Søkeresultat for: boligprisvekst oslo

Results 1 - 10 of 482 Page 1 of 49
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Sterk boligprisvekst i august.

[…]og Stavanger på minus 6,2 prosent. – Forskjellene drives fram av veldig ulik tilbudsside. Oslo sliter tungt med et akkumulert underskudd i boligproduksjon, på samme […]

Rekordsterk boligprisvekst

[…]administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.  Sterkest og raskest i Oslo Oslo peker seg ut som et av områdene som både har sterk […]

NEF jobber ikke for boligprisvekst

[…]vi som bransje argumentere for at det tilføres mer penger i boligmarkedet, slik at man får opp boligprisveksten? Boligprisene i Oslo gikk amok i 2016. […]

Boligprisvekst bygger fallhøyde

[…]å komme seg inn i boligmarkedet. – Når boligprisene vokser så sterkt som de har gjort i Oslo-regionen bidrar det til at husholdningenes totalgjeld øker. […]

Boligprisvekst nesten over hele landet

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i andre kvartal av 2018 var positiv boligprisvekst nesten i hele landet. – I juli 2018 kan […]
Les mer » Boligprisvekst nesten over hele landet

SSB: Sterkest boligprisvekst på leiligheter

[…]i 2016 steg de gjennomsnittlige boligprisene med 8,0 prosent. Den sterkeste prisøkningen var i Oslo og Bærum med 17,9 prosent. En tilsvarende kraftig årsvekst har […]
Les mer » SSB: Sterkest boligprisvekst på leiligheter

Boligprisvekst i alle områder

[…]hadde lavest vekst med 0,2 prosent. I landets nordligste fylker var prisene tilnærmet uendret. Oslo og Bærum på topp Oslo og Bærum kan også vise […]

Overraskende sterk boligprisvekst i mai

[…]hadde Oslo med 24 dager og tregest salgstid hadde Stavanger m/omegn med 68 dager. Sterkest i Oslo Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mai hadde Oslo med […]
Les mer » Overraskende sterk boligprisvekst i mai

Overraskende sterk boligprisvekst

[…]likevel en fortsatt moderat prisutvikling i de fleste regioner. Usikkerheten er større i Oslo hvor etterspørselen er sterk samtidig som tilbudssiden faller. Osloeffekten ekymrer oss […]

Sterk boligprisvekst

[…]i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mai hadde Oslo med en oppgang på 1,6 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Hamar m/Stange […]