Search results for "Ullern gård vei 33"

Results 1 - 10 of 96 Page 1 of 10
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Utbygging av nye arealer og nødvendig infrastruktur – rettigheter til vei, vann og avløp

[…]og sakskostnader. Selv om veiarealet i reguleringsplan er avsatt til offentlig formål, og både vei og veigrunn skal overtas av det offentlige, vil utbygger kunne ekspropriere rett til vei etter vegloven § 53. Det er i rettspraksis fastslått at en vei som ikke er bygget, ikke kan være åpen for allmenn ferdsel, og dermed ikke være offentlig vei. Definisjonene av offentlig og privat vei i vegloven § 1 er avgjørende. Innpåkjøp etter vegloven § 53 er et ekspropriasjonsrettslig inngrep, hvor det betales for å få rett til å bruke eksisterende vei. Dette er særlig vanlig i utbyggingsprosjekter, både boligprosjekter og […]
Read more » Utbygging av nye arealer og nødvendig infrastruktur – rettigheter til vei, vann og avløp

Bolig og fritidshus på festet tomt – Hvor lav festeavgift må bortfester tåle?

[…]i en mer gunstig posisjon. Ved lov av 19. juni 2015 nr. 63 ble tomtefesteloven § 15 og § 33 endret for avtaler som forlenges etter tomtefesteloven § 33. Festeforholdet fortsetter i utgangspunktet på samme vilkår, men bortfester får etter lovendringen som hovedregel oppregulere festeavgiften til 2 % av råtomtverdi ved forlengelsen. Oppreguleringsadgangen er imidlertid begrenset til et høyestebeløp på 9.000 kroner per mål tomt. Høyestebeløpet gjelder også der tomten er mindre enn ett mål og beløpet er indeksjustert hvert år fra 1. januar 2002. I 2019 innebærer dette et tak for oppregulering av festeavgift på 12.669 kroner per mål. […]
Read more » Bolig og fritidshus på festet tomt – Hvor lav festeavgift må bortfester tåle?

Hvor er boligmarkedet på vei?

Boligmarkedet er på manges lepper, og det er mange som har tanker om hvor det er på vei. På NEFs konferanse i Oslo Konserthus 26. oktober fikk du høre mange innlegg om status og mulige framtidsscenarioer for boligmarkedet  i Norge. Både Samfunnsøkonomisk Analyse ved Andreas Benedictow, og Nerja Macic fra Prognosesenteret la fram tall som viste hvordan de vurderte situasjonen i boligmarkedet og hvordan de tror utviklingen vil bli framover. Selv om de begge bruker mye av det samme bakgrunnsmaterialet, hadde de tolket det litt forskjellig og det utslagene ble deretter. Samfunnsøkonomisk Analyse hadde et relativt pessimistisk syn på boligmarkedet […]

Gjeldsgraden på vei opp

[…]til 2020. Den gjennomsnittlige gjeldsgraden hos låntakere som tok opp nye boliglån, økte til 338 prosent i årets undersøkelse. – Lave renter bidrar fortsatt til høy aktivitet i boligmarkedet og noe sterkere pris- og gjeldsvekst enn før pandemien. NEF deler Finanstilsynets bekymring for sårbarhet i husholdningssektoren og risiko for finansiell ustabilitet som følge av gjeldsoppbygging, men vi vurderer risikoen som større dersom man strammer for hardt inn på utlånspraksis. Et velfungerende boligmarked er en svært viktig faktor i gjeninnhentingen av norsk økonomi. Vår erfaring er at innstramminger av noen betydning utløser reaksjoner som bringer boligmarkedet i ubalanse og skaper problemer […]

Nye meglerstandarer på vei

Forum for Næringsmeglere og Norges Eiendomsmeglerforbund utgir i samarbeid med Advokatfirmaet BA-HR meglerstandardene for kjøp av eiendomsselskaper og eiendom. Vi har snakket med Margrethe Røse Solli (fagsjef i Norges Eiendomsmeglerforbund), Jens Helge Hodne (leder i Forum for Næringsmeglere) og Rikke Bergheim Wataker (styremedlem i Forum for Næringsmeglere) som alle sitter i arbeidsgruppen som jobber med utkastene. Hvordan foregår revisjonsarbeidet? Vi har fått mange gode innspill både via meglere til Forum for Næringsmeglere og Norges Eiendomsmeglerforbund. I tillegg har innspill fra eiendomsadvokater, andre rådgivere og eiendomsaktører blitt vurdert og implementert, sier Røse Solli. Sammen med Advokatfirmaet BA-HR har vi jobbet oss […]

Innlegg: NEF leder vei

Denne høsten har vist oss at NEFs rolle er svært viktig. Av: Kurt F. Buck, styreleder Norges Eiendomsmeglerforbund (innlegget sto også på trykk i Eiendomsmegleren nr. 6 2017) Media har tegnet et bilde av bransjen som selvfølgelig ikke er representativt. Mye av oppmerksomheten baserer seg på enkeltstående saker fra Oslomarkedet. I tillegg er det aktører som hiver seg på og forsøker å score billige poeng på bransjens bekostning. Vi liker det ikke, det er ikke rettferdig eller representativt, men det viser med tydelighet hvor sårbart omdømme vårt er. Derfor kan det være lurt å prøve å være føre var, og selv […]