Search results for "Nedre Stølen 2"

Results 1 - 10 of 13 Page 1 of 2
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | All

Hvor går eiendomsmeglingslovens nedre grense?

[…]Rt. 2008.1638 avsnitt 38 [13] Rt. 2008.1638 avsnitt 38 [14] Se bl.a. Finanstilsynets brev av 22.12.2009, Referanse 09/14166. [15] NOU 2006:1 side 35   Artikkelen er også presentert i Eiendomsmegleren nr […]
Read more » Hvor går eiendomsmeglingslovens nedre grense?

Bolig og fritidshus på festet tomt – Hvor lav festeavgift må bortfester tåle?

[…]13 millioner kroner. Den årlige festeavgiften som festerne i dag betaler til grunneier, er 658.225 kroner. Dette tilsvarer ca. 0,6 % av tomtens verdi (110 millioner kroner) per år. Gjennomsnittlig betales i dag ca. 12.200 kroner per leilighet. Grunneier har siden 2006 gått rettens vei for å få økt festeavgiften. Etter fem runder i ulike instanser, herunder to behandlinger i Høyesterett, kom det endelige svaret fra Høyesterett i juni i år: Grunneier får ikke øke festeavgiften. Festekontrakten og evigvarende forlengelsesadgang Ved kjøpet av leilighetene på Øvre Ullern terrasse ble det inngått likelydende festeavtaler med en varighet på 50 år regnet […]
Read more » Bolig og fritidshus på festet tomt – Hvor lav festeavgift må bortfester tåle?

NEF-Help-stipendet tildelt Lars Halvor Ova Johnsen

[…]ble delt ut under festmiddagen på NEFs Høstkonferanse. Lars Halvor Ova Johnsen (nr 2 fra høyre) fikk den store sjekken fra Kurt Buck og Carl O. Geving i NEF og Sven Georg Henriksen i  Help. (Foto: Svein Strømnes) NEF-HELP stipendet er et prosjekt mellom Norges Eiendomsmeglerforbund og HELP Forsikring som ble etablert i 2013. Stipendet er på 100.000 kroner, og deles ut til gode fagprosjekter for eiendomsmeglingsbransjen. Det ble i år delt ut for fjerde gang. Skilte seg ut NEF-HELP-stipendet ble delt ut under festmiddagen på NEFs Høstkonferanse i slutten av november. – Det var en kandidat som skilte seg […]
Read more » NEF-Help-stipendet tildelt Lars Halvor Ova Johnsen

NOU 2021:7 – Trygg og enkel eiendomsmegling

[…]mulig løsning, dersom lovgiver finner grunn til å regulere det.  I NOU kapittel 6 og kapittel 22 kan dere lese mer om vurderingene som utvalget har gjort om fenomenet kupping og muligheten for å forebygge dette ved å innta bestemmelser i avhendingsloven. NEF, Eiendom Norge og Huseierne står sammen om å ønske tiltak mot kupping nå, hjemlet i nye bestemmelser i avhendingsloven, nå. Ellers anbefales det en videreføring av reglene som gjelder budgivning, og de flyttes fra forskriften til selve loven.  Vederlag Dagens regulering lar det i stor grad være opp til partene å avtale hvordan eiendomsmeglerens vederlag skal beregnes. […]
Read more » NOU 2021:7 – Trygg og enkel eiendomsmegling

Støtteordninger/krisepakker som kan berøre eiendomsmeglere

[…]Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder. Endringen gjelder fra 20. mars. Reglene vil gjelde både permitterte og arbeidsledige. Permitterte har rett til dagpenger i påsken: Vanligvis har ikke permitterte rett til dagpenger i påsken, men her er det gjort et unntak. Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger: endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent. Endringen innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, får rett til dagpenger. Egenmelding: Arbeidstakere får rett til egenmelding i 16 dager. Les også: […]
Read more » Støtteordninger/krisepakker som kan berøre eiendomsmeglere

Fersk dom klargjør breddekrav for parkeringsplasser

[…]tilstrekkelig grad gjorde utbyggeren kjent med at det ikke ville være plass til tre HC plasser og 22 ordinære plasser i parkeringskjelleren. Vi opplever at lagmannsretten i denne saken var noe streng med arkitekten. Utbyggeren valgte i realiteten selv alle de uheldige løsningene for å spare penger, til tross for arkitektens fraråding. Etter vår oppfatning må utbygger selv ha risikoen for egne valg som pålegges prosjektet. Arkitekter bør imidlertid merke seg at man i slike tilfeller bør gi et meget tydelig skriftlig uttrykk for at løsningen ikke vil oppfylle forskriftskrav, og samtidig ta forbehold mot ansvar som følge av løsningen. […]
Read more » Fersk dom klargjør breddekrav for parkeringsplasser

Evaluering og endring av eiendomsmeglingsloven- hva vil det bety for oss?

[…]grense og regulering av selge-selv-løsninger. Fristen for å levere NOU’en er allerede i januar 2021, og vi jobber nå effektivt med å komme med våre synspunkter til eiendomsmeglingsutvalget. NEF har slått sammen sine to interne lovutvalg, styringsgruppen og prosjektgruppen til ett utvalg i innspurten av arbeidet med å komme med innspill til vår person i eiendomsmeglingsutvalget, advokat og høyskolelektor Terje Bergem. Vår juridiske direktør Silje Nesteng Andresen, er bindeleddet mellom den interne prosjektgruppen, styret og Bergem. Les Eiendomsmegleren nr. 5 her. Diskusjonene er mange. Noen spørsmål er det raskt konsensus rundt, og andre er det ikke like enkelt å finne […]
Read more » Evaluering og endring av eiendomsmeglingsloven- hva vil det bety for oss?

NEF-HELP-stipendet

[…]Lars Halvor Ova Johnsen stipendet. Han skal skrive om «Hvor går eiendomsmeglingslovens nedre         2015 vant BI studentene Jenny Marie Døli og Peder Olsbø. Temaet for deres masteroppgave er  hvitvaskingsloven og hvordan denne dekker eiendomsmeglerne , herunder kartlegging av eiendomsmeglernes rapportering  av mistenkelige transaksjoner. Bildet øverst på siden viser Jenny Marie Døli som mottar stipendet fra Johan Dolven i HELP. 2014 vant eiendomsmegler Jan Kåre Baumann. Stipendet ble brukt til et studie for å finne ut hvilke egenskaper selgere og kjøpere mener er viktigst hos eiendomsmegleren, og hvordan eiendomsmegleren lettere kan unngå at forbrukeren blir misfornøyd med […]

Rett avtale til rett tid – Omsetningsleie

[…]mellom partene. Rett leieavtale til rett tid – leiegarantier Rett leieavtale til rett tid – framleie Rett leieavtale til rett tid – artikkelserie i 2018 Leiertilpasninger Hva skal tas med i beregningsgrunnlaget? Omsetningsleie er en avtalebasert ordning som ikke er regulert i husleieloven. Det blir derfor særlig viktig at de ulike aspektene ved omsetningsleien avtales klart og entydig mellom partene, ikke minst gjelder dette hvordan omsetningsleien skal beregnes. Utgangspunktet for beregningen er normalt leiers brutto omsetning i/fra leieobjektet, ikke medregnet merverdiavgift. Leieavtalen bør også ta uttrykkelig stilling til om omsetning fra eksempelvis nettsalg, telefonsalg, parkering mv. skal inngå i beregningsgrunnlaget. […]

Førstegangskjøpere i 2016: Så gamle er de – kommune for kommune

[…]TOTEN 26,5 JEVNAKER 26,9 NORDRE LAND 27,1 SØR-FRON 27,1 ØSTRE TOTEN 27,2 ETNEDAL 27,3 SEL 27,4 NORD-FRON 27,6 ØYSTRE SLIDRE 27,6 SØNDRE LAND 27,6 GAUSDAL 27,7 GJØVIK 27,8 LILLEHAMMER 28,0 GRAN 28,2 LUNNER 28,5 VÅGÅ 28,8 NORD-AURDAL 28,9 DOVRE 29,0 VESTRE SLIDRE 29,0 RINGEBU 29,0 ØYER 29,3 SØR-AURDAL 29,9 SKJÅK 30,5 VANG 31,3   Buskerud 28,3 FLÅ 23,0 FLESBERG 26,3 ROLLAG 26,7 MODUM 27,0 RINGERIKE 27,2 KONGSBERG 27,5 SIGDAL 27,6 ØVRE EIKER 27,9 GOL 28,0 NORE OG UVDAL 28,5 DRAMMEN 28,6 NEDRE EIKER 28,6 ÅL 28,7 RØYKEN 29,1 KRØDSHERAD 29,1 HOLE 29,1 HOL 29,2 LIER 29,2 HURUM 29,7 HEMSEDAL 30,7 […]
Read more » Førstegangskjøpere i 2016: Så gamle er de – kommune for kommune