden?

[…]Dette har fått meg til å tenke på «varen» vi tilbyr til markedet. Stadig oftere ser jeg tilbud som inneholder nye tjenester og produkter, men det er ikke meglerforetakets logo som tilbyr tjenesten. Egne valg Den utvikling og konkurranse vi nå kjenner på kroppen skyldes i hovedsak bransjens egne valg, eller snarere den manglende evnen til å ta kontroll. Kjeder, foretak og meglere er nok så ukritisk blitt en hærskare av salgskonsulenter for 3. parts aktører som på en eller annen måte tilbyr et produkt relevant for boligbytte. Så godt som hver gang jeg summerer kostnadene i en oppdragsavtale skal […]

Ønsker å bidra med gode løsninger i revideringen av avhendingsloven

[…]at egenandelen må være ufravikelig i forbrukerforhold. Det vil bli en uholdbar situasjon om alle bud kommer med forbehold om forskjellige størrelser på egenandelen. Mange selgere vil nok også ønsket å legge inn en høy egenandel for kjøper, noe som ville kunne motvirke motivasjonen til å gi bedre informasjon om boligen. I tillegg er det mange andre praktiske og juridiske utfordringer som styret har adressert gjennom et  5 siders skriv som er overlevert komiteen på Stortinget. I tillegg har Carl og jeg vært i mange møter med politikere på Stortinget for å sikre at de har riktig forståelse av hvordan […]
Read more » Ønsker å bidra med gode løsninger i revideringen av avhendingsloven

Millionutbytte måtte tilbakebetales

[…]til å gjøre opp forpliktelsene på avviklingstidspunktet, så må selskapets styre melde oppbud/begjære konkurs. Avvikling av et selskap innebærer at selskapet oppløses og deretter slettes fra de offentlige registrer. Først må generalforsamlingen med kvalifisert flertall vedta oppløsning. Etter dette inntrer avviklingsperioden, der avviklingsstyret, som velges av generalforsamlingen, må forberede avviklingen av foretaket. Når kreditorfrister er ute, er neste skritt sletting. Avviklingsperiode En avviklingsperiode kan ikke være kortere enn den minste kreditorfristen på 6 uker, og bør normalt ikke være lengre enn 12 måneder. I avviklingsperioden, skal avviklingsstyret utarbeide en fortegnelse over foretakets eiendeler, rettigheter og forpliktelser, og deretter gjøre opp […]

Moderat stigning i boligprisene

[…]Det er god stemning i boligmarkedet fordi folks relative kjøpekraft er høyere enn på lenge og utbudet av boliger er godt. Boligprisene er tilbake på omtrent samme nivå som for to år siden og synes å være stabilisert for en tid framover, samtidig som lønnsinntektene har økt og de økonomiske utsiktene for husholdningene er gode, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Som vanlig er de regionale forskjellene relativt store. Prisdriverne er noe sterkere i Oslo som ofte preges av større volatilitet i markedet, og tross lavere innvandring er Oslo under et stabilt høyt befolkningspress. Omsetningstakten er […]

Rentebetingelser på klientkonto

[…]et problem Vi er kjent med at det kan være et problem at banker ikke vil svare/ikke vil gi tilbud. Slik manglende vilje til å gi tilbud kunne kanskje indikere at de betingelsen foretaket har allerede er de beste, men tilsynet er tydelige på at dersom en bank ikke ønsker/ikke gir tilbud på klientkonto ved forespørsel fra eiendomsmeglingsforetaket, må eiendomsmeglingsforetaket rette henvendelsen sin til andre banker. Når det gjelder rentebetingelsen mer konkret og at foretaket skal ha «høyest mulig» rente, får vi enkelte spørsmål om hva dette rent faktisk innebærer. Må foretaket faktisk bytte bank dersom en annen bank tilbyr […]

Finantilsynets årsrapport: Stabilt antall foretak – få tilbakekall

[…]årsrapporten til Finanstilsynet kommer det også fram at det i 2018 tillegg til disse forbudsvedtakene, ble det tilbakekalt totalt ti tillatelser på grunn av grove eller gjentatte overtredelser. Dette gjaldt to foretakstillatelser, én meglertillatelse og sju advokaters rett til å drive eiendomsmegling. Tilsynet varslet i tillegg én eiendomsmegler og én advokat om mulig tilbakekall av retten til å drive eiendomsmegling i slutten av 2018. Ett foretak ble pålagt å utpeke en ny fagansvarlig person. Grunnlaget for tilbakekallet av foretakstillatelsen var mangler i risikostyringsarbeidet, manglende kontroll over klientmidler, overtredelse av egenhandelsforbudet og manglende ivaretakelse av boligkjøpere. Meglerens personlige tillatelse ble tilbakekalt […]
Read more » Finantilsynets årsrapport: Stabilt antall foretak – få tilbakekall

Høring om avhendingsloven – NEF med forslag til forbedringer

[…]som verken selger eller en bygningssakskyndig har avdekket. NEFs vurdering er at et begrenset forbud mot alminnelige ansvarsfraskrivelser hadde vært en bedre løsning enn departementets forslag om et absolutt forbud. Vi må imidlertid forhold oss til at forslaget er sendt fra departementet til behandling i Stortinget, og har derfor gjort en grundig analyse av hvordan Stortinget kan justere departementets forslag slik at det vil virke etter sitt formål. NEF har foreslått konkrete endringer på flere punkter, blant annet en høyere egenandel for kjøper ved mangelskrav, og en minsteterskel for når innendørs arealavvik utgjør en mangel. Du kan lese mer om […]
Read more » Høring om avhendingsloven – NEF med forslag til forbedringer

Flere nykommere på proptech-kartet

[…]for mai: Nytt proptech-kart, robotvisning, portal skal kjøpe boliger og har Google laget budroboten? Digital oppdatering: Nytt proptech-kart for januar […]

Budjournal – kan selger fritt benytte seg av informasjonen i denne?

[…]lyder: Hvert bud som eiendomsmeglingsforetaket mottar skal snarest mulig innføres i en budjournal. Budene skal ordnes etter det enkelte oppdrag. Journalen skal minst inneholde følgende opplysninger: a) tidspunkt for når budet er mottatt, b) budgiverens eller fullmektigens navn, adresse og/eller telefonnummer, c) budets størrelse, d) eventuelle forbehold og tidspunktet for eventuelt bortfall av slike forbehold, e) akseptfrist, og f) tidspunkt for avslag eller aksept. Kvalitetssikring Budjournalen er en viktig og naturlig del av kvalitetssikringen av eiendomsmeglingstjenesten. Kvalitetssikring er også noe av begrunnelsen bak bestemmelsen i eiendomsmeglingsforskriften § 6-4, hvor det fremgår at en kopi av budjournalen skal gis til kjøper […]
Read more » Budjournal – kan selger fritt benytte seg av informasjonen i denne?

Internship gir arbeidserfaring i studietiden

[…]Studentene på Handelshøyskolen BI Bachelor i eiendomsmegling vil fra høsten 2019 få tilbud om å ta Internship som en del av utdanningen. Dette bidrar til studentenes bevisstgjøring rundt ferdighetene og kompetansen som forventes i arbeidsmarkedet. Målet er at dette skal bidra til å sikre at overgangen fra studier til arbeidsmarked blir bedre både for studenter og arbeidsgivere. Internship er et studiepoenggivende valgkurs som gir totalt 15 studiepoeng. Studentene jobber totalt 240 timer i løpet av høstsemesteret, og skal arbeide med relevante arbeidsoppgaver i en godkjent bedrift. Arbeidet skal primært skje i foretak som driver eiendomsmegling eller eiendomsutvikling. Studenten må videre […]

Innlegg: Debatt om boligskatt

[…]fra 7 til 5 promille. Dette ble fulgt opp i forbindelse ved behandlingen av årets statsbudsjett, og skal gjennomføres fra budsjettåret 2020. Så fikk vi Granavolden-plattformen med Kristelig Folkeparti på laget hvor regjeringen øker ambisjonen og slår fast at de vil jobbe for å redusere eiendomsskattesatsen med ytterligere én promilleenhet for boliger og fritidsboliger fra 5 til 4 promille. I plattformen uttaler regjeringen: «Eiendomsskatt er en usosial form for skatt som rammer uavhengig av betalingsevne. Regjeringen vil derfor fortsette å redusere eiendomsskattesatsen og skattegrunnlaget». Kritiske til boligpolitikken Denne utviklingen har fått enkelte makroøkonomer til å rykke ut i mediene med […]

Ny boligdirektør i Forbrukerrådet

[…]mener jeg fortsatt vi har flere forbedringspotensialer, som f.eks.: • Jeg mener budrundene skjer for raskt • Takstmennenes tilknytting til meglerforetakene • Godkjenningsordning for takstmenn • Takstrapportene må standardiseres og gjøres forståelig for forbruker • Solgt «som den er» skaper mange problemer for forbruker. Den ønsker vi fjernet i ny avhendingslov • Ved et boligsalg kan selger forsikre seg mot det meste, mens kjøper ikke har de samme mulighetene. Igjen, sett fra et forbrukerperspektiv, er dette en ubalanse vi finner problematisk. – Hvilken del av boligtransaksjonen opplever dere i Forbrukerrådet som mest problematisk? Når budrunden er i gang, opplever vi […]

Forbrukertilsynet: Færre klager

[…]en klar nedgang i antall klager relatert til boligmarkedet. Forbrukertilsynet (tidl. Forbrukerombudet) som følger med på markedsføring og avtalevilkår hos alle aktører i boligbransjen og som fører tilsyn med kjøp/leie og oppføring av bolig, fikk i fjor til sammen 253 klager i «sekkeposten» som omfatter klager på eiendomsmeglere, nyoppførte boliger og hytter. Dette er en nedgang fra 344 klager i 2017. I den samme perioden gikk også antallet som tipset Forbrukertilsynet innen det samme saksfeltet ned fra 163 til 140. Statistikken gir ikke en detaljert innsikt i hva det klages over, men Forbrukertilsynet bekrefter at er det noen hovedområder som […]

«Comeback» for førstegangskjøperne

[…]økte klart, særlig mot slutten av året. Med utsikter til et fortsatt godt tilbud av boliger framover og moderat boligprisvekst, er det duket for fortsatt god utvikling for førstegangskjøperne. – I løpet av fjoråret og inn i 2019 ser vi at det er kommet flere boliger, så tallene er en resultat av de store investeringene byggebransjen og politiske myndigheter gjorde for to-tre år siden, sier Carl O. Geving.   Regionale forskjeller I kommunene rundt Oslo har det jevnt over vært en positiv utvikling de seneste årene, og særlig i 2018. Den siste oppgangen har vært særlig markert i Lørenskog og […]

Standard leieavtaler – Oppdaterte utgaver og nye maler

[…]forutberegnelige for leietaker er det i punkt 8.5 lagt inn en plikt for utleier til å fremlegge budsjett, samt en varslingsplikt dersom utleier får grunn til å tro at felleskostnadene vil avvike vesentlig fra budsjettet. I felleskostnadsbilaget er det lagt inn at kostnader til utrydding/bekjempelse av utøy/skadedyr inngår i felleskostnadene. Endringen er gjort som følge av det store fokuset det har vært på særlig skjeggkre den siste tiden, samtidig som det i leieforhold har vært uklart hvem som har vært ansvarlig for kostnaden der det ikke kan påvises skyld hos en enkelt leietaker. Utrydding/bekjempelse av utøy/skadedyr anses av organisasjonene som […]
Read more » Standard leieavtaler – Oppdaterte utgaver og nye maler

Ny regjering vil senke eiendomskattesatsen – sender et sterkt signal til boligmarkedet

[…]i stand til å håndtere nye utfordringer som følge av klimaendringene, inkludert et forbedret tilbud fra NVE for veiledning om arealplanlegging. • Utvikle energikravene til bygg i tråd med klimaforliket. • Styrke forsknings- og utviklingsarbeid som kan gjøre nye boliger mer miljøvennlige, uten at utbygging fordyres unødvendig. • Styrke plan- og arkitekturkompetansen i kommunene. • Stimulere til økt bruk av tre som byggemateriale. • Videreføre høye krav til universell utforming ved utbygging av boliger, infrastruktur og næringsområder. • Legge til rette for mer bruk av digitale løsninger for å skape et enklere møte med en døgnåpen offentlig sektor. Legge til […]
Read more » Ny regjering vil senke eiendomskattesatsen – sender et sterkt signal til boligmarkedet

Store endringer i forbrukerapparatet

[…]av Oslo, skriver Barne- og likestillingsdepartementet i en pressemelding. – Klagebehandlingstilbudet skal samles hos Forbrukertilsynet, og Forbrukerrådet skal rendyrkes som forbrukernes interesseorganisasjon. Formålet med dette er å skape et bedre vern for norske forbrukere, sier forbrukerminister Linda Hofstad Helleland i pressemeldingen. Er oppstykket og har dobbeltroller Forbrukerapparatet er oppstykket og forvaltningsoppgavene er spredd over tre ulike virksomheter: Forbrukertilsynet, Forbrukerrådet og Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget. Denne organiseringen fører til unødvendig dobbeltarbeid og manglende samordning. Når forvaltningsoppgavene nå samles hos Forbrukertilsynet, vil det gi et mer effektivt klagebehandlingstilbud til forbrukerne. Ved å skille ut forvaltningsoppgavene i Forbrukerrådet, får rådet en friere […]

Høyt omsetningsvolum i boligmarkedet 2018

[…]prosent. Godt balansert marked – Framover indikerer prisdrivere som rente, inntekt og boligtilbud at vi får et godt balansert boligmarked med svak prisvekst i 2019. Prisnivået er høyt i de fleste regioner etter mange år med gjeldsdrevet prisvekst, men gode utsikter for norsk økonomi gir lav sannsynlighet for priskorreksjon. Det forutsetter imidlertid en stabilt høy etterspørsel etter boliger. Ved inngangen til 2019 ligger det an til et godt etterspørselstrykk i de fleste regioner, men samtidig må vi ta høyde for at etterspørselen er følsom for endringer i folks forventninger til boligmarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. […]

God balanse i boligmarkedet

[…]– faktisk historisk lav. I 2018 er veksten tilbake på et normalnivå, og det påvirker tilbud og etterspørsel, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving i en artikkel i Dagens Næringsliv. I 2016 var det en rekordhøy prisvekst på over 26 prosent i Oslo, og mye av veksten kan trolig tilskrives at det i det året bare kom 809 nye primærboliger inn i markedet. Året etter kom det 1446 nye primærboliger i markedet. Ikke dramatikk Basert på Samfunnsøkonomisk Analyses framskrivninger for 2019 vil det bli en ytterligere økning av nye boliger i 2019. Dette vil trolig ikke påvirke markedet […]

Partenes vedlikeholdsansvar i leieavtaler – er standardene gode nok?

[…]ved endt leieforhold er mer en hovedregel enn et unntak. Få leiere gjør avsetning i budsjettene for tilbakestillingskostnader. Med til dels uklar regulering i avtaler og stort innslag av skjønn både i vurderingen av hva som må gjøres og kostnadene til dette, er konfliktpotensialet stort. Den oppdaterte meglerstandarden som pålegger leier å dekke alle tilbakestillingskostnadene også hvis utleier skal totalrehabilitere bygget, vil etter min mening bidra til å forsterke dette. Skal konfliktpotensialet reduseres, må avtalene bli klarere eller det må velges grensesnitt mellom partene som ikke så lett skaper uklarhet. Såkalte avkrysningsmatriser med betydelig mer detaljert regulering av ansvaret er […]
Read more » Partenes vedlikeholdsansvar i leieavtaler – er standardene gode nok?

Prisvekst på nye boliger

[…]år på 1,7 prosent. – Utviklingen i markedet for nye boliger reflekterer at balansen mellom tilbud og etterspørsel er bedre enn på lang tid. I 2017 bremset etterspørselen etter nye boliger kraftig opp som følge av stor usikkerhet i markedet. Gjennom 2018 er markedet gradvis normalisert og utsiktene for 2019 er positive, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Mest på blokker Prisoppgangen har det siste året vært sterkes på nye blokkleiligheter med 5,4 prosent, mens nye eneboliger bare har hatt en oppgang på 1,2 prosent. Til sammenligning har prisene på brukte boliger i alt økt med 3 prosent […]

Innlegg: Hva har NEF gjort for deg?

[…]NEF tidligere hadde for sine medlemmer, med 15 timer over rullerende toårsperioder. Skriftlig budgivning ble innført. Og det ble pliktig tilslutning for alle eiendomsmeglingsforetak i Reklamasjonsnemnd. NEF etablerte Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester allerede i 2005, basert på tidligere erfaring og i samarbeid med Forbrukerrådet. 2010 Overgangsordningen dannet også grunnlag for nye modige styrevedtak i NEF. Til tross for noe motstand, vedtok NEF styret og landsmøte å åpne opp for at alle som oppfylte kompetansekravet kunne få bli medlemmer. Dette understreker først og fremst NEFs ønske om å være samlende for hele bransjen. Og i dag har NEF hele 2.850 medlemmer, og […]

Krav til garantistillelse etter ny § 2-11 ved salg av nyoppført bolig – Viktig lovendring i avhendingslova trer i kraft fra 01.01.2019

[…]om at garantien skal foreligge straks etter avtaleinngåelse. Husk at avtale anses inngått når bud er akseptert – ikke først når kontrakt signeres! Vår oppfatning er at det nevnte vil være sikker praktisering av bestemmelsen i mangel av andre holdepunkter. 4. Hva med «as-is» klausul når boligen selges med garanti etter § 2-11? NEF er, i samråd med Finanstilsynet, av den oppfatning at ny § 2-11 i seg selv ikke gjør endringer i den rettslige vurderingen av muligheten for bruk av «as-is» klausul etter avhl § 3-9. En «as-is» klausul vil dog ha minimal betydning ved kjøp av nyoppført bolig, […]
Read more » Krav til garantistillelse etter ny § 2-11 ved salg av nyoppført bolig – Viktig lovendring i avhendingslova trer i kraft fra 01.01.2019

Boligmarkedet: God omsetning – nedgang i prisene

[…]er i utgangspunktet høyt, men prispresset har avtatt denne høsten som følge av økt boligtilbud, moderat renteøkning og strenge utlånsregler. Moderasjonen i boligpriser er bra fordi det bidrar til lavere gjeldsopptak og redusert risiko for finansiell ubalanse, administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. God aktivitet I november ble det solgt 7.236 boliger i Norge, noe som er 1,6 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017. Så langt i år er det solgt 5,0 prosent flere boliger enn på samme tid i fjor, og det ligger an til å bli et rekordår når det gjelder antall boligsalg. I november […]
Read more » Boligmarkedet: God omsetning – nedgang i prisene

Forslag om skjerpet ervervsbegrensning i eierseksjonsloven

[…]unntak. Forbudet gjelder for eksempel ikke for fritidsboliger. Videre er det mulig å unngå forbudet ved indirekte kjøp, for eksempel ved hjelp av slektninger, eller ved å etablere flere selskaper som hver erverver to boliger i samme sameie. Hovedformålet med ervervsbegrensningen er å forhindre at én enkelt seksjonseier får en dominerende rolle i et sameie på bekostning av de øvrige seksjonseierne når beslutninger skal treffes i sameiet. Forslag til endringer i eierseksjonsloven § 23 Høringsforslaget som nå er utarbeidet, innebærer at mulighetene til å omgå forbudsregelen skal begrenses. Det foreslås at såkalte indirekte kjøp også skal være omfattet av ervervsbegrensningen, […]
Read more » Forslag om skjerpet ervervsbegrensning i eierseksjonsloven

Veien fra bud til endelig avtale

[…]alle forbeholdene er at de må formuleres klart og tydelig, og bør normalt inntas i skriftlige bud, budaksept eller intensjonsavtale. Noen av forbeholdstypene kan også inntas i en signert avtale. Signeringsforbehold Et signeringsforbehold er et forbehold om at man ikke anses bundet av avtalen før denne faktisk er signert. Et slikt forbehold medfører at man står helt fritt til å forkaste kontraktutkast og nekte å signere en avtale, uten noen nærmere form for begrunnelse. Fordi et slikt forbehold er såpass absolutt og vidtrekkende, har Høyesterett uttalt at forbeholdet må formuleres så tydelig at motparten ved vanlig oppmerksomhet og aktsomhet kan […]

Gir blaffen i etterutdanning

[…]for å håndtere viktige faser av eiendomsmeglingen, som overholdelse av opplysningsplikten, budgivning og oppgjør, sier Tuv. Vil ha strengere krav for advokatene Norges Eiendomsmeglerforbund har ved flere anledninger pekt på at det kan være et ekstra behov for nettopp advokater å få spesiell kompetanse innen eiendomsmegling ettersom det ikke er en pålagt del av juristutdanningen. – Vi synes ikke det er tilstrekkelig at man kan bli megler i kraft av advokatbevillingen. Strengere kvalifikasjonskrav må vurderes for advokatene, i form av tilleggsutdanning eller annet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving til E24. Han er ikke spesielt imponert over resultatene […]

NEF om Forbrukertilsynets nye veiledning for markedsføring av boliger 

[…]Bransjenormen som var utarbeidet i samarbeide mellom bransjen og Forbrukerrådet og Forbrukerombudet (nåværende Forbrukertilsynet) har fått sin etterfølger. Av: Linda Klokk, advokat MNA/juridisk rådgiver i  i NEFs juridisk avdeling Den nye veilederen er forankret i aktuelle lovbestemmelser i markedsføringsloven og eiendomsmeglingsloven og rettleder eiendomsmeglere ved markedsføring av boliger. Veilederen er bedre tilpasset dagens markedsføringssituasjon, herunder inneholder den retningslinjer for direktemarkedsføring og markedsføring via mer moderne plattformer. Den redegjør også for sanksjonssystemet; brudd på markedsføringsloven kan gi grunnlag for bøteleggelse mv, noe Forbrukertilsynet har fulgt opp den senere tid. Under vil vi se på noen av de viktigste elementene av betydning for […]
Read more » NEF om Forbrukertilsynets nye veiledning for markedsføring av boliger 

Inkassoselskapers vilkår for å slette utleggspant

[…]slettebekreftelse. Megler mottar svar om at slettebekreftelse eventuelt først vil bli gitt etter budaksept, og etter at inkassoselskapet har vurdert om salgsprosessen og oppnådd salgssum er god nok til at de vil slette sitt pant uten full dekning. Megler mottar betingede slettebekreftelser, for eksempel slettebekreftelse betinget av at meglers vederlag settes ned tilsvarende medhjelpers godtgjørelse ved tvangssalg eller betingelse om at utgifter til selgers eierskifteforsikring ikke skal dekkes av salgssum. Megler opplever at det ikke foretas individuell og konkret behandling av sletteanmodninger Eiendomsmegleren skal, med mindre annet er avtalt, sørge for at den eiendommen som overdras er fri for heftelser. […]
Read more » Inkassoselskapers vilkår for å slette utleggspant

– Statsbudsjettet 2019 er gode nyheter for boligmarkedet

[…]statsbudsjett for 2019 er gode nyheter for boligmarkedet framover. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 innebærer små endringer i forhold til boligmarkedet. De følger blant annet opp tidligere signaler om å redusere kommunenes mulighet til å innkreve kommunal eiendomsskatt fra maksimalt sju til fem promille med virkning fra 2020, og samtidig at eiendomsskattegrunnlaget ikke skal kunne overstige 70 prosent av markedsverdien både bolig og fritidsbolig. – Statsbudsjettet 2019 er gode nyheter for boligmarkedet og alle som eier sin egen bolig. Med utsikter til solid vekst i norsk økonomi og lavere ledighet vil trolig varslede renteøkninger bite svakere på et robust boligmarked, […]
Read more » – Statsbudsjettet 2019 er gode nyheter for boligmarkedet

Tolkningsuttalelse om eierseksjonsloven § 7 – forbud mot seksjonering over flere matrikkelenheter

Eierseksjonslovens utgangspunkt er at en seksjonering bare omfatter én grunneiendom, festegrunn​ eller anleggseiendom. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i en tolkningsuttalelse fra september 2018 svart på spørsmål om  utkraginger i bygningsmasse som strekker seg utover nabogrensen og altså inn over en annen matrikkelenhet, vil være til hinder for seksjonering i et planlagt eierseksjonssameie. Det fremgår av departementets uttalelse at departementet mener det ikke er generelt grunnlag for å si at eierseksjonsloven § 7 bokstav f er til hinder for å seksjonere et bygg som krager ut over naboeiendommen. Departementet mener at så lenge byggets fotavtrykk er innenfor yttergrensene til matrikkelenheten, er […]
Read more » Tolkningsuttalelse om eierseksjonsloven § 7 – forbud mot seksjonering over flere matrikkelenheter

Når er en entreprenør forpliktet?

[…]avtaler etableres normalt langt mindre formalistisk ved at kunden ber entreprenøren gi et tilbud. Når han mottar tilbudet blir det akseptert ved en e-post eller muntlig pr telefon. Da vil en avtale være inngått og forpliktende for partene. Vi får fra tid til annen spørsmål om hvorvidt avtale er inngått dersom et skriftlig avtaledokument ikke er signert. Selv om det gjelder strenge skriftlighetskrav til selve gjennomføringen av entrepriseavtaler, regulert av de ulike standardkontraktene (NS) i bygg- og anleggsbransjen, så er det altså ikke særlige formkrav til selve avtaleinngåelsen for entrepriseavtaler. Også her vil muntlige avtaler som et utgangspunkt være like […]

Rett avtale til rett tid – Omsetningsleie

[…]leie betales normalt forskuddsvis gjennom året, basert enten på minimumsleien, budsjettert omsetning eller foregående års omsetning. Den endelige leien avregnes etter årsslutt, basert på (revisorbekreftede) omsetningsoppgaver fra leier. Det er ofte ønskelig for utleier å ha noe tettere kontroll med leiers omsetningsutvikling, og det kan være behov for å gjøre selvstendige vurderinger av omsetningsoppgavene som leveres. Dette bør i så fall reguleres i leieavtalen, eksempelvis ved at leier pålegges å levere ukentlige eller månedlige omsetningsoppgaver i tillegg til den årlige, samt at utleier gis rett til å få oversendt underlagsdokumentasjon fra leier på forespørsel. Løpende rapportering kan også danne grunnlag […]

Boligpriser: God balanse i boligmarkedet i august

[…]svakere utvikling enn vanlig, men det er samtidig mange omsetninger og en god balanse mellom tilbud og etterspørsel i store deler av landet. Boligprisene i Norge steg med 0,8 prosent i august 2018. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,1 prosent. Boligprisene er nå 2,2 prosent høyere enn for ett år siden, viser statistikken fra Finn.no, Eiendomsverdi og Eiendom Norge. – August måned reflekterer normale tilstander i boligmarkedet over det meste av landet. Det er god balanse mellom tilbud og etterspørsel de fleste steder, samtidig som mange kjøpere er mer selektive og tar seg bedre tid enn i mer opphetede […]
Read more » Boligpriser: God balanse i boligmarkedet i august

Nekrolog – Finn Tveter

Finn var en veldig viktig mann for en hel yrkesgruppe. Budskapet om hans død er mottatt med sorg av eiendomsmeglere over hele landet.   «Jeg er opptatt av stabilitet. Jeg har problemer med å forstå at folk kan få utrettet så mye når de kun er der kort tid», sa han til bladet Eiendomsmegleren da han i 1997 ble ansatt som ny direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund. Finn fikk utrettet mer enn de fleste. Han frontet eiendomsmeglerne i 17 år gjennom en periode med store strukturelle endringer i bransjen og sterk vekst i medlemsmassen. Han var svært engasjert i meglerstanden og […]

Finn Tveter er død

Vi har med stor sorg mottatt budskapet om at Finn Tveter har gått bort. Finn var direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund i over 17 år før han gikk av med pensjon i desember 2014. Han var et varmt og empatisk menneske med en stor personlighet. Han etterlot seg store fotavtrykk og gjorde dypt inntrykk på alle som fikk møte ham i denne perioden. Finn hadde stor faglig og personlig integritet, og var veldig engasjert i jobben sin. Han gikk alltid foran som et godt eksempel for å yte maksimalt i alle situasjoner. Vi som jobbet sammen med Finn, og eiendomsmeglerne i […]

Rimelig vederlag ved oppdragsgivers oppsigelse av oppdragsavtalen

[…]regelverk som er vedtatt av NEF og NEF Servicekontor, og ved manglende oppfølging av vedtak og påbud: Meddele skriftlig begrunnet advarsel/irettesettelse og/eller Utskrive gebyrer maksimert til 20 ganger Rettsgebyret Innstille overfor Styret i suspensjons- og eksklusjonssaker I alvorlige tilfeller av overtredelser, også innstille overfor Styret at det rapporteres til Finanstilsynet eller går til politianmeldelse. 3. Sakens faktum Det fremkom av den konkrete oppdragsavtalens pkt. 5 at «Det er avtalt provisjon fast kr. 39.000,-», og videre at «Dersom handel ikke kommer i stand har oppdragstakeren rett til å få dekket avtalt provisjon, direkte utlegg og visninger». I oppdragsavtalen pkt. 7 het […]
Read more » Rimelig vederlag ved oppdragsgivers oppsigelse av oppdragsavtalen

Kritikkverdige forhold – hva om dette avdekkes i din virksomhet?

[…]opp, kall det gjerne å sette «krisestab». Dette kan være hvitvaskingsansvarlig, personvernombud, økonomiansvarlig, HR-ansvarlig, jurist eller andre avhengig av det aktuelle saksforholdet. Hvem og antall personer som involveres må vurderes i forhold til behov for konfidensialitet. Avhengig av saksforholdet bør du vurdere om det skal innhentes ekstern juridisk bistand og/eller om det er nødvendig med en mediarådgiver. Min erfaring er at mange virksomheter undervurderer behovet for å få profesjonell hjelp til å håndtere mediapågang i saker av allmenn interesse. Hvilke verktøy som står til rådighet for å håndtere saksforholdet, varierer igjen av sakstype. I enkelte saker kan det være nyttig […]
Read more » Kritikkverdige forhold – hva om dette avdekkes i din virksomhet?

Boligprisvekst nesten over hele landet

[…]er grunnleggende stabilt.  I løpet av høsten vil en moderat renteøkning og et større utbud av nye boliger i store deler av landet trolig bidra til å bremse prisveksten i de andre storbyene, sier Carl O. Geving videre. Justert for sesongvariasjoner økte prisene på brukte boliger med 2,2 prosent fra 1. til 2. kvartal 2018. Bare Stavanger opplevde at prisene gikk ned: 0,4 prosent, skriver SSB på sine nettsider. Videre heter det at prisøkningen var sterkest i Oslo og Bærum med 3,6 prosent. I Bergen og Trondheim ble boligene henholdsvis 1,6 og 1,7 prosent dyrere, når vi ser bort fra sesongmessige […]

Innlegg: Svingninger i boligprisene

[…]en perfekt verden skulle prisen for boliger ført til en fullstendig balanse mellom tilbud og etterspørsel, altså likevektspris. Men det er utopi. Det beste vi kan håpe på er et mindre volatilt boligmarked. De sterke prissvingningene vi har hatt de siste årene øker risikoen for et mer alvorlig tilbakeslag i markedet. Boliglånsforskriften er en nødløsning for å bremse utviklingen og redusere sårbarheten. En viktig forutsetning for en sunnere boligprisutvikling er at politikerne fører en langsiktig boligpolitikk som bidrar til at det reguleres og bygges nok boliger i et tempo som gjør det mulig å balansere tilbud og etterspørsel bedre over […]

Boligprisene i juni: Ned 1,0 prosent. 9 prosent flere boliger solgt enn juni i fjor

[…]er høyt og både selgere og kjøpere har troen på markedet, dermed har vi fått en styrket tilbudsside samtidig som det er tilstrekkelig med kjøpere i markedet. Han peker på at en renteøkning til høsten nok vil være med å holde boligprisene på et normalt nivå i høst: -Med forventninger om en god tilbudsside og en viss renteøkning er det mest sannsynlig at prisutviklingen vil bremse opp utover høsten, og vi kan forvente et noe sunnere marked over tid, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Salgstiden går ned, men fortsatt lenger enn tidligere Omsetningstiden for salg av […]
Read more » Boligprisene i juni: Ned 1,0 prosent. 9 prosent flere boliger solgt enn juni i fjor

Nye regler fra 1. juli: Boliglånsforskrift og forsinkelsesrente

Inngangen til juli markerer også at nye regler trer i kraft. For boligmarkedet er det to viktige regler som nå er endret; boliglånsforskriften og reglene om forsinkelsesrenter. Boliglånsforskriftens endringer trer i kraft fra 1. juli. Endringene i forskriften ble kommunisert i juni, og i store trekk ble boliglånsforskriften videreført. Dette videreføres i boliglånsforskriften Her er de viktigste punktene som har vært i boliglånsforskriften til nå, og som nå videreføres: Man kan ikke låne over 5 ganger inntekten Man må ha 15 prosent egenkapital ved kjøp av bolig Bankene får litt fleksibilitet, og kan fravike reglene i 10 prosent av tilfellene, […]
Read more » Nye regler fra 1. juli: Boliglånsforskrift og forsinkelsesrente

Ny markedssjef i NEF

[…]Erland Morud, som også var min morfar, tilbrakte jeg mye av min barndom i bransjen. Visninger, budrunder og kunder som ringte til alle døgnets tider preget mye av hverdagen. Samtidig var hvert salg en jubel! Energien i bransjen og rundt meglere inspirerer meg. Jeg gleder meg til å bli en del av NEF og etablere relasjoner til dere andre i bransjen, sier hun. Bygget opp markedsaktivtetene Peter har vært i NEF i 11 år og har i denne tiden bygge opp det meste av markedsaktiviteten som er i forbundet, han går nå over i tilsvarende stilling i Norske arkitekters landsforbund. […]

Fokus: Nedgravde oljetanker

[…]for mange huseiere. Av Sindre Godager, salgsleder i Nortank –  Foto: Nortank www.nortank.no Forbud mot oljefyring Fra 1. januar 2020 innføres forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av boliger. Konsekvensen er at landets nær 290.000 oljetanker må sikres, dvs. tømmes, renses og enten graves opp eller sikres med en GRAVEFRI LØSNING. Selv om fyringsanlegget bygges om for å kunne bruke bio-olje, som ikke omfattes av forbudet, må oljetanken likevel kontrolleres i forhold til fortsatt bruk. Nortank er Norges største firma knyttet til arbeid med oljetanker. Basert på en GRAVEFRI LØSNING kan oljetanken tømmes for parafin/olje og sikres […]

Heving fra selger – dekningssalg – noen problemstillinger

[…]er kanskje litt kunstig (finansiering er som det fremgår ikke sjekket av megler i forbindelse med budgivning), men sent eller uteblitt oppgjør skjer uavhengig av om kjøper har finansieringsbevis fra en bank eller ikke. Hvordan håndterer du dette som megler? Jeg vil i det følgende ta for meg noen konkrete problemstillinger. 1. Husk at du er megler, ikke inkassator (eller torpedo) Jeg har ved noen anledninger sett meglere som i en slik situasjon mer eller mindre sklir over i rollen som inkassator. Husk at inkassovirksomhet fordrer særskilt tillatelse (og er ikke forenlig med drift av eiendomsmeglerforetak). Noen meglere kan falle […]
Read more » Heving fra selger – dekningssalg – noen problemstillinger

Kommentar til regjeringens fornyede strategi for boligmarkedet

[…]NEF ser på den fornyede strategi som en naturlig oppfølgning av strategien fra 2015, hvor tilbudssiden og gjeldsutvikling er sentrale temaer. Vi forventer at regjeringen vil gi høy prioritet til konkretisering og oppfølgning etter sommeren, sier Carl O. Geving. Les regjeringens fornyede strategi for bolimarkedet her. For ytterlige kommentarer kontakt: Carl O. Geving – administrerende direktør Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454 Svein Strømnes – kommunikasjonssjef Norges Eiendomsmeglerforbund – 93094191 Les mer om trygg bolighandel her. Går sammen for å trygge bolighandelen Regjeringen vil jobbe for tryggere bolighandel NEF ønsker høyere prioritering av trygg bolighandel Nå skal bolighandelen bli […]
Read more » Kommentar til regjeringens fornyede strategi for boligmarkedet

Regjeringen viderefører boliglånsforskriften ut 2019

Finansminister Siv Jensen presenterte tirsdag formiddag den nye boliglånsforskriften som gjelder fra 1. juli 2018. Forskriftsendringene har vært gjenstand for mye debatt det siste halvåret. Regjeringen holder stø kurs og viderefører boliglånsforskriften ut 2019. Bare mindre oppmykninger blir gjort. Sett i lys av varslede rentehevninger til høsten, er Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund fornøyd med at reglene videreføres: -Den nye forskriften er stram nok til å dempe den usunne gjeldsveksten. Finansministerens beslutning om videreføring av en streng boliglånsforskrift gir tid til markedstilpasning og vil på sikt virke stabiliserende på boligmarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. […]
Read more » Regjeringen viderefører boliglånsforskriften ut 2019

AI og endringer i infrastruktur i sentrum på Nordic Proptech Summit i Stockholm

[…]for mai: Nytt proptech-kart, robotvisning, portal skal kjøpe boliger og har Google laget budroboten? «Space as a Service» Fremtidens kontorer var et annet tema på Nordic Proptech Summit. Selskapet Kontor er til tross for et nordisk-klingende navn et britisk selskap som presenterer seg som en nettmegler for kontorlokaler. Grunder Luke Appleby pekte på at i dag er kunnskap om ledige kontorer ofte data som er i siloer hos den enkelte megleren. Men Kontor forsøker å åpne opp dataene og gjøre de mer tilgjengelige for potensielle kunder. Ikke minst er Kontor opptatt av å ha de riktige kontorlokalene i porteføljen. De […]
Read more » AI og endringer i infrastruktur i sentrum på Nordic Proptech Summit i Stockholm

NEF Ung opprettet

[…]og bidra til at unge i bransjen får større politisk tilhørighet, flere sosiale og faglige tilbud, og flere muligheter til å påvirke bransjens utvikling. Inspirasjon hentet fra våre naboer -Vi har sett trender i andre bransjer som har utviklet nettverk for unge og nyutdannede aspiranter, slik som: Ung i Næringseiendom, Ung i Finans og Yougship. Dette er noe vi mener vil være en fin tilvekst i eiendomsmeglerbransjen, spesielt siden dagens meglerbransje mangler et sterkt ungt engasjement, sier IT- og medieansvarlig Rikke Haga. -Prosjektet startet derfor med å etablere et forum som skulle styres av de unge, og rette seg mot […]

Buck: Takk for tilliten!

[…]beste fagmiljø innen eiendomsmegling i NEF. Men vi må sørge for å få frem et tydeligere budskap til dem som ikke helt ser nytten. NEF er en politisk organisasjon Vi jobber strategisk for å sikre best mulig fremtidige rammevilkår for alle dem som jobber i bransjen. Skal vi klare å synliggjøre verdien av medlemskapet, må vi kanskje vise hva vi utretter mer konkret. De sakene i målplanen hvor vi har fått størst gjennomslag, bør kanskje overbevise noen av skeptikerne. For dette handler om mer enn at du skal ha valuta for pengene krone for krone. Vi har vært politisk kloke, […]

Solskjerming for alle behov

[…]er hypertrendy. Gratis befaring/skreddersydd oppmåling og uforpliktende tilbud på både inn- og utvendig solskjerming, med og uten montering, gjør valget trygt og enkelt. Årsaken til det store solskjermingsbehovet vi har her i nord, er at solbuen går mye lavere enn for eksempel i Spania. Det forteller Frode Syvertsen i HD Solskjerming. – Her kommer sola mer skrått på, altså rett inn vinduet, og derfor kan det bli veldig høye temperaturer inne. Har du solskjerming, kan du derimot holde opptil 90 prosent av solvarmen ute. Syvertsen anbefaler utvendig solskjerming, hovedsakelig persienner, dersom målet er å senke temperaturen inne om sommeren. Men […]

Beste rente på boliglån i mai: Renteøkningen nærmer seg, sjekk renten din nå!

[…]din enn den listeprisen som er oppgitt. Les også: 7 ting du kan bygge uten søknad Er ikke tilbudet godt nok bør du gå videre og sjekke hvilke tilbud du kan få i andre banker. Bruk for eksempel en lånetjeneste som Penger.no for å sende søknad til flere banker samtidig. De beste rentene på boliglån for mai 2018 Her er en oversikt over de 10 beste boliglånene for mai 2018. Lånesum på 2 millioner kroner, innenfor 75 % av boligens verdi. 25 års løpetid.   Bank Landsdekkende/ regional Nominell rente Effektiv rente 1 Landkreditt Bank Landsdekkende 2,10 % 2,12 % 2 […]
Read more » Beste rente på boliglån i mai: Renteøkningen nærmer seg, sjekk renten din nå!

Digital oppdatering for mai: Nytt proptech-kart, robotvisning, portal skal kjøpe boliger og har Google laget budroboten?

[…]fremtidens bolighandel for mai 2018. Blant annet om oppdatert proptech-kart, snakkende boliger og budroboter? Av: Carsten Henrik Pihl, analyseansvarlig og forbrukerrådgiver i NEF 1. Oppdatert proptech-kart Vi har oppdatert proptech-kartet. Noen nye og spennende selskap har kommet inn. Et par har gått ut: Nye: Vendu.ai – norsk ai-initiativ som bruker maskinlæring for å lese takstrapporter og fremstille viktige punkter i klar tekst. Test produktet på siden! Husfoto.as – Nytt norsk boligfotofirma som markedsfører seg med at de skal gi bedre service til selgerne. Svensk konsept som nå er startet opp i Norge. Uniteliving.no – selskap som håndterer boligutleie. Både for […]
Read more » Digital oppdatering for mai: Nytt proptech-kart, robotvisning, portal skal kjøpe boliger og har Google laget budroboten?

Skroter dødsgebyr

KrF fikk i budsjettforliket om revidert nasjonalbudsjett, gjennomslag for å skrote forslaget om å innføre en avgift på skifteattest. Det såkalte dødsgebyret.  I forslaget til revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen opprinnelig endringer i rettsgebyrloven slik at det skulle innføres nye gebyrer for domstolenes utstedelse av skifteattester på 1130 kroner, men etter forhandlinger mellom regjeringspartiene og KrF kom de til enighet om å skrote dette […]

Etisk nemnd

[…]20 ganger rettsgebyret. De samme sanksjoner kan ilegges ved manglende oppfølging av vedtak og påbud. Nemnda har innstillende myndighet overfor Styret i NEF i suspensjons- og eksklusjonssaker. NEFs sekretariat er sekretær for Nemnda, og bistår i saksbehandling og forberedelse av utkast til vedtak. Mer utfyllende regler om Etisk Nemnd finner du i Norges Eiendomsmeglerforbunds lover § 8. Etisk nemnd kan kontaktes pr e-post: […]

Håndbok Del 2: Faglig del

[…]skatteregler ved fast eiendom   Markedsføring Løsøre og tilbehør Forbrukerinformasjon om budgivning Bransjenorm for markedsføring av bolig (under revisjon) – (Lenke til Forbrukertilsynet) Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester (under revisjon) Tinglysing, dokumentavgift mv Dokumentavgiftsloven (lenke til Lovdata) Forskrift om dokumentavgift (lenke til Lovdata) Stortingets vedtak om dokumentavgift for 2018 (lenke til Lovdata) Tinglysing Dokumentavgiften – standardformuleringer Tinglysingsgebyr og dokumentavgift Tinglysing-momenter Sjekkliste for tinglysing Søknad om D-nummer Brønnøysundregistrene Mortifikasjon ved Brønnøy Tingrett – Informasjon(veileder) Seksjonering Orientering om oppdeling i eierseksjoner Reseksjonering – skjematisk oversikt (Lenke til Kartverket – se pkt 2) Konsesjon Konsesjon ved tinglysing Forskrift om gebyr for behandling […]

Krav om fjerning av oljetanker og forbud mot fyring med oljetanker innen 2020

[…]energi- og miljøkomité ba i juni 2016 regjeringen om å sørge for at forskrift om forbud mot fossil oppvarming innen 2020 trer i kraft så snart som mulig. Forslag om forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger fra 2020 ble i samsvar med dette fremsatt høsten 2016 med høringsfrist i januar 2017. Forskriften ev ventet å tre i kraft i løpet av 2018. Både de gjeldende bestemmelsene i forurensningsforskriften og forslaget om forbud mot bruk av fossilt brensel er vesentlig for eiendomsmegler å være kjent med ved salg av […]
Read more » Krav om fjerning av oljetanker og forbud mot fyring med oljetanker innen 2020

Enkelte sentrale skatteregler vedrørende fast eiendom

[…]og fullstendig avtale». I den typiske handel gjennom eiendomsmegler vil det være den dag da budet aksepteres. Eksempel: Kari flytter inn i leiligheten sin 1. august 2016. Den 15. juni 2017 aksepterer hun et bud på leiligheten, og det inngås avtale om overtakelse 15. august 2017. Kravet til botid er ikke oppfylt, og en eventuell gevinst er skattepliktig og et eventuelt tap er fradragsberettiget. Når eieren på grunn av sitt arbeid eller av helsemessige eller lignende grunner er forhindret fra å bruke boligen, skal den tid slik brukshindring foreligger, regnes med som botid hvis eieren på ervervstidspunktet ikke kjente til […]
Read more » Enkelte sentrale skatteregler vedrørende fast eiendom

Finanstilsynet

[…]fremleggelsen av korrekte og fullstendig opplysninger om eiendommen, en pålitelig og forsvarlig budgivning, samt en trygg og effektiv oppgjørsgjennomføring viktige elementer i reglene for utføring av eiendomsmeglingsoppdraget.  Konkrete tilsynsoppgaver Finanstilsynsloven § 3 annet og tredje ledd slår fast: «Tilsynet skal granske regnskaper og andre oppgaver fra foretakene og skal ellers gjøre de undersøkelser om deres stilling og virksomhet som tilsynet finner nødvendig. Foretaket plikter når som helst å gi alle opplysninger som tilsynet måtte kreve og å la tilsynet få innsyn i og i tilfelle få utlevert til kontroll foretakets protokoller, registrerte regnskapsopplysninger, regnskapsmateriale, bøker, dokumenter, datamaskiner eller annet teknisk […]

Medhjelper ved tvangssalg – sjekkliste

[…] Tvangsoppløsning av sameie – begge parter har rett til å få sitt bud lagt til grunn under budgivning under salgsprosessen der de legger inn bud på «ellers like vilkår» etter sameieloven § 15. Ved tvangssalgsbeslutning av flere objekter skal retten bestemme rekkefølge av salg jf. tvangsl. § 11-19. Kontakt ved saksøkte Gi saksøkte nødvendig informasjon om gangen i tvangssalget, og en redegjørelse for mulighetene til løsning av saken. Dersom saksøkte ikke medvirker i tilstrekkelig grad er det mulig å begjære bistand til takst etter tvangsl. § 5-9. Begjæring sendes namsfogden. Alternativet til bistand til takst er å anmode saksøker […]

Sjekkliste for tinglysing

[…]ved tinglyst urådighet? Dersom det er tinglyst en urådighet på eiendommen, det vil si et forbud mot overdragelse og/eller pantsettelse, må den som er rettighetshaver til urådigheten samtykke til tinglysing. Et slikt samtykke bør påføres dokumentet direkte. Kreves det konsesjon eller egenerklæring om konsesjonsfrihet? Tinglysingsmyndigheten skal kontrollere at konsesjonskravene er oppfylt ved tinglysing av skjøte, hjemmelserklæring, festekontrakter og andre langvarige bruksretter, jf. konsesjonsloven § 15 og forskrift om konsesjonsfrihet § 4. Ta kontakt med kommunen for spørsmål om konsesjon, og legg ved egenerklæring om konsesjonsfrihet dersom det kreves. Dersom dette ikke er nødvendig fordi eiendommen er bebygd og under to […]

Tinglysingsgebyr og dokumentavgift

[…]ved tinglysing av hjemmelsoverføring, jf. Stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2018 og dokumentavgiftsloven blant annet for følgende: Mellom ektefeller (avgiftsvedtaket § 2 e) Til ektefelle/samboer ved den annens død (dokumentavgiftsloven § 8 a)* Til ektefelle/samboer ved skifte av felleseie i forbindelse med separasjon eller skilsmisse/økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd (dokumentavgiftsloven § 8 a)* Fra en ektefelles/registrert partners konkursbo til den annen (dokumentavgiftsloven § 8 b) Til forrige hjemmelshaver eller dennes ektefelle/registrert partner ved tvangssalg (avgiftsvedtaket § 2 g) For egen sameieandel ved oppløsning av sameie (avgiftsvedtaket § 2 d, jf. dokumentavgiftsloven § 7 femte ledd) Overføring av hjemmel til […]

Foreslår innstramning i eierseksjonslovens ervervsbegrensning

[…]skjerpe «ervervsbegrensningen» i eierseksjonsloven ut på høring. Eierseksjonsloven setter forbud mot å kjøpe flere enn to boliger i ett og samme sameie. Formålet med regelen var først og fremst å hindre at én seksjonseier får en dominerende rolle i et sameie på bekostning av de øvrige seksjonseierne når beslutninger skal tas. Dagens regel – som er en videreføring av bestemmelsen fra den tidligere loven – er lett å omgå ved indirekte kjøp for eksempel ved at man bruker stråmenn eller ved at det etableres selskaper som kjøper flere boliger i samme sameie. Forslaget går ut på å lovregulere at også […]
Read more » Foreslår innstramning i eierseksjonslovens ervervsbegrensning

Håndbok del 1: Om NEF

[…]i NEF NEFs forbrukerådgiver i Bolighandelen Medlemsskap i NEF Studentmedlemskap i NEF NEFs fagtilbud   Aktuelle webadresser NEF kurs og konferanser Lovbestemt krav til […]

Aktuelle webadresser

[…]m.m. Andre offentlige instanser: www.forbrukertilsynet.no -Forbrukertilsynet (tidligere Forbrukerombudet) www.forbrukerradet.no -Forbrukerrådet www.skatteetaten.no -Skatteetaten www.hvitvasking.no -Nettsted fra Finanstilsynet og Økokrim www.domstol.no/bronnoy -Brønnøy Tingrett – mortifisering www.energimerking.no -Norges vassdrags- og energidirektorat, ­informasjon om energimerking av boliger www.brreg.no -Brønnøysundregistrene www.altinn.no -Statens side for bl.a. innrapportering i næringslivet www.ssb.no -Statistisk Sentralbyrå www.dibk.no -Direktoratet for byggkvalitet Stortinget, regjeringen og domstolene: www.regjeringen.no www.stortinget.no www.domstol.no Utenlandske linker: www.realtor.org -Amerikansk eiendomsmeglerorganisasjon www.de.dk -Dansk ejendomsmæglerforening www.maklarsamfundet.se -Mäklarsamfundet, svensk […]

Oversikt over NEFs fagtilbud

Her finner du en oversikt over de  ulike fagtilbudene som tilbys av NEF og NEFs juridiske avdeling. 1. Kurs og etterutdanning NEF er den største kursleverandøren til eiendomsmeglingsbransjen, og har en bred kursportefølje. NEF tilbyr spesialiserte kurs med ulike kurstemaer og av forskjellig omfang over hele landet. NEF bestreber seg på å tilby markedet kurs med høyt faglig nivå tilpasset bransjens behov. Medlemmer av NEF og studenter med studentmedlemskap får rabatt på våre kurs. Se kursoversikt på nef.no/kurs 2. NEFs Dokumentsamling og kunnskapsbase På medlemssidene «Min side» på www.nef.no finner du også artikkelsamling og annet relvant fagstoff. Medlemmer av NEF […]

Forord

Norges Eiendomsmeglerforbunds Håndbok er tredelt, en del med informasjon om NEF og vårt tilbud, en faglig del samt en medlemsdel. Innholdsfortegnelsen gir deg en oversikt over hvor du finner den ulike type informasjon i boken. Denne elektroniske utgaven av Håndboken følger den samme inndelingen som den trykte utgaven: Om NEF Faglig del Medlemsdel I «Om NEF» finner du informasjon om NEF, medlemskap, kontakt­informasjon til de ansatte i NEF, fagtilbud fra NEF, etterutdanningkrav osv. I den faglige delen har vi for øvrig samlet aktuelle lover og forskrifter, regelverk om skatter og avgifter, markedsføring, tinglysing, dokumentavgift, seksjonering (i henhold til ny lov), konsesjon […]

Mål for Norges Eiendomsmeglerforbund 2016 – 2018

[…]arbeide for justering av lovverk knyttet til dokumentasjon av budrunden og minste akseptfrist for bud. Herunder erstatte formidlingsforbud, med andre virkemidler, slik at eiendomsmegler kan operere som den rådgiver/mellommann forbrukerne har behov for. NEF skal fortsette å arbeide for at oppgjørsfunksjonen opprettholdes i eiendomsmeglerforetakene. NEF skal være engasjert og bidra til å synligjøre medlemmenes kompetanse og medlemmenes bidrag til trygg bolighandel. NEF skal bidra til at medlemmene opptrer etisk og i samsvar med god meglerskikk.  NEF skal kontinuerlig arbeide for forsvarlige rammevilkår for nyutdannede ved å bevisstgjøre de ansvarlige meglerne og arbeidsgiverne deres lovbestemte ansvar for den ansatte i fullmektigperioden. […]
Read more » Mål for Norges Eiendomsmeglerforbund 2016 – 2018

Innlegg: Prising i et stigende boligmarked

[…]har benyttet i markedsføringen. Les også: Vil kvele tendenser til bruk av lokkepriser Forbrukerombudets undersøkelser om bruk av lokkepriser Nytt tilsyn viser mindre prisavvik i Oslo Forbrukerombudet vil holde øye på bolighandelen i år […]

Boligprisene i april gikk opp med 1,8 prosent – beste april på 10 år

[…]av boligmarkedet: -Forbrukernes forventninger er nå positive, det er høy aktivitet og boligtilbudet møter stort sett etterspørselen. Høy kjøpekraft og god betjeningsevne bidrar til sterk vekst i de store byene, sier han. Samtidig peker Geving på at det er lite som tilsier en prisgallopp som vi opplevde i 2016.   Mange solgte boliger til nå i år I årets fire første måneder er det solgt 29.922 boliger i Norge. Det er over 1000 flere enn i samme periode i fjor. Det er også det nest høyeste salgstallet siden 2014. Bare i 2015 ble det solgt flere boliger i perioden januar-april, […]
Read more » Boligprisene i april gikk opp med 1,8 prosent – beste april på 10 år

Boligprisene i april: Opp med 1,8 prosent – omsetningstiden holder seg

[…]til god stabilitet: -Forbrukernes forventninger er nå positive, det er høy aktivitet og boligtilbudet møter stort sett etterspørselen. – Pendelen svinger litt tilbake etter priskorreksjonen i 2017 som var noe sterkere en rent rasjonelle grunner skulle tilsi. Høy kjøpekraft og god betjeningsevne bidrar til sterk vekst i de store byene, sier han.   -Forholdene ligger neppe til rette for en vedvarende sterk vekst slik vi så i 2016 da euforien preget deler av markedet. På sikt vil trolig stigende rente, flere nyproduserte boliger og fortsatt strenge kredittregler bidra til en mer balansert markedsutvikling i pressområder, kommenterer han. Les også: Finanstilsynet […]
Read more » Boligprisene i april: Opp med 1,8 prosent – omsetningstiden holder seg

5 tips til visning – slik forbereder du boligjakten

[…]mer: Når starter budrunden Uten finansieringen i orden må du vurdere om du skal legge inn bud med forbehold om finansering. Les mer: Bud er bindende, husk finansiering (eller forbehold)! 3. Spør om det du lurer på! Når du leser gjennom salgsoppgaven på forhånd er det sikkert noe du ikke skjønner, eller ikke finner ut av. Da må du spørre! Snakk med eiendomsmegleren på visning og/eller med selgeren. Hvis du får viktig informasjon som ikke står i salgsoppgaven, bør du sende en epost i ettertid der du bekrefter at du har fått denne informasjonen. Da står du mye bedre rustet hvis […]
Read more » 5 tips til visning – slik forbereder du boligjakten

Følger vaskemaskin på vaskerommet med boligen ved salg?

[…]i salgsoppgaven. Les mer: Hva følger med boligen når du selger den? Budgiver kan ta forbehold Budgiver kan derimot ta forbehold i budet om at vaskemaskin og tørketrommel skal være med. Da er det opp til selger om man vil godta forbeholdet eller ikke. Forbeholdet kan for eksempel lyde: «Forbehold: Vaskemasking (og evt tørketrommel/tørkeskap) på vaskerom skal følge med ved salget». NB: Forbeholdet må gjentas i alle bud man gir så lenge man opprettholder forbeholdet. Les mer: Forbehold i budrunden Selger: Sjekk med eiendomsmegleren! Selgere som gjerne vil ha med seg løsøregjenstandene sine, gjør best i å sjekke med eiendomsmegleren hva som […]
Read more » Følger vaskemaskin på vaskerommet med boligen ved salg?

Beste rente på boliglån i april – Nå må du prute på renten!

[…]som er oppgitt. Les også: 9 tips om bolig og skatt til skattemeldingen for 2017 Er ikke tilbudet godt nok bør du gå videre og sjekke hvilke tilbud du kan få i andre banker. Bruk for eksempel en lånetjeneste som Penger.no for å sende søknad til flere banker samtidig. De beste rentene på boliglån for april 2018 Her er en oversikt over de 10 beste boliglånene for april 2018. Lånesum på 2 millioner kroner, innenfor 75 % av boligens verdi. 25 års løpetid.   Bank Landsdekkende/ regional Nominell rente Effektiv rente 1 Landkreditt Bank Landsdekkende 2,10 % 2,12 % 2 BN […]
Read more » Beste rente på boliglån i april – Nå må du prute på renten!

Slik kan du selge bolig skattefritt!

[…]botiden Hvordan man skal tenke kan man illustrere med denne figuren: Bo- og eietiden avsluttes ved budaksept. (Ikke ved utflytting og/eller overtakelse som man kanskje skulle tro). For å beregne botiden (og eiertiden) teller man 24 måneder tilbake fra budakseptdatoen. (Det telles dager, ikke for eksempel påbegynte måneder.) Mer om dette i veiledningen fra Skatteetaten. I figuren over er dette det grå feltet midt i figuren. Husk å telle fra riktig dato! Har man 12 måneders botid (og eiertid) i denne 24-månedersperioden blir salget skattefritt. Hvis man ikke har 12 måneders botid, blir salget skattepliktig. I figuren over er botiden […]

Besiktigelse av eiendommen

[…]Det kan også bidra til økt innovasjon i bransjen, og dermed et mer variert tjenestetilbud. Med mindre noe annet framgår av lov eller avtale, kan en kontraktspart benytte konktraktsmedhjelpere for å oppfylle en kontraktsrettslig forpliktelse. Den utkontrakterende parten beholder imidlertid oppfyllelsesansvaret overfor den annen part i henhold til avtalen. Mange eiendomsmeglingsforetak utkontrakterer i dag flere oppgaver. Det må imidlertid skilles mellom utkontraktering av konsesjonspliktig virksomhet (for eksempel gjennomføring av oppgjøret) og andre oppgaver (for eksempel it-tjenester, renhold og trykkeritjenester). For sistnevnte gruppe er utkontrakteringsadgangen fri, med mindre noe annet er avtalt med oppdragsgiverne. Utkontraktering av konsesjonspliktig virksomhet reguleres derimot av […]

Tre tips mellom slagene

[…]23.-25. mai har du begrenset tid i forhold til hva du kan få med deg av byens tilbud mellom kurs, landsmøtet og de sosiale aktivitetene. For at det skal bli lettere å velge har vi har likevel fått «Visit Bergen» til å sette opp tre tips på hva du kan få med deg under tiden i vestlandshovedstaden. Av: «Visit Bergen» Bryggen Ta en spasertur i trange smau mellom de skjeve husene og kjenn duften av gammel fuktig treverk og dampen fra solstrålene som varmer opp regndråpene på bakken. Når solen titter frem, blir det et yrende folkeliv på Bryggen. Folk […]

Ny eierseksjonslov – viktigste nyheter/endringer

[…]gjennom ordninger som airBnB. Videre gjelder det utredning av skjerping av ervervsforbudet (forbudet mot å erverve mer enn to boligseksjoner i et eierseksjonssameie). Ervervsforbudet er videreført i ny lovs § 23. Dette er imidlertid en bestemmelse som har vært ganske enkel å omgå og bestemmelsen har hatt begrenset praktisk betydning. Det må derfor forventes å komme regler som i større grad regulerer bl.a. indirekte erverv gjennom aksjeselskap m.m. Det er også nedsatt et lovutvalg som skal vurdere egnede regler for seksjonering av store utbyggingsprosjekter som strekker seg over lengre tid. Det kan nok forventes en tilleggsproposisjon fra departementet som omhandler […]
Read more » Ny eierseksjonslov – viktigste nyheter/endringer

Forord til NEFs håndbok

Norges Eiendomsmeglerforbunds Håndbok er tredelt, en del med informasjon om NEF og vårt tilbud, en faglig del samt en medlemsdel (blå sider). Innholdsfortegnelsen gir deg en oversikt over hvor du finner den ulike type informasjon i boken. Innledningsvis i Håndbokens finner du informasjon om NEF, medlemskap, kontakt­informasjon til de ansatte i NEF, fagtilbud fra NEF, etterutdanningkrav osv. I den faglige delen har vi for øvrig samlet aktuelle lover og forskrifter, regelverk om skatter og avgifter, markedsføring, tinglysing, dokumentavgift, seksjonering (i henhold til ny lov), konsesjon osv. På slutten av den faglige delen, rett før de blå sidene, finner du en […]

Forbrukertilsynet: – Skjerp inn rutiner for uadressert reklame

[…]gjeldende regelverk på dette området.  Markedsføringsloven § 17 inneholder et uttrykkelig forbud mot å levere uadressert reklame til personer som har tilkjennegitt at de ikke ønsker dette. § 17. Levering av uadressert reklame I næringsvirksomhet er det forbudt å levere eller å gi en formidler i oppdrag å levere ut uadressert reklame eller gratis aviser til forbrukere som klart har tilkjennegitt at de motsetter seg dette. En formidler er likevel ikke ansvarlig for leveringen hvis formidleren har fått opplyst, og har grunn til å anta, at det som leveres ut, ikke er reklame eller gratis avis. Les brevet fra Forbrukertilsynet […]
Read more » Forbrukertilsynet: – Skjerp inn rutiner for uadressert reklame

Stabilt i eiendomsmarkedet

[…]16 foretak i Oslo og Akershus. Formidling av eiendom gjennom megler uten ordinær annonsering og budrunde kan utfordre tilliten til meglers integritet og uavhengighet, særlig i de tilfellene hvor samme eiendom etter kort tid blir solgt videre til en vesentlig høyere pris. Les også: Finanstilsynet: Nye retningslinjer til eiendomsmeglerne om såkalte «off market»-salg og Nye retningslinjer for «off market» salg av eiendom Sju mistet tillatelsen I årsrapporten kommer det også fram at Finanstilsynet i 2017 tilbakekalte totalt sju tillatelser på grunn av grove overtredelser av regelverket. Tre av disse var foretakstillatelser, mens tre advokater fratatt retten til å drive eiendomsmegling og […]

Råd til budgiver: Husk at fristen du setter i budet gjelder bare deg!

[…]vinner budrunden når budet aksepteres For en budrunde er ikke vunnet før selger aksepterer budet til budgiveren. Det vil si at hvis man ikke har hørt noe – og akseptfristen man har satt i budet går ut – ja, da er man som budgiver ikke bundet av budet lenger. Dette er standard avtalerett, faktisk med aner helt tilbake til romerretten! Som budgiver er man altså bundet hvis man før fristen går ut får beskjed fra eiendomsmegleren om at selgeren aksepterer budet. Slik sett kan man si at overskriften er litt unøyaktig: Akseptfristen du setter i budet binder deg som budgiver […]
Read more » Råd til budgiver: Husk at fristen du setter i budet gjelder bare deg!

Budsjett

Slik setter du opp ditt eget boligbudsjett. Budsjett er en oversikt over forventede inntekter og forventede kostnader. Et budsjett skal hjelpe til å planlegge for å få oversikt over økonomien. Det finnes mange gode modeller som er tilgjengelige. Les også: Slik kan samboere fordele boligutgiftene ikke gå i «Remafellen» Når du setter opp budsjett for bolighandelen din, må du blant annet regne med følgende kostnader for boligholdet: Boligkostnader i tillegg til renter og avdrag på lån kan betales som felleskostnader eller bli fakturert direkte. Eksempler på kostnader utover renter og avdrag er: Kommunale avgifter Eiendomsskatt Forsikring Vedlikehold TV, bredbånd, telefoni Brøyting […]

Beste boliglånsrente i mars – unngå rentesjokket Finanstilsynet frykter!

[…]hender det at du får bedre tilbud i banken enn listeprisen de har. Får du ikke et godt nok tilbud, kan du gå videre og sjekke hvilke tilbud du kan få i andre banker. Bruk gjerne lånetjenester som Penger.no eller lignende for å sende søknad til flere banker samtidig.   De beste rentene på boliglån for mars 2018 Her er en oversikt over de 10 beste boliglånene for mars 2018. Lånesum på 2 millioner kroner, innenfor 75 % av boligens verdi. 25 års løpetid.   Bank Landsdekkende/ regional Nominell rente Effektiv rente 1 Landkreditt Bank Landsdekkende 2,10 % 2,12 % […]
Read more » Beste boliglånsrente i mars – unngå rentesjokket Finanstilsynet frykter!

Forbrukertilsynet erstatter Bransjenormen med en veiledning

[…]markedsføring av bolig med en ny og modernisert veileder. Dette er et ledd i omdanningen fra Ombud til Tilsyn. På kontaktmøte: NEF og Forbrukertilsynet hadde fredag sitt årlige kontaktmøte. Fra venstre: Fagsjef i NEF Nina F. Skumsrud, avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad, direktør for Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth, leder i NEF – Kurt F. Buck, NEFs direktør Carl O. Geving. Forbrukertilsynet varslet i forrige uke NEF om at tilsynet kommer til å bytte ut dagens Bransjenorm for markedsføring av bolig med en ny veileder. På kontaktmøtet med NEF som ble gjennomført i forrige uke (se bildet) fortalte Tilsynet at den nye […]
Read more » Forbrukertilsynet erstatter Bransjenormen med en veiledning

Fornøyde kunder må ikke være en sovepute

[…]uken. Den viser videre at boligselgere i gjennomsnitt vurderer 1-2 eiendomsmeglere og de mottar tilbud fra 1-3 eiendomsmeglere. «Vi har ikke gjort undersøkelsen før, men har en hypotese om det er ett nytt trekk hos forbruker at ikke alle som vurderes inviteres til befaring. Er det slik at forbruker ikke egentlig ønsker megler hjem i stua?» Den forteller også at forbrukerne i gjennomsnitt er fornøyde med eiendomsmeglernes oppfølging av dem og at de har bra kunnskap om markedsføring av boliger. Færre på egen hånd Hvem annonserer på FINN eiendom De senere årene har det vært en del fokus rundt nye […]

Pumpeløsning på kjøkkenet – Meglers opplysningsplikt?

[…]pumpeløsningen. I et konkret eksempel fra en av HELPs saker bekreftet både kjøper og øvrige budgivere at de ikke ville vært villige til å by så høyt dersom de var kjent med pumpeløsningen. Dette underbygger at opplysninger om pumpeløsningen i alle fall kan han betydning for avtalen jf. eml. § 6-7. Da plikter i så fall megler å opplyse om vedlikeholdsbehov, etc. Takstmenns vurdering Jeg har også snakket med flere takstmenn som klart gir uttrykk for at pumpeløsningen har negativ betydning for boligens tekniske verdi. I den sammenheng viser jeg også til en dom i Borgarting lagmannsrett fra 2011 (LB-2010-107247). […]
Read more » Pumpeløsning på kjøkkenet – Meglers opplysningsplikt?

Verisure

[…]NEF medlem får du gode fordeler hos Verisure. For mer informasjon  – klikk her for tilbud. Tilbudet gjelder nyinnstallasjon av Verisure alarmanlegg Litt om Verisure Verisure, tidligere Securitas Direct, er Norges ledende alarmleverandør med over 25 års erfaring. Hver dag sikrer vi 240.000 norske husstander med innbrudds- og brannalarm bygget på det siste innen sikkerhetsteknologi. Med boligalarm fra Verisure kan du føle deg trygg på at vår døgnbemannede alarmstasjon alltid passer på, og sørger for korrekt aksjonering dersom noe skulle skje. Hele alarmsystemet styres enkelt via Verisure App på mobilen, uansett hvor du er. Velkommen til det tilkoblede, smarte hjemmet! […]

Hvor må selgeres forventning til pris på boligen oftest justeres?

[…]av boliger. En for lav pris kalles ofte for «lokkepris». Les også: Kan selger avslå bud på prisantydning? Finn prisnivået i ditt område De som vurderer å selge, gjør derfor lurt i å finne prisnivået i det området der de selv bor. Et nyttig verktøy i så måte er Bolig360s boligprisoversikt. Den viser prisene på boliger som er omsatt i området i det siste. Brukt sammen med generelle prisstatistikker, vil denne oversikten være god for vise hva man kan tenke seg å få for boligen.   Kilde for undersøkelsen: Meglerinnsikt er en undersøkelse tatt opp blant Norges Eiendomsmeglerforbunds medlemmer. Gjennomført 23.januar til […]
Read more » Hvor må selgeres forventning til pris på boligen oftest justeres?

Må selger måke taket på hytta etter budaksept, men før overtakelsen?

Kjøperen har inngått avtale om kjøp av en hytte. Men det er en måned til overtakelsen. Kan kjøperen kreve at selgeren måker taket på hytta i mellomtiden? Av: Carsten Henrik Pihl De store snømengdene i de fleste steder av landet gjør at mange må måke taket på boliger og hytter. Men hva gjør man når man har inngått en avtale om kjøp av en hytte, men ennå ikke overtatt? Dette spørsmålet fikk jeg til Forbrukerrådgivertjenesten her forleden: «Jeg skal kjøpe hytte på fjellet. Tid mellom visning og overtakelse er nesten to måneder. På visningen var det mye snø på taket. […]
Read more » Må selger måke taket på hytta etter budaksept, men før overtakelsen?

Ny eierseksjonslov – må sameiets vedtekter endres?

[…]funksjonshemmede, må megler også undersøke og opplyse om hvorvidt sameiet har innført den påbudte bytteordningen. Den nye eierseksjonsloven finner du her Se også: Huseiernes Landsforbund har forslag til standardvedtekter for eierseksjonssameier tilgjengelig for sine medlemmer, og anbefaling av disse kan være et godt råd til eierseksjonssameier som ikke har satt i gang arbeidet med nødvendige […]
Read more » Ny eierseksjonslov – må sameiets vedtekter endres?

Eiendomsmeglers gjennomføring av videresalg av kontrakt til bolig under oppføring, fra forbruker til forbruker (transport av kontraktsposisjon)

[…]vi har fått tilsynets tilbakemelding på er: Prisopplysninger i markedsføringen Transportgebyr Budgivning Skjøteutstedelse Avklaring fra Finanstilsynet Vi har mottatt en grundig uttalelse fra Finstilsynet som etter vår mening gir gode og ikke minst praktisk viktige avklaringer. Når det gjelder transportgebyr er dette et gebyr opprinnelig selger ofte setter som vilkår for å samtykke til at K1 transporterer kontrakten sin. Det er altså K1 som er ansvarlig ovenfor opprinnelig selger for innbetaling av dette beløpt. Men – det er ikke uvanlig at kjøper 1 tar høyde for gebyret når han skal selge kontraktsposisjonen sin, og legger dette på som en omkostning […]
Read more » Eiendomsmeglers gjennomføring av videresalg av kontrakt til bolig under oppføring, fra forbruker til forbruker (transport av kontraktsposisjon)

Propteq-konferansen i London – med kundene i fokus

[…]kundene må stå i fokus. Digitaliseringen kan ikke komme for teknologiens skyld. Dette var hovedbudskapet på konferansen Propteq i London i forrige uke. Av: Carsten Pihl, analyseansvarlig i NEF Propteq-konferansen ble arrangert for tredje gang i London nå i februar. NEF deltok på konferansen for å se hva som er trendene innenfor utviklingen av proptech – teknologien rundt boligsalg. Britene ligger langt fremme i den teknologiske utviklingen, og London er byen der det skjer mest innenfor proptech i Europa. Derfor gir en slik konferanse muligheten til å se hva som kommer i horisonten. Samtalekonferanse På konferansen deltok en rekke leverandører, […]
Read more » Propteq-konferansen i London – med kundene i fokus

Ny eierseksjonslov – må sameiets vedtekter endres?

[…]funksjonshemmede, må megler også undersøke og opplyse om hvorvidt sameiet har innført den påbudte bytteordningen. Den nye eierseksjonsloven finner du her NB: Huseiernes Landsforbund har forslag til standardvedtekter for eierseksjonssameier tilgjengelig for  sine medlemmer, og anbefaling av disse kan være et godt råd til eierseksjonssameier som ikke har satt i gang arbeidet med nødvendige tilpasninger.   Du kan få hjelp fra NEFs juridiske avdeling! Trenger du juridisk bistand? NEFs juridiske avdeling kan hjelpe! Se mer om tjenesten, priser og vilkår […]
Read more » Ny eierseksjonslov – må sameiets vedtekter endres?

Milliardinvesteringer ved crowdfunding av eiendomsprosjekter

[…]Utbygger slipper derfor å stille garanti iht. bustadoppføringslova og kan gjennomføre budrunder for å oppnå høyere pris. Selv om fordelene er mange, er det også hindringer som må overvinnes for at finansiell crowdfunding skal nå sitt potensial her til lands. Manglende regulering og rettslige hindringer Det foreligger ikke en egen lov som regulerer crowdfunding her i Norge. Det er imidlertid flere lover som får anvendelse på crowdfunding i sin alminnelighet, for eksempel krav til vern om personopplysninger, IKT-regelverk, markedsføringsloven, regnskapsregler, straffeloven, skatteloven og merverdiavgiftsloven. I tillegg innebærer gjeldende finansregulatoriske regler (verdipapirhandelloven, aksjeloven mm), med sine konsesjonskrav, begrensninger i mulighetene for […]
Read more » Milliardinvesteringer ved crowdfunding av eiendomsprosjekter

De beste lånerentene i februar

[…]hender det ofte at man kan få et bedre tilbud enn listeprisen. Får du ikke et godt nok tilbud, kan du gå videre og sjekke hvilke tilbud du kan få i andre banker. Bruk gjerne lånetjenester som Penger.no eller lignende for å sende søknad til flere banker samtidig. De beste rentene på boliglån for februar 2018 Her er en oversikt over de 10 beste boliglånene for februar2018. Lånesum på 2 millioner kroner, innenfor 75 % av boligens verdi. 25 års løpetid.   Bank Landsdekkende/ regional Nominell rente Effektiv rente 1 Landkreditt Bank Landsdekkende 2,10 % 2,12 % 2 BN Bank […]

Boligprisene i januar: Boligprisene stiger 2,0 prosent, høyeste omsetning noen sinne

[…]for januar: -Omsetningsvolumene er høye og prisene er fornuftige. Balansen mellom tilbud og etterspørsel er god, og vi finner ikke grunnlag for de pessimistiske spådommene mange har gitt i 2017. Mange boliger solgt – lang salgstid Det ble solgt 6.762 boliger i januar 2018. Dette er 8,4 prosent flere enn i januar i fjor, og den høyeste januaromsetningen noen sinne. Men til tross for mange solgte boliger er salgstiden i snitt to uker lenger enn i januar 2017. Snitt på salgstid for januar var på 58 dager for landet. Raskest gikk boligmarkedet i Drammen med 29 dager, mens det tok […]
Read more » Boligprisene i januar: Boligprisene stiger 2,0 prosent, høyeste omsetning noen sinne

Transport av kontrakter

[…]Etter NEFs oppfatning er det liten tvil om at eiendomsmeglingsforetaket vil bryte dette forbudet dersom det inngås et eiendomsmeglingsoppdrag om videresalg der utbygger har satt et slikt vilkår. NEF har drøftet spørsmålet med Finanstilsynet som er enig i at et slikt vilkår vil omfattes av forbudet i emgll. § 6-3 (3). Ved inngåelse av prosjektoppdrag må eiendomsmegler som følge av det nevnte passe på at utbygger ikke stiller slike vilkår verken i salgsoppgave eller i kjøpekontrakt. Vilkår om at kjøper 1 skal være solidarisk ansvarlig med kjøper 2 Et annet vilkår NEF har fått spørsmål om, er der utbygger stiller […]

Nytt Forbrukertilsyn vil fortsatt følge opp «vesentlige opplysninger»

[…]badet, sa Elisabeth Lier Haugseth Temaet har vært på dagsorden hos Forbrukertilsynet (Forbrukerombudet) de to siste årene, og særlig i vinden i noen saker i fjor sommer og høst. Les mer: Forbrukerombudet vil holde øye på bolighandelen i år også Forbrukertilsynet vil fortsette kontrollen av dette, og avdelingsdirektør for bolig Tonje Hovde Skjelbostad kommenterer at det ser ut som om bransjens fokus på dette i fjor har gjort at det har blitt bedre. Nye boliger og ny teknologi Blant temaene som Forbrukertilsynet særlig vil se på er markedsføring av nye boliger. For nye boliger er det særlig viktig at forbrukerne får […]
Read more » Nytt Forbrukertilsyn vil fortsatt følge opp «vesentlige opplysninger»

Forbrukertilsynet vil passe på boligsalg i 2018

[…]har blitt Forbrukertilsynet Forbrukertilsynet er det som frem til nyttår het Forbrukerombudet. Tilsynet har (slik ombudet også hadde) ansvar for å følge opp markedsføring og standardvilkår i avtaler og kontrakter. Forbrukertilsynet fikk i fjor 13.252 skriftlige tips og klager. Av disse var bare 189 om eiendomsmegling. Mesteparten av disse klagene dreide seg om uadressert reklame. Klage til Forbrukertilsynet kan du lese mer om her [mc4wp_form […]
Read more » Forbrukertilsynet vil passe på boligsalg i 2018

Andelsleilighet

[…]bestemmelser. Ofte også egne husordensregler. Årlige møte der beboerne velger styre, bestemmer budsjett og felleskostnader. Les også:  Hva er forskjellen på borettslag og selveierleiligheter? Forkjøpsrett i borettslag: Dette bør du passe […]

GDPR – Hva betyr det for vår virksomhet?

[…]skal være lett tilgjengelig og sikre åpenhet om behandlingen. Formål Også etter GDPR er det forbudt å bruke personopplysninger til formål som er uforenlige med det opprinnelige formålet de ble samlet inn for. Nytt med forordningen er imidlertid at den inneholder en mer detaljert regulering av hva som er forenlige formål. Databehandler Databehandlere får mer omfattende lovfestede plikter etter GDPR sammenlignet med gjeldende rett, og kravene til hva en databehandleravtale skal inneholde lovfestes. Nye rettigheter for den registrerte GDPR gir den registrerte en rekke nye rettigheter, herunder rett til å ta med seg data mellom virksomheter (dataportabilitet). Andre nye rettigheter […]

Når kommer regningen fra eiendomsmegleren?

[…]i stand» som det står i eiendomsmeglingslovens § 7-4. Og handelen «har kommet i stand» når bud fra kjøper er akseptert. Les også: Slik velger du eiendomsmegler Tidligere var det slik at kjøperne betalte inn forskudd når kontrakten ble underskrevet. Dette forskuddet ble da brukt til å dekke eiendomsmeglerens regning. Nå er hovedregelen at det ikke er lov å kreve inn et slik forskudd. Dermed er det ikke noen penger å dekke regningen med. Noen eiendomsmeglere velger nå å sende regningen når hele oppgjøret er foretatt, og pengene for salget har kommet inn. Andre velger å sende regningen med en gang budet […]

Hvem eier bildet?– om bruk av bilder tatt i forbindelse med megleroppdrag

[…]av den første selgeren. Reklamasjonsnemnda ser det ikke urimelig om megleren opprettholder tilbudet om å dekke kostnadene til fotograf på 1.406 kroner.» Det er ikke sikkert at klagenemndas uttalelse om at boligselgeren ikke har noen rettigheter til bilden ville stå seg i en tvist mellom fotografen og boligselgeren. Det må uansett konkluderes med at all gjenbruk av bilder krever samtykke fra den boligselgeren det ble innhentet bilder på vegne av. Hva bør meglerne gjøre? Alle meglerhus burde lage en standardavtale som blir inngått med alle fotografer som underleverandører av meglerhuset. I tillegg til regulering av pris, mengde og kvalitet, bør […]
Read more » Hvem eier bildet?– om bruk av bilder tatt i forbindelse med megleroppdrag

Ønsker tryggere bolighandel, mer tid og bedre tilstandsrapporter

[…]12.00 andre dag etter visning. I dag er det klokken 12.00 første dag etter visning. Les mer: Budgiver: Ikke la deg finte ut av akseptfristen Behovet for ekstra tid er størst når boligen er ny i markedet. Formidlingsforbudet bør derfor bare gjelde første visningsrunde etter at boligen kom på markedet, står det i høringssvaret. Når kommer nye regler? Høringssvaret skal nå behandles i Justisdepartementet sammen med de andre høringssvarene. Deretter vil neste skritt være et lovforslag – lov proposisjon – fra departementet. Når denne kan ventes er […]
Read more » Ønsker tryggere bolighandel, mer tid og bedre tilstandsrapporter

Går sammen for å trygge bolighandelen

[…]man ønsker å kjøpe en bolig i områder med press i markedet, legges det opp til at bindene bud avgis fra morgenen dagen etter visninger som normalt finner sted om kvelden. Behovet for mer tid etter visning må balanseres mot begge forbrukerparters ønske om en rask avklaring. Etter partenes oppfatning kan en balansert løsning være at det stilles krav til at fullstendig salgsinformasjon og teknisk tilstandsrapport skal være helt åpent direkte tilgjengelig gjennom de vanlige markedskanalene samtidig som boligen legges ut på markedsportaler, og at korteste akseptfrist er 12:00 andre dag etter visning. Behovet for ekstra tid er størst når […]

Millionutbygging stanset av 100 år gammel avtale

[…]planlagt bygd ut i et område hvor det var en hundre år gammel negativ servitutt. Denne satte forbud mot deling av eiendommer eller bygging av mer enn én enebolig per eiendom. Lagmannsretten kom til at servitutten ikke var falt bort selv om reguleringsplanen tillot bygging av ytterligere en enebolig. Retten viste blant annet til at «småhusplanen» for Oslo var generell, og at servitutten ikke medførte at større areal måtte stå ubrukt. Lagmannsretten anså heller ikke at etterlevelse av servitutten ville medføre meningsløs ikke-bruk. Det ble særlig vist til at hensikten med servitutten nettopp hadde vært å opprettholde strøkets karakter. Selv […]
Read more » Millionutbygging stanset av 100 år gammel avtale

Når starter budrunden?

[…]denne fristen. Men slik er altså ikke reglene. De sier bare noe om hva som må være fristen i budet. Når budet sendes inn er ikke regulert. Men i og med at budgivere og kjøpere bør lese papirer og undersøke boligen, er det dumt å legge inn bud for tidlig. Les også: Budgiver: Ikke la deg finte ut av akseptfristen Merk at regelverket omtaler hvilke akseptfrister budgiverne kan sette i budet sitt. Men reglene sier ikke noe om når selgerne kan akseptere budet. Her er det vanlige avtalerettsregler som gjelder. Det betyr at selgeren kan akseptere bud når hun eller han […]

Megleransvar ved salg av festetomter

[…]regel vil utgjøre et menneskerettighetsbrudd for bortfester. Videre er det et generelt forbud mot urimelig høye festeavgifter. Reglene om oppregulering ved forlengelse er derfor kompliserte og vanskelig å praktisere korrekt uten at partene får juridisk bistand. Les også: Risikofylte transaksjoner – hva skal eiendomsmegler være oppmerksom på Virkninger av ukorrekte opplysninger om festeavgiften De nye oppreguleringsbestemmelsene har hatt store konsekvenser for mange festere. Vi ser saker hvor festeavgiften endres fra en årlig avgift på kr. 500 til over kr. 30 000 eller mer. Dette kan komme på toppen av at fester allerede har kjøpt eiendommen til markedspris, med bakgrunn i at reglene […]

Boliglånsforskriftens betydning for eiendomsbransjen – er profesjonelle aktører omfattet?

[…]samme kunde, fortsetter Hartmann. Forskriften har imidlertid ikke tilbakevirkende kraft. Lånetilbud som er akseptert i 2016 omfattes ikke av forskriften selv om lånet utbetales i 2017. – Vi har fått avklart av Finanstilsynet at avtaler om lån som er inngått i 2016 ikke vil regnes med på den såkalte fleksibilitetskvoten bankene har fått for å innvilge lån som ikke oppfyller forskriftens krav, sier Lous. Fleksibilitet for bankene For at forskriften ikke skal stenge for ethvert utlån i boligprosjekter hvor forskriftens krav ikke kan oppfylles er den opprinnelige fleksibilitetsbestemmelsen videreført, men med noen innskrenkinger. – Forskriftens § 8 åpner for at […]
Read more » Boliglånsforskriftens betydning for eiendomsbransjen – er profesjonelle aktører omfattet?

Tvangssalg av av ideell halvdel – tvunget deling av bolig med en fremmed?

[…]skal overtas av kjøperen utenfor kjøpesummen. Dersom medhjelperen mener at det ikke kan oppnås bud som tilfredsstiller første ledd, skal medhjelperen underrette saksøkeren og tingretten. I underretningen skal det opplyses om at innsigelser mot at saken heves, må fremsettes direkte for tingretten innen to uker fra avsendelsen av underretningen. Etter utløpet av fristen skal retten heve saken dersom den finner det klart at det ikke kan oppnås bud som tilfredsstiller første ledd.» Oppsummert innebærer «dekningsprinsippet» at saksøker må få et kronebeløp etter gjennomført tvangssalg for at tvangssalg skal kunne være gjennomførbart. Om dette ikke lar seg gjennomføre, har ikke saksøker […]
Read more » Tvangssalg av av ideell halvdel – tvunget deling av bolig med en fremmed?

7 spørsmål og svar om overtakelse av bolig

[…]veldig vanlig spørsmål om boligen. Basisen er at det som er avtalt gjennom salgsoppgaven og budgivning skal følge med boligen ved overtakelsen. Ofte brukes standardlisten for innbo og løsøre. Les mer om hva som skal følge med her: Løsøre og tilbehør 3. Hvor mange nøkler skal følge med boligen? Selger skal overlevere de nøklene til boligen som man har. Hvis man bare har to fordi man for eksempel har mistet én tidligere, er dette det som skal overleveres. Husk nøkler til boder, inngangsdører og garasjeanlegg! Les mer: Nøkler ved overtakelse av boligen? 4. Hvordan fyller vi ut overtakelsesprotokollen? Ved de fleste overtakelser […]

Beste rente på boliglån ved inngangen til 2018

[…]aktuelt å bytte til en annen bank. Se listen over og søk lån hos de bankene som gir deg best tilbud. Du kan også bruke en tjeneste som Penger.no for å sende samme søknad til flere banker. Hvor mye kan du låne?     Les også: Hvor dyr bolig er det fornuftig for deg å kjøpe? Husk finansiering før du går på visning! Ikke vis finansieringsbeviset i […]
Read more » Beste rente på boliglån ved inngangen til 2018

Her er de beste BSU-rentene før jul

[…]I vår oversikt var det over 1 prosentpoeng forskjell mellom storbankene og de beste tilbudene du får i markedet. Spar 25.000 kroner i året med skattefradrag Når du sparer i BSU, kan du spare inntil 25.000 kroner i året med skattefordel. Da får du 20 prosent skattefradrag på sparebeløpet. Viktige penger å ta med seg! Les mer om BSU-reglene her: BSU – smart sparing til bolig for unge Her er beste BSU-renter før jul Vi i Bolig360.no har funnet frem de beste BSU-rentene nå før jul i 2017.  Her ser du hvilke banker som har de beste tilbudene: Bank – Effektiv […]

Kommentar: De unge sitt syn på arbeidsforholdene i meglerbransjen

[…]kan påvirke de valg som gjøres på jobb. Det kan f.eks. være fristende å anbefale aksept av bud i en situasjon der det ikke er faglig grunnlag for anbefalingen. Les også: Bør eiendomsmeglerfullmektiger sikres en rimelig fast lønn? Konklusjon – Trygge vilkår og god oppfølging Eiendomsmeglerfullmektiger er i en opplæringsfase og trenger tryggere vilkår. Loven pålegger én ansvarlig megler per oppdrag jf. Emgll. § 6-2 (1). Eiendomsmeglerfullmektigen skal i en periode på to år skaffe seg «praktisk erfaring» før de kvalifiserer for eiendomsmeglerbrev jf. Emgll. § 4-2 (1) nr. 3. Den ansvarlige megleren har ansvaret for å følge opp eiendomsmeglerfullmektigen og […]
Read more » Kommentar: De unge sitt syn på arbeidsforholdene i meglerbransjen

Følger lamper med boligen på overtakelsen?

[…]er lamper man gjerne vil ha med boligkjøpet, kan man forsøke å legge inn dette som forbehold i budet. (Men det er ikke alltid selgerne vil godta dette forbeholdet. Da får man avgjøre hva som er viktigst, lampen eller boligen.) Og husk: Lyspærene skal følge med! Noen spør om dette også, men husk at lyspærene skal følge med de lampene som boligen overleveres […]

Boligkjøperforsikring

[…]forsikringen ikke dekker mangler ved boligen, men gir hjelp til selve klageprosessen. Du får tilbud om dette gjennom megleren i forbindelse med gjennomføring av et kjøp. NB: Boligselgere kan tegne eierskifteforsikring   Les også:  Slik reklamerer du på boligkjøpet Hva kan du reklamere på i […]

Borettslag, forkjøpsrett og lang overtakelsestid

[…]ikke ville være ferdigstilt før om et års tid. Kjøper benyttet dette som et «ess i ermet» i budrunden, og stakk av med seieren nettopp fordi han var villig til å gå med på denne lange overtagelsestiden. Må en som tar over andelen ved bruk av forkjøpsrett forholde seg til det som er avtalt om overtakelse? Må man godta ekstra lang overtakelsestid? Dette sier borettslagsloven § 4-17 andre ledd: Mot å betale løysingssummen kan forkjøpsrettshavaren krevje å få overta bustaden til den tida som følgjer av avtalen med ervervaren, og i alle fall når andelseigaren eller ein ny eigar har […]
Read more » Borettslag, forkjøpsrett og lang overtakelsestid

Hvor går eiendomsmeglingslovens nedre grense?

[…]rom for å gå i dybden, men arbeidet er planlagt publisert på et senere tidspunkt Innledning Tilbudet av tjenester rettet mot forbrukergruppen som skal kjøpe eller selge fast eiendom er i utvikling. Noen av tjenestene driver eiendomsmegling, mens andre definerer seg som noe annet enn eiendomsmegling. Fremveksten av tjenester som Propr[2], Megleselv.no[3], Livvin[4], Marton[5], Off Marked[6], Krogsveen Boligkjøpsrådgiver[7] og lignende tjenester har aktualisert spørsmålet om hvor den nedre grensen for hva som er eiendomsmegling går. Tjenestene bidrar også til utvikling av eiendomsmeglerrollen, og mellommannsrollen har vært i endring over lengre tid. Utviklingen reiser en rekke spørsmål. Bl.a. om hva eiendomsmegling […]
Read more » Hvor går eiendomsmeglingslovens nedre grense?

Må man overta kompostbinge når man kjøper bolig?

[…]boligen når du selger den? Kjøpere som ikke ønsker å overta komposten kan også ta forbehold i budet. Men hvis det ikke er sagt noe i salgsoppgaven, eller tatt forbehold er altså komposthauger og kompostbinger noe som kjøper må overta.  Selgere: Pass på varmkompost hvis du vil ha den med Noen selgere har installert varmkompostbinger til blant annet å kompostere matavfall. Hvis man ønsker å ta med disse til ny bolig, må man passe på å få med dette i salgsoppgaven. Husk å si fra til eiendomsmegleren din om dette.   Har du et spørsmål om bolighandel? Send det inn […]
Read more » Må man overta kompostbinge når man kjøper bolig?

Boligprisene i oktober: Flere boliger solgt i oktober i år enn i oktober i fjor

[…]ikke er unaturlig: -Sett i forhold til de fundamentale driverne som rente, inntekt og boligtilbud er det ikke unaturlig at markedet henter seg inn igjen etter en priskorreksjon som har vært sterkere enn de fundamentale faktorene tilsier. Det er grunn til å tro at boligmarkedet vil utvikle seg mer balansert gjennom 2018, enn de voldsomme svingningene vi har sett i 2016 og 2017, sier Geving. Ikke unaturlig: – Det er ikke unaturlig at markedet henter seg inn igjen etter en priskorreksjon som har vært sterkere enn de fundamentale faktorene tilsier, kommenterer NEFs Carl O. Geving. Volumene indikerer velfungerende marked – […]
Read more » Boligprisene i oktober: Flere boliger solgt i oktober i år enn i oktober i fjor

OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

[…]og gasspeis medfølger. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til […]
Read more » OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

Regler for budgivning

[…]til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en […]

Hvor mye kan jeg låne? Dette betyr «5 ganger inntekten»

[…]skal du kunne tåle at renten går opp til over 7 prosent. Dermed kan det være at du får tilbud om lavere lånesummer i banken fordi du har mye utgifter ellers. Les også: De beste lånerentene i februar   Lån til 5x inntekt Infogram [mc4wp_form id=»6105″] Se hva boligprisene er der du […]
Read more » Hvor mye kan jeg låne? Dette betyr «5 ganger inntekten»

Endringer på studiet gjør studentene bedre forberedt

[…]På landsmøtet i Tromsø 2016 ble det besluttet å jobbe for at innføres et tilbud om praksisperiode i studiet, slik at de nyutdannede får bedre forståelse for hva som venter dem i megleryrket. Les også: NEF vil innføre praksis i eiendomsmeglerstudiet Etter et godt samarbeid mellom BI og Norges Eiendomsmeglerforbund er det besluttet å innføre en ordning med Internship på BI i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. De faktiske endringene som nå skjer i studiet er at studentene kan ta Internship som et kurs under eiendomsmeglerstudiet. Kurset består av en teoretisk del og av en praksistid i et eiendomsmeglingsforetak eller hos […]
Read more » Endringer på studiet gjør studentene bedre forberedt

Tinglysingen blir enklere

[…]vi fortsette å utvikle tjenester som forenkler samhandlingen, blant annet løsninger knyttet til budvalidering og finansieringsbevis,» avslutter […]

Kommentarer til statsbudsjettet 2018

[…]forslag om å begrense kommunenes mulighet til å øke eiendomsskatten. Regjeringen holder i budsjettforslaget fast ved kursen om å ikke beskatte folks primærbolig ytterligere, og da er det også et viktig signal til kommunene å følge opp dette, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Les også: Regjeringens forslag til statsbudsjett: Slik blir boligskatten i 2018 I proposisjon S 1 heter det at Justisdepartementet skal etter planen legge fram en lovproposisjon for å trygge bolighandelen for forbrukere i 2018. – NEF er positive til signalene fra regjeringen om at det i løpet av 2018 vil komme en lovproposisjon for […]

Regjeringens forslag til statsbudsjett: Slik blir boligskatten i 2018

[…]Carsten Pihl NB: Denne artikkelen ble skrevet i oktober 2017 etter at statsbudsjettet ble lagt frem av regjeringen. Endelig budsjett var klart 22. november, og er omtalt på NEFs forbrukernettsted Bolig360.no: Skatt på bolig i 2018 – slik er satsene Torsdag la finansminister Siv Jensen (bildet) frem statsbudsjettet for 2018. Og det er disse tallene som vil avgjøre boligskatten for 2018. Budsjettet inneholdt en del små, men viktige endringer for boligeiere. Både de som bare eier sin egen bolig, og for de som er utleiere. SPØRSMÅL?  Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Carsten Pihl er forbrukerrådgiver for bolighandelen og […]
Read more » Regjeringens forslag til statsbudsjett: Slik blir boligskatten i 2018

Oppmann Geving – les portrettintervju fra Finansavisen

[…]i bransjen er luket bort. Det samme med lokkeprising som felte 10 meglerkjeder i fjor. Forbrukerombudet var ikke nådig i sin kritikk. – Vi hadde et oppgjør internt. Jeg vil gi ros til meglerne i Oslo og Bergen som sto opp og erkjente problemet. Selvjustisen i bransjen er blitt sterkere. Konkurransen blant meglerne er tøff. I tider med sterk prisstigning popper det opp nye meglerkontorer og ferske meglere som vil kjempe seg inn hos kundene. Det så vi også i fjor. Noen gikk langt ned i pris for å sikre seg oppdrag. – Det er ikke heldig. Når enkelte meglere […]
Read more » Oppmann Geving – les portrettintervju fra Finansavisen

Høyesterett avliver «prosentlæren» i avhendingsloven

[…]selger følger allerede av ordlyden. Les også: Hvordan skal eiendomsmegler håndtere «hemmelige bud» Viktig presisering – prosentregning er ikke avgjørende Vi er glad for at Høyesterett har kommet med denne tydelige presiseringen. Etter vår oppfatning er det ikke overraskende da vi hele tiden har ment at det er nettopp slik Kistebakkanedommen – og tidligere dommer – må forstås. Ettersom det har vært stor uenighet på akkurat dette punktet, er imidlertid Høyesteretts presisering veldig velkommen: Prosentregning er ikke avgjørende og overstyrer på ingen måte jussen. Spørsmålet om hvordan prosentandelen skal beregnes; Etter at de generelle retningslinjene for mangelsvurderingen er fastslått, gikk […]
Read more » Høyesterett avliver «prosentlæren» i avhendingsloven

Hvordan selge bolig til en utenlandsk statsborger som ikke har D-nummer?

[…]til eiendomsmegler der budgiver/kjøper er utenlandsk statsborger og ikke har D-nummer UNDER BUDRUNDEN; Budgiver må fremvise gyldig legitimasjon (f.eks. bankkort med bilde, pass), men det er ikke krav om D-nummer på dette stadiet. Som eiendomsmegler bør du allerede på dette stadiet opplyse partene om at D-nummer etterhvert vil være påkrevet dersom denne budgiveren skal kunne få eiendommen overskjøtet til seg, og at dette er en prosess som kan ta tid. Som eiendomsmegler må man også allerede på dette stadiet forsikre seg om at selger er innforstått med at det kan ta mer tid enn vanlig å få gjennomført oppgjøret, dersom […]
Read more » Hvordan selge bolig til en utenlandsk statsborger som ikke har D-nummer?

Takstforeninger slår seg sammen

[…]i spørsmål som berører bransjen, og samtidig effektivisere et omfattende service- og tjenestetilbud til medlemmene, sier Audun Bøhn, styreleder i NITO Takst i en pressemelding. Synergier Den nye organisasjonen kommer også til å nyte godt av synergieffekter i forhold til oppgaver knyttet til IT-drift, sertifisering, kurs og etterutdanning. – Å samordne systemene for dette vil være effektiv forenkling for oss selv, samtidig som takstmenns kompetanse kan synliggjøres på en mer ensartet og dermed tydeligere måte enn hittil, sier Ottar M. Skare, president i Norges Takseringsforbund. Samme personer Organisasjonene har allerede et felles etisk regelverk, som blir videreført i den nye […]

NEF på rundebordskonferanse om bolighandel og forbrukere

[…]sammen med andre organisasjoner som Huseiernes Landsforbund, EiendomNorge, JussBuss, Forbrukerombudet og Forbrukerrådet. Bred enighet om behov for utredning I diskusjonene kom det frem flere ulike utfordringer i dagens bolighandel. NEF pekte særlig på avhendingsloven og forbrukerens rettslige posisjon, på at det trengs regulering av takstbransjen, tidsaspektet i bolighandelen og regelverket knyttet til markedsføring av boliger. Dette var også punkter som flere andre organisasjoner tok opp. Det var derfor en ganske bred enighet om at det nå bør gjøres noe med regelverket, og at det er behov for en helhetlig gjennomgang av de problemstillingene som reises. Viktig at NEF høres! -Eiendomsmegleren […]
Read more » NEF på rundebordskonferanse om bolighandel og forbrukere

Nytt rundskriv fra Finanstilsynet – Oppfølging av eiendomsmeglerfullmektiger

[…]vil kunne få store konsekvenser. Eksempler på slike oppgaver er befaring, salgsforhandlinger/budrunden og gjennomføringen av oppgjøret. De meste sentrale dokumentene i oppdraget, så som salgsoppgaven, akseptbrev, budjournal, kjøpekontrakt og oppgjørsoppstillingene bør normalt kontrolleres av ansvarlig megler før publisering og utsendelse. Ansvarlig meglers kontroll av salgsoppgaven omfatter både kontroll av at den inneholder minimumsopplysningene som loven krever, men også kontroll av underlagsinformasjonen for å forsikre seg om at alle vesentlige opplysninger er tatt med i salgsoppgaven, presentert på en dekkende og forsvarlig måte. Kontrollen den ansvarlige megler gjør må dokumenteres. Den ansvarlige megler skal følge opp hvert enkelt oppdrag han eller […]
Read more » Nytt rundskriv fra Finanstilsynet – Oppfølging av eiendomsmeglerfullmektiger

Arendalsuka: Derfor diskriminerer boligmarkedet ungdommen!

[…]står sentralt? Den globale urbaniseringstrenden viser at flere og flere vil bo sentralt. Tilbudssiden klarer ikke å dekke etterspørselen etter boliger. Det gir høye boligpriser. Samtidig er det i de største byene ungdom vil bosette seg. Hvordan kan vi utvikle byer og tettsteder til også å bli tilgjengelige og gode boområder for unge? Hva mener de ulike partiene må gjøres for å komme denne utfordringen i møte? Få med deg debatten! Tid: Fredag 18. august kl. 10.00-11.30 Sted: Arendal kino Medvirkende: Oppspill til debatten: Thor Eek, adm. dir NBBL Helge Andre Njåstad, stortingsrepresentant (FrP) Marianne Marthinsen, stortingsrepresentant (AP) Carl O. […]
Read more » Arendalsuka: Derfor diskriminerer boligmarkedet ungdommen!

Hva driver boligmarkedet?

[…]fylker. NEF hadde klare indikasjoner på det motsatte, og advarte mot at ubalanser mellom tilbud og etterspørsel kunne drive frem pris- og gjeldspiraler i pressområdene. Bakteppet var en bekymringsfull kombinasjon av lav boligproduksjon i forhold til befolkningsvekst, god sysselsetting, gode inntekter og lav rente, skriver Geving. – Motivasjonen for å lage undersøkelsen var å øke kunnskapen om hva som driver prisene i boligmarkedet. Målet er ikke å få rett, eller å understøtte særinteresser. Målet er å utvikle et bedre beslutningsgrunnlag for politiske og kommersielle aktører, i håp om at det kan bidra til mindre kraftige svingninger i markedet, skriver Geving […]

Boligprisene i juli – normal nedgang

[…]landsbasis, mens fallet i Oslo er sterkere enn normalt. Det er stort sett god balanse mellom tilbud og etterspørsel på landsbasis, mens Oslo er preget av en sterkere tilbudssiden og endring til kjøpers marked, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund. Geving peker på at mange selgere denne sommeren har mange selgere nedjustert sin prisforventninger og imøtekommet kjøperne. Men: -Priskorreksjonen synes noe sterkere enn de underliggende forholdene tilsier, og kan tilskrives usikkerhet i markedet med en overreaksjon på utlånsforskriften, sier Geving. Flere omsettinger i juli enn i 2016, færre enn vanlig Juli er en stille måned i boligmarkedet, […]

Boligprisene for juni: Nedgang på landsbasis, bare én by med litt stigning

[…]er mer nervøst enn på lenge, kjøperne sitter på gjerdet og det bygges opp et større utbud av boliger. Da faller prisene, og vi må nok forvente en periode med noe svakere utvikling, kommenterer Carl O. Geving. Samtidig peker Geving på at de fundamentale faktorene peker på et rolig boligmarked: -Dette underbygges av at Bodø har vekst samtidig som Oslo har et større fall. Det er ingenting i de fundamentale forholdene som tilsier et så stort sprik mellom to byer som begge har vært preget av prispress de siste to årene – annet enn at forventningen i Oslo er over […]
Read more » Boligprisene for juni: Nedgang på landsbasis, bare én by med litt stigning

Prisvekst på sommerhytter

[…]har hatt flest salg, noe som er naturlig når dette også er blant regionene med størst utbud av hytter for salg. I snitt tar det 91 dager å selge en fritidsbolig ved sjøen. Det er en nedgang på 14 dager fra samme periode året før. Raskest gikk det å selge fritidsbolig på Nøtterøy med et snitt på 13 dager. Tregest gikk det i Egersund med et snitt på 196 dager. Les også: Sjekkliste for hyttekjøp – dette skal du se etter Dyrest i Tvedestrand I det siste året har Tvedestrand vært landets dyreste sjøhyttekommune. En gjennomsnittlig fritidsbolig i Tvedestrand koster kr. […]

Byggteknisk forskrift fornyes og forenkles – TEK17

[…]studentboliger Det er behov for å bygge flere studentboliger så flere studenter kan få tilbud om rimelig bolig. Studentboliger er ikke å regne som livsløpsboliger og kan ha andre krav. For å gjøre det rimeligere å bygge studentboliger blir det reduserte krav til snuareal for rullestol i disse og kravet om sportsbod fjernes. I tillegg reduseres krav til lydisolasjon mellom rom i boenhet og fellesareal. Dette er forenklinger som er etterspurt av […]
Read more » Byggteknisk forskrift fornyes og forenkles – TEK17

NEF ønsker høyere prioritering av trygg bolighandel

[…]opp Forbrukerrådets ønsker om mer tid i boligomsetningen (ved å forlenge formidlingsforbudet), og ønsker å «gjeninnføre boligkjøpernes adgang til å få en markedsvurdering utført av takstmannen til støtte for sin kjøpsvurdering. Familie og kulturkomiteen på Stortinget har gitt sin støtte til forslaget uten innvendinger. Les hele forslaget og komiteens tilrådning her.  «NEF er  bekymret for at saken ikke gis tilstrekkelig politisk prioritet til at nødvendige beslutninger blir tatt og gjennomført.» Behov for gjennomgang av ansvarsforholdene NEF har i sine kommenterer til forslaget pekt på at det er behov for en gjennomgang av ansvarsforholdene etter avhendingsloven. Avhendingsloven er preget av generalklausuler […]
Read more » NEF ønsker høyere prioritering av trygg bolighandel

Er bekymret, men tror ikke på markant omslag

[…]er det grunn til å minne om at boligprisutviklingen er et resultat av forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Lave renter har bidratt sterkt til prisveksten i pressområdene, en utvikling vi kunne bremset dersom boligproduksjonen hadde vært høyere på et tidligere tidspunkt, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. – Når boligforsyningen har begynt å ta seg opp og vi ser at boliglånforskriften bidrar til å bremse det sterke oslomarkedet, er boligmarkedet i pressområdene i ferd med å gjenvinne balansen. Vi håper nå at den utflatingen vi nå ser i boligmarkedet vil føre til en lavere gjeldsvekst framover og […]
Read more » Er bekymret, men tror ikke på markant omslag

Boligprisene for mai: Oslo trekker boligmarkedet ned

[…]i litt for lang tid har vært preget av for mye følelser. Det er en bedring i balansen mellom tilbud og etterspørsel, og framtidsutsiktene for de fundamentale driverne som renter, arbeidsmarkedet og kapitaltilgang er fortsatt positive, og det bidrar til mange omsetninger og relativt høye priser, sier Carl O. Geving. Særlig gjelder dette Oslo-markedet som steg over 20 prosent i 2016, og fortsatt ligger an til en tolvmånedersvekst på over 15 prosent. -Vi opplever at kjøperne spesielt i Oslo-regionen har tatt inn over seg at ingenting vokser inn i himmelen. Boligmarkedet skal først og fremst være et tilgjengelig gode for så […]
Read more » Boligprisene for mai: Oslo trekker boligmarkedet ned

Hjelp! – Bortfester gir ikke samtykke til salg av hus på festetomt

[…]at han ikke får overta eiendommen. Les også: Hvordan skal eiendomsmegler håndtere «hemmelig bud»? What’s in it for me En mulig tilnærming til de tilfeller der bortfester fremmer rettslig tvilsomme krav om økt festeavgift, er å se forhandlingen i et litt større perspektiv. Ved å undersøke om bortfester kan ha noe kjøper ønsker seg, kan det hende både kjøper og bortfester vil få det de ønsker seg ut av handelen. Trenger kjøper en båtplass, en parkeringsplass, veirett, eller bare å få kappet noen trær på bortfesters eiendom, kan dette være anledningen hvor man fremforhandler slike goder for kjøper, mot at han […]
Read more » Hjelp! – Bortfester gir ikke samtykke til salg av hus på festetomt

NEF på høring om Finansmarkedsmeldingen

[…]lenge har vært svak, sa Carl O. Geving. – Etter NEFs oppfatning bør man ha hovedfokus på tilbudssiden i reguleringen av boligmarkedet og sørge for forutsigbarhet på etterspørselssiden. Reguleringen av etterspørsel bør nå få virke en tid til vi ser effektene i markedet, før man vurderer endringer, sa Geving […]

Forbrukerombudet slår ned på «Norsk Eiendomsmegling»

[…]til å bruke «MNEF» i markedsføringen. (Se paragraf 8.) -Vi er glade for at også Forbrukerombudet har tatt tak i denne saken. Det er viktig at norske forbrukere ikke blir villedet når de kjøper bolig i utlandet, sier advokat Nina F. Skumsrud i NEFs juridiske avdeling. Finanstilsynet har advart tidligere Forbrukerombudet er ikke den første norske myndigheten som har hatt «Norsk Eiendomsmegling» i søkelyset. Finanstilsynet sendte i januar i år ut en markedsadvarsel om selskapet der de blant annet skriver: Finanstilsynet gjør oppmerksom på at Norsk Eiendomsmegling ikke har tillatelse fra Finanstilsynet som norsk eiendomsmeglingsforetak i henhold til lov om […]
Read more » Forbrukerombudet slår ned på «Norsk Eiendomsmegling»

Beskjeden boligprisstigning i april

[…]i pressområdene, har 2017 alle tegn til å bli et år preget av bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, kommenterer Carl O. Geving, administrerende direktør i NEF. Stiger mest rundt Oslo Slik er prisstigningen i ulike markeder i april 2017: Oslo: +0,6 % Bergen: -0,3 % Stavanger: +0,1 % Trondheim: -0,2 % Tromsø: 0 % Kristiansand: -0,3 % Ålesund: -0,5 % Carl O Geving er positiv til at prisveksten i Oslo ser ut til å bremse: -Det er særlig positivt at den voldsomme prisveksten i Oslo avtar, her er prisnivået i dag så høyt at det ekskluderer mange fra å […]

Hvorfor gir noen hemmelige bud i en budrunde?

Hemmelige bud blir ikke hemmelige for alltid. Her er en liten oppklaring om bud som andre budgivere ikke skal få vite noe om. Av: Carsten Henrik Pihl, forbrukerrådgiver for bolighandelen    Jeg får mange spørsmål fra forbrukere, og det det spørres mest om er budrunden. Her forlede fikk jeg et meget godt spørsmål om det som kalles «hemmelige bud»: «I en budrunde jeg var med i, ble det lagt inn et hemmelig bud med kort frist. Er dette lov?» SPØRSMÅL? Innlegget er skrevet av Carsten Pihl, forbrukerrådgiver for bolighandelen hos Norges eiendomsmeglerforbund. Han svarer på spørsmål om boligkjøp, boligsalg og […]
Read more » Hvorfor gir noen hemmelige bud i en budrunde?

Kjøpe aksjeleilighet? Dette må du passe på!

[…]delvis etter borettslagsloven. Det er et årlig møte der beboerne velger styre, bestemmer budsjett og felleskostnader. Ved kjøp av aksjeleilighet, må man som kjøper derfor sjekke de samme tingene som ved kjøp av borettslag. Se under. Les også: Papirene du må bruke mest tid på når du skal kjøpe bolig! Ikke dokumentavgift ved kjøp av aksjeleilighet Det er ikke dokumentavgift ved kjøp av aksjeleilighet. Dette fordi endringer registreres hos forretningfører i aksjeeierboken, og ikke i tinglyses hos Kartverket. Normal må det betales et gebyr til forretningfører for denne registreringen. Det er kjøperen som tar regningen for denne registreringen. NB: Når du […]
Read more » Kjøpe aksjeleilighet? Dette må du passe på!

Mer moderat vekst i boligmarkedet

[…]i mars 2017. – Boligmarkedet er stadig preget av regionale forskjeller i balansen mellom tilbud og etterspørsel. Den lave renten og en differensiert boliglånsforskrift gjør at svake markeder unngår fall. Pressområdene vil fortsatt være preget av at det tar tid å bygge nok boliger til å møte etterspørselen. Etter ekstremåret 2016 kan vi med glede konstatere en mer moderat boligprisutvikling i 2017. Oslo-regionen ligger an til å få et mer normalt «vårslipp», samtidig som boliglånsforskriften begynner å virke etter hensikten. Det ligger dermed an til et noe mer moderat boligår i Oslo, selv om det vil ta tid før boligproduksjonen […]

E-tinglysing – forenkling til besvær?

[…]presiseringer og forbehold vedrørende tinglyste heftelser og servitutter i prospekt og bud/budaksept. Selger bør i større grad enn tidligere ta forbehold om at selger ikke er ansvarlig for å slette annet enn pengeheftelser i grunnboken, eventuelt bør selger spesifisere særskilt hvilke andre heftelser selger skal besørge slettet før overtakelse. Hvis tiden tillater det og selger ser seg tjent med det, kan et alternativ være at selger rydder opp i grunnboken i forkant av den planlagte transaksjonen, for å unngå unødvendige diskusjoner og forsinkelser i salgsprosessen. Den nye ordningen innebærer også at långivere i større grad må foreta en selvstendig vurdering […]

Finansministeren med kred til NEF –  En anerkjennelse av vårt arbeid, sier Carl O. Geving

[…]vårt ansvar bevisst. Med den markedskunnskapen vi besitter, har vi en rolle med å balansere budskapet der andre hauser for å få oppslag, sier han, og fortsetter: -Forbrukere trenger holdepunkter å navigere etter, og det er blant andre NEFs ansvar å bidra med nøktern informasjon. Medlemmer med høye faglige kvalifikasjoner Finansministeren var også meget rosende til NEFs medlemmer, og måten de utfører sitt arbeid på. Det er hyggelige ord i en situasjon der eiendomsmeglere ikke alltid får ros for strevet: «Norges Eiendomsmeglerforbund representerer medlemmer som har høye faglige kvalifikasjoner, og som har omfattende erfaring fra bransjen. Mitt inntrykk er at […]
Read more » Finansministeren med kred til NEF –  En anerkjennelse av vårt arbeid, sier Carl O. Geving

8 tips om bolig og skatt til selvangivelsen for 2016

[…]24 måneder. Tiden starter å telle ved faktisk innflytting (ikke overtagelse), og slutter ved budaksept (!) – ikke utflytting. Hvis du derimot har for kort botid, må du betale skatt av gevinsten du har fått. Også her må du passe på at du kan redusere gevinsten med en del fradrag. Du kan for eksempel trekke fra utgifter til eiendomsmegleren, takst og andre kostnader ved salget. Les mer om gevinstskatt her:  Må du betale skatt av boligsalget? 7. Solgt bolig med tap – du kan kanskje få fradrag! Boligprisene steg de fleste steder i landet i 2016, men noen steder gikk […]
Read more » 8 tips om bolig og skatt til selvangivelsen for 2016

Hvordan skal eiendomsmegler håndtere «hemmelig bud»?

[…]problem å håndtere i selve budrunden. Men – det er viktig at eiendomsmegler forklarer at både budet og budgivers navn vil blir ført i budjournalen som selger og kjøper mottar en kopi av etter at handel er inngått. Dette slik at budgiver ikke er i den tro at navnet hans aldri vil fremkomme noe sted. Samtidig kan eiendomsmegler med fordel forklare at dersom noen andre enn kjøper/selger ber om å få innsyn i journalen vil alle navn være anonymisert. Dersom budgiver ikke ønsker at navnet registreres noen sted, vil bud måtte inngis av noen andre på hans vegne. Holde selve […]
Read more » Hvordan skal eiendomsmegler håndtere «hemmelig bud»?

Blockchain-guru i Oslo: Slik vil blockchain påvirke eiendomshandelen

[…]vil få store konsekvenser for eiendomshandel, og skal man være med bør man starte nå. Det var budskapet fra Alex Tapscott til norske eiendomsmeglere i Oslo på torsdag. Av: Carsten Pihl, forbrukerrådgiver for bolighandelen i NEF Kanadieren Alex Tapscott er en av to forfattere av boken Blockchain Revolution – et av standardverkene om den nye teknologien som vil påvirke handel og også eiendomshandel i årene som kommer. Tapscott holdt torsdag foredrag på EiendomNorge-konferansen. Vi fikk også en liten prat etter foredraget. Hva er blockchain? I de siste årene har blockchain blitt et «buzzword» innenfor digitalisering. Teknologien skal kort fortalt kunne […]
Read more » Blockchain-guru i Oslo: Slik vil blockchain påvirke eiendomshandelen

Forbrukerombudet stiller krav til selge-selv-løsninger

[…]enn det som var tilfelle. Les også: Selvsalgtjenesten møter graverende kritikk fra Forbrukerombudet Forbrukerombudet ba selskapet om å endre markedsføringen, og Propr har gitt tilbakemelding om at de vil etterkomme kravene. Også tjeneser som I-BO og MegleSelv har blitt gransket av Forbrukerombudet. Disse tjenestene har fått innspill til hvordan tjenestene kan gjøres mest mulig forbrukervennlig. En enkel og tydelig prismodell er en løsning. Tydelig klargjøring av forskjellen på å bruke eiendomsmegler og selge-selv-løsning er en annen. Vil følge nøye med Forbrukerombudet varsler at de kommer til å nøye med på tjenestene og markedsføringen i tiden fremover. De er særlig opptatt av […]
Read more » Forbrukerombudet stiller krav til selge-selv-løsninger

Aksjeleilighet

[…]omtrent som et borettslag. Det er et årlig møte der beboerne velger styre, bestemmer budsjett og felleskostnader. Ved kjøp av aksjeleilighet, må man som kjøper derfor sjekke de samme tingene knyttet til fellesgjeld mm som ved kjøp av borettslag. Les mer her: Se to ganger på fellesgjelden i […]

Slik kan vi få færre krangler i bolighandelen

[…]og bedre språkbruk i takster og salgsoppgaver vil kjøpers forventning (og i noen tilfeller bud-iver) bli bedre styrt. Domstolene har vært inne på at det må bli klarere språk i den skriftlige dokumentasjonen av boligen. Eiendomsmeglere, takstmenn og boligselgere bør merke seg følgende setning avgitt i en lagsmannsrettsdom før sommeren 2015: «Etter lagmannsrettens vurdering er de mer indirekte opplysningene om ufaglært arbeid, sluk og varmekabler samt et generelt utsagn om at oppussing må påregnes, ikke tilstrekkelig til å gjøre de store manglene ved badet påregnelige[…]». Klar tale! Lagmannsretten er altså klar på at opplysninger om mulige farer ved en bolig […]
Read more » Slik kan vi få færre krangler i bolighandelen

Boligpolitikk inn i valgkampen

[…]og urbanisering, og regionale forskjeller øker. Hovedproblemet er at ubalanser mellom tilbud og etterspørsel skaper usikkerhet i husholdningene, prissvingninger og økonomisk ustabilitet. NEF jobber for mer balanserte markeder som holder prisutviklingen i sjakk, og gir jevn og god aktivitet for våre medlemmer. Det er vinn vinn for forbrukere og meglere. NEF leverte innspill til stortingspartienes programkomiteer allerede i januar 2016, for å kunne påvirke partienes politiske programmer for stortingsperioden 2017-2021. Partiprogrammene vedtas på partienes landsmøter våren 2017, og danner utgangspunkt for alt politisk arbeid i regjering og opposisjon for de neste fire årene. I valgkampen vil partiene løfte fram sine […]

Når eiendommen er bevaringsverdig

[…]31-1 om bygninger med kulturminneverdi. Det vil også være mulighet for å vedta midlertidig forbud mot tiltak i medhold av plan- og bygningslovens § 13-1, i påvente av en bevaringsregulering. Bevaringsregulering Det neste bevaringsnivået er der eiendommen er formelt bevart etter plan- og bygningsloven. Dette kan skje gjennom kommuneplanens arealdel eller ved reguleringsplan. Der eiendommer er regulert til bevaring ved reguleringsplan vil det være et begrenset handlerom for hva som kan tillates av endringer på eiendommen. Etter plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 6 gis kommunen adgang til å «Sikre verneverdier i bygninger og andre kulturminner, og kulturmiljøer, herunder vern […]

Boligprisene stiger i februar

[…]dersom finansministeren hadde skjerpet utlånskravene for mye, kommenterer NEFs Carl O. Geving. Tilbudsunderskudd Østlandsregionen og Oslo spesielt er fortsatt preget av tilbudsunderskudd og høy kjøpekraft. Veksten i Oslo er fortsatt – ikke overraskende – ekstremt sterk med 24 prosent på 12 måneder. -De fundamentale driverne er stabile i denne regionen. Oslo har for få boliger og kjøpekraften er stabilt høy. Samtidig får vi meldinger om at flere meglerforetak melder om stor ordreinngang, men at mange av oppdragsgiverne ikke tørr å selge før de får kjøpt en ny bolig, forteller Carl Geving i NEF. -De nye utlånsreglene må antas å få […]

Selvsalgtjenesten møter graverende kritikk fra Forbrukerombudet

[…]økonomiske valg på feil premisser, sier fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet til DN.no. Forbrukerombudet har regnet seg fram til at totalprisen i praksis for bruk av tjenesten for de aller fleste av kundene blir 32.800 kroner, og ikke 4900 kroner som Propr markedsfører seg med. Les hele brevet fra Forbrukerombudet her. Ikke alle kan bli eiendomsmegler Forbrukerombudet reagerer også på at de i markedsføringen av tjenesten bruker begreper som «Nå kan alle bli en eiendomsmegler» og «Pass litt på hva du sier om eiendomsmeglere. Plutselig er du en». – Det medfører ikke riktighet at forbrukeren selv «plutselig» kan være […]
Read more » Selvsalgtjenesten møter graverende kritikk fra Forbrukerombudet

NEF med høringsinnlegg om eierseksjonsloven

[…]og boligprisene har utviklet seg i pressområdene. Utfordringen er imidlertid at dagens forbud er enkelt å omgå, derfor vil det være mer effektivt å revidere bestemmelsen slik at begrensningen blir reell og lukker muligheten for omgåelse. Særlige forhold som gjelder små sameier. I små sameier (f.eks. fra 2 til 4 seksjoner) er det en god del praktiske utfordringer i den daglige driften. Salgsprosser kan blir vanskeliggjort – i verste fall stoppe opp – som følge uenighet mellom seksjonseierne som ikke lar seg løse fordi det er stemmelikhet ell. Det er beklagelig at departementet ikke har hatt tid til å undersøke […]

– Smart teknologi er eiendomsmeglerens beste venn

[…]utnyttelse av ressurser Utvalget legger i sine forslag opp til bedre og enklere kobling mellom tilbud og etterspørsel på tjeneste- og produktområder hvor det er et markedspotensial for delingsøkonomi. Utvalget legger til grunn at bedre utnyttelse av ressurser og arbeidskraft er et viktig samfunnshensyn. Delingsøkonomien har i dag et begrenset omfang, og omfatter primært enkle tjenester som overnatting, transport, deling av verktøy, o.l. Utvalget utreder behovet for regulering av rettigheter og plikter mellom aktører i delingsøkonomien, skatteinnkreving, konkurranseforhold, forbrukervern, arbeidstakervern, mv. Profesjonell eiendomsmegling er underlagt et strengt forbrukervern gjennom eiendomsmeglingsloven. Hensynet til forbrukernes interesser i livets viktigste transaksjon veier så […]
Read more » – Smart teknologi er eiendomsmeglerens beste venn

Forbrukerombudet vil holde øye på bolighandelen i år også

[…]ekstra øye på i 2017. Torsdag presenterte Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth planene for ombudets arbeid i 2017. Ombudet har et særlig ansvar for å følge opp markedsføring og kontraktsvilkår i forbrukerforhold. Vakthunder: Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth og fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad fortalte denne uken om hva de skal følge ekstra godt med på i eiendomshandelen i år. Fredag vil NEF med styreleder Kurt Buck og administrerende direktør Carl O. Geving i spissen treffe Forbrukerombudet på det årlige kontaktmøtet mellom forbundet og ombudet.  Ser på digital markedsføring Et av områdene Forbrukerombudet skal se på i år er digital markedføring. Både på generelt […]
Read more » Forbrukerombudet vil holde øye på bolighandelen i år også

Snittboligen i Norge kostet 3,4 millioner kroner i 2016

[…]6,3 millioner kroner i fjerdekvartal. Mye av prisstigningen henger sammen med historisk lavt tilbud av boliger i Oslo. Grafen under viser at mye av prisstigningen nok henger sammen med meget lavt tilbud av boliger, og dermed lav omsetning. Grafen sammenligner boligpriser (rød linje) med antall omsettinger (blå sløyler) kvartal for kvartal fra 2013 til 2016. Der ser man at første kvartal 2016 hadde det laveste omsettingstallet i denne perioden.   Dette kostet gjennomsnittsboligen i de ulike fylkene i 2016 Alle priser i millioner kroner Oslo: 6,0 Akershus: 4,5 Hordaland: 3,4 Sør-Trøndelag: 3,4 Rogaland: 3,3 Vestfold: 3,2 Troms: 3,1 Buskerud: 3,1 […]
Read more » Snittboligen i Norge kostet 3,4 millioner kroner i 2016

Slik vinner du budrunden

[…]står du i kampen om å legge inn de riktige budet. 5. Ikke vent til siste sekund med å legge inn bud Noen budtaktikker sier at du skal legge inn bud så sent som mulig opp mot den akseptfristen som er nå. Men ikke bli for lur, det kan straffe seg. For når et bud har en akseptfrist, er selgeren nødt til at aksepten skal nå frem til budgiveren før fristen går ut for at aksepten skal være gyldig. Dette skal gjøres skriftlig fra selgeren, og det tar nødvendigivis litt tid. Derfor trenger eiendomsmegleren og selgeren litt tid før akseptfristen […]

Retech-kartet januar 2017: Digitalisering vi trenger

[…]og databaser robotene har tilgang til. Det kommer, det også!) 3. Bedre sending av bud I dag brukes stort sett SMS til å sende bud frem og tilbake mellom eiendomsmegler, selger og budgivere. SMS er bra av to årsaker: Det er enkelt, og alle har det. Men det er mange haker med SMS også: Man vet ikke om beskjedene har kommet frem, man vet ikke om mottageren har sett dem. I tillegg er ikke avsenderen egentlig legitimert eller verifisert. Ved å bruke chatløsninger med legitimasjon, vil man kunne ha mye bedre sikkerhet for at man er i kontakt med den […]
Read more » Retech-kartet januar 2017: Digitalisering vi trenger

Rutiner ved verdisetting, prisantydning og dokumentasjon

[…]rolle for et velfungerende eiendomsmarked, hvor prisfastsettelsen og prisutviklingen styres av tilbud og etterspørsel. Den praksisendringen som i senere tid har skjedd med at megler i større grad fastsetter prisantydningen – uten bruk av takstmann – gjør at forventningene til meglers fagkunnskap og kjennskap til markedet blir større. Dette uttalte Finanstilsynet i sitt innlegg på bransjemøte i Oslo den 21.september 2016. Finanstilsynet har også i møte med NEF uttrykt en klar forventning til at eiendomsmeglere har rutiner for og kan fremlegge dokumentasjon som begrunner meglers prisantydning. Bakgrunnen for dette er høstens diskusjon rundt uakseptable avvik mellom prisantydning og salgssum. Utfordringene […]
Read more » Rutiner ved verdisetting, prisantydning og dokumentasjon

Boligprisene fortsatte opp i desember

[…]i hovedsak skyldes de fundamentale markedsdrivere som markedsrente, inntekt og boligtilbud. – Renten trumfer alt. Forutsatt en stabilt lav rente gjennom 2017 og en relativt stabil inntektssituasjon vil det være høy kjøpekraft i boligmarkedet i 2017. I pressområder med boligunderskudd vil kampen om objektene gi vedvarende prispress, og vi frykter at vil se tilsvarende tendenser som i 2016, sier Geving. – En viss innstramming av utlånskravene kan påvirke etterspørselen etter sekundærboliger og virke modererende på sikt, men dette vil neppe ha særlig prisdempende effekt siden vanlig boligkjøpere er dominerende i dagens marked. Så lenge kredittilgangen er god og lånekostnadene er […]

Kurt Buck om 2017: «MNEF skal styrkes som merkevare og kvalitetsstempel»

[…]er jevnt stigende og omdømmet vårt blir stadig bedre. Både Finansministeren, Forbrukerombudet, Finanstilsynet og politikere understreker i våre møter hvor viktig bransjen vår er for den trygge bolighandelen.  Vi har all mulig grunn til å være stolte av bransjen vår. Godt nytt år til alle medlemmer! Kurt F. Buck, styreleder i NEF (Dette innlegget stod første gang i Eiendomsmegleren nr […]
Read more » Kurt Buck om 2017: «MNEF skal styrkes som merkevare og kvalitetsstempel»

Stortinget: Sikker, ordnet og effektiv bolighandel skjer med eiendomsmegler

[…]om at partene skal få tilstrekkelig tid til å tenke seg om, at budgiverne skal identifiseres, budene skal gis skriftlig, og budrunder skal kunne dokumenteres. For private selgere er det ingen slike krav. Utdanning og forsikring: Eiendomsmeglere har lovpålagt tre års utdanning og to års praksis. I tillegg til lovpålagt etterutdanning. Utdanningen omfatter blant annet jus, markedsføring og kundebehandling. Eiendomsmeglere må ha tillatelse fra Finanstilsynet, politiattest, og det er krav om at foretaket har forsikring mot feil. Mer om forskjellene kan du lese her: Selge med eller uten eiendomsmegler   Selge bolig? Følg vår steg-for-steg-guide! Slik selger du […]
Read more » Stortinget: Sikker, ordnet og effektiv bolighandel skjer med eiendomsmegler

Et spennende og turbulent år!

[…]vokser raskere enn inntekter. Markedet drives først og fremst av fundamentale forhold som boligtilbud, inntekt og rente. Samtidig vet vi at forventninger kan forsterke opp- og nedturer. De fundamentale forholdene forklarer de store regionale forskjellene. NEF har frarådet generelle innstramminger i utlånsreglene. Tiltak som kan moderere sterke markeder, kan være gift for svake markeder. En moderat innstramming for Oslo-regionen er en fornuftig medisin, tror NEF. Meglerne har vist sterk endringsvilje. 2016 har også vært året hvor en samlet meglerbransje har tatt et oppgjør med en årelang kultur for underprising i Bergen og Oslo. Det startet med tiltak i Bergen, og […]

Endringer i eierseksjonsloven til glede for forbrukere og eiendomsmeglingsbransjen

[…]mot å kjøpe flere enn to leiligheter i ett og samme sameie. Dette begrunnes med at dagens forbud kan ha en dempende effekt på investeringsviljen i sekundærboligmarkedet. NEF støttet lovutvalgets forslag om å oppheve forbudet, men tar til etterretning departementets begrunnelse for videreføring. Andre viktige endringer Det innføres en helt ny regel som gir en sameier med bruksrett til bolig som ikke er seksjonert, rett til å kreve seksjonering. Uten seksjonering vil en slik ikke-seksjonert sameieandel være vanskelig å pantsette, og dermed også vanskelig å selge. Nye regler skal fordele vedlikeholdsplikten mellom sameiet og seksjonseierne på en bedre og tydeligere […]
Read more » Endringer i eierseksjonsloven til glede for forbrukere og eiendomsmeglingsbransjen

– Bra for boligmarkedet med stabil rente

[…]faller 3 prosent i Stavanger, skyldes det at markedet drives av fundamentale forhold som boligtilbud, inntektsnivå og markedsrente. – En uendret markedsrente over lengre tid vil være er viktig faktor for å stabilisere de ulike markedene gjennom 2017. En stadig økende boligproduksjon i pressområder, og regionale kredittkrav i utlånsforskriften vil understøtte en slik utvikling, sier administrerende direktør i  Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving. Økt oljepris drar opp Norges Bank sier i sin begrunnelse for å holde styringsrenten uendret at utsiktene for konsumprisveksten og kapasitetsutnyttingen tilsier isolert sett en noe lavere styringsrente, men at en lavere styringsrente øker risikoen for at […]

Fra nyttår: Maks fem ganger inntekt i lån – og strammere for de som vil kjøpe sekundærbolig i Oslo

[…]ved kjøp av sekundærbolig i Oslo kan derfor begrense spekulasjon og gi mindre press i budrundene for unge og familier som skal etablere seg i sin første bolig, sier finansminister Siv Jensen (Frp). NEF: Favoriserer boligkjøpere Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, påpeker at de nye Oslo-reglene favoriserer boligkjøpere som skal bo i boligen selv. – Det vil bli relativt sett lettere å kjøpe bolig for å bo foran å kjøpe for å leie ut, kommenterer Carl O. Geving. I møte med NEF: Finansminister Siv Jensen møtte i september NEFs administrende direktør Carl O. Geving og styreleder Kurt […]
Read more » Fra nyttår: Maks fem ganger inntekt i lån – og strammere for de som vil kjøpe sekundærbolig i Oslo

Fruktbart bransjemøte om prising i Oslo-området

[…]i september her: Bransjemøte for å løse prisingsproblemet i Oslo Berømmet av Forbrukerombudet Både Finanstilsynet og Forbrukerombudet har engasjert seg i prisingsdebatten, og begge var tilstede på møtet torsdag. -Det er prisverdig av bransjen å ha tatt dette initiativet, sa Anne Merete Bellamy, direktør for markedstilsyn i Finanstilsynet. Hun fortalte at Finanstilsynet vil føre tilsyn med prisingen i sitt ordinære tilsyn i løpet av 2017. Også Forbrukerombudet var positive til arbeidet som har vært gjort: – Jeg vil berømme bransjen, for avviket er nå godt under 10 prosent, sa fagdirektør for bolig Tonje Hovde Skjelbostad. Hun forklarte at Forbrukerombudet fortsetter å […]
Read more » Fruktbart bransjemøte om prising i Oslo-området

Etter budsjettforliket: Slik blir boligskatten for 2017

[…]i budsjettforliket. Men fortsatt får alle boligeiere lavere rentefradrag neste år. Dette betyr budsjettforliket for deg. Av: Forbrukerrådgiver Carsten Pihl Statsbudsjettet for 2017 er nå vedtatt i Stortinget etter nerverpirrende forhandlinger mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF. Tirsdag debatterte finansminister Siv Jensen (bildet) og stortingspolitikerne budsjettet og rammene ble vedtatt i Stortinget. I den siste avtalen ble det noen endringer for boligeiere som er verdt å merke seg. Det gikk først og fremst ut over formuesskatten til de som eier sekundærboliger: SPØRSMÅL?  Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Carsten Pihl er forbrukerrådgiver for bolighandelen og gir forbrukere gratis rådgivning. […]
Read more » Etter budsjettforliket: Slik blir boligskatten for 2017

Sterk november i boligmarkedet

[…]bruktboliger enn i samme periode i 2015. De økte prisen skyldes i hovedsak misforholdet mellom tilbud og etterspørsel i Oslo-området. På landsbasis var det ved utgangen av måneden 17,0 prosent færre enn for ett år siden . Raske omsetninger I Oslo selges nå boliger så raskt som det overhodet er praktisk mulig. I november tok det i gjennomsnitt 12 dager fra boligen ble annonsert til den ble solgt. På landsbasis var det samme tallet 36 dager, mens det i Kristiansand tok 81 […]

Boligprisvekst bygger fallhøyde

[…]gjør det mulig å låne mer, og renten har et særlig sterkt gjennomslag i pressområder med tilbudsunderskudd. Samtidig er det stadig sterkere grunn til bekymring for at unge tar opp forbrukslån for å ha egenkapital ved boligkjøp, eller for å finansiere de løpende forpliktelsene på boliglånet. Ved et framtidig boligprisfall risikerer husholdninger med særlig høy gjeldsgrad at gjelden overstiger verdien av eiendommen. Det kan få store samfunnsøkonomiske ringvirkninger, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – De viktigste grepene for å motvirke den sterke gjeldsveksten på mellomlang sikt er å få på plass et gjeldsregister som gir bankene […]

Vil opprettholde frivillig ordning hos Forbrukerombudet

[…]å inngå en frivillig ordning om endret praksis. Bør få nytt navn NEF er enige i at Forbrukerombudets rolle som tilsyn bør tydeliggjøres. Vi registrerer at flere ikke kjenner forskjellen på Forbrukerrådet og Forbrukerombudet. For å gjøre skillet enda tydeligere kan det være et nyttig grep å skifte navn. NEF mener at begrepet «forbruker» bør være en del av institusjonens navn, og navnet må tydeliggjøre at tilsynet skal beskytte forbrukernes interesser. Dette hensynet kan ivaretas gjennom navnet «Forbrukerverntilsynet», som vi foreslår at departementet vurderer nærmere. «Forbrukerverntilsynet» vil kunne forkortes med «FVT», som skiller institusjonen fra blant annet «FR» (Forbrukerrådet) og «FT» […]
Read more » Vil opprettholde frivillig ordning hos Forbrukerombudet

Helårsboliger kan ikke markedsføres som fritidsboliger

[…]Så enkelt er det ikke, skriver fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad hos Forbrukerombudet. En rekke kommuner har i løpet av de siste årene opphevet boplikten i hele eller deler av kommunen. Et eksempel på dette er Krødsherad, kommunen som huser det populære vintersportstedet Norefjell. Kan boliger uten boplikt lovlig legges ut for salg under fanen for fritidsboliger på Finn.no, selv om de fremdeles er registrert som helårsboliger? Dette spørsmålet reguleres av markedsføringsloven, og svaret er nei. Må søke om bruksendring Selv om boplikten i en kommune er opphevet, må huseier søke kommunen om bruksendring dersom de ønsker å ta en helårsbolig […]
Read more » Helårsboliger kan ikke markedsføres som fritidsboliger

Kommunalkommiteen: Kommunene har hovedansvaret for boligbyggingen

[…](tv) var i høst i høring om forslaget. Der pekte NEF blant annet på hvordan ubalanser mellom tilbud og etterspørsel gir historisk store regionale markedsforskjeller.  I høst har Stortinget hatt til behandling et privat forslag (såkalt «dokument 8-forslag») om mer aktiv boligpolitikk. Forslagsstillere har vært blant andre Helga Pedersen, Jan Bøhler og Stine Renate Håheim. Forslagets hovedpunkter var at man ønsker en mer aktiv boligpolitikk, slik at flere kan ha mulighet til å eie sin egen bolig. Styrking av Husbanken og mer langsiktige utleiere var også med i forslaget. Innstilling fra komiteen Nå har innstillingen fra Kommunal og forvaltningskomiteen kommet. Innstillingen […]
Read more » Kommunalkommiteen: Kommunene har hovedansvaret for boligbyggingen

Nytt tilsyn viser mindre prisavvik i Oslo

[…]forbedring i månedene som kommer, sier fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet i en pressemelding. – Vi er glade for foretakene jobber aktivt med dette, og at bransjeorganisasjonene har engasjert seg for å endre det som åpenbart har vært en ukultur i bransjen. Mindre prisavvik er positivt for forbrukere på boligjakt, som får mer reelle prisantydninger å forholde seg til, sier Skjelbostad videre. Forbrukerombudet vil også i tiden som kommer følge bransjen nøye for være sikker på at den positive trenden fortsetter. Les også: Tiltak mot underprising gir […]

Uvanlig sterk oktober i boligmarkedet

[…]Stavanger og Sandnes med en nedgang på henholdsvis 3,9 og 2,7 prosent. Lavere volum, mindre tilbud Det ble solgt 7.734 bruktboliger i oktober. Det er en nedgang på 4,3 prosent sammenlignet med oktober 2015. Hittil i år er det solgt 76.092 boliger, noe som er 3,4 prosent færre enn i samme periode i 2015. Det var også mindre tilbud av boliger i år sammenlignet med i fjor. Ved utgangen av måneden var det 12.130 boliger til salgs, noe som er 14,9 prosent færre enn for ett år siden. Det tok i gjennomsnitt 34 dager å selge en bolig i oktober. […]

Gevinstskatt ved salg av bolig – er det ikke fritak for det da?

[…]er realistisk; dersom utnyttelse av tomten forutsetter dispensasjoner fra for eksempel et byggeforbud og dette ikke ses på som realistisk å oppnå, skal det nok mye til for at tomten anses  «egnet» til bygging. Fra både rettspraksis og teori rundt disse bestemmelsene følger det at vilkåret om eiendommen er egent til utbygging må bedømmes objektiv, og ikke ut fra den aktuelle kjøperens faktiske bruk av eiendommen. Det andre vilkåret er at den prisen som er oppnådd for eiendommen er «bestemt» ut fra muligheten til å bruke eiendommen til utbygging.  Dette er et absolutt vilkår så om man selger en bolig […]
Read more » Gevinstskatt ved salg av bolig – er det ikke fritak for det da?

NEF-tilbud: Gratis medlemskap ut 2016 hvis du tegner for 2017 nå!

[…]medlemsavgift for 2017 utgjør 3700 kroner (2400 for eiendomsmelgerfullmektiger) Tilbudet gjelder for deg som har bestått eiendomsmeglereksamen, er eiendomsmeglerfullmektig, eller har tillatelse til å være ansvarlig megler.   Gode fordeler for deg som medlem: Du som er medlem av NEF får også anledning til å bruke våre gode medlemsfordeler, blant annet: Rabatter på biler fra BMW, Land Rover, Jaguar, Mercedes Rabatter på forsikring og alarmtjenester Rabatter på advokat- og rådgivnings Rabatter på overnatting og leiebil Les mer: Les om medlemsfordelene […]
Read more » NEF-tilbud: Gratis medlemskap ut 2016 hvis du tegner for 2017 nå!

Bra for boligmarkedet at styringsrenten står stille

[…]ubalanse, sier Carl O. Geving. Hør også: – Renten har en stor effekt i markeder hvor tilbudet er lavt. (NRK Dagsnytt) For ytterlige kommentarer kontakt: Carl O. Geving – administrerende direktør Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454 Svein Strømnes – kommunikasjonssjef Norges Eiendomsmeglerforbund – […]
Read more » Bra for boligmarkedet at styringsrenten står stille

NEF foreslår at boliglånsforskriften videreføres som den er

[…]igjen skutt fart. Innstramming av etterspørsel kan bli en sovepute for nødvendige tiltak på tilbudssiden. Og det er sannsynlig at det blir bygget færre nye boliger når tilgangen på kreditt begrenses. Når man først har strammet inn utlånspraksis i forskrifts form, kan det være vanskelig å få løst opp reglene raskt nok til å tilpasse reglene til endrede behov. De realøkonomiske effektene av de foreslåtte innstramninger er trolig mindre enn de psykologiske effektene siden boligmarkedet påvirkes av forventninger. Nye krav vil trolig virke sterkest der fremtidstroen er svakest. Det kan bety at effekten blir størst der du trenger det minst, […]
Read more » NEF foreslår at boliglånsforskriften videreføres som den er

Må navnet mitt stå i avisen når jeg kjøper bolig?

[…]interessenter skal kun få se budjournalen anonymisert. Les mer: Kan jeg få se hvilke andre budgivere som var med i budrunden?       Følg vår steg-for-steg guide til boligkjøpet: Slik kjøper du […]
Read more » Må navnet mitt stå i avisen når jeg kjøper bolig?

NEF i høring: En mer aktiv boligpolitikk

[…]og prisutviklingen er tilsvarende kontrollert. I oljeeksponerte områder er det til dels store tilbudsoverskudd og svake boligmarkeder. Oslo-regionen, og især hovedstaden er i ubalanse med betydelige tilbudsunderskudd som slår ut i et uvanlig sterkt prispress. Eiermodellen Boligpolitikken bør stimulere til at flest mulig kan eie sin egen bolig. De store regionale forskjellene krever en aktiv lokal boligpolitikk for å sikre tilstrekkelig boligbygging til å møte etterspørselen i det aktuelle markedet. Staten kan stimulere og legge til rette for at det bli mulig å bygge raskere og rimeligere der folk vil bo, men de lokale myndighetene må bære hovedansvaret for at […]

Se deler av «Boligmarkedet 2016»

[…]ble arrangert for femte gang i Oslo Konserthus 19. oktober . Temaer som boligboble, statsbudsjett, renter, befolkning og boligbygging ble blant annet tatt opp av foredragsholderne. Du kan se de tre første foredragene fra konferansen her: Your browser does not support iframes. Statsbudsjettet og boligmarkedet – statssekretær i Finansdepartementet Tore Vaamraak Hva bestemmer bolgprisene – professor på BI Erling Røed Larsen Her kan du se de andre presentasjonene: Your browser does not support iframes. Markedsutsikter i boligmarkedet – makroøkonom i Storebrand Olav Chen Your browser does not support iframes. Prognoser for boligbygging og boligvekst nasjonalt og regionalt fram til 2018 – sjeføkonom i […]

Finn din nye medarbeider på NEF.no

[…]etter nye medarbeidere til bransjen. Finn din nye medarbeider! Vi har nå et introduksjonstilbud for å annonsere ledig stilling i 30 dager: kr 2.500,- + mva for «ledig stilling» Med dette når du ut til de fleste fleste sentrale personer i eiendomsmeglingsbransjen! For mer informasjon kontakter Peter Rånås på peter@nef.no Se ledig stillinger her nef.no – sterk kanal for å rekrutterer ny […]

Regjeringens forslag til statsbudsjett: Slik blir boligskatten i 2017

[…]boligskatten for 2017   Torsdag i forrige uke la finansminister Siv Jensen (bildet) frem statsbudsjettet for 2017 – dermed også tallene som avgjør boligskatten 2017. Budsjettet inneholdt en del små, men viktige endringer for boligeiere. Både de som bare eier sin egen bolig, og for de som er utleiere. SPØRSMÅL?  Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Carsten Pihl er forbrukerrådgiver for bolighandelen og gir forbrukere gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et spørsmål her! Her er de fem viktigste punktene for boligeiere: 1. Lavere rentefradrag for alle Det kanskje viktigste forslaget for neste år druknet i […]
Read more » Regjeringens forslag til statsbudsjett: Slik blir boligskatten i 2017

Finanstilsynet: Selge-selv-verktøy må være tydelig merket

[…]faktisk er markedsført utad som en formidlingstjeneste. Dette har vi tatt opp med Forbrukerombudet senest 26. september, og Propr har rettet annonseringen etter den tilbakemeldingen de har fått fra Forbrukerombudet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Følger opp – NEF følger nøye med på utviklingen av denne type tjenester. Slike tjenester må markedsføres konsekvent som selvhjelpstjenester, slik at forbrukerne er klar over at de selv sitter med alt ansvaret for gjennomføringen av transaksjonen. Noe annet er egnet til å skape en falsk trygghet for både selgere og kjøpere, poengterer Carl O. Geving. – NEF opplever at Propr […]
Read more » Finanstilsynet: Selge-selv-verktøy må være tydelig merket

Kommentar til statsbudsjettet

[…]De store regionale forskjellene reflekterer at markedet drives av fundamentale forhold som boligtilbud, inntekt og rentenivå. Prisutviklingen kan bare påvirkes gjennom å sørge for bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Norges Eiendomsmeglerforbund har i møte med finansminister Siv Jensen understreket viktigheten av å redusere tilbudsunderskuddet i storbyer som preges av sterk befolkningsvekst og etterslep i by- og boligutvikling. Det er viktig at regjeringen holder trykket opp i arbeidet med å legge til rette for raskere og rimeligere boligbygging. Samtidig er det først og fremst en kommunal oppgave å sørge for […]

Tredelt boligmarked

[…]og etterspørsel og normal prisutvikling. I Oslo-regionen er markedet uvanlig sterkt, preget av tilbudsunderskudd og høy kjøpekraft. Market er fortsatt svakt i oljeeksponerte områder som Stavanger og Sandnes, preget av tilbudsoverskudd og moderat etterspørsel. De svake markedene er imidlertid i ferd med å stabilisere seg på nye nivåer, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Han oppsummerer situasjonen i boligmarkedet slik. – Oslo går så det suser, mens høsten har kommet inn over boligmarkedet i det meste av landet, sier Geving. Bekymringsfull Boligprisutviklingnen er flere steder i landet godt over den generelle lønns- og prisstigningen, men det i […]

Nytt verktøy for riktigere verdivurderinger lansert

[…]feilprisings-problem Bransjen må dokumentere at vi kan prise markedet Finanstilsynet, Forbrukerombudet, Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge er fullt ut enige om at det må skje en radikal endring av prisingen i Oslo-markedet. Fra Finanstilsynet ble dette konkretisert ved at det må innføres langt bedre dokumentasjonsrutiner og nødvendig intern rapportering i foretakene for å følge opp eiendomsmeglers prisvurderinger. – For å sikre god dokumentasjon for alle parter må meglers verdivurdering fra E-taksten fremkomme i markedsføringen av boligen. Rapporten bør gjøres enkelt tilgjengelig for forbrukerne i salgsoppgaven, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.  Les: Eiendomsmeglernes rolle i prissettingen Fakta […]
Read more » Nytt verktøy for riktigere verdivurderinger lansert

Når er en budrunde vunnet?

[…]den mest sjeldne, men den forekommer. Det er at selgeren aksepterer et annet bud enn det høyeste budet i budrunden. Det har selgeren full rett til. Selgeren står fritt til å velge hvilket som helst innkommet bud. Noen ganger er valget motivert i forskjeller på overtagelsesdato, forbehold eller lignende. Andre ganger er det vanskeligere å få tak i hva som var selgerens motivasjon for å velge en budgiver fremfor en annen. Men uansett: Det er fullt lovlig. Aksepten avslutter budrunden! Felles for eksemplene over er selgers aksept. Og dette er alfa og omega i budrunden. Det er selgers aksept av […]

Banker endrer praksis

[…]til megler ved innfrielse av boliglån for kunden. Etter NEFs henvendelse sendte Forbrukerombudet brev til en av bankene som har hatt denne praksisen. I dette brevet ga Forbrukerombudet uttrykk for at at finansavtaleloven ikke gir adgang til å kreve gebyr i tilknytning til opphør av låneavtale, ved det som kalles «førtidig innbetaling» fra forbruker. Banken har nå bekreftet tilbake at de har sluttet med denne praksisen. Les også: Ikke lov med gebyr når banken oppgir […]

Siv Jensen: – De fleste boligkjøpere- og selgere er amatører

[…]kan bidra NEF anerkjente den jobben som regjeringen allerede har gjort for å stimulere tilbudssiden i boligmarkedet. – Regjeringen bør fortsatt legge hovedvekt på å stimulere tilbudssiden i boligmarkedet. Det er helt nødvendig å legge til rette for raskere, enklere og rimeligere boligbygging. Regjeringen kan også bidra med økte midler til mer effektive byutviklingsprosesser i Oslo med økte økonomiske tilskudd og større infrastrukturbidrag, sa administrerende direktør Carl O. Geving. Finansministeren bekreftet at boligmarkedet står høyt på regjeringens agenda. – Regjeringen har stort fokus på situasjonen i boligmarkedet og det er også derfor jeg har signalisert at regjeringen vil redegjøre for […]
Read more » Siv Jensen: – De fleste boligkjøpere- og selgere er amatører

Styringsrenten bør fryses for en lengre periode

[…]ned på lave nivåer. Renten har fullt gjennomslag i markeder med tilbudsunderskudd, og boligtilbudet i Oslo er på et historisk lavt nivå etter at det har vært bygget for lite gjennom hele 2000-tallet. Kombinasjonen av knapphetsfaktor og lave lånekostnader har bidratt til den sterke prisveksten i Oslo. Derfor ville det ikke være heldig om renten senkes til et enda lavere nivå. – Det er svært store regionale forskjeller i boligmarkedet. Renten har ikke like sterkt gjennomslag i balanserte boligmarkeder. I svake markeder som Stavanger kan vi anta at den lave renten bidrar til å dempe boligprisfallet. Vi har et historisk […]
Read more » Styringsrenten bør fryses for en lengre periode

Bransjemøte for å løse prisingsproblemet i Oslo

[…]hele innlegget hennes her. Kollektiv snuoperasjon Fagdirektør for bolig hos Forbrukerombudet, Tonje Hovde Skjelbostad, var også svært tydelig i sin analyse av situasjonen. Hun stilte blant annet flere retoriske spørsmål til de fremmøtte i salen som; Er dette en praksis som bransjen være tjent med? Svaret på spørsmålene ga seg på mange måter selv. Skjelbostad kom også med forslag til bransjen om hvordan de kunne ta tak i dette på egen hånd. – Dette kan bransjen gjøre gjennom en kollektiv snuoperasjon. Eiendomsmeglerne kan slutte med å skryte av at de selger over prisantydning, de kan prise i samsvar med utviklingen i området og […]
Read more » Bransjemøte for å løse prisingsproblemet i Oslo

Prising i Oslo-markedet

[…]125 Oslo-boliger til salgs. 90 er priset lavere enn salgsprisene i forrige måned Forbrukerombudet om E24s boligpris-sjekk: – Trist Selger nektet å godta bud på 800.000 kroner over prisantydning Meglere skryter av egne feilvurderinger– kaller det «rekordsalg» Hør innslag på NRK: Eiendomsmeglerbransjens utfordring i Oslo er å skape riktige forventinger i […]

Å selge selv er ikke eiendomsmegling

[…]utdannelsen, de minimum to årene med praksis og i tillegg en rekke krav til dokumentasjon av budrunder, etterutdanning, hvitvaskingslov, sikkerhetsstillelse osv.? Disse omfattende kravene er ikke gitt for eiendomsmeglerens del, men for å beskytte forbrukere i deres livs viktigste handel. Myndighetene har lenge innsett viktigheten av en trygg bolighandel. Derfor har vi de strengeste rammevilkårene av alle eiendomsmeglere i Europa, og trolig i verden. Vi liker det ikke Vi liker det og vi mener det er både viktig og riktig. Vi brenner for en kompetent, etisk og effektiv eiendomsmeglerbransje. Vi liker ikke billige halvveis løsninger som undergraver den trygge bolighandelen […]

9 viktige ord å kunne i budrunden

[…]BankID, eller man må sende kopi/fotografi av signatur og legitimasjon til eiendomsmegleren. Motbud Motbud er når selgere sier at «Du kan få kjøpe boligen for x millioner kroner». Altså at selgeren tilbyr interessenten å kjøpe boligen for en viss sum. Motbudet gis med en akseptfrist for den potensielle kjøperen. Motbud dukker stort sett opp mot slutten av en budrunde. Oftest som intiativ fra selger, men noen ganger etter initiativ fra kjøper. Les mer: Hva er motbud fra selger?  Skriftlighet Bud som leveres inn til eiendomsmeglere skal være skriftlige. Dette er slått fast i forskrift om eiendomsmegling: «[Eiendomsmegler] skal kun formidle […]

Kupping av budrunden

[…]står i eiendomsmeglingsforskriften paragraf 6-3 (3). Men selger står fritt til å akseptere bud før dette. Så noen budgivere forsøker å utnyttet dette ved å gå rett på eiendomsmegler. I disse tilfellene vil ikke eiendomsmegler kunne varsle andre interessenter. Selgere trenger ikke godta kupp-bud De som selger boligen kan akseptere et slikt bud – når som helst når det kommer inn. Men om du bør gjøre det er en annen ting. For når du nå godtar et kupp-bud får du ikke gjennomført budrunden. Det vil si at du ikke vet om du får den beste prisen for boligen din. Derfor […]

Forbehold i budrunden

[…]akseptere. NB: Forbehold om finansiering vil som oftest ikke godtas. Finansieringen må man som budgiver ha ordnet før budrunden starter. (Se over.) Snakk gjerne med eiendomsmegleren før budet legges inn, og underveis i budrunden for å høre hvordan selgeren stiller seg til forbeholdet. Les mer om det […]

Finanstilsynet foreslår strammere låneregler. – Feil medisin, mener NEF

[…]Siv Jensen for å snakke om «Regjeringens rolle i boligmarkedet – skatt, kreditt og statsbudsjett».  Ufravikelig krav om egenkapital Dette betyr altså at Finanstilsynet mener det skal være et ufravikelig krav at boligkjøpere har 15 prosent egenkapital. I dag har bankene mulighet til å lempe på dette for ti prosent av kundemassen. Dette mener tilsynet er «romslig» ut fra dagens gjeldsutvikling og boligpriser. Tilsynet ser kanskje for seg at Finansdepartementet mener et ufravikelig krav er vel strengt. Derfor peker de på at hvis man ønsker å ha noe slingringsmonn bør ikke det være over fire prosent av bankens utlåndsmasse. NEF […]
Read more » Finanstilsynet foreslår strammere låneregler. – Feil medisin, mener NEF

Forbrukerne må sikres bedre i bolighandelen

[…]forbedre den særnorske innskuddsgarantien. Av: Fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad, Forbrukerombudet, fagdirektør for bolig Thomas Bartholdsen, Forbrukerrådet, administrerende direktør Carl O. Geving, Norges Eiendomsmeglerforbund og administrerende direktør Christian V. Dreyer, Eiendom Norge. Innlegget har også blitt publisert i Finansavisen 6.9.2016 I april 2014 vedtok EU innskuddsgarantidirektivet som regulerer en felles innskuddsgaranti for bankene i EU/EØS-området på 100 000 Euro. For Norge betyr dette at den særnorske innskuddsgarantien i norske banker på to millioner norske kroner, administrert av Bankenes sikringsfond og hjemlet i finansforetaksloven, vil bli endret. Norske banker og deres innskytere vil etter 2018 ha en innskuddsgaranti tilsvarende 100 000 Euro. Denne […]

Kommentar: Boblesnakk i boligmarkedet

[…]1,9 prosent i Stavanger. I store deler av landet er boligmarkedet preget av god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Ytterpunktene er Rogaland og andre oljeeksponerte områder hvor markedene er svake, men i ferd med å stabilisere seg på lavere prisnivåer, mens deler av Østlandet har et svært presset marked med Oslo i front med en direkte usunn prisvekst. De store forskjellene reflekterer nettopp de fundamentale driverne. Stavanger har gått fra landets sterkeste boligprisutvikling til den svakeste, alt på grunn av økt ledighet og fraflytting som har redusert etterspørselen og økt tilbudssiden. Omsetningstiden har gått opp, mens prisene har falt relativt […]

Sterk boligprisvekst i august.

[…]3,3 prosent og Stavanger på minus 6,2 prosent. – Forskjellene drives fram av veldig ulik tilbudsside. Oslo sliter tungt med et akkumulert underskudd i boligproduksjon, på samme måte som Kristiansand nytter godt av at det er bygget nok boliger. Oslo-problemet kan bare løses med mer og langsiktig boligbygging. Kortsiktige tiltak vil ikke løses de langsiktige utfordringene, og kan snarere skape nye ubalanser dersom man bruke samme medisin på veldig ulike markeder, avslutter Geving. Les også: Hva skjer på overtagelsen av boligen? Store forskjeller Boligprisene i august utviklet seg sterkt i alle regioner i Norge, men det er likevel store regiaonale forskjeller. […]

Forkjøpsrett i borettslag: Dette bør du passe på!

[…]tre inn i avtalen som kjøper og selger har inngått. Det betyr i klartekst at selv om du vinner budrunden – kan noen andre komme å overta budet ditt – uten å by mer penger for boligen. Spørsmål? Har du spørsmål til Forbrukerrådgiveren om boligkjøp eller boligsalg? Ring gratis på 4000 01 02  Les mer her! Forkjøpsretten avklares på forhånd eller etterpå Forkjøpsretten løper vanligvis i 20 dager fra budet er akseptert av selgeren. Der hvor det er forkjøpsrett må du altså vente i omtrent tre uker på å få vite om du faktisk kan få kjøpe leiligheten. Noen ganger […]
Read more » Forkjøpsrett i borettslag: Dette bør du passe på!

Sterk prisvekst på OBOS-boliger

[…]skriver selskapet i en pressemelding. – Vi sier det igjen: Etterspørselen er større enn tilbudet. Hvis noen fortsatt lurer på om det vil virke å øke boligvolumet, så bør de ta en kikk på denne statistikken. Samtidig vil vi på det sterkeste advare mot panikkartede og kortsiktige strakstiltak for å strupe tilgangen på kreditt. Det kan føre til en farlig bråbrems, som ytterligere reduserer tilgangen på nye boliger. Myndighetene må legge til rette for at det bygges flere boliger. Bare slik kan den voldsomme prisveksten dempes, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj. For hele landet sett under ett var den gjennomsnittlige […]

NEF i nyhetene i sommer

[…]det snur kan vi få veldig høye renter. – Håper høsten ikke blir like voldsom Om kupping av budrunder: Inge kuppet budrunde Selger fikk kuppbud på en halv million over – tjente 200.000 på å si nei Om behovet for flere eiendomsmeglere: Er det greit at det pøses nyutdannede eiendomsmeglerfullmektiger ut i markedet, samtidig som det er hard kamp om oppdragene? Forbrukerråd i bolighandelen: 7 tips til boligsalget – Slik går du frem når du skal selge bolig Om eiendomsmeglerens rolle: Meglere: – Forbrukerrådet tar […]

Ny rekord hos forbrukerådgiveren i august

[…]målrettet markedsføring på Facebook mot boligkjøpere, boligselgere og førstegangskjøpere. Budrunde og overtagelse Budrunden og overtagelse var de store temaene fra innringerne. Og august var også den første måneden da flere kvinner enn menn ringte inn. Mer om henvendelsene kan du se i infografikken under! Lurer du på noe? Kontakt forbrukerrådgiveren for bolighandelen på […]

Digitalisering av eiendomsmegling er bra, men ikke når rådene blir borte

[…]man skal håndtere disse sjekk av finansiering, og hva forbehold om finansiering betyr for andre budgivere hvilket løsøre som skal følge med en bolig som selges hvordan budrunden skal gjennomføres, og hva betydningen til en akseptfrist er hvordan man skal tolke byggeplaner på nabotomten, og hva som skal opplyses hvor godt skal det være vasket ved overtagelse kan man holde tilbake penger ved overtagelse, hvis det er mangler ved boligen Selge selv-tjenester overlater til selgeren og kjøperen å avgjøre dette, det gir utrygghet i prosessen, og kan i verste fall gi tap for både selger og kjøper. Har man eiendomsmegler […]
Read more » Digitalisering av eiendomsmegling er bra, men ikke når rådene blir borte

Forbrukerombudet om uadressert reklame: «Nei takk»-skiltene skal respekteres

[…]postkassene. Her klargjør Forbrukerombudets fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad hos Forbrukerombudet. Det er forbudt å levere uadressert reklame til personer som har gitt beskjed om at de ikke ønsker dette. Et merke på postkassen med «nei takk til uadressert reklame» må respekteres – også av eiendomsmeglere.  Det er hard kamp om megleroppdragene i hovedstaden om dagen. Men dette er ingen unnskyldning for å bryte markedsføringslovens regler om levering av uadressert reklame. Forbrukerombudet mottar dessverre jevnlig klager på meglerforetak som bryter loven, særlig i Oslo, og minner med dette om reglene for levering av uadressert reklame. Les også: Forbrukerombudet om selvsalg: Konsekvensene […]
Read more » Forbrukerombudet om uadressert reklame: «Nei takk»-skiltene skal respekteres

Budgiver: Ikke la deg finte ut av akseptfristen

[…]bare muntlig. Dermed er man avhengig av at SMS-er eller e-post kommer frem. Beregn ekstra tid i budgivningen Som budgiver må du Du må huske på dette når du er i en budrunde og får oppgitt at «budet står til klokken 13.00». Det vil ikke holde å komme 12.59 med et nytt bud. Da kan det andre budet allerede være akseptert. Du som budgiver må dermed huske på å legge inn din egen margin – på toppen av selgers margin. Les mer: Bud er bindende, husk finansiering (eller forbehold)! Tips til kjøperne: Ikke bare bruk tekst – snakk med megleren! Reglene […]
Read more » Budgiver: Ikke la deg finte ut av akseptfristen

Akseptfrist

[…]en budgiver setter i sitt bud om når han eller hun senest må ha svar på om selger godtar budgivers bud. Hvis selgeren akspepterer budet innen akseptfristen, er det inngått en bindende avtale. Hvis aksepten kommer etter utløpet av akseptfristen, er utgangspunktet at aksepten ikke etablerer en avtale, og mottakeren av aksepten (altså budgiveren) er ikke lenger bundet av sitt bud. Akseptfristen skal føres i den lovpålagte budjournalen. Akseptfrist omtales noen ganger litt feilaktig som budfrist.   Les mer: Hva skjer i en budrunde når akseptfristen går […]

Se boligdebatten fra Arendalsuka

[…]– kontra å ikke gjøre det. Det er en av de viktigste faktorene i forhold mellom tilbud og etterspørsel, og dermed også svært avgjørende for boligprisene. Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen måtte svare på mange spørsmål om hva Oslo kommune kunne gjøre for å bedre på boligsituasjonen, mens Kristiansand-ordfører Harald Furre kom med flere gode råd til Johansen ut ifra de erfaringen de har gjort i sørlandshovedstaden de siste årene. Se hele debatten her: Your browser does not support iframes. I debattpanelet stilte i tillegg: Anne Beathe K. Tvinnereim (SP), Nestleder, Senterpartiet. Mudassar Kapur (H), Boligpolitisk talsperson, Kommunal- og forvaltningskomiteen. Sveinung Rotevatn (V), Komiteleder, […]

Færre boliger, men flere hytter solgt i 2. kvartal 2016

[…]og Rogaland To deler av landet skiller seg ut. Et der etterspørselen er meget høy, og et der tilbudssiden er stor. I Oslo var nedgangen på 29 prosent, mens gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning økte med 9 prosent. I Rogaland ble det solgt 28 prosent færre boliger. I vestlandsfylket gikk gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning derimot ned med 3 prosent. Det trange boligmarkedet i Oslo har fått SVs Snorre Valen til å foreslå økt skatt på eiendom. Det mener NEFs direktør Carl O. Geving er en dårlig ide: – I valget mellom to onder – en boligterskel som er ubehagelig høy, versus […]
Read more » Færre boliger, men flere hytter solgt i 2. kvartal 2016

BMW

NEF-medlemmer får god rabatt på BMW og MINI Som medlem av Norges Eiendomsmeglerforbund får du helt spesielle fordeler på BMW og MINI. Rabatter f.o.m. 1. juni 2022: BMW / MINI Bensin, Diesel og Plug-in: 8% BMW / MINI Elektrisk: 4% BMW iX1: 0% (eksklusive engangsavgifter, lev. omkost. og eksisterende kampanjer).     BMW Service Inclusive (BSI) er BMW sitt eget service- og vedlikeholdsprogram som gir deg som kunde en bekymring mindre. Opplev ren kjøreglede fra BMW – velkommen til prøvekjøring! Slik bruker du avtalen: Se BMWs kampanjer her. Vil du prøvekjøre en BMW? Ta kontakt her. Finn din nærmeste BMW-forhandler her […]

Dine Penger

Få 25 % rabatt på årsabonnement på Dine Penger! Tilbudet gjelder 25% på 12 måneder uten bindingstid. Dine Penger er Norges største nettsted for privatøkonomi. Vår jobb er å hjelpe deg med å ta smarte grep, slik at du kan lykkes med å nå dine mål. Vi gir deg uavhengige, relevante og konkrete råd fra eksperter du kan stole på. Hos oss får du alt du trenger å vite om privatøkonomi samlet på ett sted. Du får artikler, guider, tester og en ukentlig Q&A med Hallgeir Kvadsheim – hvor du kan få svar på dine spørsmål. Ved digitalt abonnement Dine Penger+ […]

Skattebetalerforeningen

[…]problemstillinger. Avtalen gir også NEFs medlemmer tilgang til Skattebetalerforeningens kurstilbud. Dette er rabattene du får som NEF medlem: Juridisk bistand hos SBF Skatteadvokater AS til fordelaktige betingelser: NEFs medlemmer får 15 minutter gratis bistand fra advokatkontoret pr. år ved første konsultasjon, og betaler deretter redusert timepris, kr 1800,- + mva. pr. time Delta på Skattebetalerforeningens ordinære kurs til pris tilsvarende pris for medlemmer av Skattebetalerforeningen Kjøpe Skattebetalerforeningens nettkurs til medlemspris 100kr rabatt på personlig medlemskap i Skattebetalerforeningen (kode:  nef2060) Om Skattebetalerforeningens advokater: SBF Skatteadvokater er et advokatfirma med syv skatteadvokater- og rådgivere som er spesialisert innen skatterett, avgiftsrett og selskapsrett. […]

11 prosent færre solgte boliger i juli i år sammenlignet med i fjor

[…]Mange på desperate boligjakt og renteblinde kjøpere er en skummel miks. Les også: Forbrukerombudet om selvsalg: Konsekvensene dersom noe skulle gå galt i salgsprosessen kan være store for begge parter Sterk oppgang i Oslo og Trondheim I Oslo steg prisene med opp til to prosent i sentrale bydeler viser boligprisstatistikken. Oslo og Trøndelag også er de områdene der det blir solgt færre boliger enn normalt. Statistikken viser at det så langt i år er solgt 5,8 prosent færre boliger enn på samme tid i 2015. -I Oslo er det mye politikk, men lite handling. Sommel med tomteregulering og byggesaksbehandling gjør at […]
Read more » 11 prosent færre solgte boliger i juli i år sammenlignet med i fjor

Forbrukerombudet om selvsalg: – Konsekvensene dersom noe skulle gå galt i salgsprosessen kan være store for begge parter

[…]har krav på budjournal ved kjøp uten megler, noe som gjør det vanskeligere å undersøke om budrunden ble gjennomført på korrekt måte. Etter budaksept må avtalen formaliseres i en kjøpekontrakt. Du skal selge en ordinær leilighet med IKEA-kjøkken og vestvendt balkong, det bør vel gå fint? Underveis oppdager kjøper noe som ser ut som soppvekst på en soveromsvegg, og krever at det skal tas forbehold i kontrakten om at dette ikke er ekte hussopp. Det kan være vanskelig for forbrukere uten juridisk kompetanse å formulere avtalevilkår på en god måte som ivaretar begges interesser. Konsekvensene dersom noe skulle gå galt […]
Read more » Forbrukerombudet om selvsalg: – Konsekvensene dersom noe skulle gå galt i salgsprosessen kan være store for begge parter

Boligdebatt i Arendalsuka

[…]best og dårligst i Norge til å tilrettelegge for boligbygging. Det påvirker forholdet mellom tilbud og etterspørsel, og dermed også boligprisene. Derfor har vi fått med oss byrådslader i Oslo, Raymond Johansen, og Kristiansand-ordfører Harald Furre for å diskutere om hva har Kristiansand gjort riktig og hva kan Oslo kan lære av sørlandshovedstaden. I debattpanelet stiller i tillegg: Anne Beathe K. Tvinnereim (SP), Nestleder, Senterpartiet. Mudassar Kapur (H), Boligpolitisk talsperson, Kommunal- og forvaltningskomiteen. Sveinung Rotevatn (V), Komiteleder, Energi- og miljøkomiteen. Christian Dreyer, Adm. dir, Eiendom Norge. Carl O. Geving, Adm. dir, Norges Eiendomsmeglerforbund. Les mer om arrangementet […]

Ny kontraktsmal for salg av bolig under oppføring – selveier og eierseksjonssameie

[…]oppføring. NB: K1 og K2 ble oppdatert i mai 2017. Se mer her NEF har hatt dialog med Forbrukerombudet underveis, og de løsninger som er valgt i malen er i overenstemmelse med Forbrukerombudets syn. Samtidig har vi forsøkt å lage en konktraktsmal som er balansert, og som er enkel å forstå for begge parter i en slik handel. Det er viktig å merke seg at vi har laget to versjoner av denne nye malen. Det som skiller de to er hvilken oppgjørsform som er valgt. Malen heter «NEFs kjøpekontrakt for bolig under oppføring», versjon K1 eller versjon K2. Avtalt oppgjør […]
Read more » Ny kontraktsmal for salg av bolig under oppføring – selveier og eierseksjonssameie

Til Eiendomsmegleren, spørsmål og svar til utgaven i mai – 2016

[…]praksis med å ta betalt fra selger eller megler for å gi informasjon om regnskap, budsjett, vedtekter, husordensregler m.m. skaper noen utfordringer for megler når det gjelder hvem som skal betale for at disse opplysningene gis. Megler har behov for disse opplysningene for å kunne oppfylle kravene til salgsoppgaven i hht. eiendomsmeglingsloven (emgll.) § 6-7 andre og tredje ledd. Selger kan i hht. borettslagsloven (brl.) § 4-6 avkreves inntil fire ganger rettsgebyret i eierskiftegebyr.[1] Selger kan i tillegg avkreves gebyr på inntil fem ganger rettsgebyret for forhåndsavklaring av forkjøpsrett, jf. brl. § 4-22.[2] Videre kan kjøper avkreves innflyttingsgebyr e.l. for […]
Read more » Til Eiendomsmegleren, spørsmål og svar til utgaven i mai – 2016

Enkelt tomtesalg fra A-Å

[…]konsepter.  Parallelt arrangerte NEF torsdag kurs i salg av tomt som en del av etterutdanningstilbudet. Temaet var «enkelt boligsalg fra A-Å». Ikke i relasjon til prosjekt og ikke fokus på festet tomt, men ment som gjennomgang av problemstillinger og fallgruver knyttet til salg av enkelttomter. Kurset tok utgangspunkt i bestemmelser i EML §6-7 som er helt sentrale i salg av tomt; «Oppdragstakeren skal sørge for at kjøperen, før handel sluttes, får opplysninger denne har grunn til å regne med å få, og som kan få betydning for avtalen». Hvilke opplysninger regner da kjøper med å få av megler – og […]

Konverteringsprosjekter for næringsbygg: slakk line, stor fallhøyde

[…]så vel som andre potensielle interessenter som ikke fikk mulighet til å delta i en ordinær budrunde. Selv om partene kan se det som en selvfølge at megler opptrer som næringsmegler i konverteringsprosjekter, må man i forbindelse med kontraktsinngåelsen være svært påpasselig dersom eiendommen kan være i gråsonen av hva som kan egne seg som en bolig- eller fritidseiendom. For å unngå et potensielt ansvar her må megler derfor selv foreta en samlet, individuell og konkret vurdering av hvorvidt oppdraget faller innenfor unntaksbestemmelsene. DEN VANSKELIGE TAUSHETSPLIKTEN Vi anbefalte i vår forrige artikkel å være tydelig i oppdragskontrakten på prosjektets ulike […]
Read more » Konverteringsprosjekter for næringsbygg: slakk line, stor fallhøyde

Gevinstskatt ved salg av bolig – er det ikke fritak for det da?

[…]er realistisk; dersom utnyttelse av tomten forutsetter dispensasjoner fra for eksempel et byggeforbud og dette ikke ses på som realistisk å oppnå, skal det nok mye til for at tomten anses  «egnet» til bygging. Fra både rettspraksis og teori rundt disse bestemmelsene følger det at vilkåret om eiendommen er egent til utbygging må bedømmes objektiv, og ikke ut fra den aktuelle kjøperens faktiske bruk av eiendommen. Det andre vilkåret er at den prisen som er oppnådd for eiendommen er «bestemt» ut fra muligheten til å bruke eiendommen til utbygging.  Dette er et absolutt vilkår så om man selger en bolig […]
Read more » Gevinstskatt ved salg av bolig – er det ikke fritak for det da?

Omsorg for begge parter

[…]at kjøper som forbruker, må beskyttes og at forventningen til meglers rolle skjerpes. En av tre budgivere forstår ikke risikoen ved boligen når de byr*. Dette til tross for at hele 96 prosent hadde satt seg inn i prospektet før budgivningen.  Av de som ikke forsto risikoen, var det 32 prosent som opplevde at risikoen ikke var omtalt i prospektet på en forståelig måte. Totalt sett hadde fem prosent problemer med å forstå prospektets innhold. Av: Cathrine Wæraas Temmerud, direktør for fag- og kopetanseutvikling, Krogsveen. Målsettinger Regjeringens mål er tryggere bolighandel. Eiendomsmeglingslovens formål er «å legge til rette for at […]

7 tips til boligsalget – Slik går du frem når du skal selge bolig

[…]tilgjengelig i budrunden En viktig ting er at du er tilgjengelig for kontakt når det skal være budrunde. Budrunden starter etter visningen, og budene må minst stå til klokken 12.00 dagen etter siste visnignsdag. Flere eiendomsmeglere forteller meg at de av og til sliter med å få tak i selgeren. Det er dumt! Du/dere må være tilgjengelig på telefon, slik at dere kan følge med i budrunden, og svare når eiendomsmegleren tar kontakt. 7. Skal jeg godta bud før visning? Nei. De som forsøker å «kuppe» visningen med å legge inn et bud direkte til deg som selger, bør du […]
Read more » 7 tips til boligsalget – Slik går du frem når du skal selge bolig

Vår egen verste fiende?

[…]vært i utvikling. Vi er flinke til å ta i bruk nye digitale løsninger som for eksempel innen budgivning og annonsering. Bedre opplevelser til forbrukerne Vi opplever at nye løsninger fungerer der det gir en bedre opplevelse for forbrukerne. Tradisjonell, skikkelig eiendomsmegling utvikler seg også og blir stadig mer digitalt raffinert. Billige halveisløsninger har ikke enerett på innovasjon. Jeg tror den kunnskapsbaserte innovasjonen med et klart forbrukerfokus blir den viktigste, mens andre påfunn i historiens lys vil fremstå som keiserens nye klær. NEF er ikke negativ til alt som er nytt, snarere tvert imot. Det er imidlertid vår oppgave som […]

Ikke lov med gebyr når banken oppgir restgjeld

[…]med oppdraget), så det vil være bankens kunde som må dekke dette gebyret til slutt. Forbrukerombudet er enig Etter NEFs henvendelse har Forbrukerombudet sendt brev til en av bankene som har hatt denne praksisen. I dette brevet gir Forbrukerombudet uttrykk for at at finansavtaleloven ikke gir adgang til å kreve gebyr i tilknytning til opphør av låneavtale, ved det som kalles «førtidig innbetaling» fra forbruker. Videre skriver Forbrukerombudet at det ikke finnes bestemmelser som gir banker noen særskilt rett til å kreve gebyrer dersom kunden benytter en fullmektig til å bistå seg ved innfrielse av lånet. Det være seg en eiendomsmegler, […]
Read more » Ikke lov med gebyr når banken oppgir restgjeld

Bør eiendomsmeglerfullmektiger sikres en rimelig fast lønn?

[…]kan påvirke de valg som gjøres på jobb. Det kan f.eks. være fristende å anbefale aksept av bud i en situasjon der det ikke er faglig grunnlag for anbefalingen. Fullmektigen som arbeidstaker Siden arbeidskontraktene ofte innebærer en lønnsmodell der store deler av lønnen relaterer seg til provisjonslønn, kan foretakene nærmest risikofritt ansette hvem de vil, og hvor mange de vil.[6] De som ikke selger eiendommer mottar ikke lønn, og tvinges til å si opp arbeidsavtalene. Arbeidstakeren stilles dermed i en svært vanskelig situasjon. Selv om arbeidstakers oppsigelsesvern etter arbeidsmiljøloven formelt er til stede, så utvannes dette i realiteten betraktelig. Prestasjonsbaserte […]
Read more » Bør eiendomsmeglerfullmektiger sikres en rimelig fast lønn?

NEF vil at Finanstilsynet vurderer Propr.no

[…]om eiendommene, annonsering på Finn.no (det er Propr og ikke kunden som publiserer annonsen) og budrunden foregår i Propr sitt system. Kundene har få eller ingen valgmuligheter, og i praksis selger kunden ikke sin bolig selv, men fyller bare ute et skjema til Propr, og følger deretter Propr sitt valgte løp for gjennomføringen av boligsalget. For forbrukere, både på selgersiden og på kjøpersiden, fremstår konseptet derfor som eiendomsmegling. Samtidig vil forbrukerne ikke oppleve å bli ivaretatt slik omsorgsplikten etter eiendomsmeglingsloven tilsier. Vi kan ikke se av konsesjonsregisteret at Propr har tillatelse til å drive eiendomsmegling, og vi ber Finanstilsynet vurdere […]

Vedtekter for Forsikringsfondet

[…]kriminalitetsdekning. ForsikringsFondet kan også benytte midler til å markedsføre forsikringstilbudene samt til videreutvikling av disse. § 4 Medlemskap Medlemmer i ForsikringsFondet er eiendomsmeglingsforetak forsikret gjennom den kollektive profesjonsansvarsforsikringen. Opptak i ForsikringsFondet skjer gjennom søknad. Nytt medlemskap må godkjennes av styret. Godkjenning kan gis av styrets leder alene eller etter skriftlig fullmakt fra styrets leder. I vurderingen om godkjennelse av nytt medlemskap, legges blant annet til grunn søkerens skadehistorikk for profesjonsansvarsforsikring (både i og utenfor ForsikringsFondet), økonomiske forhold, eierstruktur og ellers andre skjønnsmessige forhold. Styret har anledning til å be om ytterligere dokumentasjon eller redegjørelser for å avgjøre søknaden. § 5 […]

TRYG fortsetter som forsikringsleverandør

[…]vært ute på anbud denne våren og seks forsikringsleverandører ble invitert til å komme med tilbud. Etter møter og forhandlinger med de ulike tilbudsgiverne, var det Tryg som igjen kom med det beste tilbudet. Det er derfor gledelig for styret å kunne informere om at avtalen med Tryg er fornyet i 3 år med virkning fra 1.7.2016. Bedre pris ForsikringsFondet har hatt en god skadeutvikling de siste årene. Dette, sammen med at forsikringsordningen var på anbud, gjorde det mulig for styret å forhandle en prisreduksjon på hele 22 %. Prisreduksjonen kommer medlemmene i ForsikringsFondet til gode ved fornyelsen 1.7.2016. Bedre […]

Fra styret i Forsikringsfondet (tidl. NEFs Skadeforsikringsfond (NEFS) )

[…]som driver eiendomsmegling. Ny avtale med Tryg Etter møter og forhandlinger med ulike tilbudsgivere, har vi fornyet avtalen med Tryg, som igjen kom med det beste tilbudet. (Omtalt i egen sak.) Årsmøtet i fondet ble avholdt den 25. mai i år. Foruten styret var en kjede og to foretak representert. Styret tolker liten deltagelse dithen at medlemmene er fornøyde med ordningen, men oppfordrer likevel til større engasjement og til å møte opp på årsmøtet neste år. Endringer Hovedsaken på årsmøtet var, foruten å velge styre, vedta årsberetning, regnskap og budsjett, samt endring av vedtektene. Tidligere vedtekter i NEFS er tilpasset […]
Read more » Fra styret i Forsikringsfondet (tidl. NEFs Skadeforsikringsfond (NEFS) )

oppgjørsutvalg_15

Fra venstre: Tonje Hovde Skjelbostad (Forbrukerombudet), Inger Granli (Finansdepartementet), Carl O. Geving (Norges Eiendomsmeglerforbund), Marit Skjevling (sekretær, Finanstilsynet) , Erik Bunæs (Finanstilsynet), Anne-Kari Tuv (Finanstilsynet), Thomas Bartholdsen (Forbrukerrådet), Christian V. Dreyer (Eiendom Norge) og Hanne Storstein […]

Ny standard leieavtale

[…]Utbredt bruk av leiestandarden gjør det også enklere for leietakere å sammenligne leietilbud når de er på jakt etter nye lokaler. Jeg benytter derfor anledningen til å gratulere våre samarbeidspartnere med nok et vellykket prosjektsamarbeide, avslutter […]

NEF i viktige møter

[…]har bestått av representanter fra Finanstilsynet, Finansdepartementet, Forbrukerombudet, Finans Norge, Forbrukerrådet, Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund.       Nordisk meglermøte i København Samarbeidet med de nordiske landene er veldig bra, det er lav terskel for å dele erfaringer, mange felles markedsutfordringer, og løsninger til felles inspirasjon. I tirdagens møte Nordisk meglerunion (NEU) i København ble det blant annet diskutert digitalisering, trender og hvilke grep som bør tas for å sikre meglernes og forbrukernes felles interesser. Vi tar med oss gode ideer og erfaringer fra våre naboer som kan være til nytte for bransjen i Norge. Vi er tilfreds med […]

NEF e-kurs – øk din kompetanse!

[…]rolle ved inngåelse og utforming av kjøpekontrakt Salg etter skifteoppgjør Byggtekniske krav Budprosessen – med fokus på hemmelige bud Oppgjør etter salg av bolig på tvangssalg God meglerskikk Tinglysning, sletting og forkjøpsrett Tek17 – Bruksendring Og mye mer. Kurspriser: Kurs på 1 time:      MNEF kr. 650,-.  Øvrige kr. 1000,-. Kurs på 2 timer:    MNEF kr. 1150,-. Øvrige kr. 1500,-. Kurs på 3 timer:    MNEF kr. 1650,-. Øvrige kr. 2300,-.   Kursene finner du her Nettkurset kan du ta når som helst via PC, mobil eller nettbrett. Hvert kurs avsluttes med en test med faglige spørsmål hvor […]

Budjournal

[…]en budjournal. Deltagerne i en budrunde kan få innsyn i journalen, på litt ulike vilkår. Alle bud i en budrunde skal gis skriftlig. Budgiverne må legitimeres seg. Det første budet sendes inn på budskjema – gjerne elektronisk. Deretter kan man øke budet sitt ved e-post eller SMS. Budjournalen dokumenterer budrunden Alle bud som kommer inn skal eiendomsmegleren skrives inn i en budjournal. I denne journalen skal det stå: Tidspunkt for når budet er mottatt Budgiverens navn, adresse og/eller telefonnummer Budets størrelse Eventuelle forbehold og tidspunktet for eventuelt bortfall av slike forbehold Akseptfrist Tidspunkt for avslag eller aksept Dermed blir budrunden […]

Muntlige avtaler holder ikke i byggeprosjekter!

[…]– etter at det enten har vært samtaler mellom partene eller det har vært utvekslet tilbud fra leverandør og aksept fra kundens side. Det presiseres at en ordrebekreftelse som inneholder andre betingelser enn det som fremgår av tilbudet og aksepten som utgjør avtalen, kan ikke gjøres gjeldende. Det bør derfor utvises varsomhet ved inngåelse av avtaler ved bruk av ordrebekreftelser. En ordrebekreftelse er imidlertid bedre enn muntlig avtale, og det skal mye til for å sette den til side om det ikke er innsigelser etter mottak av bekreftelsen. Muntlige avtaler er vanskelig å bevise Selv om muntlige avtaler etter loven […]
Read more » Muntlige avtaler holder ikke i byggeprosjekter!

Kommentar til Finanstilsynets rapport «Finansielt utsyn 2016»

[…]i store deler av landet, men prisveksten er uforholdsmessig sterk i Oslo-regionen. Med svak tilbudsside, sterk kjøpekraft, historisk lave renter og forventninger om vedvarende lave renter, er det utsikter til fortsatt sterk boligprisvekst i dette området. Utviklingen hever terskelen for å komme inn i boligmarkedet, og den sterke prisutviklingen bygger fallhøyde for fremtiden. – Norges Eiendomsmeglerforbund mener at hovedutfordringen er å øke boligforsyningen i Oslo-regionen, og er bekymret for den lave byggetakten i Oslo spesielt. Oslo kommune må ta et mer offensivt grep om utviklingen, og sørge for at det igangsettes langt flere byggeprosjekter for å møte befolkningsveksten, sier administrerende […]
Read more » Kommentar til Finanstilsynets rapport «Finansielt utsyn 2016»

Oslo drar boligprisen opp

[…]Carl O. Geving. – Oslo-markedet er preget av en voldsom ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. Her er prisutviklingen historisk sterk, og alt tyder på at dette vil fortsette framover. Prisene drives opp av demografiske forhold, og en kommune som somler med tilrettelegging av tomter og byggetillatelser med det resultat at byggetakten er under halvparten av behovet. De økonomiske driverne som inntekt, sysselsetting og renteutvikling har sterk innvirkning på dette markedet. En så bratt prisutvikling som vi ser her gir grunn til bekymring. Osloregionen har ingen garanti mot et fremtidig omslag i de økonomiske driverne, slik andre deler av landet opplever […]

Eiendomsmegleren er sikkerhetsnettet i bolighandelen

[…]skriftlige budrunder for å kunne dokumentere budrunden. Kjøper og selger  og skal få kopi av budjournalen etter at budrunden er avsluttet. Andre budgiver har rett til en anonymisert versjon av budjournalen. Private selgere har ikke slike krav. Hverken krav om skriftlige budrunder eller om at det føres budjournal. Dette var overraskende (og litt fortvilende) for en boligkjøper som ringte Forbrukerrådgiveren for bolighandelen for et par uker siden. Boligkjøperen hadde kjøpt privat, og forventet å få se budjournalen. Men det hadde ikke selgeren, og selgeren ville ikke lage noen heller. Jeg kunne fortelle at kjøperen faktisk ikke hadde noen krav på […]
Read more » Eiendomsmegleren er sikkerhetsnettet i bolighandelen

Bruke eiendomsmegler eller selge selv?

[…]Krav til forsvarlig gjennomføring av budrunden Med eiendomsmegler: Selger, kjøper og andre budgivere skal ha sikkerhet for at budrunden avvikles forsvarlig Partene skal få tilstrekkelig tid i budrunden til å gjøre beslutninger Kun skriftlige bud skal formidles for å sikre at de ikke er fiktive Budgivere skal identifiseres Eiendomsmegler skal føre hvitvaskingskontroll Budjournal skal føres og partene skal få innsyn Uten eiendomsmegler: Ingen Les også: Reglene for budrunden 5. Krav til kompetanse Med eiendomsmegler Ansvarlig megler på oppdraget må ha 3 årig bachelor utdannelse og minst 2 års praksis Krav til at foretaket har tillatelse fra Finanstilsynet Krav til at foretaket […]

NEF vil ha flere eiendomsmeglerfullmektiger som medlemmer!

[…]skreddersøm i sitt kurstilbud som er tilpasset din hverdag og faglige utvikling. Se vårt kurstilbud her. Juridisk bistand Fra tid til annen kan du komme opp i juridiske spørsmål som du ikke vet svaret på selv. Da kan du kontakt NEFs juridisk avdeling som sitter på spesialkompetanse på området. Les mer om den juridiske bistanden her. Fordelsprogram Det kan være lurt å sjekke ut dine fordeler og besparelser hos NEFs samarbeidspartnere. NEF-fordelsprogram gir deg blant annet svært gunstig tilbud på biler, advokatbistand og forsikring. Les mer om NEF-fordelsprogram her. Flere fordeler I tillegg til nevnte fordeler får du som NEF-medlem magasinet […]
Read more » NEF vil ha flere eiendomsmeglerfullmektiger som medlemmer!

Late boligkjøpere kan få ekstra høy boligregning

[…]Undersøkelsen viser at mange ikke leser dokumentasjonen før de legger inn bud, eller at de ikke forstår innholdet i dokumentasjonen. Mangelfulle undersøkelser kan få store økonomiske konsekvenser. Kjøperne må lese seg opp, etterspørre og lytte til eiendomsmeglerens faglige råd. Erfaringen er at mange misforståelser kan unngås når kjøperne forbereder seg grundig og benytter seg av meglerens eiendomsfaglige skjønn, sier Carl O. Geving. – Undersøkelsen er også en indikasjon på at kjøpere trenger enda bedre og mer leservennlig dokumentasjon av boligens tilstand. Norges Eiendomsmeglerforbund samarbeider derfor med takseringsbransjen for å få utviklet bedre tilstandsanalyser for hus og leiligheter, sier Carl O. […]
Read more » Late boligkjøpere kan få ekstra høy boligregning

7 viktige tips til visningen

[…]du ved å søke banken om finansieringsbevis, eller avklare finansiering med banken din! Les mer: Bud er bindene, husk finansiering (eller forbehold)! Hvor mye skal du by? Ved å gjøre en grundig sjekk av boligen, vil du få en oversikt over hva som må gjøres i boligen. Det gjør at du har bedre kontroll på hvor mye av budsjettet ditt som må brukes på oppussing, og hvor mye du kan betale for eiendommen. Les også: Hvor dyr bolig er det fornuftig for deg å kjøpe? Spør eiendomsmegleren – på forhånd! Er det noe du ikke finner svar på, eller lurer på? Ta […]

Kan jeg få se hvilke andre budgivere som var med i budrunden?

[…]budgiverne var?», er ofte spørsmålet jeg får. Her er svaret: Alle bud skal i journalen Alle bud i en budrunde skal nå gis skriftlig. Budgiverne må legitimeres seg. Det første budet sendes inn på budskjema – gjerne elektronisk. Deretter kan man øke budet sitt ved e-post eller SMS. Alle bud som kommer inn skal eiendomsmegleren skrives inn i en budjournal. I denne journalen skal det stå: Tidspunkt for når budet er mottatt Budgiverens navn, adresse og/eller telefonnummer Budets størrelse Eventuelle forbehold og tidspunktet for eventuelt bortfall av slike forbehold Akseptfrist Tidspunkt for avslag eller aksept Dermed blir budrunden dokumentert, og […]
Read more » Kan jeg få se hvilke andre budgivere som var med i budrunden?

Ny versjon av standard landbrukskontrakt

[…]renter på forskuddsbetalingen frem til kjøpet tinglyses. Endringen medfører ikke et absolutt forbud mot forskuddsbetaling til meglers konto. Megler kan fortsatt medvirke til at det innbetales et forskudd på kjøpesummen, men kjøper har full eierrådighet over betalingen frem til tinglysing. Bestemmelsen gjelder kun ved utøvelse av eiendomsmeglervirksomhet. Regelen kan altså omgås ved at partene ikke bruker eiendomsmegler. Endringer i eiendomsmeglingsloven § 3-2 om forvaltning og behandling av klientmidler styrker kjøpers stilling ytterligere i situasjonene der megler bistår kjøpet. For oppgjør som finner sted i medhold av avhendingslova presiseres det i nytt tredje ledd at selgers kreditor ikke kan ta beslag […]

Hva bør en eiendomsmegler være oppmerksom på ved en nedbemanning hos sin arbeidsgiver?

[…]hvilke utvelgelseskriterier som er lagt til grunn, hva slags sluttpakker som eventuelt vil bli tilbudt, og hvilken informasjon arbeidsgiver har om akkurat denne arbeidstakeren. Det er viktig at den ansatte forbereder seg godt til dette møtet og legger frem sin side av saken. Dersom salgsresultater har vært avgjørende, er dette møtet som den enkelte ansatte må «reklamere/ markedsføre» seg selv om hvorfor de bør beholdes.  Mulige argumenter om hvorfor det er feil å legge f. eks. de tre siste månedene sine resultater er nevnt eksempler på over. Arbeidsgiver plikter også å tilby annet passende arbeid hvis det foreligger. Med det […]
Read more » Hva bør en eiendomsmegler være oppmerksom på ved en nedbemanning hos sin arbeidsgiver?

Skatterabatten – igjen!

[…]det kan være lønnsomt for selger å regne litt på skatterabatten dersom kjøper bygger sitt tilbud på 10 %. Normalt vil en kompetent megler gi føringer om dette, men hvor partene har funnet hverandre uten profesjonell hjelp bør talløvelsene gjøres. 10 % gir ikke nødvendigvis uttrykk for en korrekt beregning av skatteulempen. Alle selvhjulpne selgere bør finne frem regnearket – eller bruke tabellen ovenfor!   Først trykket i Eiendomsmegleren 5 […]

Hva er «motbud» fra selger?

[…]betyr, og hvordan man skal forholde seg til det. Her følger en liten oppklaring:   Hva er motbud? Motbud er når selgere sier at «Du kan få kjøpe boligen for x millioner kroner». Altså at selgeren tilbyr interessenten å kjøpe boligen for en viss sum. Motbudet gis med en akseptfrist for den potensielle kjøperen. Motbud dukker stort sett opp mot slutten av en budrunde. Oftest som intiativ fra selger, men noen ganger etter initiativ fra kjøper. Les mer: Slik holder du hodet kaldt i budrunden SPØRSMÅL: Hvis du lurer på noe om budrunden,  boligkjøp eller  boligsalg, kan du ringe Forbrukerrådgiveren […]

Sterk april i boligmarkedet

[…]kommet ut av kontroll. Vi har lenge advart mot at miksen av lav styringsrente, lavt utbud og sterk etterspørsel vil drive frem pris- og gjeldspiraler i dette markedet. Motsatt ser vi at f.eks. Kristiansand har klart å mette boligetterspørsel på en måte som over tid har gitt bedre kontroll over prisutviklingen. I Oslo-markedet er det et skrikende behov for mer boligbygging. Ut over å styrke tilbudssiden er det vanskelig å se hva som skal bryte trenden i Oslo-markedet. Økonomisk fall med sterkt ledighetsvekst vil kunne stoppe boligprisveksten, men enn så lenge har østlandsområdet fått et økonomisk oppsving som følge av […]

Unge boligkjøpere slurver med forberedelsene

[…]og nese godt. Bruk mest tid på de tekniske tingene som koster mye penger å reparere. Husk at bud binder. Det vil si at hvis selgeren aksepterer budet, har du kjøpt boligen. Det betyr at du ikke må by på mer enn en bolig av gangen! Når du vet hva du har å handle for, er det lettere å søke etter den rette boligen. Husk at når du søker på Finn.no og andre steder, må du ha litt «til gode» til budrundene. Les flere tips her Les også: Slik kjøper du din første bolig – Råd til førstegangskjøpere på […]
Read more » Unge boligkjøpere slurver med forberedelsene

Eiendomsmeglingsbransjen samler seg bak en forsikringsordning

[…]bare innebære positive muligheter. For å sikre at medlemmene har et optimalt forsikringstilbud, både pris og villkårsmessig, er dagens forsikringsordning ute på anbud, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer. Nytt navn, nye vedtekter og ny organisering I forbindelse med at begge bransjens organisasjoner knyttes til fondet, får NEFS nytt styre og navnet endres til Forsikringsfondet. Forsikringsfondet vil fortsette å være en selvstendig juridisk enhet. Dagens styre på 3 medlemmer vil utvides ved at NEF og Eiendom Norge i tillegg får hver sin plass i styret. NEFS generalforsamling 25. mai vil bli forelagt nye vedtekter for behandling. Dagens […]
Read more » Eiendomsmeglingsbransjen samler seg bak en forsikringsordning

Gjennomsnittlig bolig kostet 3,3 millioner kroner i første kvartal

[…]nedgangen henholdsvis 36 og 34 prosent. Omsetningsendringen gjenspeiler et marked med lavere tilbud enn det var i fjor vår. I tillegg var påsken i første kvartal i år, mens den var i andre kvartal i fjor. Les også: Hvordan finner du riktig pris på boligen din? Figuren under viser at det både var nedgang i antall omsetninger (grønn søyle) og i tinglyst beløp (lilla søyle). Samlet verdi av de omsatte boligene i fritt salg var 52,6 milliarder kroner.   Oslo med snittkjøpesum på 5,9 millioner kroner Lavt tilbud og høy etterspørsel på Østlandet gjenspeiles i prisene for boligene. I Oslo var snittkjøpesummen […]
Read more » Gjennomsnittlig bolig kostet 3,3 millioner kroner i første kvartal

Hva skjer i en budrunde når akseptfristen går ut?

[…]det er ikke slik at hvis akseptfristen går ut, så vinner umiddelbart den som har det høyeste budet. Budet må være akseptert av selgeren. Derfor er det tre ting som kan ha skjedd når akseptfristen går ut: budet er aksepteres av selgeren, avtale er inngått budet er avvist av selgeren, da er budgiver «fri» for den juridiske bindingen som budet har budet er hverken akseptert eller avslått, men «går bare ut» – ingen avtale er inngått Det er nok vanligere at bud bare går ut enn at de avslås. Akseptfristen går ut = ingen avtale Tilbake til spørsmålet i starten. […]
Read more » Hva skjer i en budrunde når akseptfristen går ut?

Boligsalg i fremtiden – fra forutberegnlighet til valgfrihet

[…]kan være flere markedsføringsfremstøt (for eksempel ved at man legger ut flere bilder), flere budrunder, flere prisforespørsler, og (kanskje) flere ulike privatvisninger. Roligere, men mye mer uoversiktlig En slik boligsalgsprosess kan være tiltalende for mange – både på selgersiden og kjøpersiden. Den vil ofte være roligere enn dagens prosess, og den vil gi en større oversikt over markedet. Særlig i områder der mange ønsker å flytte til, kan det være viktig å vite at det kommer «drømmeboliger» til salgs i løpet av et år eller så. Les også kommentaren: Digitalisering av eiendomsmegling er bra, men ikke når rådene blir borte Utfordringer […]
Read more » Boligsalg i fremtiden – fra forutberegnlighet til valgfrihet

Slik kjøper du din første bolig – Råd til førstegangskjøpere på boligjakt

[…]er det en grunn til det. Finn ut hvorfor! Les mer: Sjekkliste til visning finner du her 6. Husk at bud binder! Budene du legger inn er bindene. Det vil si at hvis selgeren aksepterer budet, har du kjøpt boligen. Det betyr at du ikke må by på mer enn en bolig av gangen! Noen tror at boligen ikke er «kjøpt» før kontrakten er underskrevet. Det stemmer ikke. Det er aksepten av budet som er avgjørende. Les mer: Råd til budrunden    Følg vår steg-for-steg guide til boligkjøpet: Slik kjøper du […]
Read more » Slik kjøper du din første bolig – Råd til førstegangskjøpere på boligjakt

Må du betale skatt av boligsalget?

[…]som det står i veiledningen fra Skatteetaten. Og det betyr i praksis i det selger aksepterer budet fra kjøperen. Det spiller ingen rolle om faktisk utflytting er flere måneder etterpå. (Men: Har man flyttet ut før man starter salgsprosessen, da stopper botiden ved utflytting!) Få bolignyheter rett på Facebook! Følg Forbrukerrådgiveren for bolighandelen her Dette er det meget viktig å passe på! Til Forbrukertelefonen har jeg fått telefoner fra folk som har bommet her. De trodde det var utflytting og overtagelse som var det såkalte skjæringstidspunktet. Budfristen var rundt 11 måneder etter innflytting, overtagelsen 13 måneder etter innflytting. Skatteretten er […]

Finansieringsbevis

[…]får fra banken som viser at du har lån og egenkapital opp til et bestemt beløp.’   Les mer: Bud er bindene, husk finansiering (eller forbehold)! Ikke vis finansieringsbeviset i budrunden Husk finansiering før du går på […]

Ikke vis finansieringsbeviset i budrunden

[…]deg sjekke flere banker og sende søknader til flere banker på en gang. Les også: Regler for budgivning Ikke send finansieringsbeviset I budskjemaet blir du bedt om å skrive inn hvor mye som finansieres i lån, hvilken bank som gir lånet, og kontakt dit. Noen tenker sikkert at det er like greit å sende hele finansieringsbeviset. Men det er helt feil! For nå forteller du plutselig eiendomsmegleren – og dermed også selgeren – hvor mye penger du har til rådighet. Bli sittende med finansieringsbeviset selv, oppgi bankkontakt og telefonnummer. Så kan banken bekrefte at summene du sier fra er ok. Eiendomsmegleren […]

Passer nabolaget for deg – eller: Gå på visning fredag kveld!

[…]er. NB: Dette er spaningsrunder du må ta før visningene kommer – for etter visning kommer budrunden ofte alt for fort. Les mer: Sjekkliste for visning Skolekrets? Behovene for nabolag skifter naturlig nok med livsfase. Og det er særlig «før og etter barn» som er hovedskiftet. Etter at man har fått barn (eventuelt rett før man får dem), vil man plutselig bli mer opptatt av nattero, lekeplasser, barnehagedekning og skolekrets. Er veien til skolen grei trafikkmessig, eller må man over en veldig trafikkert vei? En del av dette kan avsløres med for eksempel kartene på Finn.no. Men jeg anbefaler at […]
Read more » Passer nabolaget for deg – eller: Gå på visning fredag kveld!

Best på markedsprising!

[…]heller ikke settes lavere enn meglers objektive  vurdering skulle tilsi.» Les også: Forbrukerombudets undersøkelse om bruk av lokkepriser Vil kvele tendenser til bruk av lokkepriser Kan selger avslå bud på prisantydning NEFs […]

Mye farlig glass i norske hjem

[…]til formålet, sier Aarnes. I Norge er så godt som alle leverandører klar over at det er påbudt med personsikret glass på utsatte steder i boliger. Men det skjer likevel glipper, også hos større utbyggere. – For kort tid tilbake oppdaget vi ved en overtakelse at det var brukt usikret glass på steder hvor risikoen for ulykker var stor. Utbyggeren, som var av den større typen, hadde ikke oppdaget det. Glasset ble naturligvis byttet ut med det samme, sier Aarnes. Når det gjelder folk flest, mener Aarnes mange ikke klar over faren ved vanlig glass i hus og bygninger. – […]

Bud er bindende, husk finansiering (eller forbehold)!

[…]forbehold om finansiering. Forbeholdet må tas skriftlig i budet, og være med ved hver skriftlig budforhøyelse. Men: bud med forbehold om finansiering blir ofte ikke vurdert av selgere. Man stiller i allefall veldig mye dårligere enn budgivere som har finansieringen i orden. Det gjelder særlig i områder der budrundene går fort, og det kreves hurtig avgjørelse. Tips: Her er det lurt å snakke med eiendomsmegleren, forklare situasjonen og be om råd i budrunden. Men husk altså at eventuelle forbehold uansett må være gitt skriftlig sammen med budet, og følge med i hver budforhøyelse. Det holder ikke at man har sagt […]
Read more » Bud er bindende, husk finansiering (eller forbehold)!

Dekningssalg

Dersom et bud blir akseptert innen fristen slik at bindende avtale er inngått, og kjøperen likevel nekter å gjennomføre kjøpet, kan selger gjennomføre dekningssalg. Det betyr at huset blir annonsert på nytt for den første kjøperens regning og risiko. Den første kjøperen kan bli ansvarlig for hele selgers økonomiske tap, som for eksempel lavere kjøpesum, renter og nye […]

Papirene du må bruke mest tid på når du skal kjøpe bolig!

[…]ikke lest dokumentasjonen godt nok. Dermed kan forventningene til boligen vært for store, og budene de har lagt inn vært for høye i forhold til det som skal gjøres med boligen. NB: Er det noe du lurer på, så ta kontakt med eiendomsmegleren som selger boligen – gjerne før visning. Megleren kan fortelle mer om hva noe betyr, betydningen, og hva det kan ha av utslag på verdien. Her er en liten gjennomgang av det som følger med prospektet. Mitt klare råd er: Bruk mest tid på de sidene som er uten bilder – og les gjennom før visning!   […]
Read more » Papirene du må bruke mest tid på når du skal kjøpe bolig!

Kan selger avslå bud på prisantydning?

[…]de siste ukene har vært som dette: «Jeg var med i en budrunde i går og hadde høyeste bud. Jeg hadde budt 3 millioner kroner, som var prisantydning for boligen i annonseringen. Men selger aksepterte ikke dette budet. Eiendomsmegleren sa at de ville ha en ny visningsrunde. Er dette ok?»  SPØRSMÅL: Hvis du lurer på noe om boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling, kan du ringe Forbrukerrådgiveren på telefon 4000 01 02 for gratis rådgivning om regelverket. Les mer om forbrukerrådgiveren for bolighandelen her!   SVAR: Dette er i utgangspunktet ok. Selger kan velge å ha flere visningsrunder, og står fritt til […]

Bud, budgivning og budrunde

[…]har kommer frem til deg er bindende avtale inngått. SPØRSMÅL? Hvis du lurer på noe om budrunde eller budgivning, kan kan du ringe Forbrukerrådgiveren på telefon 4000 01 02 for gratis rådgivning om regelverket. Les mer om forbrukerrådgiveren for bolighandelen her!   Regler i forskrift Hvordan eiendomsmeglere skal opptre i en budrunde er omtalt i eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Der står det blant annet at eiendomsmegleren «skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og avpasse tempoet i salgsarbeidet til et nivå hvor oppdragsgiver og aktuelle interessenter kan sikres et forsvarlig grunnlag for sine handlingsvalg.»   Les mer: Regler […]

Interessepolitikk: Bransjens viktigste talerør

[…]dialog med andre organisasjoner i bransjen som foretaksforeningen, takstforeningene, Forbrukerombudet, Forbrukerrådet og Huseiernes landsforbund m.fl., for å snakke eiendomsmeglerens sak og for å bidra til å trygge bolighandelen for forbrukerne best mulig. NEF har også et tett samarbeid med leverandører som leverer tjenester inn til bransjen. Dette for å sikre høyest mulig kvalitet på tjenestene, og at de bidrar til innovasjon for bransjens og forbrukernes beste. NEF er medlem i andre nordiske og internasjonale eiendomsmeglerorganisasjoner for nettverksbygging og dialog om bransjen utfordringer og framtid. Følger utviklingen i bransjen NEF følger aktivt med i den teknologiske utviklingen i bransjen og vil være med å påvirke […]
Read more » Interessepolitikk: Bransjens viktigste talerør

Forbrukerrådgiveren ga råd i «Jacobsen» på NRK p1+

[…]Jacobsen betegnet som «helt vilt» om dagen, etter tirsdagens melding om økte boligpriser. Budgivning Det første temaet som ble behandlet er budgivning, og hvordan det lønner seg å gå frem i bolighandelen. Carsten Pihl presiserte at det vil komme an på hvor i landet man er, det er stor forskjell på Oslo-området og for eksempel Rogaland og Sørlandet. Les mer: Hold hodet kaldt i budrunden! Borettslag eller selveier? Det neste temaet var hvordan type bolig man skal kjøpe – borettslag eller selveier. Forbrukerrådgiveren pekte på de viktigste forskjellene mellom borettslag og selveiere. Det ble til og med en liten sving […]
Read more » Forbrukerrådgiveren ga råd i «Jacobsen» på NRK p1+

Forbrukerinformasjon om budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning Forbrukerinformasjon om budgivning – for utskrift. Reglene kan man også finne i denne artikkelen: Reglene for […]

Løsøre og tilbehør

[…]til gasskomfyr og gasspeis 20. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende der dette er påbudt 21. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER der dette er påbudt. Det er hjemmelshavers og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom. Listen er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge (tidligere Eiendomsmeglerforetakenes Forening), og Eiendomsadvokatenes servicekontor. Klar for visning? Følg vår guide! Les mer her! Les mer om ulike løsøregjenstander: Følger lamper med boligen på overtakelsen? Må man overta kompostbinge når man kjøper bolig? Hva følger med […]

Hvordan finner du riktig pris på boligen din?

[…]for å finne ut hva som er riktig i dette tilfellet. Og om boligen da er aktuell for deg og ditt budsjett.   Les også: Sørg for å ordne finansieringen   Her er andre momenter som kan påvirke prisen: Negativt: Stort vedlikeholdsbehov Oppussingsbehov av «dyre rom» som bad og kjøkken Støy og trafikk Dårlige solforhold? Er det vanskelige naboforhold?   Positivt: Lavt vedlikeholdsbehov Kjøkken, bad og vaskerom er renovert av fagfolk. Lite støy Balkong/terrasse og gode solforhold Garasje Lag din egen statistikk Lag deg et Excel regneark og legg inn de boligene som annonseres til salgs, samt e-postadressen til megleren. […]
Read more » Hvordan finner du riktig pris på boligen din?

Dette er eiendomsmeglerens ansvar

[…]har eiendomsmegleren også ansvaret for det praktiske med eiendomstransaksjonen. Gjennomføre budrunden Dette skal gjøres «forsvarlig», noe som blant annet betyr at både selger og kjøper skal kunne ha et «forsvarlig grunnlag for sine handlingsvalg» som det står i forskriften. Gi både selger og kjøper innsyn i budjournal når kjøpet er avsluttet. (Slik det står i lovens § 6-4.) Papirarbeidet Eiendomsmegleren har også ansvaret for papirarbeidet som følger i en bolighandel: Kontrakt: Opprette skriftlig kontrakt mellom kjøper og selger. Skrive ut og tinglyse skjøte: I tillegg tinglyse andre dokumenter som har betydning for handelen, for eksempel urådighetsklausuler når samboere kjøper bolig […]

Behovsanalyse: Slik finner du boligen som passer for deg!

[…]selve visningen, og ikke minst bruke den etter visningen når du skal vurdere om du skal legge inn bud. Forslaget til behovsanalyse er delt inn i kapitler. Plukk ut det som er viktig for deg. Familiesituasjonen Blir det familieforøkelse de nærmeste årene? Er barn i ferd med å flytte ut? Trenger du ett eller flere soverom? Er det nok med ett bad? Hva med bodplass? Hvilken etasje vil du bo i? Er heis nødvendig? Er det OK å bo over flere etasjer, eller kun ett plan? Aksepterer du mye snømåking? Er du hageinteressert? Hva med plenslåing? Klarer du vedlikeholdet selv […]
Read more » Behovsanalyse: Slik finner du boligen som passer for deg!

Hvilken type bolig har du bruk for

Boligbud 1: Finn ut hvilken type bolig du har bruk for – og kjøp med hodet foran hjertet! De fleste kjøper bolig med hjertet Når vi kjøper vaskemaskiner «og sånt», er det nesten ikke grenser for hvor mange tester vi leser, og hvor mye vi spør og graver før vi bestemmer oss. Men når det kommer til vårt livs største investering, da leser vi en annonse på nettet, løper på en rask visning og kliner til i budrunden. Burde det være slik? Svaret er jo åpenbart nei, men den ene boligen du har lyst på er jo laget i entall. […]

Utenlandsmegling

[…]i eiendomsmeglerforskriften § 5-1 annet ledd bokstav b. Finanstilsynet har presisert at forbudet er særlig ment å hindre at eiendomsmeglere skal kunne opptre som agenter ved formidling av boliger i utlandet. Det er imidlertid presisert at forbudet omfatter ethvert tilfelle hvor foretaket opptrer som partsrepresentant i forbindelse med omsetning av rettigheter i fast eiendom (på en slik måte at oppdraget faller utenfor eiendomsmeglingslovens anvendelsesområde fordi det ikke er mellommannsvirksomhet). Litt forenklet sagt må norske meglerforetak enten megle fullt ut eller holde seg unna. Vi vil tro at norske forbrukere som skal kjøpe eiendom i utlandet kan ha behov for en […]

Gode råd ved utleie

[…]ulempe for utleier eller andre brukere av eiendommen. Dette gjelder selv om utleier har satt forbud mot husdyr. Utkastelsesklausul Sørg for å ha en utkastelsesklausul i kontrakten. Når betalingsmislighold er gjort til et særlig tvangsgrunnlag, vil namsmyndigheten gjennomføre utkastelse. Du slipper den ordinære prosessen med først å måtte skaffe en dom for kravet før du går til namsmyndigheten for å få dommen effektuert. I praksis vil det ta minst tre måneder å få gjennomført en utkastelse. Vi anbefaler derfor å betinge et depositum som minst tilsvarer tre måneders husleie. Det er ikke bare betalingsmislighold som kan gjøres til særlig tvangsgrunnlag, […]

Når handel inngås før annonsert visning

[…]også omfatter såkalte «motbud», typisk et motbud fra selgeren. Hvis selgeren mottar bud direkte fra budgiver og orienterer megler om dette, er megler likevel avskåret fra å videreformidle budet til øvrige interessenter, med mindre budet oppfyller regelen om minste akseptfrist. Bud som megleren ikke kan formidle, skal heller ikke føres i budjournalen. Formidlingsforbudet sier med andre ord ingenting om når første bud kan inngis til megler (enkelte forbrukere tror at budrunden først kan starte kl 12.00 etter at siste annonserte visning er avholdt). Bestemmelsen sier heller ingenting om når handel kan inngås (noen er av den oppfatning at selger ikke […]

Husk finansiering før du går på visning!

Boligbud 5: Sørg for å ordne finansieringen! Det er lettere å bli vinneren i budrunden når finansieringen er i orden. Budrunden er ofte hektisk. Du kan ikke regne med at du får tak i din kontaktperson i banken i tide når budrunden er i gang. Den fornuftige fremgangsmåten er derfor at du har gjort hjemmeleksen i banken. Du har gått gjennom hvor mye du kan låne, satt opp budsjett, lagt fram behovsanalysen og kontrollert at du tenker rett. Finansieringsbevis Du ber nå banken om en skriftlig bekreftelse på hvor mye du kan låne. Dette finansieringsbeviset gir deg den nødvendige tryggheten for […]

Hva er rett pris i området der du leter etter bolig?

[…]kjøpe. Når du leser annonsen for en bolig som svarer til din skriftlige behovsanalyse etter Boligbud 1 og Boligbud 2, så er det allerede for sent for deg å sjekke om selgers prisforventning er riktig. Du risikerer at visning- og budprosessen går fort. Derfor må du gjøre hjemmeleksen først. Slik finner du rett pris Tenk i tre trinn: Trinn 1 Hva er gjennomsnittlig boligpris i området? Trinn 2 Er boligen du skal se på verd over eller under gjennomsnittspris? Trinn 3 Er prisantydningen på det huset du skal se på riktig? Trinn 1 Hva er gjennomsnittlig boligpris i området? Det […]
Read more » Hva er rett pris i området der du leter etter bolig?

I hvilket område bør din nye bolig ligge

Boligbud 2: Finn ut i hvilket område din nye bolig bør ligge. Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet? Du har sikkert hørt meglerne si «beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet» når de har blitt spurt om hva som er viktigst for prisen på en bolig. Dette er jo naturligvis ikke hele sannheten, men det er faktisk en stor del av den. Hus kan pusses opp, bygges om, endres. Det kan ikke beliggenheten. På samme måte som i boligbud 1; Sett opp din egen skriftlige behovsanalyse for beliggenheten. Hva er viktigst for deg når det kommer til beliggenheten: Vil du bo i et etablert eneboligområde? Et sentralt […]

Salg av aksjeleiligheter – hva bør man vite?

[…]nybygg i 1983. Unntaket er ikke lenger aktuelt ettersom borettslagsloven fra 2003 gjeninnførte forbudet og det er dermed ikke mulig å opprette nye boligaksjeselskap. Det er imidlertid fortsatt mange boligaksjeselskaper i Norge, særlig i Oslo, Bergen og Stavanger. Eiendomsmegler: Se også denne artikkelen om salg av aksjebolig – og hva man bør passe på når de selges: Salg av aksjebolig Anvendelse av borettslagsloven Ved revisjonen av borettslagsloven i 2003 besluttet lovgiver at likheten mellom borettslag og boligaksjeselskap tilsier at borettslagsloven i en viss grad skal gjelde også for boligaksjeselskapene. Dette gjelder regler som er spesifikke for boligforhold og som aksjeloven, […]
Read more » Salg av aksjeleiligheter – hva bør man vite?

Arbeidstakeres stilling ved virksomhetsoverdragelse

[…]før overdragelsestidspunktet, at han er er kvalifisert til stillingen og at han aksepterer tilbudet om ansettelse senest 14 dager etter at tilbudet ble mottatt. Her er det verdt å merke seg at flere av «lovens andre fortrinnsretter» til ny stilling, går foran fortrinnsretten i dette tilfellet. Arbeidstakers stilling etter overdragelsen Når en arbeidstaker følger med over til ny arbeidsgiver etter virksomhetsoverdragelsen, er hovedregelen at arbeidsforholdet direkte overføres med de arbeidsvilkår som gjaldt på overdragelsestidspunktet. Dette betyr at arbeidstaker som den klare hovedregel vil ha krav på å beholde sine lønnsvilkår, sine frynsegoder, sitt krav på ferie og sin ansiennitet etter […]
Read more » Arbeidstakeres stilling ved virksomhetsoverdragelse

Salg av aksjebolig

[…]kan være eier i boligaksjeselskapet. Det er for eksempel ikke uvanlig at det er vedtektsfestet forbud mot at juridiske personer kan eie aksje i selskapet. Vær imidlertid oppmerksom på at borettslagsloven § 4-2 likevel gjelder der vedtektene gir uttrykk for at kun fysiske personer kan være eier. Foreligger innskuddsbeviset? Ofte er innskuddsbeviset bortkommet, og dette fanges gjerne ikke opp i salgsforberedelsene. Innskuddsbeviset må håndteres som et verdipapir. Hvis originaldokumentet er bortkommet, må det igangsettes mortifikasjon. Overdragelse av ”aksjebolig” innebærer at aksjen skal transporteres til ny eier ved at eierskiftet blir innført i aksjeeierboken, samt at innskuddsbeviset samtidig tiltransporteres kjøperen. Dersom innskuddsbeviset […]

Hvor dyr bolig er det fornuftig for deg å kjøpe?

[…]om 5–10 år? Eksempel på boligbudsjett Dette må tilpasses din situasjon. Det finnes flere gode budsjettmodeller. Husk at du bør ta med budsjett når du søker om boliglån. Ikke nøl med å søke hjelp dersom du syns det er vanskelig å lage […]
Read more » Hvor dyr bolig er det fornuftig for deg å kjøpe?

Tvangssalg

[…]som gjennomfører salget uten at huseieren blir involvert, hverken i hvem som får kjøpe eller i budets størrelse. Det står ikke i annonsen at det er tvangssalg, men det står i […]

Slik velger du eiendomsmegler

[…]gi kjøperne den riktige informasjonen og hjelpen for å få flest mulig til å være med i en budrunde. Prisantydning for boligen: Etter et første møte vil meglere ofte antyde hva de tror boligen kan bli solgt for. Husk at dette er et anslag – og ikke en facit Før du velger megler bør du ha gjort deg opp din egen mening om hva boligen bør kunne gå for – ved å følge prisene i området over litt tid. Hvis meglerens prisantydning avviker veldig fra din (både opp og ned) bør du spørre megleren om hvorfor han mener at prisantydningen […]

Slik selger du bolig

[…]eiendomsmegler Husk eierskifteforsikring når du selger bolig Skal du som selger godta kupping av budrunden? Hvis du vil klage på […]

Kjøpekontrakt og betaling

[…]opp formalitetene når kontrakten skal skrives. Kontraktsmøtet Etter at du har fått akseptert budet ditt får du normalt tilsendt utkast til kjøpekontrakt med tidspunkt for kontraktsmøte. Dersom du mot formodning ikke får det, ring megler å be om å få kontrakten oversendt til gjennomlesning før selve kontraktsmøtet. Kontraktsmøtet avholdes vanligvis på meglerens kontor. Som regel er både selger og kjøper tilstede. I løpet av dette møtet blir kontrakten gjennomgått. Megleren vil fortelle om, og legge vekt på, det som er de viktigste punktene i kontrakten. Tips: Ikke nøl med å spørre. Det er uunngåelig at en kontrakt inneholder ”fremmedord” og […] <