Search results for "Pressekontakter NEF"

Results 1 - 50 of 782 Page 1 of 16
Sorted by: Date | Sort by: Relevance Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Få konflikter etter nye regler for boligsalg (avhendingsloven)

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 17. august 2022 Fra nyttår ble avhendingsloven endret med mål om en tryggere bolighandel med færre konflikter mellom kjøper og selger. Samtidig ble det innført en forskrift med minstekrav til tilstandsrapporter. Regelendringene har vært omdiskutert, men erfaringene så langt er at de virker etter hensikten. Den viktigste endringen er at selger ikke lenger kan selge med generelle forbehold som «selges som den er». Lovendringen har medført bedre tilstandsvurderinger, selgerne er mer opptatt av å sikre god dokumentasjon for å unngå ansvar og kjøperne er mer oppmerksomme på dokumentasjonen og boligens tilstand. Implementeringen har gått enda […]
Read more » Få konflikter etter nye regler for boligsalg (avhendingsloven)

Ny bunn-notering for sekundærboliger rammer leiemarkedet

[…]adm. dir i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454 Svein Strømnes – kommunikasjonsdirektør i NEF – 93094191 Om dere ønsker kontakt med NEFs lokalrepresentanter, finner dere kontaktinformasjon her. Om statistikken for sekundærboliger Statistikken viser antall sekundærboliger. Vi henter tall for kjøp, salg og tinglyst eierskap fra matrikkelen og grunnboken. Disse tallene viser: alle boliger – nye og brukte sekundærboliger boliger eid av privatpersoner som ikke selv bor i disse boligene Om en person har folkeregistrert adresse ulik boligens adresse på uttrekkstidspunktet regnes boligen som sekundærbolig. (se utfyllende tekst i rapporten) Rapport for analyse og […]
Read more » Ny bunn-notering for sekundærboliger rammer leiemarkedet

Mekling i nybyggprosjekter – et uforløst potensial

AV: VEBJØRN INNSETH HURUM, ADVOKAT – Mekle.no – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2022 Ved ethvert byggeprosjekt kan det oppstå uforutsette situasjoner som gir grobunn for at uenigheter oppstår. For prosjektmegleren som formidlet salget, er tvister som oppstår mellom partene krevende å håndtere. Konflikter tar tid og fokus og som mellommann har prosjektmegleren en utsatt posisjon. I denne artikkelen forklarer vi hvordan mekling kan brukes i ulike stadier av et byggeprosjekt. Meklers metode En meklers metode går ut på å ta tak i det som gjør at partene “låser seg” og bidrar til en dialog hvor begge […]
Read more » Mekling i nybyggprosjekter – et uforløst potensial

Viktige råd til boligkjøpere høsten 2022

[…]vurderinger av de lokale boligmarkedene. Kontaktinfo til NEFs lokalforeningsledere finnes her. Om NEF: Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er et landsomfattende profesjonsforbund for eiendomsmeglere. NEF har 2800 medlemmer fordelt over hele landet, og ca. 80 prosent av all boligformidling i Norges skjer gjennom en eiendomsmegler […]

Ny turvei over fritidseiendom ikke en mangel

Høyesterett har nylig tatt stilling til om en turvei over en fritidseiendom utgjorde en mangel ved salg av fritidseiendom. Høyesterett kom enstemmig til at en turvei som på overtagelsestidspunktet var under planlegging i kommunen, ikke utgjorde en mangel, og at selgerne hadde oppfylt sin opplysningsplikt. Av: Advokat/partner Jarle Edler, Bing Hodneland advokatselskap DA. – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2022. Kjøp av fritidseiendom Et ektepar kjøpte en fritidseiendom i Hjelmeland kommune i Rogaland, og fritidseiendommen ble solgt «som den er», jf. avhendingsloven § 3-9. Kjøpet var basert på salgsprospekt der det ble opplyst at kommunen arbeidet med en […]

Næringsmegling, god meglerskikk og merverdiavgift

Det er et grunnleggende krav at en eiendomsmegler skal utføre sitt oppdrag i samsvar med god meglerskikk. Hvordan påvirker kravet til god meglerskikk forventningene til næringsmeglerens kjennskap til reglene for merverdiavgift? Av: Eiendomsadvokat Christine Downing og senior manager Linda Sandqvist Smith, Deloitte Advokatfirma – Saken ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2022. Vi ser nærmere på utgangspunktet for reglene for god meglerskikk ved næringsmegling, og potensielle konsekvenser av å ikke gi informasjon om regelverk av økonomisk betydning for partene i transaksjonen.  God meglerskikk ved megling av næringseiendom En rekke sentrale bestemmelser i eiendomsmeglingsloven kan fravikes ved oppdrag hvor oppdragets […]
Read more » Næringsmegling, god meglerskikk og merverdiavgift

Tilgjengelighet av eiendomsdata er ikke problemet

I 2021 nådde næringseiendom nye topper man aldri har sett før. I fjor ble det omsatt for historiske NOK 176 milliarder fordelt over 420 transaksjoner, en økning på 30 % sammenlignet med året før. Siste kvartal i fjor var særdeles belysende, hvor det var omsatt for mer enn totalvolumet i 2014 og 2016 isolert sett. Man så flere og flere store transaksjoner av eiendomsselskap – M&As, hvorav 34 slike transaksjoner i fjor var på over én milliard. Det er utvilsomt mye aktivitet i bransjen. Av: SIMEN A. KROGH, NEWSEC MAP – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2022 […]
Read more » Tilgjengelighet av eiendomsdata er ikke problemet

Digitale løsninger og treffsikker kommunikasjon i én pakke: – Skal gjøre meglerne bedre

Det var i mai det norske programvareselskapet Kvass utvidet produkt- og tjenestespekteret ved å inkludere kommunikasjonsbyrået Pulse Communications.  Tekst: Silje Reistad, Kvass – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2022 – Våre løsninger skal gjøre at meglerne kan tilby økt verdi for sine oppdragsgivere, sier CEO Bård Teigland i Kvass Group.  Han utdyper at sammenslåingen hvor gode digitale løsninger og ledende kompetanse innenfor kommunikasjon åpner for helt nye muligheter for aktørene innenfor både eiendomsmegling og eiendomsbransjen som sådan. Pulse har allerede opparbeidet seg en sterk posisjon og har spisset deler av byrået sitt inn mot eiendomssektoren. Når vi […]
Read more » Digitale løsninger og treffsikker kommunikasjon i én pakke: – Skal gjøre meglerne bedre

7Analytics bygger verdens første økosystem for analyse og risikovurdering av naturfare

Klimaet forventes å bli både villere, våtere og mer uforutsigbart i årene som kommer, og rundt 2,5 milliarder flere mennesker vil bo i byer innen 2050. En slik storstilt urbanisering på toppen av klimaendringer vil føre til store utfordringer over hele verden. Flommen i Tyskland sommeren 2021 er et godt eksempel på akkurat dette – De siste anslagene beregner skadeomfanget til over 400 milliarder kroner. Av: Jonas Aas Torland, 7Analytics – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2022 Det er viktig å kjenne risiko for oversvømmelse, ras eller annen naturfare for alle eiendommer eller boligområder, både de som […]
Read more » 7Analytics bygger verdens første økosystem for analyse og risikovurdering av naturfare

Nye veier til eie- alternative eiekonsepter i nybyggingsprosjekter

Av: Kim Christan Astrup og Gro Mæle Liane – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2022 Innledning— utfordringene med å komme inn på dagens boligmarked Hovedambisjonen i norsk boligpolitikk har i korte trekk vært å gjøre Norge til en nasjon bestående av boligeiere. Denne ambisjonen har vi langt på vei lyktes med. Fasiten etter 70 år med eierskapspolitikk er at 81 prosent av norske husstander i dag eier sin egen bolig. Dette er den høyeste eieandelen i Norden, og blant de høyeste i OECD-landene. De siste årene har vi imidlertid sett en jevn og nedadgående trend i eieandelen […]
Read more » Nye veier til eie- alternative eiekonsepter i nybyggingsprosjekter

NEF i Arendalsuka

[…]programmet her. Kl. 18.30 Bransjefest på Krøgeneslåven Norges Eiendomsmeglerforbund, Ambita og NEF Sørlandet arrangerer bransjefest på Krøgeneslåven. Det blir satt opp båt fra Arendal sentrum. Torsdag 18.8. kl. 12.20 Nye boligkonsepter som en del av løsningen NEF, Norsk Eiendom, og Selvaag Bolig arrangerer debatt i Bygg Arena Arendal. Se programmet her. Kl. 13.15 Veien videre for boligmarkedet Storebrand arrangerer samtale Se programmet […]

Hvordan skape fremtidsrettede og fleksible boliger?

I dag tas det for gitt at boliger skal være fleksible. Det må være mulig å endre planløsning og snu seg rundt når familien vokser eller krymper. Enten boenheten er stor eller liten og kompakt, må det gå an å bruke den på flere måter. Av: Interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar, Monn Interior Architects – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2022 Boligbyggingens historie er lærerik.  Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) ble etablert i 1945 som et svar på etterkrigstidens omfattende boligbygging. Da var mantraet smarte løsninger og arealeffektivitet. På 70-tallet ble fleksible boliger et mål, ikke minst […]
Read more » Hvordan skape fremtidsrettede og fleksible boliger?

Dramatisk renteheving fra Norges Bank

[…]muligheten til å kjøpe sin første bolig til historisk lave rentenivåer. Statistikk fra NEF og Ambita viser at 77000 førstegangskjøpere tok opp lån i perioden mai 2020 til september 2021 da styringsrenten sto i 0. Mange har pådratt seg en svært høy gjeldsgrad i forventning om lave rentenivåer i mange år. Med dagens renteprognose må mange forberede seg på vesentlig høyere rentekostnader enn de ble forespeilet da de fikk sitt første boliglån, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving. – Samtidig blir terskelen til boligmarkedet svært høy for mange førstegangskjøpere som får låne mindre når rentene stiger. Statistikk […]

Prisvekst på nye boliger

Prisveksten på nye boliger i første kvartal var den sterkeste for denne perioden siden 2017. I gjennomsnitt økte prisene på nye boliger med 9,8 prosent i første kvartal 2022 sammenlignet med 1. kvartal 2021, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det var prisøkning på både nye eneboliger og flerboliger, men den siste kategorien steg mest med hele 10,4 prosent. Fra 4. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022 økte prisene med 3,1 prosent på flerboliger. Til sammenligning har prisene på bruktboliger økt med henholdsvis 7,2 prosent for eneboliger, 8,7 prosent for småhus og 5,8 prosent for blokkleiligheter fra 1. kvartal 2021 til 1. […]

Sterk boligprisvekst

Boligprisene i Norge steg i gjennomsnitt med 1,2 prosent i mai 2022. – Boligprisene utviklet seg relativt sterkt i mai, og overraskende sterkt i Oslo. Det norske boligmarkedet er i likhet med de fleste andre lands markeder preget av at boligtilbudet har falt til lave nivåer i kjølvannet av pandemien. Flere enn normalt kjøpte bolig under pandemien og færre enn normalt har vært i posisjon til å selge etter pandemien, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Boligprisene har steget med 6,4 prosent det siste året, viser tallene fra Eiendomsverdi, Eiendom Norge og Finn.no. Statistikken viser videre at […]

– 90 år og like aktuell

[…]som kan lede til at kundens behov kommer i skyggen av bankens kundejakt. Jeg vil understreke at NEF ikke generaliserer problemet med kobling mellom bank og eiendomsmegling. Og NEF bestrider heller ikke bankenes eierskap. For de fleste forbrukere avhenger boligkjøp av tilgang til banklån, og eiendomsmegleren har derfor en naturlig rolle som formidler av informasjon om mulige långivere. Også selger, som normalt skal finansiere ny bolig, vil være en aktuell lånekunde for banken. Eiendomsmegleren har lov til å formidle kontakt med bank, og bankrådgiveren har lov til å formidle kontakt med eiendomsmegler. Både banker og eiendomsmeglere er viktige aktører i […]

Salg av eiendommer i villastrøk

Ved salg av eiendommer i villastrøk, og særlig ved salg av utviklingseiendommer, er det viktig å være klar over at det kan være tinglyste strøksservitutter på eiendommen. Strøksservitutter, ofte villaklausuler, er negative servitutter som legger begrensninger på eiendommen. Servituttene er ofte påheftet tidlig på 1900-tallet i forbindelse med utparsellering av en større eiendom, der grunneier/selger ønsket å gi føringer for utviklingen av området. Strøksservituttene anses som privatrettslige forhold som plan- og bygningsmyndigheten ikke rår over og som hovedregel ikke vektlegger i sin saksbehandling. Av: Vilde Mørk Johannson, advokatfullmektig SANDS – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 2 2020 Strøksservituttene […]

Hvorfor er det viktig at tinglyst hjemmel og reelt eierforhold stemmer overens?

De aller fleste eiendomstransaksjoner i Norge tinglyses på eiendommens Grunnboksblad hos Statens Kartverk i forbindelse med overdragelse til ny eier. Det er ikke et vilkår for transaksjonens gyldighet mellom avtalepartene at selve avtalen om kjøp/gavebrev el. tinglyses, men tinglysning er et vilkår for å oppnå rettsvern for det nye eierforholdet. I denne artikkelen ser vi litt nærmere på hvorfor det er viktig at den tinglyste hjemmel stemmer overens med det reelle inter partes eierforholdet/eierbrøk.  Av: Elise Victoria Arnesen, Advokat/Assosiert partner i Advokatfirmaet Henriksen & Co – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 2 2022. Innledning og avgrensning Unnlater man […]
Read more » Hvorfor er det viktig at tinglyst hjemmel og reelt eierforhold stemmer overens?

Eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger

[…]ved bruk av ulike justeringsfaktorer. Dette kan for eksempel være indre faktor, ytre faktor og sonefaktor. Taksten kan for eksempel justeres opp hvis eiendommen har god beliggenhet. Erfaringsmessig bør skattyter kontrollere alle faktaopplysningene kommunen har lagt til grunn ved takseringen, og de skjønnsmessige vurderingene som er gjort. Det er ikke uvanlig at eiendomsinformasjonen i matrikkelen er unøyaktig eller feil, noe som kan medføre at taksten blir for høy. Et annet eksempel kan være at eiendommens standard vurderes å være høyere enn den er, slik at eiendommen får en for høy indre faktor, og dermed for høy takst. Den kommunale taksten […]

Reviderte leiekontraktsmaler er lansert

[…]ble lagt frem torsdag. 5. mai 2022 av Norsk Eiendom og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)/Forum for næringsmeglere (FFN).   Det er spesielt tre nyheter det er verdt å merke seg: forebygging av korrupsjon, tydelig bærekraftansvar og eiendomsrett til stordata. I tillegg er det laget to helt splitter nye maler. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra de to foreningene og deres advokatfirma – Føyen for Norsk Eiendom og Bahr for næringsmeglerne. De nye malene finner du under punkt 6 i «Standarddokumenter og maler» her (krever innlogging) De viktigste nyhetene i malene er: Forebygging av korrupsjon og hvitvasking Med ny compliance-reguleringtar bransjen grep for […]

Uendret styringsrente

Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent. De varsler samtid om en sannsynlig økning i juni. Oppgangen i norsk økonomi fortsatte gjennom vinteren. Arbeidsmarkedet er stramt, og ledigheten er lavere enn anslått. Prisveksten internasjonalt har steget videre. Her hjemme har prisene økt noe mindre enn ventet den siste tiden, men stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på varene vi importerer ventes å løfte den underliggende inflasjonen fremover, skriver Norges Bank i en pressemelding. Pengepolitikken er ekspansiv. Komiteens vurdering er at hensynet til å stabilisere inflasjonen rundt målet på noe sikt tilsier en videre oppgang i styringsrenten. Økte […]

– Boligprisutvikling som forventet

Boligprisene i Norge steg i gjennomsnitt med 0,3 prosent i april 2022. – Boligmarkedet utvikler seg som forventet med mer moderate omsetningsvolumer enn under pandemien og med en mer moderat prisutvikling enn i første kvartal. Den relativt svakere utviklingen i Oslopriser er et tegn på avkjøling, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving I april ble det solgt 7.707 boliger i Norge, noe som er 18,8 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021, viser tall fra Finn.no, Eiendomsverdi og Eiendom Norge. Så langt i år er det solgt 28.383 boliger i Norge. Det er 15,2 prosent færre enn […]

Oppsplitting av eiendomshandel – tomtekjøpsavtale og byggekontrakt

Når en forbruker skal kjøpe både en tomt og en nyoppført bolig eller hytte samtidig, kan kontrakten skrus sammen på forskjellige måter. Ordinær prosjektmegling, hvor tomt og rett til nyoppført bygg selges samlet og mellom samme parter, er kjent stoff for mange meglere. I noen tilfeller selges imidlertid tomten alene, men med en byggeklausul. Disse tilfellene kan være utfordrende for megler å navigere, blant annet fordi det kan være vanskelig å vite hvilken (eller hvilke) lov(er) som regulerer avtalen.   Av: Senioradvokat Aleksander Monsen og advokatfullmektig Mads Langeland, Bing Hodneland advokatselskap DA. Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 2 2020. […]
Read more » Oppsplitting av eiendomshandel – tomtekjøpsavtale og byggekontrakt

Kjøp og salg av utviklingseiendom fra et sameie

Vi har sett en massiv utvikling av både bolig- og næringstomter i de senere år. Med stadig færre tilgjengelige råtomter, særlig sentrumsnært, ser vi at mange eiendomsutviklere konsentrerer sin virksomhet mot å videreutvikle eiendommer med eksisterende bebyggelse. Det kan være tomter med utnyttelsespotensial og/eller bebyggelse med rehabiliteringsbehov. Slike eiendommer har stort potensial, både for eiendomsutvikler og for eksisterende eiere. Det er imidlertid flere forhold det er viktig å huske på ved videreutvikling av eiendommer som består av et eksisterende sameie. Nedenfor peker vi på noen viktige punkter som vi ser dukker opp ofte. Av: Sandra Ihlebæk, fast advokat og Kristian […]
Read more » Kjøp og salg av utviklingseiendom fra et sameie

Hvilke forbehold kan selger ta etter endringer i avhendingslova?

Store forandringer i avhendingslova endrer hvilke forbehold selger kan ta ved boligsalg til forbruker. Av: Håvard Hildeskor er associate og Hege Bøhn Løchen er senior associate i Wiersholm. Begge er tilknyttet Wiersholms faggruppe for næringseiendom. – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 2 2022. Den 1. januar 2022 trådte en rekke endringer i avhendingslova i kraft. Formålet med lovendringene var blant annet å sikre forutsigbarhet, legge til rette for tryggere bolighandel og redusere antallet tvister mellom forbrukere. Endringene gir selgere kontraktsrettslige incentiver til å legge frem all tilgjengelig informasjon om boligen, samt til å fremlegge en grundig tilstandsrapport. Lovendringene […]
Read more » Hvilke forbehold kan selger ta etter endringer i avhendingslova?

Parqio bygger et bærekraftig økosystem i byens garasjeanlegg

Parqio tilbyr en digital og fremtidsrettet løsning for administrasjon av garasjer i sameier, borettslag og næringsbygg. Ved å sikre god utnyttelse av garasjeanlegg, kan vi løse fremtidens urbane utfordringer.  Av: Parquio – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 2 2022 I 2050 vil 65% av verdens befolkning bo i byer. Befolkningsveksten er allerede i ferd med å overbelaste infrastrukturen i byene. For å bygge fremtidens byer er det sentralt å redusere biltrafikk og klimagassutslipp, blant annet ved å omregulere gateparkering til nye, bærekraftige formål. Men hvordan sikre god bærekraftig urbanisering og samtidig håndtere utfordringene som oppstår når vi fjerner […]
Read more » Parqio bygger et bærekraftig økosystem i byens garasjeanlegg

Nøkkelfri adgang for en enklere hverdag

Utviklingen av smarte løsninger for hjemmet har hatt store fremskritt de siste årene. I utviklingen av slike «smart house» løsninger er det hovedfokus på å bruke teknologi og kommunikasjon mellom forskjellige teknologier for å skape tryggere, smartere, mer effektive og bærekraftige boliger til fordel for alle. Av: Hildur Smaradottir, CEO Defigo – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 2 2022 Det å kunne åpne dørene til våre hjem på en enklere, smartere og tryggere måte enn før er sentralt i den smarthjem utviklingen som har skjedd de siste årene. Vi ønsker ikke lenger å bruke nøkkelen, en 6000 år […]

Næringsmeglerens påvirkningskraft

Vi har et felles ansvar for at både kontorarbeidsplasser og andre næringslokaler utvikles i mer bærekraftig retning. Vi må dra i forbruksbremsen og bli kvitt bruk-og-kast-mentaliteten. Spørsmålet er om vi er på rett vei. Av: Interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar, Monn Interior Architects – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 2 2022 Næringsmeglerne er viktige rådgivere når eiendom omsettes og leiekontrakter inngås. De er faglige støttespillere for oppdragsgiverne; ikke minst er de i en nøkkelposisjon når leietakers kravspesifikasjon skal utarbeides. Paradokset Tradisjonelt har hensynet til leietakers selskapsprofil og ønske om at alt skal være nytt ved innflytting trumfet gjenbruk av […]

Jakten på den perfekte fotograf

Bildene utgjør det avgjørende førsteinntrykket i møtet med potensielle boligkjøpere. Gode bilder skaper oppmerksomhet og vekker interesse. Samtidig er fotograferingen en viktig del av kundeopplevelsen for selger. Hva bør man tenke på ved valg av fotograf? Av: Hallvard Solem, PHOLIO (pholio.no) – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 2 2022. Boligfotografering har blitt et eget fagfelt, med mer og mer spesialiserte fotografer. Den teknologiske utviklingen har gitt flere strenger å spille på og det har blitt et økende fokus på det å formidle en historie bak bildene. Mange av dagens boligkjøpere har vokst opp med digital teknologi og sosiale […]

Bunnivå for sekundærboliger

[…] For det første begrenser egenkapitalkravet mange husholdningers mulighet for å lånefinansiere kjøp av sekundærbolig. For det andre innebærer kravet en betydelig kapitalbinding for småinvestorer som er i posisjon til å lånefinansiere kjøpet, og den potensielle kapitalavkastningen blir redusert. På toppen av dette er formuesskatten på sekundærbolig kraftig skjerpet gjennom flere år. I 2022 blir sekundærbolig formuesbeskattet av 95 prosent av omsetningsverdien. Til sammenligning blir aksjer formuesbeskattes av 75 prosent av omsetningsverdien. Det er knyttet usikkerhet til utviklingen framover. På den ene siden bidrar gjenåpningen av landet og økonomien til normalisering i leiemarkedet. På den annen siden bidrar høyere inflasjon […]

Nytt fra styret i NEF

[…]ikraftsetting av den reviderte avhendingsloven. Styret vedtok i mars å donere kr 150.000 fra NEFs humanitære fond til Redd Barnas viktige arbeid i Ukraina. Og til slutt, men ikke minst: NEF fyller 90 år i år! Dette skal markeres på ulike måter gjennom året, både i forbindelse med vårkonferansen, men også lokalt i lokalforeningene. Alle lokalforeninger vil få et tilskudd fra NEF sentralt for å gjennomføre lokale markeringer. Jeg gleder meg til å se mange av dere i Kristiansand til Vårkonferanse og Landsmøte 11. – 13. mai i år! I mellomtiden ønsker jeg dere alle en riktig god påske! Hilsen […]

Erverv før seksjonering – anke over tinglysingsvedtak

I 2020 fikk Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) en uformell uttalelse av (nå) Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) om rekkevidden av eierseksjonsloven § 23 – den såkalte ervervsbegrensningen for boligseksjoner. Hovedpoenget i uttalelsen var at når det inngås avtale om kjøp av bolig før eiendommen er seksjonert, typisk ved kjøp av planlagt boligseksjon i et nyboligprosjekt, gjelder ikke eierseksjonsloven § 23. Ervervsbegrensningen kommer ikke til anvendelse, ifølge departementet, fordi det ikke er noen «[…] seksjoner som erverves […]». Av: advokat Christina Lyngtveit-Petersson, Kjedesjef Nybygg i PrivatMegleren Den 9. mars 2021 mottok departementet en henvendelse og anmodning om klargjøring rundt eierseksjonsloven § 23 i […]
Read more » Erverv før seksjonering – anke over tinglysingsvedtak

Økt avvik mellom prisantydning og solgt-pris

[…]kompetansen sin, og bør ikke skryte av det hvis man i enkelttilfeller bommer ved prisvurderingen. NEF minner om at riktig prising er viktig og at feilprising kan få konsekvenser   Siden den nyeste statistikken viser en økende tendens, og vi nå dessverre noterte den høyeste differansen siden høsten 2016 da snittavvikene var på over 5%, vil vi med dette minne om at riktig prising har en stor verdi for både kunder og andre, for eksempel bankene. Vi anmoder medlemmene om å ha høy bevissthet om utfordringene, slik at vi ikke på nytt havner i en situasjon som resulterer i omdømmetap og […]
Read more » Økt avvik mellom prisantydning og solgt-pris

Forventer svakere prisutvikling

Boligprisene i Norge steg i gjennomsnitt med 1,1 prosent i mars måned. Boligprisene har steget med 6,2 prosent det siste året, viser statistikken fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi. – Boligprisutviklingen i mars er omtrent som forventet for mars måned, men framover forventer vi en svak prisutvikling. Omsetningstallene for første kvartal 2022 viser et markant fall i etterspørsel etter boliger. Det er lagt ut vesentlig flere boliger for salg i første kvartal 2022 enn det som er solgt i samme periode, i motsetning til første kvartal 2021 da det ble solgt like mange boliger som det ble lagt ut i […]

Vi trenger flere grønne bygg

Når vi jobber med bærekraft, handler det i mindre grad om hva vi selv kan gjøre for å redusere eget utslipp. Vårt bidrag til det grønne skiftet er å utvikle og levere teknologi som bidrar til lavere energibruk, bedre lønnsomhet og mindre utslipp i næringsbygg og boliger. Av: Simenergi – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 1 2022 Førstevalget for klimaeffektive bygg -Når vi vet at 40 prosent av alle direkte og indirekte CO2-utslipp i verden kommer fra bygg- og anleggsnæringen, er det viktig at våre produkter til enhver tid er tilpasset de mest ambisiøse klimastandardene i Europa, sier, […]

EU’s sanksjoner – Norsk eiendom som potensiell trygg havn?

Av: Terje Bergem, høyskolelektor, advokat MNA/MNEF Krigen i Ukraina aktualiserer sanksjonsregelverket – «plikten til screening» Pliktene etter hvitvaskingslovgivningen er et område som har stort fokus for tiden, både hos bransjen og Finanstilsynet. I denne materien har norske eiendomsmeglere også blitt kjent med plikten til å screene oppdragsgivere, kjøpere, reelle rettighetshavere til juridiske personer mv. mot EU og FN’s sanksjonslister. Mer enn én gang, når dette har vært tema, har jeg blitt møtt av spøkefugler som svarer opp hele problemstillingen med påstander om at «Vi har ingen terrorister her i Lillevik/Småby…hahaha». Det internasjonale sanksjonssystemer handler imidlertid om mer enn «terrorister», noe […]
Read more » EU’s sanksjoner – Norsk eiendom som potensiell trygg havn?

Klager Finn.no inn for Konkurransetilsynet

[…]være i strid med Konkurranseloven og være til skade for forbrukerne. Dette er bakgrunnen for at NEF, Forbrukerrådet og Huseierne hadde møte med Konkurransetilsynet 17. mars, og at vi nå anmoder tilsynet om å undersøke nærmere om FINNs adferd kan være brudd på Konkurranseloven. Vi vil særlig peke på: Konkurranseloven § 11 som forbyr dominerende foretak å utilbørlig utnytte sin dominerende stilling. Konkurransetilsynet anmodes særlig å vurdere hvorvidt adferden til Finn.no kan utgjøre et misbruk gjennom urimelige utsalgspriser, ulike vilkår for likeverdige ytelser eller økte etableringsbarrierer som følge av rabatter Ny prismodell medfører en betydelig prisøkning uten økning i verdi […]

Innlegg: – FINNs adferd påfører boligselgere og eiendomsmeglere en helt meningsløs kostnadsøkning

[…]er i virksom konkurranse. Utfordringene med FINNs nye prismodell er vel kjent i bransjen. Både NEF, Forbrukerrådet og Huseierne har reagert sterkt på prismodellen og FINNs adferd i markedet. FINNs adferd påfører boligselgere og eiendomsmeglere en helt meningsløs kostnadsøkning. I frykt for at kundenes annonse vil forsvinne i mengden ender alle meglerkjeder opp med å velge den største og dyreste annonsepakken til FINN. Paradoksalt nok er differensieringen mellom ulike regionale markeder, ulike boligtyper og ulike forbrukerbehov erstattet av en rigid modell hvor det som tidligere var valgfrie elementer er pakket sammen med nye elementer i en løsning som megler er […]
Read more » Innlegg: – FINNs adferd påfører boligselgere og eiendomsmeglere en helt meningsløs kostnadsøkning

Bruker avanserte eiendomsdata i ny tjeneste for eiendomsutviklere

Teknologiselskapet Ambita bruker nå eiendomsdata i en ny løsning som skal hjelpe eiendomsutviklere med å kartlegge nye utviklingsprosjekter. I løsningen brukes data fra hele Norge. Med avansert 3D-teknologi kan man visualisere og planlegge for nye boligprosjekter i detalj. Selskapet mener løsningen vil forenkle planleggingsfasen av prosjektene vesentlig. Av: Eirik Foss Stene, områdeleder eiendomsutvikling i Ambita – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 1 2022 PropFinder er et digitalt verktøy designet for eiendomsutviklere og andre aktører som søker innsikt i potensialet som ligger i ulike eiendommer. Tradisjonelt sett er prosessene rundt vurderingene av utviklingsprosjekter omfattende og tidkrevende. Tjenesten ble derfor […]
Read more » Bruker avanserte eiendomsdata i ny tjeneste for eiendomsutviklere

Ulike betalings- og oppgjørsmetoder i bustadoppføringsloven

Bustadoppføringsloven skisserer to hovedløsninger for oppgjør av kjøpesum ved oppføring av bolig: Betaling og oppgjør mot overtakelse og hjemmelsoverføring, eller mot tilført verdi på eiendommen. Av: Aleksander Monsen, senioradvokat og Mads Langeland, advokatfullmektig i  Bing Hodneland advokatselskap DA. Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 1 2022. Ufravikelige regler i forbrukerkjøp Kjøp av fast eiendom er for de fleste den største enkeltinvesteringen som foretas i livet. For å beskytte forbrukerkjøpere i møte med en stadig mer profesjonalisert boligbransje, har lovgiver lagt seg på en linje med betydelig innslag av ufravikelige lovregler. Særlig tydelig er dette i bustadoppføringsloven, som regulerer forbrukerkjøp […]
Read more » Ulike betalings- og oppgjørsmetoder i bustadoppføringsloven

Tillatt bruk av leieobjektet

Dersom et leieobjekt ikke lovlig kan brukes til det avtalte formålet, kan det i ytterste konsekvens føre til heving av leieavtalen og erstatningskrav fra leier. Rettspraksis viser at utleier kan bli ansvarlig selv om leieavtalen uttrykkelig plasserer risikoen hos leier. Av: Trude Gran Melbye og Stian Berger Røsland, begge fra Advokatfirmaet Selmer AS – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 1 2022 Betydningen for bygget, andre leiere og naboer Leiers virksomhet kan ha betydning for byggets profilering. Dette kan igjen virke inn på byggets attraktivitet for andre potensielle leiere, og dermed byggets inntekter og verdi. Leiers virksomhet kan også få […]

Rettsvern uten tinglysning og dokumentavgift

Ved kjøp og salg av fast eiendom, er det en forutsetning for kjøper at eiendommen overtas fri for heftelser og at kjøper får rettsvern for sitt erverv. Når rettsvern er etablert, har kjøper beskyttelse mot at tidligere eiers kreditorer tar beslag eller utlegg i eiendommen. Av: Markus Loftås, advokatfullmektig og Erlend Ose, advokatfullmektig i Wikborg Rein Advokatfirma AS – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 1 2022 Etter tinglysingsloven oppnås rettsvern for fast eiendom i utgangspunktet ved at «rettserverv» eller «rettsstiftelsen» tinglyses og registreres i eiendommens grunnbok, jf. tinglysingsloven §§ 20 og 23. Ved forbrukerkjøp har eiendomsmeglere i utgangspunktet […]

Overtakelse av nybygg før midlertidig brukstillatelse

Før kjøpere av leiligheter i nybygg kan overta og ta i bruk sin bolig må utbygger sørge for at kommunen har utstedt midlertidig brukstillatelse. I praksis skjer det ofte at nybygget ved kontraktens overtakelsestidspunkt for alle praktiske formål er ferdigstilt, men at kommunen av ulike grunner ennå ikke har utstedt midlertidig brukstillatelse. I et forsøk på å unngå dagmulkt og andre krav fra kjøpere kan det for utbygger være fristende å gi kjøpere tilgang til bygget slik at de kan begynne innflytting av møbler og personlige eiendeler. Av: Frida Hjelde Busund Advokat / Senior Associate i Grette Advokatfirma – Artikkelen […]
Read more » Overtakelse av nybygg før midlertidig brukstillatelse

Håndtering av parkeringsplasser i forbindelse med salg av leilighet – hva må du som megler passe på?

I motsetning til eneboliger og rekkehus, har leiligheter sjeldent parkeringsplasser inne i det som anses som selve enheten. Naturligvis, ettersom leiligheter normalt sett ligger i bygninger med en rekke andre leiligheter, og parkeringsplassene er samlet et annet sted. Dette at parkeringsplasser ligger i en kjeller eller på en annen eiendom, gjør at det er lett å glemme å undersøke om det er noe særskilt du som megler må foreta deg for å sikre at denne følger med når en leilighet overskjøtes. Det er flere måter å organisere leilighetsfellesskap på, og for enkelhetens skyld forholder vi oss i all hovedsak til […]
Read more » Håndtering av parkeringsplasser i forbindelse med salg av leilighet – hva må du som megler passe på?

Beskytt dine eiendommer med fremtidsrettet sikkerhetsteknologi

PropTech tas vel imot av eiendomsbransjen. I fjor tiltrakk venturefinansierte selskaper innen eiendom og PropTech seg nesten 21 milliarder dollar, og den trenden ser ut til å fortsette i 2022 – særlig relatert til eiendomsforvaltning. I denne forbindelse er det et aspekt som ikke må overses, nemlig sikring av eiendommer mot innbrudd og tyveri. Av: Christer Stramrud, Direktør, Europa, Ava Security Mens markedet i stadig større grad tilpasser seg eksistensen av såkalte «smart bulidings», hvor automatiserte prosesser brukes for å kontrollere ulike aspekter ved eiendoms- og bygningsdriften, øker også behovet for å kunne styre sikkerhetsaspektet av driften fra samme plattform […]
Read more » Beskytt dine eiendommer med fremtidsrettet sikkerhetsteknologi