Søkeresultat for: bud

Results 1 - 50 of 589 Page 1 of 12
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

– Reagerer sterkt på budsjettforlikets profil

[…]på BSU (boligsparing for ungdom) fra 20 til 10 prosent. – Vi reagerer sterkt på budsjettforlikets profil, som bryter med den norske boligmodellen slik vi […]
Les mer » – Reagerer sterkt på budsjettforlikets profil

Regler for budgivning

[…]også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til sette seg inn i all […]

Bud, budgivning og budrunde

[…]aksepten har kommer frem til deg er bindende avtale inngått. SPØRSMÅL? Hvis du lurer på noe om budrunde eller budgivning, kan kan du ringe Forbrukerrådgiveren […]

Budjournal

[…]i en budjournal. Deltagerne i en budrunde kan få innsyn i journalen, på litt ulike vilkår. Alle bud i en budrunde skal gis skriftlig. Budgiverne […]

Forbehold i budrunden

[…]akseptere. NB: Forbehold om finansiering vil som oftest ikke godtas. Finansieringen må man som budgiver ha ordnet før budrunden starter. (Se over.) Snakk gjerne med […]

Kupping av budrunden

[…]står i eiendomsmeglingsforskriften paragraf 6-3 (3). Men selger står fritt til å akseptere bud før dette. Så noen budgivere forsøker å utnyttet dette ved å […]

Budsjett

Slik setter du opp ditt eget boligbudsjett. Budsjett er en oversikt over forventede inntekter og forventede kostnader. Et budsjett skal hjelpe til å planlegge for […]

Statsbudsjettet: BSU-ordningen bør styrkes

[…]fra Norges Eiendomsmeglerforbund 11. oktober 2021 Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2022 hvor de foreslår uendret ramme for BSU-ordningen, til tross […]
Les mer » Statsbudsjettet: BSU-ordningen bør styrkes

Påmeldingsvisning – gjelder formidlingsforbudet?

[…]mot en avlysning, med den konsekvens at når vising først er annonsert, så gjelder formidlingsforbudet. (i forbrukertilfellene). Hensynet bak formidlingsforbudet er å sikre partene tid […]
Les mer » Påmeldingsvisning – gjelder formidlingsforbudet?

Egenhandelsforbudet

[…]kan stilles spørsmål med hennes upartiskhet, også i tilfeller som går klar av egenhandelsforbudet. Selv om egenhandelsforbudet ikke forbyr megler å påta seg et oppdrag […]

Statsbudsjettet: BSU-ordningen bør styrkes

[…]dokumentert verdi. Regjeringen foreslår om lag 6,5 mrd. kroner til tiltak for bedre kollektivtilbud i byområdene og tiltak for gange og sykkel, en økning på […]
Les mer » Statsbudsjettet: BSU-ordningen bør styrkes

Opphever hytteforbudet fra 20. april

[…]tirsdag at de etter påske gradvis vil åpne samfunnet igjen. Et av disse tiltakene var at at forbudet mot å overnatte på hytta blir opphevet […]

Gi bud på hus i Bamble

[…]små og store summer, sier eiendomsmegler MNEF Henrik Tangen. Han minner om at man også betaler budet. Det hjelper ikke om noen kommer og byr […]

Statsbudsjettet 2020 – konsekvenser for boligmarkedet

[…]for 2020 er bruken av oljeinntekter redusert med 0,2 prosentenheter fra 2019. – Statsbudsjettet med en negativ budsjettimpuls øker sannsynligheten for at styringsrenten skal ned […]
Les mer » Statsbudsjettet 2020 – konsekvenser for boligmarkedet

Veien fra bud til endelig avtale

[…]alle forbeholdene er at de må formuleres klart og tydelig, og bør normalt inntas i skriftlige bud, budaksept eller intensjonsavtale. Noen av forbeholdstypene kan også […]

– Statsbudsjettet 2019 er gode nyheter for boligmarkedet

[…]statsbudsjett for 2019 er gode nyheter for boligmarkedet framover. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 innebærer små endringer i forhold til boligmarkedet. De følger blant […]
Les mer » – Statsbudsjettet 2019 er gode nyheter for boligmarkedet

Oversikt over NEFs fagtilbud

Her finner du en oversikt over de  ulike fagtilbudene som tilbys av NEF og NEFs juridiske avdeling. 1. Kurs og etterutdanning NEF er den største […]

Når starter budrunden?

[…]denne fristen. Men slik er altså ikke reglene. De sier bare noe om hva som må være fristen i budet. Når budet sendes inn er […]

Kommentarer til statsbudsjettet 2018

[…]forslag om å begrense kommunenes mulighet til å øke eiendomsskatten. Regjeringen holder i budsjettforslaget fast ved kursen om å ikke beskatte folks primærbolig ytterligere, og […]