Søkeresultat for: borett

Results 1 - 10 of 10 Page 1 of 1
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | All

Salg av aksjebolig

[…]reguleres av lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 44 i tillegg til at deler av borettslagsloven gjelder også for aksjeboliger, jf. borettslagsloven § […]

Bankenes standardfrase ved oversendelse av oppgjør

[…]foran avtalepant, utleggspant og andre heftelser som begrenser omsetning av eiendommen, herunder boretter og forkjøpsretter. Vi aksepterer likevel at andre typer heftelser som kjøper/låntaker har […]
Les mer » Bankenes standardfrase ved oversendelse av oppgjør

Enkelte sentrale skatteregler vedrørende fast eiendom

[…]gis fradrag for vil være utgifter til vedlikehold, forsikring, kommunale avgifter, husleie til borettslag, møbler, annonsering, eiers reiser til utleieobjekt etc. Ved skattepliktig utleie må […]
Les mer » Enkelte sentrale skatteregler vedrørende fast eiendom

Tinglysingsgebyr og dokumentavgift

[…]Tinglysing, registrering og anmerking i medhold av gjeldsordningsloven Bevis for at en andel eller borett etter borettslagsloven § 2-13 annet ledd skal slettes fra grunnboken […]

Transport av kontraktsposisjoner – noen problemstillinger

[…]har overtatt boligen og har fått rettsvern for sitt erverv (skjøtet er tinglyst, registrering av borett i borettsregisteret). Dersom entreprenøren ikke fullfører arbeidet, faller kjøpers […]
Les mer » Transport av kontraktsposisjoner – noen problemstillinger