Search results for "Pressekontakter NEF/feed/rss2/juridisk@nef.no"

Results 1 - 10 of 858 Page 1 of 86
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Juridisk bistand fra NEF

[…]arbeidsgiver dersom ikke annet er avtalt. Spørsmål kan rettes direkte til juridisk@nef.no eller telefon 24 11 59 99 Årsavtale for kontoret/filialen a) Kontor/filial der fagansvarlig er medlem i NEF Inntil 5 ansatte: Årspris kr 20.000,- + mva Over 5 ansatte: Årspris kr 29.000,- + mva Fri bruk for alle på kontoret – alle ansatte kan ringe eller sende e-post om juridiske og meglerfaglige spørsmål, uavhengig av om den ansatte er medlem selv. Avtalen gjelder pr kontor. b) Kontor/filial der fagansvarlig ikke er medlem i NEF Inntil 5 ansatte: Årspris kr 40.000,- + mva Over 5 ansatte: Årspris kr 49.000,- + mva […]

Silje blir ny juridisk direktør i NEF

[…]team i NEF til glede for medlemmene og eiendomsmeglingsbransjen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Samtidig takker vi Nina for en imponerende innsats for medlemmene og bransjen gjennom mer enn 7 år. Vi gleder oss over at bransjen får beholde hennes faglige kapasitet når hun går over i rollen som juridisk direktør i et […]

Nyheter fra NEF Juridisk: Nye standarddokumenter og kontrakter

[…]og prosjektkontrakter på NEF.no (krever innlogging) Oppdrag som medhjelper i tvangssalg? Norges Eiendomsmeglerforbund, sammen med advokat Torolv Sundfør fra Advokatfirmaet Storløkken SGB, har revidert og laget nye standarddokumenter til bruk ved medhjelperoppdrag. Dokumentene er ment å kunne bistå deg som medhjelper gjennom hele salgsprosessen, og følger en logisk rekkefølge. Dokumentene finner du i NEFs dokumentarkiv kapittel 13 (innlogging). Ønsker du å starte som medhjelper eller lære mer om medhjelperoppdrag? NEF arrangerer heldagskurs i tvangssalg på Lillestrøm 22. mars! Oppdaterte prosjektkontrakter Kontraktene for salg av bolig etter bustadoppføringsloven er oppdatert slik at de tar høyde for lovendringene som trådte i kraft […]
Read more » Nyheter fra NEF Juridisk: Nye standarddokumenter og kontrakter

Juridisk spørsmål

Kontakt Norges Eiendomsmeglerforbund ved å benytte skjemaet nedenfor. En av våre jurister vil kontakte deg. Fakturering Henvendelser faktureres i henhold til medgått tid, og gjeldende timepris er kr. 1800,- + mva. Minstepris pr. henvendelse er kr. 600,- + mva. Faktura sendes til registrert arbeidsgiver med mindre annet oppgis ved […]

Finanstilsynet foreslår strammere låneregler. – Feil medisin, mener NEF

[…]mener et ufravikelig krav er vel strengt. Derfor peker de på at hvis man ønsker å ha noe slingringsmonn bør ikke det være over fire prosent av bankens utlåndsmasse. NEF mener at det å fjerne fleksibiliteten ikke er noe godt forslag: -Vi er overrasket over at Finanstilsynet foreslår å oppheve fleksibiliteten i dagens utlånsregler, og hadde kanskje forventet at de ville foreslå regionale tiltak. Dersom et slikt forslag skulle gå gjennom vil det kunne få dramatiske konsekvenser i spesielt utsatte regioner, kommenterer Carl O. Geving. Les også Carl O. Gevings kommentar: Boblesnakk i boligmarkedet Flere må betale avdrag på lånene sine […]
Read more » Finanstilsynet foreslår strammere låneregler. – Feil medisin, mener NEF