Search results for "boligselgerforsikring"

Results 1 - 10 of 11 Page 1 of 2
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | All

Hvilke forsikringer trenger man?

[…]Samme vurderinger som bolig/innbo for de som eier hytte. Forsikringene du bør ha: Boligselgerforsikring (eierskifteforsikring): Når du selger boligen, har du ansvar for skjulte feil – uansett om du har skyld eller ikke. Derfor mener jeg at du bør ha boligselgerforsikring. Les mer her Kaskoforsikring på bil: Du bør ha kaskoforsikring på nyere biler når verdien er over ihvertfall 100.000 kroner. Reiseforsikring: Sykdom i utlandet kan koste mye penger, en reiseforsikring er en billig løsning på store uforutsette utgifter. Uføreforsikring: Sikrer inntekten din hvis du blir ufør. Nesten en «må ha» forsikring. Barneforsikring: Sikrer barna dine en bedre økonomi enn […]

Forbrukerinformasjon: Trygg bolighandel med nye regler fra 1. januar 2022

[…]er et viktig grunnlag for den bygningskyndiges videre undersøkelser og vurderinger, og for boligselgerforsikring om du ønsker det.Feil eller mangelfull utfylling av egenerklæringen kan medføre ansvar for deg i form av regress eller avkortning av eventuell boligselgerforsikring. Lese grundig igjennom tilstandsrapporten og salgsoppgaven for å sjekke at det ikke er feil eller misforståelser. Avhendingsloven og forskriften om tilstandsrapporter krever at opplysninger skal gis i klart og tydelig språk! Hvis du er usikker på om noe er relevant, eller om informasjonen er tilstrekkelig, bør du ta det opp med eiendomsmegler og den bygningskyndige – før informasjonen blir publisert! Jo mer du […]
Read more » Forbrukerinformasjon: Trygg bolighandel med nye regler fra 1. januar 2022

Hvilke forbehold kan selger ta etter endringer i avhendingslova?

[…]ettersom tilstandsrapporten er blitt viktigere. Et viktig poeng er at selger uansett kan tegne boligselgerforsikring. Forsikringsselskapene krever normalt at det foreligger tilstandsrapport i tråd med den nye forskriften, og vil nok derfor spille en sentral rolle i spredning av ny praksis etter endringene av avhendingslova. Siden selger ikke lenger kan ta generelle forbehold, er det i utgangspunktet slik at den minste feil nå vil utgjøre en mangel. Dette vil i så fall kunne føre til urimelige løsninger og bidra til å øke konfliktnivået. Ved lovendringen ble det presisert at det kun foreligger mangel hvis boligen ikke er i «samsvar med […]
Read more » Hvilke forbehold kan selger ta etter endringer i avhendingslova?

Endringene i forsikringslovgivningen påvirker eiendomsmeglingsbransjen

[…]ikke settes som forutsetning for eiendomsmeglertjenesten at kunden kjøper en boligkjøper- eller boligselgerforsikring. (Eiendomsmeglingsloven § 6-3 4. ledd inneholder tilsvarende forbud). Selv om det er et nært tilknytningsforhold mellom tjenesten, så er det ikke anledning til å lage en slik binding mellom tjenesten og forsikringsproduktet at kunden i realiteten ikke har noe annet valg enn å kjøpe «alt sammen». Ønske om kobling av ulike forsikringsdekninger for å selge dem som en pakke er nok mer praktisk.  Bakgrunnen for regelen er todelt. For det første skal kunden skal ikke behøve å kjøpe flere varer og tjenester enn kunden trenger. For det […]
Read more » Endringene i forsikringslovgivningen påvirker eiendomsmeglingsbransjen

Inkassoselskapers vilkår for å slette utleggspant

[…]på våre spørsmål rundt det at det stilles vilkår knyttet til meglers vederlag eller selgers boligselgerforsikring. Virke Inkasso opplyste at denne type vilkår ikke er en bransjestandard. Dersom det oppstilles slike vilkår må eiendomsmegler derfor ta kontakt med det aktuelle inkassoselskapet og forhandle om en […]
Read more » Inkassoselskapers vilkår for å slette utleggspant

NOU 2021:7 – Trygg og enkel eiendomsmegling

[…]forbudet mot å få vederlag for formidlingen. Utvalget begrunner endringen med at formidling av boligselgerforsikring mot vederlag ikke endrer eiendomsmeglerens plikter og ansvar etter eiendomsmeglingsloven. Eiendomsmegleren har selvstendig undersøkelses- og opplysningsplikt om alle forhold av betydning for avtalen, i tillegg til omsorgsplikt overfor kjøperen. Dersom forsikringsselskapet som tilbyr boligselgerforsikringen kommer i ansvar som følge av mangelfulle eller feilaktige opplysninger fra selgeren, løper eiendomsmeglingsforetaket risiko for erstatningskrav fra forsikringsselskapet. Vederlaget er dessuten normalt av beskjeden størrelse, og et samlet utvalg har konkludert med at formidling av selgeransvarsforsikring ikke er egnet til å svekke tilliten, og videre at det er rimelig at […]
Read more » NOU 2021:7 – Trygg og enkel eiendomsmegling

Hva skal megleren leve av i fremtiden?

[…]tenke at bransjen går sammen om å etablere et eget forsikringsprodukt for både boligkjøper- og boligselgerforsikring? Er det umulig å se for seg at vi kunne utviklet vår egen markedsportal – kun for bolig? Å skape fremtidens meglerprodukt er ikke gjort over natten, men det må starte med engasjement og vilje til gjennomføring. Engasjement Det er derfor på høy tid vi våkner og tar eierskap til egen bransje. Uten engasjement og innovasjon står vår viktigste tjeneste, selve eiendomsmeglingen i fare for å bli en marginalisert del av det kunden opplever som produktet. Gjennom mange års arbeid i NEF vi begge […]

Digital oppdatering i mars: Ny nettmegler i Norge og selvskrivende salgsoppgaver

[…]sin eiendomsmegler Gjensidige Bolighandel for et par uker siden. Med en ny innfallsvinkel til boligselgerforsikring og garanti har tjenesten blitt mye diskutert i bransjen. Rent eiendomsmeglingsmessig er Gjensidige Bolighandel en «tradisjonell» nettmegler som ligner ganske mye på britiske nettmeglere som for eksempel PurpleBricks og eMoov. Gjensidige har kjøpt opp selge-selv-selskapet Bolink og videreutviklet deres plattform til å håndtere kundeopplevelsen. Bolink var tidligere på vårt Proptech-kart under selge-selv-tjenester. En av tjenestene fra Bolink som er videreført er 3D-fotografering av alle boliger. Men der Bolink tidligere brukte Matterport-teknologi. (Som for eksempel Notar bruker, slik vi har fortalt om tidligere), har Gjensidige Bolighandel […]
Read more » Digital oppdatering i mars: Ny nettmegler i Norge og selvskrivende salgsoppgaver

Eierskifteforsikring

[…]er selgers forsikring mot at du reklamerer på mangler ved boligen. Kalles også for «boligselgerforsikring». Forsikringen dekker selgerens ansvar ved et boligsalg. Dette er altså ingen forsikring som dekker mangler ved boligen. Forsikringen må tegnes gjennom eiendomsmegler av boligselgeren. Mer om hvorfor man som boligselger bør tegne eierskifteforsikring kan du lese her: Husk eierskifteforsikring når du selger bolig   NB: Boligkjøpere kan forsikre seg gjennom boligkjøperforsikring.   Les også:  Slik reklamerer du på boligkjøpet Hva kan du reklamere på i […]

Nå endres reglene for boligsalg

[…]utfylling av egenerklæringen medføre ansvar i form av regress eller avkortning av eventuell boligselgerforsikring. – Hvis man som selger er usikker på om noe er relevant, eller om informasjonen er tilstrekkelig, bør man ta det opp med eiendomsmegler eller den bygningskyndige før informasjonen blir publisert. Jo mer du opplyser, desto mindre risiko er det for at kjøper vil klage etter salget, sier Geving. Også som kjøper må man være årvåken, påpeker han. – Det er viktig å lese tilstandsrapport, eiendomsmeglers beskrivelse og selgers egenerklæring nøye, da det ikke vil være anledning til å klage på forhold som det er opplyst […]