Search results for "Pressekontakter NEF"

Results 1 - 767 of 782 Page 1 of 2
Sorted by: Date | Sort by: Relevance Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Få konflikter etter nye regler for boligsalg (avhendingsloven)

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 17. august 2022 Fra nyttår ble avhendingsloven endret med mål om en tryggere bolighandel med færre konflikter mellom kjøper og selger. Samtidig ble det innført en forskrift med minstekrav til tilstandsrapporter. Regelendringene har vært omdiskutert, men erfaringene så langt er at de virker etter hensikten. Den viktigste endringen er at selger ikke lenger kan selge med generelle forbehold som «selges som den er». Lovendringen har medført bedre tilstandsvurderinger, selgerne er mer opptatt av å sikre god dokumentasjon for å unngå ansvar og kjøperne er mer oppmerksomme på dokumentasjonen og boligens tilstand. Implementeringen har gått enda […]
Read more » Få konflikter etter nye regler for boligsalg (avhendingsloven)

Ny bunn-notering for sekundærboliger rammer leiemarkedet

[…]adm. dir i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454 Svein Strømnes – kommunikasjonsdirektør i NEF – 93094191 Om dere ønsker kontakt med NEFs lokalrepresentanter, finner dere kontaktinformasjon her. Om statistikken for sekundærboliger Statistikken viser antall sekundærboliger. Vi henter tall for kjøp, salg og tinglyst eierskap fra matrikkelen og grunnboken. Disse tallene viser: alle boliger – nye og brukte sekundærboliger boliger eid av privatpersoner som ikke selv bor i disse boligene Om en person har folkeregistrert adresse ulik boligens adresse på uttrekkstidspunktet regnes boligen som sekundærbolig. (se utfyllende tekst i rapporten) Rapport for analyse og […]
Read more » Ny bunn-notering for sekundærboliger rammer leiemarkedet

Mekling i nybyggprosjekter – et uforløst potensial

AV: VEBJØRN INNSETH HURUM, ADVOKAT – Mekle.no – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2022 Ved ethvert byggeprosjekt kan det oppstå uforutsette situasjoner som gir grobunn for at uenigheter oppstår. For prosjektmegleren som formidlet salget, er tvister som oppstår mellom partene krevende å håndtere. Konflikter tar tid og fokus og som mellommann har prosjektmegleren en utsatt posisjon. I denne artikkelen forklarer vi hvordan mekling kan brukes i ulike stadier av et byggeprosjekt. Meklers metode En meklers metode går ut på å ta tak i det som gjør at partene “låser seg” og bidrar til en dialog hvor begge […]
Read more » Mekling i nybyggprosjekter – et uforløst potensial

Viktige råd til boligkjøpere høsten 2022

[…]vurderinger av de lokale boligmarkedene. Kontaktinfo til NEFs lokalforeningsledere finnes her. Om NEF: Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er et landsomfattende profesjonsforbund for eiendomsmeglere. NEF har 2800 medlemmer fordelt over hele landet, og ca. 80 prosent av all boligformidling i Norges skjer gjennom en eiendomsmegler […]

Ny turvei over fritidseiendom ikke en mangel

Høyesterett har nylig tatt stilling til om en turvei over en fritidseiendom utgjorde en mangel ved salg av fritidseiendom. Høyesterett kom enstemmig til at en turvei som på overtagelsestidspunktet var under planlegging i kommunen, ikke utgjorde en mangel, og at selgerne hadde oppfylt sin opplysningsplikt. Av: Advokat/partner Jarle Edler, Bing Hodneland advokatselskap DA. – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2022. Kjøp av fritidseiendom Et ektepar kjøpte en fritidseiendom i Hjelmeland kommune i Rogaland, og fritidseiendommen ble solgt «som den er», jf. avhendingsloven § 3-9. Kjøpet var basert på salgsprospekt der det ble opplyst at kommunen arbeidet med en […]

Næringsmegling, god meglerskikk og merverdiavgift

Det er et grunnleggende krav at en eiendomsmegler skal utføre sitt oppdrag i samsvar med god meglerskikk. Hvordan påvirker kravet til god meglerskikk forventningene til næringsmeglerens kjennskap til reglene for merverdiavgift? Av: Eiendomsadvokat Christine Downing og senior manager Linda Sandqvist Smith, Deloitte Advokatfirma – Saken ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2022. Vi ser nærmere på utgangspunktet for reglene for god meglerskikk ved næringsmegling, og potensielle konsekvenser av å ikke gi informasjon om regelverk av økonomisk betydning for partene i transaksjonen.  God meglerskikk ved megling av næringseiendom En rekke sentrale bestemmelser i eiendomsmeglingsloven kan fravikes ved oppdrag hvor oppdragets […]
Read more » Næringsmegling, god meglerskikk og merverdiavgift

Tilgjengelighet av eiendomsdata er ikke problemet

I 2021 nådde næringseiendom nye topper man aldri har sett før. I fjor ble det omsatt for historiske NOK 176 milliarder fordelt over 420 transaksjoner, en økning på 30 % sammenlignet med året før. Siste kvartal i fjor var særdeles belysende, hvor det var omsatt for mer enn totalvolumet i 2014 og 2016 isolert sett. Man så flere og flere store transaksjoner av eiendomsselskap – M&As, hvorav 34 slike transaksjoner i fjor var på over én milliard. Det er utvilsomt mye aktivitet i bransjen. Av: SIMEN A. KROGH, NEWSEC MAP – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2022 […]
Read more » Tilgjengelighet av eiendomsdata er ikke problemet

Digitale løsninger og treffsikker kommunikasjon i én pakke: – Skal gjøre meglerne bedre

Det var i mai det norske programvareselskapet Kvass utvidet produkt- og tjenestespekteret ved å inkludere kommunikasjonsbyrået Pulse Communications.  Tekst: Silje Reistad, Kvass – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2022 – Våre løsninger skal gjøre at meglerne kan tilby økt verdi for sine oppdragsgivere, sier CEO Bård Teigland i Kvass Group.  Han utdyper at sammenslåingen hvor gode digitale løsninger og ledende kompetanse innenfor kommunikasjon åpner for helt nye muligheter for aktørene innenfor både eiendomsmegling og eiendomsbransjen som sådan. Pulse har allerede opparbeidet seg en sterk posisjon og har spisset deler av byrået sitt inn mot eiendomssektoren. Når vi […]
Read more » Digitale løsninger og treffsikker kommunikasjon i én pakke: – Skal gjøre meglerne bedre

7Analytics bygger verdens første økosystem for analyse og risikovurdering av naturfare

Klimaet forventes å bli både villere, våtere og mer uforutsigbart i årene som kommer, og rundt 2,5 milliarder flere mennesker vil bo i byer innen 2050. En slik storstilt urbanisering på toppen av klimaendringer vil føre til store utfordringer over hele verden. Flommen i Tyskland sommeren 2021 er et godt eksempel på akkurat dette – De siste anslagene beregner skadeomfanget til over 400 milliarder kroner. Av: Jonas Aas Torland, 7Analytics – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2022 Det er viktig å kjenne risiko for oversvømmelse, ras eller annen naturfare for alle eiendommer eller boligområder, både de som […]
Read more » 7Analytics bygger verdens første økosystem for analyse og risikovurdering av naturfare

Nye veier til eie- alternative eiekonsepter i nybyggingsprosjekter

Av: Kim Christan Astrup og Gro Mæle Liane – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2022 Innledning— utfordringene med å komme inn på dagens boligmarked Hovedambisjonen i norsk boligpolitikk har i korte trekk vært å gjøre Norge til en nasjon bestående av boligeiere. Denne ambisjonen har vi langt på vei lyktes med. Fasiten etter 70 år med eierskapspolitikk er at 81 prosent av norske husstander i dag eier sin egen bolig. Dette er den høyeste eieandelen i Norden, og blant de høyeste i OECD-landene. De siste årene har vi imidlertid sett en jevn og nedadgående trend i eieandelen […]
Read more » Nye veier til eie- alternative eiekonsepter i nybyggingsprosjekter

NEF i Arendalsuka

[…]programmet her. Kl. 18.30 Bransjefest på Krøgeneslåven Norges Eiendomsmeglerforbund, Ambita og NEF Sørlandet arrangerer bransjefest på Krøgeneslåven. Det blir satt opp båt fra Arendal sentrum. Torsdag 18.8. kl. 12.20 Nye boligkonsepter som en del av løsningen NEF, Norsk Eiendom, og Selvaag Bolig arrangerer debatt i Bygg Arena Arendal. Se programmet her. Kl. 13.15 Veien videre for boligmarkedet Storebrand arrangerer samtale Se programmet […]

Hvordan skape fremtidsrettede og fleksible boliger?

I dag tas det for gitt at boliger skal være fleksible. Det må være mulig å endre planløsning og snu seg rundt når familien vokser eller krymper. Enten boenheten er stor eller liten og kompakt, må det gå an å bruke den på flere måter. Av: Interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar, Monn Interior Architects – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2022 Boligbyggingens historie er lærerik.  Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) ble etablert i 1945 som et svar på etterkrigstidens omfattende boligbygging. Da var mantraet smarte løsninger og arealeffektivitet. På 70-tallet ble fleksible boliger et mål, ikke minst […]
Read more » Hvordan skape fremtidsrettede og fleksible boliger?

Dramatisk renteheving fra Norges Bank

[…]muligheten til å kjøpe sin første bolig til historisk lave rentenivåer. Statistikk fra NEF og Ambita viser at 77000 førstegangskjøpere tok opp lån i perioden mai 2020 til september 2021 da styringsrenten sto i 0. Mange har pådratt seg en svært høy gjeldsgrad i forventning om lave rentenivåer i mange år. Med dagens renteprognose må mange forberede seg på vesentlig høyere rentekostnader enn de ble forespeilet da de fikk sitt første boliglån, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving. – Samtidig blir terskelen til boligmarkedet svært høy for mange førstegangskjøpere som får låne mindre når rentene stiger. Statistikk […]

Prisvekst på nye boliger

Prisveksten på nye boliger i første kvartal var den sterkeste for denne perioden siden 2017. I gjennomsnitt økte prisene på nye boliger med 9,8 prosent i første kvartal 2022 sammenlignet med 1. kvartal 2021, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det var prisøkning på både nye eneboliger og flerboliger, men den siste kategorien steg mest med hele 10,4 prosent. Fra 4. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022 økte prisene med 3,1 prosent på flerboliger. Til sammenligning har prisene på bruktboliger økt med henholdsvis 7,2 prosent for eneboliger, 8,7 prosent for småhus og 5,8 prosent for blokkleiligheter fra 1. kvartal 2021 til 1. […]

Sterk boligprisvekst

Boligprisene i Norge steg i gjennomsnitt med 1,2 prosent i mai 2022. – Boligprisene utviklet seg relativt sterkt i mai, og overraskende sterkt i Oslo. Det norske boligmarkedet er i likhet med de fleste andre lands markeder preget av at boligtilbudet har falt til lave nivåer i kjølvannet av pandemien. Flere enn normalt kjøpte bolig under pandemien og færre enn normalt har vært i posisjon til å selge etter pandemien, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Boligprisene har steget med 6,4 prosent det siste året, viser tallene fra Eiendomsverdi, Eiendom Norge og Finn.no. Statistikken viser videre at […]

– 90 år og like aktuell

[…]som kan lede til at kundens behov kommer i skyggen av bankens kundejakt. Jeg vil understreke at NEF ikke generaliserer problemet med kobling mellom bank og eiendomsmegling. Og NEF bestrider heller ikke bankenes eierskap. For de fleste forbrukere avhenger boligkjøp av tilgang til banklån, og eiendomsmegleren har derfor en naturlig rolle som formidler av informasjon om mulige långivere. Også selger, som normalt skal finansiere ny bolig, vil være en aktuell lånekunde for banken. Eiendomsmegleren har lov til å formidle kontakt med bank, og bankrådgiveren har lov til å formidle kontakt med eiendomsmegler. Både banker og eiendomsmeglere er viktige aktører i […]

Salg av eiendommer i villastrøk

Ved salg av eiendommer i villastrøk, og særlig ved salg av utviklingseiendommer, er det viktig å være klar over at det kan være tinglyste strøksservitutter på eiendommen. Strøksservitutter, ofte villaklausuler, er negative servitutter som legger begrensninger på eiendommen. Servituttene er ofte påheftet tidlig på 1900-tallet i forbindelse med utparsellering av en større eiendom, der grunneier/selger ønsket å gi føringer for utviklingen av området. Strøksservituttene anses som privatrettslige forhold som plan- og bygningsmyndigheten ikke rår over og som hovedregel ikke vektlegger i sin saksbehandling. Av: Vilde Mørk Johannson, advokatfullmektig SANDS – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 2 2020 Strøksservituttene […]

Hvorfor er det viktig at tinglyst hjemmel og reelt eierforhold stemmer overens?

De aller fleste eiendomstransaksjoner i Norge tinglyses på eiendommens Grunnboksblad hos Statens Kartverk i forbindelse med overdragelse til ny eier. Det er ikke et vilkår for transaksjonens gyldighet mellom avtalepartene at selve avtalen om kjøp/gavebrev el. tinglyses, men tinglysning er et vilkår for å oppnå rettsvern for det nye eierforholdet. I denne artikkelen ser vi litt nærmere på hvorfor det er viktig at den tinglyste hjemmel stemmer overens med det reelle inter partes eierforholdet/eierbrøk.  Av: Elise Victoria Arnesen, Advokat/Assosiert partner i Advokatfirmaet Henriksen & Co – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 2 2022. Innledning og avgrensning Unnlater man […]
Read more » Hvorfor er det viktig at tinglyst hjemmel og reelt eierforhold stemmer overens?

Eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger

[…]ved bruk av ulike justeringsfaktorer. Dette kan for eksempel være indre faktor, ytre faktor og sonefaktor. Taksten kan for eksempel justeres opp hvis eiendommen har god beliggenhet. Erfaringsmessig bør skattyter kontrollere alle faktaopplysningene kommunen har lagt til grunn ved takseringen, og de skjønnsmessige vurderingene som er gjort. Det er ikke uvanlig at eiendomsinformasjonen i matrikkelen er unøyaktig eller feil, noe som kan medføre at taksten blir for høy. Et annet eksempel kan være at eiendommens standard vurderes å være høyere enn den er, slik at eiendommen får en for høy indre faktor, og dermed for høy takst. Den kommunale taksten […]

Reviderte leiekontraktsmaler er lansert

[…]ble lagt frem torsdag. 5. mai 2022 av Norsk Eiendom og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)/Forum for næringsmeglere (FFN).   Det er spesielt tre nyheter det er verdt å merke seg: forebygging av korrupsjon, tydelig bærekraftansvar og eiendomsrett til stordata. I tillegg er det laget to helt splitter nye maler. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra de to foreningene og deres advokatfirma – Føyen for Norsk Eiendom og Bahr for næringsmeglerne. De nye malene finner du under punkt 6 i «Standarddokumenter og maler» her (krever innlogging) De viktigste nyhetene i malene er: Forebygging av korrupsjon og hvitvasking Med ny compliance-reguleringtar bransjen grep for […]

Uendret styringsrente

Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent. De varsler samtid om en sannsynlig økning i juni. Oppgangen i norsk økonomi fortsatte gjennom vinteren. Arbeidsmarkedet er stramt, og ledigheten er lavere enn anslått. Prisveksten internasjonalt har steget videre. Her hjemme har prisene økt noe mindre enn ventet den siste tiden, men stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på varene vi importerer ventes å løfte den underliggende inflasjonen fremover, skriver Norges Bank i en pressemelding. Pengepolitikken er ekspansiv. Komiteens vurdering er at hensynet til å stabilisere inflasjonen rundt målet på noe sikt tilsier en videre oppgang i styringsrenten. Økte […]

– Boligprisutvikling som forventet

Boligprisene i Norge steg i gjennomsnitt med 0,3 prosent i april 2022. – Boligmarkedet utvikler seg som forventet med mer moderate omsetningsvolumer enn under pandemien og med en mer moderat prisutvikling enn i første kvartal. Den relativt svakere utviklingen i Oslopriser er et tegn på avkjøling, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving I april ble det solgt 7.707 boliger i Norge, noe som er 18,8 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021, viser tall fra Finn.no, Eiendomsverdi og Eiendom Norge. Så langt i år er det solgt 28.383 boliger i Norge. Det er 15,2 prosent færre enn […]

Oppsplitting av eiendomshandel – tomtekjøpsavtale og byggekontrakt

Når en forbruker skal kjøpe både en tomt og en nyoppført bolig eller hytte samtidig, kan kontrakten skrus sammen på forskjellige måter. Ordinær prosjektmegling, hvor tomt og rett til nyoppført bygg selges samlet og mellom samme parter, er kjent stoff for mange meglere. I noen tilfeller selges imidlertid tomten alene, men med en byggeklausul. Disse tilfellene kan være utfordrende for megler å navigere, blant annet fordi det kan være vanskelig å vite hvilken (eller hvilke) lov(er) som regulerer avtalen.   Av: Senioradvokat Aleksander Monsen og advokatfullmektig Mads Langeland, Bing Hodneland advokatselskap DA. Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 2 2020. […]
Read more » Oppsplitting av eiendomshandel – tomtekjøpsavtale og byggekontrakt

Kjøp og salg av utviklingseiendom fra et sameie

Vi har sett en massiv utvikling av både bolig- og næringstomter i de senere år. Med stadig færre tilgjengelige råtomter, særlig sentrumsnært, ser vi at mange eiendomsutviklere konsentrerer sin virksomhet mot å videreutvikle eiendommer med eksisterende bebyggelse. Det kan være tomter med utnyttelsespotensial og/eller bebyggelse med rehabiliteringsbehov. Slike eiendommer har stort potensial, både for eiendomsutvikler og for eksisterende eiere. Det er imidlertid flere forhold det er viktig å huske på ved videreutvikling av eiendommer som består av et eksisterende sameie. Nedenfor peker vi på noen viktige punkter som vi ser dukker opp ofte. Av: Sandra Ihlebæk, fast advokat og Kristian […]
Read more » Kjøp og salg av utviklingseiendom fra et sameie

Hvilke forbehold kan selger ta etter endringer i avhendingslova?

Store forandringer i avhendingslova endrer hvilke forbehold selger kan ta ved boligsalg til forbruker. Av: Håvard Hildeskor er associate og Hege Bøhn Løchen er senior associate i Wiersholm. Begge er tilknyttet Wiersholms faggruppe for næringseiendom. – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 2 2022. Den 1. januar 2022 trådte en rekke endringer i avhendingslova i kraft. Formålet med lovendringene var blant annet å sikre forutsigbarhet, legge til rette for tryggere bolighandel og redusere antallet tvister mellom forbrukere. Endringene gir selgere kontraktsrettslige incentiver til å legge frem all tilgjengelig informasjon om boligen, samt til å fremlegge en grundig tilstandsrapport. Lovendringene […]
Read more » Hvilke forbehold kan selger ta etter endringer i avhendingslova?

Parqio bygger et bærekraftig økosystem i byens garasjeanlegg

Parqio tilbyr en digital og fremtidsrettet løsning for administrasjon av garasjer i sameier, borettslag og næringsbygg. Ved å sikre god utnyttelse av garasjeanlegg, kan vi løse fremtidens urbane utfordringer.  Av: Parquio – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 2 2022 I 2050 vil 65% av verdens befolkning bo i byer. Befolkningsveksten er allerede i ferd med å overbelaste infrastrukturen i byene. For å bygge fremtidens byer er det sentralt å redusere biltrafikk og klimagassutslipp, blant annet ved å omregulere gateparkering til nye, bærekraftige formål. Men hvordan sikre god bærekraftig urbanisering og samtidig håndtere utfordringene som oppstår når vi fjerner […]
Read more » Parqio bygger et bærekraftig økosystem i byens garasjeanlegg

Nøkkelfri adgang for en enklere hverdag

Utviklingen av smarte løsninger for hjemmet har hatt store fremskritt de siste årene. I utviklingen av slike «smart house» løsninger er det hovedfokus på å bruke teknologi og kommunikasjon mellom forskjellige teknologier for å skape tryggere, smartere, mer effektive og bærekraftige boliger til fordel for alle. Av: Hildur Smaradottir, CEO Defigo – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 2 2022 Det å kunne åpne dørene til våre hjem på en enklere, smartere og tryggere måte enn før er sentralt i den smarthjem utviklingen som har skjedd de siste årene. Vi ønsker ikke lenger å bruke nøkkelen, en 6000 år […]

Næringsmeglerens påvirkningskraft

Vi har et felles ansvar for at både kontorarbeidsplasser og andre næringslokaler utvikles i mer bærekraftig retning. Vi må dra i forbruksbremsen og bli kvitt bruk-og-kast-mentaliteten. Spørsmålet er om vi er på rett vei. Av: Interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar, Monn Interior Architects – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 2 2022 Næringsmeglerne er viktige rådgivere når eiendom omsettes og leiekontrakter inngås. De er faglige støttespillere for oppdragsgiverne; ikke minst er de i en nøkkelposisjon når leietakers kravspesifikasjon skal utarbeides. Paradokset Tradisjonelt har hensynet til leietakers selskapsprofil og ønske om at alt skal være nytt ved innflytting trumfet gjenbruk av […]

Jakten på den perfekte fotograf

Bildene utgjør det avgjørende førsteinntrykket i møtet med potensielle boligkjøpere. Gode bilder skaper oppmerksomhet og vekker interesse. Samtidig er fotograferingen en viktig del av kundeopplevelsen for selger. Hva bør man tenke på ved valg av fotograf? Av: Hallvard Solem, PHOLIO (pholio.no) – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 2 2022. Boligfotografering har blitt et eget fagfelt, med mer og mer spesialiserte fotografer. Den teknologiske utviklingen har gitt flere strenger å spille på og det har blitt et økende fokus på det å formidle en historie bak bildene. Mange av dagens boligkjøpere har vokst opp med digital teknologi og sosiale […]

Bunnivå for sekundærboliger

[…] For det første begrenser egenkapitalkravet mange husholdningers mulighet for å lånefinansiere kjøp av sekundærbolig. For det andre innebærer kravet en betydelig kapitalbinding for småinvestorer som er i posisjon til å lånefinansiere kjøpet, og den potensielle kapitalavkastningen blir redusert. På toppen av dette er formuesskatten på sekundærbolig kraftig skjerpet gjennom flere år. I 2022 blir sekundærbolig formuesbeskattet av 95 prosent av omsetningsverdien. Til sammenligning blir aksjer formuesbeskattes av 75 prosent av omsetningsverdien. Det er knyttet usikkerhet til utviklingen framover. På den ene siden bidrar gjenåpningen av landet og økonomien til normalisering i leiemarkedet. På den annen siden bidrar høyere inflasjon […]

Nytt fra styret i NEF

[…]ikraftsetting av den reviderte avhendingsloven. Styret vedtok i mars å donere kr 150.000 fra NEFs humanitære fond til Redd Barnas viktige arbeid i Ukraina. Og til slutt, men ikke minst: NEF fyller 90 år i år! Dette skal markeres på ulike måter gjennom året, både i forbindelse med vårkonferansen, men også lokalt i lokalforeningene. Alle lokalforeninger vil få et tilskudd fra NEF sentralt for å gjennomføre lokale markeringer. Jeg gleder meg til å se mange av dere i Kristiansand til Vårkonferanse og Landsmøte 11. – 13. mai i år! I mellomtiden ønsker jeg dere alle en riktig god påske! Hilsen […]

Erverv før seksjonering – anke over tinglysingsvedtak

I 2020 fikk Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) en uformell uttalelse av (nå) Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) om rekkevidden av eierseksjonsloven § 23 – den såkalte ervervsbegrensningen for boligseksjoner. Hovedpoenget i uttalelsen var at når det inngås avtale om kjøp av bolig før eiendommen er seksjonert, typisk ved kjøp av planlagt boligseksjon i et nyboligprosjekt, gjelder ikke eierseksjonsloven § 23. Ervervsbegrensningen kommer ikke til anvendelse, ifølge departementet, fordi det ikke er noen «[…] seksjoner som erverves […]». Av: advokat Christina Lyngtveit-Petersson, Kjedesjef Nybygg i PrivatMegleren Den 9. mars 2021 mottok departementet en henvendelse og anmodning om klargjøring rundt eierseksjonsloven § 23 i […]
Read more » Erverv før seksjonering – anke over tinglysingsvedtak

Økt avvik mellom prisantydning og solgt-pris

[…]kompetansen sin, og bør ikke skryte av det hvis man i enkelttilfeller bommer ved prisvurderingen. NEF minner om at riktig prising er viktig og at feilprising kan få konsekvenser   Siden den nyeste statistikken viser en økende tendens, og vi nå dessverre noterte den høyeste differansen siden høsten 2016 da snittavvikene var på over 5%, vil vi med dette minne om at riktig prising har en stor verdi for både kunder og andre, for eksempel bankene. Vi anmoder medlemmene om å ha høy bevissthet om utfordringene, slik at vi ikke på nytt havner i en situasjon som resulterer i omdømmetap og […]
Read more » Økt avvik mellom prisantydning og solgt-pris

Forventer svakere prisutvikling

Boligprisene i Norge steg i gjennomsnitt med 1,1 prosent i mars måned. Boligprisene har steget med 6,2 prosent det siste året, viser statistikken fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi. – Boligprisutviklingen i mars er omtrent som forventet for mars måned, men framover forventer vi en svak prisutvikling. Omsetningstallene for første kvartal 2022 viser et markant fall i etterspørsel etter boliger. Det er lagt ut vesentlig flere boliger for salg i første kvartal 2022 enn det som er solgt i samme periode, i motsetning til første kvartal 2021 da det ble solgt like mange boliger som det ble lagt ut i […]

Vi trenger flere grønne bygg

Når vi jobber med bærekraft, handler det i mindre grad om hva vi selv kan gjøre for å redusere eget utslipp. Vårt bidrag til det grønne skiftet er å utvikle og levere teknologi som bidrar til lavere energibruk, bedre lønnsomhet og mindre utslipp i næringsbygg og boliger. Av: Simenergi – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 1 2022 Førstevalget for klimaeffektive bygg -Når vi vet at 40 prosent av alle direkte og indirekte CO2-utslipp i verden kommer fra bygg- og anleggsnæringen, er det viktig at våre produkter til enhver tid er tilpasset de mest ambisiøse klimastandardene i Europa, sier, […]

EU’s sanksjoner – Norsk eiendom som potensiell trygg havn?

Av: Terje Bergem, høyskolelektor, advokat MNA/MNEF Krigen i Ukraina aktualiserer sanksjonsregelverket – «plikten til screening» Pliktene etter hvitvaskingslovgivningen er et område som har stort fokus for tiden, både hos bransjen og Finanstilsynet. I denne materien har norske eiendomsmeglere også blitt kjent med plikten til å screene oppdragsgivere, kjøpere, reelle rettighetshavere til juridiske personer mv. mot EU og FN’s sanksjonslister. Mer enn én gang, når dette har vært tema, har jeg blitt møtt av spøkefugler som svarer opp hele problemstillingen med påstander om at «Vi har ingen terrorister her i Lillevik/Småby…hahaha». Det internasjonale sanksjonssystemer handler imidlertid om mer enn «terrorister», noe […]
Read more » EU’s sanksjoner – Norsk eiendom som potensiell trygg havn?

Klager Finn.no inn for Konkurransetilsynet

[…]være i strid med Konkurranseloven og være til skade for forbrukerne. Dette er bakgrunnen for at NEF, Forbrukerrådet og Huseierne hadde møte med Konkurransetilsynet 17. mars, og at vi nå anmoder tilsynet om å undersøke nærmere om FINNs adferd kan være brudd på Konkurranseloven. Vi vil særlig peke på: Konkurranseloven § 11 som forbyr dominerende foretak å utilbørlig utnytte sin dominerende stilling. Konkurransetilsynet anmodes særlig å vurdere hvorvidt adferden til Finn.no kan utgjøre et misbruk gjennom urimelige utsalgspriser, ulike vilkår for likeverdige ytelser eller økte etableringsbarrierer som følge av rabatter Ny prismodell medfører en betydelig prisøkning uten økning i verdi […]

Innlegg: – FINNs adferd påfører boligselgere og eiendomsmeglere en helt meningsløs kostnadsøkning

[…]er i virksom konkurranse. Utfordringene med FINNs nye prismodell er vel kjent i bransjen. Både NEF, Forbrukerrådet og Huseierne har reagert sterkt på prismodellen og FINNs adferd i markedet. FINNs adferd påfører boligselgere og eiendomsmeglere en helt meningsløs kostnadsøkning. I frykt for at kundenes annonse vil forsvinne i mengden ender alle meglerkjeder opp med å velge den største og dyreste annonsepakken til FINN. Paradoksalt nok er differensieringen mellom ulike regionale markeder, ulike boligtyper og ulike forbrukerbehov erstattet av en rigid modell hvor det som tidligere var valgfrie elementer er pakket sammen med nye elementer i en løsning som megler er […]
Read more » Innlegg: – FINNs adferd påfører boligselgere og eiendomsmeglere en helt meningsløs kostnadsøkning

Bruker avanserte eiendomsdata i ny tjeneste for eiendomsutviklere

Teknologiselskapet Ambita bruker nå eiendomsdata i en ny løsning som skal hjelpe eiendomsutviklere med å kartlegge nye utviklingsprosjekter. I løsningen brukes data fra hele Norge. Med avansert 3D-teknologi kan man visualisere og planlegge for nye boligprosjekter i detalj. Selskapet mener løsningen vil forenkle planleggingsfasen av prosjektene vesentlig. Av: Eirik Foss Stene, områdeleder eiendomsutvikling i Ambita – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 1 2022 PropFinder er et digitalt verktøy designet for eiendomsutviklere og andre aktører som søker innsikt i potensialet som ligger i ulike eiendommer. Tradisjonelt sett er prosessene rundt vurderingene av utviklingsprosjekter omfattende og tidkrevende. Tjenesten ble derfor […]
Read more » Bruker avanserte eiendomsdata i ny tjeneste for eiendomsutviklere

Ulike betalings- og oppgjørsmetoder i bustadoppføringsloven

Bustadoppføringsloven skisserer to hovedløsninger for oppgjør av kjøpesum ved oppføring av bolig: Betaling og oppgjør mot overtakelse og hjemmelsoverføring, eller mot tilført verdi på eiendommen. Av: Aleksander Monsen, senioradvokat og Mads Langeland, advokatfullmektig i  Bing Hodneland advokatselskap DA. Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 1 2022. Ufravikelige regler i forbrukerkjøp Kjøp av fast eiendom er for de fleste den største enkeltinvesteringen som foretas i livet. For å beskytte forbrukerkjøpere i møte med en stadig mer profesjonalisert boligbransje, har lovgiver lagt seg på en linje med betydelig innslag av ufravikelige lovregler. Særlig tydelig er dette i bustadoppføringsloven, som regulerer forbrukerkjøp […]
Read more » Ulike betalings- og oppgjørsmetoder i bustadoppføringsloven

Tillatt bruk av leieobjektet

Dersom et leieobjekt ikke lovlig kan brukes til det avtalte formålet, kan det i ytterste konsekvens føre til heving av leieavtalen og erstatningskrav fra leier. Rettspraksis viser at utleier kan bli ansvarlig selv om leieavtalen uttrykkelig plasserer risikoen hos leier. Av: Trude Gran Melbye og Stian Berger Røsland, begge fra Advokatfirmaet Selmer AS – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 1 2022 Betydningen for bygget, andre leiere og naboer Leiers virksomhet kan ha betydning for byggets profilering. Dette kan igjen virke inn på byggets attraktivitet for andre potensielle leiere, og dermed byggets inntekter og verdi. Leiers virksomhet kan også få […]

Rettsvern uten tinglysning og dokumentavgift

Ved kjøp og salg av fast eiendom, er det en forutsetning for kjøper at eiendommen overtas fri for heftelser og at kjøper får rettsvern for sitt erverv. Når rettsvern er etablert, har kjøper beskyttelse mot at tidligere eiers kreditorer tar beslag eller utlegg i eiendommen. Av: Markus Loftås, advokatfullmektig og Erlend Ose, advokatfullmektig i Wikborg Rein Advokatfirma AS – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 1 2022 Etter tinglysingsloven oppnås rettsvern for fast eiendom i utgangspunktet ved at «rettserverv» eller «rettsstiftelsen» tinglyses og registreres i eiendommens grunnbok, jf. tinglysingsloven §§ 20 og 23. Ved forbrukerkjøp har eiendomsmeglere i utgangspunktet […]

Overtakelse av nybygg før midlertidig brukstillatelse

Før kjøpere av leiligheter i nybygg kan overta og ta i bruk sin bolig må utbygger sørge for at kommunen har utstedt midlertidig brukstillatelse. I praksis skjer det ofte at nybygget ved kontraktens overtakelsestidspunkt for alle praktiske formål er ferdigstilt, men at kommunen av ulike grunner ennå ikke har utstedt midlertidig brukstillatelse. I et forsøk på å unngå dagmulkt og andre krav fra kjøpere kan det for utbygger være fristende å gi kjøpere tilgang til bygget slik at de kan begynne innflytting av møbler og personlige eiendeler. Av: Frida Hjelde Busund Advokat / Senior Associate i Grette Advokatfirma – Artikkelen […]
Read more » Overtakelse av nybygg før midlertidig brukstillatelse

Håndtering av parkeringsplasser i forbindelse med salg av leilighet – hva må du som megler passe på?

I motsetning til eneboliger og rekkehus, har leiligheter sjeldent parkeringsplasser inne i det som anses som selve enheten. Naturligvis, ettersom leiligheter normalt sett ligger i bygninger med en rekke andre leiligheter, og parkeringsplassene er samlet et annet sted. Dette at parkeringsplasser ligger i en kjeller eller på en annen eiendom, gjør at det er lett å glemme å undersøke om det er noe særskilt du som megler må foreta deg for å sikre at denne følger med når en leilighet overskjøtes. Det er flere måter å organisere leilighetsfellesskap på, og for enkelhetens skyld forholder vi oss i all hovedsak til […]
Read more » Håndtering av parkeringsplasser i forbindelse med salg av leilighet – hva må du som megler passe på?

Beskytt dine eiendommer med fremtidsrettet sikkerhetsteknologi

PropTech tas vel imot av eiendomsbransjen. I fjor tiltrakk venturefinansierte selskaper innen eiendom og PropTech seg nesten 21 milliarder dollar, og den trenden ser ut til å fortsette i 2022 – særlig relatert til eiendomsforvaltning. I denne forbindelse er det et aspekt som ikke må overses, nemlig sikring av eiendommer mot innbrudd og tyveri. Av: Christer Stramrud, Direktør, Europa, Ava Security Mens markedet i stadig større grad tilpasser seg eksistensen av såkalte «smart bulidings», hvor automatiserte prosesser brukes for å kontrollere ulike aspekter ved eiendoms- og bygningsdriften, øker også behovet for å kunne styre sikkerhetsaspektet av driften fra samme plattform […]
Read more » Beskytt dine eiendommer med fremtidsrettet sikkerhetsteknologi

Unngå strid om oppgjørskontoen

Av og til ønsker sameiere av bolig eller fritidseiendom oppløsning av sameiet fordi én av dem skal overta. Dette vil typisk gjelde for arvesaker eller samlivsbrudd mellom ektefeller eller samboere. I denne artikkelen skal vi forklare nærmere hvorfor bruk av mekling er et godt alternativ i saker der konfliktnivået i oppdragene er så høyt at det overskrider det en eiendomsmegler er komfortabel eller kompetent til å bistå med. Av: Angela Askjer, faglige leder i Mekle – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 1 2022. Praktisk eksempel – arv I et tilfelle av arv mellom to søsken, ønsket den ene […]

Sterk boligprisvekst

Boligprisene steg i gjennomsnitt med 1,5 prosent i Norge i februar måned. Boligprisene er nå 6,3 prosent høyere enn på samme tid for et år siden, viser statistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi. – Boligprisveksten har vært en god del sterkere enn forventet i årets to første måneder. Vi tror imidlertid at prisveksten er forbigående. Tilbudssiden vil øke utover våren, samtidig som etterspørselen vil normaliseres ettersom rekordmange nordmenn allerede har byttet bolig under pandemien. Vi forventer også at økte lånekostnader vil dempe kjøpekraften og moderere prisutviklingen i løpet av våren, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. […]

ESG og betydningen for eiendomsbransjen

ESG, forkortelsen for «Environmental», «Social», og «Governance», har lenge vært på agendaen til investorer og kapitalmarkeder. De siste årene har ESG-begrepet også fått et sterkt fotfeste i eiendomsbransjen. Selv om bærekraft lenge har vært prioritert av den norske eiendomsbransjen, ser man nå at det globale ESG-fokuset får direkte betydning for selskapers verdifastsettelse, renommé og finansieringsmuligheter. Det ligger et klart konkurransefortrinn i ESG, og det kan bli kostbart å ikke henge med på utviklingen. Denne artikkelen vil gi en enkel innføring i hva ESG er, og hvilken betydning det har for eiendomsbransjen. Av: Anna Falck-Ytter, senioradvokat og Anne Katrine Sletbakk Ramstad, advokatfullmektig […]

Medlemsundersøkelse: Føler seg godt forberedt til lovendringene, men er kritiske til prisøkninger hos tredjepartsleverandører

[…]Kjøpere kommer tilbake og vil diskutere småting som tar mye av tiden til meglerne.» NEF vil i løpet av året følge opp med en ny undersøkelse for å avdekke hvordan det har gått. Forhold til boligbyggerlag Vi ville i denne medlemsundersøkelsen også undersøke hvordan eiendomsmeglere opplever å jobbe med boligbyggerlag. De aller fleste opplever at bestillingsprosess av boliginformasjon og samhandling med forretningsførere er bra, men prisnivå på tjenestene forretningsfører har ifht bolighandelen (boliginformasjon, eierskiftegebyr, forkjøpsrettsgebyr) er høyt. I kommentarfeltet til undersøkelsen er det flere kommentarer som dette: «Utrolig at bbl, som burde være «non-profit» da de faktisk eies av sine kunder, […]
Read more » Medlemsundersøkelse: Føler seg godt forberedt til lovendringene, men er kritiske til prisøkninger hos tredjepartsleverandører

Sterk økning i antall formidlinger

Finanstilsynets årsrapport for 2021 viser en sterk økning i antall formidlinger gjennom eiendomsmegler/advokat i 2021. I rapporten kommer det fram at antall formidlinger i første halvår 2021 (tall for hele 2021 kommer senere) var 100 784, mot 82 633 formidlinger i første halvår 2020. Dette var en økning på 22 prosent.  Rapporten viser videre at det var en svak nedgang i antall eiendomsmeglingskontorer i fjor. I alt ble det drevet eiendomsmegling ved 1122 meglingskontorer i Norge på slutten av 2021, mot 1150 kontorer i 2020. Reduksjon i eiendomsmeglers vederlag Konkurransen i eiendomsmeglingsmarkedet er vedvarende sterk og dette har også påvirket […]

Innlegg: FINN.no splitter og hersker blant kjedene

[…]boligannonse-priser Les brevet fra NEF, Forbrukerrådet og Huseierne her: Kan ikke sitte stille NEF kan ikke sitte stille og se på at FINN.no misbruker sin posisjon til å ramme våre medlemmer og deres kunder. Derfor har vi i samarbeid med Huseierne og Forbrukerrådet rettet sterk kritikk til FINN. Vår oppgave er å sikre at forbrukerne er godt ivaretatt i boligomsetningen. Dette gjør det særlig viktig for de tre organisasjonene å passe på at dominerende markedsaktører ikke utnytter sin posisjon til skade for forbrukerne. Høye transaksjonskostnader bidrar til at terskelen for å bytte bolig blir høyere, og boligmarkedet dermed mindre effektivt. […]
Read more » Innlegg: FINN.no splitter og hersker blant kjedene

Svar fra Finanstilsynet om eiendomsmeglers omsorgs- og opplysningsplikt ved budgivning

Foranlediget av endringene i avhendingsloven som trådte i kraft 1.1.22. har NEF stilt spørsmål til Finanstilsynet om eiendomsmeglers omsorgs- og opplysningsplikt ved budgivning. Det har betydning for avtalebetingelsene mellom kontraktspartene om eiendommen selges til en som anses som forbrukerkjøper, jf. avhl. § 1-2 (3), eller ikke. Slik forskjell i kontraktsbetingelsene forutsetter at det er tatt rettidig forbehold fra selgers side om at avhendingsloven fravikes til kjøpers ugunst der denne ikke er forbrukerkjøper, og loven dermed er fravikelig. Vi erfarer at det er vanlig praksis å ta slike forbehold. Ved brev av 16.02.22 gir Finanstilsynet uttrykk for at en slik «tosporet» […]
Read more » Svar fra Finanstilsynet om eiendomsmeglers omsorgs- og opplysningsplikt ved budgivning

Hvem vil by?

Hva om det var mulig i større grad å vite hvem som kommer til å by på en eiendom? Inviso Media endrer spillereglene med sitt nye AIM produkt innen adtech segmentering! Av: Nina Kormilitzine, INVISO MEDIA AS Da Covid 19 traff Norge og eiendomsbransjen, tok Inviso Media et strategisk valg som skulle vise seg å revolusjonere dagens segmenteringsmetoder for digital markedsføring av eiendom. Tiden som ble frigjort fra kundemøter og salg ble brukt til utvikling av et helt nytt digitalt annonseprodukt for eiendom. I 2020 inngikk Inviso Media et samarbeid med Innovasjon Norge og Prognosesenteret med formål å undersøke hypotesen […]

Sterk økning i hyttebyggingen

Det var i fjor en sterk økning i antall igansettingstillatelser til fridtidbygg. Oppgangen i antall igangsettingstillatelser til fritidsbygg (medregnet tilbygg og påbygg) i 2021 var på hele 40 prosent i forhold til 2020, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Statistikken viser at det ble gitt igangsettingstillatelser til 8 762 fritidsbygg. Innlandet ga igangsettingstillatelse til 2 141 fritidsbygg, som er flest i landet. Deretter følger Viken og Vestfold og Telemark, med henholdsvis 1 916 og 1 028 fritidsbygg. Disse tre fylkene hadde mellom 43 og 52 prosent økning fra 2020, skriver SSB på sine […]

På jobb for Norges eiendomsmeglere i 90 år

[…]er et godt eksempel på dette, hvor Forbrukerrådet, Huseiernes Landsforbund, Norsk Takst og NEF gikk sammen om et felles høringsforslag. Godt bransjenettverk Et av formålene i Norges Eiendomsmeglingsforbunds lover er: «Forbundet skal søke å fremme samhold og gode kollegiale forhold mellom medlemmene.» Det har vært et viktig arbeid i forbundet å bygge et godt bransjenettverk. NEF-medlemskapet og en aktiv deltagelse i lokalforeningen virker samlende og bidrar til god forretningsskikk medlemmene imellom og er med på å styrke tilliten og omdømmet til bransjen. Da Norges Eiendomsmeglerforbund ble etablert i 1932, var det kun en kvinne blant de 40 stifterne. Blant våre […]

Forventer at FINN.no endrer ny prismodell på boligannonser

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Forbrukerrådet og Huseierne 22. januar. Norges Eiendomsmeglerforbund, Forbrukerrådet og Huseierne reagerer sterkt på prismodellen FINN.no har introdusert for boligannonser i 2022. I praksis tvinger FINN fram en mangedobling av annonsekostnadene, fordi brukerne av FINNs tjenester ikke har et reelt valg. I tidligere prismodell har annonsene framstått i likt format til lik pris. Prisen har vært rundt 500 kroner, som er et akseptabelt nivå. Med den nye prismodellen vil kostnadene øke med flere tusen kroner. Våre organisasjoner har sammen vurdert konsekvensene for forbrukerne, og er svært negative til at FINN bruker sin monopolsituasjon til å gjøre boligsalget […]
Read more » Forventer at FINN.no endrer ny prismodell på boligannonser

Øker trolig renten i mars

Norges Bank holder renten uendret på 0,5 prosent, men signaliserer samtidig at renten settes opp på neste rentemøte i mars. – Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i mars, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding. I sine vurderinger skriver Norges Bank at den underliggende inflasjonen har steget mer enn ventet og er nå nær inflasjonsmålet. Komiteen som setter renten vurderer det slik at hensynet til å stabilisere inflasjonen rundt målet på noe sikt tilsier at styringsrenten økes mot et mer normalt nivå. Høyere bokostnader Når renten på sikt skal oppover vil […]

Ivaretakelse av ESG er avhengig av proptech

Av: Henrik Botten Taubøll og Anna Falck-Ytter er begge senioradvokater i advokatfirmaet Wiersholm. De er medlemmer av firmaets faggruppe for næringseiendom. Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 6 2021 Både ESG og Proptech har i det siste vært skikkelige «buzz-ord». ESG-begrepet står for Environmental, Social & Governance, og brukes for å vurdere hvordan selskapene gjør det på disse faktorene, det vil si, det er en indikator for hvor bærekraftige selskapene er. PropTech er en forkortelse for Property Technology. PropTech består ikke bare av ren teknologi med energibesparende funksjonalitet som kanskje mange tror, men også innovasjon og nye konsepter, herunder […]

Innendørs arealsvikt – i og utenfor forbrukerkjøp

Av: Dag Henden Torsteinsen partner/advokat og Fanny Christiane Fløgstad Sohlberg advokatfullmektig, begge i Advokatfirmaet Grette – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 6 2021 Frem til nå har avhendingsloven § 3-3 kun regulert tilfeller der en tomt er mindre enn kjøperen har regnet med. Innendørs arealsvikt har blitt vurdert som brudd på opplysningsplikten etter avhendingslova § 3-8, hvor domstolene har forsøkt å resonnere seg frem til hvor stort avviket må være før det anses som en mangel. Fra og med 1. januar 2022 vil avhendingsloven § 3-3 få et nytt annet ledd som omhandler innendørs arealsvikt, og hvor grensen […]
Read more » Innendørs arealsvikt – i og utenfor forbrukerkjøp

Fast eiendom i private og offentlige dødsboskifter

Veldig mange eier fast eiendom, både bolig og fritidseiendom. Dette fører til at fordelingen av fast eiendom blir et tema i mange dødsboskifter. Det kan da oppstå spørsmål tilknyttet både praktiske forhold, fordelingsbrøker og avgifter. Denne artikkelen tar for seg de vanligste problemstillingene ved skifte av dødsbo.  Av: Vegard Ringstad Pettersen, advokat i HELP – artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 6 2021 Når fast eiendom skifter eier, skjer det normalt ved at eierskapet overføres i skjøte signert av den som gir fra seg eiendommen. I de tilfellene hvor eieren er død, er det ikke lenger noen til stede […]
Read more » Fast eiendom i private og offentlige dødsboskifter

Pressemelding: Viktige råd til boligkjøpere

[…]vurderinger av de lokale boligmarkedene. Kontaktinfo til NEFs lokalforeningsledere finnes her. Om NEF: Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er et landsomfattende profesjonsforbund for eiendomsmeglere. NEF har 2800 medlemmer fordelt over hele landet, og ca. 80 prosent av all boligformidling i Norges skjer gjennom en eiendomsmegler […]
Read more » Pressemelding: Viktige råd til boligkjøpere

Mange førstegangskjøpere, fall i samkjøp og sekundærboliger

Ferske rapporter fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse gir håp om at flere skal få mulighet til å eie egen bolig. Samtidig viser vår samkjøperindeks at andelen som kjøper sammen med andre har falt tilbake fra høye nivåer for ett år siden. Parallelt faller andelen sekundærboliger. I Oslo er andelen sekundærboliger på det laveste nivået som er registrert siden 2013. Mange førstegangskjøpere Antall førstegangskjøpere har økt sammenhengende siden 2017. Det siste året har dessuten økningen tiltatt de aller fleste steder i landet. Lave renter har mer enn oppveiet de negative følgene av korona-pandemien. Vi må tilbake til 2011 for […]
Read more » Mange førstegangskjøpere, fall i samkjøp og sekundærboliger

Autogear

[…]du kjører og passerer i forbindelse med jobb,- med minimal innsats fra deg! Medlemmer i NEF får prøve kjøreboken gratis og uforpliktende i en måned, slik at man kan se hvor godt løsningen fungerer og at man vil bli fornøyd,- før man blir en betalende kunde med følgende priser og betingelser: ● Ingen etableringskostnader ● Ingen enhetskostnader ● Ingen bindingstid ● Månedspris: 129 kr eks mva (veil. 249 kr eks mva) Man kan også velge mellom 2 type gps enheter(selvsagt helt uten kostnad) Gps-enhet til bilens diagnoseport(obd2) eller vår geniale 12 volts enhet som er super å flytte mellom flere […]

Kåre Willoch: Det norske eiendomsmarkedet skylder ham stor takk

Av: Bård Bømark, Gunnar Krogsveen, Peder Normann Raknes – Æresmedlemmer i NEF – innlegget ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 6 2021 I forbindelse med gjenoppbyggingen av landet etter krigen ble boligmarkedet sterkt regulert. I 1946 vedtok Stortinget å opprette en statlig kredittinstitusjon for boligbygging, Statens Husbank. Samtidig ble en landsdekkende organisasjon for boligbygging, Norske Boligbyggelags Landsforbund, etablert. Disse grepene skulle gi boligbygging offentlig drahjelp, og de virket. Samtidig var det politiske flertallet enig om at det var en målsetting at flest mulig skulle bli selveiere. Enigheten fordret imidlertid kontrolltiltak, både for boliger tilknyttet borettslag og for privateide boliger. Mekanismer […]
Read more » Kåre Willoch: Det norske eiendomsmarkedet skylder ham stor takk

Nytt på fordelsprogrammet fra januar: digital kjørebok fra Autogear

[…]du kjører og passerer i forbindelse med jobb, med minimal innsats fra deg. Medlemmer i NEF får prøve kjøreboken gratis og uforpliktende i en måned, slik at man kan se hvor godt løsningen fungerer og at man vil bli fornøyd før man blir en betalende kunde. Autogear tilbyr dessuten NEFs medlemmer blant annet gratis etablering, ingen bindingstid og nesten halvvert månedspris! «Eiendomsmeglere har en travel hverdag, og må kunne jobbe raskt og effektivt for å sikre kunders tilfredshet – derfor er det midt i blinken for disse å få kjøringen sin digitalisert», sier Chief Sales Officer i Autoger Paul Vuijsters. […]
Read more » Nytt på fordelsprogrammet fra januar: digital kjørebok fra Autogear

Nye medlemmer strømmer til NEF

[…]endelige lovendringene sementerer samfunnets tillit til en seriøs eiendomsmeglingsbransje. Bruk MNEF NEF må ha mange medlemmer i rygger for å kunne påvirke bransjens rammevilkår. Det har flere eiendomsmeglere enn noen gang tidligere forstått. Og de som lykkes best i bransjen har også forstått verdien av å bruke tittelen MNEF i markedet. Og den verdien kommer til å øke etterhvert som kravene til eiendomsmeglernes rågivning øker. De fleste medlemmene vet også å benytte seg av medlemsfordelene NEF tilbyr. Vi står utrolig mye sterkere som bransje når vi står samlet. Jeg ønsker alle en fredelig jul og et strålende nytt […]

Norges Bank: Hever styringsrenten

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet fulgte tidligere planer og satte i dag opp styringsrenten fra 0,25 til 0,5 prosent. Komiteens vurdering er at hensynet til å stabilisere inflasjonen rundt målet på noe sikt tilsier at styringsrenten økes mot et mer normalt nivå. En gradvis normalisering av renten er forenlig med fortsatt høy sysselsetting. Økte renter vil også bidra til å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser, skriver Norges Bank i en pressemelding. Dagens rentebeslutning vil også påvirke boligmarkedet framover. – Dagens rentebeslutning innebærer at husholdningenes kjøpekraft i boligmarkedet vil dempes gradvis i tiden som kommer. Dette er bra […]

Antihvitvasking – disponenter på konto

[…]også gjelder for eiendomsmegling og det ikke er gjort unntak fra kravene for vår bransje, har NEF juridisk vært i kontakt med Finanstilsynet og bedt om en avklaring, og vi har fått følgende svar: «Når det gjelder spørsmålet om kundetiltak overfor disponenter på kontoer som inngår i megleroppdraget, har Finanstilsynet foretatt en fornyet vurdering. Som på regnskaps- og revisjonsområdet, er det heller ikke for eiendomsmegling klart at kontodisponenter faktisk kan opptre eller handle på vegne av kunde eller medkontrahent. Disponenter på konti som inngår i handelen kan likevel representere en risikoindikator og/eller bidra til forståelsen av kundens eierskap- og kontrollstruktur. […]

NEF med oppdaterte kontraktsmaler

[…]den 01.01.22. Endringene gjelder for kjøpsavtaler som inngås etter at loven har trådt i kraft. NEF har i samarbeid med advokatfirmaet Grette laget kontraktsmaler som tar hensyn til disse lovendringene, og de ligger nå tilgjengelig på Min NEF. Primært til mot salg til forbrukerkjøpere Lovendringene retter seg primært mot salg til forbrukerkjøpere. Siden mange av avhendingslovens bestemmelser er ufravikelige når kjøper anses som en forbrukerkjøper, jf. avhl. § 1-2 (3), men ellers er fravikelige om ikke annet følger av loven, så er det av avgjørende betydning om kjøper anses som en forbrukerkjøper eller ikke. I tillegg til å være styrende […]

Over 30 nye selskaper på det oppdaterte proptech-kartet

[…]faktor for at selskapet er levedyktig 129 selskaper For å vurdere selskaper til kartet har NEF satt sammen et advisory board bestående av personer med teknologisk bakgrunn fra eiendomsbransjen. Utvalget består av personer fra Finn Eiendom, Nordr, USBL, Malling, Clemens Eiendom, Finable, Visma Real Estate og NEF.  Denne gangen har vi vurdert neste 100 nye selskaper. Av disse var det 31 selskaper som kom med på kartet, mens de andre på det nåværende tidspunkt kanskje ikke er «modne» nok, eller at de faller utenfor kriteriene vi har satt. I tillegg er det noen av selskapene vi tidligere hadde med som […]
Read more » Over 30 nye selskaper på det oppdaterte proptech-kartet

Er videreselgeren å anse som næringsdrivende eller ikke?

[…]boligoppføringsloven ligger hos Justis- og beredskapsdepartementet. Ved årsskiftet 2018/2019 ba NEF om en tolkningsuttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling, blant annet om hvordan «som ledd i næringsverksemd» skal forstås i avhendingsloven, og om begrepet skal tolkes like strengt som det Finanstilsynets rundskriv legger opp til i forståelsen av tilsvarende bestemmelse i boligoppføringsloven. Lovavdelingen sier[8] at innholdet i begrepet bør forstås likt i både boligoppføringslovens og avhendingslovens bestemmelse. Lovavdelingen peker på at ordlyden isolert sett tilsier at kjøps- og salgsvirksomheten må ha en viss varighet og et visst omfang, og at en fysisk persons enkeltstående boligkjøp og -salg ikke er naturlig å betegne […]
Read more » Er videreselgeren å anse som næringsdrivende eller ikke?

Nye muligheter for næringsmeglerne

[…]men de må komme tidligere inn i bygge- og utleieprosjektene enn i dag, og de må, f.eks. gjennom NEF, systematisere sin kunnskapsutvikling på nye områder. Næringsmeglerne og interiørarkitektene utfyller hverandre. Det bør vi utnytte […]

Innlegg: Politisk maktskifte og endringer i boligpolitikken

[…]er det ingen strukturelle endringer i regjeringens ansvarsdeling innenfor boligpolitikken. NEF vil fortsette å forholde seg til to sentrale departementer. Kommunal- og distriktsministeren har ansvaret for den overordnede boligpolitikken og plan- og bygningsloven, mens finansministeren har ansvaret for de elementene som særlig påvirker etterspørselssiden, slik som den økonomiske politikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet, utlånsregulering og kapitalkrav til bankene, mv. NEF ser fram til god dialog med både den nye regjeringen og stortingspolitikere, og vil bidra med all vår kunnskap til å styrke den norske […]
Read more » Innlegg: Politisk maktskifte og endringer i boligpolitikken

Innlegg: Nær og relevant for medlemmene.

[…]først publisert som lederartikkel i Eiendomsmegleren nr. 5 2021. Her har vi blitt ganske gode. NEF er godt synlige i boligdebatten. Vi blir spurt- og vi blir lyttet til. NEF oppfattes som konsistente og er en aktør en ikke går utenom i boligpolitiske spørsmål. Og spørreundersøkelser som Meglerinnsikt og analyser som førstegangskjøperanalysen og sekundærboliganalysen bringer nyttig fakta på bordet om boligmarkedet. Og vi har jobbet godt, og gjør det fortsatt, med å sikre medlemmenes rammebetingelser i arbeidet med revidert Avhendingslov og Eiendomsmeglingslov. Men jeg tror vi kan bli bedre i den direkte kontakten med hvert enkelt medlem. Mange spør seg vel fra tid til annen; «What’s in it for me?» Det […]

Nå endres reglene for boligsalg

[…]direktør, mobil 91582454, carl@nef.no Foto, https://nefnopro.wpengine.com/om-nef/pressekontakter/pressebilder/ Huseierne,  Carsten Pihl, Forbruker- og kommunikasjonssjef, mobil 90 74 06 12, c.pihl@huseierne.no, Norsk takst, Daniel Ø. Helgesen, Administrerende direktør, mobil 952 43 809, daniel@norsktakst.noFoto, link […]

Se Boligmarkedet 2021

26. oktober arrangerte Norges Eiendomsmeglerforbund og Selvaag Bolig konferansen «Boligmarkedet 2021». På scenen hadde vi samlet noen av de fremste ekspertene på boligmarkedet. I klippene under kan du se konferansen i sin helhet, og også se presentasjonene til de enkelte foredragsholderne under det […]

Digital håndbok

[…]over NEFs mål 2020-2022, oversikt over styret i NEF og styrene i NEFs lokalforeninger 2021, NEFs lover, NEFs Etiske regler, logoregler og Mønstervedtekter for lokalforeningene. Vi håper den digitale håndboken er et nyttig hjelpemiddel for våre medlemmer i en travel […]

«Kommer for salg»-markedsføring

NEF juridisk blir fra tid til annen kontaktet med spørsmål om reglene for å markedsføre bruktboliger med «Kommer for salg». Ikke sjelden viser det seg at henvendelsen egentlig gjelder hvorvidt konkurrenter opptrer i tråd med regelverket eller ikke. NEF juridisk ser derfor grunn til å minne om følgende: I tidligere «Bransjenorm for markedsføring av bolig» (2014) sto det at lovpålagte opplysningene etter emgll. § 6-7 skulle være tilgjengelig i skriftlig form før annonsering, og at salgsoppgaven senest skulle være tilgjengelig 48 timer før første annonserte visning. Dette ble av mange tolket slik at eiendommer kunne markedsføres før salgsoppgaven var utarbeidet, […]

Digitalt medlemsmøte med fokus på endringene i avhendingsloven

[…]og forskriften, vil vi gjennomgå forbrukerinformasjon som er utformet i fellesskap av NEF, Huseierne, Norsk Takst, Eiendom Norge og Forbrukerrådet, forslag til tekst i salgsoppgavene om lovanvendelse og kontraktsbetingelser, samt ny mal for oppdragsavtaler. Deltakelse er gratis, og du kan se medlemsmøtet her. Informasjon som er sendt ut tidligere om lovendringene er samlet her. For informasjon om nye oppdragsavtaler se også […]
Read more » Digitalt medlemsmøte med fokus på endringene i avhendingsloven

Kommentarer til Hurdalsplattformen

[…]O. Geving, administrerende direktør NEF: 91582454 Svein Strømnes, kommunikasjonsdirektør NEF: 93094191 Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er siden 1932 profesjonsforbundet og interesseorganisasjon for eiendomsmeglere, meglere og advokater som arbeider med eiendomsmegling. Forbundet har 2800 medlemmer. NEF jobber for rammevilkår som bidrar til et stabilt boligmarked tilgjengelig for folk flest, og en tryggere bolighandel som gir færre konflikter i […]

Primærboligen bør skjermes for økt beskatning

[…]O. Geving, administrerende direktør NEF: 91582454 Svein Strømnes, kommunikasjonsdirektør NEF: 93094191 Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er siden 1932 profesjonsforbundet og interesseorganisasjon for eiendomsmeglere, meglere og advokater som arbeider med eiendomsmegling. Forbundet har 2800 medlemmer. NEF jobber for rammevilkår som bidrar til et stabilt boligmarked tilgjengelig for folk flest, og en tryggere bolighandel som gir færre konflikter i […]
Read more » Primærboligen bør skjermes for økt beskatning

NEFs høringssvar på Eiendomsmeglingsutvalgets utredning

[…]og oppgjørsmedhjelpere skal egnethetsvurderes av Finanstilsynet før de tiltrer stillingen. NEF mener imidlertid at også medhjelpere bør omfattes.   NEF støtter forslaget om å utvide formidlingsforbudet slik at det innføres en minste akseptfrist på alle bud, og at formidlingsforbudet også omfatter «hemmelige bud». Etter NEFs syn er imidlertid de foreslåtte endringene ikke tilstrekkelige for å gi forbrukere et godt vern. NEF mener derfor at lovgiver i tillegg bør vedta regler i avhendingsloven som er egnet til å forebygge «kupping». Dette kan gjøres ved å gi selger en tidsbegrenset angrerett i det tidsrommet som formidlingsforbudet varer. Hvis «kupperen» ikke kan få […]
Read more » NEFs høringssvar på Eiendomsmeglingsutvalgets utredning

Hevet styringsrenten og rentebanen

[…]for mange som aldri har opplevd renteheving. – Siden forrige renteheving i september 2019 har NEF og Ambita registrert 108.900 førstegangskjøpere som aldri har opplevd at renten stiger. Mange unge boligeiere kommer derfor til å redusere sitt forbruk av varer og tjenester for å betjene økte rentekostnader framover, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving. – Sentralbanken har hevet rentebanen noe. Etter en lang periode med nullrenter har mange husholdninger pådratt seg høy gjeld med lav rentebelastning. Sentralbanken bør gå varsomt fram for å unngå at rentebelastningen øker for raskt og for sterkt for husholdninger som har vendt […]

Innlegg: Revidert avhendingslov i kraft fra nyttår- hva betyr det for oss?

[…]endringene i avhendingsloven trer i kraft den 1. januar 2022. Samarbeid gir gjennomslagskraft NEF-styret har sammen med administrasjonen lagt ned mye arbeid i å gjennomgå forarbeid og lovforslag, for så å komme med høringssvar til både lov og forskrift. Og vi har ikke vært alene om å jobbe med innspill til disse høringene. Høringssvaret til avhendingsloven ble levert i fellesskap med Forbrukerrådet, Huseierne og Norsk Takst, og høringssvaret til forskriften ble levert sammen med Eiendom Norge. Et samarbeid med meningsfeller gir god gjennomslagskraft, og dette synliggjør viktigheten av åpenhet og god dialog mellom de ulike aktørene i eiendomsbransjen. Samarbeidet mellom […]
Read more » Innlegg: Revidert avhendingslov i kraft fra nyttår- hva betyr det for oss?

Nye analyser: Klar økning i antall og andel førstegangskjøpere og færre sekundærboliger. Likevel er det særlig én gruppe som sliter mer med å etablere seg som boligeiere.

[…]adm. dir i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454 Svein Strømnes – kommunikasjonsdirektør i NEF – 93094191 Om dere ønsker kontakt med NEFs lokalrepresentanter, finner dere kontaktinformasjon […]
Read more » Nye analyser: Klar økning i antall og andel førstegangskjøpere og færre sekundærboliger. Likevel er det særlig én gruppe som sliter mer med å etablere seg som boligeiere.

Eiendomsmeglere trives i jobben, men mange opplever stress

Lønns- og arbeidstidundersøkelse 2021 Av: Svein Strømnes, NEF – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2021 Eiendomsmeglere jobber mye, trives godt i jobben, tjener bra, motiveres av fornøyde selgere, men opplever arbeidshverdagen stressende. Dette er noen av hovedpunktene som kommer fram i undersøkelsen «Lønn, arbeidstid og preferanser 2021» som ble gjort i 1. kvartal 2021. På tross av utbruddet av koronapandemien i mars 2020 ble det et rekordår for boligmarkedet i Norge. Rekordlave renter i kombinasjon god tilgang på kreditt, strenge reiserestriksjoner og gode rutiner for boligomsetninger i eiendomsmeglingsbransjen, gjorde at det ble rekordmange omsetninger i boligmarkedet. Dette […]
Read more » Eiendomsmeglere trives i jobben, men mange opplever stress

– Føler at vi har fått godt gjennomslag, men siste ord er ikke sagt

[…]meglerforetak og for å få tillatelse til å opptre som eiendomsmegler. Hvordan har du jobbet med NEF rundt lovarbeidet? – Jeg har arbeidet tett med NEF og da især juridisk direktør, i første omgang Nina F. Skumsrud og siden tidlig høst 2021 Silje N. Andresen. Begge er svært kompetente jurister som har bidratt med gode innspill og som jeg har hatt mange gode diskusjoner med. I tillegg har både styreleder, NEF’s interne arbeidsgruppe, og adm.dir. vært temmelig tett på gjennom statusmøter både i forkant av, og etter, lovutvalgsmøtene. Jeg vil berømme både styrets og administrasjonen engasjement og positive bidrag i […]
Read more » – Føler at vi har fått godt gjennomslag, men siste ord er ikke sagt

Innlegg: Kan vi planlegge oss til et bærekraftig boligmarked?

[…]utfordringene i storbyene siden 90-tallet. Som følge av at flere tar høyere utdanning og at barnefødslene er blitt utsatt, har ungdomsfasen blitt lengre. Sammen med et økende innslag av oppløste parforhold bidrar dette i utgangspunktet til å øke antallet mindre husholdninger over tid. I Oslo består nær halvparten av husholdningene av en person. Prisstigningen på eide boliger har dermed vært spesielt sterk for de mindre boligene, som vanligvis etterspørres av boligetablerende og andre med svak økonomi. Størst har prisstigningen vært i Oslo-området, dette gjelder også for leie av boliger. Hvordan har så denne utviklingen påvirket eierandelen i det norske boligmarkedet? […]
Read more » Innlegg: Kan vi planlegge oss til et bærekraftig boligmarked?

Innlegg: Hvilke erfaringer tar vi med oss etter pandemien?

[…]vil vi derfor arrangere fysiske konferanser som samler bransjefolk, som NEFs proptech-konferanse, NEFs boligkonferanse og NEFs høstkonferanse. Eiendomsmeglere er sosiale mennesker. Mange er sulteforet på sosial kontakt etter å vært henvist til kohorter og digitale fester. NEFs 10 lokalforeninger har merket savnet under pandemien etter møteplasser som samler meglerne på tvers av foretak. Vi gleder oss derfor til en høst med flere samlingspunkter for medlemmene. NEF Oslo og Akershus har planlagt båttur og sommerfest i august, NEF Vestland har planlagt stor sommerfest i september og det planlegges aktiviteter i alle lokalforeningene etter hvert som samfunnet åpnes opp igjen. God […]
Read more » Innlegg: Hvilke erfaringer tar vi med oss etter pandemien?

Antihvitvasking – avklaringer fra Finanstilsynet

NEF har vært i kontakt med Finanstilsynet og fått avklart noen spørsmål knyttet til utbetaling av oppgjør til selger og PEP-status. Utbetaling av oppgjøret til selger: Ved mange eiendomssalg er oppdragsgiver og selger ektefeller eller samboere som fortsatt skal bo sammen (ikke samlivsbrudd). Ikke sjelden oppgir partene ett kontonummer for overføring av nettoprovenyet. I forbindelse med en tilsynsrapport uttalte imidlertid Finanstilsynet følgende: «Ifølge utbetalingsbilag ble nettoprovenyet kr XXX XXX utbetalt til én av selgerne (XXX) den XX.XX.XXXX. Finanstilsynet legger til grunn at utbetalinger til andre enn selger kan være egnet til å unndra beløp fra beskatning eller kreditorforfølgelse. Foretaket har […]
Read more » Antihvitvasking – avklaringer fra Finanstilsynet

Ny i NEFs-fordelsprogram: Opplev nye steder i Norge i sommer

[…]er et online reisebyrå for opplevelser i Norge og Norden. Nå får du som medlem i NEF 10% rabatt på alt av overnatting og opplevelser! Bruk koden «NEF10» neste gang du booker. Skal du til Vestlandet, så legg ut på RIB-safari med Cidersmaking fra Odda eller bli med på en heldags opplevelsestur med Flåmsbana, Rallarvegen og fjordcruise med opphenting i Bergen. Bli med på en vandretur til Trolltunga med overnatting i glasskuppel og solnedgangen rett inn. Eller kanskje du er i det eventyrlige hjørnet og melder deg på en guidet vandretur over Folgefonna med piggsko og isøks, med opphenting i […]
Read more » Ny i NEFs-fordelsprogram: Opplev nye steder i Norge i sommer

Formålet er tryggere bolighandel

[…]herunder overgangsordning for innfasing av kvalifikasjonskrav og registreringsplikt NEF og Eiendom Norges høringssvar NEF gav felles høringssvar med Eiendom Norge den 08.05.2020. Les: NEF og Eiendom Norge med felles høringssvar til forslag om forskrift til avhendingsloven Hvilke bygningsdeler/ rom som burde omfattes av minimumsundersøkelsen I høringssvaret ble det pekt på som avgjørende at forskriften oppstiller krav til å undersøke de bygningsdelene som har stort skadepotensiale, samtidig som forskriften må inneholde fornuftige avgrensinger med hensyn til hvilke bygningsdeler som skal undersøkes og på hva slags måte. Det ble ikke ansett som realistisk å oppstille krav om at absolutt alle bygningsdeler skal […]

Innlegg: Forbundets veivalg og omdømmestrategi

[…]I et land hvor folk flest eier sin egen bolig, oppleves det også som positivt at NEF hegner om den norske boligmodellen og forsvarer primærboligen. Siden høsten 2019, har eiendomsmeglingsutvalget jobbet for å revidere dagens eiendomsmeglingslov. Her har NEF hatt hovedfokus på dagens linje med kvalitet og kompetanse, samt å sikre den uavhengige mellommannsrollen. I lovutvalget har vi fremmet flere forslag til forbedringer, som vil være med på å beskytte forbrukeren ytterligere når de velger en eiendomsmegler til å håndtere bolighandelen. Vi i styret ser nå frem til å arbeide videre med eiendomsmeglingsloven i den kommende høringsprosessen. Målet må være […]
Read more » Innlegg: Forbundets veivalg og omdømmestrategi

Ny avhendingslov trer i kraft 1. januar 2022

[…]Resultatet blir en tryggere bolighandel for begge parter, sier Geving videre. Les også: NEF og Eiendom Norge med felles høringssvar til forslag om forskrift til avhendingsloven Forskrifter til avhendingsloven på høring Revidering av avhendingsloven Endringer i avhendingsloven vedtatt i Stortinget Kommentar til endringer i avhendingsloven — Formålet er få bedre tilstandsrapporter slik at alle parter får bedre informasjon om boligen ved kjøp og salg av bolig, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H) i en pressemelding. — Endringene i avhendingslova som ble vedtatt i 2019, og forskriften om godkjente tilstandsrapporter, vil legge til rette for at flere skjulte feil og […]

Bred omtale av forslaget til ny eiendomsmeglingslov

[…]til at det endelige lovvedtaket blir optimalt for både samfunnet og bransjen. Her kan du lese NEFs oppsummering av forslaget til lovendringer til våre medlemmer. Her kan du lese NEFs pressemelding om lovforslaget. Her kan du lese de viktigste mediesakene om lovforslaget: NRK Kveldsnytt: Nrk.no Tv2 DN.no E24.no og her E24 sak 2: […]
Read more » Bred omtale av forslaget til ny eiendomsmeglingslov

NOU 2021:7 – Trygg og enkel eiendomsmegling

[…]rolle i eiendomshandelen i Norge. Forslaget innebærer i stor grad gjennomslag for saker som NEF har jobbet strategisk med i mange år, og som er forankret i NEFs målplan. På noen punkter har det imidlertid vært nødvendig å ta dissens. Kort om utvalget Utvalget har etter 20 måneders arbeid i dag fremmet forslag til ny lov om eiendomsmegling.Utvalget vurdert reguleringen av eiendomsmegling fra A til Å.  Både de grunnleggende og brede spørsmålene, så vel som regulering på detaljnivå er vurdert av Utvalget. Begge kategorier har stor, reell betydning for eiendomsmegleres arbeidshverdag og rammebetingelser. NEF har fulgt utvalgets arbeid tett, og […]
Read more » NOU 2021:7 – Trygg og enkel eiendomsmegling

Nye regler for online markedsføring og høyere gebyr ved brudd på markedsføringsloven

[…]Markedsføring av bolig er også temaet på det digitale kurset Elton Haug skal holde for NEF 9. juni – påmelding her. De nye reglene skal gjennomføre EUs moderniseringsdirektiv i norsk rett, og kommer til å tre i kraft på nyåret. Dette er hovedinnholdet: Nye regler for online markedsføring Søketjenester – Informasjon om rangering og forbud mot skjult betaling Alle tjenester hvor forbrukere kan søke og sammenligne varer eller tjenester må opplyse om hvorfor søkeresultatene rangeres slik de gjør. Å ta betalt for en høyere rangering uten å gi informasjon om dette, er en praksis som føyes til på den såkalte […]
Read more » Nye regler for online markedsføring og høyere gebyr ved brudd på markedsføringsloven

Påmeldingsvisning – gjelder formidlingsforbudet?

[…]hvor ingen interessenter møter opp. Partene har samme behov for tid til overveielse. Etter NEFs oppfatning gjelder formidlingsforbudet selv om en («påmeldings»)visning skulle ble avlyst på grunn av at ingen er påmeldt. Formidlingsforbudet gjelder som følge av at visningen er annonsert, at ingen har møtt opp er ikke av betydning. Kan man unngå formidlingsforbudet ved å ta forbehold i annonsen om påmelding til visning? Selv om det relativt sett ikke skjer så ofte, så vil det i visse tilfeller være aktuelt å avlyse fordi det ikke er noen påmeldte. Det antas at disse tilfellene ofte kan forutsees av eiendomsmegleren. Vi […]
Read more » Påmeldingsvisning – gjelder formidlingsforbudet?

Booknordics.com

Booknordics.com er et online reisebyrå for opplevelser i Norge og Norden. Nå får du som medlem i NEF 10% rabatt på alt av overnatting og opplevelser! Bruk koden «NEF10» neste gang du booker. Velkommen til en verden av opplevelser, i hele Norden. Her finner du eventyrreiser, flerdagsekspedisjoner, overnattingsturer, heldagsturer, viltsafarier og korttidsaktiviteter. Romantiske hotell, opplevelseshotell, overnatting i det fri, ishotell og tretopphytter. Fjellhytter og alpinleiligheter. Her er det mye å velge mellom! Norgesferien booker du her   Hele Norden […]

NEF – samarbeidspartner i Tettpå

Samarbeid mot arbeidslivskriminalitet Tettpå er et tiltak mot arbeidslivskriminalitet på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Tiltaket er implementert i 20 av landets største by- og hyttekommuner. – Formålet med Tettpå er å påvirke og dyktiggjøre forbrukerne til å ta informerte valg av håndverkere, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund. Du kan lese mer om Tettpå på Skatteetatens nettside. Telefonsamtale og veileder Et serviceteam fra Skatteetaten ringer til forbrukere som har søkt om byggetillatelse eller kjøpt bolig- eller fritidseiendom for å informere om hva de bør sjekke, og hvor og hvordan de […]

Eiendomsmarkeder gjennom pandemien

[…]av tilbudsunderskudd. Og troen på prisvekst har en selvforsterkende effekt i slike markeder NEF og Ambitas statistikker viser at førstegangskjøperne har vært særlig aktive etter koronaen. Antallet førstegangskjøpere økte klart de aller fleste steder i landet i 2020. Så langt har lave renter mer enn oppveiet de negative følgene av korona-pandemien i dette markedet. Fjorårets 3. kvartal er det sterkeste tredjekvartalet vi har registrert, og vi må tilbake til 2011 for å finne et år med like mange førstegangskjøpere som i 2020. Sekundærboligandelen falt klart i 2020. Nedgangen var klar både i de fleste byene og i landet som helhet. […]

Flere kjøper bolig sammen

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 6. april 2021 Samkjøperindeksen til Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita viser at andelen førstegangskjøpere som kjøper bolig sammen med andre steg mot slutten av 2020. Dette gjelder spesielt for Oslo. Samkjøperindeksen er en indikator på hvor dyrt det er for førstegangskjøperne å etablere seg på ulike steder i landet. Samkjøperindeksen har gjennomgående falt noe gjennom de siste 10 årene, fra rundt 65 prosent, til knappe 60 prosent. I fjerde kvartal 2020 kom det imidlertid en økning i samkjøp, som kan ses i sammenheng med tiltakende prisvekst. Trendbruddet er særlig markant i Oslo. – De siste 10 […]

Viktig å holde boligmarkedet i gang

NEF oppfordrer medlemmene igjen til å etterleve smittevernregelverket og følge bransjens koronaretningslinjer med den største aktsomhet. Det er nødvendig med tett og god dialog både med oppdragsgivere og interessenter  for å sikre at regelverket blir forstått og fulgt. Hverdagene og nyhetsbildet den siste tiden har vært preget av høye smittetall og skjerpede tiltak. I Oslo har man levd under strenge tiltak i lang tid, mens det i andre deler av landet generelt sett har vært et lavt smittetrykk, men med noen smittetopper. Befolkningen i deler av landet som hittil ikke har vært direkte berørt i særlig grad, har i det […]

Klar økning i antall førstegangskjøpere

[…]adm. dir i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454Svein Strømnes – kommunikasjonsdirektør i NEF – 93094191 Om dere ønsker kontakt med NEFs lokalrepresentanter, finner dere kontaktinformasjon […]

Høyesterett har avsagt dom om skjeggkre

[…]i den forbindelse frem at dette må sees i sammenheng med at skjeggkre har blitt relativt vanlig. NEF mener at saken viser at det er utviklet gode saneringsmetoder som gjør at skjeggkre rettslig sett må likestilles med andre negative forhold som det er mulig å utbedre. Selgere som er kjent med skjeggkre må opplyse om dette for å unngå reklamasjon og mulig mangelsansvar. Det er viktig at eiendomsmegler gir god veiledning til selger om opplysningsplikten, slik at selgers risiko for etterfølgende krav fra kjøper reduseres.   Saken for Høyesterett viser imidlertid at det er utviklet effektive saneringsmetoder og at skjeggkre […]

Sekundærboligandelen har fortsatt å falle

[…]adm. dir i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454 Svein Strømnes – kommunikasjonsdirektør i NEF – 93094191 Om dere ønsker kontakt med NEFs lokalrepresentanter, finner dere kontaktinformasjon […]

Fritt meglervalg og eiendomsmeglerens uavhengighet – er alt på stell?

[…]etterlevelsen. Vi ønsker også strenge sanksjoner mot lovbrudd for å gjøre loven mer effektiv. NEF ønsker at den nye loven skal inneholde hjemmel for ileggelse av overtredelsesgebyr både på person- og foretaksnivå. Det vil gi tilsynsmyndighetene et verktøy for å sikre etterlevelse av lovens regler, blant annet koblingsforbudet. Eiendomsmeglers posisjon som uavhengig rådgiver vil synliggjøres og styrkes. Eiendomsmeglere og forbrukere har sammenfallende interesser i dette. NEF representerer eiendomsmeglerne som profesjonsutøvere på tvers av bransjens eierstrukturer. Som profesjonsorganisasjon har vi et ansvar for å beskytte eiendomsmeglerens integritet og uavhengighet, en oppgave medlemmene våre og samfunnet for øvrig kan være trygge på […]
Read more » Fritt meglervalg og eiendomsmeglerens uavhengighet – er alt på stell?

Verji

  KOMMUNISER I TRÅD MED GDPR OG ØK IT-SIKKERHETEN NEF har inngått en fordelsavtale med Verji AS for sikker toveis kommunikasjon. Den er særlig aktuell for eiendomsmeglere og deres kunder. Verji er en sikker kommunikasjonsløsning, hvor meldinger og vedlegg er kryptert fra ende-til-ende. Løsningen gjør at tradisjonell e-post kan erstattes for kommunikasjon med faste kontakter som kunder og leverandører. Dette er viktig med tanke på at 91% av dataangrep kommer via e-post, og det ofte er faste kontakter som har blitt hacket. Verji sikrer at utveksling av personopplysninger er i samsvar med personopplysningsloven. Med Verji kan medlemsbedrifter etablere gode rutiner, […]

Det norske proptech-kartet 2021

[…]kart som jevnlig oppdateres med aktører på det norske markedet. Kartet er utviklet av NEFs proptech advisory board som består av personer fra Nordr eiendom, Finn eiendom, Avo Consulting og Findable, i tillegg til oss i NEF. Sterk vekst i under corona Det norske proptech-kartet er et dynamisk kart som stadig er i endring. Ved starten i 2016 var det under 60 selskaper representert på kartet, mens det i år her hele 96 selskaper på kartet. Flere av de nye selskapene har vokst fram som en direkte konsekvens av pandemien vi har vært inne i det siste året. Det kan […]

Lokalforeningen din trenger deg!

[…]lokalforeningene vi avler engasjementet og opprettholder nærheten til medlemmene våre. At NEF bygger et godt bransjenettverk er positivt på mange måter. Jeg tror med sikkerhet at NEF-medlemskapet og en aktiv deltagelse i lokalforeningen bidrar til god forretningsskikk medlemmene imellom og dermed er positivt for bransjens omdømme. Koronatiden har gjort at vi må jobbe litt annerledes i styrene, både lokalt og nasjonalt. NEF-styret jobber godt og tett med de oppgavene vi har, gjennom jevnlige digitale møter og e-post-dialoger. Siden landsmøtet har vi kun hatt ett fysisk styremøte. Selv om jobben blir gjort, ser vi frem til at vi kan møtes igjen […]

Hvorfor være MNEF?

[…]gir 98 prosent av alle norske boligselgere de beste grunner for å engasjere en eiendomsmegler. NEF er den ene aktøren som er her for å ivareta dine interesser som eiendomsmegler. Vi har ingen andre motiver. Uten NEF hadde bransjen stått svakt, og da ville også den enkelte eiendomsmegler stått svakt. I tillegg får du mange individuelle fordeler som eiendomsmegler MNEF les her. Vil du være en del av dette fellesskapet hvor man tror på ideen om at flere som står samlet gjør bransjen sterkere, og ikke en solospiller som tror at alt løser seg av seg selv, bør valget være […]

10 råd til boligkjøpere

[…]vurderinger av de lokale boligmarkedene. Kontaktinfo til NEFs lokalforeningsledere finnes her. Om NEF: Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er et landsomfattende profesjonsforbund for eiendomsmeglere. NEF har 2800 medlemmer fordelt over hele landet, og ca. 80 prosent av all boligformidling i Norges skjer gjennom en eiendomsmegler […]

Mot normalisering i boligmarkedet i 2021

[…]dir. i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454 Svein Strømnes – kommunikasjonsdirektør i NEF – 93094191 Om dere ønsker kontakt med NEFs lokalrepresentanter, finner dere kontaktaktinformasjon […]

Hva koster det å være MNEF?

[…]kan dele opp fakturaen i månedsbeløp. Landsmøtet 2020 vedtok en viktig forenkling i forbundet. NEF Servicekontor blir fra nyttår innlemmet i NEF, og er ikke lenger en egen enhet. Dette får også konsekvenser for medlemskontingenten du skal betale. For medlemmene er dette en forenkling som innebærer at man heretter får kun en faktura med en samlet sum for hele medlemskapet, inkludert andel til medlemmets lokalforening. Medlemskontingenten for 2021 er: Alle yrkesaktive medlemmer      Kr 4.000 Eiendomsmeglerfullmektiger     Kr 1.500 Pensjonistmedlemmer                  Kr 1.000 Kontingent-fakturaen sendes til den e-post adressen et medlem er registrert med. NB! Det er også mulig å […]

Annerledesåret 2020

[…]gleder meg til å klemme igjen. Og motivasjonen min er stor inn mot et nytt år, i arbeidet for NEF og i mitt daglige virke som eiendomsmegler. Jeg ønsker dere alle noen velfortjente feriedager, en riktig god jul og et godt nytt […]

Rekordmange førstegangskjøpere

[…]adm. dir i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454 Svein Strømnes – kommunikasjonsdirektør i NEF – 93094191 Om dere ønsker kontakt med NEFs lokalrepresentanter, finner dere kontaktaktinformasjon […]

60 prosent kjøper sin første bolig sammen med andre

[…]– adm. dir i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454 Svein Strømnes – kommunikasjonssjef i NEF – 93094191 Om dere ønsker kontakt med NEFs lokalrepresentanter, finner dere kontaktaktinformasjon […]
Read more » 60 prosent kjøper sin første bolig sammen med andre

Indikatorliste for terrorfinansiering fra Økokrim

[…]er unntatt offentlighet, men ligger tilgjengelig på innloggingssiden «MIN NEF» her. Listen kan også fås ved henvendelse til juridisk@nef.no. Denne indikatorlisten kommer i tillegg til indikatorlisten for hvitvasking fra 2017. Fra listen: «Indikatorene som presenteres i dette dokumentet er konkrete og observerbare forhold basert på Enheten for finansiell etterretning (EFE) sin erfaring, og er ment som veiledning til de rapporteringspliktige. Det betyr imidlertid ikke at rapportering skal avgrenses til dette. All informasjon som gir grunn til mistanke om terror-relaterte forhold er relevante. Treff på indikatorer vil være et av flere forhold som utløser undersøkelsesplikten etter hvitvaskingsloven § 25. Dersom mistanken […]
Read more » Indikatorliste for terrorfinansiering fra Økokrim

– Tilfreds med videreføring av boliglånsforskriften

[…]betjeningsevne, enn boligkapital/tilleggsikkerhet som mange unge låntakere får av foreldre. NEF har foreslått en ny bestemmelse som åpner for at førstegangslåntakere med solid betjeningsevne og beskyttelse mot renteøkning f.eks. i form av rentebinding på̊ lengre sikt, kan innvilges lån med lavere egenkapitalgrad enn forskriftens hovedregel. Vi tar til etterretning at finansministeren i denne omgang ikke har fulgt opp NEFs forslag, sier administrerende direktør i Norge Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Skal evaluere underveis Selv om forskriften i utgangspunktet skal gjelde fram til 2024 opplyser departementet at den vil bli evaluert høsten 2022. – Vi har besluttet å videreføre bestemmelsene i utlånsforskriftene […]
Read more » – Tilfreds med videreføring av boliglånsforskriften

Ny og bedre medlemsside til MNEF

[…]kursinformasjon, undersøkelser Hva må jeg gjøre? Første gang du logger deg inn på «Min NEF» via knappen på NEF.no eller her, må du sette inn med ditt mobilnummer (8 sifre) og trykk på «glemt passord». NB! For å slippe å gjøre denne operasjonen hver gang du logger inn er det lurt å gå inn på profilen for å endre passord, og videre velge nytt passord. Har du problemer med å logge deg inn kan du sende en e-post til firmapost@nef.no Har du byttet telefonnummer eller har spørsmål rundt dette kan de sendes til […]

Organisatoriske endringer i Norges Eiendomsmeglerforbund i 2020

[…]slik at de for fremtiden vil hete «NEF _________ (etterfulgt av regional tilhørighet», f.eks. NEF Sørlandet, NEF Trøndelag osv.) Dette vil bli implementert og stadfestet i lokalforeningenes vedtekter på årsmøtene i lokalforeningene i februar 2021. Hensikten med denne endringen har først og fremst vært å minske forvirring rundt organiseringen av NEF med nasjonalt forbund og lokale foreninger rundt om i landet. Medlemmene og publikums kjennskap til lokalforeningene bør økes, uten at dette medfører noen organisatoriske endringer. Lokalforeningenes rolle i NEF forblir uendret. Kontingent for 2021 vil bli fakturert medio desember med forfall i begynnelsen av 2021. Landsmøtet vedtok følgende kontingentsatser […]
Read more » Organisatoriske endringer i Norges Eiendomsmeglerforbund i 2020

Gjeldsgraden på vei opp

[…]til høy aktivitet i boligmarkedet og noe sterkere pris- og gjeldsvekst enn før pandemien. NEF deler Finanstilsynets bekymring for sårbarhet i husholdningssektoren og risiko for finansiell ustabilitet som følge av gjeldsoppbygging, men vi vurderer risikoen som større dersom man strammer for hardt inn på utlånspraksis. Et velfungerende boligmarked er en svært viktig faktor i gjeninnhentingen av norsk økonomi. Vår erfaring er at innstramminger av noen betydning utløser reaksjoner som bringer boligmarkedet i ubalanse og skaper problemer i økonomien. Skaden vil være relativt større dersom man utløser en korreksjon i en tid hvor norsk økonomi opplever det største tilbakeslaget siden krigen. […]

Foreslår tiltak for førstegangslåntakere i boliglånsforskriften

[…]bør gjelde midlertidig i 2 år fra 1. januar 2021. Les hele høringssvaret til NEF her: Evaluering av boliglånsforskriften NEFs vurdering er at dagens boliglånsforskrift i det vesentlige virker etter hensikten. Boliglånsforskriften har bidratt til en sunnere utlånspraksis, lavere gjeldsvekst og moderat boligprisutvikling de senere år. Etter vår vurdering ville husholdninger, banker og boligmarked vært dårligere stilt under koronakrisen, uten de strenge makroreguleringene i årene forut for krisen. Etter at boligprisene falt gjennom 2017, kom det en korreksjon oppover i første halvår 2018. Siden har prisveksten vært moderat. For landet sett under ett økte boligprisene med 2,5 prosent i 2019, […]
Read more » Foreslår tiltak for førstegangslåntakere i boliglånsforskriften

Viktig samarbeid for felles interesser

[…]tilstandsrapporter som oppfyller de nye kravene. Vi har også drøftet planer for samarbeid mellom NEF og Norsk Takst. I møte med Huseierne har vi snakket om samarbeidsform og felles interesser, om arbeidet i eiendomsmeglingsutvalget, forskrifter til avhendingsloven, samarbeid om tiltak for en trygg og effektiv bolighandel for forbrukerne, og samarbeid om analyser og dokumentasjon av boligmodellen og boligmarkedet som grunnlag for en informert debatt og gode politiske beslutninger. Huseierne og NEF har mange felles interesser og har på de fleste punkter en grunnleggende felles forståelse av hvordan den norske boligmodellen tjener samfunnet og hvordan den kan styrkes. I møte med […]

Verdien av riktig prising

I enkelte områder, spesielt i Oslo og Bergen, har det de siste månedene blitt registrert høyere avvik mellom pris og prisantydning enn det vi har sett gjennom de siste tre årene. Økende avvik er et fenomen som ofte oppstår i raskt stigende markeder.   Med tilgjengelige digitale systemer som viser solgt-pris uten at man må vente helt til tinglysning, har man gode muligheter til å holde seg ajour med utviklingen og treffe godt med vurderingene selv om markedet er hett. Vi mener at eiendomsmeglere er de som har best forutsetning for å vurdere hva som er markedsverdi til enhver tid, og kundene har behov for kvalifiserte vurderinger.  Eiendomsmeglerne har høy kompetanse på verdivurdering, og har et juridisk ansvar for å prise […]

MNEF, eller ikke MNEF?

[…]at noen aldri har søkt om medlemskap. Og da er det flott å få rekruttert disse inn som gode MNEF’ere!  For å benytte tittelen MNEF må man personlig være medlem av Norges Eiendomsmeglerforbund.   Så har du en kollega, eller kjenner noen som bør være medlem i NEF, kan du etter en hyggelig henvendelse videresende denne informasjonen til vedkommende.   Man kan søke om medlemskap i NEF her.    Som medlem får man en rekke fordeler i tillegg til selve tittelen, en liten oversikt her.    Det er supert om vi sammen kan få til en dugnad landet rundt for å få flere […]

Evaluering og endring av eiendomsmeglingsloven- hva vil det bety for oss?

[…]blir også belyst. Er «skottene» tette nok, og er det fortsatt uheldige koblinger vi må hindre? NEF har bidratt aktivt til at Finanstilsynet de senere år har strammet til og utarbeidet rundskriv om blant annet koblingsvirksomhet og samlokalisering av bank og eiendomsmegling. Rettferdig konkurranse og at eiendomsmeglingsforetakene kan drive lønnsomt av kjernevirksomheten alene, er også noe vi ønsker å gjennomgå i denne sammenhengen. Og hva med prosjektsalg? Er alle utbyggere kvalifiserte nok til å ta vare på forbrukeren i hele kjøpsprosessen? Det finnes småentreprenører og snekkerfirmaer som gjør dette i liten skala og ikke håndterer dette helt i tråd med […]
Read more » Evaluering og endring av eiendomsmeglingsloven- hva vil det bety for oss?

Korona: Nye nasjonale og lokale innstramninger

[…]herunder at fullmektiger får forsvarlig tilsyn av ansvarlig megler. Dette er tidligere omtalt i NEFs nyhetsbrev her. I anledning kunngjøringen av nye retningslinjer har vi vært i kontakt med Finanstilsynet som gav uttrykk for at bruken av hjemmekontor trolig ikke vil være så annerledes fra nå enn den var i mars/ april da Finanstilsynet uttalte seg sist. NEF understreker imidlertid viktigheten av at man foretar en løpende vurdering av risikoen og tilpasser rutiner til dette, slik Finanstilsynet presiserte i mars. Befaringer og visning er det ikke praktisk mulig å løse digitalt innenfor eiendomsmeglingslovens rammer. Det er imidlertid viktig at både […]
Read more » Korona: Nye nasjonale og lokale innstramninger

Gjennopplev Boligmarkedet 2020

Fredag 9. oktober arrangerte NEF og Selvaag Bolig konferansen «Boligmarkedet 2020 – den nye normalen?» Nå kan du se konferansen i opptak eller laste ned presentasjonene. Over 250 personer var til stede i salen eller digitalt på konferansen som tok for seg de fleste aspekter av hvordan boligmarkedet har utviklet seg under koroanapandemien og hvordan det blir framover. Vi fikk blant annet innsikt fra regjeringen ved kommunal- og moderniseringsminister Nikolay Astrup, på hvordan de vurderer situasjonen i det norske boligmarkedet og hvordan man kan hjelpe de som faller utenfor det ordinære boligmarkedet. Hans analyse var at situasjonen for de 8 […]

Unormalt sterkt boligmarked

[…]kommet med flere forslag til innstramminger i boliglånsforskriften, dette mener NEF kan gi uheldige konsekvenser i boligmarkedet. Les også: Oppsiktsvekkende forslag til ny utlånsforskrift – I denne situasjonen bør Finansdepartementet videreføre boliglånsforskriften med en regional profil som begrenser prisveksten i oslomarkedet. I tillegg bør departementet vurdere NEFs forslag om å legge større vekt på høy betjeningsevne for førstegangskjøpere som tar opp boliglån med fastrenteavtale, sier administrerende direktør i Norge Eiendomsmeglerforbund Carl O. […]

Oppsiktsvekkende forslag til ny utlånsforskrift

[…]på lengre sikt, kan innvilges lån med lavere egenkapitalgrad enn forskriftens hovedregel, sier NEF-direktør Carl O. Geving. – NEF tror at finansministeren vil ha et mer helhetlig blikk på markedsmekanismene og at han ikke vil følge Finanstilsynets mest oppsiktsvekkende forslag, avslutter […]
Read more » Oppsiktsvekkende forslag til ny utlånsforskrift

En veltrimmet organisasjon

[…]felleskap på tvers av konkurrerende virksomheter. Og best av alt: Landsmøtet har vedtatt at NEFs 10 lokalforeninger skal bruke NEF som akronym foran lokalforeningenes navn. På den måten får hele organisasjonsapparatet en fellesnevner som skaper gjenkjennelse og enhet på tvers av landets regioner. Landsmøtevedtakene er viktige bidrag til den moderniseringen som har pågått i den siste landsmøteperioden. Avtroppende styreleder Kurt Fridtjof Buck etterlater seg en gjennomslagskraftig og veltrimmet organisasjon. Dermed er det duket for to år med et nytt styre under ledelse av Randi Hollingen. Hun er en svært erfaren eiendomsmegler og et svært engasjert NEF-medlem etter ti år som […]

Hollingen: – Takk for tilliten!

[…]landsmøtet ble det tatt et steg videre med rasjonalisering av administrative oppgaver, ved at NEF Servicekontor ble innlemmet i NEF. Vi skal bruke tid på å yte støtte til medlemmene, ikke til byråkrati. Et moderne og levedyktig eiendomsmeglerforbund er avgjørende for å være attraktive for både gamle og nye medlemmer, og ikke minst for de unge utøverne i bransjen. Les hele Eiendomsmegleren nr. 4 her. Kriser synliggjør hvor viktig samhold og allianser er. I den første måneden etter at landet stengte ned på grunn av koronapandemien, mangedoblet besøkene på hjemmesiden til NEF seg. Vi søkte informasjon og støtte der det […]

Boliglånsforskriften: Avvikler midlertidige endringer

[…]ikke vil bli videreført etter tredje kvartal. Dette er i tråd med høringssvaret NEF avga i saken. Les også: Finanstilsynet: Vil fjerne de midlertidige høye fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften – Det var viktig å sette bankene i best mulig stand til å hjelpe lånekundene gjennom en krevende periode. Nå ser vi tegn til oppgang i norsk økonomi, og det er høy aktivitet i boligmarkedet. Kravene til bankenes utlånspraksis bør derfor tilbake til normalen, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding. Snart ny høringsrunde Boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften er midlertidige og utløper ved årsskiftet. Finanstilsynet skal innen 28. september gi råd […]
Read more » Boliglånsforskriften: Avvikler midlertidige endringer

NEF på studiestart BI

[…]valgt eiendomsmegling som sin studieretning i Oslo, og det var derfor god plass til de frammøtte. NEF ved adm. dir. Carl O. Geving, fagsjef Nina F. Skumsrud og kommunikassjonsjef Svein Strømnes, presenterte hva forbundet jobber med, hvorfor de nye studentene allerede nå burde engasjere seg og melde seg inn profesjonsforbundet som skal følge de gjennom hele yrkeskarrièren. I tillegg hold styreleder i NEF Ung, Anders Kløvning, et innlegg om hva de driver med, og hvordan veien er fra å være student til å komme ut i jobb som […]

Trygge NEF-kurs

[…]du spørsmål i forhold til gjennomføring av kursene kan du kontakte oss på firmapost@nef.no. Velkommen til NEF-kurs høsten […]

NEF-landsmøtet blir digitalt

[…]dette, men håper på forståelse for styrets beslutning. Landsmøtet vil bli strømmet via NEFs nettside. Delegatene vil få nærmere beskjed om hvordan møtet skal gjennomføres. Vi har tett dialog med lokalforeningslederne og tar sikte på hyggelig og demokratisk gjennomføring av dette viktige Landsmøtet. Det er lenge siden vi har hatt så store og viktige saker på agendaen. Dette er resultatet av 4 års målrettet arbeid med å fornye og styrke NEF som organisasjon. Styret er stolt av det vi skal legge frem, og jeg håper flest mulig vil følge møtet digitalt. Med vennlig hilsen Kurt F. Buck – styreleder – […]

Koronasituasjonen for nye boligprosjekter

[…]av hindringen. Les også: Forsinkelse i byggeprosjekter på grunn av Koronavirus/covid-19 – NEF.no Om vilkårene er oppfylt må vurderes konkret i den enkelte sak. Etter vår vurdering er koronautbruddet, med tilhørende tiltak (karantene, innreiseforbud, sosiale avstandsbegrensninger, forbud mot enkelte typer virksomheter osv.), etter sin art en slik hindring at det kan gi krav på tilleggsfrist. Det forutsettes imidlertid at også de andre vilkårene (nr. 2 – 4 over) er oppfylt. For avtaler inngått før koronautbruddet, må det særlig vurderes om utbruddet/tiltakene faktisk er årsaken til at rettidig oppfyllelse vanskeliggjøres, samt om parten med rimelighet kan ventes å unngå eller overvinne […]

Hvordan skal utleier gå frem for å avslutte leiekontrakten om leietaker ikke betaler leien?

[…]om leietaker ikke betaler, er inntatt i malen for leie av næringseiendom utarbeidet av NEF m.fl. i punkt 21.2: «Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis Leien eller avtalte tilleggsytelser ikke blir betalt, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd (a).» Partene står fritt til å fjerne denne bestemmelsen. Dersom partene velger å beholde den, kan utleier kreve tvangsfravikelse umiddelbart etter at det er konstatert manglende leiebetaling ved forfall (uavhengig av om hele eller kun deler av leiebetalingen er misligholdt). Det er imidlertid flere steg i prosessen fra leietaker slutter å betale leie til namsmannen gjennomfører tvangsfravikelsen. Steg 1 – Purring […]
Read more » Hvordan skal utleier gå frem for å avslutte leiekontrakten om leietaker ikke betaler leien?

Silje blir ny juridisk direktør i NEF

[…]sier hun videre. Silje etterfølger Nina Fodstad Skumsrud som har gjort en strålende innsats for NEFs medlemmer i sju år. Nina går over i rollen som juridisk direktør i EIE Eiendomsmegling fra 1. september. – Vi er svært tilfreds med å få Silje på laget! Vi kjenner henne som veldig kunnskapsrik og dyktig med et stort faglig engasjement, og hun er en svært god formidler. Sammen med Katerin Lind-Klev og Nina Hauge vil hun utgjøre et sterkt juridisk team i NEF til glede for medlemmene og eiendomsmeglingsbransjen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Samtidig takker vi […]

Korona-fast i lederstolen!

[…]gjøre i september med nødvendige tilpassinger. Ettersom Landsmøte er vårt viktigste organ i NEF, og en viktig møteplass for bransjens fremste representanter så er jeg bestemt på å gjennomføre dette på skikkelig vis! Jeg kan love at vi skal ha et skikkelig landsmøte, med bankett og alt som hører med. Om enn i en noe ny og smittefri utgave. Gleder meg virkelig til å treffe hyggelig kolleger og samarbeidspartnere igjen! Håper alle har klart seg godt gjennom Covid-19 perioden, både helse og forretningsmessig. Selv har jeg opplevd denne perioden som krevende. Ingen av oss hadde vel sett for oss permitterte […]

NEF på høring om Finansmarkedsmeldingen

[…]i mange år. Det er en viktig buffer mot et mer markant boligprisfall. Bankenes adferd NEF har vært bekymret for bankenes adferd under krisen: Dersom bankene strammer inn utlånspraksis mer enn normalt under krisen, kan det endre dynamikken i boligmarkedet. Mellomfinansiering er et svært viktig instrument: Erfaringen fra tidligere kriser er at når bankene krever at kundene selger sin gamle bolig før de kjøper ny, bremser markedet opp. Etter den første sjokkfasen i mars ser det imidlertid ut til at bankene opprettholder normal utlånspraksis. Tilgangen på kreditt er for tiden tilfredsstillende. Etterspørselen etter boliglån vil mest sannsynlig falle mindre i […]

Prinsippet om fritt meglervalg – kobling mellom bank- og eiendomsmeglingstjenester

[…]når denne kjøperen (låntakeren) skal selge sin bolig. For å hindre ulovlig kobling tok NEF tidlig en aktiv rolle opp mot myndighetene, og bidro til at vi i 2016 fikk nevnte rundskriv. Gjennom rundskrivet ble det tydeliggjort at en bank ikke kan sette vilkår som nevnt ovenfor en forbruker. Det heter om dette: Bankene skal utøve sin virksomhet i samsvar med god forretningsskikk. Den som setter vilkår om megleroppdrag i avtale om annet enn eiendomsmegling, medvirker i realiteten til at kunden fratas retten til fritt meglervalg, og at det inngås oppdragsavtale i strid med eiendomsmeglingsloven. Det er dermed i strid […]
Read more » Prinsippet om fritt meglervalg – kobling mellom bank- og eiendomsmeglingstjenester

NEF og Eiendom Norge med felles høringssvar til forslag om forskrift til avhendingsloven

[…]ut på høring. Forslaget er en del av regjeringens arbeid mot en tryggere bolighandel. NEF har jobbet godt og konstruktivt sammen med flere bransjeaktører i arbeidet med et høringssvar, ikke minst sammen med Eiendom Norge. Samarbeidet resulterte i et felles høringssvar som ble inngitt 8. mai 2020. Mer og bedre informasjon I høringssvaret har vi blant annet fremhevet viktigheten av at den nye forskriften gjenspeiler formålet om å fremskaffe mer og bedre informasjon om den boligen som skal selges. Vi har også vært tydelige på at i arbeidet med en tryggere bolighandel er det å løfte kvaliteten hos og ansvarliggjøre […]
Read more » NEF og Eiendom Norge med felles høringssvar til forslag om forskrift til avhendingsloven

Ny dato for NEF-landsmøtet – 9.-11. september

[…]saker fra styret, mål for kommende periode og valg) utsettes. Bakgrunnen for beslutningen er at NEF jobber med å håndtere både kortsiktige og langsiktige konsekvenser av koronakrisen. Etter vedtektene skal landsmøtet egentlig gjennomføres hvert annet år innen utgangen av juni, men på grunn av omstendighetene har man på linje med de fleste andre organisasjoner, vedtatt å utsette årets landsmøte. Samtlige styremedlemmer har sagt seg villig til å fortsette i sine verv inntil landsmøtet er avholdt. Styret kommer tilbake med informasjon om saker som skal behandles og hvordan landsmøtet skal […]
Read more » Ny dato for NEF-landsmøtet – 9.-11. september

Eierseksjonsloven § 23 – tolkningsuttalelse fra kommunaldepartementet

[…]fra 1. januar 2020 utvidet til å også omfatte indirekte erverv. I forlengelsen av dette har NEFs juridiske avdeling fått forskjellige spørsmål om rekkevidden av denne bestemmelsen, og i januar 2020 henvendte vi oss til Kommunaldepartementet for en tolkningsuttalelse. Da forslaget om en skjerping av ervervsbegrensningen var på høring, kommentere Norges Eiendomsmeglerforbund at bestemmelsen, slik den var foreslått, syntes å kunne ramme rene selskapsoverdragelser. Det eksempelet NEF benyttet var der et AS erverver en ikke-seksjonert bygård, setter den i stand, seksjonerer gården og deretter leier ut alle seksjoner. Dette ASet vil da lovlig stå som hjemmelshaver til alle seksjonene i […]
Read more » Eierseksjonsloven § 23 – tolkningsuttalelse fra kommunaldepartementet

Stort flertall mot ikke-kommersiell boligsektor

[…]var en av flere høringsinstanser som gikk i mot forslaget til Rødt. I høringssvaret til NEF stod det blant annet: «Representantforslaget synes å bygge på et noe mangelfullt faktagrunnlag om førstegangskjøpere spesielt, og markedsutviklingen generelt. Norges Eiendomsmeglerforbund kan ikke støtte forslaget om å utrede en ikke-kommersiell boligsektor tuftet på prisregulering. Forslaget legger opp til en form for blandingsøkonomi som har potensial til å undergrave en velfungerende markedsmodell og svekke eierlinjen. Vi mener at regjeringens ressurser heller bør prioriteres til arbeidet med tiltak som understøtter et velfungerende boligmarked og styrker eierlinjen slik at enda flere kommer seg inn i boligmarkedet. Eierlinjen […]
Read more » Stort flertall mot ikke-kommersiell boligsektor

Skal utrede reklamasjonsfristen på nyoppførte boliger

[…]I høringssvaret kommentere NEF flere av temaene som tas opp her.  Trygg bolighandel – NEF har jobbet aktivt for å få plass nødvendige endringer i avhendingsloven Eiendomsmeglingsutvalget – NEF er opptatt av at vi får et fremtidsrettet lovverk som legger til rette for en trygg og effektiv handel i et velfungerende boligmarked. «Lokkepris» – Eiendomsmeglingsbransjen har siden 2016 etablert et systematisk samarbeid med myndighetene som har medført at det siden har vært god kontroll på bransjens praksis. Eierlinjen i den norske boligmodellen Har i all hovedsak vært en suksess. De fleste nordmenn har gode og stabile boforhold som er en […]
Read more » Skal utrede reklamasjonsfristen på nyoppførte boliger

NEFs etiske nemnd kritisk til uttalelser fra eiendomsmeglere om kupping

[…]Det ble påpekt at selv om noe er lovlig er det ikke ensbetydende med at en eiendomsmegler MNEF bør redegjøre for dette eller gi noen anbefaling. Formålet med å ta opp saken er ikke å betegne det som uetisk eller i strid med regler, men å få en bevissthet rundt dette i bransjen da man vet at både kupping og hemmelige bud er en utfordring for både interessenter, selgere og megler. Begge deler kan skape en del «støy» i bransjen og blant forbrukere. Uttalelsene kan oppfattes som «oppskrift» på noe bransjen som utgangspunkt ikke bør oppfordre til tross lovlighet. Det […]
Read more » NEFs etiske nemnd kritisk til uttalelser fra eiendomsmeglere om kupping

Kan eiendomsmeglingsforetaket midlertidig leie ut de ansatte til banken?

[…]kan ha. En ansatt i et eiendomsmeglingsforetak kan for eksempel ikke samtidig arbeide for banken. NEF fikk spørsmål fra et medlem om eiendomsmeglingsforetaket hun jobbet i, som er bankeid, i en periode kunne leie ut de ansatte til banken. Bakgrunnen for dette spørsmålet var situasjonen som har oppstått etter utbruddet av Covid-19. Eiendomsmeglingsforetaket opplevde mindre oppdragsmengde, men ønsket i det lengste å unngå permitteringer av de ansatte. Banken opplevde derimot en større pågang på kundesenteret enn normalt, og hadde behov for ekstra hjelp med å betjene henvendelsene. Vi har vært i kontakt med Finanstilsynet som bekreftet at eiendomsmeglingsforetaket kunne leie […]
Read more » Kan eiendomsmeglingsforetaket midlertidig leie ut de ansatte til banken?

Høringssvar: Midlertidig forskrift om unntak fra tinglysingsloven i forbindelse med Covid 19- utbruddet

[…]vil få slike dramatiske konsekvenser for boligmarkedet og privatpersoners økonomi mener NEF at beslutningen om stengning ikke kan ligge hos Kartverket alene, men hos departementet, også for kortere stengning enn 2 uker slik som foreslått i høringsnotatet. Dersom det blir strengt nødvendig på grunn av ressurssituasjonen hos Kartverket å stenge for mottak og registrering i en periode, bør stengning begrenses til å gjelde den papirbaserte tinglysingen. Man må i det lengste vente med å stenge den elektroniske tinglysingen. NEF antar at det er mindre ressurskrevende å holde den elektroniske tinglysingen åpen som normalt, enn det er for den papirbaserte. I […]
Read more » Høringssvar: Midlertidig forskrift om unntak fra tinglysingsloven i forbindelse med Covid 19- utbruddet

Siste nyhetsbrev

Her finner du de siste nyhetsbrevene fra NEF. 27. mai 19. mai 7. mai 24. april 17. april 7. april 3. april 1. april 26. mars 24. mars 20. mars 18. mars 13. […]

Høringssvar: Midlertidig forskrift om unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling mv i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag

NEF sendte i dag inn høringssvar på høring om – Midlertidig forskrift om unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling mv i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag. Det vises til departementas høringsbrev vedlagt forslag til en midlertidig forskrift om unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling mv i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag. Norges Eiendomsmeglerforbund støtter forskriftsforslaget. Gjeldende krav til fysisk oppmøte på årsmøter og generalforsamlinger og dagens restriksjoner for samling av mennesker, vil gjøre det vanskelig for sameier og borettslag å få avholdt møtene innen de frister som gjelder. NEF mener derfor det er behov for et slikt unntak […]
Read more » Høringssvar: Midlertidig forskrift om unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling mv i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag

– Omstilling og tilpasning er nøkkelord

[…]opprettholdes. Mange nye medlemmer Vi har fått mange nye innmeldinger etter koronautbruddet. NEF oppleves som bransjens samlingsplass, både i normale – og særlig i utfordrende tider. NEF Ungs holdning til nye retningslinjer og hygienetiltak har hele tiden vært at dette er en del av en fellesdugnad vi alle står i. For å bidra til fellesskapet og sørge for at eiendomsmeglerbransjen i Norge er robust, er det viktigere enn noen gang å melde seg inn i NEF. Dette er bransjens viktigste talerør utad, og foreningen som ivaretar dine interesser. Parallelt med det utfordrende koronautbruddet, er det også nå eiendomsmeglingsloven skal revideres. […]

Kan man selge hytte i nabokommunen? Kan man gjennomføre overtakelse?

[…]isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.   NEF la den 17.mars ut en sak på vår hjemmeside om overtakelse av fritidsbolig. I saken ble det vist til en nylig vedtatt forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.   Forbudet mot opphold på fritidseiendom er inntatt i forskriftens § 5. Opprinnelig het det i denne bestemmelsen at man ikke skulle ha rett til å «ta opphold» på fritidsbolig i annen kommune. § 5 trådte ikke i kraft samtidig med resten av forskriften.   Den 19. mars ble denne […]
Read more » Kan man selge hytte i nabokommunen? Kan man gjennomføre overtakelse?

Korona-tiltak: Boligmappa blir gratis for alle eiendomsmeglerforetak

NEF og Eiendom Norge anbefaler å droppe fysiske kontraktsmøter. Overlevering av dokumentasjon kan derfor bli vanskelig for en del i situasjonen vi nå står i. Boligmappa har derfor besluttet å tilby gratis lisenser til alle eiendomsmeglerforetak, så lenge denne situasjonen pågår. – Vi ser at digitale løsninger for kommunikasjon og overlevering kan spille en viktig rolle når fysiske møter ikke lenger er mulig. Vi synes derfor det er godt å kunne bidra til å gjøre den nye hverdagen litt enklere, sier Eirik Vigeland, markeds- og kommunikasjonssjef i Boligmappa. Slik fungerer Boligmappa: Boligmappa er boligens servicehefte. Her samles hele historikken til […]
Read more » Korona-tiltak: Boligmappa blir gratis for alle eiendomsmeglerforetak

Permittering – særlig om eiendomsmegleres stilling

[…]dager når arbeidsgiver gir beskjed om det. Trenger du råd? Dersom du trenger konkret bistand har NEF et samarbeide med Homble Olsby advokatfirma as om gir deg som NEF medlem dedikert rådgivning til rabattert pris. Les mer […]
Read more » Permittering – særlig om eiendomsmegleres stilling

Brækhus Advokatfirma

[…]RÅDGIVNING HOS BRÆKHUS NEF har en løpende samarbeidsavtale med Brækhus Advokatfirma som gir NEFs medlemmer gunstige vilkår ved behov for juridisk bistand. NEF-medlemmer får: – En halv time fri juridisk bistand – 20 % reduksjon på veiledende timesats – Bistand fra et av Norges fremste advokatfirmaer innen eiendomsrett, eiendomsmeglingsrett, boligrett, avhendingsloven bustadsoppføringsloven og arbeidsrett. Om Brækhus Brækhus er et fullservice advokatfirma med over 50 advokater og er blant landets største advokatfirmaer innen fast eiendom. Vi har lang erfaring med å bistå meglere, kjøpere og selgere i forskjellige sammenhenger. Vi gir praktisk, effektiv og rask bistand. Brækhus har også en stor […]

Meglerinnsikt: Lavere aktivitet i boligmarkedet

[…]har ført til. Så aktivitetsnivået i boligmarkedet er fallende, sier administrerende direktør i NEF Carl O. Geving i en kommentar til Dagens Næringsliv. Undersøkelsen foretatt blant eiendomsmeglere over hele landet, viser geografiske forskjeller i hvor mye boligmarkedene er berørt. – Men den største andelen sier at nå er det noe på gang. Flere avlyser salget og færre kommer på visning. Disse svarene gjelder jo visninger og salg som har vært planlagt en stund. Derfor tror jeg enda flere vil avlyse visninger og utsette salg fremover. Det er klart at aktivitetsnivået er fallende, sier Geving videre. Fortsatt aktivitet Selv om aktivitetsnivået […]
Read more » Meglerinnsikt: Lavere aktivitet i boligmarkedet

Digital befaring? – Permittering av fagansvarlig

Finanstilsynet svarer. NEF har fått spørsmål fra flere av våre medlemmer om man i disse tider kan velge «digital» befaring fremfor en fysisk. Finanstilsynet svarer: «Meglers befaring av eiendommen spiller en viktig rolle i oppfyllelsen av meglers opplysnings- og rådgivningsplikt overfor så vel interessenter som for oppdragsgiver. Rekkevidden av plikten til befaring er etter Finanstilsynets vurdering sammenfallende med rekkevidden av meglers undersøkelses- og opplysningsplikt i emgll. § 6-7 første ledd. Befaring kan bare unnlates der det foreligger forhold som gjør dette umulig eller urimelig ressurskrevende, jf. Ot.prp. 16 (2006-2007) s. 159. Finanstilsynet har tidligere gitt uttrykk for at befaring må […]
Read more » Digital befaring? – Permittering av fagansvarlig

Til medlemmer i Norges Eiendomsmeglerforbund

[…]smitte må boligen være fraflyttet i 14 dager og nøye vasket før overtagelse. Kurs i regi av NEF Norges Eiendomsmeglerforbund forholder seg til helsemyndighetenes anbefalinger. Vi utsetter derfor kurs og arrangementer som skulle vært avholdt i mars og april til et seinere tidspunkt. Vi følger situasjonen fortløpende.  Har du meldt deg på et kurs eller arrangement? Vi kontakter påmeldte deltakere direkte med mer informasjon om når vi skal arrangere kurset igjen. I en periode hvor fysiske kurs ikke er en mulighet, kan e-kurs være et godt alternativ for de som ønsker faglig oppdatering. Du finner mer informasjon om NEFs e-kurs på vår […]

Forsinkelse i byggeprosjekter på grunn av Koronavirus/covid-19

[…]vanskeligheter i kontaktskjedene. Les også: Koronasituasjonen for nye boligprosjekter – NEF.no Eiendomsmegler skal ha omsorg for begge parter, og det er viktig at både forbruker og utbygger får informasjon om det aktuelle regelverket rundt forsinkelse. Dersom det oppstår en forsinkelse har forbruker krav på dagmulkt. Reglene om forsinkelse er inntatt i bustadoppføringslova §§ 17 flg. For å unngå å komme i en forsinkelse som gir forbruker krav på dagmulkt, er det av vesentlig betydning for utbygger å melde krav om fristforlengelse (tilleggsfrist) i tråd med reglene i bustadoppføringslova § 11. Utbygger har rett på slik tilleggsfrist dersom prosjektets fremdrift hindres […]
Read more » Forsinkelse i byggeprosjekter på grunn av Koronavirus/covid-19

Fra styreleder: Kjære medlemmer

[…]med Eiendom Norge og har full tillit til at de koordinerer foretakenes felles tiltak. Også for NEF får situasjonen stadig flere følger, med avlysning av arrangementer og kurs. Vi må også sørge for å ivareta våre ansatte og ta våre forhåndsregler. Ingen tvil om at det er en krevende situasjon. Heldigvis har vi moderne digitale systemer som gjør at vi er fullt operative, selv om de fleste nå er på hjemmekontor. Skal vi finne et lyspunkt oppi det hele,  må det være at noen tidligere har tenkt på, hva som kan skje i verste fall. Vi har som følge av […]

Salg av landbrukseiendom – konsesjon og konsesjonsrisiko

[…]Fylkesmannen informasjon om NEFs kontraktsmal for salg av landbrukseiendom og således hva som er NEFs anbefaling til bransjen. NEFs kontraktsmal for salg av landbrukseiendom ble revidert og kom i en ny utgave i 2016. I malen har NEF – etter dialog med bransjeaktører – valgt å dele konsesjonsrisikoen mellom selger og kjøper. «Etter konsesjonsloven er det avtalefrihet når det gjelder hvem som skal ha risikoen for at kjøper gis konsesjon, men i NEF har vi tatt et bevisst valg om dette», forteller NEFs fagsjef Nina Fodstad Skumsrud. NEFs kontraktsmal legger opp til at det er selger som har risikoen for […]
Read more » Salg av landbrukseiendom – konsesjon og konsesjonsrisiko

NEF-kurs og korona

Informasjon om kurs og korona-virus (covid-19). Kurs i regi av Norges Eiendomsmeglerforbund vil, slik situasjonen er nå, bli avholdt som planlagt. Vi følger råd fra Folkehelseinstituttet og kommunene, og vil fortløpende vurdere om det blir aktuelt å gjøre endringer på denne praksisen. Vi vil forsøke å legge til rette for streaming av kursene våre, slik at deltakerne selv kan bestemme om de ønsker å delta på kurset eller følge dette via streaming. Vi legger ut informasjon om dette under hvert enkelt kurs, og vil også sende informasjon til alle påmeldte i forkant av hvert enkelt kurs. Konferansen Boligmarkedet 2020 som […]

Eierseksjonsloven § 26 – bytteordning for tilrettelagte plasser – rett på kompensasjon?

Av: advokat MNA Nina Fodstad Skumsrud, Fagsjef NEF I eierseksjonsloven § 26 (2) er det inntatt en bestemmelse som pålegger et eierseksjonssameie å innføre bytteordning eller lignende for å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne får tilgang til tilrettelagte parkeringsplasser. Formålet bak bestemmelsen er å sikre at plasser som kreves tilrettelagt med hjemmel i plan- og bygningslovgivningen, blir gjort tilgjengelige for de som faktisk har behov for slik plass. NEF har fått spørsmål om innholdet og rekkevidden av denne bestemmelsen, herunder er det stilt spørsmål ved om en seksjonseier som blir pålagt å bytte bort plassen sin kan kreve kompensasjon […]
Read more » Eierseksjonsloven § 26 – bytteordning for tilrettelagte plasser – rett på kompensasjon?

Oppgjør mot tinglyst skjøte og ervervsbegrensningen i eierseksjonsloven § 23

Av: advokat MNA Nina Fodstad Skumsrud, fagsjef NEF   Den 1. januar 2020 trådte en del endringer i eierseksjonsloven (lov av 16. juni 2017 nr. 65) i kraft. En av disse endringene er den skjerpede ervervsbegrensningen i esl. § 23. Av bestemmelsen følger det at ingen, verken direkte eller indirekte, kan erverve mer enn 2 seksjoner i et eierseksjonssameie. Samtidig med endringen og skjerpingen i § 23, ble det også innført en ny bestemmelse i § 38, 2. ledd som gir styret mulighet til å pålegge erververen å selge en boligseksjon som er ervervet i strid med § 23. Denne sanksjonsmuligheten […]
Read more » Oppgjør mot tinglyst skjøte og ervervsbegrensningen i eierseksjonsloven § 23

Meld inn kandidater til NEF-styret

[…]prosessene rundt eiendomsmeglingsbransjen. Har du spørsmål om hva det vil si å sitte i NEF-styret kan du kontakte medlemmene i valgkomiteen til NEF-styret: – Ingrid Svendsen – 40408052 – Anders Langtind – 93017777 – Bent Norderhaug – […]

Flere førstegangskjøpere – nedgang i sekundærboliger.

Ny statistikk viser en økning i antall førstegangskjøpere i boligmarkedet i Norge. Samtidig ser vi en nedgang i andelen sekundærboliger. Rapporten er en oppdatering av den løpende statistikken Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita leverer om førstegangskjøpere og sekundærboliger. Det er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse AS. Denne rapporten dokumenterer kvartalsvis utvikling i antall førstegangskjøpere fra 2010 til og med 4. kvartal 2019. Utsiktene til fortsatt relativt lav boligprisstigning legger bedre til rette for førstegangskjøperne, mens det virker mindre lukrativt å investere i sekundærbolig. Mens antall førstegangskjøpere økte klart i Oslo i fjor, kom det samtidig en klar nedgang i noen av de […]
Read more » Flere førstegangskjøpere – nedgang i sekundærboliger.

Endringer i lover med virkning fra 1. januar 2020

[…]indirekte erverv omfattes av bestemmelsen i esl. § 23.   Les mer om endringene her https://nefnopro.wpengine.com/fagstoff/endringer-i-eierseksjonsloven-med-virkning-fra-1-januar-2020/  Aksjeloven – nye regler om sikkerhet for kjøpers oppkjøpsfinansiering  Tidligere kunne et rent eiendomsselskap som hovedregel pantsette sin eiendom til sikkerhet for kjøpers oppkjøpsfinansiering i medhold av den såkalte unntaksforskriften. Unntaksforskriften oppheves 1. januar 2020 og erstattes av nye regler i aksjeloven § 8-10. De nye reglene tillater på visse vilkår at et eiendomsselskap stiller sikkerhet for oppkjøpsfinansieringen til et aksjeselskap som får bestemmende innflytelse over eiendomsselskapet. Et grunnvilkår for å stille sikkerhet er at eiendomsselskapet mottar en armlengdes garantiprovisjon for det. Dessuten må eiendomsselskapet […]
Read more » Endringer i lover med virkning fra 1. januar 2020

Rekorder for fall

[…]prisutvikling i boligmarkedet. Samtidig vokser boligmassen i takt med en voksende befolkning. NEF, Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse har talt og kommet til 2.603.791 boliger. Av dette er 15 prosent sekundærboliger. Bolig opptar folk Og boligdebatten har ikke stilnet. Det som opptar folk sterkt får mye omtale. I skrivende stund har NEF uttalt seg i nesten 1300 mediesaker, og noen flere vil det bli innen året ebber ut. Det handler om eiendomsmegling, trygg bolighandel, boligtrender, eiendomsteknologi, råd til kjøpere og selgere, verdien av å bruke eiendomsmegler, markedsutvikling, gjeldsutvikling, boligbygging og boligpolitikk. Og aldri har NEF levert kurs og konferanser til flere […]

– Økonomisk må bransjen for fremtiden ha både krav om, og evne til, å stå på egne ben.

[…]lykkes med gode teknologiprosjekter, når vi har begrensede ressurser til rådighet. Følg med på NEF på Face og nett – det kommer ny Proptech konferanse på nyåret, og den kommer til å bli fulltegnet! Jeg skal avslutte med noen tanker om hva jeg mener er det aller viktigste fokuset for bransjen fremover. Sviktende bærekraft er bransjens største utfordring! Vi må jobbe for at bransjen på alle måter evner å stå på egne ben. Faglig må bransjen sørge for å bevare sin integritet. Vi må verne både utøverne av faget og kundene våre mot press fra sekundære interesser, som retter seg […]
Read more » – Økonomisk må bransjen for fremtiden ha både krav om, og evne til, å stå på egne ben.

Moderat prisutvikling i boligmarkedet

[…]med en nedgang på 2,6 prosent. I Oslo steg de nominelle prisene 0,3 prosent i november, og NEF-direktøren frykter at prisutviklingen utviklingen i hovedstaden kan bli sterkere enn ønsket neste år. – Oslo er unntaket fra resten av landet hvor det er fare for nye ubalanser etter hvert som ferdigstillingen av nye boliger faller i 2020. Med tanke på det rekordhøye antallet boliger som er lagt ut for salg gjennom 2019, er det for tiden overraskende få visninger av brukte boliger i Oslo. Det er en indikasjon på høy kjøpekraft og høy etterspørsel i bruktmarkedet, men samtidig en indikasjon på […]

Stort engasjement på frokostmøte om søndagsvisninger

[…]ble det arrangert et frokostmøte 28. november hvor dette var tema.   OAEF-leder Trine Dahl og NEF-direktør Carl O. Geving innledet møte med å presentere undersøkelsen. Så fortalte adm. dir. i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge Kjetil Reinsberg, om hva som hadde skjedd da man sluttet med helgevisninger i Trondheim for 15 år siden. Der tilpasset markedet seg den nye situasjonen raskt, og han mente at det var få, eller ingen gode grunner for at man ikke gjøre det samme i Oslo-regionen. Et av hans mantra var at det bare er døde fisker som følger strømmen», og at det dermed bare var […]
Read more » Stort engasjement på frokostmøte om søndagsvisninger

Nye meglerstandarder for salg av eiendomsselskap

[…]oppgjørsansvarlig. Selve kjøpekontrakten i de to versjonene er like. Last ned standardene på NEF.no. Basert på de vedlagte standardene vil det lages nye standarder for eiendom og de andre selskapsformene. Dessuten vil alle standardene oversettes til engelsk. Merk at aksjeloven § 8-10 vil endres i 2020, og at den såkalte unntaksforskriften vil oppheves. Hvis overtakelse finner sted etter at lovendringen har trådt i kraft, må eiendomsselskapet følge særskilte saksbehandlingsregler for å pantsette eiendommen til sikkerhet for kjøpers oppkjøpsfinansiering. Dokumentasjon for selskapets sikkerhetsstillelse i medhold av § 8-10 vil utarbeides på et senere tidspunkt. Nedenfor er en oversikt over de endringene […]
Read more » Nye meglerstandarder for salg av eiendomsselskap

Revidert løsøreliste gjeldende fra 1. januar 2020

[…] Listen er tilgjengelig hos Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, Eiendom Norge og NEF. Listen kan også fås med spor-endring fra forrige versjon på forespørsel. Vi oppfordrer alle til å ta i bruk den nye listen fra 1. januar 2020. Vi takker for gode innspill fra bransjen, og håper at den nye listen vil bidra til færre uenigheter om løsøre og […]
Read more » Revidert løsøreliste gjeldende fra 1. januar 2020

Denne boliglånsforskriften er bra!

[…]hjelpen en liten andel av de unge, for de det gjelder betyr det at boligdrømmen kan realiseres. NEF ønsker et inkluderende boligmarked, med en sunn og bærekraftig rekruttering av nye boligeiere. Jeg vil gi Siv Jensen skryt for en klok og helhetlig vurdering. Denne boliglånsforskriften er bra! Les begrunnelsen til Finansdepartementet […]

Revidering av avhendingsloven

[…]er i endring og at nye løsninger kan bidra til å forbedre våre leveranser. Som styreleder i NEF vil jeg jobbe for eiendomsmeglernes selvsagte posisjon som den sentrale profesjonelle aktøren i bolighandelen. Vi er buffer og garantist mellom kjøper og selger i deres livs viktigste handel. Skikkelig eiendomsmegling er verdiskapning. For de flere hundretusen som bruker oss hvert år, for samfunnet i form av effektiv og trygg bolighandel, og for foretakene vi representerer. Norske eiendomsmeglere skaper en mer effektiv og tryggere bolighandel enn noen andre eiendomsmeglere i verden, og det skal vi fortsette med. Jeg ser på ny lov som […]

Boligmarkedet 2019

Den 17. oktober arrangerte Norges Eiendomsmeglerforbund og Selvaag Bolig konferansen Boligmarkedet 2019 – Her får du et lite innblikk i dagen i Oslo Konserthus som var fullpakket av godt innhold. Her kan du også laste ned presentasjonene til noen av […]

Ny bestemmelse om eierskiftegebyr ved salg av eierseksjoner

Av: Nina Fodstad Skumsrud, fagsjef NEF    Den 1. januar 2020 trer en ny bestemmelse om eierskiftegebyr i eierseksjonsloven i kraft. Bestemmelsen avklarer at det er tillatt å kreve slike gebyr også ved salg av eierseksjoner, den setter et maksbeløp for gebyret på 4R og den bestemmer at gebyret bare kan kreves dekket av selger. Bestemmelsen er skrevet med borettslagsloven § 4-6 som mønster, og vil skape likhet og forutberegnelighet for så vel selgere som kjøpere uavhengig av boligens eierform. Vedtak om at det skal innkreves slike gebyr kan innføres ved styrevedtak, og det er ikke nødvendig at det inntas […]
Read more » Ny bestemmelse om eierskiftegebyr ved salg av eierseksjoner

Foreslår små endringer i boliglånsforskriften

[…]10. september Finanstilsynets forslag om videreføring av boliglånsforskriften på høring, og NEF svarte på dette den 22. oktober. Hovedkonklusjonene i NEFs høringssvar er at: • Boliglånsforskriften videreføres med dagens regionale profil, og uten vesentlige endringer – med ett unntak: o Det innføres en ny bestemmelse som åpner for at førstegangs låntakere med solid betjeningsevne og beskyttelse mot renteøkning f.eks. i form av rentebinding på lengre sikt, kan innvilges lån med lavere egenkapitalgrad enn forskriftens hovedregel. • Forskriften bør gjelde midlertidig i 2 år fra 1. januar […]
Read more » Foreslår små endringer i boliglånsforskriften

Kan man kreve inn forskudd der det er avtalt utsatt garantistillelse etter bustadsoppferingslova §12?

Av: Nina Fodstad Skumsrud, fagsjef NEF – advokat MNA I prosjektsalg er det ikke uvanlig at det kreves innbetalt forskudd fra kjøperne. Slike forskudd skal – dersom de skal kunne disponeres til fordel for selger og således være et reelt forskudd – sikres med en garanti etter bustadoppføringsloven (buofl.) § 47. I prosjektsalg er det videre krav om at det skal stilles en entreprenørgaranti. Reglene om dette er inntatt i buofl. § 12. Tidligere var det krav til at denne garantien skulle stilles straks etter at avtale var inngått, og det var sikker rett at eiendomsmegler ikke skulle verken kreve […]
Read more » Kan man kreve inn forskudd der det er avtalt utsatt garantistillelse etter bustadsoppferingslova §12?

Minneord Tormod Boldvik

[…]med dyktigheten og fortreffeligheten ved bransjen, oppsummerte Tormod årene som styreleder i NEF. Tormod var humørfylt, raus, omgjengelig og en tvers igjennom solid type som du kunne stole hundre prosent på. Og selv da han ble svært alvorlig syk klarte han å dele sine tanker og refleksjoner på en måte som har rørt alle som kjente ham, gjennom sine mange oppdateringer på sosiale medier. Tormod var i tillegg til sitt engasjement for eiendomsmeglerne opptatt av sykling og å leve det gode liv. Han var svært stolt av sin familie. Stine og jentene var det viktigste i livet hans. Våre tanker […]

Finansdepartementet setter ned nytt eiendomsmeglingsutvalg

[…]evaluere eiendomsmeglingsloven og foreslå en fremtidsrettet regulering. Bergem er advokat MNA/MNEF og jobber i det daglige som advokat i EiendomsMegler 1 Midt-Norge og dels som Høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI hvor han blant annet underviser i juridiske fag for eiendomsmeglingsstudenter. Bergem er også mye brukt som foredragsholder i NEF-sammenheng, og ser fram til å jobbe med den utfordrende oppgaven utvalget har fått. – Eiendomsmeglere har en viktig og sentral rolle med hensyn til å sikre en trygg bolighandel til beste for selger, kjøper og samfunnet for øvrig. Som representant for bransjen har jeg stor respekt for dette samfunnsoppdraget. Dagens lov har mye […]
Read more » Finansdepartementet setter ned nytt eiendomsmeglingsutvalg

Co-working og merverdiavgift – viktige avklaringer fra Skattedirektoratet

Av: Advokat Camilla Hammer Solheim, Advokatfirmaet BAHR AS NEF/FFN har i samarbeid med Norsk Eiendom bidratt til viktige avklaringer av det merverdiavgiftsrettslige leiebegrepet og betydningen dette får for co-workingkonsepter.  Avklaringen kommer i kjølvannet av at organisasjonene i januar 2019 lanserte en ny standard avtale for co-working. På bakgrunn av at det har vært sprikende praksis hos avgiftsmyndighetene vedrørende den mva.-messige klassifiseringen av de ytelser som typisk tilbys av en co-workingaktør, tok organisasjonen initiativ til å innhente en prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet (SKD). Co-working er et begrep som brukes om ulike konsepter der brukerne gis tilgang til et fellesskap/nettverk for samhandling med […]
Read more » Co-working og merverdiavgift – viktige avklaringer fra Skattedirektoratet

Endringer i eierseksjonsloven med virkning fra 1. januar 2020

[…]og ligger til behandling.   Ønsker du mer informasjon om endringene, så ta kontakt med NEFs juridiske avdeling på tlf. 24 11 59 99 eller send en e-post til juridisk@nef.no!   Vi tilbyr også kurs for foretak med dette, og andre, aktuelle tema! Ta kontakt med oss for […]
Read more » Endringer i eierseksjonsloven med virkning fra 1. januar 2020

Innstramminger av boliglånsforskriften kan føre til ubalanser

[…]enn landsgjennomsnittet og tilsier en videreføring av osloreglene, sier Carl O. Geving. – NEF vil samtidig fastholde vårt forslag om å lempe på egenkapitalkravet ved fastrentelån for unge som har høy betjeningsevne, fordi en slik løsning vil gi god sikkerhet for både låntaker og långiver. Dette kan være særlig aktuelt i en tid hvor de lange rentene er lave, avslutter NEF-direktøren Les mer om Finanstilsynets vurderinger […]
Read more » Innstramminger av boliglånsforskriften kan føre til ubalanser

Ny oppdragsavtalemal

[…]Eiendom Norge har utviklet et forslag til standardisert oppsett for slike prislister som NEF anbefaler at tas i bruk. Forslag til standardisert prisliste vil bli sendt ut til alle Eiendom Norges medlemmer. Generelt NEFs mal for oppdragsavtale er videre oppdatert når det gjelder kundetiltak etter hvitvaskingsregelverket, og det er også lagt inn et eget punkt om oppdragstakers behandling av personopplysninger og etterlevelse av GDPR.  Det er lagt inn fotnoter i malen, som en hjelp til dere som skal bruke den. Her får dere forklaring til de ulike punktene. Vi oppfordrer alle medlemmene våre til å ta i bruk den nye […]

Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet

[…]til og beskrivelse av rutiner. Rundskrivets punkt 7 omhandler kundetiltak, og her er flere av NEFs innspill, særlig noen praktiske utfordringer, beskrevet. Finanstilsynet har også utarbeidet en generell veiledning (rundskriv 8/2019), som gir ytterligere utfyllende og utdypende veiledning til etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket. Å sette seg inn og kunne regelverket er av avgjørende betydning for alle aktører i eiendomsmeglingsbransjen, og NEF oppfordrer alle til å lese begge de nevnte rundskriv. Du finner det nye rundskrivet for bransjen her. Les også mer om temaet […]
Read more » Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet

15 prosent av de norske boligene er sekundærboliger

[…]mot slutten av året. Denne utviklingen fortsatte inn i 2019, og i den siste rapporten fra NEF/Ambita viser tallene at 2. kvartal i år var det sterkeste andrekvartalet for førstegangskjøpere siden 2015.  – Utsiktene til meget moderat boligprisvekst i 2019-2020 gjør at det er duket for en videre økning i antall førstegangskjøpere framover, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. For utfyllende kommentarer: Carl O. Geving – adm. dir. – Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454 Svein Strømnes – kommunikasjonssjef – Norges Eiendomsmeglerforbund – […]
Read more » 15 prosent av de norske boligene er sekundærboliger

Feriestengt på NEFs servicekontor

[…]Spørsmål fra pressen se her. • Spørsmål til NEFs juridiske avdeling kan sendes til juridisk@nef.no • Henvendelser til NEF servicekontor kan de sendes til firmapost@nef.no God […]

Kan man kreve inn forskudd der det er avtalt utsatt garantistillelse etter bustadoppføringsloven §12?

I prosjektsalg er det ikke uvanlig at det kreves innbetalt forskudd fra kjøperne. Slike forskudd skal – dersom de skal kunne disponeres til fordel for selger og således være et reelt forskudd – sikres med en garanti etter bustadoppføringsloven (buofl.) § 47. I prosjektsalg er det videre krav om at det skal stilles en entreprenørgaranti. Reglene om dette er inntatt i buofl. § 12. Tidligere var det krav til at denne garantien skulle stilles straks etter at avtale var inngått, og det var sikker rett at eiendomsmegler ikke skulle verken kreve inn eller ta imot betaling fra kjøper før denne […]
Read more » Kan man kreve inn forskudd der det er avtalt utsatt garantistillelse etter bustadoppføringsloven §12?

Hvorfor er man medlem av NEF – og hva får du ut av det?

[…]dokumentarkiv med oppdaterte standardavtaler og standarddokumenter. Logg inn på www.nef.no/min nef NEF Ung: NEF fokuserer på de unge i bransjen. Er du under 30 år, eiendomsmegler eller eiendomsmeglerfullmektig og medlem i NEF blir du automatisk medlem av NEF Ung. Eiendomsmegleren: 6 ganger i året publiseres fagbladet Eiendomsmegleren som sendes per post til alle medlemmer. Den kan også leses elektronisk her. Pris for ikke medlemmer 930kr per år. Etterutdanning: NEF etterutdanner eiendomsmeglere gjennom skreddersydde og dagsaktuelle kurs med høy faglig kvalitet. Som NEF medlem får du rabatterte priser på kurs. Ønsker du et kurs på ditt kontor stiller NEF juridisk avdeling […]
Read more » Hvorfor er man medlem av NEF – og hva får du ut av det?

Muligheten til å påvirke

[…]har i sin nåværende form fått virke i over ti år, og er klar for revisjon. Her skal NEF være på ballen og bidra til gode løsninger for våre medlemmer, bransjen og forbrukerne. I dette arbeidet vil det også være god anledning for NEF-medlemmene å påvirke utfallet av dette lovrevisjonen. Dette gjøres i første omgang gjennom arbeid i lokalforeningen, som igjen tar dette videre til NEF-styret. Jeg vil også minne om at det at det kun er ett år til neste landsmøte i Kristiansand! Så for dere som synes det kunne være spennende å være med å forme bransjens fremtid, og […]

Hvor robust er boligmarkedet?

[…]Mange husholdninger er sårbare ved renteøkning og inntektsbortfall. Dette er grunnen til at NEF i hovedsak har støttet regjeringens regulering av bankenes utlånspraksis. Alt i alt fremstår boligmarkedet som robust, og utsiktene for bransjen er relativt lyse. God sommer! Les Eiendomsmegleren elektronisk […]

Proptech på agendaen

[…]eiendomsmeglingsbransjen for å være tilpasset kundenes krav til nytenkning. Nytt proptech-kart NEF presenterte også en revidert utgave av det norske #proptech-kartet. Har hadde det blitt gjort store endringer for å vise en større bredde i det som har skjedd av teknologisk utvikling i eiendomsmarkedet i Norge. For å få et så godt og omfattende kart som mulig har NEF satt ned et utvalg med eksterne aktører. Se det nye norske #proptech-kartet her. Les mer her Se presentasjonene fra proptech […]

Store endringer på NEFs proptech-kart

[…]consulting), Fredrik Halmøy Wisløff (Ambita), Baard Baardseth (FINN Eiendom), Svein Strømnes (NEF) og Kine Morud Aarum (NEF). Kriterier for å være på NEFs proptech-kart: Teknologien må benyttes i det norske eiendomsmarkedet Selskapet bak teknologien må enten ha sitt hovedsete i Norge, være gründet av en nordmann eller ha en betydelig rolle i det norske eiendomsmarkedet Selskapet må benytte seg av en ny eller eksisterende teknologi som effektiviserer eiendomsmarkedet Selskapet må ha ansatte, kunne vise til at de har kunder, eller tydelig vise til hvem som er potensielle kunder Teknologi er en avgjørende faktor for at selskapet er levedyktig Flere endringer […]

Endringer i avhendingsloven vedtatt i Stortinget

[…]fra regjeringspartiene i Kommunal- og forvaltningskomitéen.  Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) vil i denne anledning komme med noen kommentarer. – Det er mye bra i den nye avhendingsloven som først og fremst handler om å sikre bedre dokumentasjon av boligens tilstand. Kravene til takstmenn og tilstandsrapporter skjerpes kraftig. Kjøpere får en strengere undersøkelsesplikt, og det er klargjort at kjøpere ikke kan fremme mangelskrav om feil som man kan forvente pga. boligens alder, byggemåte og synlige tilstand. Når vesentlighetsterskelen fjernes, får selgere økt ansvar og blir mer avhengig av gode tilstandsrapporter. Samtidig er vi bekymret for konsekvensene av den lave egenandelen for kjøper, […]
Read more » Endringer i avhendingsloven vedtatt i Stortinget

Kommentar til endringer i avhendingsloven

[…]innstilling til endringer i avhendingsloven (trygg bolighandel), og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) vil i denne anledning komme med noen kommentarer. I innstillingen går regjeringspartienes representanter i komitéen inn for å beholde forslaget fra Proposisjon 44 L om en minsteterskel for mangelskrav ved boligsalg på 10 000 kroner. – Norges Eiendomsmeglerforbund er kritisk til at man velger å fastholde en svært lav minsteterskel for mangelskrav på 10.000 kroner. Dette innebærer en uforholdsmessig risikoforskyvning fra kjøper til selger, med stor risiko for å utløse flere boligkonflikter og høyere transaksjonskostnader, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Norges Eiendomsmeglerforbund har belyst […]

Lavere terskel for førstegangskjøpere

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 07. mai 2019 En ny analyse fra NEF og Ambita viser en klar trend i boligmarkedet. Det blir stadig flere førstegangskjøpere. Tallene for første kvartal 2019 viser det tredje høyeste antallet førstegangskjøpere i et 1. kvartal på 10 år. Rapporten er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse og er en oppdatering av den løpende statistikken NEF og Ambita leverer om førstegangskjøpere og sekundærboliger. – Det er gledelig å konstatere at god balanse mellom tilbud og etterspørsel har åpnet markedet for flere førstegangskjøpere. Hvis den moderate prisutviklingen vedvarer gjennom 2019 får vi sannsynligvis det høyeste antall førstegangskjøpere på […]

Justerte leiemaler

[…]det stod «Lessor» istedenfor «Lessee». De oppdaterte malene ligger nå i dokumentarkivet på NEF.no. (krever […]

Garanti etter bustadoppføringsloven og Brexit

NEF har den siste tiden fått flere henvendelser vedrørende garantier stilt etter bustadoppføringsloven § 12 og 47 av britiske foretak, og hvordan megler skal forholde seg til disse garantiene etter Brexit. Finansdepartementet har nå kommet med Forskrift om lovpålagte forsikringer mv. som er tegnet i britiske foretak og adgang til å yte forsikringstjenester mv. etter Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands (Storbritannia) uttreden fra Den europeiske union (EU) Forskriften vil få anvendelse dersom Storbritannia og Nord-Irland trer ut av EU uten en avtale som innebærer en overgangsperiode. I forskriftens § 2 fremgår det at en garanti stilt av et foretak […]
Read more » Garanti etter bustadoppføringsloven og Brexit

Hva skal megleren leve av i fremtiden?

[…]for å bli en marginalisert del av det kunden opplever som produktet. Gjennom mange års arbeid i NEF vi begge at engasjement gir resultater. Er det noe vi eiendomsmeglere skal samle oss rundt er det nettopp NEF og lokalforeningene, men engasjementet og lysten til å endre trenden må komme fra deg og dine kolleger! Lokalforeningen er ryggraden Det kan bero på en misforståelse, men engasjementet skal ikke først og fremt komme fra styret og administrasjonen i NEF – det skal komme fra deg og din lokalforening. Lokalforeningene skal ikke være en «festkomite». Det er nettopp lokalforeningene som er hele ryggraden […]

Skifter i NEF

[…]Eiendomsmeglerforbund. Linda Klokk som det siste året jobbet som advokat i juridisk avdeling i NEF, går nå over i rollen som forbrukerrådgiver. Før Linda kom til NEF, hadde hun bakgrunn både som eiendomsmegler og advokat. I tillegg har hun et stort sosialt engasjement som nå kommer forbrukere med boligrelaterte spørsmål til gode. For å erstatte Linda på juridisk avdeling kommer Nina Hauge inn. Nina er utdannet jurist og kommer fra jobben som daglig leder i Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester (RfE). Før det har hun i flere år jobbet som eiendomsmegler i blant annet Sem & Johnsen og DNB. Vi ønsker begge […]

Bistår du kunder med utarbeidelse av vedtekter for eierseksjonssameie?

NEF har i samarbeide med eiendomsmegler MNEF Peder Normann Raknes utarbeidet forslag til standard vedtekter for eierseksjonssameie. Vedtektene er utarbeidet i tråd med Eierseksjonsloven av 2017. Du finner vedtektene i NEFs dokumentarkiv, kap. 2 (krever […]
Read more » Bistår du kunder med utarbeidelse av vedtekter for eierseksjonssameie?

Avhendingsloven § 2-11 – plikt til å stille entreprenørgaranti ved salg av nyoppført bolig – svar fra Justisdepartementet

[…]ba vi Justisdepartementet om en tolkningsuttalelse om flere spørsmål knyttet til bestemmelse. NEF har blant annet stilt spørsmål om hva som kreves for at en bolig skal anses «fullført», om full ombygging av en eksisterende bolig vil omfattes av den nye bestemmelsen, og om det er adgang til å videreføre en allerede stilt garanti og kun stille en tilleggsgaranti beregnet av merverdien. Vi har også stilt spørsmål rundt tidspunkt for og størrelsen av garantien som skal stilles. I tillegg til dette har vi bedt om en avklaring på hvordan man skal forstå begrepet «som ledd i næringsvirksomhet». Dette siste har […]
Read more » Avhendingsloven § 2-11 – plikt til å stille entreprenørgaranti ved salg av nyoppført bolig – svar fra Justisdepartementet

Rentebetingelser på klientkonto

[…]for eiendomsmeglingsforetakets klientkonto. Av: advokat MNA Nina Fodstad Skumsrud, fagsjef NEF Etter eiendomsmeglingsforskriften § 3-10 skal klientmidler plasseres til «høyest mulig rente». I Finanstilsynets rundskriv 7/2014 er det uttalt at denne forpliktelsen innebærer at foretaket jevnlig, og minimum årlig, må forsikre seg om at rentebetingelsene er markedsmessige. NEF har sett nærmere på og stilt spørsmål til Finanstilsynet om hva som kreves for at et foretak oppfyller denne forpliktelsen. Når det gjelder hva slags rente et foretak får tilbud om, vil dette avhenge av flere forhold, herunder størrelsen på innestående midler. Hvorvidt den rente et eiendomsmeglingsforetak har er markedsmessig, må følgelig […]

Høyt engasjement og rekorddeltagelse på Boligmarkedet 2019

Det var både høyt engasjement og rekorddeltagelse da Norges Eiendomsmeglerforbund og Selvaag Bolig arrangerte Boligmarkedet 2019-konferansen i Oslo Konserthus 25. mars. Det gode oppmøtet skyldes nok i stor grad at vi både hadde finansminister Siv Jensen og byrådsleder Raymond Johansen blant talerne på programmet, men også at det denne gangen var flere andre innlegg med tema i skjæringspunktet mellom næringsinteresser, makroøkonomi og politikk. Dermed fikk vi både forklaringer på hvorfor situasjonen i boligmarkedet er som den er, men også høre om hvordan markedsmekanismene forklarer etterspørselen i boligmarkedet. Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, fortalte om hvilke prioriteringer de hadde gjort på […]
Read more » Høyt engasjement og rekorddeltagelse på Boligmarkedet 2019

Høring om avhendingsloven – NEF med forslag til forbedringer

[…]endringer. Da sikrer vi boligkunder en trygg handel også i fremtiden, sier styreleder i NEF Kurt Buck. NEFs endringsforslag er kort oppsummert: • Forskrifter om krav til autoriserte bygningssakkyndige og innhold i tilstandsrapporter må vedtas i rimelig tid før endringene i avhendingsloven trer i kraft. • Kjøpers egenandel settes til 1 prosent av kjøpesummen. • Den lovfestede egenandelen gjøres ufravikelig i forbrukerkjøp. • Det lovfestes en minsteterskel for når et innendørs arealavvik skal utgjøre en mangel. Med «areal» menes bruksareal (BRA). Rommenes faktiske bruk eller funksjon er uten betydning. Et avvik fra det opplyste arealet på 3 prosent eller høyere, […]
Read more » Høring om avhendingsloven – NEF med forslag til forbedringer

Flere nykommere på proptech-kartet

[…]med crowdfounding innen eiendomsinvesteringer. De skriver på sine nettsider at de er «en låneformidler som fokuserer på at alle skal få muligheten til å investere i eiendomsmarkedet. Dette skal vi gjøre gjennom å bygge opp Norges ledende plattform for crowdfunding av eiendomsprosjekter.» Har du tips til selskaper som bør inn på proptech-kartet kan de sendes til: svein@nef.no «Holde orden på boligen» Styret.com, Myrent, Mahoom og Styretavla er alle tjenester som på en eller annen måte skal samle informasjon om boligen/eiendommen. Styret.com  skal gjør det enklere å håndtere styrearbeid i sameier/borettslag. Her kan du samle all viktig informasjon, oppgaver og dokumenter. Tjenesten har […]

Budjournal – kan selger fritt benytte seg av informasjonen i denne?

[…]av informasjonen som er ført inn i budjournalen. Av: advokat MNA Nina Fodstad Skumsrud, Fagsjef NEF I den konkrete saken var det mistanke om at selger ønsket å gi en kopi av budjournalen til en nabo som var i ferd med selge sin bolig. Tanken var nok at ved å gi naboen journalen, kunne naboen ta direkte kontakt med de av budgiverne som ikke hadde vunnet frem i den første budrunder. Naboen kunne så tilby disse å kjøpe hans bolig, som forutsetningsvis er tilnærmet lik den andre boligen disse budgiverne hadde bydd på. Naboen vil ved å motta journalen få […]
Read more » Budjournal – kan selger fritt benytte seg av informasjonen i denne?

Lovlighetsmangler – en alvorlig trussel mot trygg bolighandel?

[…]som «p-rom». Lovlighetsmangler årsak til erstatningskrav mot meglere I januar 2018 publiserte NEF tall fra Tryg/ Forsikringsfondet hvor det fremgikk at lovlighetsmangler er den skadeårsaken som suverent topper statistikken over profesjonsansvarssaker mot eiendomsmeglere. Dette gjelder både i forhold til hyppighet og beløp. Det er i overkant av 100 ansvarssaker som meldes Forsikringsfondet årlig, og lovlighetsmangelsakene utgjør om lag 15% av disse. Vi kjenner ikke tallene fra de andre selskapene som stiller profesjonsansvarsforsikring, men har ikke grunn til å anta at det er store forskjeller. Det antas at lovlighetsmangler slår tilsvarende ut på konkurrentenes statistikker. I Forsikringsfondets portefølje er det etter […]
Read more » Lovlighetsmangler – en alvorlig trussel mot trygg bolighandel?

 De unge vil bruke MNEF-tittelen – det lønner seg

[…]NEFs medlemmer i valg av eiendomsmegler. Av: Anders Kløving, eiendomsmeglerfullmektig MNEF – leder NEF Ung (Saken ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 1 2019) I kampen om oppdragene handler det først og fremst om å vinne kundens tillit. Skal man lykkes som eiendomsmegler må man innfri kundenes forventinger. Så hva er egentlig kundens forventninger? MNEF Hvis 2850 eiendomsmeglere drar på kundemøter hver dag og bruker MNEF-tittelen i sine befaringspresentasjoner, lykkes vi med å bygge en sterkere merkevare og rendyrke konkurransefortrinnet vårt. Det skal lønne seg å være engasjert, og da må vi som medlemmer ta dette ansvaret. Det er ingen […]
Read more »  De unge vil bruke MNEF-tittelen – det lønner seg

Innlegg: Debatt om boligskatt

[…]av boligmarkedet. De fleste steder er andelen sekundærboliger av den totale boligmassen moderat. NEF og Ambitas sekundærboliganalyse viser at selv i Oslo hvor andelen som eier bolig nr. 2 er størst, er det ikke mer enn 16 prosent sekundærboliger. Og en stor del av disse boligene dekker et temporært behov blant studenter, pendlere og andre som ikke ønsker å etablere seg med egen bolig i Oslo. Samtidig har regjeringen de senere årene gjort flere skattegrep for å favorisere investeringer i aksjer foran sekundærboliger. Bedre enn i de fleste andre land Den norske boligmodellen har fungert bedre enn modellen i de […]

Ny boligdirektør i Forbrukerrådet

[…]til å heve det faglige nivået. – Hvordan ser du på samspillet mellom Forbrukerrådet og NEF? Dette samspillet opplever jeg som svært godt. Jeg har allerede rukket å ha møte med adm. dir i NEF, Carl O. Geving, og fått et veldig godt inntrykk. Den jobben som vi har gjort sammen for å endre Avhendingsloven har vært veldig positiv. Det er sikkert områder vi også i fortsettelsen vi være uenige om, men det mener jeg gjør begge organisasjoner bedre. Vi har begge våre roller og mandat å ivareta. – Tror du det er store forskjeller på hvordan boliger omsettes om […]

Tolkningsuttalelse om endringen i bustadoppføringsloven § 12 niende ledd

[…]har etter bestemmelsen rett til å holde tilbake alt vederlaget inntil garantien er på plass. NEF sendte i desember 2018 en henvendelse til Justisdepartementet vedrørende denne bestemmelsen. Spørsmålet vi ønsket svar på var om endringen som trådte i kraft 1. januar i år hadde virkning for avtaler som var inngått før ikrafttredelsen, hvis garantistillelsestidspunktet inntrer etter ikrafttredelsen. Eksempel: Avtale om kjøp av bolig under oppføring er inngått i 2018 og det er avtalt utsatt garantistillelse (for eksempel forbehold om igangsettingstillatelse): Garantiplikten inntrer av den grunn først i 2019. Dersom entreprenør ikke oppfyller sin garantiplikt, vil kjøper ha hevingsrett etter bustadoppføringslovens […]
Read more » Tolkningsuttalelse om endringen i bustadoppføringsloven § 12 niende ledd

Forbrukertilsynet: Færre klager

[…]til å ta kontakt om tema de tenker bør belyses, sier Tonje Hovde Skjelbostad videre. Les også: NEF om Forbrukertilsynets nye veiledning for markedsføring av boliger  Ny veiledning for markedsføring av bolig Har du innspill til Forbrukertilsynet? I tilfelle kan de sendes til tips@forbrukertilsynet.no , merket «eiendomsmeglingstjenester» i […]

Oppdaterte og nye leiemaler for næringsleie!

[…]nye maler, blant annet for handelslokaler og co-workinglokaler. Malene ligger tilgjengelig for NEFs medlemmer i dokumentarkivet på www.nef.no, og for Forum for Næringsmegleres medlemmer på www.forumfornaring.no Engelske oversettelser av malene vil foreligge i løpet av vinteren. Advokat Camilla Hammer Solheim fra BAHR har skrevet en artikkel om de nye oppdaterte og nye malene […]
Read more » Oppdaterte og nye leiemaler for næringsleie!

Bruk av eiendomsmegler gir høyere salgspriser

En undersøkelse fra Sverige viser at boligselgere som bruker eiendomsmegler i gjennomsnitt får 26 prosent høyere pris for boligen sin enn de som velger andre alternativer. Värderingsdata (som tilsvarer Eiendomsverdi i Norge) har siden 2001 analysert eiendomsoverdragelser i vårt naboland. De har blant annet dokumentert at boligselgere som bruker eiendomsmeglere ved boligsalg får høyere salgspris enn de som selger selv, og at trenden har forsterket seg de senere årene. Svensk og norsk bolighandel er i stor grad sammenlignbar, men andelen privatsalg er høyere i Sverige. I Norge ligger andelen privatsalg stabilt under to prosent, mens den i Sverige ligger på […]
Read more » Bruk av eiendomsmegler gir høyere salgspriser

Støtter forslaget om å skjerpe ervervsbegrensningen

[…]det tydelig hvilke direkte og indirekte erverv som vil bli omfattet av begrensingen, sa fagsjef i NEF, Nina Fodstad Skumsrud under høringen. – NEF mener at regjeringens forslag til endring i eierseksjonslovens § 23 vil være langt mer effektivt enn dagens regulering. Den nye bestemmelsen vil hindre at en seksjonseier kan få en dominerende rolle på bekostning av øvrige seksjonseiere. En mer effektiv ervervsbegrensning vil i prinsippet også kunne bidra til å dempe presset i boligmarkedet i storbyer, sa hun videre. NEF støtter for øvrig også de deler av forslaget som omhandler håndheving og […]
Read more » Støtter forslaget om å skjerpe ervervsbegrensningen

Nyheter fra NEF Juridisk: Nye standarddokumenter og kontrakter

[…]medhjelper gjennom hele salgsprosessen, og følger en logisk rekkefølge. Dokumentene finner du i NEFs dokumentarkiv kapittel 13 (innlogging). Ønsker du å starte som medhjelper eller lære mer om medhjelperoppdrag? NEF arrangerer heldagskurs i tvangssalg på Lillestrøm 22. mars! Oppdaterte prosjektkontrakter Kontraktene for salg av bolig etter bustadoppføringsloven er oppdatert slik at de tar høyde for lovendringene som trådte i kraft 1. januar 2019. NEFs dokumentarkiv kapittel 7 […]
Read more » Nyheter fra NEF Juridisk: Nye standarddokumenter og kontrakter

Risikoen ved boligsalg uten bruk av eiendomsmegler – se video i saken

[…]var temaet i God Morgen Norge på TV2 onsdag morgen. Administrende dirketør i NEF, Carl O. Geving, deltok i samtalen og forklarte hvorfor andelen som bruker eiendomsmegler når de selger boligen sin har holdt stabilt på over 98 prosent, selv om det de siste årene har dukket opp flere tjenester som hjelper forbrukere med salg av boligen sin selv. Se video:  (Klippet er fra God morgen Norge 9.1.2018, og lagt ut med tillatelse fra TV2)   I innslaget ble det presentert en boligselger som hadde solgt et dødsbo etter besteforeldrene sine med hjelp av en nettbasert selvsalgstjeneste, og etter eget utsagn […]
Read more » Risikoen ved boligsalg uten bruk av eiendomsmegler – se video i saken

God balanse i boligmarkedet

[…]vist til at det har kommet så mange nye boliger ut i markedet det siste året, viser tallene til NEF/Ambita at en stor del av disse boligene har blitt kjøpt som sekundærboliger. Av de 3675 nye boligene som kom ut i markedet i 2018 ble 1055 av dem kjøpt som primærboliger. Dermed har også andelen av den totale boligmassen i Oslo som er sekundærboliger kommet over 16 prosent. – Det er typisk at andelen sekundærboliger stiger i gode tider. De høye tallene i år skyldes nok salgene tilbake i 2016 og starten av 2017 da prisveksten var sterk, sier Geving […]

Lovendringer og nye lovbestemmelser fra 1. januar

[…]men en slik mal vil ikke være tilgjengelige før etter nyttår – ta kontakt med juridisk@nef.no hvis du har spørsmål til dette! Se mer om denne lovendringen her. – Endring i Bustadoppføringslova § 12 trer i kraft Bustadoppføringslova (buofl.) § 12 ble endret i 2016 (med virkning fra 1.1 2017) hva gjaldt tidspunktet for garantistillelse mm. Endringen innebar en rett for entreprenøren til å utsette garantiplikten i visse tilfelle. Samtidig med denne endringen ble det – i de situasjoner hvor det var avtalt slik utsatt garantiplikt – inntatt en hevingsrett for forbruker i § 12 (9) dersom entreprenør ikke stilte […]
Read more » Lovendringer og nye lovbestemmelser fra 1. januar

Innlegg: What’s in it for me?

[…]ikke om NEF og meglerprofesjonens felles interesser.» • Hva ville det bety hvis medlemsgraden i NEF sank som en stein og NEF mistet posisjonen som eiendomsmeglernes talerør og gjennomslagskraften overfor beslutningstakerne? • Jeg kan garantere at ingen andre i samfunnet ville legge to pinner i kors for eiendomsmeglerens interesser. Jeg tror dere skjønner at det ville se stygt ut for meglernes framtid. Heldigvis har 2814 eiendomsmeglere medlemskap i NEF, og de fleste foretakene støtter opp om medlemskap i NEF og anerkjenner verdiene NEF står for. Derfor oppfordrer jeg alle i salen til å legge dere i selen for å rekruttere […]

41 klare for å få eiendomsmeglerbrevet

I løpet av de siste 4 ukene har 41 eiendomsmeglerfullmektiger gjennomført NEFs Oppgjørspraksiskurs. De har vært gjennom teori, gjennomført 15 reelle eiendomsoppgjør med både teoretiske og praktiske oppgaver, fått kyndig veiledning hele veien og avsluttet med skriftlig eksamen. Kurset oppfyller eiendomsmeglingslovverkets krav til oppgjørspraksis, og de er nå rustet til å søke om eiendomsmeglerbrevet! Har du fullmektiger på kontoret som trenger oppgjørspraksis, så ta kontrakt for å reservere plass på neste kurs. Kursene fulltegnes raskt! Send forespørsel til […]

Innlegg: Hva har NEF gjort for deg?

[…]rettferdig fordeling. Vi kunne sikkert gjort enda mer, men husk at mange av oss som er involvert i NEF har jobb ved siden av også. NEF er mye dugnadsarbeid, og det er mange som gjør en fantastisk jobb for fellesskapet. Man kan jo leke med tanken om hvordan bransjen hadde vært om ikke NEF hadde jobbet for eiendomsmeglerne – siden […]

Foreslår en skjerping av ervervsbegrensningen

[…]korttidsutleie (Air BNB) i eierseksjonssameier. Proposisjonen kan du lese her.  Kommentert av NEF Når det gjelder forslaget om å skjerpe ervervsbegrensningen, kommenterte NEF under høringsrunden at slik det var formulert syntes det å ha fått en utilsiktet konsekvens ved at det virket å ramme også rene selskapsoverdragelser. Departementet har i lovproposisjonen avkreftet dette, og sier: «Departementet presiserer at det ikkje har vore meininga at føresegna skal ramme heil eller delvis overdraging av selskap som lovleg er blitt eigar av to eller fleire seksjonar i eitt sameige, […] (vår understrekning). Det heter videre i merknader til de enkelte paragrafene at: «Heil […]
Read more » Foreslår en skjerping av ervervsbegrensningen

Krav til garantistillelse etter ny § 2-11 ved salg av nyoppført bolig – Viktig lovendring i avhendingslova trer i kraft fra 01.01.2019

[…]oppstår dersom boligen selges innen 6 måneder etter ferdigstillelse. Som det fremgår av NEFs brev til Justisdepartementet har vi stilt spørsmål om når boligen skal anses ferdigstilt, og følgelig når den nevnte 6 mnd. fristen begynner å løpe. Vurderingen av om det gjenstår avtalte håndverksmessige arbeider eller ikke, er en praktisk og til tider utfordrende vurdering som må gjøre ved avgjørelsen av om salget reguleres av avhendings- eller bustadoppføringslova. Når det nå oppstilles krav om å stille garanti også ved salg etter avhendingslova, er det ikke lenger så attraktivt for utbygger å ferdigstille boligen før salg og følgelig kan det […]
Read more » Krav til garantistillelse etter ny § 2-11 ved salg av nyoppført bolig – Viktig lovendring i avhendingslova trer i kraft fra 01.01.2019

Dele opp medlemsavgiften?

[…]og det vil være mulig å splitte denne opp i 12 månedlige avdrag. Dette gjelder kontingent til NEF og serviceavgift til NEF Servicekontor. For de som velger å gjøre en slik oppsplitting tilkommer et gebyr på kr 100 per år. 283 i måneden For et vanlig medlem vil dette bety en månedlig utgift på kr 283,-. For fullmektiger vil den månedlige kostnaden bli kr 175,-. I tillegg kommer lokalforeningskontingenten. Oppdelingen må meddeles til NEF skriftlig på firmapost@nef.no innen 20. desember. Muligheten for å splitte opp medlemsavgiften gjelder ikke kontingent til din lokalforening. Denne fastsettes på årsmøtet i foreningen i løpet […]

Tilbakehold og renter

NEF juridisk får stadig spørsmål om forskjellige sider av kjøpers tilbakeholdsrett. Denne gang tenker vi å si litt om renter og tilbakeholdt beløp. Av: Nina Fodstad Skumsrud, advokat MNA/fagsjef, Norges Eiendomsmeglerforbund Tilbakehold er en rettighet for kjøper både ved kjøp av ny og brukt bolig. Hjemmel for tilbakehold er avhendingslova §§ 4-6 og 4-15, og bustadoppføringslova §§ 24 og 31. Formålet med et tilbakehold er å sikre et krav som kjøper mener å ha mot selger, enten som følge av forsinkelse eller som følge av en mangel. De typiske kravene som søkes sikret er krav på dagmulkt, erstatning og/eller prisavslag. […]

Fokus på boligmarkedet

Tirsdag 6. november stilte et «toppet lag» av foredragsholdere på NEF Boligmarkedet i Oslo Konserthus. Hovedtemaene i innleggene var på finansielle forhold og utviklingen av boligmarkedet framover. Adm. dir i NEF Carl O. Geving innledet dagen med å tegne et bilde av situasjonen i boligmarkedet. Han stilte blant annet spørsmålene hvor er vi, hvor skal vi og hvilke problemer kan vi møte på underveis? Dagsaktuelle temaer som betydningen av valget i USA og opprettelsen av det nye senteret for boligforskning ble også tatt opp. Tradisjonen tro var også denne gang Samfunnsøkonomisk analyse sin rapport om boligmarkedet forsideoppslag på Dagens Næringsliv, […]

«Business as usual» i boligmarkedet

Det var rekordmange omsetninger og  prisutvikling som forventet i brukboligmarkedet i oktober. Boligprisene er i gjennomsnitt 2,4 prosent høyere enn for ett år siden etter at de sank med 0,6 prosent i oktober 2018. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene i oktober uendret. Dermed  forsetter den moderate prisutviklingen fra de foregående månedene, viser ny statistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi. – Nå er det «business as usual» i boligmarkedet. Det er lenge side markedet har vært så velfungerende. Det er høye omsetningsvolumer, samtidig som temperaturen er lavere og omsetningstiden lengre. Det indikerer at selgerne er mer realistisk og at kjøperne […]

Ung i eiendomsmeglingsbransjen!

[…]bransje. Studentenes styre er aktivt og en gruppe nyutdannede har tatt initiativ til etablering en NEF Ung for de som er ferdig utdannet og inntil 30 år. NEF Ung har fått sine vedtekter og interimstyre på plass i høst. Vi kommer til å høre mer fra disse i tiden som kommer. Så er spørsmålet. Har bransjen blitt flinkere til å ta sitt arbeidsgiveransvar og ivareta sine unge ansatte på en anstendig måte? Dialogen med studentstyret og NEF Ung etterlater inntrykk av at mye gjenstår, at det er et spenn i hvordan foretakene ivaretar opplæringen av både medhjelpere og fullmektiger. NEF […]

«Homeownership»

Boligeierskap på norsk, men det høres bedre ut på engelsk. Er dette noe NEF burde ha høyere på agendaen? Vi har alltid vært opptatt av dette, men vi har kanskje ikke hatt noen klar politisk agenda for hva vi ønsker å oppnå? Jeg og andre har skrevet flere artikler om boliger for unge og bekymringer for at terskelen inn i markedet skal bli for høy. Av: Kurt F. Buck, styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund – Innlegget ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 5 2018 Nylig leste jeg et intervju med Daniel K. Siraj i OBOS, hvor han løfter frem utbyggernes og […]

NEF om Forbrukertilsynets nye veiledning for markedsføring av boliger 

[…]har fått sin etterfølger. Av: Linda Klokk, advokat MNA/juridisk rådgiver i  i NEFs juridisk avdeling Den nye veilederen er forankret i aktuelle lovbestemmelser i markedsføringsloven og eiendomsmeglingsloven og rettleder eiendomsmeglere ved markedsføring av boliger. Veilederen er bedre tilpasset dagens markedsføringssituasjon, herunder inneholder den retningslinjer for direktemarkedsføring og markedsføring via mer moderne plattformer. Den redegjør også for sanksjonssystemet; brudd på markedsføringsloven kan gi grunnlag for bøteleggelse mv, noe Forbrukertilsynet har fulgt opp den senere tid. Under vil vi se på noen av de viktigste elementene av betydning for eiendomsmeglere. Se den nye veiledningen her. Les også: Ny veiledning for markedsføring av bolig Prisopplysninger: […]
Read more » NEF om Forbrukertilsynets nye veiledning for markedsføring av boliger 

NEF på statsministerens toppmøte om kompetanse

Norges Eiendomsmeglerforbund var i dag representert da regjeringen inviterte til møte om kompetanseutvikling i Bergen. For 10 år siden hadde neppe noen representant for eiendomsmeglerne blitt invitert av statsministeren, for å dele erfaring og tanker om kompetanseutvikling. Sammen med kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie inviterer Erna Solberg arbeidstakere, arbeidsgivere, studenter og utdanningsinstitusjoner til innspillsmøte om regjeringens kompetansereform «Lære hele livet». Norges Eiendomsmeglerforbund var representert ved styreleder Kurt F. Buck. – At vi i 2018 blir tatt med på råd er en attest om anerkjennelse til bransjen for det […]
Read more » NEF på statsministerens toppmøte om kompetanse

Forbrukertilsynets reaksjon på manipulerte bilder og vurderingen etter markedsføringsloven.

[…]av prosjektets utsikt og beliggenhet. Av: Linda Klokk, juridisk rådgiver / advokat MNA, NEFs juridiske avdeling Kort om det juridiske beslutningsgrunnlaget: Foretaket ble felt etter både urimelig handelspraksis i markedsføringslovens (mfl) § 6 og villedende markedsføring etter § 7. Mfl § 6 første ledd forbyr urimelig handelspraksis, og sier også at en handelspraksis alltid er urimelig dersom den er villedende og i strid med mfl. § 7. Handelspraksisen er bare villedende dersom den er egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som de ellers ikke ville ha truffet, jf. § 7 annet ledd. Forståelsen av «økonomisk […]
Read more » Forbrukertilsynets reaksjon på manipulerte bilder og vurderingen etter markedsføringsloven.

Inkassoselskapers vilkår for å slette utleggspant

[…]hvor vi konkretiserte utfordringene eiendomsmegleren opplever, avholdt et møte mellom NEF og Virke Inkasso. I møtet tok vi opp følgende hovedproblemstillinger: Megler mottar generelt formulerte svar på sine anmodninger om pantefrafall og slettebekreftelse. Svarene er noen ganger så generelt formulert at man ikke kan forholde seg til disse som en slettebekreftelse. Megler mottar svar om at slettebekreftelse eventuelt først vil bli gitt etter budaksept, og etter at inkassoselskapet har vurdert om salgsprosessen og oppnådd salgssum er god nok til at de vil slette sitt pant uten full dekning. Megler mottar betingede slettebekreftelser, for eksempel slettebekreftelse betinget av at meglers vederlag […]
Read more » Inkassoselskapers vilkår for å slette utleggspant

Nytt proptech-kart for oktober 2018 – og OBOS tester blockchain for boligsalg

[…]– ny nettmegler startet av blant andre Pål Anders Kårstad som blant annet har sittet i NEFs innovasjonsutvalg. Webmegling skal være en nettmegler ikke ulikt Marton. I tillegg starter Webmegling også Webbolig  – en selge selv-tjeneste. Denne tjenesten er for tiden i lukket beta. Sirkus Media  – Markedsføringsfirma for å skaffe konkrete kundehenvendelser med en rekke norsk eiendomsmeglingsfirmaer på kundelisten. Marketeer technologies  – et annet nytt markedsføringsfirma som hjelper annonser å treffe riktige målgrupper. 2. OBOS har laget demo av blockchain-løsning for boligsalg OBOS arbeider mye med digital fremtid, i og med at de sitter representert i alle ledd i […]
Read more » Nytt proptech-kart for oktober 2018 – og OBOS tester blockchain for boligsalg

Innlegg: Risikoen i bolighandelen

[…]ambisjoner i møte med livets realiteter gir ikke sjeldent utilsiktede konsekvenser. Her har NEF og våre medlemmer en ekstremt viktig oppgave i det videre lovarbeidet. Mye kan se bra ut på tegnebrettet, men vi vet hvordan det vil funger i praksis. Teoretisk tilnærming uten konsekvensutredning og innspill fra de som kan dette (MNEF), vil trolig ikke løse noe. Da ender man fort opp med kun å flytte rundt på risikoen, og i verste fall får vi et vesentlig høyere konfliktnivå knyttet til små feil. Vi som har hatt noen tusen visninger og daglig har mellommannsrollen i eiendomshandelen har viktig kunnskap. […]

Samtykke til utlevering av personopplysninger

[…]Våre samarbeidspartnere er selvstendig behandlingsansvarlig for de opplysningene de får fra oss. NEF har inngått avtale med hver enkelt samarbeidspartner som beskriver hvilke opplysninger de får fra oss og hva disse opplysningene kan brukes til. I avtalen fremgår det at samarbeidspartnerne ikke kan bruke opplysningene de får fra oss til å markedsføre andre produkter/tjenester enn de som de markedsfører på kurset/konferansen, og de kan ikke utlevere personopplysningene til andre. Personopplysningene kan kun brukes til å ta kontakt med deg i tiden før kurset/konferansen, og inntil 2 uker etter kurset/konferansen er avsluttet. Den enkelte samarbeidspartneren må selv innhente samtykke fra deg […]
Read more » Samtykke til utlevering av personopplysninger

NEF på høring om trygg bolighandel og ny avhendingslov

[…]for byggesakskyndige. Dette siste er i tråd med den felles høringsuttalelsen NEF leverte i høst sammen med Huseierne, NTF/NITO og Forbrukerrådet. Felles høringsuttalelse Også på høringsmøtet sto NEF sammen med Huseierne, Forbrukerrådet og Norsk Takst (tidligere NTF/NITO) og presenterte en felles høringsuttalelse. Organisasjonene støtter forslagene som regjeringen varsler. De fire organisasjonene mener at det er lurt med en endring der selgere og medhjelpere motiveres til å dokumentere boligens tilstand, samtidig som kjøperne får en mye klarere oppfordring til å lese dokumentasjonen. NEFs administrerende direktør Carl O. Geving var inne på dette siste i sin høringsuttalelse. -Vi minner om forutsetningen om at […]
Read more » NEF på høring om trygg bolighandel og ny avhendingslov

Hvordan kan de unge få plass i boligmarkedet?

[…]Staalesen i Arbeiderpartiet og Karin Andersen fra SV. I debatten deltok Carl O. Geving for NEF, Thor Eek for NBBL og Morten A. Meyer fra Huseierne. Høy temperatur – få løsninger I debatten ble temperaturen mellom politikerne høy når det ble snakket om hva som er blitt gjort og hvorvidt det har vært tilstrekkelig. Derimot var politikerne mindre konkrete når det kommer til løsninger. Regjeringen har for eksempel videreført Boliglånsforskriften uten at det kom noen særlige spesielle regler for unge. NEF foreslo for eksempel at det skulle være mulig å gi lån til unge med høy betjeningsevne og lav egenkapital mot […]
Read more » Hvordan kan de unge få plass i boligmarkedet?

Stabilt antall førstegangskjøpere første halvår i Norge

[…]presentert under Arendalsuka med tall for førstegangskjøpere og sekundærboliger. Last ned: NEF og Ambita-rapporten august 2018 Tallene for første halvår 2018 viser en forholdsvis stabil andel førstegangskjøpere sammenlignet med første halvår tidligere år, men det er noen ulike tall fra by til by. Antallet førstegangskjøpere er lavere på våren enn på høsten, naturlig nok i og med at mange kjøper sin første bolig etter at de er ferdige med utdanningen og begynner i ny jobb. Oslo I Oslo ble det noen flere førstegangskjøpere i første halvår 2018 enn i første halvår 2017. (Blå søyler.) Men samtidig er 2018 det nest laveste […]
Read more » Stabilt antall førstegangskjøpere første halvår i Norge

Nekrolog – Finn Tveter

[…]av bakgrunnen som toppidrettsutøver beskrev Finn sin lederstil: «Jeg håper at mitt arbeid i NEF blir som å ro et åtterlag, hvor det ikke er avgjørende hvor høyt coxen roper, men at mannskapet ror så hardt de kan med sin åre. I samme takt og i samme retning mot felles mål.» Finn var glad i sine medarbeidere. Medarbeiderne var glad i Finn. Finn var stolt av sin familie. Tone, døtrene og barnebarna var sentrum i hans liv. Våre tanker går til dem. Finn vil bli stående som en bauta i Norges Eiendomsmeglerforbunds historie. I takknemlighet, Bård Bømark Gunnar Krogsveen Peder […]

Økning i sekundærboliger i Oslo første kvartal 2018

[…]Skatteetaten i forbindelse med beregning av ligningsverdi for boliger. Da er det egenrapportert. NEF og Ambitas tall viser faktisk eierskap, og kan avvike noe fra Skatteetatens tall.   Last ned: NEF og Ambita-rapporten august […]
Read more » Økning i sekundærboliger i Oslo første kvartal 2018

NEF til Arendalsuka

[…]besøkende til sørlandsbyen. Vil den norske boligmodellen bestå? Tirsdag 14. august arrangerer NEF boligdebatt sammen med Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) og Huseiernes Landsforbund (HL). Hovedtema for debatten er hvordan dagens unge  i framtiden skal ha muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet. Vi er så heldige at vi har fått kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) til å fronte regjeringen boligstrategi i debatten. I tillegg stiller Siri Gåsemyr Staalesen og Karin Andersen som er boligpolitiske talspersoner for henholdsvis Arbeiderpartiet og SV. I debatten bli organisasjonene representert ved Carl O. Geving (NEF), Thor Eek (NBBL) og Morten Andreas Meyer (HL). […]

Boligprisene i juli: Stort volum – uendrede priser

Det ble solgt nesten 10 prosent flere boliger i juli i år enn i fjor. Prisutviklingen var uendret fra juni til juli. Boligprisene i juli ble presentert av EiendomNorge, Eiendomsverdi og Finn fredag formiddag. Prisstatistikken viser at boligprisene var uendret fra juni til juli i 2018. Dette er litt bedre enn juli vanligvis er. Bergen (bildet) og Oslo var de eneste av de store byene med oppgang i boligprisene i juli. I Oslo økte prisene med 1,9 %. Dette er også byer som pleier å ha et godt julimarked. De andre større byene pleier å ha en liten nedgang i […]
Read more » Boligprisene i juli: Stort volum – uendrede priser

Finn Tveter er død

[…]pårørende. Vi lyser fred over Finns minne! Æresmedlemmer i NEF, styremedlemmer, tillitsvalgte i NEF, medlemmer i NEF og alle kollegaene i Norges Eiendomsmeglerforbund Bisettelsen finner sted mandag 13. august kl. 11.30 i Vestre  gravlund – Nye […]

Rimelig vederlag ved oppdragsgivers oppsigelse av oppdragsavtalen

[…]ved et medlems brudd på lover, vedtekter, etiske regler og annet regelverk som er vedtatt av NEF og NEF Servicekontor, og ved manglende oppfølging av vedtak og påbud: Meddele skriftlig begrunnet advarsel/irettesettelse og/eller Utskrive gebyrer maksimert til 20 ganger Rettsgebyret Innstille overfor Styret i suspensjons- og eksklusjonssaker I alvorlige tilfeller av overtredelser, også innstille overfor Styret at det rapporteres til Finanstilsynet eller går til politianmeldelse. 3. Sakens faktum Det fremkom av den konkrete oppdragsavtalens pkt. 5 at «Det er avtalt provisjon fast kr. 39.000,-», og videre at «Dersom handel ikke kommer i stand har oppdragstakeren rett til å få dekket […]
Read more » Rimelig vederlag ved oppdragsgivers oppsigelse av oppdragsavtalen

Innlegg: Svingninger i boligprisene

Av: Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (innlegget er tidligere publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2018) Boligmarkedet har hatt en utrolig sterk utvikling siden 1992. Over 80 prosent bor i en bolig eid av husstanden. Verdien av folks boliger har økt med en kraft og fart som ingen drømte om da det så som svartest ut i årene etter børskrakket i 1987. Prisene på leiligheter har senere steget 9 ganger nominelt. Boligprisene har steget vesentlig mer enn de alminnelige prisene, og husholdningenes gjeldsgrad har steget vesentlig mer enn inntektene. På samme tid har husholdningenes disponible realinntekt økt, fordi […]

Forsinkelse eller mangler ved boligen– eiendomsmeglers plikt til å varsle forbruker om hans rettigheter

[…]manglende oppfyllelse og om kjøpers rettigheter som følge av dette.» (vår understrekning). NEF har i forlengelsen av dette utarbeidet forslag til standardbrev som våre medlemmer kan benytte for å oppfylle denne varslingsplikten. Forslag til standardbrev både til forbruker og til utbygger finner du i kapittel 4 i dokumentarkivet på NEF.no her. (krever innlogging). Men – eiendomsmeglerens plikt til å varsle forbruker strekker seg lenger enn til kun å gjelde der entreprenør ikke har stilt «§12-garantien» innen riktig tid. Etter buofl. §§ 24 og 31 har en forbruker – dersom det oppstår en forsinkelse eller det avdekkes en mangel – rett til […]
Read more » Forsinkelse eller mangler ved boligen– eiendomsmeglers plikt til å varsle forbruker om hans rettigheter

Eierseksjonsameie som eier av seksjon

[…]trådte i kraft pr. 1.1.2018, og loven er allerede omtalt i flere artikler, bl.a. på nef.no. Én endring som har praktisk betydning for enkelte sameier er at det er kommet en ny bestemmelse om at et sameie kan registreres som hjemmelshaver.  Den nye bestemmelsen åpner for at en tomt eller en egen seksjon som har ligget i personlig sameie mellom seksjonseiere, kan registreres med sameiet som hjemmelshaver. Dette kan gjøre det enklere å håndtere tidligere personlige sameier i forbindelse med drift og eventuelt salg. Av: Ole Per Solum, Advokat/partner i advokatfrimaet SGB Storløkken 1. Eierseksjonsloven, lov nr. av 16.6.2017 nr. 65 […]

20. juli kommer ny personopplysningslov (GDPR)

[…]har opphevet sine konstitusjonelle forbehold. Bransjenorm Eiendom Norge har sammen med bransjen og NEF utarbeidet en bransjenorm for etterlevelse av GDPR for eiendomsmeglingsforetak. Med normen følger også flere nyttige vedlegg, blant annet mal for behandlingsprotokoll og utkast til personvernerklæring. Bransjenormen med tilhørende vedlegg er utarbeidet av og forbeholdt bransjen. Normen og alle vedleggene kan fås ved henvendelse til NEF eller Eiendom Norge. Les her hva det betyr for din virksomhet: GDPR trer snart i kraft – er du klar? GDPR – Hva betyr det for vår virksomhet? Måtte vente på Liechtenstein Det er kun Liechtenstein som har tatt konstitusjonelt forbehold […]
Read more » 20. juli kommer ny personopplysningslov (GDPR)

Livsnerven i bransjen

[…]forhold til fotballklubben Stabæk. • Hva var det viktigste du var med på som styreleder i NEF? – Som styreleder i NEF var det viktigste å være en sentral deltager i å få utdanningen av meglerne over til BI (januar 1990 tror jeg vi signerte på BI i Sandvika) – Vi fikk også satt vår prisstatistikk i system. – Så mistet vi vår bransjeforsikring rett etter at jeg gikk på som leder i NEF, sommeren 1988. Dette var i hovedsak på grunn av alle skadene i kjølvannet av at markedet krasjet i 88, og med prisfall ca. 50 prosent på […]

Rett leieavtale til rett tid – framleie

[…]for næringslokaler og næringsbygg, 1. utgave 12/2017. Kontrakten finner du på FFN og NEF sine hjemmesider. Dette er en kortversjon av en fyldigere artikkel om temaet som vil bli publisert på selmer.no. Artikkelen ble først publisert i EiendomsMegleren 2 […]

Personvern og cookies

[…]i fokus, men deltakere på arrangementene kan gjenkjennes. Bildene bruker vi til å markedsføre NEF og NEFs arrangementer. Hvor lenge vi lagrer opplysningene Medlemmer Kontaktinformasjon lagres hos oss så lenge du er medlem her. Oversikt over kurstimer du har deltatt på lagres i 10 år. Dersom du melder deg ut av NEF vil vi lagre kontaktinformasjonen din i 6 år etter utmeldingen. Kurstimer blir slettet samtidig med at vi sletter kontaktinformasjonen din. Kursdeltakere Dersom du ikke er medlem, men deltar på kurs hos oss vil vi lagre kontaktinformasjonen din, samt opplysninger om kurset du har deltatt på i 6 år […]

Ny markedssjef i NEF

[…]fra 1250 til godt over 2800 medlemmer i NEF. Jeg ønsker Kine lykke til med jobben i NEF, avslutter Peter. Vi i NEF ønsker også velkommen til Kine, og lykke til videre Peter! Ønsker du å komme i kontakt med Kine treffer du henne på kine@nef.no eller på […]

Rett til å kreve seksjonering

[…]i eierseksjoner  i den elektroniske utgaven av NEFs håndbok.   Trenger dere råd og veiledning? NEFs juridiske avdeling hjelper! NEFs juridiske avdeling bistår medlemmer og for ansatte i foretak som har tegnet årsavtale. NEFs advokater/jurister svarer på juridiske og meglerfaglige spørsmål. Det er mange både praktiske og juridiske utfordringer som kan opptå i meglerhverdagen. Vi gir veiledning på begge deler, så langt det lar seg gjøre. Les mer her for viklår og […]

Samarbeid for å øke innsikten

[…]her falt noe i den samme perioden. Analysene kom etter hardt arbeid både fra Ambitas og NEFs side. – Smarte hoder hos NEF og Ambita fant hverandre og laget gode statistikker ut av tallene vi sitter på. Det har blitt lagt mye arbeid for å få til dette, og det er ikke noe som bare kan fikses på en, to, tre. Fordelen med det er da også at det heller ikke lar seg kopieres så enkelt av andre. Samtidig har vi som organisasjon lært mye av dette arbeidet, sier Seljeseth. – Jeg opplever at det har vært en veldig god […]

Kommentar til regjeringens fornyede strategi for boligmarkedet

[…]som regulerer kjøp og salg av bolig og bruk av tekniske tilstandsrapporter i bolighandelen. – NEF har i en årrekke jobbet for å løfte trygg bolighandel høyere på den politiske dagsorden, og vil anerkjenne regjeringen for å gi høy prioritet til saken. NEF ser fram til og vil bidra aktivt i det videre arbeidet med konkretisering av lovendringer og virkemidler, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Det er nødvendig med en helthetlig tilnærming for sikre et balansert boligmarked tilgjengelig for folk flest. NEF ser på den fornyede strategi som en naturlig oppfølgning av strategien fra 2015, […]
Read more » Kommentar til regjeringens fornyede strategi for boligmarkedet

Regjeringen viderefører boliglånsforskriften ut 2019

[…]på BSU-konto som egenkapital, uten at disse pengene trenger å brukes til dette boligkjøpet. NEF foreslo egne regler for unge I høringssvaret om boliglånsforskriften foreslo NEF egne regler for unge låntakere som har god betjeningsevne, men lav egenkapital. Forslaget er at de med god betjeningsevne skulle kunne få lån mot at de tok fastrente. Dermed ville låntakerne være forsikret mot høy renteoppgang. Dette forslaget flere omtalt som interessant, men det ble ikke tatt inn i forskriften. Les mer om NEFs høringsuttalelse her: Vil videreføre boliglånsforskriften med noen endringer -Terskelen til boligmarkedet vil fortsatt være høy for mange unge, og vi hadde […]
Read more » Regjeringen viderefører boliglånsforskriften ut 2019

Boligprisene i mai: – Boligmarkedet viser styrke

[…]de siste fem årene. Boligmarkedet viser styrke Carl O. Geving, administerende direktør i NEF synes tallene viser at nordmenn har tro på fremtiden: -Boligmarkedet viser styrke. Mange forventer åpenbart at boligprisene skal stige mye framover, og det virker selvforsterkende. Geving kommenterer at det er naturlige årsaker til at boligprisene stiger: -Nordmenn har høy kjøpekraft på grunn av lav ledighet, høy inntekt og lav rente, og etterspørselen i boligmarkedet stiger når boligverdiene øker. -Prisutviklingen er sterk i de fleste regioner i forhold til hva økonomiske og demografiske drivere skulle tilsi, rett og slett fordi markedspyskologien har gjennomslag. De voldsomme prissvingningene vi […]
Read more » Boligprisene i mai: – Boligmarkedet viser styrke

NEF Ung opprettet

[…]og vi skal jobbe for å holde driftskostnadene lave, sier økonomiansvarlig Carina Elise Godou. NEF Ung og NEF samarbeid -Ambisjonen er å rekruttere medlemmer, som også ønsker å være fullverdig NEF-medlem. På lengre sikt ønsker vi at alle lokalforeninger har en NEF Ung-representant i sine styrer, avslutter NEF Ung-leder, Anders Kløvning. Leder i NEF Ung skal ha møterett i NEF sine styremøter. Samarbeid om å rekruttere flest mulig medlemmer Samkjøre konferanser og ulike aktiviteter Samarbeide om saker som berører begge parters […]

GDPR trer snart i kraft – er du klar?

[…]plasser på kursene. Se kursoversikt her. Bransjenorm Eiendom Norge har sammen med bransjen og NEF utarbeidet en bransjenorm for etterlevelse av GDPR for eiendomsmeglingsforetak. Med normen følger også flere nyttige vedlegg, blant annet mal for behandlingsprotokoll og utkast til personvernerklæring. Bransjenormen med tilhørende vedlegg er utarbeidet av og forbeholdt bransjen. Normen og alle vedleggene kan fås ved henvendelse til NEF eller Eiendom Norge. Les også: GDPR – Hva betyr det for vår […]

Buck: Takk for tilliten!

[…]I forbindelse med høstkonferansen er det allerede avtalt et felles styremøte med EINO og NEF hvor arbeidsvilkår er en av hovedsakene på agendaen. NEF har altså kraft til å påvirke. En annen sak som viser dette har overskrift: Eiendomsmeglerens uavhengighet – brudd på taushetsplikt Dette har kanskje berørt dere i hverdagen? Kanskje noen av dere har fått opp noen nye vegger på kontoret? Kanskje noen har fått lås på døren mellom banken og eiendomsmeglerne eller ny inngang. Kanskje små ting i det daglige, men saken som ligger bak er av største viktighet. Styret valgte en strategi hvor vi bestemte oss […]

Gullmegleren 2018 utdelt under landsmøtet – her er vinnerne!

[…]av brukt bolig Gullmegler 2018: Eie Eiendomsmegling Bergen Sentrum v/Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Marte Myrene og Eiendomsmegler MNEF Eivind Kalve For markedsføring av Øvre Blekeveien 17 Juryens begrunnelse: Dette er en historisk leilighet fra 1800-tallet, med mange muligheter. Så i stedet for å visualisere mulighetene i 3D, har man her valgt et delikat og gjennomført grep med tegninger som illustrerer løsningsforslag, med en prospekttekst som frir til potensielle kjøpere med varme og sjarm – akkurat som objektet selv. Les også: Nytt styre valgt på landsmøtet – Kurt Buck gjenvalgt som leder i NEF Nominert og diplom til: Garanti Eiendomsmegling Bergen Sentrum v/Eiendomsmeglerfullmektig MNEF […]
Read more » Gullmegleren 2018 utdelt under landsmøtet – her er vinnerne!

Buck gjenvalgt som styreleder i NEF

[…]i Norges Eiendomsmeglerforbund – Tlf: 94807474 Carl O. Geving – Administrerende direktør i NEF – Tlf: 91582454 Svein Strømnes – Kommunikasjonssjef NEF – Tlf: […]

NEF-styret_høyoppløst

[…]Sørum, Randi Hollingen, Erlend Stavnås Ingebrigtsen, Trine Dahl, Ingvil Aas. Fotobyline: Foto: NEF/Carsten […]

Nytt styre valgt på landsmøtet – Kurt Buck gjenvalgt som leder i NEF

[…]i alle transaksjoner i årene som kommer, sier styrelederen Kurt F. Buck. Buck har vært i NEF-styret siden 2010, hvorav nestleder 2012-2016. Han arbeider til daglig som regionleder hos Eiendomsmegler1 i Bergen.. – NEF vil fortsette å samarbeide med myndighetene og andre sentrale aktører i eiendomsmarkedet for å gjøre handelen for alle parter så trygg, ordnet og effektiv som mulig, sier Kurt F. Buck. Vil synliggjøre NEF Randi Hollingen fra Molde ble valgt til nestleder i styret. Randi har sittet mange år i styret, og tar nå skrittet opp som nestleder. -Vi må bli enda flinkere til å tydeliggjøre NEF […]
Read more » Nytt styre valgt på landsmøtet – Kurt Buck gjenvalgt som leder i NEF

Digital oppdatering for mai: Nytt proptech-kart, robotvisning, portal skal kjøpe boliger og har Google laget budroboten?

[…]I november er det fritt frem for alle. Dermed får vi vurdere om vi skal ta domenet nef.realestate. Les mer her  7. Google lanserer snakkende og tenkende assistent – kan dette bli «budroboter»? På sin utviklerkonferanse Google I/O presenterte det amerikanske selskapet sin teknologi «duplex». Dette er en snakkende og tenkende assistent (robot) som i demonstrasjonen bestilte timer hos frisøren og bord på restaurant. Etter demonstrasjonen har Google innrømmet at det er klippet litt i samtalene, men likefullt: Dette er ganske imponerende teknologi. Blant annet skjønner maskinen avbrytelser og utydelige svar Se på demonstrasjonen, og tenk på muligheten for at […]
Read more » Digital oppdatering for mai: Nytt proptech-kart, robotvisning, portal skal kjøpe boliger og har Google laget budroboten?

Håndbok del 3 – Medlemsdel

[…]24. mai) Æresmedlemmer og utmerkelser Styret i NEF 2016-2018 (oppdateres etter valget i NEF 24. mai 2018) Oversikt over NEFs lokalforeninger, styreledere og styremedlemmer Regler for bruk av NEFs logo Lover og regler for NEF Lover for Norges Eiendomsmeglerforbund Vedtekter for Norges Eiendomsmeglerforbunds Servicekontor Etiske regler for Norges Eiendomsmeglerforbund Mønstervedtekter for lokalforeninger_sist endret 2016 NEFs sekretariatfunksjoner Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester Forum for Næringsmegling Etisk nemnd Faglig råd for eiendomsmeglerstudiet Se også: Del 1 – Om NEF Del 2 – Faglig […]

Etisk nemnd

[…]lokalforenings brudd på lover, vedtekter, etiske regler eller annet regelverk som er vedtatt av NEF eller NEFs Servicekontor, har Nemnda myndighet til å gi sanksjoner i form av skriftlig begrunnet advarsel/ irettesettelse, og/eller utskrive gebyr maksimert til 20 ganger rettsgebyret. De samme sanksjoner kan ilegges ved manglende oppfølging av vedtak og påbud. Nemnda har innstillende myndighet overfor Styret i NEF i suspensjons- og eksklusjonssaker. NEFs sekretariat er sekretær for Nemnda, og bistår i saksbehandling og forberedelse av utkast til vedtak. Mer utfyllende regler om Etisk Nemnd finner du i Norges Eiendomsmeglerforbunds lover § 8. Etisk nemnd kan kontaktes pr e-post: […]

Forum for Næringsmeglere (FFN)

[…]og sekretariat for Forum for Næringsmeglere. Ved henvendelser, kontakt oss på tlf. 22 54 20 80 (NEFs sentralbord) eller e-post […]

Håndbok Del 2: Faglig del

[…]er lenket rett til Lovdata for å ha til enhver tid oppdatert tekst. Se også: Del 1 – Om NEF Del 3 – Medlemsdel Lover og regler Eiendomsmeglingsloven (lenke til Lovdata) Forskrift om eiendomsmegling (lenke til Lovdata) Avhendingsloven (lenke til Lovdata) Bustadoppføringsloven (lenke til Lovdata) Forskrift om risikostyring og internkontroll (lenke til Lovdata) Medhjelper ved tvangssalg – sjekkliste Forskrift om tvangssalg ved medhjelper (lenke til Lovdata) Finanstilsynet Folketrygdens Grunnbeløp – G  (Lenke til NAV) Månedlig konsumprisindeks (Lenke til SSB – se tabell 1) Enkelte sentrale skatteregler ved fast eiendom   Markedsføring Løsøre og tilbehør Forbrukerinformasjon om budgivning Bransjenorm for markedsføring […]

Medhjelper ved tvangssalg – sjekkliste

[…]vises i denne forbindelse til NEF sin base av maler. Disse finner du i Dokumentarkivet under «Min NEF» på www.nef.no.   Mottak av oppdrag Kontrollere type salgsobjekt/salgsform Det skilles mellom enebolig, eierseksjoner, borettslagsandeler og aksjeleilighet. Ved salg av enebolig kontrollere at bolig er forsikret, jf. medhjelpers omsorgsplikt etter tvangsfullbyrdelsesloven (tvangsl.) § 11-15. Alle parter skal tilskrives herunder saksøker, saksøkte, pengekravshavere, tingsrettshavere, husstandsmedlemmer over 18 år og forretningsfører. Der tvangssalgsobjektet er enebolig, husk kommunale avgifter, der det er seksjonssameie/borettslag, husk legalpant for felleskostnader. (Se mal fra NEF) Forskjellige salgsformer Pengekrav – saksøkte kan ved fullstendig oppgjør av gjeld kreve tvangssalget stanset […]

Tinglysing – momenter

[…]det tinglysing i fast eiendom sendes det til Kartverket Tinglysing, Postboks 600 sentrum, 3507 Hønefoss. Gjelder det tinglysing i borettslag sendes det til Kartverket Ullensvang, Postboks 200, 5788 Kinsarvik. Opprinnelig utarbeidet av Oslo Byskriverembete Oppdatert av NEF januar […]

Dokumentavgiften – standardformuleringer

[…]eiendommens verdi til kr ……. Opprinnelig utarbeidet av Oslo Byskriverembete Oppdatert av NEF februar 2018   Dokumentavgift 2016 – Rundskriv  fra Skattedirektoratet (Se skatteetaten.no/dokumentavgift) Avgiftsgrunnlaget avrundes nedover til nærmeste kr 10 Avgiftsgrunnlaget (=salgsverdien) avrundes nedover til nærmeste kr 1.000 Skattedirektoratets rundskriv punkt 3. Se også § 8 i lov om dokumentavgift av 12. desember 1975 nr 59 Forskrift om dokumentavgift fastsatt 16. desember 1975 med senere […]

Foreslår innstramning i eierseksjonslovens ervervsbegrensning

[…]forslaget har til hensikt å gjøre ervervsbegrensningen mer effektiv. Forlaget er i tråd med det NEF argumenterte for under åpen høring om den nye eierseksjonsloven i februar 2017. Høringen omhandler også et forslag om å lovfeste klare grenser for mye man kan korttidsutleie, både i eierseksjonsloven og burettslagslova. Se under. Departementet foreslår også å innta en hjemmel for å kreve eierskiftegebyr i eierseksjonsloven. Høringsfristen er 6. august 2018, og du kan lese høringsnotatet og selve forslaget her. Les også: Stemte ned forslag om å endre ervervsbegrensingen Les også: Ny eierseksjonslov – her er de viktigste nyheter/endringer   Vi også innskrenke AirBnB-utleie […]
Read more » Foreslår innstramning i eierseksjonslovens ervervsbegrensning

Forsinket overtagelse og oppgjør som følge av at dokumenter kommer for sent frem?

[…]at fullt oppgjør ikke har funnet sted som avtalt og kjøper er da i mislighold ovenfor selger. NEF og Eiendom Norge sendte den 8. mai 2018 en felles henvendelse til Finans Norge. I henvendelsen oppfordret vi Finans Norge til å orientere bankene om at bankene må ta høyde for både tilstrekkelig saksbehandlingstid internt og postgang når de skal oversende nødvendige dokumenter og utbetale eiendomsoppgjør til eiendomsmeglingsforetak/oppgjørsavdelinger. For at overtakelse og oppgjør skal kunne gjennomføres som avtalt, er det også viktig at boligkjøperne er informert om hva som kreves og forventes. Som eiendomsmegler skal man ivareta begge parters interesse og vi […]
Read more » Forsinket overtagelse og oppgjør som følge av at dokumenter kommer for sent frem?

HALIE gir deg trøkk!

HALIE spiller under bankettmiddag 24. mai NEF Landsmøte 2018 Bergen. Halie er et eksepsjonelt musikalsk talent fra Bergen med en helt fantastisk stemme som blåser de fleste av banen. Siste frist er 16. mai for å melde seg på NEF Landsmøte som holdes 23. – 25. mai i Bergen på Radisson Blu Royal. Dette er viktige bransjedager for deg med godt faglig innhold, og to hyggelig festkvelder med Get2gether på Jacob All onsdag 23. mai og bankettmiddagen torsdagen 24. mai. Se innholdsrikt program og påmelding her. Vi gleder oss til å samle bransjekollegaer fra hele landet – […]

Her er innstillingen til det nye NEF-styret!

[…]til nytt styret Valgkomiteen innstiller på at Kurt F. Buck fra Bergen gjenvelges som leder i NEF for de neste to årene. Randi H. Hollingen fra Molde innstilles som nestleder for neste periode. Randi har sittet i NEF-styret i fire år. Som nye styremedlemmer innstiller valgkomiteen: Erlenn Stavnås Ingebrigtsen, Trondheim (varamedlem i dag) Ingvild Aas, Oslo (ny) Trine Dahl, Lørenskog (ny) Brede Sørum, Hamar (ny) Som varamedlemmer til styret for den neste perioden innstilles: Inger-Louise Dølvik, Bodø (ny) Lise Kjelle, Kristiansand (ny) Du finner en presentasjon av alle kandidatene til NEF-styret i […]

Håndbok del 1: Om NEF

[…]Medlemsdel   Forord til NEFs håndbok Historikk Om Norges Eiendomsmeglerforbund Hvem gjør hva i NEF NEFs forbrukerådgiver i Bolighandelen Medlemsskap i NEF Studentmedlemskap i NEF NEFs fagtilbud   Aktuelle webadresser NEF kurs og konferanser Lovbestemt krav til […]

Lovbestemt krav til etterutdanning

[…]§ 4-11 (3). Eget etterutdanningsregister i NEF – «Min NEF» på www.nef.no NEF har etablert et eget etterutdanningsregister for medlemmer og ansatte i bransjen. Registeret er utviklet slik at den enkelte skal kunne oppfylle kravet til dokumentasjon av gjennomført etterutdanning gjennom utskrift av sin side i registeret. Fagansvarliges ansvar for å ha en løpende og ajourført oversikt over ansattes etterutdanning Fagansvarlig skal påse at foretaket har en skriftlig oversikt over ansattes etterutdanning, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 2-8 (2). Oversikten skal holdes løpende oppdatert. Den enkelte fagansvarlige skal påse at foretaket drives i samsvar med lover og forskrifter, jf. eiendomsmeglingsloven § 2-9 […]

NEFs kurs og konferanser

[…]www.nef.no, der finner du oversikt over aktuelle kurs. Retningslinjer ved avbestilling av NEFs kurs og konferanser All påmelding til NEFs kurs og konferanser er bindende. Det fremgår tydelig av kursinvitasjonene. De som melder seg på må dekke kursavgiften om de møter til kurset eller ikke. Den som blir forhindret fra å møte til et kurs han eller hun har meldt seg på, kan uten omkostninger overlate plassen til en annen. Endring av deltaker må meldes til firmapost@nef.no Ved fremvisning av sykmelding foretar vi avmelding uten omkostninger for deltaker.   Husk at som NEF-medlem finner du oversikt over dine kurstimer på […]

Aktuelle webadresser

www.nef.no -Norges Eiendomsmeglerforbund www.bolig360.no -NEFs forbrukernettsider med eiendomsmeglerregister og forbrukerstoff www.eiendomsmeglingsnemnda.no -Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester www.forumfornaring.no -Forum for Næringsmeglere www.eiendomnorge.no -Eiendom Norge www.ntf.no -Norges Takseringsforbund www.huseierne.no -Huseiernes Landsforbund www.skatt.no -Skattebetalerforeningen www.tomtefesterforbundet.no -Tomtefesterforbundet Rettskilder: www.lovdata.no -Rettskildedatabase, sentrale lover og forskrifter gratis tilgjengelig www.rettsdata.no -Gyldendal Rettsdata; rettskildedatabase, betalingstjeneste www.finanstilsynet.no  -Finanstilsynet, her legges bl.a. ut rundskriv, høringer og brev til bransjen. Statens kartverk: www.kartverket.no -Startsiden til Statens kartverk www.tinglysing.no -Statens kartverks side for tinglysing, her finnes blant annet rundskriv for tinglysingen, skjemaer og blanketter m.m. Andre offentlige instanser: www.forbrukertilsynet.no -Forbrukertilsynet (tidligere Forbrukerombudet) www.forbrukerradet.no -Forbrukerrådet www.skatteetaten.no -Skatteetaten www.hvitvasking.no -Nettsted fra Finanstilsynet og Økokrim www.domstol.no/bronnoy -Brønnøy […]

Oversikt over NEFs fagtilbud

[…]relvant fagstoff. Medlemmer av NEF har gratis tilgang til hele basen. På medlemssidene «Min NEF» finnes NEFs Dokumentsamling med relevante kontraktsmaler, standarddokumenter, maler for oppdragsavtaler og en rekke andre dokumenter. I dokumentsamlingen finner man for eksempel: Kontraktsmaler Vi har utviklet «ulåste» maler for: Kjøpekontrakt for salg av brukt bolig og fritidsbolig Kjøpekontrakt for salg av brukt bolig og fritidsbolig «som den er» Kjøpekontrakt for salg av aksjeleilighet Kjøpekontrakt for salg av andelsleilighet i borettslag Kjøpekontrakt for salg av bolig under oppføring (selveier og andel) Mal for oppdragsavtale: Oppdragsavtale for megling av brukt fast eiendom til bolig eller fritidsformål, i forbrukerforhold […]

Studentmedlemskap i NEF

[…]studentmedlem mottar du nyhetsbrev fra NEF på e-post og du får egen innlogging til «Min NEF» på www.nef.no med mye faglig og nyttig informasjon, blant annet relevant i forbindelse med oppgaveskriving på eiendomsmeglerstudiet. Som studentmedlem i NEF får du også sterkt rabatterte priser på kurs og konferanser arrangert av NEF.   Les mer om studentmedlemskap på […]

Medlemskap i NEF

[…]året, nyhetsbrev på e-post og NEFs Håndbok. I tillegg har medlemmene egen innlogging på «Min NEF» på www.nef.no med mye faglig og nyttig informasjon, samt oversikt over alle kurs de har deltatt på i regi av NEF og eventuelle andre kurs som er bedt registrert. Mer om medlemsfordelene finnes på www.nef.no. Som medlem av NEF får du rabatterte priser på alle kurs og konferanser arrangert av […]

Om Norges Eiendomsmeglerforbund

[…]i Norge. NEF har i dag ca. 2800 medlemmer. I tillegg er ca. 300 eiendomsmeglerstudenter tilknyttet NEF. NEF består av Norges Eiendomsmeglerforbund og Norges Eiendomsmeglerforbunds Servicekontor. Forbundet og Servicekontoret er ledet av et styre og daglig leder. Øverste myndighet er landsmøtet. NEFs sekretariat har i dag elleve ansatte, hvorav fem er jurister og en er eiendomsmegler. I tillegg kommer Reklamasjonsnemnda med en eiendomsmegler/jurist samt en assistent som er stud.jur. NEFs formål er å ivareta medlemmenes etiske og faglige interesser samt økonomiske rammebetingelser. NEF skal søke å fremme samhold og gode kollegiale forhold mellom medlemmene. Servicekontorets formål er å gi medlemmene […]

Forord

[…]over NEFs æresmedlemmer, styret i NEF, styrene i NEFs lokalforeninger 2018, NEFs mål 2016-2018, NEFs lover, NEF Servicekontors vedtekter, NEFs Etiske regler, logoregler og Mønstervedtekter for lokalforeningene. Merk at det i forbindelse med landsmøtet i NEF 24. mai 2018 vil bli valgt nytt styre, vedtatt nye mål og gjort eventuelle endringer i NEFs lover og vedtekter. Denne elektroniske versjonen av håndboken skal holdes løpende oppdatert hvis det skjer endringer.  Vi håper at Håndboken 2018 blir et nyttig arbeidsverktøy både for medlemmene og for studenter på eiendomsmeglerstudiet. Oslo, 5. mars 2018 Elisabet Gusgaard […]

Mål for Norges Eiendomsmeglerforbund 2016 – 2018

[…]skal arbeide for å bevare den norske boligmodellen med et sosialt bærekraftig boligmarked. NEF skal arbeide for tilstrekkelig boligbygging. NEF skal arbeide for et forutsigbart og langsiktig skatteregime for eiendom. NEF skal arbeide for lovreguleringer som tjener både medlemmene og forbrukerne. NEF skal engasjere seg i samfunnsdebatter rundt eiendomsmarkedet og boligpolitikk der det fremmer medlemmene. NEF søker samarbeid internt i bransjen og mot andre aktører der det er i medlemmenes […]
Read more » Mål for Norges Eiendomsmeglerforbund 2016 – 2018

Norges Eiendomsmeglerforbund – vår historie

[…]for eiendomsmeglerstudiet. Utviklingen av pensum og studieplaner skjer i et samarbeid mellom BI og NEF. NEFs kursavdeling følger opp etterutdanningskravet for eiendomsmeglere – kravet er minimum 15 godkjente timer hvert annet år. Som profesjonsforbund er vi uavhengig av eiendomsmeglingsforetakene i vårt arbeid med meglernes rammevilkår, og kan representere norske eiendomsmeglere uten ­kommersielle bindinger. NEF jobber for å fremme fagkompetanse og seriøsitet i bransjen, og motvirke forhold som er egnet til å svekke tilliten til megleres integritet og uavhengighet. Som mellommann skal megleren ha omsorg for både selger og kjøper, og sørge for at begge parter i handelen får uhildet bistand. […]
Read more » Norges Eiendomsmeglerforbund – vår historie

Sponsede innlegg

[…]selv, eller av ekstern innholdspartner.   For annonsering, kontakt: Kine Morud Aarum  – […]

NEF landsmøte 2018 – sakspapirer

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget. Er du medlem og skal logge inn på din profil benytt denne […]

Boligprisene i april: Opp med 1,8 prosent – omsetningstiden holder seg

[…]oppgang kan det være vanskelig å prise boligene riktig. Eiendomsmeglerbransjen generelt, og NEF spesielt har hatt et sterkt fokus på at boliger skal prises riktig. Avviket i april mellom prisantydning og solgtpris var på 1,2 prosent. Noe som er godt innenfor det akseptable. Til sammenligning var avviket i april måned 2017 på 2,8 prosent, viser statistikken.   Prisutviklingen i ulike byer i april 2018: (Prisendring siste 12 måneder i parentes) Oslo: 2,4 % (-3,8 %) Kristiansand: 1,5 % (-1,9 %) Stavanger m/omegn: 1,3 % (-2,0 %) Bergen: 2,8 % (-2,7 %) Trondheim: 1,8 % (0,4 %) Tromsø: 1,8 % (1,3 […]
Read more » Boligprisene i april: Opp med 1,8 prosent – omsetningstiden holder seg

Grep for å rette opp skjevheter i boligmarkedet

[…]i denne situasjonen har høyere betjeningsevne enn andre som har hjelp fra foreldre. Derfor har NEF foreslått at det innføres en ny bestemmelse i boliglånsforskriften som åpner for at unge førstegangskjøpere med høy betjeningsevne, uten tilleggssikkerhet, kan få unntak fra egenkapitalkravet mot at de inngår avtale om fast rente med lang løpetid på boliglånet. Det koster noe mer å betjene en fast rente, men det er en rimelig forsikring for låntakeren. En slik ordning vil være sosialt mer rettferdig, og den vil oppheve renterisikoen for låntakeren. Bankens risiko øker i prinsippet fordi banken ikke kan holde andre ansvarlig for låntakerens […]
Read more » Grep for å rette opp skjevheter i boligmarkedet

Lovvedtak – krav om garanti ved salg av nyoppført bolig etter avhendingslova

[…]og lovendringene trer i kraft fra 1. januar 2019. Av: advokat Nina Fodstad Skumsrud, Fagsjef NEF Både endringene og den nye bestemmelsen gjelder garantireglene. Som kjent er det ved salg av bolig under oppføring krav til at entreprenøren stiller en selvskyldnergaranti som sikkerhet for oppfyllelse av avtalen ovenfor forbrukerkjøperen. En slik garanti skal stilles straks etter avtaleinngåelse, eventuelt straks etter at nærmere angitte forbeholde er løftet, og garantien skal gjelde i 5 år etter overtakelse. Garantien skal, for avtaler som omfatter rett til grunn, utgjøre 5 % av det avtalte vederlaget (før overtakelse kan garantien utgjøre 3 % og deretter […]
Read more » Lovvedtak – krav om garanti ved salg av nyoppført bolig etter avhendingslova

Slik kan du selge bolig skattefritt!

Når du skal selge en bolig du ikke har bodd i selv, vil det fort bli skatt. Slik kan du unngå å måtte skatte av boligsalget. Salg av eiendom er i utgangspunktet skattepliktig i Norge. Men det er en del store unntak som for eksempel gjør at de aller fleste som selger en bolig de bor i selv kan selge boligen uten gevinstskatt. (Men de får eventuelt heller ikke fradrag ved et mulig tap.) SPØRSMÅL? Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen gir forbrukere gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et spørsmål […]

Ny veileder og oppdatert kontraktsmal

[…]oppdateringen har vi laget en veileder til bruk ved transportoppdrag. Veilederen er utarbeidet av NEFs juridiske avdeling blant annet med bakgrunn i to tolkningsuttalelser som NEF har innhentet fra Finanstilsynet. Kontraktsmalen og veilederen finner du på nef.no her (kap. 8 – krever innlogging). Samtidig med nevnte endringer har vi tatt ut dokumentet «Samtykke fra garantist til avtale om transport» da det ikke lenger er et vilkår om samtykke fra garantistiller for å transportere en garanti etter buofl. § […]

Faglig råd for eiendomsmeglerstudiet (FREMS)

[…]for Bachelor Oslo Representanter for NEF: Ruby Kaur, Traineesjef, Salgscoach, Eiendomsmegler MNEF hos BN Bolig Marthe Brenden, Eiendomsmegler MNEF i DNB Eiendom Sekretær: Thorunn Falkanger, Førstelektor – Institutt for rettsvitenskap og styring Studentrepresentanter: Jacob T. Koren, studerer Eiendomsutvikling på NMBU i Ås Stine Kolterud Haug, Eiendomsmeglerfullmektig i […]
Read more » Faglig råd for eiendomsmeglerstudiet (FREMS)

Vil videreføre boliglånsforskriften med noen endringer

[…]det er nødvendig å videreføre boliglånsforskriften for å dempe gjeldsveksten, men at NEF har en annen vurdering av enkelte elementer i forskriftskravene. Forslagene fra NEF er som følger: Tidsbegrenset videreføring – Så lenge gjeldsveksten i husholdningene fortsatt er høy, bør boliglånsforskriften få mer tid til å virke. Hovedutfordringen er å redusere gjeldsveksten til et bærekraftig nivå. Lånebegrensningen på fem ganger brutto årsinntekt bør derfor beholdes inntil videre. Etter vårt syn bør imidlertid forskriften gjøres tidsbestemt. For å sikre forutsigbarhet og tid til markedstilpasning foreslår NEF at forskriften gjøres gjeldende i 24 måneder fra ikrafttredelsen. Et alternativ til en slik tidsbegrensing kan […]
Read more » Vil videreføre boliglånsforskriften med noen endringer

Oppdatert versjon av landbruksmeglingskontrakten

[…]ettersom konsesjonsloven er endret. Den nye versjonen ligger i dokumentarkivet kap. 8 på nef.no (krever innlogging). Dersom du ønsker å få kontrakten tilsendt med spor-endring kan du sende e-post til […]
Read more » Oppdatert versjon av landbruksmeglingskontrakten

Tre tips mellom slagene

[…]en av dagens spesialiteter – en smaksopplevelse du sent vil glemme. Program og påmelding til NEFs landsmøte/vårkonferanse finner du her. Fra bysentrum til høyfjell på 5 minutter På en rolig solskinnsdag er en vandretur på en av Bergens syv fjell et must. Bare 150 meter unna Bryggen og Fisketorget ligger Fløibanen, en skinnegående kabelbane som tar deg 320 meter opp til toppen av Fløyen. Selve Fløibanen er en av Norges mest kjente turistattraksjoner, og på toppen venter et fantastisk utsiktspunkt over byen, der du kan se alt fra hus, biler og mennesker i Bergens gater like under føttene dine, til […]

Nesten samme pris på nye og brukte eneboliger i Oslo i 2017

[…]av 200 nye eneboliger i Oslo. Og det var 27.600 eneboliger i Oslo ved årsskiftet, viser tall NEF og Ambita har funnet frem. Ønsker man å kjøpe en enebolig i Oslo må man altså stort sett nøye seg med en brukt en.  Dermed holder de brukte eneboligene seg godt i pris. Les også: Slik er boligprisene der du bor I tillegg skal man ikke se bort i fra at en god del av de brukte eneboligene har vesentlig bedre beliggenhet enn de nye. Dette vil også bidra til å holde prisforskjellen nede. Det samme gjør det faktum at man i dag […]
Read more » Nesten samme pris på nye og brukte eneboliger i Oslo i 2017

Forord til NEFs håndbok

[…]over NEFs æresmedlemmer, styret i NEF, styrene i NEFs lokalforeninger 2018, NEFs mål 2016-2018, NEFs lover, NEF Servicekontors vedtekter, NEFs Etiske regler, logoregler og Mønstervedtekter for lokalforeningene. Merk at det i forbindelse med landsmøtet i NEF 24. mai 2018 vil bli valgt nytt styre, vedtatt nye mål og gjort eventuelle endringer i NEFs lover og vedtekter. For oppdatert informasjon, se NEFs nettsider. Håndboken trykkes kun en gang per år og endringer i lover og regler som skjer etter at boken er trykket, vil ikke bli fanget opp før i neste års Håndbok. Håndboken 2018 vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene […]

NEFs håndbok

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget. Er du medlem og skal logge inn på din profil benytt denne […]

Frist for å innkalle til overtakelsesforretning – avklaring fra Justisdepartementet

NEF ba i september 2017 om en tolkningsuttalelse fra Justisdepartementet hva gjelder bustadoppføringslova § 15 og krav til minst 7 dagers frist for innkalling til overtakelsesforretning. Den konkrete problemstillingen gjaldt der entreprenør har innkalt til overtakelsesforretning i tråd med lovens krav, men så oppstår det en hindring som gjør at eiendommen til tross for innkallingen viser seg ikke å være klar til overtakelse på den avtalte dag. Spørsmålet vi stilte var om det da gjelder en ny 7 dagers frist, og om partene i så fall kan avtale seg vekk fra denne 7 dagers fristen. Les vår henvendelse til departementet […]
Read more » Frist for å innkalle til overtakelsesforretning – avklaring fra Justisdepartementet

Digital oppdatering i mars: Ny nettmegler i Norge og selvskrivende salgsoppgaver

[…]norsk proptech-vinner i Cannes. Av: Carsten Henrik Pihl, forbrukerrådgiver og analyseansvarlig i NEF 1. Gjensidige Bolighandel er lansert som nettmegler Forsikringsselskapet Gjensidige lanserte sin eiendomsmegler Gjensidige Bolighandel for et par uker siden. Med en ny innfallsvinkel til boligselgerforsikring og garanti har tjenesten blitt mye diskutert i bransjen. Rent eiendomsmeglingsmessig er Gjensidige Bolighandel en «tradisjonell» nettmegler som ligner ganske mye på britiske nettmeglere som for eksempel PurpleBricks og eMoov. Gjensidige har kjøpt opp selge-selv-selskapet Bolink og videreutviklet deres plattform til å håndtere kundeopplevelsen. Bolink var tidligere på vårt Proptech-kart under selge-selv-tjenester. En av tjenestene fra Bolink som er videreført er 3D-fotografering […]
Read more » Digital oppdatering i mars: Ny nettmegler i Norge og selvskrivende salgsoppgaver

Finanstilsynet: Nye retningslinjer til eiendomsmeglerne om såkalte «off market»-salg

[…]må følges dersom man skal gjennomføre slike salg. Tilsynets retningslinjer støtter opp under NEFs overordnede retningslinjer som ble utgitt i 2017. – Vi er svært fornøyde med at Finanstilsynet følger opp med klare retningslinjer for «off market»-salg, og at de er så tydelige på at eiendomsmegleren ikke skal påta seg videresalgsoppdrag. Retningslinjene er i det vesentlige i tråd med de generelle retningslinjer NEF vedtok for sine medlemmer 23. november 2017, og vil redusere risikoen for at et eiendomsmeglingsforetak påtar seg oppdrag som er egnet til å svekke tilliten til foretakets integritet og uavhengighet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl […]
Read more » Finanstilsynet: Nye retningslinjer til eiendomsmeglerne om såkalte «off market»-salg

Dette må du sjekke når du skal selge et «smarthus»

[…]dypere i kurset «Eiendomsmegling i en digital verden». Dette kurset er blant kursene som NEF kan holde for foretak og andre. Se mer på nef.no/kurs. NB: Denne artikkelen er skrevet for eiendomsmeglere. Forbrukere bør lese denne artikkelen her: Selge smarthuset ditt – dette bør du tenke på Smarthusløsninger blir installert i flere og flere hus. Det vanligste er systemer for styring av lys, varme og lyd. Men også mer avanserte systemer kan være installert. Smarthusløsningene vil kunne styre lys, varme, lyd mm fra egne apper på telefonen, styringen kan skje på basis av tid, eller ved at «noe skjer». For […]
Read more » Dette må du sjekke når du skal selge et «smarthus»

Økning av sekundærboliger i Oslo i 2017

[…]er et landsomfattende profesjonsforbund som organiserer rundt 2800 eiendomsmeglere. NEF arbeider kontinuerlig for en eiendomsmeglerbransje som har høy faglig standard og har god yrkesetikk. NEF ønsker forutsigbare og gode rammevilkår for eiendomsmeglere, trygg bolighandel for alle parter og stabil boligpolitikk.  Mer informasjon på www.nef.no Om Ambita: Ambita er et norsk teknologiselskap spesialisert på eiendomsinformasjon. Selskapet utvikler markedsledende løsninger og informasjonstjenester basert på eiendomsdata. Ambita står blant annet bak Norges største handelsportal for eiendomsinformasjon, Infoland, og løsninger for elektronisk tinglysing. Ambita står også bak Boligmappa.no og i startup-selskapet Alva Technologies. Mer informasjon på […]

Forbrukertilsynet erstatter Bransjenormen med en veiledning

[…]bidra til å gjøre vårt tilsyn mer effektivt.», skriver Tilsynet i et brev til NEF. Støtte fra NEF NEF ønsker den nye veilederen velkommen som en erstatter for bransjenormen: -NEF støtter beslutningen om å erstatte bransjenormen med en praktisk rettet og oppdatert veiledning fra Forbrukertilsynet. Eiendomsmeglerbransjen er avhengig av samfunnets tillit, og det er i våre medlemmers interesse at Forbrukertilsynet får økt myndighet og reell mulighet til å slå ned på enkelttilfeller av uheldig og ulovlig markedsføringspraksis, kommenterer direktør Carl O. […]
Read more » Forbrukertilsynet erstatter Bransjenormen med en veiledning

NEF jobber ikke for boligprisvekst

Medlemmene våre skal alltid jobbe for en best mulig pris for hvert salgsobjekt, det er en selvfølge. Men må vi som bransje alltid argumentere for et generelt høyere boligprisnivå? Jeg tar meg selv i å ønske å argumentere for høyere priser. Det tror jeg er et problem for mange i bransjen vår. Det er behagelig når prisene stiger og alle som selger bolig er fornøyde med prisen. Av: Kurt F. Buck, styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund Medlemmene våre skal alltid jobbe for en best mulig pris for hvert salgsobjekt, det er en selvfølge. Men må vi som bransje alltid argumentere for […]

Verisure

Verisure gir gode fordeler til deg som NEF medlem Verisure er Norges ledende leverandør av boligalarmer, og tilbyr alamsystemer med det siste innen sikkerhetsteknologi til bolig, og sikrer deg og dine både i og utenfor hjemmet. Som NEF medlem får du gode fordeler hos Verisure. For mer informasjon  – klikk her for tilbud. Tilbudet gjelder nyinnstallasjon av Verisure alarmanlegg Litt om Verisure Verisure, tidligere Securitas Direct, er Norges ledende alarmleverandør med over 25 års erfaring. Hver dag sikrer vi 240.000 norske husstander med innbrudds- og brannalarm bygget på det siste innen sikkerhetsteknologi. Med boligalarm fra Verisure kan du føle deg […]

Boligprisene i februar steg med 1,1 prosent – flere boliger solgt enn i 2017

[…]annonsert prisantydning og salgspris var på 0,1 % i februar 2018. (Kilde for undersøkelsen: NEFs Meglerinnsikt for januar 2018. En undersøkelse tatt opp blant Norges Eiendomsmeglerforbunds medlemmer. Gjennomført 23.januar til 1. februar 2018, 417 svar)   Se hva boligene gikk for i nærheten av der du […]
Read more » Boligprisene i februar steg med 1,1 prosent – flere boliger solgt enn i 2017

Hvor må selgeres forventning til pris på boligen oftest justeres?

Boligselgere har oftest for høye prisforventninger i Oslo og i Vestlandsfylkene viser en ny undersøkelse. Av: Carsten Henrik Pihl Selgere i Oslo, Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal har oftest for høye forventninger til prisen de kan få for boligen de kan selge. Det viser en ny undersøkelse fra Norges Eiendomsmeglerforbunds «Meglerinnsikt». SPØRSMÅL? Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen gir forbrukere gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et spørsmål her! Må justeres prisforventningen I undersøkelsen som ble tatt opp blant norske eiendomsmeglere i slutten av januar, kommer det frem at eiendomsmeglerne […]
Read more » Hvor må selgeres forventning til pris på boligen oftest justeres?

Finanstilsynet med forslag til ny boliglånsforskrift: Dropper Oslo-regler, strammer litt inn for hele landet

[…]mindre fleksibilitet ved utlån NEF: Ikke overraskende, men bankene bør få mer fleksibilitet NEFs Carl O. Geving er ikke overrasket over Finanstilsynets forslag, men tror de tar for hardt i: – Det er ikke overraskende at Finanstilsynet ønsker strenge kreditregler, men det virker ikke som de har tatt inn over seg utviklingen i boligmarkedet når de nå foreslår nye innstramminger i bankenes fleksibilitet på landsbasis, kommenterer Carl O. Geving. Han peker på at det var helt nødvendig å stramme til i 2017 for å dempe den eskalerende pris- og gjeldsveksten i pressområdene. Han viser til at NEF støttet den reviderte […]
Read more » Finanstilsynet med forslag til ny boliglånsforskrift: Dropper Oslo-regler, strammer litt inn for hele landet

Ny eierseksjonslov – må sameiets vedtekter endres?

[…]tidsbegrenset rett til bruk av fellesareal med mer. Av: advokat Nina Fodstad Skumsrud, NEF juridisk avdeling Du kan lese mer om noen av endringene her I den nye lovens § 26 (2) er det også inntatt en helt ny bestemmelse som har som formål å sikre at parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk for funksjonshemmede blir gjort tilgjengelig for de som har behov for slike plasser. Bestemmelsen pålegger sameiene å innføre en bytteordning eller lignende for å sikre tilgjengeligheten, og det oppstilles krav om at ordningen skal inntas i sameiets vedtekter. Disse lovpålagte […]
Read more » Ny eierseksjonslov – må sameiets vedtekter endres?

Eiendomsmeglers gjennomføring av videresalg av kontrakt til bolig under oppføring, fra forbruker til forbruker (transport av kontraktsposisjon)

[…]eiendomsmeglingsforetakets klientkonto – se mer om dette her. Av: Advokat Nina Fodstad Skumsrud, NEF juridisk avdeling Rett før jul sendt vi en ny henvendelse hvor vi ba Finanstilsynet om en uttalelse på noen forhold av praktisk betydning som ikke er direkte løst gjennom lov, forskrift eller rundskriv. De forhold som ble problematisert og som vi har fått tilsynets tilbakemelding på er: Prisopplysninger i markedsføringen Transportgebyr Budgivning Skjøteutstedelse Avklaring fra Finanstilsynet Vi har mottatt en grundig uttalelse fra Finstilsynet som etter vår mening gir gode og ikke minst praktisk viktige avklaringer. Når det gjelder transportgebyr er dette et gebyr opprinnelig selger […]
Read more » Eiendomsmeglers gjennomføring av videresalg av kontrakt til bolig under oppføring, fra forbruker til forbruker (transport av kontraktsposisjon)

Propteq-konferansen i London – med kundene i fokus

[…]analyseansvarlig i NEF Propteq-konferansen ble arrangert for tredje gang i London nå i februar. NEF deltok på konferansen for å se hva som er trendene innenfor utviklingen av proptech – teknologien rundt boligsalg. Britene ligger langt fremme i den teknologiske utviklingen, og London er byen der det skjer mest innenfor proptech i Europa. Derfor gir en slik konferanse muligheten til å se hva som kommer i horisonten. Samtalekonferanse På konferansen deltok en rekke leverandører, bransjeobservatører, eiendomsmeglere og eiendomsutviklere. Det var deltakere fra 35 land på konferansen. Fra Norge var foruten NEF også Veidekke, DNB Eiendom og Adepto representert – se […]
Read more » Propteq-konferansen i London – med kundene i fokus

Proptech – hva kan vi vente i 2018

[…]å følge i digitaliseringen av bolighandelen i 2018. Av: Carsten Henrik Pihl, analyseansvarlig i NEF Eiendomshandelen blir digitalisert en liten bit av gangen. Her er fire trender som vil påvirke bolighandelen i 2018. 1. Personalisering og personvern Med økende grad av digitalisering vil man kunne utnytte data til å personalisere opplevelsen for forbrukerne. Vi så for eksempel i 2017 den spede starten av selgerapper – tjenester der eiendomsmeglerne ga selgerne automatisk oppfølging via mobilen om hvordan det gikk med salget. Dette er tjenester som vil komme hos flere i 2018. Dermed brukes digitaliseringen til å gi selgerne bedre oppfølging. Se […]

Ny eierseksjonslov – må sameiets vedtekter endres?

[…]som ikke har satt i gang arbeidet med nødvendige tilpasninger.   Du kan få hjelp fra NEFs juridiske avdeling! Trenger du juridisk bistand? NEFs juridiske avdeling kan hjelpe! Se mer om tjenesten, priser og vilkår […]
Read more » Ny eierseksjonslov – må sameiets vedtekter endres?

Gode allianser gir bedre resultater

[…]oppleves som trygg og effektiv. Som ledd i arbeidet med å styrke forbrukernes interesse, vil NEF jobbe for å forsteke kompetansekravene og eiendomsmeglerens faglige integritet i eiendomsmeglingsvirksomheten. Og sist, men ikke minst, vil vi jobbe for jobbe for forenklinger i lovverket som rydder tid til å drive med eiendomsmegling. Øverst på listen står avskaffelse av kravet om timeføring der eiendomsmegleren jobber på provisjonsbasis, dette er et meningsløst krav som bare stjeler tid fra eiendomsmeglernes viktige oppgaver. Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren 1 […]

Boligprisene i januar: Boligprisene stiger 2,0 prosent, høyeste omsetning noen sinne

[…]er nå 2,2 prosent lavere enn for ett år siden. Robust boligmarked Administerende direktør i NEF, Carl O. Geving mener de nye tallene viser at mange har hatt for dystre spådommer for boligmarkedet: -Boligprisstatistikken for januar viser at det norske boligmarkedet er vesentlig mer robust enn mange har spekulert i gjennom høsten 2017, sier Carl O. Geving i en kommentar. Han peker særlig på de store omsetningsvolumene for januar: -Omsetningsvolumene er høye og prisene er fornuftige. Balansen mellom tilbud og etterspørsel er god, og vi finner ikke grunnlag for de pessimistiske spådommene mange har gitt i 2017. Mange boliger solgt […]
Read more » Boligprisene i januar: Boligprisene stiger 2,0 prosent, høyeste omsetning noen sinne

Hva beregnes dagmulkt og § 12-garantien av?

Juridisk avdeling i NEF får flere spørsmål om beregningsgrunnlaget for dagmulkt etter bustadoppføringslova § 18 og beregningsgrunnlaget for garanti etter § 12. Av: Eiendomsmegler MNEF og advokat MNA, Margrethe Røse Solli En kjøper kan kreve dagmulkt når overtagelsen ikke kan skje til avtalt tid. Dagmulkten kan ikke kreves for mer enn 100 dager. Etter bustadoppføringslova § 18 andre ledd skal dagmulkten beregnes av det samlede vederlaget entreprenøren skal ha. Det samlede vederlaget omfatter også vederlag for endringer og tilleggsarbeid/tilvalg. Det er altså ikke nødvendigvis kun den avtalte kontraktssummen som vil utgjøre beregningsgrunnlaget. For at vederlaget for endringer og tillegg/tilvalg skal […]

Transport av kontrakter

[…]ledd, og slike opplysninger må – jf. emgll. § 1-1 – må gis skriftlig. Anbefaling fra NEF Selv om eiendomsmeglingsloven ikke er til hinder for at det inntas et slikt vilkår, er det NEFs klare anbefaling at eiendomsmegler ikke medvirker til at utbygger setter slike vilkår for samtykke til transport. Vår anbefaling begrunnes i den usikkerhet og utrygghet et slikt vilkår vil sette den første kjøperen (videreselgeren) i, hvor hensikten nettopp er å komme ut av […]

NEFs kontraktsmaler for salg av bolig og fritidsbolig

[…]over alle kontraktsmalene for næring. Malene får du tilgang til ved å logge deg inn på MIN NEF på www.nef.no. NB! Brukernavn er ditt mobilnummer med +47 foran og ingen mellomrom, passord er sendt ut tidligere (eller du har endret […]
Read more » NEFs kontraktsmaler for salg av bolig og fritidsbolig

Salgsoppgave skal være klar på markedsføringstidspunktet

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) støtter Eiendom Norges oppfordring til eiendomsmeglerforetakene om at salgsoppgaven skal være tilgjengelig når markedsføringen av boligen begynner. – Salgsoppgaven inneholder vesentlig informasjon om boligen, og det er svært viktig at denne gjøres tilgjengelig for interessentene på en slik måte og på et slikt tidspunkt at de får tid til å gå grundig gjennom denne før handel eventuelt inngås. Vi oppfordrer derfor alle våre 2800 personlige medlemmer også om å etterkomme dette tiltaket for å trygge bolighandelen for forbrukerne, sier advokat i NEF Nina Fodstad Skumsrud. Innen 1. mars Eiendom Norge har oppfordret medlemsforetakene sine til å implementerer […]
Read more » Salgsoppgave skal være klar på markedsføringstidspunktet

Nytt Forbrukertilsyn vil fortsatt følge opp «vesentlige opplysninger»

[…]språkbruk vil gjøre det lettere for forbrukere å orientere seg i markedet, skriver Tilsynet. NEF har allerede vært i møte med Forbrukertilsynet om dette, og vil samarbeide med EiendomNorge for å se hvordan prislistene kan gjøres bedre. Mest klager på uadressert reklame Forbrukertilsynet fikk inn 13.252 skriftlige tips og klager i 2017. Dette var ny rekord. Men bare 189 av disse var om eiendomsmeglere. Og mesteparten av disse igjen var om uadressert reklame. Les mer: Forbrukerombudet om uadressert reklame: «Nei takk»-skiltene skal […]
Read more » Nytt Forbrukertilsyn vil fortsatt følge opp «vesentlige opplysninger»

NEF i møte med Finanstilsynet

[…]eiendomsmeglere. Dagens møte var preget av den åpne og tillitsfulle dialogen Finanstilsynet og NEF har, sier NEFs administrerende direktør Carl O. […]

Ønsker tryggere bolighandel, mer tid og bedre tilstandsrapporter

[…]A. Meyer fra Huseiernes Landsforbund, Randi Flesland fra Forbrukerrådet, Carl O. Geving fra NEF, Espen Fuglesang og Are Huser fra Norges Takseringsforbund og NITO-takst. (Foto: Halvor Njerve, Forbrukerrådet.) Autoriserte takstmenn og gode tilstandrapporter Mange forbrukere opplever små og store problemer knyttet til kjøp og salg av bruktbolig. I høringssvaret går man inn for å få etablert gode tekniske tilstandsrapporter og sørge for at takstmennene skal ha utdanning og autorisasjon. Dette mener organisasjonene skal kunne være et godt virkemiddel for å dokumentere boliger bedre og avdekke feil og mangler ved boliger som selges. Dermed er det et viktig bidrag til tryggere […]
Read more » Ønsker tryggere bolighandel, mer tid og bedre tilstandsrapporter

Digital oppdatering: Nytt proptech-kart for januar 2018

[…]oppdatert norsk proptech-kart. Av: Carsten Henrik Pihl, forbrukerrådgiver og analyseansvarlig i NEF 1. Nytt Proptech-kartet for januar 2018 Vi har oppdatert proptech-kartet nå i januar 2018. Ikke bare det – vi har byttet navn på det også. Bransjen som driver med digitalisering av bolighandelen kalles «real-estate-tech» i USA, mens det kalles «proptech» (etter property-tech) i Storbrittannia. Tidligere har vi brukt det amerikanske «real-estate-tech» som navn på kartet, men i løpet av høsten 2018 festet begrepet «proptech» seg i Norge. Dermed har vi byttet navn på kartet også. 2. Mange endringer på prop-tech-kartet for januar 2018 Digitaliseringsbransjen kjennetegnes av at mange […]
Read more » Digital oppdatering: Nytt proptech-kart for januar 2018

Går sammen for å trygge bolighandelen

[…]innhold i tilstandsrapporter og overgangsordning blir drøftet videre. Les også: NEF ønsker høyere prioritering av trygg bolighandel NEF i møte med Forbrukerrådet: Felles interesse og målsetning om trygg bolighandel NEF møtte statssekretær i Justisdepartementet – god respons om trygg bolighandel Nå skal bolighandelen bli tryggere Forbrukerrådgiver for tryggere […]

Regjeringen vil jobbe for tryggere bolighandel

[…]i Tromsø i 2016 ble følgende mål satt for perioden 2016-2018: Trygg bolighandel: • NEF skal arbeide for at bolighandelen fremstår tryggere ved bruk av eiendomsmegler. • NEF skal fortsette arbeidet for økt kvalitet på teknisk tilstandsanalyse, og at dette benyttes i større grad. • NEF skal påpeke svakheter i lovregulering og organisering av bolighandelen, slik at positive endringer iverksettes. • NEF skal kontinuerlig arbeide for å sikre forbrukerne en trygg […]
Read more » Regjeringen vil jobbe for tryggere bolighandel

Nina blir fagsjef i NEF

[…]hun vil være med å bringe bransjen videre i en riktig retning, sier administrerende direktør i NEF, Carl O. Geving. Nina er opprinnelig fra Gjøvik, hun har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo og har tidligere jobbet som advokat med hovedvekt på fast eiendom i 14 år. Jobbe i NEF? Vil du jobbe sammen med Nina og Katerin på juridisk avdeling kan du søke på jobben […]

Avgjørende at transaksjonen gjennomføres på tryggest mulig måte

[…]og til balansen i boligmarkedet ved eventuell insolvens i bank, sa administrerende direktør i NEF, Carl O. Geving under høringen. NEF ga derfor sin støttet til departementets forslag om ubegrenset garanti for innskudd på klientkonto i sin helhet i en periode på 12 måneder – når innskuddet gjelder erverv eller salg private boliger eller fritidshus. Det vil si en garanti utover de 2 millioner som ellers gjelder. – En slik garanti vil etter vår vurdering gi et godt og nødvendig vern for forbrukernes innskudd under bolighandelen. Dette er viktig av hensyn til enkeltindividers livssituasjon, men vil også ha stor samfunnsmessig […]
Read more » Avgjørende at transaksjonen gjennomføres på tryggest mulig måte

Boligprisene for desember: Flere boliger solgt i desember, liten nedgang i prisene

[…]Stavanger var uendret fra starten av 2017 til slutten av 2017. Se mer under. NEF: Som forventet NEFs administerende direktør Carl O. Geving peker på at boligtallene er som ventet: -Boligprisfallet i desember er helt som forventet. Omsetningsvolumene i desember var gjennomgående høye, og reflekterer at prisene nå er korrigert betydelig ned i markeder som hadde en uforholdsmessig sterk vekst frem til april 2017. Samtidig ser vi at markeder som Fredriksstad opplever fortsatt vekst, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i NEF. Finner komfortsonen Geving peker på at når antallet solgte boliger går opp, viser det at både selgere og […]
Read more » Boligprisene for desember: Flere boliger solgt i desember, liten nedgang i prisene

Innlegg: NEF leder vei

[…]I hvilke annen bransje ville samfunnet akseptert lignende arbeidsavtaler for lærlingene. Her har NEF fått politisk gjennomslag i en sak, hvor foretakene og kanskje Eiendom Norge vil viske om at vi nærmer oss å bli en fagforening. Da har de ikke skjønt våre motiver. Vi driver ikke lønnskamp. Vi har argumentert for anstendige vilkår fordi det motsatte innebærer en åpenbar risiko. Desperate mennesker gjør oftere uheldige handlinger, så enkelt er det. Det er få saker hvor vi har fått så mange positive tilbakemeldinger, og det er veldig hyggelig. Når alt kommer til alt vil vel alle jobbe i en bransje […]

Når kjøper av bolig i et prosjekt vil selge videre

[…]for kunne avgjøre dette spørsmålet. Av: advokat Nina Fodstad Skumsrud, Juridisk avdeling i NEF (Oppdatert desember 2017. Artikkelen stod første gang på trykk i Eiendomsmegleren nr. 8/2016) Der en entreprenør og en kjøper har inngått en kontrakt om rett til fast eiendom med bolig under oppføring og kjøperen så ønsker å selge kontrakten videre, må eiendomsmegleren alltid gjøre en konkret vurdering. I hvilke tilfeller kan eiendomsmegler medvirke til at Kjøper 1 (K1) transportere den allerede inngåtte kontrakten med entreprenøren til en annen forbruker etter reglene i kjøps- og avhendingslova? Når anses K1 å være næringsdrivende, slik at videresalget i stedet […]
Read more » Når kjøper av bolig i et prosjekt vil selge videre

Nytt fra Stortinget: Overgangsmeglere kan kalle seg eiendomsmegler

[…]til høring. Det gjøres ingen endringer i regelen om hvem som kan være fagansvarlig. Les også: NEF ønsker at også overgangsmeglere skal kunne kalle seg eiendomsmeglere Godkjenning av filialetablering I dag må Finanstilsynet gi tillatelse dersom et eiendomsmeglingsforetak ønsker å etablere en filial. Etter lovendringen vil det være tilstrekkelig å sende melding om etablering av filial til Finanstilsynet senest 14 dager før etableringen. Som en følge av denne endringen endres også § 8-2, der det ikke lenger vil være snakk om tilbakekall av tillatelse til filial, men vedtak om stans av virksomheten i filialen. Det var NEF som foreslo at det […]
Read more » Nytt fra Stortinget: Overgangsmeglere kan kalle seg eiendomsmegler

Kurstimer klare på nef.no

Endelig er kurstimene klare på nef.no! Ved å gå inn på nef.no/kurstimer – vil du finne oversikt over dine kurstimer de siste to årene. Dette kan skrives ut, og du får et kursbevis å levere videre – se bildet over! Trykker du på «vis alle» under navnet ditt, vil du få se alle kurs vi har registrert på deg i vårt register! Man må selvfølgelig være innlogget for å se kursbeviset. (Et tips her: Det går fint å være innlogget over lenger tid, man trenger ikke logge ut. – Systemet kaster en automatisk ut etter 14 dager). Kurstimene finnes også […]

Boligprisene for november: Lavere priser, men flere solgte boliger enn i fjor.

[…]av prisfallet er tatt ut, og forventer en mer normal utvikling i boligåret 2018, kommenterer NEFs administrerende direktør Carl O. Geving. Flere boliger solgt enn i 2016 Statistikken viser at det ble solgt 7.171 boliger i november 2017. Dette er 1,8 prosent høyere enn i november i 2016. Samtidig er gjennomsnittstiden for salg gått opp fra november i fjor. Snitttiden for salg var på 46 dager i november 2017, dette er ti dager lenger enn november i 2016. -Forutsatt at norsk økonomi utvikler seg positivt i tråd med forventningene til sysselsetting, inntekt og rente er det all grunn til å […]
Read more » Boligprisene for november: Lavere priser, men flere solgte boliger enn i fjor.

Innhenting av grunnboksutskrifter for fradelt eiendom før og etter 18. april 2017

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har mottatt flere henvendelser fra medlemmer som hevder at grunnboksutskriften for fradelte eiendommer har blitt langt mer omfattende etter overgangen til elektronisk tinglysing. Det hevdes at det tidligere kun var heftelser som var rubrisert som pengeheftelser som ble ført inn på den nye parsellens grunnboksblad, mens utskriften nå medtar alle heftelser fra eiendommen den er utskilt fra, og det kan i noen tilfeller resultere i utskrifter på alt fra 20 til 100 sider. NEF har nylig vært i brukermøte hos Kartverket og stilte spørsmål om hvordan dette er. Hvordan utskriftene er utformet og hvilke registreringer de inneholder […]
Read more » Innhenting av grunnboksutskrifter for fradelt eiendom før og etter 18. april 2017

Boplikt

[…]størrelse. Les mer: Mer om boplikt kan du lese i en fagartikkel fra Landbruksdirektoratet på […]

Følger lamper med boligen på overtakelsen?

[…]beskjed og selgeren kan ta den med seg. Finn eiendomsmelger nær deg! Se vår store oversikt over NEF-meglere her! Tips til kjøpere: Hvis det er lamper man gjerne vil ha med boligkjøpet, kan man forsøke å legge inn dette som forbehold i budet. (Men det er ikke alltid selgerne vil godta dette forbeholdet. Da får man avgjøre hva som er viktigst, lampen eller boligen.) Og husk: Lyspærene skal følge med! Noen spør om dette også, men husk at lyspærene skal følge med de lampene som boligen overleveres […]

Nye retningslinjer for «off market» salg av eiendom

[…](NEF) har derfor utarbeidet nye retningslinjer som vil gjelde for alle eiendomsmeglere MNEF (medlem i NEF). Retningslinjene klargjør grensene for denne type transaksjoner, eiendomsmeglerens rolle og ansvar som rådgiver og risikoen for selger ved å avstå fra åpen markedsføring. – Den klare hovedregelen er at eiendomssalg gjennom eiendomsmegler skjer ved åpen markedsføring. Med de nye retningslinjene vil NEF begrense bruken av salg «off market» til et absolutt minimum, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Retningslinjene klargjør grensene for salg «off market», og tydeliggjør eiendomsmeglers rolle og ansvar som rådgiver og selgers risiko ved salg «off market». […]
Read more » Nye retningslinjer for «off market» salg av eiendom

Borettslag, forkjøpsrett og lang overtakelsestid

[…]kjøper har avtalt. Av: Katerin Lind-Klev, juridisk rådgiver / Advokat MNA, Juridisk avdeling NEF Regelen om at kjøperen på forkjøpsrett trer inn i avtalen står i borettslagsloven § 4-17 første ledd. Men, hva da når det er avtalt en unormalt lang overtakelsestid? Vi kan tenke oss følgende eksempel: Selger og kjøper har avtalt overtakelse om 12 måneder. Selger ønsket slik lang overtakelse fordi han hadde kjøpt seg en prosjektert bolig, som ikke ville være ferdigstilt før om et års tid. Kjøper benyttet dette som et «ess i ermet» i budrunden, og stakk av med seieren nettopp fordi han var villig […]
Read more » Borettslag, forkjøpsrett og lang overtakelsestid

Hvor går eiendomsmeglingslovens nedre grense?

[…]Stipendet i 2016 for å studere eiendomsmeglingslovens nedre grense. Arbeidet ble presentert på NEFs Høstkonferanse i november 2017.  Om NEF-Help stipendet og prosjektet Arbeidet med NEF-Help prosjektet har vært svært spennende og givende. Stipendet har vært en motivasjonsfaktor og mulighet for daglig jobb med tematikken. Temaet eiendomsmeglingslovens virkeområde er svært omfattende i sin videste form. Jeg er langt fra ferdig med forskningsarbeidet, og regner med å bruke all Forskning og utviklings-tid i lang tid fremover. Arbeidet innebærer bl.a. kartlegging og sammenstilling av rettskilder knyttet til mellommannsbegrepet, og trekke opp grensen mot partsrepresentasjon. Det reiser tilsvarende spørsmål i forhold til oppgjørsoppdrag […]
Read more » Hvor går eiendomsmeglingslovens nedre grense?

Boligsalg i fremtiden: Vil boligene finne deg, eller må du fortsatt søke etter dem?

[…]NEFs analyseansvarlig gir en oppdatering. Av: Carsten Henrik Pihl, analyseansvarlig i NEF Annonseringer av bolig endrer seg fort. For noen år siden ble boliger bare annonsert i papiraviser. Nå er det annonser på Facebook, Instagram og Snapchat. En utvikling som neppe stopper. Hør aktørene! Torsdag 16. november arrangerer NEF sin Høstkonferanse, og tar da opp «Hvordan selges boliger i fremtiden». Facebook, Google, Schibsted og BI møtes for å gi sitt synspunkt. Det hele ledes av Hans-Petter Nygaard-Hansen. Les mer her Den tradisjonelle måten å markedføre boliger på har vært gjennom søk. Altså at boligen annonseres i en dertil egnet portal […]
Read more » Boligsalg i fremtiden: Vil boligene finne deg, eller må du fortsatt søke etter dem?

Slik kan du gjøre om loft og kjeller til boligareal

[…]I de tilfeller hvor det er i tråd med de materielle kravene, så gir vi tillatelse, sier han til NEF.no. Men det gis ikke tillatelser automatisk forteller Larsen. For Plan og bygningsetaten kan finne forhold som gjør at man ikke gir godkjenning uten videre: – Dette er for eksempel i saker hvor det er søkt om bruksendring uten ansvarlige foretak for endring fra tilleggsdel til hoveddel, men hvor søknaden i realiteten er opprettelse av ny boenhet. Loven krever da at søknaden sendes inn av kvalifiserte foretak, og da må også selve prosjekteringen og arbeidet overlates til slikt ansvarlig foretak. Les også: Dette […]
Read more » Slik kan du gjøre om loft og kjeller til boligareal

Opplæring og rammevilkår i fullmektigtiden

[…]levere, sa Geving til NRK. Se innslaget her. Les også: Ekstreme arbeidsforhold for unge Fokus fra NEF NEF har satt lys på eiendomsmeglerfullmektigenes situasjon over tid. Vi har blant annet satt lys på utfordring med at det i perioder har blitt utdannet flere eiendomsmeglere enn det er marked for. Dialogen med utdanningsinstitusjonene er god, og i dag er inntaket til utdanningen halvert og godt tilpasset etterspørselen. Les: Færre eiendomsmeglerstudenter En undersøkelse NEF gjorde blant våre medlemmer viste blant annet at 40 prosent opplevde at de ikke kunne leve av lønnen de hadde som eiendomsmeglerfullmektig. Med utgangspunkt i undersøkelsen skrev NEF 8. […]

NEF lanserer nye forbrukernettsider – sjekk dine opplysninger

[…]kontoret vises. Rekkefølgen er random, og vil endres for hver gang man er inne på siden. Bare NEF-medlemmer Oversikten på NEFs forbrukersider er naturlig nok bare for NEF-medlemmer. Ønsker man å komme med på oversikten kan man gjøre det ved å melde seg inn i NEF. Ønsker du ikke å stå i oversikten? Noen ønsker kanskje ikke å stå i oversikten, for eksempel fordi man arbeider på oppgjør, annen backoffice, arbeider med eiendomsutvikling eller lignende. Da kan man logge seg inn på «Min side» og på profilsiden huke bort at man skal vises i Eiendomsmegleroversikten. Spørsmål og forslag? Forbrukersidene Bolig360 […]
Read more » NEF lanserer nye forbrukernettsider – sjekk dine opplysninger

Boligprisene i oktober: Flere boliger solgt i oktober i år enn i oktober i fjor

[…]etter en priskorreksjon som har vært sterkere enn de fundamentale faktorene tilsier, kommenterer NEFs Carl O. Geving. Volumene indikerer velfungerende marked – Det er fortsatt regionale forskjeller, men omsetningsvolumene er god og indikerer et velfungerende marked. Oslo har falt mye på grunn av ga et markant skift fra positive til negative forventninger. Det er grunn til å tro psykologien i dette markedet vil endres fra negativ til gravis mer positiv, sier Geving. Carl O. Geving peker også på trenden som ble presentert i Førstegangskjøpertallene fra NEF og Ambita tidligere i uken. De viser at for første halvår 2017 går antall […]
Read more » Boligprisene i oktober: Flere boliger solgt i oktober i år enn i oktober i fjor

Færre førstegangskjøpere i Oslo og Bergen første halvår i 2017

[…]av mer enn 25 % av en fast eiendom og hvilken alder personen hadde ved dette tidspunktet. LES MER: NEF og Ambitas førstegangskjøperundersøkelse for perioden 2010-2016 fra august i år finnes her. Førstegangskjøpere første halvår […]
Read more » Færre førstegangskjøpere i Oslo og Bergen første halvår i 2017

Innlegg: Eiendomsmeglerens integritet

[…]kortsiktig risiko for å skape langsiktig lønnsomhet for en hel bransje. Dette er fundamentet for NEFs arbeid. Derfor fikk NEF i 2007 gjennomslag for strenge utdanningskrav og krav til ansvarlig megler i hver transaksjon. Med den nye loven ble bransjen kvitt useriøse aktører som lenge hadde kastet skygger over det store flertallet som alltid har jobbet seriøst og samvittighetsfullt. Kvaliteten har blitt bedre og omdømme er styrket. Derfor kan vi i dag hevde at norske eiendomsmeglere er blant de best kvalifiserte i verden. Samarbeid I denne utgaven av Eiendomsmegleren kan du lese om de siste endringene i utdanningen for eiendomsmeglere. […]

Endringer på studiet gjør studentene bedre forberedt

[…]gjøre studentene bedre forberedt til hverdagen som venter dem når de kommer ut fra studiet.  NEF jobber kontinuerlig for best mulig studiekvalitet ved de ulike studiestedene som tilbyr eiendomsmeglerutdanning. På landsmøtet i Tromsø 2016 ble det besluttet å jobbe for at innføres et tilbud om praksisperiode i studiet, slik at de nyutdannede får bedre forståelse for hva som venter dem i megleryrket. Les også: NEF vil innføre praksis i eiendomsmeglerstudiet Etter et godt samarbeid mellom BI og Norges Eiendomsmeglerforbund er det besluttet å innføre en ordning med Internship på BI i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. De faktiske endringene som nå […]
Read more » Endringer på studiet gjør studentene bedre forberedt

Økning i sekundærboliger fra januar til august 2017

[…]av sekundærboligstatistikken fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita ble presentert på NEFs Boligmarkedet-konferanse i Oslo torsdag 26. oktober. Flere sekundærboliger Til tross for at det har vært forholdsvis stille om sekundærboligkjøp i 2017 viser statistikken en jevn økning av antall sekundærboliger også inn i 2017. Totalt er det pr 1. august 2017 52.357 sekundærboliger i Oslo, viser tallene fra NEF og Ambita. Dette er 576 flere enn ved inngangen til året. I samme periode økte Oslo boligmasse med 1003 boliger viser tallene. Se tabell under. Dermed utgjør sekundærboliger 15,75 prosent av Oslos boligmasse ved utgangen av juli. Dette er en liten oppgang fra […]
Read more » Økning i sekundærboliger fra januar til august 2017

Hvor er boligmarkedet på vei?

[…]sier Carl O. Geving, adm. dir. i Norges Eiendomsmeglerforbund. Her er presentasjonene fra NEFs konferanse «Boligmarkedet» 26. oktober 2017 Andreas Benedictow, Samfunnsøkonomisk analyse Morten A. Meyer, Huseiernes Landsforbund Claudia Wörmann, SBAB Mathilde Fasting, Civita Carsten Pihl, NEF Nerja Macic, […]

Kommentar: Kontroll over eiendomsmeglerbransjen

[…]kundene å velge basert på pris, eiendomsmeglerens anbefaling, boligtype og forskjellig dekning. NEF lager gjerne en slik tjeneste dersom foretakene ønsker det. Vi tar uansett saken videre med relevante myndigheter. Omdømmekostnad Dersom vi ikke selv gjør noe, tror jeg det vil bli økende negativt fokus på de tette båndene mellom eiendomsmeglere og underleverandører. Dette har en potensiell omdømmekostnad. Vår lojalitet bør ligge hos kundene våre, ikke hos underleverandørene. Dagen vår bør begynne og slutte med spørsmålet; hva er best for […]
Read more » Kommentar: Kontroll over eiendomsmeglerbransjen

Tinglysingen blir enklere

[…]raskere tinglysing for de involverte parter. Bransjeorganisasjonen Norges Eiendomsmelgerforbund (NEF) er glade for utviklingen: – E-tinglysing gjør tinglysingsprosessen enklere, raskere og tryggere. De nye løsningene eliminerer risikoen for at dokumenter blir borte i posten, og selger vil få raskere oppgjør etter handelen,» forklarer Carl O. Geving administrerende direktør i NEF. Nytt tinglysingssystem i 2017 gir resultater Tidligere i år fikk Norge et nytt tinglysingssystem som åpner opp for nye samhandlingsmuligheter mellom aktørene involvert i tinglysing. Det nye systemet krever at bransjeaktørene samarbeider om prosessflyten inn mot det nye systemet. – Vi har samarbeidet tett med banker og meglerhus på den […]

Kommentarer til statsbudsjettet 2018

[…]stigende gjeldsbelastning i husholdningene ført til at den finansielle sårbarheten er høy. NEF deler regjeringens vurdering, og mener at det er viktig å fastholde de regulatoriske virkemidlene overfor bankene inntil gjeldsveksten i husholdningen har falt til et bærekraftig nivå, sier Geving. Regjeringen foreslår at maksimal eiendomsskatt i innføringsåret skal være på 1 promille (mot tidligere 2 promille), og at kommuner som innfører eiendomsskatt bare skal kunne øke den med 1 promille i året av gangen. – Norges Eiendomsmeglerforbund stiller seg positive til regjeringens forslag om å begrense kommunenes mulighet til å øke eiendomsskatten. Regjeringen holder i budsjettforslaget fast ved kursen […]

Videresalg av kontraktsposisjoner og skatt

[…]hvor utleie av 5 eller flere boenheter anses som næringsinntekt, avslutter han.   NEF har inngått et samarbeid med Skattebetalerforeningens advokatkontor, SBF Skatteadvokater, Samarbeidsavtalen gir NEFS medlemmer tilgang til skatterådgivning fra Skattebetalerforeningens advokatkontor, SBF Skatteadvokater AS til fordelaktige priser. Samarbeidsavtalen gir også NEFS medlemmer rabatt på kurs i regi av Skattebetalerforeningen. Se www.skatt.no og […]

Ny risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering i Norge

[…]gjennomgås trusler, risiko og sårbarhet for ulike aktører, deriblant eiendomsmeglingsforetak. NEF anser antihvitvaskingsarbeid som en sentral oppgave for alle eiendomsmeglingsforetak. Bransjen har et stort ansvar for å bekjempe at hvitvasking skjer gjennom omsetning av fast eiendom. Det er derfor svært viktig at bransjen er bevisste på sårbarheten og risikoen for hvitvasking gjennom eiendomsmeglingsforetak. NEF har gjennom kurs og fagartikler forsøkt å bidra til økt kunnskap om regelverk, risiko og meglers plikter for å hindre hvitvasking og terrorfinansiering. Dette arbeidet vil vi fortsette med også i tiden som kommer. Hvitvasking og eiendomsmegling I rapporten fremgår det innledningsvis at omsetning av eiendom […]
Read more » Ny risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering i Norge

Oppmann Geving – les portrettintervju fra Finansavisen

[…]med mange nysgjerrige mennesker som bare kommer for å se, sier Geving. Han understreker at NEF har høye forventninger til eiendomsmeglernes yrkesetikk. – Det er ulovlig og forkastelig å tjene andre herrer enn oppdragsgiver. Det er et åpenbart tillitsbrudd. NEF forventer at medlemmene er der for kundene sine. NRKs Brennpunkt har en dokumentar på trappene der de blant annet ser på flere boligsalg som har skjedd uten annonsering i markedet. Flere av salgene er gjort av Nordvik & Partners, som har hyret inn advokater og medierådgivere for å forsvare seg. Redaktør i Brennpunkt, Odd Isungset, sa til Finansavisen at «vi […]
Read more » Oppmann Geving – les portrettintervju fra Finansavisen

Boligprisene i september: Liten nedgang over hele landet

Boligprisene er nå 1,5 prosent høyere enn for et år siden. Det ble solgt 8.681 boliger i september. Det er 7,7 prosent færre enn i september i fjor. Dette viser boligprisstatistikken fra EiendomNorge, Eiendomsverdi og Finn.no som ble presentert onsdag.  Boligprisene sank  på landsbasis med 1,6 prosent i september, etter en liten oppgang i august. Oslo hadde en liten nedgang på 0,1 %, mens Bergen denne måneden hadde en nedgang på 1,6 prosent. Les også: Nytt rundskriv om samlokalisering av bank og eiendomsmegling Ikke unormalt Prisfallet var ikke uventet, kommenterer administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglingsforbund: -At boligprisene faller noe […]
Read more » Boligprisene i september: Liten nedgang over hele landet

Nytt rundskriv fra Finanstilsynet om samlokalisering av bank og eiendomsmegling

[…]åpent landskap mellom bank og eiendomsmegling ikke er akseptabelt. NEF tilfreds med tydelighet -NEF er tilfreds med at Finanstilsynet er så tydelige på hvor grensen for samlokalisering og samdrift mellom bank og eiendomsmeglingsforetak skal gå. NEF har i dialog med Finanstilsynet belyst hvordan fysisk samlokalisering utfordrer taushetsplikten og kan ramme forbrukernes personlige og økonomiske interesse, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. -Det er viktig at det nå tas tak i dette problemet for å sikre eiendomsmeglerens uavhengighet, og for at eiendomsmeglerne skal kunne ivareta forbrukernes interesser på best mulig måte, påpeker NEFs styreleder Kurt F. Buck. Vanntette skott […]
Read more » Nytt rundskriv fra Finanstilsynet om samlokalisering av bank og eiendomsmegling

Kommentar: Månedens boligprisstatistikk

[…]faktisk gjør det lettere for unge å komme inn på markedet ved at boligene er blitt billigere. NEF støtter den linjen finansministeren har valgt. Vi tåler godt en avdempet boligprisvekst, dersom det gir økt robusthet og langsiktig forutsigbarhet i markedet. Boligtallene bør av respekt for folk flest behandles med nøkternhet Det er tross alt folks hjem vi snakker […]

Ny eierseksjonslov i kraft fra nyttår

[…]av de berørte seksjonseierne, jf. § 50 andre ledd. Sameiermøtet skifter navn til årsmøtet   NEF har drevet påvirkning NEF har engasjert seg mye i arbeidet med den nye loven. Mer om det kan du les her: Stemte ned forslag om å endre ervervsbegrensingen  NEF med høringsinnlegg om eierseksjonsloven Endringer i eierseksjonsloven til glede for forbrukere og eiendomsmeglingsbransjen Se hele lovvedtaket […]

Ny oppdragsavtale i næringsmegling – salg

Forum for Næringsmeglere (FFN) og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har i samarbeid med advokatfirmaet Grette utarbeidet en ny oppdragsavtale for salg av næringseiendom. Oppdragsavtalen kan benyttes for oppdrag som defineres som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingsloven § 1-4 tredje ledd (eiendom som ikke helt eller delvis er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål), og hvor salgsobjektet er aksjer i eierselskap. Fotnotene i oppdragsavtalen gir veiledning for utfylling av oppdragsavtalen herunder for det tilfelle at salgsobjektet er eiendom, eller hvor det ved inngåelse av oppdragsavtalen er uavklart hvorvidt salgsobjektet er aksjer eller eiendom. Med utgangspunkt i denne standarden vil det også bli utarbeidet en […]

Sletting av utleggspant

Hva gjør selger når utleggspanthaveren som nekter å slette pantet sitt? NEF juridisk får noen ganger spørsmål fra eiendomsmeglere som – på vegne av selger – er svært fortvilet over «den ene» utleggspanthaveren som nekter å slette pantet sitt, selv om det ikke finnes mulighet til å bruke av salgssummen til å dekke denne panthaverens krav. Situasjonen er ikke sjelden den at en bolig legges ut for frivillig salg, det er en «normal» heftelsessituasjon med for eksempel en bank med 1. prioritets pant og deretter noen mindre frivillige pant, før man har en gitt antall større eller mindre utleggspant. Hva gjør […]

Hvordan selge bolig til en utenlandsk statsborger som ikke har D-nummer?

NEFs juridiske avdeling har i den senere tid fått en del henvendelser hvor budgivers eller kjøpers manglende D-nummer har vært et tema. Av: advokat MNA Nina Fodstad Skumsrud, juridisk avdeling i NEF Spørsmålene varierer, men hovedutfordringen synes å være at det kan ta relativt lang tid for en kjøper å få D-nummer. Konsekvensen er at det også går lengre tid enn vanlig før eiendomsmegler kan få overskjøtet eiendommen, foreta oppgjør og få avsluttet oppdraget. Hva er D-nummer og hvem kan få det? D-nummer er et identifikasjonsnummer som kan tildeles utenlandske personer som ikke har norsk fødselsnummer, men har behov for […]
Read more » Hvordan selge bolig til en utenlandsk statsborger som ikke har D-nummer?

Boligprisene for august: Oppgang i boligprisene, men svakere enn vanlig

[…]august siden 2008. Prisstigningen de siste ti årene har vært på 1,99 prosent viser beregninger NEF har gjort. Les også: Ny statistikk: Snittalder på førstegangskjøpere er 28,0 år Psykologisk påvirkning NEFs administrerende direktør Carl O. Geving mener at mange boligkjøpere nå har latt seg påvirke av synsere i media: -Prisutviklingen i boligmarkedet i august måned er langt mer negativ enn de økonomiske realitetene tilsier. Mye av dette skyldes trolig sprikende påstander fra ulike aktører gjennom hele sommeren om hvor mye markedet skal justeres ned etter prisveksten vi så i fjor, kommenterer Carl O. Geving. -Vi tror også at den negative utviklingen […]
Read more » Boligprisene for august: Oppgang i boligprisene, men svakere enn vanlig

NEF på rundebordskonferanse om bolighandel og forbrukere

[…]grad sammenfallende interesser med forbrukerne, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i NEF.  Carl O. Geving peker på at det er viktig at eiendomsmeglernes erfaringer blir hørt i arbeidet: -NEF har lenge jobbet for å få trygg bolighandelen høyere på den politiske agendaen, og håper at vi snart vil se resultater av arbeidet. NEF mener at eiendomsmeglernes erfaringer fra bolighandelen må veie tungt i regjeringens arbeid.».     Se også Carl O. Gevings oppsummering […]
Read more » NEF på rundebordskonferanse om bolighandel og forbrukere

Husk rentesatsen på fellesgjelden!

[…]oppgis i markedsføringen av en bolig, så skal rentesatsen også være med. Det minner NEFs juridiske avdeling om! Av: Margrethe Røse Solli, fagsjef Norges Eiendomsmeglerforbund Mandag publiserte E24 en artikkel om et borettslag som har bundet renten på fellesgjelden. Artikkelen viser til en sak i Dine Penger som omhandler borettslag som har bundet renten, mens artikkelen i E24 fokuserer bare på renter på fellesgjeld når leiligheter i borettslag og sameier markedsføres. Les mer her: Holdt tilbake renteopplysninger I den anledning er det greit å minne om regelverket: Det følger av eiendomsmeglingsloven § 6-7 tredje ledd nr. 1 at lånevilkårene for nedbetaling av […]

Digital oppdatering for august: Kan maskinene snart skrive salgsoppgaven?

[…]informasjon fra Finn.no, verdsettelestjenensten MinBolig.no (som forresten er nede for tiden), låneformidlingstjenesten Penger.no og drysset på litt ekstra statistikk og råd. Denne tjenesten fortsetter trenden med at portalene ønsker å binde brukerne mer til seg, samtidig som man kan tjene ekstra på for eksempel låneformidling. Samtidig vil tjenesten være nyttig for Realtor.com, som får nærmest fullt innsyn i boligeieres økonomi. Dermed kan de vise mer relevante boligannonser til disse eierne. Realtor.com er eiet av Murdoch-konsernet, og tjenesten drives på lisens fra eiendomsmeglerorganisasjonen NAR. Les mer i pressemeldingen  4. Realestatetech-kartet oppdatert Vi har oppdatert realestatetechkartet med en ny august-utgave. Noen endringer har […]
Read more » Digital oppdatering for august: Kan maskinene snart skrive salgsoppgaven?

Bekymret for de unge, men ikke enige om virkemidlene

[…]blant annet fordi det er viktig å motivere til sparing. Færre førstegangskjøpere er dramatisk NEFs Carl O. Geving viste til den nye Førstegangskjøperundersøkelsen som NEF har gjort sammen med Ambita, og viste til at selv om førstegangskjøperne blir litt yngre, så blir de færre: -Dette er dramatisk, for det kan være med å øke ulikhetene mellom de som er på innsiden av boligmarkedet og de som er på yttersiden av boligmarkedet, sa han. Les også: Ny statistikk: Snittalder på førstegangskjøpere er 28,0 år Geving påpekte også at det neppe er bare én løsning for å hjelpe de unge. Han trakk frem at […]
Read more » Bekymret for de unge, men ikke enige om virkemidlene

Her kan du følge debatten «Derfor diskriminerer boligmarkedet ungdommen!» fra Arendalsuka

[…]debatten på streaming fra klokken 10.00 her:       Oppladning Temaet for debatten er viktig. NEFs styreleder Kurt F. Buck kom derfor torsdag med en kommentar som presenterer en mulig løsning for de unge: Fastrentelån som gir mulighet for å kunne ha lavere egenkapitalkrav enn for vanlige lån. Les mer: Kurt F. Buck: Fastrente kan hjelpe de unge inn i boligmarkedet NEF og Ambita har også satt søkelyset på de unge med sin nye analyse om Førstegangskjøpere. Rapporten ble lansert fredag morgen og ble også omtalt av VG og E24 torsdag ettermiddag som tok opp problemstillingen med at det var […]
Read more » Her kan du følge debatten «Derfor diskriminerer boligmarkedet ungdommen!» fra Arendalsuka

Ny statistikk fra NEF og Ambita: Snittalder på førstegangskjøpere er 28,0 år

[…]er et landsomfattende profesjonsforbund som organiserer rundt 2800 eiendomsmeglere. NEF arbeider kontinuerlig for en eiendomsmeglerbransje som har høy faglig standard og har god yrkesetikk. NEF ønsker forutsigbare og gode rammevilkår for eiendomsmeglere, trygg bolighandel for alle parter og stabil boligpolitikk. Mer informasjon på www.nef.no Om Ambita: Ambita er et norsk teknologiselskap spesialisert på eiendomsinformasjon. Selskapet utvikler markedsledende løsninger og informasjonstjenester basert på eiendomsdata. Ambita står blant annet bak Norges største handelsportal for eiendomsinformasjon, Infoland, og løsninger for elektronisk tinglysing. Ambita står også bak Boligmappa.no og i startup-selskapet Alva Technologies. Mer informasjon på […]
Read more » Ny statistikk fra NEF og Ambita: Snittalder på førstegangskjøpere er 28,0 år

Ny statistikk: Snittalder på førstegangskjøpere er 28,0 år

[…]Carl O. Geving presenterer fredag den nye Førstegangskjøperanalysen under Arendalsuka sammen med NEFs styreleder Kurt F. Buck. Relle fakta – Ambita sitter på et omfattende datagrunnlag og mye kompetanse om alle eiendommene i Norge og hvem som eier dem. Vi er veldig glade for å kunne anvende dette, for å bidra til at debatten som nå pågår, ikke baserer seg på synsing og spekulasjoner, men reelle fakta, sier Stig W. Seljeseth, administrerende direktør i Ambita. Last ned og les undersøkelsen: Førstegangskjøp-analyse-NEF-Ambita-aug2017 Noe yngre førstegangskjøpere For gruppen 20-39 år – som er den alderen der de aller fleste etablerer seg, var snittalderen […]
Read more » Ny statistikk: Snittalder på førstegangskjøpere er 28,0 år

Kurt F. Buck: Fastrente kan hjelpe de unge inn i boligmarkedet

[…]man leser de politiske partienes program før valget. Fakta viser noe annet. En undersøkelse NEF har gjort i samarbeid med Ambita viser at alderen på førstegangsetablererne har holdt seg stabil de ti siste årene. Det er et mindretall av de unge som sliter med å komme inn i boligmarkedet, blant dem er grupper som ikke har økonomisk støtte fra foreldre. Ønsker ansvarlig boligpolitikk Ettersom vi eiendomsmeglere lever av bolighandel, kan man kanskje mistenke at vi ønsker at alle kommer inn i boligmarkedet så snart som mulig. Det gjør vi ikke. Vi ønsker en ansvarlig boligpolitikk som gir et langsiktig stabilt boligmarked. […]
Read more » Kurt F. Buck: Fastrente kan hjelpe de unge inn i boligmarkedet

Førstegangskjøpere i 2016: Så gamle er de – kommune for kommune

[…]og Ambita, og lenke tilbake til undersøkelsen. Spørsmål om tallene rettes til NEFs analyseansvarlig Carsten Pihl Østfold 28,1 AREMARK 24,4 RAKKESTAD 26,5 TRØGSTAD 26,8 HALDEN 27,1 HOBØL 27,5 HVALER 27,5 FREDRIKSTAD 27,9 MARKER 27,9 RYGGE 28,0 EIDSBERG 28,1 SARPSBORG 28,2 RÅDE 28,3 VÅLER 28,4 SPYDEBERG 28,6 ASKIM 29,0 MOSS 29,5 SKIPTVET 29,6 RØMSKOG 39,0   Akershus 29,6 AURSKOG-HØLAND 28,1 NANNESTAD 28,6 ULLENSAKER 28,7 VESTBY 28,9 EIDSVOLL 28,9 LØRENSKOG 28,9 GJERDRUM 28,9 SKEDSMO 29,0 NES 29,0 ÅS 29,2 ENEBAKK 29,3 OPPEGÅRD 29,6 SØRUM 29,6 SKI 29,8 RÆLINGEN 29,9 FET 30,1 FROGN 30,1 BÆRUM 30,2 ASKER 30,8 NITTEDAL 31,0 HURDAL 31,5 NESODDEN […]
Read more » Førstegangskjøpere i 2016: Så gamle er de – kommune for kommune

Arendalsuka: Derfor diskriminerer boligmarkedet ungdommen!

Fredag 18. august arrangerer Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) og Arendalsuka boligdebatt. Boligmarkedet angår de aller fleste av oss, og det er derfor en stor glede at temaet «bolig» for første gang er satt opp på hovedprogrammet under Arendalsuka. Hovedtema for debatten er de unges situasjon i boligmarkedet. Hvordan kan man sikre at så mange som mulig får muligheten til å komme inn i boligmarkedet og ta del av suksessen som har vært med den norske boligmodellen hvor eierlinjen står sentralt? Den globale urbaniseringstrenden viser at flere og flere vil bo sentralt. Tilbudssiden klarer ikke å dekke etterspørselen […]
Read more » Arendalsuka: Derfor diskriminerer boligmarkedet ungdommen!

Hva driver boligmarkedet?

[…]at man kunne se en klar trend med avmatning i boligprisene på tvers av samtlige fylker. NEF hadde klare indikasjoner på det motsatte, og advarte mot at ubalanser mellom tilbud og etterspørsel kunne drive frem pris- og gjeldspiraler i pressområdene. Bakteppet var en bekymringsfull kombinasjon av lav boligproduksjon i forhold til befolkningsvekst, god sysselsetting, gode inntekter og lav rente, skriver Geving. – Motivasjonen for å lage undersøkelsen var å øke kunnskapen om hva som driver prisene i boligmarkedet. Målet er ikke å få rett, eller å understøtte særinteresser. Målet er å utvikle et bedre beslutningsgrunnlag for politiske og kommersielle aktører, […]

Nyboligsalget ned første halvår 2017 – igangsettinger opp

[…]vi ser Norge under ett, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. NEF: Ikke overraskende Carl O. Geving, administerende direktør i NEF er ikke overrasket over tallene som ble presentert: -I lys av rekordhøye salgstall i 2016 er det ikke overraskende at salget av prosjektleiligheter faller i 2017. Markedet i 2017 har så langt vært preget av en større usikkerhet som påvirker etterspørselen i pressområdene. Les også: Ny statistikk: 651 flere sekundærboliger i Oslo 2016 Lavere salg Hittil i år ligger salget totalt 13 prosent under fjoråret. Det er salget av leiligheter som trekker ned. Det er solgt 25 prosent […]
Read more » Nyboligsalget ned første halvår 2017 – igangsettinger opp

Liten økning av sekundærboliger i Oslo i 2016

[…]sekundærboliger Det er leiligheter som er mest populært som sekundærboliger. Statistikken fra NEF og Ambita viser at det ble 868 flere leiligheter i Oslo ble sekundærboliger i 2016. Samtidig ble 218 færre eneboliger og tomannsboliger sekundærboliger.   Her kan du se utviklingen i sekundærboliger i perioden 2013 – februar 2017: Sekundærboliger juni 2017 Create your own infographics Last ned hele analysen: Sekundærboliganalyse-juni2017 (PDF fra NEF.no)   [mc4wp_form […]
Read more » Liten økning av sekundærboliger i Oslo i 2016

Boligprisene i juli – normal nedgang

[…]forholdene i markedet tilsier at priskorreksjonen er midlertidig, kommenterer Carl O. Geving i NEF. I årets første syv måneder er det solgt 50.313 boliger. Det er 0,3 prosent færre enn tilsvarende periode i 2016.   Utlånspraksisen har blitt bare litt strengere  – robust marked Torsdag formiddag kom også utlånsundersøkelsen Norges Bank. Den viser at flere får boliglån og at utlånspraksisen bare har blitt litt strammere som følge av innstrammingene i utlånsforskriften. Undersøkelsen dekker 2. kvartal til og med juni, men det er ikke forventet endringer på dette punktet i 3. kvartal. Carl O. Geving i NEF peker på at dette […]

Nye meglerstandarder for forwardtransaksjoner

[…]aksjene når bygget er ferdigstilt og leietakeren har flyttet inn. BA-HR har bistått FFN og NEF med utarbeidelsen av de nye standardene. Både de nye og oppdaterte forwardmalene ertilgjengelig på nettsidene til FFN og NEF […]
Read more » Nye meglerstandarder for forwardtransaksjoner

Nye kontraktsmaler for bolig under oppføring

[…]for salg av selveiet bolig under oppføring (K1 og K2) er nå oppdatert og tilgjengelig i NEFs dokumentarkiv kapittel 7 på www.nef.no. De som ønsker det kan motta en versjon av K1 og K2 med «spor endring» funksjon, slik at alle endringer lettere kan gjenfinnes og innarbeides i foretakenes systemmaler.   Ønsker du en slik versjon, send en e-post til […]
Read more » Nye kontraktsmaler for bolig under oppføring

Ny statistikk: 651 flere sekundærboliger i Oslo 2016

NEF og Ambita lanserer sekundærboligstatistikken. Det ble 651 flere sekundærboliger i Oslo i 2016 enn det var i 2015. Dette viser tall fra Sekundærboligstatistikken som nå lanseres av Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita. Det var totalt 51 817 sekundærboliger i Oslo i 2016, viser statistikken. Dette utgjør for 2016 15,63 prosent av Oslos totale boligmasse på 331.492 boliger. En andel som har vært forholdsvis stabil i flere år. Ny statistikk – Med denne statistikken etablerer vi ny kunnskap om boligmarkedet og dermed et bedre beslutningsgrunnlag for politiske og kommersielle aktører, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. Statistikken henter tall […]
Read more » Ny statistikk: 651 flere sekundærboliger i Oslo 2016

Bruk av fullmakter ved privat skifte av dødsbo – kan eiendomsmegler forholde seg til den standardfullmakt som er lagt ut på domstol.no?

[…]å gi en medarving eller for eksempel en advokat fullmakt til å gjennomføre arveoppgjøret. NEF juridisk har fått enkelte spørsmål om denne fullmakten er god nok for en eiendomsmegler å forholde seg til. Ett spørsmål vi ofte har fått er: «Kan jeg utbetale oppgjøret til den arvingen som har fått fullmakt fra de andre, eller må jeg ha en særlig oppgjørsfullmakt»? I standardfullmakten fra Statlig blankettarkiv heter det at fullmaktsgiver gir fullmektigen «… fullmakt til å ordne alt i forbindelse med bobehandlingen og booppgjøret ….» Videre er det gjort oppmerksom på at dersom fullmakten skal gjelde rett til å disponere […]
Read more » Bruk av fullmakter ved privat skifte av dødsbo – kan eiendomsmegler forholde seg til den standardfullmakt som er lagt ut på domstol.no?

Regjeringen foreslår at overgangsmeglere skal kunne kalle seg «eiendomsmegler»

[…]den nødvendige tillatelsen til å drive eiendomsmegling.» Delvis støtte til NEFs høringssvar NEF foreslo i vårt høringssvar at bruk av tittelen «eiendomsmegler» bare kunne skje når man er ansatt i foretak som driver med eiendomsmegling. Dette har regjeringen ikke valgt å følge i sitt forslag: «Departementet […] tilføyer at reglene om tittelbruk best forenkles ved at alle aktørene som innehar nødvendig tillatelse, kan benytte samme tittel.», skriver Finansdepartementet i begrunnelsen. Les mer: NEF ønsker at også overgangsmeglere skal kunne kalle seg eiendomsmeglere Andre endringer: Ingen endring av eiendomsmeglingsloven § 6-7 EiendomNorge har tidligere fremmet forslag om å endre eiendomsmeglingsloven § 6-7 annet […]
Read more » Regjeringen foreslår at overgangsmeglere skal kunne kalle seg «eiendomsmegler»

NEF ønsker høyere prioritering av trygg bolighandel

[…]sin støtte til forslaget uten innvendinger. Les hele forslaget og komiteens tilrådning her.  «NEF er  bekymret for at saken ikke gis tilstrekkelig politisk prioritet til at nødvendige beslutninger blir tatt og gjennomført.» Behov for gjennomgang av ansvarsforholdene NEF har i sine kommenterer til forslaget pekt på at det er behov for en gjennomgang av ansvarsforholdene etter avhendingsloven. Avhendingsloven er preget av generalklausuler med vage, skjønnsmessig vurderingskriterier som forbrukere har vanskelig for å forholde seg til. Grensene for reklamasjonsansvar er trukket opp i rettspraksis om er lite tilgjengelig for folk flest. Ansvarsforholdene i handelen fremstår som uklare for amatører, og selgers […]
Read more » NEF ønsker høyere prioritering av trygg bolighandel

Avklaring fra Finanstilsynet om videresalg av kontrakt og tidspunkt for innkreving av merverdien

[…]forfaller til betaling ved inngåelse av transportavtalen. Finanstilsynet enige med NEF NEF fulgte opp saken og stilte spørsmål til Finanstilsynet om hvilket tidspunkt merverdien etter Finanstilsynets oppfatning kan kreves innbetalt når handel foregår gjennom eiendomsmegler. Finanstilsynet skriver i sitt svar at tilsynet er enig i at å tilrettelegge for en avtale der merverdien kreves inn ved inngåelse av transportavtalen er i samsvar med god meglerskikk. For øvrig skriver Finanstilsynet at de i det vesentligste er enig i det som fremgikk i NEFs brev hvor vi redegjorde for bakgrunn, praksis og vårt syn på hvilken praksis som best vil samsvare med megles omsorgsplikter. […]
Read more » Avklaring fra Finanstilsynet om videresalg av kontrakt og tidspunkt for innkreving av merverdien

Bli med på årets Losbykonferanse for næringsmeglere!

[…]i overgangen august-september arrangeres av Forum for Næringsmegling i samarbeid med NEF. Dette er en viktig faglig arene og sosial møteplass for alle som er interessert i næringsmegling. Årets konferanse har et sterkt program: Utvikling av næringseiendom De viktigste endringene ved innføring av elektronisk tinglysing Dokumentasjonskrav etter hvitvaskingsregelverket Hvem kan avtalerettslig binde partene i kontrakter mellom profesjonelle parter? Rettspraksis Markedsoppdatering landet rundt Trender og tanker for fremtiden i bransjen Oppdragsavtale i næringsmegling Den kommersielle siden i oppdragsavtalen Finansiering av næringseiendom I tillegg er det selvfølgelig festmiddag på kvelden! Les mer og meld deg på! Mer om programmet og lenker til […]
Read more » Bli med på årets Losbykonferanse for næringsmeglere!

Ny eierseksjonslov med flere endringer

[…]av de berørte seksjonseierne, jf. § 50 andre ledd. • Sameiermøtet skifter navn til årsmøtet NEF har engasjert seg mye i arbeidet med den nye loven. Mer om det kan du les her: Stemte ned forslag om å endre ervervsbegrensingen  NEF med høringsinnlegg om eierseksjonsloven Endringer i eierseksjonsloven til glede for forbrukere og eiendomsmeglingsbransjen Se hele lovvedtaket […]

Advokatfirma Homble Olsby

[…]HOS HOMBLE OLSBY NEF har en løpende samarbeidsavtale med Homble Olsby advokatfirma AS som gir NEF’s medlemmer gunstige vilkår ved kjøp av juridiske tjenester fra Homble Olsby. NEF-medlemmer får: – Inntil en halv times fri juridisk konsultasjon. – Svært gunstige timepriser med opptil 20 % reduksjon av veiledende timesats. – Dedikert rådgivning fra et av Norges fremste advokatfirmaer innen arbeidsrett og pensjon. – Invitasjon gjennom NEF til frokost-/lunsjseminarer med arbeidsrettslige temaer. Om Homble Olsby Homble Olsby er et nisjefirma innen arbeidslivets juss og rangert som et av Norges beste fagmiljøer innen arbeidsrett og pensjon. Advokatene i Homble Olsby har bred […]

Boligprisene for mai: Oslo trekker boligmarkedet ned

[…]har de andre store byene oppgang. Godt nytt i lengre perspektiv Administrerende direktør i NEF, Carl O. Geving mener maiprisene peker på at markedet normaliseres: -Den justeringen vi nå ser i boligmarkedet er ventet og en god nyhet når vi ser det i et lengre perspektiv. Når prisene faller i Oslo etter en rekordlang periode med ekstrem oppgang, samtidig som de stiger i Stavanger, er dette et sunnhetstegn og uttrykk for en normalisering i markedet, sier  Carl O. Geving. Mange fridager – men høy aktivitet Mai i år var preget (som så ofte for mai) av en rekke fridager og […]
Read more » Boligprisene for mai: Oslo trekker boligmarkedet ned

Kursdokumentasjon NEF 6-timer Bergen 8. juni

Kursdokumentasjon til NEF 6-timer i Bergen 8. juni 2017 Last ned dokumentene under til egen PC eller Ipad. PS: Hvis du ønsker å skrive ut, så sjekk utskriftsformatet. Det er en del sider, så det kan være greit å skrive ut flere ark på en side og/eller tosidig! Last ned: NEF 6 timer […]

Stemte ned forslag om å endre ervervsbegrensingen

[…]beholde «stråmannselskap»-smutthull     Les hele innstillingen fra komiteen her. Les også: NEF med høringsinnlegg om eierseksjonsloven Les også: Endringer i eierseksjonsloven til glede for forbrukere og eiendomsmeglingsbransjen Trenger du juridisk hjelp i din virksomhet?  Ta kontakt med NEFs juridiske avdeling! Les mer […]
Read more » Stemte ned forslag om å endre ervervsbegrensingen

Kjøpekontrakt om rett til andel i borettslag under oppføring – Ny kontraktsmal fra NEF

[…]BRL-malen også gjøres noen mindre språklige presiseringer. De oppdaterte malene vil legges ut i NEFs dokumentarkiv kapittel 7 på www.nef.no. De som ønsker det kan motta en versjon av K1 og K2 med «spor endring» funksjon slik at alle endringer lettere kan gjenfinnes og innarbeides i foretakenes systemmaler. Ønsker du en slik versjon, send en e-post til firmapost@nef.no   Trenger du juridisk hjelp i din virksomhet?  Ta kontakt med NEFs juridiske avdeling! Les mer […]
Read more » Kjøpekontrakt om rett til andel i borettslag under oppføring – Ny kontraktsmal fra NEF

NEF på høring om Finansmarkedsmeldingen

[…]etterspørselen er imidlertid i sin natur kortsiktig, og må brukes med forsiktighet. Derfor mener NEF gjeldende utlånsforskrift som ble innført ved nyttår, er fornuftig utformet, og vi vil fremheve effekten av differensiering med noe strengere krav i Oslo.  Alt tyder nå på at utlånsforskriften har en modererende effekt på boligprisveksten, spesielt i Oslo. Det vil formodentlig dempe gjeldsopptaket i enkelte husholdninger og redusere sårbarheten for de det gjelder. Samtidig har man med differensieringen unngått å tynge svakere markeder som Rogaland, Møre og Romsdal og Agder-fylkene, hvor prisutviklingen lenge har vært svak, sa Carl O. Geving. – Etter NEFs oppfatning bør […]

Gullmeglere fra hele Norge

[…]ga bort huset sitt Kategorien «årets megleroppdrag» ble vunnet at teamet eiendomsmegler MNEF Marianne Rødland-Widerøe og megler MNEF Ole Magne Eliassen fra Stray & Co eiendomsmegling i Vennesla. De vant prisen for et litt spesielt oppdrag de hadde i når selgeren ønsket å gi donere pengene de fikk for huset til et veldedig formål. I juryens begrunnelse for utmerkelsen heter det: «Da et ektepar skulle selge huset sitt like utenfor Vennesla, bestemte de seg for å gi hele salgssummen til en veldedig organisasjon. Givergleden smittet over på både megler og alle involverte i oppdraget, som gjorde alle tjenester vederlagsfritt, og […]

Vårkonferansen i gang med spennende foredrag

[…]om egenhandel finnes blant annet i NEFs dokumentarkiv – under pkt 2 «Forberedende rutiner…» NEF gjør en viktig påvirkningsjobb NEFs styreleder Kurt Buck pekte i sin tale til vårkonferansen på viktigheten av NEFs påvirkningsarbeide. Møter med departement og tilsynsmyndigheter er viktig arbeid for eiendomsmeglerne, pekte Kurt Buck på. Se Kurt Bucks tale her: Klar for Gullmegleren! Torsdag kveld er det festmiddag for deltagerne, blant annet med utdeling av Gullmegleren. Her er det mange som er […]
Read more » Vårkonferansen i gang med spennende foredrag

Kursdokumentasjon NEF Vårkonferanse Trondheim 2017

Kursdokumentasjon til NEF Vårkonferanse 2017 Last ned dokumentene under til egen PC eller Ipad. PS: Hvis du ønsker å skrive ut, så sjekk utskriftsformatet. Det er en del sider, så det kan være greit å skrive ut flere ark på en side og/eller tosidig! Last ned: Vårkonferanse 2017 til […]
Read more » Kursdokumentasjon NEF Vårkonferanse Trondheim 2017

NEF ønsker at også overgangsmeglere skal kunne kalle seg «eiendomsmeglere»

[…]når de arbeider i eiendomsmeglingsforetak. Les hele høringsbrevet fra Finanstilsynet her NEF: Bare når arbeider i eiendomsmeglingsforetak NEF er enig i at det er greit å forenkle tittelbruken. Men foreslår i sitt høringssvar at muligheten til å kalle seg «eiendomsmegler» for overgangsmeglere, jurister og advokater begrenses til når de arbeider i eiendomsmeglerforetak. «Vi synes det er mest naturlig at advokaters rett til å benytte tittelen [eiendomsmegler] begrenser seg til advokater som er ansatt i eiendomsmeglingsforetak for å utøve eiendomsmegling. I tillegg til å begrense advokaters rett til å benytte tittelen eiendomsmegler, mener NEF at samme begrensning bør inntas for jurister […]
Read more » NEF ønsker at også overgangsmeglere skal kunne kalle seg «eiendomsmeglere»

Forbrukerombudet slår ned på «Norsk Eiendomsmegling»

[…]Real Estate, som nå har to kontoret på Grand Canaria med navnet «Norsk Eiendomsmegling». NEF har også endret sine etiske regler, slik at eiendomsmeglere som jobber under utenlandsk regelverk ikke har lov til å bruke «MNEF» i markedsføringen. (Se paragraf 8.) -Vi er glade for at også Forbrukerombudet har tatt tak i denne saken. Det er viktig at norske forbrukere ikke blir villedet når de kjøper bolig i utlandet, sier advokat Nina F. Skumsrud i NEFs juridiske avdeling. Finanstilsynet har advart tidligere Forbrukerombudet er ikke den første norske myndigheten som har hatt «Norsk Eiendomsmegling» i søkelyset. Finanstilsynet sendte i januar […]
Read more » Forbrukerombudet slår ned på «Norsk Eiendomsmegling»

Beskjeden boligprisstigning i april

[…]balanse mellom tilbud og etterspørsel, kommenterer Carl O. Geving, administrerende direktør i NEF. Stiger mest rundt Oslo Slik er prisstigningen i ulike markeder i april 2017: Oslo: +0,6 % Bergen: -0,3 % Stavanger: +0,1 % Trondheim: -0,2 % Tromsø: 0 % Kristiansand: -0,3 % Ålesund: -0,5 % Carl O Geving er positiv til at prisveksten i Oslo ser ut til å bremse: -Det er særlig positivt at den voldsomme prisveksten i Oslo avtar, her er prisnivået i dag så høyt at det ekskluderer mange fra å bosette seg i hovedstaden, fortsetter han. Det siste poenget understrekes av at den sterkeste prisutviklingen […]

NEF og EiendomNorge passer på at kommunene følger opp konsesjonsbehandling når e-tinglysing kommer

[…]til elektronisk tinglysing sender vi brev til alle landets kommuner. Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er profesjonsforbundet for eiendomsmeglere, meglere og advokater som arbeider med eiendomsmegling, mens Eiendom Norge er bransjeforeningen for norske eiendomsmeglingsforetak. Sammen står de to organisasjonene bak så godt som all boligomsetning i Norge.   Når elektronisk tinglysing settes i gang så trer følgende endringer i kraft: Endring i forskrift om eiendomsregistrering § 62a «Kommunen skal føre opplysninger i matrikkelen om forholdet til konsesjonsregelverket og opplysninger om at ervervet ikke fører til deling av en driftsenhet. …» Endring i forskrift om konsesjonsfrihet § 4: «Egenerklæring som nevnt i § […]
Read more » NEF og EiendomNorge passer på at kommunene følger opp konsesjonsbehandling når e-tinglysing kommer

Ny grunnboksutskrift etter 18. april 2017

[…]av grunnboken hvor et pantedokument vil få prioritet etter eksempelvis tre servitutter. Kom på NEFs vårkonferanse og hør mer om elektronisk tinglysing og den nye grunnboken. Les mer og meld deg på her!   Les mer om elektronisk tinglysing: E-tinglysing til forenkling og besvær?  NEF og EiendomNorge passer på at kommunene følger opp konsesjonsbehandling når e-tinglysing kommer   NB: De som har brukt pilotløsningene – her er det viktige frister å huske på: Frister for innsending av dokumenter i pilotløsningen Aktører i pilotprosjektet må merke seg følgende fristdatoer for tinglysing i pilotløsningen: 31. mars: Siste frist for å registrere elektroniske pantedokumenter med […]

E-tinglysing – forenkling til besvær?

[…]selv om dette ikke fremgår direkte av grunnboken.   Vil du lære mer om e-tinglysing? På NEFs vårkonferanse i Trondheim er det mye om e-tinglysing og den nye hverdagen Les mer og meld deg på her!   Foto: CF […]

Finansministeren med kred til NEF –  En anerkjennelse av vårt arbeid, sier Carl O. Geving

[…]sier han, og fortsetter: -Forbrukere trenger holdepunkter å navigere etter, og det er blant andre NEFs ansvar å bidra med nøktern informasjon. Medlemmer med høye faglige kvalifikasjoner Finansministeren var også meget rosende til NEFs medlemmer, og måten de utfører sitt arbeid på. Det er hyggelige ord i en situasjon der eiendomsmeglere ikke alltid får ros for strevet: «Norges Eiendomsmeglerforbund representerer medlemmer som har høye faglige kvalifikasjoner, og som har omfattende erfaring fra bransjen. Mitt inntrykk er at Norges Eiendomsmeglerforbund er en organisasjon som er sitt ansvar bevisst, og som er opptatt av at eiendomsmeglere skal ha integritet og faglighet i […]
Read more » Finansministeren med kred til NEF –  En anerkjennelse av vårt arbeid, sier Carl O. Geving

Hvordan skal eiendomsmegler håndtere «hemmelig bud»?

[…]at budet skal holdes hemmelig. Dette krever aktsomhet fra eiendomsmegler. Her går fagsjef i NEF, Margrethe Røse Solli, gjennom hva som kreves. Av: Advokat og eiendomsmegler Margrethe Røse Solli, fagsjef i Norges Eiendomsmeglerforbund Det første en megler må gjøre når han mottar et slikt hemmelig bud, er å få avklart hva budgiver ønsker at skal hemmeligholdes. Det er nemlig ikke alltid at dette går helt klart frem av budet. Noen budgivere tar et slikt forbehold fordi de ønsker at navnet deres ikke skal kunne opplyse til selger/andre interessenter, mens andre setter forbeholdet for at budet ikke skal kunne formidles til […]
Read more » Hvordan skal eiendomsmegler håndtere «hemmelig bud»?

NEF i møte med Forbrukerrådet: Felles interesse og målsetning om trygg bolighandel

[…]var temaet da NEF i dag møtte Forbrukerrådet. – Jeg tror vi får en god dialog fremover, sa NEFs styreleder Kurt F. Buck etter møtet. NEFs styreleder Kurt F. Buck og administrerende direktør Carl O. Geving flankerer Forbrukerrådets direktør Randi Flesland, fagdirektør for bolig Thomas Bartholdsen og juridisk direktør. Med på møtet var også NEFs forbrukerrådgiver Carsten Pihl og Forbrukerrådets forbrukerpolitiske direktør Audun Skeisvoll. Norsk bolighandel i dag – og mulige løsninger i fremtiden – var på dagsorden da NEFs ledere møtte ledende personer hos Forbrukerrådet med direktør Randi Flesland i spissen. Finne gode løsninger Møtet omhandlet mulige løsninger for […]
Read more » NEF i møte med Forbrukerrådet: Felles interesse og målsetning om trygg bolighandel

Kursdokumentasjon NEF 6-timer Oppgjør 31. mars

Kursdokumentasjon til NEF 6-timer Oppgjør 31. mars 2017 Last ned dokumentene under til egen PC eller Ipad. PS: Hvis du ønsker å skrive ut, så sjekk utskriftsformatet. Det er en del sider, så det kan være greit å skrive ut flere ark på en side og/eller tosidig! Last ned: NEF-6 timer Lillestrøm – kursmappe for […]
Read more » Kursdokumentasjon NEF 6-timer Oppgjør 31. mars

Hvordan kan man bruke «som den er» klausul ved salg av nyoppført bolig

[…]like aktuell! Forfattere er advokat og eiendomsmegler Margrethe Røse Solli, juridisk avdeling i NEF og daværende stud. jur Patrick Neumann i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester (RfE). Patrick Neumann er nå advokat og arbeider hos advokatfirmaet Hammervold Pind i Oslo.   Trenger du juridisk hjelp? Ta kontakt med NEFs juridiske […]
Read more » Hvordan kan man bruke «som den er» klausul ved salg av nyoppført bolig

Flott faglig ramme på vårkonferansen i Trondheim

[…]elektronisk tinglysing ved Hugo Torgersen fra Kartverket Ny eierseksjonslov ved Nina F. Skumsrud i NEFs juridiske avdeling Hva spør forbrukerne om i 2017 – oppdatering om siste spørsmål til Forbrukerrådgiver i NEF, Carsten Pihl TEK 17 kommer – Hva bør eiendomsmeglerne kjenne til? – ved ingeniør Vidar Aarnes Nyere rettspraksis om eiendomsmegling – aktuelle dommer og avgjørelser fra RfE ved advokat Thomas Andersen i adv. firmaet Dalan Faglige dypdykk I tillegg til oppdatering blir det også solide faglige dypdykk innenfor områder som er viktige for eiendomsmelgere: – Vi har fått med oss noen av de ypperste kursholderne i Norge innenfor faget, […]
Read more » Flott faglig ramme på vårkonferansen i Trondheim

NEF 6-timerskurs i Stavanger – Kursdokumentasjon

Kursdokumentasjon til NEFs 6 timerskurs i Stavanger 29. mars Last ned dokumentene under til egen PC eller Ipad. PS: Hvis du ønsker å skrive ut, så sjekk utskriftsformatet. Det er en del sider, så det kan være greit å skrive ut flere ark på en side og/eller tosidig! Last ned: NEF-6 timer Stavanger (002)-kursmappe for […]
Read more » NEF 6-timerskurs i Stavanger – Kursdokumentasjon

Blockchain-guru i Oslo: Slik vil blockchain påvirke eiendomshandelen

[…]eiendomsmeglere i Oslo på torsdag. Av: Carsten Pihl, forbrukerrådgiver for bolighandelen i NEF Kanadieren Alex Tapscott er en av to forfattere av boken Blockchain Revolution – et av standardverkene om den nye teknologien som vil påvirke handel og også eiendomshandel i årene som kommer. Tapscott holdt torsdag foredrag på EiendomNorge-konferansen. Vi fikk også en liten prat etter foredraget. Hva er blockchain? I de siste årene har blockchain blitt et «buzzword» innenfor digitalisering. Teknologien skal kort fortalt kunne være med på å verifisere og formidle informasjon, rettigheter, betaling mm. Typisk i handel og ved kontrakter. En blockchain kan inneholde all historisk […]
Read more » Blockchain-guru i Oslo: Slik vil blockchain påvirke eiendomshandelen

Boligmarkedkonferansen: Full støtte til den norske boligmodellen

[…]boligmodellen?». Med andre ord: Har det rett og slett blitt for dyrt å eie sin egen bolig. NEFs administrerende direktør Carl O. Geving satte an tonen i sin innledning, og trakk linjene tilbake til gjenreisingen etter krigen. Da var det samstemt vilje om at nordmenn burde eie sine egne boliger. Men Geving pekte på at for å kunne fortsette med dette i dag – særlig i pressområder som Oslo-området, er det viktig at det bygges nok og at det kommer god nok infrastruktur rundt de store byene. Dermed vil presset i bykjernene kunne avta. Venter myk landing Rolf Røtnes, daglig […]
Read more » Boligmarkedkonferansen: Full støtte til den norske boligmodellen

NEF møtte statssekretær i Justisdepartementet – god respons om trygg bolighandel

[…]Ulleberg Reynolds ble nylig utnevnt til statssekretær i Justisdepartementet. Tirsdag møtte hun NEFs styreleder Kurt Buck og administererende direktør Carl O. Geving til en samtale om bolighandel i Norge. – For NEFs medlemmer er det helt essensielt at forbrukerne og samfunnet har tillit til bolighandelen. Våre medlemmer er den viktigste garantisten for trygg bolighandel, samtidig er vi prisgitt et lovverk som er delvis utdatert og mangelfullt. Derfor har NEF siden de siste par årene jobbet grundig med politikerne for å belyse problemer med en uregulert takseringsbransje og en utdatert avhendingslov, sier styreleder Kurt Buck. – Vi har jobbet godt med […]
Read more » NEF møtte statssekretær i Justisdepartementet – god respons om trygg bolighandel

Slik vil Forbrukerrådet endre bolighandelen

[…]direktør i Forbrukerrådet Randi Flesland (bildet over). Denne løsningen er i bruk i Danmark. NEF ønsker klarere ansvarsforhold NEF har de siste to årene jobbet systematisk med politikerne for å belyse utfordringene med en utdatert avhendingslov som ofte sender selgere og kjøpere på kollisjonskurs, og en ansvarsdeling som mange selgere og kjøper misforstår: -NEF mener at flere løsninger må vurderes i sammenheng. For det første må takseringsbransjen reguleres, slik at forbrukerne kan være trygge på at tilstandsrapportene holder nødvendig kvalitet. Samtidig må ansvarsforholdene i bolighandelen klargjøres, slik at rommet for konflikter mellom selgere og kjøpere reduseres. NEF regner med at […]

Foretakskurs

NEF – Din kurskonsulent! NEF tilbyr noen av landets beste og mest oppdaterte foredragsholdere innenfor eiendomsmeglerbransjen. Kontakt oss og vi vil kunne arrangere din neste fagdag. Forespørsel: Ta kontakt med Salgs- og markedssjef Ida Bergmann på ida@nef.no eller […]

Boligpolitikk inn i valgkampen

[…]i stor grad sammenfaller med forbrukernes interesser, kan vi tale relativt objektivt. Det styrker NEFs troverdighet i debatten. Tydelig og kunnskapsbasert argumentasjon nytter Derfor blir NEF lyttet til når vi forklarer bakgrunnen for de regionale markedsforskjellene, og argumenterer for virkemidler som tar hensyn til forskjellene. NEF var den eneste tydelige stemmen for å differensiere kravene i den nye utlånsforskriften, fordi vi var mer enn noen annen klar over hvilken konsekvenser det får om man strammer like hardt til i Stavanger som i Oslo. Finansministeren lyttet og landet på en regional modell som skiller mellom Oslo og resten av landet. Tydelig […]

Boligprisene stiger i februar

[…]i et skjørt marked dersom finansministeren hadde skjerpet utlånskravene for mye, kommenterer NEFs Carl O. Geving. Tilbudsunderskudd Østlandsregionen og Oslo spesielt er fortsatt preget av tilbudsunderskudd og høy kjøpekraft. Veksten i Oslo er fortsatt – ikke overraskende – ekstremt sterk med 24 prosent på 12 måneder. -De fundamentale driverne er stabile i denne regionen. Oslo har for få boliger og kjøpekraften er stabilt høy. Samtidig får vi meldinger om at flere meglerforetak melder om stor ordreinngang, men at mange av oppdragsgiverne ikke tørr å selge før de får kjøpt en ny bolig, forteller Carl Geving i NEF. -De nye utlånsreglene […]

Kursdokumentasjon NEF 3-timerskurs i Oslo

Kursdokumentasjon til NEF 3-timerskurs OAEF 1. mars 2017 Last ned dokumentene under til egen PC eller Ipad. PS: Hvis du ønsker å skrive ut, så sjekk utskriftsformatet. Det er en del sider, så det kan være greit å skrive ut flere ark på en side og/eller tosidig! Last ned: NEF 3-timer […]

NEF med høringsinnlegg om eierseksjonsloven

[…]at man går inn for å videreføre disse i eierseksjonsloven. Kjøperett – foreslås opphevet. NEF støtter forslaget om å oppheve kjøperetten. NEF mener at det ikke lenger er behov for en slik rett. En slik særrett er heller ikke i samsvar med den private eiendomsretten. Esl. § 9 – Seksjoneringsrett for eiere i ikke-seksjonerte bygg. NEF støttet forslaget som er viktig for forbrukerne. Her ivaretas på en god måte både hensynet til den eier som ønsker en seksjonering og den/de andre som hadde grunn til å motsette seg seksjonering. Esl. § 23 – Ervervsbegrensningen. NEF mener prinsipielt at begrensningen bør […]

Økt fokus på hvitvasking har gitt flere meldinger

[…]kurs i lokalforeninger, i Forum for næringsmeglere og på vår-/høstkonferanser. I tillegg har NEF både hatt møter med Økokrim og Finanstilsynet, og det har blitt sent ut mye informasjon i flere kanaler til medlemmene. – Norges Eiendomsmeglerforbund har lagt store ressurser i informasjons- og opplæringsvirksomhet, og det er gledelig å se hvor godt eiendomsmeglerne svarer. Bransjens kunnskap og bevissthet om hvitvaskingsproblematikken har gått fra null til hundre de siste to årene. Endret praksis reduserer risikoen for hvitvasking i forbindelse med eiendomstransaksjoner. Det er grunn til å berømme norske eiendomsmegleres evne til å oppfylle samfunnets interesser, sier administrerende direktør i Norges […]
Read more » Økt fokus på hvitvasking har gitt flere meldinger

– Smart teknologi er eiendomsmeglerens beste venn

[…]– muligheter og utfordringer» overlevert regjeringen. NHO-foreningen Abelia – hvor NEF er medlem,  var initiativtaker til utvalget etter at det i fjor ble fokusert sterkt på hvilken betydning teknologisk utvikling og delingsøkonomi vil ha for samfunnsutviklingen. I pressemeldingen fra utvalget heter det blant annet: «Delingsøkonomien representerer med dette positive muligheter for norsk økonomi. Samtidig er det uklarheter og utfordringer. Utvalget har sett nærmere på hvordan myndighetene bør gå fram for å dra nytte av delingsøkonomien og ta tak i utfordringene.» «Delingsøkonomien kan bidra til mer effektiv utnyttelse av eksisterende ressurser. Dette innebærer også at ressurser frigis til andre formål.» – Digitalisering og […]
Read more » – Smart teknologi er eiendomsmeglerens beste venn

Er det krav til kundekontroll etter hvitvaskingsregelverket når eiendomsmegler bare foretar verdivurdering?

[…]foreta en kundekontroll som angitt i hvitvaskingsloven. Og NB: Finanstilsynet har opplyst ovenfor NEF at dette gjelder uavhengig av om boligeier betaler for verdivurderingen eller ei.   Trenger du juridisk bistand? NEFs juridiske avdeling kan hjelpe! Se mer om tjenesten, priser og vilkår […]
Read more » Er det krav til kundekontroll etter hvitvaskingsregelverket når eiendomsmegler bare foretar verdivurdering?

Vil ta grep for å stoppe bruk av forbrukslån til boligkjøp

[…]en realitet. I arbeidet med å kartlegge omfanget av bruken av forbrukslån til boligkjøp, spurte NEF i samarbeid med Storebrand 3000 eiendomsmeglere i undersøkelsen Meglerinnsikt om deres erfaringer med dette. Svarene viste at en av fem hadde opplevd en eller flere ganger at boligkjøpere hadde benyttet seg av forbrukslån ved kjøp av bolig . – Med høye boligpriser vet vi at egenkapitalkravet øker, og da er vi også redd for at flere blir fristet til å ta forbrukslån for å klare å komme inn i boligmarkedet. Vi tror ikke at dette er et veldig utbredt problem, men det er veldig […]
Read more » Vil ta grep for å stoppe bruk av forbrukslån til boligkjøp

Digital oppdatering: Robotene kommer og 21 milliarder investert i 2016

[…]Selgere er jo kjøpere… 3. Realestate-tech kartet for Norge oppdatert I all ubeskjedenhet: NEF lanserte tidligere i januar versjon 2 av realestattech-kartet som følger de norske teknologiselskapene som leverer innoverer innen boligsalg og eiendomsmegling. Les mer om kartet her 4. God boligverdiside – fra Australia Diskusjonen om prissetting av boliger går høyt i mange deler av verden. Og det kommer stadig nettsteder som bruker prisstatistikk og annen «big data» til å verdivurdere boliger. Det gir både selgere og kjøpere mer informasjon om markedet. Her hjemme gjenoppstod Schibsteds boligverdiside som minbolig.no i høst. Siden er begynt å markedsføres nå på nyåret. […]
Read more » Digital oppdatering: Robotene kommer og 21 milliarder investert i 2016

Forbrukerombudet vil holde øye på bolighandelen i år også

[…]denne uken om hva de skal følge ekstra godt med på i eiendomshandelen i år. Fredag vil NEF med styreleder Kurt Buck og administrerende direktør Carl O. Geving i spissen treffe Forbrukerombudet på det årlige kontaktmøtet mellom forbundet og ombudet.  Ser på digital markedsføring Et av områdene Forbrukerombudet skal se på i år er digital markedføring. Både på generelt grunnlag og innenfor bolighandel. – Når rammene endrer seg for forbrukerne, er det viktig for oss å være tydelig på at markedføringsloven gjelder. Loven gjelder også på Facebook og det skal være tydelig hva som er markedføring, slo Elisabeth Lier Haugseth fast […]
Read more » Forbrukerombudet vil holde øye på bolighandelen i år også

Snittboligen i Norge kostet 3,4 millioner kroner i 2016

Mens prisen på gjennomsnittsboligen var rett over 2 millioner kroner i Finnmark, måtte man ut med seks millioner kroner i Oslo. Nye tall fra SSB viser snittprisene for boliger solgt i Norge i fjor. Nye boligkjøpere i Norge blir nærmest automatisk boligmillionærer – eller gjeldsslaver. Det viser den nye eiendomsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå som ble offentliggjort i slutten av januar. Tallene for 2016 viser blant annet snittprisene for omsatte boliger i Norge i 2016. Gjennomsnittlig boligpris for de som kjøpte i 2016 i Norge var på 3,4 millioner kroner. Mens statistikken viser at det er en stor spennvidde for hva […]
Read more » Snittboligen i Norge kostet 3,4 millioner kroner i 2016

Retech-kartet januar 2017: Digitalisering vi trenger

[…]der vi trenger utvikling, der teknologi kan hjelpe både eiendomsmegler og forbruker, skriver NEFs forbrukerrådgiver. Av: Carsten Pihl, forbrukerrådgiver for bolighandelen NEF presenterte i høst kartet over hvem som arbeider med digitalisering av boligsalg og eiendomsmegling. Teknologifeltet som ofte kalles realestatetech (eller retech) i USA, eller propertytech i Storbritannia. Her hjemme kan vi kanskje kalle det eiendomsmeglertek  eller boligtek. Etter den første versjonen har vi fått noen kommentarer om mangler, samt at noen firmaer har kommet til eller byttet navn. Derfor lanseres nå januar-utgaven av kartet, oppdatert med noen nye firmaer. Den viktigste endringen ligger kanskje i Schibsteds verdsettingsside «Osloby Boligverdi» som nå har […]
Read more » Retech-kartet januar 2017: Digitalisering vi trenger

Presisering av regelverket for oppføring av ny bolig – tidspunkt for garantistillelse etter bustadoppføringslova § 12

[…]nå klargjort. Les om de nye reglene her. Av: Advokat Nina Fodstad Skumsrud, juridisk avdeling i NEF Etter bustadoppføringslova § 12 skal en entreprenør som inngår avtale med en forbruker om oppføring av ny bolig, som hovedregel stille garanti for oppfyllelse av avtalen. Fra 1. januar 2017 er denne bestemmelsen endret slik at tidspunktet for når entreprenøren plikter å stille garantien. Hovedregelen er at garantien skal stilles straks etter avtaleinngåelsen, men dersom entreprenøren har tatt visse bestemte forbehold i kontrakten, inntrer plikten til å stille garanti først når forbeholdene er bortfalt. § 12 nytt annet ledd lyder: Entreprenøren skal stille […]
Read more » Presisering av regelverket for oppføring av ny bolig – tidspunkt for garantistillelse etter bustadoppføringslova § 12

Rutiner ved verdisetting, prisantydning og dokumentasjon

[…]i sitt innlegg på bransjemøte i Oslo den 21.september 2016. Finanstilsynet har også i møte med NEF uttrykt en klar forventning til at eiendomsmeglere har rutiner for og kan fremlegge dokumentasjon som begrunner meglers prisantydning. Bakgrunnen for dette er høstens diskusjon rundt uakseptable avvik mellom prisantydning og salgssum. Utfordringene har for det meste dreid seg om markedene i Oslo og Bergen, men Finanstilsynets uttalelser gjelder naturligvis for hele landet. I forlengelsen av dette vil NEF minne om at: Vurdering av eiendommens verdi inngår i meglers rådgivningsplikt – denne må være basert på en forsvarlig faglig vurdering og en befaring av […]
Read more » Rutiner ved verdisetting, prisantydning og dokumentasjon

Boligprisene fortsatte opp i desember

[…]utvikling hadde Stavanger og Sandnes med en nedgang på henholdsvis 2,6 prosent og 1,4 prosent. NEF-direktøren mener at prisveksten og de store regionale forskjellene i hovedsak skyldes de fundamentale markedsdrivere som markedsrente, inntekt og boligtilbud. – Renten trumfer alt. Forutsatt en stabilt lav rente gjennom 2017 og en relativt stabil inntektssituasjon vil det være høy kjøpekraft i boligmarkedet i 2017. I pressområder med boligunderskudd vil kampen om objektene gi vedvarende prispress, og vi frykter at vil se tilsvarende tendenser som i 2016, sier Geving. – En viss innstramming av utlånskravene kan påvirke etterspørselen etter sekundærboliger og virke modererende på sikt, […]

Kurt Buck om 2017: «MNEF skal styrkes som merkevare og kvalitetsstempel»

[…]og omdømme. Vi har faktisk de best kvalifiserte eiendomsmeglerne i verden. Mye takket være NEFs iherdige innsats over mange år. NEF har sørget for at vi har den aller beste utdanningen og etterutdanningen. Dette er viktig å verne om, for det er ingen selvfølge. Kommersielle interesser kan ha interesse av å senke terskelen for kompetansekravene. Noen synes å glemme at kompetanse er grunnlaget for den enorme tilliten samfunnet viser oss. Samfunnet lar oss stå for den aller viktigste handelen i Norge, nemlig omsetningen av folks hjem. Årlig bidrar vi til omsetning av 120.000 hjem, til en verdi av 420 milliarder. […]
Read more » Kurt Buck om 2017: «MNEF skal styrkes som merkevare og kvalitetsstempel»

Et spennende og turbulent år!

[…]forsterke opp- og nedturer. De fundamentale forholdene forklarer de store regionale forskjellene. NEF har frarådet generelle innstramminger i utlånsreglene. Tiltak som kan moderere sterke markeder, kan være gift for svake markeder. En moderat innstramming for Oslo-regionen er en fornuftig medisin, tror NEF. Meglerne har vist sterk endringsvilje. 2016 har også vært året hvor en samlet meglerbransje har tatt et oppgjør med en årelang kultur for underprising i Bergen og Oslo. Det startet med tiltak i Bergen, og slutter i Oslo. Bransjen har tatt over ansvaret for verdivurdering, og erstattet verdi- og lånetakster med tekniske tilstandsrapporter. Meglerne har vist sterk endringsvilje. […]

Nytt forslag til strengere hvitvaskingsregler

[…]og vil også følge dette lovarbeidet tett. Utredningen vil bli sendt på høring, og NEF vil være høringsinstans, forteller advokat Nina Fodstad Skumsrud ved NEFs juridiske avdeling (bildet). Denne utredningen er del av et større arbeid hvor formålet er å oppdatere norske regler i samsvar med internasjonale anbefalinger og forventede EØS-regler som svarer til EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Utvalget innstilling er i NOU 2016:27. Les mer: Utredningen kan du lese her. Strengere regler om risikovurderinger – Forebygging og avdekking av hvitvasking og terrorfinansiering er viktig for å beskytte det finansielle systemet, sier finansminister Siv Jensen (FrP) i en pressemelding. Utvalgets mandat […]
Read more » Nytt forslag til strengere hvitvaskingsregler

Endringer i eierseksjonsloven til glede for forbrukere og eiendomsmeglingsbransjen

[…]konkret lovforslag for regjeringen (Prop. 39 L (2016-2017)). Endringer i eierseksjonsloven er noe NEF har jobbet aktivt med både med konkrete innspill til lovutvalget i forkant av deres utredning, og med et grundig høringssvar til den NOU som ble fremlagt. I det lovforslaget som i dag er fremmet for regjerningen, er det særlig tre punkter som NEF mener er viktig for forbrukerne og for eiendomsmeglerne. Kobling mellom regelverkene For det første er det nå foreslått en kobling mellom plan- og bygningslovverket og eierseksjonsloven. Dette er en svært viktig endring for så vel forbrukere som eiendomsmegler. NEF var i høringssvaret– noe […]
Read more » Endringer i eierseksjonsloven til glede for forbrukere og eiendomsmeglingsbransjen

Fra nyttår: Maks fem ganger inntekt i lån – og strammere for de som vil kjøpe sekundærbolig i Oslo

[…]NEF manet da til at det ikke skulle gjøres store innstramminger. (Foto: Svein Strømnes, NEF) NEF har i høringssvar ønsket at det brukes regionale grep i og med at boligmarkedet varierer rundt i landet: – Det at man går inn og strammer inn i Oslo er riktig. Det eneste fornuftige er å ta regionale grep. Her har man lyttet til miljøene som kjenner boligmarkedet, kommenterer Carl Geving. Fem ganger inntekten  i lån Den nye forskriften slår også fast at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt. Les mer: Du kan lese mer om hvordan reglene virker på vår forbrukerside […]
Read more » Fra nyttår: Maks fem ganger inntekt i lån – og strammere for de som vil kjøpe sekundærbolig i Oslo

Få ekstra stort utbytte med MNEF Pluss! En fordelaktig tjeneste for deg som allerede er MNEF og ønsker mer ut av medlemskapet

[…]gir godkjente etterutdanningstimer. Ubenyttet kursdeltagelse kan ikke overføres til neste år. NEF Juridisk Bistand NEF Juridisk bistand er tjenesten som gir deg veiledning på juridiske og meglerfaglige spørsmål knyttet til mellommannsvirksomheten. Det er NEFs advokater som hjelper deg. Tjenesten inkluderer 5 timer juridisk rådgivning. Hvis du får behov utover din 5 timer, kan du benytte deg av en fordelaktig timespris på kr 1.800,- + mva. Det blir fakturert etter medgått tid basert på timespris. Minstepris pr. samtale eller e-post er kr 600,- + mva. Fakturering vil skje regelmessig. HELP Advokatforsikring Privat Medlemsfordelen gjelder deg som privatperson og gir rask tilgang til […]
Read more » Få ekstra stort utbytte med MNEF Pluss! En fordelaktig tjeneste for deg som allerede er MNEF og ønsker mer ut av medlemskapet

Endringer i borettslag-og eierseksjonsloven om legalpanterett

[…]omhandler omfanget av legalpanteretten. Endringsforslaget var på høring våren 2016, og NEF innga høringssvar hvor vi støttet forslaget. Stortinget vedtok enstemmig de endringer som i Prop. 134 L (2015-2016) ble foreslått i borettslagslova og eierseksjonsloven, og vedtaket er nå altså sanksjonert av Kongen i statsråd. Borettslag og eierseksjonssameier har legalpanterett for ubetalte krav som løper ut av lagsforholdet og sameieforholdet. Endringene klargjør at panteretten også omfatter krav på felleskostnader som skulle vært betalt etter at det har kommet inn krav til myndighetene om tvangsdekning. Endringene trer i kraft straks. Du kan lese mer om saken og selve lovvedtaket […]
Read more » Endringer i borettslag-og eierseksjonsloven om legalpanterett

Oppgjørsordningen: NEF støtter arbeidsgruppes vurderinger

[…]overstiger det som dekkes av foretakenes sikkerhetsstillelse. Les høringssvaret fra NEF Avgrensede tiltak Arbeidsgruppen har foreslått enkelte endringer i eiendomsmeglingsloven- og forskriften, se rapporten punkt 7 og 10. Utvalgets vurderinger og forslag stemmer godt overens med innstillingen fra det bransjeinterne utvalget under NEFs ledelse, som ble oversendt Finanstilsynet og Finansdepartementet sommeren 2014. Les: Høy tillit til dagens oppgjørsordning – utvalg foreslår avgrensede tiltak Vern for forbrukernes innskudd I høringen påpeker vi samtidig at Banklovkommisjonen i NOU 2016:23 foreslår at innskudd på klientkonto i sin helhet skal regnes som garantert innskudd i en periode på inntil 12 måneder når innskuddet gjelder erverv […]
Read more » Oppgjørsordningen: NEF støtter arbeidsgruppes vurderinger