Søkeresultat for: Nyveilia 150

Results 1 - 10 of 66 Page 1 of 7
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Når er reisetid arbeidstid?

Høyesterett avsa 4. juni i år dom i den såkalte «Reisetidssaken». Høyesterett konkluderte med at reiser til andre steder enn arbeidstakers faste arbeidssted (oppmøtested) skal […]

Boligkjøperens instruksjonsrett over kjøpesummen

I tilfeller der oppgjøret ved boligsalg skjer gjennom eiendomsmegler, vil kjøpesummen være på meglers klientkonto en periode før utbetaling finner sted. Ved tvist om oppgjøret […]
Les mer » Boligkjøperens instruksjonsrett over kjøpesummen

Forslag om skjerpet ervervsbegrensning i eierseksjonsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte den 11. mai 2018 ut et forslag på høring, hvor de blant annet foreslår en skjerpet ervervsbegrensning i boligseksjonssameier. Høringsfristen var […]
Les mer » Forslag om skjerpet ervervsbegrensning i eierseksjonsloven

Veien fra bud til endelig avtale

Kjøps- og salgsprosessene for eiendom pågår ofte over et relativt langt tidsrom. Prosessen går ofte gjennom mange faser, hvor partene utveksler mye informasjon og fremforhandler […]

Rett avtale til rett tid – Omsetningsleie

Et alternativ til en fast leiesum er at leien utgjør en andel av leiers omsetning i leieobjektet, såkalt omsetningsleie. Omsetningsleie reiser en del særlige problemstillinger […]
Les mer » Rett avtale til rett tid – Omsetningsleie