Search results for "befaring"

Results 1 - 10 of 34 Page 1 of 4
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | All

Digital befaring? – Permittering av fagansvarlig

[…]som er iverksatt per dags dato, ser ikke Finanstilsynet grunn til å fravike kravet til fysisk befaring på nåværende tidspunkt. Fysisk befaring lar seg gjøre å gjennomføre på en måte som reduserer risiko for koronasmitte, i tråd med de smittevernstiltak som er iverksatt (god hoste- og håndhygiene, uten fysisk kontakt mellom megler og oppdragsgiver mv). Befaring kan ikke gjennomføres dersom oppdragsgiver (eller noen i oppdragsgivers husstand) er i karantene eller isolasjon. I slike tilfeller må befaring utstå til karantenetiden er over eller til vedkommende er smittefri.» Permittering av fagansvarlig Finanstilsynet har også kommet med vurderinger om hva som skjer hvis […]
Read more » Digital befaring? – Permittering av fagansvarlig

Reklamasjon ved kjøp av nyoppført bolig

[…]ikke er klart når du faktisk oppdaget det – aksepteres at først blir påpekt ved ett års befaringen.   Reklamasjon ved ett år befaringen Dersom det skrives protokoll fra befaringen – som absolutt anbefales – er det viktig å sørge for at alle feil og mangler som påvises også fremkommer i protokollen. Dersom det ikke skrives protokoll, eller forhold ikke oppdages på selve befaringen, følger det av bustadsoppføringslova at forbruker må reklamere på mangler som oppdages «så snart råd er». Dette tilsier raskere reaksjon enn etter den relative reklamasjonsfristen. Gjeldende rett tilsier at kjøper i slike tilfeller normalt må reklamere […]

Til medlemmer i Norges Eiendomsmeglerforbund

[…]vedkommende er i karantene eller har symptomer på korona. I tilfelle kan det ikke gjennomføres befaring før vedkommende er smittefri. Befaringer gjennomføres uten fysisk kontakt og det bør holdes minimum 1,5 meters avstand Håndvaskeller desinfeksjon foretas før og etter befaring. Retningslinjer for visning Ta kontakt med megler før visning og meld fra at du kommer. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte. Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning – vi bruker smil i stedet Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene Hold minst 1,5 meters avstand til andre på […]

Overtakelse av nybygget hytte eller bolig

[…]er ferdig. I slikt tilfelle kan altså begge parter med minst sju dagers varsel innkalle til befaring av boligen. Fristen regnes fra det tidspunkt innkallelsen kom frem til mottakeren. Hvis entreprenøren kaller inn til overtakelsesforretning, og forbrukeren ikke møter opp uten gyldig fraværsgrunn, kan entreprenøren gjennomføre overtakelsen alene. Dette forutsetter imidlertid at det er gjort oppmerksom på konsekvensene av uteblivelse og de rettslige virkninger av overtakelsesforretningen, noe som det således er viktig at presiseres i innkallingen. Skriv protokoll Det følger av loven at det «bør» skrives en protokoll under overtakelsesforretningen og at denne signeres av begge parter. Det er altså […]

Kan håndverkere bli bundet av prisoverslag?

[…]arbeidets utføring. Et sentralt moment er om prisen er gitt til et konkret prosjekt basert på en befaring, eller om opplysningen er gitt som en generell prisopplysning. Gis opplysningen generelt, må opplysningen som regel anses som en ren orientering uten rettslige konsekvenser. Videre vil en prisopplysning ikke være bindende hvis håndverker gir et uttrykkelig forbehold om at estimatet ikke er bindende. Forbruker fikk ikke medhold om at prisopplysningen var et bindende prisoverslag   Et illustrerende eksempel på hvor tydelig håndverker må formulere seg for at et estimat ikke skal anses som bindende, er en nylig avsagt dom fra Agder lagmannsrett […]

Kjøpekontrakt om rett til andel i borettslag under oppføring – Ny kontraktsmal fra NEF

[…]må legge til rette for at kjøperne holder tilbake en tilstrekkelig del av kjøpesummen. Kontrollbefaring Dersom det påpekes feil/mangler ved fellesarealene eller fellesarealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse, har vi i denne nye malen lagt opp til at styret kan kalles inn til en kontrollbefaring av fellesarealene. Denne gjennomgangen er altså ikke en formell overtakelse siden den allerede er gjennomført, men en kontroll som styret gjennomfører på vegne av kjøperne. Den nye malen finner du i kapittel 7 i dokumentarkivet på www.nef.no (logg inn). ENDRING OGSÅ I MALENE FOR SALG AV SELVEIET BOLIG UNDER OPPFØRING De nye reglene om garantistillelse, […]
Read more » Kjøpekontrakt om rett til andel i borettslag under oppføring – Ny kontraktsmal fra NEF

Reklamasjon og foreldelse: Hva er egentlig forskjellen?

[…]befaring eller en overtakelsesforretning. Dersom kjøperen oppdager mangler allerede under denne befaringen, bør kjøperen reklamere umiddelbart og sørge for å få nedfelt manglene i en overtakelsesprotokoll. Selv om det ikke avtales befaring, har kjøperen en plikt til å undersøke eiendommen så snart det lar seg gjøre. Hvis kjøperen ikke undersøker eiendommen, og det viser seg at det var mangler som ville blitt oppdaget ved slik undersøkelse, regnes reklamasjonsfristen fra det tidspunktet undersøkelsen burde vært gjennomført. Ved vurderingen av hvor lang den relative fristen er, legges det vekt på en rekke momenter. For det første har det betydning om kjøperen er […]
Read more » Reklamasjon og foreldelse: Hva er egentlig forskjellen?

Nabo til nytte og besvær

[…]gjelde forhold, feil eller mangler som selger er kjent med, men som ikke er synlig for kjøper ved befaring. Ettersom det vil være vanskelig for en kjøper å tilegne seg relevant kunnskap om naboer og naboeiendommene, vil opplysninger om dette typisk falle inn under selgers opplysningsplikt. Relevante opplysninger om naboene er opplysninger kjøper i de fleste tilfeller vil være interessert i å motta og særlig dersom det foreligger naboforhold som kan by på fremtidige problemer og tvister. Men ikke alle opplysninger om naboene vil være relevant for kjøper å motta og spørsmålet blir da hvor vidt selgers opplysningsplikt favner. Hvor […]

Solskjerming for alle behov

[…]på boligen – Særlig tidløse innvendig solskjerming/interiørgardiner er hypertrendy. Gratis befaring/skreddersydd oppmåling og uforpliktende tilbud på både inn- og utvendig solskjerming, med og uten montering, gjør valget trygt og enkelt. Årsaken til det store solskjermingsbehovet vi har her i nord, er at solbuen går mye lavere enn for eksempel i Spania. Det forteller Frode Syvertsen i HD Solskjerming. – Her kommer sola mer skrått på, altså rett inn vinduet, og derfor kan det bli veldig høye temperaturer inne. Har du solskjerming, kan du derimot holde opptil 90 prosent av solvarmen ute. Syvertsen anbefaler utvendig solskjerming, hovedsakelig persienner, dersom målet er […]