Search results for "boligkjøperforsikring"

Results 1 - 10 of 18 Page 1 of 2
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | All

Boligkjøperforsikring

Boligkjøperforsikring er en forsikring boligkjøpere kan tegne. Dette er en utvidet rettshjelpsforsikring for å få hjelp hvis man må klage på boligkjøpet. Kjøperforsikring er boligkjøperforsikring. Dette er en forsikring du kan tegne og som hjelper deg dersom du må reklamere på mangler på boligen du har kjøpt. Merk at forsikringen ikke dekker mangler ved boligen, men gir hjelp til selve klageprosessen. Du får tilbud om dette gjennom megleren i forbindelse med gjennomføring av et kjøp. NB: Boligselgere kan tegne eierskifteforsikring   Les også:  Slik reklamerer du på boligkjøpet Hva kan du reklamere på i […]

Husk å oppgi returprovisjonen på boligkjøperforsikringen

[…]fast. I forrige uke var det flere oppslag i Pengenytt.no (også gjengitt på ABC Nyheter)om boligkjøperforsikring. Temaet for oppslagene var eiendomsmeglerforetakenes offentliggjøring av returprovisjon ved formidling av boligkjøperforsikringen. NEF kontaktet Finanstilsynet I oppslagene i Pengenytt.no kom det frem at det er ulik praksis hos foretakene med hensyn til hvilke opplysninger som gis til markedet og om det gis opplysninger i det hele tatt. Leder av NEFs juridiske avdeling, Margrethe Røse Solli (bildet) forteller at NEF kontaktet Finanstilsynet etter disse oppslagene for å få presisert regelverket. Og konklusjonen er klar: Meglerforetak som formidler boligkjøperforsikring må informere forsikringskunden om størrelsen på provisjonen før […]
Read more » Husk å oppgi returprovisjonen på boligkjøperforsikringen

Kjøpekontrakt og betaling

[…]du må reklamere, må slåss mot et profesjonelt forsikringsselskap med alle sine advokater. Boligkjøperforsikringen skal bistå deg dersom du må reklamere mot selger og eierskifteforsikringen. Tegner du boligkjøperforsikring, slipper du personlig å slåss mot selgerens forsikringsselskap. Det gjør ditt forsikringsselskap. Med alle sine […]

Meglers rolle der det oppstår konflikt mellom selger og kjøper under overtakelsen eller i etterkant

[…]å holde tilbake penger, for eksempel selgerforpliktelser som nevnt ovenfor. Har kjøper tegnet boligkjøperforsikring så er dette kun en rettshjelpsforsikring, og megler kan anbefale å ta kontakt med selskapet for å få juridisk bistand og råd. Selv om selger har tegnet eierskifteforsikring så kan ikke megler overlate sine plikter etter emgl.§6-3 til eierskifteforsikringen. Forsikringsselskapet er part i saken på selgers side, mens megler skal være en nøytral part. Også der hvor kjøper har tegnet en boligkjøperforsikring bør megler yte en viss innsats dersom megler ut fra sin kjennskap til eiendommen og handelen kan bidra til å klargjøre forhold i tilknytning […]
Read more » Meglers rolle der det oppstår konflikt mellom selger og kjøper under overtakelsen eller i etterkant

Høyesterett avliver «prosentlæren» i avhendingsloven

[…]i sak HR-2017-1073-A. Du kan lese mer om dommen i Eiendomsmegleren nr 4-2017! Kjøperne hadde boligkjøperforsikring i HELP og var representert av advokat Johan G. Bernander fra HELP-advokatene. Forut for behandlingen i Høyesterett er den aktuelle saken behandlet i Finansklagenemnda (FINKN 2014-390), Stavanger tingrett (TSTAV-2015-16475) og Gulating lagmannsrett (LG-2015-196305). Kjøperne vant frem i samtlige instanser, men selgerne og Protector anket. Saken slapp igjennom det trange nåløyet for behandling i Rikets øverste domstol ettersom den ble ansett å ha betydning utenfor den konkrete saken, altså at den var av prinsipiell karakter.  De sentrale spørsmålene og anførslene i saken kan forenklet gjengis […]
Read more » Høyesterett avliver «prosentlæren» i avhendingsloven

Lovlighetsmangler – en alvorlig trussel mot trygg bolighandel?

[…]bruk av areal ikke samsvarer med hva som er godkjent. Av: Silje Nesteng Andresen, advokat/fagsjef boligkjøperforsikring – HELP Forsikring Disse sakene varierer mye i omfang og økonomisk konsekvens, fra bagatellmessige avvik til enorme avvik. Som eksempel på det siste vil jeg trekke frem de såkalte «ulovlige seksjonene», altså der et objekt er solgt som en seksjon i et boligsameie, men denne ikke er godkjent som egen boenhet. Slike tilfeller kan med rette karakteriseres som å kjøpe «katta i sekken». Hyppigere ser vi tilfeller der deler av boligen ikke er godkjent til aktuell bruk, for eksempel ved bruksendring av kjellere og […]
Read more » Lovlighetsmangler – en alvorlig trussel mot trygg bolighandel?

Husk eierskifteforsikring når du selger bolig

[…]tusen kroner vil være en tragedie for privatøkonomien. Forskjellen på eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring Det er viktig å huske på at eierskifteforsikring er selgers forsikring. Eierskifteforsikringen tegnes av den som selger boligen, som dekning av ansvaret man har som boligselger. Dette er altså en ansvarsforsikring Boligkjøpere på sin side kan tegne boligkjøperforsikring. Det er en rettshjelpsforsikring som dekker noe mer enn den vanlige rettshjelpsforsikringen man har.   Selge bolig? Les vår Steg-for steg guide «Slik selger du […]
Read more » Husk eierskifteforsikring når du selger bolig

Har selger opplysningsplikt om at nabo er dømt for seksuelt misbruk av mindreårige?

Ny avhendingssak skal behandles i Høyesterett Av Blerande Thaqi, advokat og fagsjef boligkjøperforsikring – HELP forsikring – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 2 2022 Det er få rettsavgjørelser som dreier seg om såkalte «emosjonelle» mangler ved en eiendom. Med «emosjonelle» mangler mener vi saker om ikke-fysiske mangler ved en eiendom. Dette kan eksempelvis være en nabo som er straffedømt, en nabo som er utagerende overfor andre naboer, drap eller selvdrap som har skjedd i det aktuelle salgsobjektet. Felles for disse sakene er at det ikke er konkrete feil ved eiendommen som lar seg utbedre – forholdene kan imidlertid […]
Read more » Har selger opplysningsplikt om at nabo er dømt for seksuelt misbruk av mindreårige?

NOU 2021:7 – Trygg og enkel eiendomsmegling

[…]å formidle forsikringer, både forsikringer knyttet til selve eierskiftet, som selgeransvars- og boligkjøperforsikringer, og innbo- og boligforsikringer. Med unntak av selgersansvarsforsikringer har meglerforetaket hatt anledning til å motta vederlag for slik forsikringsformidling. Utvalget har vurdert disse spørsmålene og kommet til at eiendomsmegler fortatt bør kunne formidle forsikringer. Hva gjelder selgeransvarsforsikring foreslår utvalget å fjerne forbudet mot å få vederlag for formidlingen. Utvalget begrunner endringen med at formidling av boligselgerforsikring mot vederlag ikke endrer eiendomsmeglerens plikter og ansvar etter eiendomsmeglingsloven. Eiendomsmegleren har selvstendig undersøkelses- og opplysningsplikt om alle forhold av betydning for avtalen, i tillegg til omsorgsplikt overfor kjøperen. Dersom forsikringsselskapet […]
Read more » NOU 2021:7 – Trygg og enkel eiendomsmegling

Slik kan vi få færre krangler i bolighandelen

[…]ble først publisert på E24. Lanseringen av Forbrukerrådets rapport «Eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring – effektene for forbrukerne i bolighandelen»  har aktualisert kommentaren. Les mer: Slik vil Forbrukerrådet endre bolighandelen Strengt regelverk for kjøpere Dagens regelverk ved boligsalg er ganske strengt både for kjøpere og for selgere — selv om de er amatører — ikke profesjonelle parter. Boliger selges «som de er», det vil si at kjøperen overtar boligen med de feil som finnes. Selgeren kan bare holde ansvarlig hvis han har holdt tilbake informasjon, gitt uriktige opplysninger, eller hvis det dukker opp vesentlig skjulte feil og mangler. Og her er kimen til en del av konfliktene. For […]
Read more » Slik kan vi få færre krangler i bolighandelen