Search results for "Pressekontakter NEF"

Results 1 - 10 of 782 Page 1 of 79
Sorted by: Date | Sort by: Relevance Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Få konflikter etter nye regler for boligsalg (avhendingsloven)

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 17. august 2022 Fra nyttår ble avhendingsloven endret med mål om en tryggere bolighandel med færre konflikter mellom kjøper og selger. Samtidig ble det innført en forskrift med minstekrav til tilstandsrapporter. Regelendringene har vært omdiskutert, men erfaringene så langt er at de virker etter hensikten. Den viktigste endringen er at selger ikke lenger kan selge med generelle forbehold som «selges som den er». Lovendringen har medført bedre tilstandsvurderinger, selgerne er mer opptatt av å sikre god dokumentasjon for å unngå ansvar og kjøperne er mer oppmerksomme på dokumentasjonen og boligens tilstand. Implementeringen har gått enda […]
Read more » Få konflikter etter nye regler for boligsalg (avhendingsloven)

Ny bunn-notering for sekundærboliger rammer leiemarkedet

[…]adm. dir i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454 Svein Strømnes – kommunikasjonsdirektør i NEF – 93094191 Om dere ønsker kontakt med NEFs lokalrepresentanter, finner dere kontaktinformasjon her. Om statistikken for sekundærboliger Statistikken viser antall sekundærboliger. Vi henter tall for kjøp, salg og tinglyst eierskap fra matrikkelen og grunnboken. Disse tallene viser: alle boliger – nye og brukte sekundærboliger boliger eid av privatpersoner som ikke selv bor i disse boligene Om en person har folkeregistrert adresse ulik boligens adresse på uttrekkstidspunktet regnes boligen som sekundærbolig. (se utfyllende tekst i rapporten) Rapport for analyse og […]
Read more » Ny bunn-notering for sekundærboliger rammer leiemarkedet

Mekling i nybyggprosjekter – et uforløst potensial

AV: VEBJØRN INNSETH HURUM, ADVOKAT – Mekle.no – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2022 Ved ethvert byggeprosjekt kan det oppstå uforutsette situasjoner som gir grobunn for at uenigheter oppstår. For prosjektmegleren som formidlet salget, er tvister som oppstår mellom partene krevende å håndtere. Konflikter tar tid og fokus og som mellommann har prosjektmegleren en utsatt posisjon. I denne artikkelen forklarer vi hvordan mekling kan brukes i ulike stadier av et byggeprosjekt. Meklers metode En meklers metode går ut på å ta tak i det som gjør at partene “låser seg” og bidrar til en dialog hvor begge […]
Read more » Mekling i nybyggprosjekter – et uforløst potensial

Viktige råd til boligkjøpere høsten 2022

[…]vurderinger av de lokale boligmarkedene. Kontaktinfo til NEFs lokalforeningsledere finnes her. Om NEF: Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er et landsomfattende profesjonsforbund for eiendomsmeglere. NEF har 2800 medlemmer fordelt over hele landet, og ca. 80 prosent av all boligformidling i Norges skjer gjennom en eiendomsmegler […]

Ny turvei over fritidseiendom ikke en mangel

Høyesterett har nylig tatt stilling til om en turvei over en fritidseiendom utgjorde en mangel ved salg av fritidseiendom. Høyesterett kom enstemmig til at en turvei som på overtagelsestidspunktet var under planlegging i kommunen, ikke utgjorde en mangel, og at selgerne hadde oppfylt sin opplysningsplikt. Av: Advokat/partner Jarle Edler, Bing Hodneland advokatselskap DA. – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2022. Kjøp av fritidseiendom Et ektepar kjøpte en fritidseiendom i Hjelmeland kommune i Rogaland, og fritidseiendommen ble solgt «som den er», jf. avhendingsloven § 3-9. Kjøpet var basert på salgsprospekt der det ble opplyst at kommunen arbeidet med en […]

Næringsmegling, god meglerskikk og merverdiavgift

Det er et grunnleggende krav at en eiendomsmegler skal utføre sitt oppdrag i samsvar med god meglerskikk. Hvordan påvirker kravet til god meglerskikk forventningene til næringsmeglerens kjennskap til reglene for merverdiavgift? Av: Eiendomsadvokat Christine Downing og senior manager Linda Sandqvist Smith, Deloitte Advokatfirma – Saken ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2022. Vi ser nærmere på utgangspunktet for reglene for god meglerskikk ved næringsmegling, og potensielle konsekvenser av å ikke gi informasjon om regelverk av økonomisk betydning for partene i transaksjonen.  God meglerskikk ved megling av næringseiendom En rekke sentrale bestemmelser i eiendomsmeglingsloven kan fravikes ved oppdrag hvor oppdragets […]
Read more » Næringsmegling, god meglerskikk og merverdiavgift

Tilgjengelighet av eiendomsdata er ikke problemet

I 2021 nådde næringseiendom nye topper man aldri har sett før. I fjor ble det omsatt for historiske NOK 176 milliarder fordelt over 420 transaksjoner, en økning på 30 % sammenlignet med året før. Siste kvartal i fjor var særdeles belysende, hvor det var omsatt for mer enn totalvolumet i 2014 og 2016 isolert sett. Man så flere og flere store transaksjoner av eiendomsselskap – M&As, hvorav 34 slike transaksjoner i fjor var på over én milliard. Det er utvilsomt mye aktivitet i bransjen. Av: SIMEN A. KROGH, NEWSEC MAP – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2022 […]
Read more » Tilgjengelighet av eiendomsdata er ikke problemet

Digitale løsninger og treffsikker kommunikasjon i én pakke: – Skal gjøre meglerne bedre

Det var i mai det norske programvareselskapet Kvass utvidet produkt- og tjenestespekteret ved å inkludere kommunikasjonsbyrået Pulse Communications.  Tekst: Silje Reistad, Kvass – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2022 – Våre løsninger skal gjøre at meglerne kan tilby økt verdi for sine oppdragsgivere, sier CEO Bård Teigland i Kvass Group.  Han utdyper at sammenslåingen hvor gode digitale løsninger og ledende kompetanse innenfor kommunikasjon åpner for helt nye muligheter for aktørene innenfor både eiendomsmegling og eiendomsbransjen som sådan. Pulse har allerede opparbeidet seg en sterk posisjon og har spisset deler av byrået sitt inn mot eiendomssektoren. Når vi […]
Read more » Digitale løsninger og treffsikker kommunikasjon i én pakke: – Skal gjøre meglerne bedre

7Analytics bygger verdens første økosystem for analyse og risikovurdering av naturfare

Klimaet forventes å bli både villere, våtere og mer uforutsigbart i årene som kommer, og rundt 2,5 milliarder flere mennesker vil bo i byer innen 2050. En slik storstilt urbanisering på toppen av klimaendringer vil føre til store utfordringer over hele verden. Flommen i Tyskland sommeren 2021 er et godt eksempel på akkurat dette – De siste anslagene beregner skadeomfanget til over 400 milliarder kroner. Av: Jonas Aas Torland, 7Analytics – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2022 Det er viktig å kjenne risiko for oversvømmelse, ras eller annen naturfare for alle eiendommer eller boligområder, både de som […]
Read more » 7Analytics bygger verdens første økosystem for analyse og risikovurdering av naturfare