Search results for "bud"

Results 1 - 10 of 564 Page 1 of 57
Sorted by: Date | Sort by: Relevance Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

To aktuelle saker fra Høyesterett

[…]av budet innen akseptfristen. Etter at akseptfristen var ute, kom det inn ytterligere, høyere bud.  Budgiveren som hadde gitt det tidligere budet som selger hadde meddelt megler at han aksepterte, fikk til slutt tilslaget med et bud på 150.000,- over dette. Tvistebeløpet i saken var differansen på 150.000 kroner. Saken dreier seg i sin kjerne om eiendomsmeglers rolle som mellommann, nærmere bestemt hvilke omsorgsforpliktelser megleren har overfor deltakere i budrunden i henhold til eiendomsmeglingsloven § 6-3 og § 6-10 jf forskriftens § 6-3. Høyesterett konstaterte at loven og forskriften klargjør at megleren skal ivareta begge parters interesser og sørge for […]

Sterk boligprisvekst

[…]Oslo. Det norske boligmarkedet er i likhet med de fleste andre lands markeder preget av at boligtilbudet har falt til lave nivåer i kjølvannet av pandemien. Flere enn normalt kjøpte bolig under pandemien og færre enn normalt har vært i posisjon til å selge etter pandemien, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Boligprisene har steget med 6,4 prosent det siste året, viser tallene fra Eiendomsverdi, Eiendom Norge og Finn.no. Statistikken viser videre at det i mai ble det solgt 10.436 boliger i Norge, noe som er 0,9 prosent flere enn tilsvarende måned i 2021. Så langt i […]

– 90 år og like aktuell

[…]til å følge det som oppfattes som de alminnelige spillereglene i bolighandelen. Med hemmelige bud blir gjerne eiendomsmegleren gjort til syndebukk, så åpenhet i budgivingen er også i meglers interesse. Vi har jobbet for å klargjøre grensene for hva som regnes som eiendomsmegling og ikke. Vi må få et tydeligere skille mellom hva som er eiendomsmegling og hva som er uregulerte selvhjelpstjenester uten forbrukervern, slik at selgere og kjøpere blir klar over hvilken risiko man løper når man selger eller kjøper uten profesjonell bistand. Fritt meglervalg og meglers uavhengighet er selve DNA’et til profesjonsforbundet NEF. Derfor har vi brukt mye […]

Samlet bransjen til tidenes landsmøte og vårkonferanse!

[…]hvor Randi Hollingen redegjorde for «rikets tilstand» og landsmøtet stemte fram forslag til budsjett, lovendringer, strategi og valg av medlemmer til NEFs styrende organer for de neste to årene, et strålende foredrag av tidligere NAR-president Steve Brown som både løftet og rørte oss, kurs av høyeste kvalitet om tomtefeste, megling av fritidsbolig, etikk og uavhengighet og nyttige oppdateringer fra finans- og forbrukermyndighetene, båttur blant hytteperler i flott sørlandsskjærgård og «solgt-konkurranse», og en fantastisk bankett på Kristiansands tak med 360 graders utsikt over byen, med mat og underholdning av høy kvalitet og festdeltakere av ypperste kvalitet, kåring av årets gullmegler, utdeling […]
Read more » Samlet bransjen til tidenes landsmøte og vårkonferanse!

Salg av eiendommer i villastrøk

[…]om minste tomtestørrelse, høyde/antall etasjer, hva slags bebyggelse som tillates eller forbud mot visse typer virksomhet. Servituttene kan derfor komme i veien for planlagt utnyttelse av eiendommen. En utbygger som har fått nødvendige offentlige tillatelser og planlagt bygging iht. reguleringsplan, kan likevel risikere at prosjektet blir utsatt eller stanset som følge av at en nabo påberoper seg strøksservitutter på eiendommen. Denne artikkelen vil gi meglere en innføring i å avdekke villaklausuler, hvordan disse skal kartlegges og tolkes, samt hvordan eksisterende servituttene skal håndteres. Dette er sentrale momenter meglere bør opplyse om ved salg av eiendommer påheftet strøksservitutter. Kartlegging og tolkning […]

Endringene i forsikringslovgivningen påvirker eiendomsmeglingsbransjen

[…]eller boligselgerforsikring. (Eiendomsmeglingsloven § 6-3 4. ledd inneholder tilsvarende forbud). Selv om det er et nært tilknytningsforhold mellom tjenesten, så er det ikke anledning til å lage en slik binding mellom tjenesten og forsikringsproduktet at kunden i realiteten ikke har noe annet valg enn å kjøpe «alt sammen». Ønske om kobling av ulike forsikringsdekninger for å selge dem som en pakke er nok mer praktisk.  Bakgrunnen for regelen er todelt. For det første skal kunden skal ikke behøve å kjøpe flere varer og tjenester enn kunden trenger. For det andre skal det være oversiktlig for kunden hva hun betaler for […]
Read more » Endringene i forsikringslovgivningen påvirker eiendomsmeglingsbransjen

Hvilke forbehold kan selger ta etter endringer i avhendingslova?

[…]fritt til å ta «som den er»-forbehold. Endringen av avhendingslova § 3-9 innebærer ikke et forbud mot bruk av «som den er»/»as is»-forbehold, men betyr at slike forbehold ikke har noen virkning i avtaleforholdet. Det er likevel grunn til å tro at bestemmelsen i praksis vil fungere som et forbud, og at det fremover vil bli tatt få slike forbehold ved forbrukerkjøp. Konsekvensen av dette er at mangelsvurderingen ikke lenger kan ta utgangspunkt i avhendingslova § 3-9 om eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper kunne forvente. Det å fortsette en praksis med generelle forbehold etter lovendringen, vil fort […]
Read more » Hvilke forbehold kan selger ta etter endringer i avhendingslova?

Nytt fra styret i NEF

[…]godt resultat til tross for at vi har vært gjennom en uvanlig styreperiode med pandemi. Revidert budsjett for 2022, samt budsjetter for 2023 og 2024 ble vedtatt og fremmes for landsmøtet i mai. Videre har styret jobbet med å fullføre årsberetningen for perioden 2020 til 2022, som vil bli fremlagt for delegatene på landsmøtet i Kristiansand 12. mai 2022. Styret har også jobbet aktivt med å revidere NEFs kommunikasjonsstrategi etter forslag fra Engasjementsutvalget og etter gode innspill fra lokalforeningene. I kjølvannet av dette er det nå vedtatt å få utviklet nye nettsider for NEF, som vi gleder oss til at […]

Økt avvik mellom prisantydning og solgt-pris

[…]et utsalg av at en eller flere av interessentene ønsker å unngå konkurransen i en vanlig budrunde som de antar vil gi en pris over markedsført prisantydning. Det tilsier at risikoen for kupping øker med differansen mellom prisantydning og reell markedsverdi. Solgt over prisantydning – god eller dårlig egenreklame? Til tross for høy kompetanse og gode verktøy, er prisvurdering ingen eksakt vitenskap. Det er derfor naturlig med noe avvik, både over og under prisantydning. Økende avvik er et fenomen som gjerne oppstår i raskt stigende markeder. Prisavvik behøver verken å være klanderverdig eller et utsalg av bevisst feilprising fra meglers side. I tilfeller hvor […]
Read more » Økt avvik mellom prisantydning og solgt-pris

EU’s sanksjoner – Norsk eiendom som potensiell trygg havn?

[…]være til fordel for fysiske eller juridiske personer» som er sanksjonert. Kort sagt: det er forbudt å gjennomføre eiendomstransaksjoner der sanksjonerte personer er involvert. Direkte eller indirekte. Brudd på forskriften er sanksjonert med bøter eller fengsel inntil tre år, eller begge deler, jf. forskriftens § 22 jf. sanksjonsloven § 4. Også «uaktsomhet» er straffbart, men da med en straffe ramme på inntil seks måneder, eller begge deler. Betydningen av sanksjonsregelverket for eiendomsmeglingsbransjen Banker har arbeidet dag og natt den siste tiden for å håndtere de omfattende sanksjonene og for å ikke opptre i strid med sanksjonene, som nå altså er […]
Read more » EU’s sanksjoner – Norsk eiendom som potensiell trygg havn?