Search results for "NEF adresse"

Results 1 - 807 of 817 Page 1 of 2
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

NEF-HELP-stipendet

[…]til å realisere dine ideer eller få litt «help» til å komme i gang. Vinnere   2018 vant NEF Ung. Formålet med NEF Ung er å skape en faglig og sosial arena med fokus på å utveksle erfaringer, kunnskap og bygge nettverk på kryss og tvers av hele meglerbransjen.           2017 vant eiendomsutvikler William Holten. Temaet han skulle undersøke var: Har en eiendom en gitt markedsverdi, eller påvirkes markedsverdien i salgsprosessen?           2016 vant høyskolelektor Lars Halvor Ova Johnsen stipendet. Han skal skrive om «Hvor går eiendomsmeglingslovens nedre         2015 vant BI […]

Hvorfor er man medlem av NEF – og hva får du ut av det?

[…]dokumentarkiv med oppdaterte standardavtaler og standarddokumenter. Logg inn på www.nef.no/min nef NEF Ung: NEF fokuserer på de unge i bransjen. Er du under 30 år, eiendomsmegler eller eiendomsmeglerfullmektig og medlem i NEF blir du automatisk medlem av NEF Ung. Eiendomsmegleren: 6 ganger i året publiseres fagbladet Eiendomsmegleren som sendes per post til alle medlemmer. Den kan også leses elektronisk her. Pris for ikke medlemmer 930kr per år. Etterutdanning: NEF etterutdanner eiendomsmeglere gjennom skreddersydde og dagsaktuelle kurs med høy faglig kvalitet. Som NEF medlem får du rabatterte priser på kurs. Ønsker du et kurs på ditt kontor stiller NEF juridisk avdeling […]
Read more » Hvorfor er man medlem av NEF – og hva får du ut av det?

Hvorfor NEF-kurs

[…]er kun den beste etterutdanningen god nok! Det er flere grunner til å ta etterutdanningen gjennom NEF: 1. NEF har over 80 års erfaring med utdanning av og etterutdanning for eiendomsmeglere og øvrige ansatte i bransjen 2. NEF utvikler kurs for alle målgrupper innnen eiendomsmeglingsbransjen 3. NEF kurs-program er under kontinuerlig evaluering og utvikling 4. NEF har landets bredeste kursportefølje innen eiendomsmeglingsjus 5. NEF holder kurs over hele landet 6. Deltagelse på NEF-kurs inspirerer og motiverer! 7. Deltagelse på NEF-kurs er nettverksbygging 8. På NEF-kurs har vi diskusjoner på et høyt faglig nivå 9. Økt kompetanse gir økt trygghet og […]

NEF lanserer nye forbrukernettsider – sjekk dine opplysninger

[…]endringene du gjør først blir synlige dagen etterpå, alle data synkroniseres hver natt. Flere adresser? Adressen som presenteres i kartet er gateadressen til kontoret der man arbeider. Vi vet at noen har flere arbeidssteder, for eksempel i filialer noen ganger i uken. Dette har vi dessverre ikke mulighet til å vise. Her er det lurt å velge der man er oftest. Flere på samme adresse Det er kontoradressene som vises i kartet, og mange steder er det flere NEF-medlemmer på samme kontor. Når man trykker på pilen som viser kontoret vil alle NEF-medlemmene ved kontoret vises. Rekkefølgen er random, og […]
Read more » NEF lanserer nye forbrukernettsider – sjekk dine opplysninger

Innlegg: Hva har NEF gjort for deg?

[…]rettferdig fordeling. Vi kunne sikkert gjort enda mer, men husk at mange av oss som er involvert i NEF har jobb ved siden av også. NEF er mye dugnadsarbeid, og det er mange som gjør en fantastisk jobb for fellesskapet. Man kan jo leke med tanken om hvordan bransjen hadde vært om ikke NEF hadde jobbet for eiendomsmeglerne – siden […]

Fordeler ved å være medlem i NEF

[…]m.m NEF-medlemmer kan delta i Gullmeglerkonkurransen Mulighet for å være delegat på NEFs landsmøte (gjelder ikke for NEF Studentmedlemskap) Videre gis medlemmene rabatterte timepriser hos flere advokater som blant annet er eksperter på arbeidsrettsjus Dersom fagansvarlig og flertallet av de øvrige på kontoret er medlem i NEF kan hele kontoret profilere seg med NEF-logo De som ikke er medlem kan ikke bruke MNEF Medlemmene kan ved å engasjere seg i NEFs arbeid lokalt eller sentralt være med å påvirke NEFs viktige arbeid for hele profesjonen Det er mulig å dele kontingenten i 12 rater dersom man ønsker å betale månedlig istedenfor årsbeløp. […]

NEF Ung opprettet

[…]og vi skal jobbe for å holde driftskostnadene lave, sier økonomiansvarlig Carina Elise Godou. NEF Ung og NEF samarbeid -Ambisjonen er å rekruttere medlemmer, som også ønsker å være fullverdig NEF-medlem. På lengre sikt ønsker vi at alle lokalforeninger har en NEF Ung-representant i sine styrer, avslutter NEF Ung-leder, Anders Kløvning. Leder i NEF Ung skal ha møterett i NEF sine styremøter. Samarbeid om å rekruttere flest mulig medlemmer Samkjøre konferanser og ulike aktiviteter Samarbeide om saker som berører begge parters […]

NEF vil ha flere eiendomsmeglerfullmektiger som medlemmer!

[…]bistanden her. Fordelsprogram Det kan være lurt å sjekke ut dine fordeler og besparelser hos NEFs samarbeidspartnere. NEF-fordelsprogram gir deg blant annet svært gunstig tilbud på biler, advokatbistand og forsikring. Les mer om NEF-fordelsprogram her. Flere fordeler I tillegg til nevnte fordeler får du som NEF-medlem magasinet Eiendomsmegleren, tilgang til NEFs ekstranettsider med maler, kontrakter mv., du kan delta i Gullmeglerkonkurransen og du kan benytte deg av NEF-logoen i markedsføringen av deg selg. Les om flere fordeler her. Det er 2800 medlemmer i Norges Eiendomsmeglerforbund, men vi vi gjerne også ha deg inn som […]
Read more » NEF vil ha flere eiendomsmeglerfullmektiger som medlemmer!

NEF med høringsinnlegg om eierseksjonsloven

[…]at man går inn for å videreføre disse i eierseksjonsloven. Kjøperett – foreslås opphevet. NEF støtter forslaget om å oppheve kjøperetten. NEF mener at det ikke lenger er behov for en slik rett. En slik særrett er heller ikke i samsvar med den private eiendomsretten. Esl. § 9 – Seksjoneringsrett for eiere i ikke-seksjonerte bygg. NEF støttet forslaget som er viktig for forbrukerne. Her ivaretas på en god måte både hensynet til den eier som ønsker en seksjonering og den/de andre som hadde grunn til å motsette seg seksjonering. Esl. § 23 – Ervervsbegrensningen. NEF mener prinsipielt at begrensningen bør […]

NEF regelverk

[…]for lokalforeninger  Landsmøtedokumenter, protokoller og måldokument for NEF Regler for bruk av NEFs logo Vedtekter NEF UNG Eksterne sider: Eiendomsmeglingsloven Forskrift om eiendomsmegling Veiledning for markedsføring av […]

Om NEF

[…]et landsomfattende profesjonsforbund for eiendomsmeglere. Forbundet ble stiftet 12. desember 1932. NEF vokser NEF har 2700 medlemmer (september 2022). Alle medlemmene er også tilknyttet én av NEFs ti lokalforeninger. Gjennom Forbundets servicekontor holdes medlemmene løpende orientert om alle spørsmål av interesse for å fremme faglige kvalifikasjoner. Utdanning og politikk Gjennom sin kursavdeling tilrettelegger NEF videre- og etterutdanning for sine medlemmer og resten av eiendomsmeglingsbransjen. NEF utarbeider lærerbøker og deltar også i et faglig råd for Eiendomsmeglerstudiet sammen med Handelshøyskolen BI. NEF engasjerer seg også aktivt i boligpolitikken. NEF er medlem i andre nordiske og internasjonale eiendomsmeglerorganisasjoner, og sitter i flere […]

About Norwegian Association of Real Estate Agents (NEF)

[…]private real estate sold in Norway is done through an real estate agent who is a member of NEF. (MNEF) NEF has 2,800 members (Dec. 2019), all of which are also automatically associated with one of the ten local associations. The Association’s service office keeps members informed about all matters of interest in promoting professional qualifications. Our members are: Real estate agents with a professional education and at least 2 years of practice Persons who have passed a real estate examination administered by the Finance Supervisory Authority (Finanstilsynet). Lawyers licensed to practice real estate Lawyers with 2 years experience and […]
Read more » About Norwegian Association of Real Estate Agents (NEF)

Medlemskap i NEF

[…]året, nyhetsbrev på e-post og NEFs Håndbok. I tillegg har medlemmene egen innlogging på «Min NEF» på www.nef.no med mye faglig og nyttig informasjon, samt oversikt over alle kurs de har deltatt på i regi av NEF og eventuelle andre kurs som er bedt registrert. Mer om medlemsfordelene finnes på www.nef.no. Som medlem av NEF får du rabatterte priser på alle kurs og konferanser arrangert av […]

Ny markedssjef i NEF

[…]fra 1250 til godt over 2800 medlemmer i NEF. Jeg ønsker Kine lykke til med jobben i NEF, avslutter Peter. Vi i NEF ønsker også velkommen til Kine, og lykke til videre Peter! Ønsker du å komme i kontakt med Kine treffer du henne på kine@nef.no eller på […]

Høring om avhendingsloven – NEF med forslag til forbedringer

[…]endringer. Da sikrer vi boligkunder en trygg handel også i fremtiden, sier styreleder i NEF Kurt Buck. NEFs endringsforslag er kort oppsummert: • Forskrifter om krav til autoriserte bygningssakkyndige og innhold i tilstandsrapporter må vedtas i rimelig tid før endringene i avhendingsloven trer i kraft. • Kjøpers egenandel settes til 1 prosent av kjøpesummen. • Den lovfestede egenandelen gjøres ufravikelig i forbrukerkjøp. • Det lovfestes en minsteterskel for når et innendørs arealavvik skal utgjøre en mangel. Med «areal» menes bruksareal (BRA). Rommenes faktiske bruk eller funksjon er uten betydning. Et avvik fra det opplyste arealet på 3 prosent eller høyere, […]
Read more » Høring om avhendingsloven – NEF med forslag til forbedringer

NEF-tilbud: Gratis medlemskap ut 2016 hvis du tegner for 2017 nå!

[…]som eiendomsmegler! Tegner du medlemskap ut 2017 nå, får du kontingenten for 2016 på kjøpet! NEF arbeider for deg: NEF har har bransjens største nettverk og har stor politisk gjennomslagskraft, og arbeider med å sikre best mulig rammevilkår for bransjen. Å være medlem i NEF betyr å ta ansvar for egne rammebetingelser!  NEF arbeider også for å trygge bolighandelen for forbrukerne. Det medfører at NEF-medlemmer i mange sammenhenger er foretrukket av kundene. Du kan lese mer om vårt interessepolitiske arbeid her. I NEF er det alt fra boligmeglere, næringsmeglere, fagansvarlige, daglige ledere, kjedeledere og gründere medlemmer. I tillegg får du gode medlemsfordeler. Se […]
Read more » NEF-tilbud: Gratis medlemskap ut 2016 hvis du tegner for 2017 nå!

Her er innstillingen til det nye NEF-styret!

[…]til nytt styret Valgkomiteen innstiller på at Kurt F. Buck fra Bergen gjenvelges som leder i NEF for de neste to årene. Randi H. Hollingen fra Molde innstilles som nestleder for neste periode. Randi har sittet i NEF-styret i fire år. Som nye styremedlemmer innstiller valgkomiteen: Erlenn Stavnås Ingebrigtsen, Trondheim (varamedlem i dag) Ingvild Aas, Oslo (ny) Trine Dahl, Lørenskog (ny) Brede Sørum, Hamar (ny) Som varamedlemmer til styret for den neste perioden innstilles: Inger-Louise Dølvik, Bodø (ny) Lise Kjelle, Kristiansand (ny) Du finner en presentasjon av alle kandidatene til NEF-styret i […]

Studentmedlemskap i NEF

[…]studentmedlem mottar du nyhetsbrev fra NEF på e-post og du får egen innlogging til «Min NEF» på www.nef.no med mye faglig og nyttig informasjon, blant annet relevant i forbindelse med oppgaveskriving på eiendomsmeglerstudiet. Som studentmedlem i NEF får du også sterkt rabatterte priser på kurs og konferanser arrangert av NEF.   Les mer om studentmedlemskap på […]

NEF ønsker at også overgangsmeglere skal kunne kalle seg «eiendomsmeglere»

[…]når de arbeider i eiendomsmeglingsforetak. Les hele høringsbrevet fra Finanstilsynet her NEF: Bare når arbeider i eiendomsmeglingsforetak NEF er enig i at det er greit å forenkle tittelbruken. Men foreslår i sitt høringssvar at muligheten til å kalle seg «eiendomsmegler» for overgangsmeglere, jurister og advokater begrenses til når de arbeider i eiendomsmeglerforetak. «Vi synes det er mest naturlig at advokaters rett til å benytte tittelen [eiendomsmegler] begrenser seg til advokater som er ansatt i eiendomsmeglingsforetak for å utøve eiendomsmegling. I tillegg til å begrense advokaters rett til å benytte tittelen eiendomsmegler, mener NEF at samme begrensning bør inntas for jurister […]
Read more » NEF ønsker at også overgangsmeglere skal kunne kalle seg «eiendomsmeglere»

NEF landsmøte 2018 – sakspapirer

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget. Er du medlem og skal logge inn på din profil benytt denne […]

Personvern og cookies

[…]i fokus, men deltakere på arrangementene kan gjenkjennes. Bildene bruker vi til å markedsføre NEF og NEFs arrangementer. Hvor lenge vi lagrer opplysningene Medlemmer Kontaktinformasjon lagres hos oss så lenge du er medlem her. Oversikt over kurstimer du har deltatt på lagres i 10 år. Dersom du melder deg ut av NEF vil vi lagre kontaktinformasjonen din i 6 år etter utmeldingen. Kurstimer blir slettet samtidig med at vi sletter kontaktinformasjonen din. Kursdeltakere Dersom du ikke er medlem, men deltar på kurs hos oss vil vi lagre kontaktinformasjonen din, samt opplysninger om kurset du har deltatt på i 6 år […]

Kjøpsvilkår for NEF-kurs

[…]navn og arbeidsgiver. Kursbevis Medlemmer i NEF kan etter endt kurs finne kursbevis under «Min NEF» på www.nef.no. Dersom du ikke er medlem av NEF vil kursbevis bli sendt på e-post. Personvern (gå til siden) www.nef.no Les her Retningslinjer ved avbestilling av NEF kurs og konferanser All påmelding til NEFskurs og konferanser er bindende. Dette fremgår tydelig av våre kursinvitasjoner. De som melder seg av må derfor dekke kursavgiften. Den som blir forhindret fra å møte til kurs hun / han har meldt seg på, kan uten omkostninger overlate plassen til en kollega. Vi foretar imidlertid avmelding uten omkostninger for […]

NEF ønsker høyere prioritering av trygg bolighandel

[…]sin støtte til forslaget uten innvendinger. Les hele forslaget og komiteens tilrådning her.  «NEF er  bekymret for at saken ikke gis tilstrekkelig politisk prioritet til at nødvendige beslutninger blir tatt og gjennomført.» Behov for gjennomgang av ansvarsforholdene NEF har i sine kommenterer til forslaget pekt på at det er behov for en gjennomgang av ansvarsforholdene etter avhendingsloven. Avhendingsloven er preget av generalklausuler med vage, skjønnsmessig vurderingskriterier som forbrukere har vanskelig for å forholde seg til. Grensene for reklamasjonsansvar er trukket opp i rettspraksis om er lite tilgjengelig for folk flest. Ansvarsforholdene i handelen fremstår som uklare for amatører, og selgers […]
Read more » NEF ønsker høyere prioritering av trygg bolighandel

Nye medlemmer strømmer til NEF

[…]endelige lovendringene sementerer samfunnets tillit til en seriøs eiendomsmeglingsbransje. Bruk MNEF NEF må ha mange medlemmer i rygger for å kunne påvirke bransjens rammevilkår. Det har flere eiendomsmeglere enn noen gang tidligere forstått. Og de som lykkes best i bransjen har også forstått verdien av å bruke tittelen MNEF i markedet. Og den verdien kommer til å øke etterhvert som kravene til eiendomsmeglernes rågivning øker. De fleste medlemmene vet også å benytte seg av medlemsfordelene NEF tilbyr. Vi står utrolig mye sterkere som bransje når vi står samlet. Jeg ønsker alle en fredelig jul og et strålende nytt […]

Med studentmedlemskap i NEF sikrer du fremtiden din – vi jobber for deg!

[…]til lokalforeningsmøter Tilsendt e-nyhetsbrev Rabatterte priser på kurs arrangert av NEF NEF Håndbok kan bestilles til rabattert pris som er kr 610,- inkl. mva og porto (øvrige kr 910,-) Pris kun kr 500,- for studentmedlemskap pr. studieår (01.09.20 til 31.08.21) Se mer om medlemsfordeler i NEF her. Kvalitet i alle ledd – dèt NEF jobber […]
Read more » Med studentmedlemskap i NEF sikrer du fremtiden din – vi jobber for deg!

Håndbok del 1: Om NEF

[…]Medlemsdel   Forord til NEFs håndbok Historikk Om Norges Eiendomsmeglerforbund Hvem gjør hva i NEF NEFs forbrukerådgiver i Bolighandelen Medlemsskap i NEF Studentmedlemskap i NEF NEFs fagtilbud   Aktuelle webadresser NEF kurs og konferanser Lovbestemt krav til […]

NEF på rundebordskonferanse om bolighandel og forbrukere

[…]grad sammenfallende interesser med forbrukerne, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i NEF.  Carl O. Geving peker på at det er viktig at eiendomsmeglernes erfaringer blir hørt i arbeidet: -NEF har lenge jobbet for å få trygg bolighandelen høyere på den politiske agendaen, og håper at vi snart vil se resultater av arbeidet. NEF mener at eiendomsmeglernes erfaringer fra bolighandelen må veie tungt i regjeringens arbeid.».     Se også Carl O. Gevings oppsummering […]
Read more » NEF på rundebordskonferanse om bolighandel og forbrukere

Nytt styre valgt på landsmøtet – Kurt Buck gjenvalgt som leder i NEF

[…]i alle transaksjoner i årene som kommer, sier styrelederen Kurt F. Buck. Buck har vært i NEF-styret siden 2010, hvorav nestleder 2012-2016. Han arbeider til daglig som regionleder hos Eiendomsmegler1 i Bergen.. – NEF vil fortsette å samarbeide med myndighetene og andre sentrale aktører i eiendomsmarkedet for å gjøre handelen for alle parter så trygg, ordnet og effektiv som mulig, sier Kurt F. Buck. Vil synliggjøre NEF Randi Hollingen fra Molde ble valgt til nestleder i styret. Randi har sittet mange år i styret, og tar nå skrittet opp som nestleder. -Vi må bli enda flinkere til å tydeliggjøre NEF […]
Read more » Nytt styre valgt på landsmøtet – Kurt Buck gjenvalgt som leder i NEF

Buck gjenvalgt som styreleder i NEF

[…]i Norges Eiendomsmeglerforbund – Tlf: 94807474 Carl O. Geving – Administrerende direktør i NEF – Tlf: 91582454 Svein Strømnes – Kommunikasjonssjef NEF – Tlf: […]

NEF med oppdaterte kontraktsmaler

[…]den 01.01.22. Endringene gjelder for kjøpsavtaler som inngås etter at loven har trådt i kraft. NEF har i samarbeid med advokatfirmaet Grette laget kontraktsmaler som tar hensyn til disse lovendringene, og de ligger nå tilgjengelig på Min NEF. Primært til mot salg til forbrukerkjøpere Lovendringene retter seg primært mot salg til forbrukerkjøpere. Siden mange av avhendingslovens bestemmelser er ufravikelige når kjøper anses som en forbrukerkjøper, jf. avhl. § 1-2 (3), men ellers er fravikelige om ikke annet følger av loven, så er det av avgjørende betydning om kjøper anses som en forbrukerkjøper eller ikke. I tillegg til å være styrende […]

NEF på høring om trygg bolighandel og ny avhendingslov

[…]for byggesakskyndige. Dette siste er i tråd med den felles høringsuttalelsen NEF leverte i høst sammen med Huseierne, NTF/NITO og Forbrukerrådet. Felles høringsuttalelse Også på høringsmøtet sto NEF sammen med Huseierne, Forbrukerrådet og Norsk Takst (tidligere NTF/NITO) og presenterte en felles høringsuttalelse. Organisasjonene støtter forslagene som regjeringen varsler. De fire organisasjonene mener at det er lurt med en endring der selgere og medhjelpere motiveres til å dokumentere boligens tilstand, samtidig som kjøperne får en mye klarere oppfordring til å lese dokumentasjonen. NEFs administrerende direktør Carl O. Geving var inne på dette siste i sin høringsuttalelse. -Vi minner om forutsetningen om at […]
Read more » NEF på høring om trygg bolighandel og ny avhendingslov

Juridisk bistand fra NEF

NEF har en juridisk avdeling som tilbyr meglerfaglig bistand til eiendomsmeglere. Tjenesten NEF Juridisk bistand er en tjeneste for NEFs medlemmer og for ansatte i foretak som har tegnet årsavtale. NEFs advokater/jurister svarer på juridiske og meglerfaglige spørsmål. Det er mange både praktiske og juridiske utfordringer som kan opptå i meglerhverdagen. Vi gir veiledning på begge deler, så langt det lar seg gjøre. Juridisk avdeling består av Silje Nesteng Andresen (juridisk direktør), Nina Hauge og Cecilie Eide Knudsen. NEFs juridiske svartjeneste er finansiert av våre medlemmer og deres arbeidsgivere og faktureres per oppdrag eller ved å tegne årsabonnement. Timepris Henvendelser […]

NEF foreslår at boliglånsforskriften videreføres som den er

[…]foreslår strammere låneregler Ytterligere innstramminger blir nødløsning I høringssvaret til NEF heter det blant annet: NEF mener at gjeldende boliglånsforskrift fungerer etter forholdene tilfredsstillende, og anbefaler at forskriften videreføres uendret. Dersom man gjør ytterligere innstramminger for å begrense etterspørselen, vil det i utgangspunktet bære preg av en nødløsning. Det kan ha flere uheldige effekter: Ulike markeder rammes ulikt. Det er en risiko for at innstramminger vil skape nye ubalanser i regionale boligmarkeder som allerede er svekket etter nedgangskonjunktur. Et rigid egenkapitalkrav vil ramme boligkjøpere med god betalingsevne urimelig hardt. Dette vil samtidig favorisere de som allerede har høy boligformue. I […]
Read more » NEF foreslår at boliglånsforskriften videreføres som den er

NEF-Help-stipendet tildelt Lars Halvor Ova Johnsen

[…]i Bø skal finne ut av – ved hjelp av NEF-HELP-stipendet på 100.000 kroner. KJEMPESJEKK: NEF-HELP-stipendet ble delt ut under festmiddagen på NEFs Høstkonferanse. Lars Halvor Ova Johnsen (nr 2 fra høyre) fikk den store sjekken fra Kurt Buck og Carl O. Geving i NEF og Sven Georg Henriksen i  Help. (Foto: Svein Strømnes) NEF-HELP stipendet er et prosjekt mellom Norges Eiendomsmeglerforbund og HELP Forsikring som ble etablert i 2013. Stipendet er på 100.000 kroner, og deles ut til gode fagprosjekter for eiendomsmeglingsbransjen. Det ble i år delt ut for fjerde gang. Skilte seg ut NEF-HELP-stipendet ble delt ut under […]
Read more » NEF-Help-stipendet tildelt Lars Halvor Ova Johnsen

NEF vil at Finanstilsynet vurderer Propr.no

[…]forbrukervernet og eiendomsmeglerens rolle som ligger i Eiendomsmeglingsloven. I brevet fra NEF til Finanstilsynet heter det blant annet: «Slik vi (NEF) oppfatter det fremstilles det på hjemmesidene som om kunden skal gjøre jobben selv, mens realiteten er at Propr aktivt utfører flere av oppgavene. De oppgavene Propr utfører omfatter blant annet innhenting av faktisk og rettslig informasjon om eiendommene, annonsering på Finn.no (det er Propr og ikke kunden som publiserer annonsen) og budrunden foregår i Propr sitt system. Kundene har få eller ingen valgmuligheter, og i praksis selger kunden ikke sin bolig selv, men fyller bare ute et skjema til Propr, […]

Finansministeren med kred til NEF –  En anerkjennelse av vårt arbeid, sier Carl O. Geving

[…]sier han, og fortsetter: -Forbrukere trenger holdepunkter å navigere etter, og det er blant andre NEFs ansvar å bidra med nøktern informasjon. Medlemmer med høye faglige kvalifikasjoner Finansministeren var også meget rosende til NEFs medlemmer, og måten de utfører sitt arbeid på. Det er hyggelige ord i en situasjon der eiendomsmeglere ikke alltid får ros for strevet: «Norges Eiendomsmeglerforbund representerer medlemmer som har høye faglige kvalifikasjoner, og som har omfattende erfaring fra bransjen. Mitt inntrykk er at Norges Eiendomsmeglerforbund er en organisasjon som er sitt ansvar bevisst, og som er opptatt av at eiendomsmeglere skal ha integritet og faglighet i […]
Read more » Finansministeren med kred til NEF –  En anerkjennelse av vårt arbeid, sier Carl O. Geving

Kurstimer klare på nef.no

Endelig er kurstimene klare på nef.no! Ved å gå inn på nef.no/kurstimer – vil du finne oversikt over dine kurstimer de siste to årene. Dette kan skrives ut, og du får et kursbevis å levere videre – se bildet over! Trykker du på «vis alle» under navnet ditt, vil du få se alle kurs vi har registrert på deg i vårt register! Man må selvfølgelig være innlogget for å se kursbeviset. (Et tips her: Det går fint å være innlogget over lenger tid, man trenger ikke logge ut. – Systemet kaster en automatisk ut etter 14 dager). Kurstimene finnes også […]

Ny statistikk fra NEF og Ambita: Snittalder på førstegangskjøpere er 28,0 år

[…]er et landsomfattende profesjonsforbund som organiserer rundt 2800 eiendomsmeglere. NEF arbeider kontinuerlig for en eiendomsmeglerbransje som har høy faglig standard og har god yrkesetikk. NEF ønsker forutsigbare og gode rammevilkår for eiendomsmeglere, trygg bolighandel for alle parter og stabil boligpolitikk. Mer informasjon på www.nef.no Om Ambita: Ambita er et norsk teknologiselskap spesialisert på eiendomsinformasjon. Selskapet utvikler markedsledende løsninger og informasjonstjenester basert på eiendomsdata. Ambita står blant annet bak Norges største handelsportal for eiendomsinformasjon, Infoland, og løsninger for elektronisk tinglysing. Ambita står også bak Boligmappa.no og i startup-selskapet Alva Technologies. Mer informasjon på […]
Read more » Ny statistikk fra NEF og Ambita: Snittalder på førstegangskjøpere er 28,0 år

Trygge NEF-kurs

[…]du spørsmål i forhold til gjennomføring av kursene kan du kontakte oss på firmapost@nef.no. Velkommen til NEF-kurs høsten […]

NEF e-kurs – øk din kompetanse!

[…]på 1 time:      MNEF kr. 650,-.  Øvrige kr. 1000,-. Kurs på 2 timer:    MNEF kr. 1150,-. Øvrige kr. 1500,-. Kurs på 3 timer:    MNEF kr. 1650,-. Øvrige kr. 2300,-.   Kursene finner du her Nettkurset kan du ta når som helst via PC, mobil eller nettbrett. Hvert kurs avsluttes med en test med faglige spørsmål hvor 80 prosent må være riktig for å få bestått. Testen kan tas flere ganger. NB! Etter registrering vil du motta en e-post med tilgang for å starte opp kurset (dette kan ta ca. en time). Har du problemer med innlogging […]

Profiler ledig stilling på nef.no – introduksjonspris 2.500,-!

[…]ved å profilere stillingen på nef.no. Du vil nå frem til de fleste i eiendomsmeglingsbransjen, nef.no har ca 18.000 besøkende pr måned! Introduksjonspris profilering ledigstilling på nef.no Pris: 2500,- + mva Varighet: 30 dager Vi trenger: stillings tekst i word, lenke til annonse på egen hjemmeside og firmalogo. Materiell sendes […]
Read more » Profiler ledig stilling på nef.no – introduksjonspris 2.500,-!

Kjøpekontrakt om rett til andel i borettslag under oppføring – Ny kontraktsmal fra NEF

[…]BRL-malen også gjøres noen mindre språklige presiseringer. De oppdaterte malene vil legges ut i NEFs dokumentarkiv kapittel 7 på www.nef.no. De som ønsker det kan motta en versjon av K1 og K2 med «spor endring» funksjon slik at alle endringer lettere kan gjenfinnes og innarbeides i foretakenes systemmaler. Ønsker du en slik versjon, send en e-post til firmapost@nef.no   Trenger du juridisk hjelp i din virksomhet?  Ta kontakt med NEFs juridiske avdeling! Les mer […]
Read more » Kjøpekontrakt om rett til andel i borettslag under oppføring – Ny kontraktsmal fra NEF

NEF i høring: En mer aktiv boligpolitikk

[…]forpliktende samarbeid mellom kommunale myndigheter og utbyggerne. Les Dokument 8- forslaget her. NEF har følgende kommentarer til de konkrete forslagene: 1. NEF er positiv til tiltak som jevner ut sosiale og nedarvede forskjeller i boligmarkedet. For å unngå at en økning i lånerammen virker prisdrivende må midlene gå til å øke tilbudssiden i markedet. 2. Historisk sett har Husbanken vært en viktig aktør for å sikre tilstrekkelig boligforsyning i Norge. Det bør vurderes om Husbanken kan styrke denne rollen i pressområder preget av tilbudsunderskudd. 3. NEF er opptatt av at det i større grad fokuseres på betjeningsevne enn absolutte krav […]

NEF i Arendalsuka

[…]programmet her. Kl. 18.30 Bransjefest på Krøgeneslåven Norges Eiendomsmeglerforbund, Ambita og NEF Sørlandet arrangerer bransjefest på Krøgeneslåven. Det blir satt opp båt fra Arendal sentrum. Torsdag 18.8. kl. 12.20 Nye boligkonsepter som en del av løsningen NEF, Norsk Eiendom, og Selvaag Bolig arrangerer debatt i Bygg Arena Arendal. Se programmet her. Kl. 13.15 Veien videre for boligmarkedet Storebrand arrangerer samtale Se programmet […]

NEF blir hørt i endringsforslag til bustadoppføringslova

[…]inntrer straks etter avtaleinngåelsen. Dette er helt i tråd med konkrete merknader fra NEF. Videre er det foreslått en unntaksregel som sier at dersom entreprenøren har tatt forbehold som kan innebære at byggeprosjektet ikke blir gjennomført likevel, skal entreprenøren kunne vente med å stille garanti til disse forbeholdene er avklart. Unntaket gjelder kun for visse bestemte forbehold. Manglende garantistillelse må få betydning NEF bemerket i høringsrunden at det bør fremgå tydelig at garantien skal stilles straks det aktuelle forbeholdet er bortfalt for å unngå at entreprenøren venter med å stille garanti til byggearbeidene settes i gang. Også dette er hensyntatt […]
Read more » NEF blir hørt i endringsforslag til bustadoppføringslova

NEF i møte med Forbrukerrådet: Felles interesse og målsetning om trygg bolighandel

[…]var temaet da NEF i dag møtte Forbrukerrådet. – Jeg tror vi får en god dialog fremover, sa NEFs styreleder Kurt F. Buck etter møtet. NEFs styreleder Kurt F. Buck og administrerende direktør Carl O. Geving flankerer Forbrukerrådets direktør Randi Flesland, fagdirektør for bolig Thomas Bartholdsen og juridisk direktør. Med på møtet var også NEFs forbrukerrådgiver Carsten Pihl og Forbrukerrådets forbrukerpolitiske direktør Audun Skeisvoll. Norsk bolighandel i dag – og mulige løsninger i fremtiden – var på dagsorden da NEFs ledere møtte ledende personer hos Forbrukerrådet med direktør Randi Flesland i spissen. Finne gode løsninger Møtet omhandlet mulige løsninger for […]
Read more » NEF i møte med Forbrukerrådet: Felles interesse og målsetning om trygg bolighandel

Nina blir fagsjef i NEF

[…]hun vil være med å bringe bransjen videre i en riktig retning, sier administrerende direktør i NEF, Carl O. Geving. Nina er opprinnelig fra Gjøvik, hun har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo og har tidligere jobbet som advokat med hovedvekt på fast eiendom i 14 år. Jobbe i NEF? Vil du jobbe sammen med Nina og Katerin på juridisk avdeling kan du søke på jobben […]

Meld inn kandidater til NEF-styret

[…]prosessene rundt eiendomsmeglingsbransjen. Har du spørsmål om hva det vil si å sitte i NEF-styret kan du kontakte medlemmene i valgkomiteen til NEF-styret: – Ingrid Svendsen – 40408052 – Anders Langtind – 93017777 – Bent Norderhaug – […]

Finn din nye medarbeider på NEF.no

[…]personer i eiendomsmeglingsbransjen! For mer informasjon kontakter Peter Rånås på peter@nef.no Se ledig stillinger her nef.no – sterk kanal for å rekrutterer ny […]

NEF e-kurs om skatt på bolig/fritidsbolig

[…]tilgang til valgte kurs. Etter gjennomført og godkjent kurs, vil kurstimer bli registrert hos NEF. Kontaktinformasjon: firmapost@nef.no Generell informasjon Direktelenken nedenfor går til dette nettkurset og inneholder både registrering for førstegangs brukere og innlogging for tidligere registrerte brukere. Pålogging foregår med epostadresse som brukernavn og registrert mobilnr. for å motta engangspassord på SMS. Progresjonen lagres hvert 30. sekund slik at brukerne kan starte fra samme sted de måtte avslutte, dersom man ikke kan se en hel video per gang. Etter hver sekvens vises en flervalgsoppgave til brukeren som må besvares riktig for å gi videre til neste sekvens, og til […]

NEF i møte med Finanstilsynet

[…]eiendomsmeglere. Dagens møte var preget av den åpne og tillitsfulle dialogen Finanstilsynet og NEF har, sier NEFs administrerende direktør Carl O. […]

Nytt fra styret i NEF

[…]ikraftsetting av den reviderte avhendingsloven. Styret vedtok i mars å donere kr 150.000 fra NEFs humanitære fond til Redd Barnas viktige arbeid i Ukraina. Og til slutt, men ikke minst: NEF fyller 90 år i år! Dette skal markeres på ulike måter gjennom året, både i forbindelse med vårkonferansen, men også lokalt i lokalforeningene. Alle lokalforeninger vil få et tilskudd fra NEF sentralt for å gjennomføre lokale markeringer. Jeg gleder meg til å se mange av dere i Kristiansand til Vårkonferanse og Landsmøte 11. – 13. mai i år! I mellomtiden ønsker jeg dere alle en riktig god påske! Hilsen […]

Kursdokumentasjon NEF 6-timer Oppgjør 31. mars

Kursdokumentasjon til NEF 6-timer Oppgjør 31. mars 2017 Last ned dokumentene under til egen PC eller Ipad. PS: Hvis du ønsker å skrive ut, så sjekk utskriftsformatet. Det er en del sider, så det kan være greit å skrive ut flere ark på en side og/eller tosidig! Last ned: NEF-6 timer Lillestrøm – kursmappe for […]
Read more » Kursdokumentasjon NEF 6-timer Oppgjør 31. mars

Kursdokumentasjon NEF 6-timer Bergen 8. juni

Kursdokumentasjon til NEF 6-timer i Bergen 8. juni 2017 Last ned dokumentene under til egen PC eller Ipad. PS: Hvis du ønsker å skrive ut, så sjekk utskriftsformatet. Det er en del sider, så det kan være greit å skrive ut flere ark på en side og/eller tosidig! Last ned: NEF 6 timer […]

Min NEF

[…]er under utvikling og snart vil være tilgjengelig. I mellomtiden kan du kontakte NEF på e-post firmapost@nef.no eller ved å ringe 22 54 20 80. Dokumentarkiv for medlemmer: Du finner NEFs dokumentarkiv for medlemmer her! NB: Leter du etter fagartikler, anbefaler vi deg å starte her: Fagstoff   Du kan gjerne bruke vårt […]

NEF møtte statssekretær i Justisdepartementet – god respons om trygg bolighandel

[…]Ulleberg Reynolds ble nylig utnevnt til statssekretær i Justisdepartementet. Tirsdag møtte hun NEFs styreleder Kurt Buck og administererende direktør Carl O. Geving til en samtale om bolighandel i Norge. – For NEFs medlemmer er det helt essensielt at forbrukerne og samfunnet har tillit til bolighandelen. Våre medlemmer er den viktigste garantisten for trygg bolighandel, samtidig er vi prisgitt et lovverk som er delvis utdatert og mangelfullt. Derfor har NEF siden de siste par årene jobbet grundig med politikerne for å belyse problemer med en uregulert takseringsbransje og en utdatert avhendingslov, sier styreleder Kurt Buck. – Vi har jobbet godt med […]
Read more » NEF møtte statssekretær i Justisdepartementet – god respons om trygg bolighandel

Styret i NEF

STYRET I NEF 2022-2024 Leder: Randi Hollingen, Molde, (tlf 48137921, epost: randi.hollingen@privatmegleren.no ) Nestleder: Erlenn Stavnås Ingebrigtsen, Trondheim Styremedlem: Jard Berg, Bergen Styremedlem: Inger-Louise Dølvik, Bodø Styremedlem: Lise Kjelle, Kristiansand Styremedlem:  Alexander Johannessen, Oslo Varamedlemmer: Thomas Heimdal, Lillehammer Anders Kløvning, Oslo Les mer her. Lederne i lokalforeningene finner du […]

NEF logo

Regler for bruk av NEFs logo finner du her         150 x 150             250 x 250                 330 x 330                               520 x […]

NEF på høring om Finansmarkedsmeldingen

[…]i mange år. Det er en viktig buffer mot et mer markant boligprisfall. Bankenes adferd NEF har vært bekymret for bankenes adferd under krisen: Dersom bankene strammer inn utlånspraksis mer enn normalt under krisen, kan det endre dynamikken i boligmarkedet. Mellomfinansiering er et svært viktig instrument: Erfaringen fra tidligere kriser er at når bankene krever at kundene selger sin gamle bolig før de kjøper ny, bremser markedet opp. Etter den første sjokkfasen i mars ser det imidlertid ut til at bankene opprettholder normal utlånspraksis. Tilgangen på kreditt er for tiden tilfredsstillende. Etterspørselen etter boliglån vil mest sannsynlig falle mindre i […]

Oppgjørsordningen: NEF støtter arbeidsgruppes vurderinger

[…]overstiger det som dekkes av foretakenes sikkerhetsstillelse. Les høringssvaret fra NEF Avgrensede tiltak Arbeidsgruppen har foreslått enkelte endringer i eiendomsmeglingsloven- og forskriften, se rapporten punkt 7 og 10. Utvalgets vurderinger og forslag stemmer godt overens med innstillingen fra det bransjeinterne utvalget under NEFs ledelse, som ble oversendt Finanstilsynet og Finansdepartementet sommeren 2014. Les: Høy tillit til dagens oppgjørsordning – utvalg foreslår avgrensede tiltak Vern for forbrukernes innskudd I høringen påpeker vi samtidig at Banklovkommisjonen i NOU 2016:23 foreslår at innskudd på klientkonto i sin helhet skal regnes som garantert innskudd i en periode på inntil 12 måneder når innskuddet gjelder erverv […]
Read more » Oppgjørsordningen: NEF støtter arbeidsgruppes vurderinger

NEF e-kurs i skatt på næringseiendom

[…]få tilgang til valgte kurs. Etter gjennomført og godkjent kurs, vil kurstimer bli registrert hos NEF. Kontaktinformasjon: firmapost@nef.no Generell informasjon Direktelenken nedenfor går til dette nettkurset og inneholder både registrering for førstegangs brukere og innlogging for tidligere registrerte brukere. Pålogging foregår med epostadresse som brukernavn og registrert mobilnr. for å motta engangspassord på SMS. Progresjonen lagres hvert 30. sekund slik at brukerne kan starte fra samme sted de måtte avslutte, dersom man ikke kan se en hel video per gang. Etter hver sekvens vises en flervalgsoppgave til brukeren som må besvares riktig for å gi videre til neste sekvens, og […]

NEF på høring om Finansmarkedsmeldingen

[…]etterspørselen er imidlertid i sin natur kortsiktig, og må brukes med forsiktighet. Derfor mener NEF gjeldende utlånsforskrift som ble innført ved nyttår, er fornuftig utformet, og vi vil fremheve effekten av differensiering med noe strengere krav i Oslo.  Alt tyder nå på at utlånsforskriften har en modererende effekt på boligprisveksten, spesielt i Oslo. Det vil formodentlig dempe gjeldsopptaket i enkelte husholdninger og redusere sårbarheten for de det gjelder. Samtidig har man med differensieringen unngått å tynge svakere markeder som Rogaland, Møre og Romsdal og Agder-fylkene, hvor prisutviklingen lenge har vært svak, sa Carl O. Geving. – Etter NEFs oppfatning bør […]

Silje blir ny juridisk direktør i NEF

[…]sier hun videre. Silje etterfølger Nina Fodstad Skumsrud som har gjort en strålende innsats for NEFs medlemmer i sju år. Nina går over i rollen som juridisk direktør i EIE Eiendomsmegling fra 1. september. – Vi er svært tilfreds med å få Silje på laget! Vi kjenner henne som veldig kunnskapsrik og dyktig med et stort faglig engasjement, og hun er en svært god formidler. Sammen med Katerin Lind-Klev og Nina Hauge vil hun utgjøre et sterkt juridisk team i NEF til glede for medlemmene og eiendomsmeglingsbransjen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Samtidig takker vi […]

Kursdokumentasjon NEF 3-timerskurs i Oslo

Kursdokumentasjon til NEF 3-timerskurs OAEF 1. mars 2017 Last ned dokumentene under til egen PC eller Ipad. PS: Hvis du ønsker å skrive ut, så sjekk utskriftsformatet. Det er en del sider, så det kan være greit å skrive ut flere ark på en side og/eller tosidig! Last ned: NEF 3-timer […]

Innlegg: NEF leder vei

[…]I hvilke annen bransje ville samfunnet akseptert lignende arbeidsavtaler for lærlingene. Her har NEF fått politisk gjennomslag i en sak, hvor foretakene og kanskje Eiendom Norge vil viske om at vi nærmer oss å bli en fagforening. Da har de ikke skjønt våre motiver. Vi driver ikke lønnskamp. Vi har argumentert for anstendige vilkår fordi det motsatte innebærer en åpenbar risiko. Desperate mennesker gjør oftere uheldige handlinger, så enkelt er det. Det er få saker hvor vi har fått så mange positive tilbakemeldinger, og det er veldig hyggelig. Når alt kommer til alt vil vel alle jobbe i en bransje […]

NEF til Arendalsuka

[…]besøkende til sørlandsbyen. Vil den norske boligmodellen bestå? Tirsdag 14. august arrangerer NEF boligdebatt sammen med Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) og Huseiernes Landsforbund (HL). Hovedtema for debatten er hvordan dagens unge  i framtiden skal ha muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet. Vi er så heldige at vi har fått kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) til å fronte regjeringen boligstrategi i debatten. I tillegg stiller Siri Gåsemyr Staalesen og Karin Andersen som er boligpolitiske talspersoner for henholdsvis Arbeiderpartiet og SV. I debatten bli organisasjonene representert ved Carl O. Geving (NEF), Thor Eek (NBBL) og Morten Andreas Meyer (HL). […]

NEF og Eiendom Norge med felles høringssvar til forslag om forskrift til avhendingsloven

[…]ut på høring. Forslaget er en del av regjeringens arbeid mot en tryggere bolighandel. NEF har jobbet godt og konstruktivt sammen med flere bransjeaktører i arbeidet med et høringssvar, ikke minst sammen med Eiendom Norge. Samarbeidet resulterte i et felles høringssvar som ble inngitt 8. mai 2020. Mer og bedre informasjon I høringssvaret har vi blant annet fremhevet viktigheten av at den nye forskriften gjenspeiler formålet om å fremskaffe mer og bedre informasjon om den boligen som skal selges. Vi har også vært tydelige på at i arbeidet med en tryggere bolighandel er det å løfte kvaliteten hos og ansvarliggjøre […]
Read more » NEF og Eiendom Norge med felles høringssvar til forslag om forskrift til avhendingsloven

NEF møtte statsekretær Ove Vanebo i Justisdepartementet

[…]avhendingsloven fungerer i dag, og da særlig ansvarsstrukturen. Carl O. Geving redegjorde for NEFs syn, og hvordan NEF ønsker at arbeidet med loven skal gå fremover. Et annet tema i samtalene var dokumentasjon av boliger gjennom teknisk tilstandsanalyse, og hvordan man kan få flere til å bruke teknisk tilstandsanalyse. -Er på ballen Statsekretær Ove Vanebo var glad for innspillene som kom i møtet. Han kunne ikke komme med noen konkrete lovnader i møtet, men var klar på at han «var på ballen». -Dette var et godt møte, forteller administrende direktør Carl Geving, og fortsetter: – Jeg opplever at vi møtte […]
Read more » NEF møtte statsekretær Ove Vanebo i Justisdepartementet

Kursdokumentasjon NEF 6-timer på Hamar

Kursdokumentasjon til NEFs 6 timerskurs på Hamar 8. desember 2016 Last ned dokumentene under til egen PC eller Ipad. PS: Hvis du ønsker å skrive ut, så sjekk utskriftsformatet. Det er en del sider, så det kan være greit å skrive ut flere ark på en side og/eller tosidig! Last ned: […]

Nyheter fra NEF Juridisk: Nye standarddokumenter og kontrakter

[…]medhjelper gjennom hele salgsprosessen, og følger en logisk rekkefølge. Dokumentene finner du i NEFs dokumentarkiv kapittel 13 (innlogging). Ønsker du å starte som medhjelper eller lære mer om medhjelperoppdrag? NEF arrangerer heldagskurs i tvangssalg på Lillestrøm 22. mars! Oppdaterte prosjektkontrakter Kontraktene for salg av bolig etter bustadoppføringsloven er oppdatert slik at de tar høyde for lovendringene som trådte i kraft 1. januar 2019. NEFs dokumentarkiv kapittel 7 […]
Read more » Nyheter fra NEF Juridisk: Nye standarddokumenter og kontrakter

NEF på NRK: Det utdannes for mange eiendomsmeglere

[…]er uheldig for de unge som satser på meglerstudiet, og det er uheldig for bransjens utvikling. NEF har flere ganger adressert saken overfor de som har ansvaret for at det tas inn for mange studenter i meglerutdanningen, sier han. Se innslaget! Hele innslaget ser du på NRK sine sider her!    Flere medieoppslag Her er et knippe artikler om temaet som har stått i mediene det siste året: DN: Ber BI utdanne færre meglere DN: Hard kamp om meglerjobbene StudVest: For mange eiendomsmeglere Dagbladet: Alt for mange vil bli eiendomsmeglere BT: Eksplosjon av eiendomsmeglere   Les […]
Read more » NEF på NRK: Det utdannes for mange eiendomsmeglere

NEF-landsmøtet blir digitalt

[…]dette, men håper på forståelse for styrets beslutning. Landsmøtet vil bli strømmet via NEFs nettside. Delegatene vil få nærmere beskjed om hvordan møtet skal gjennomføres. Vi har tett dialog med lokalforeningslederne og tar sikte på hyggelig og demokratisk gjennomføring av dette viktige Landsmøtet. Det er lenge siden vi har hatt så store og viktige saker på agendaen. Dette er resultatet av 4 års målrettet arbeid med å fornye og styrke NEF som organisasjon. Styret er stolt av det vi skal legge frem, og jeg håper flest mulig vil følge møtet digitalt. Med vennlig hilsen Kurt F. Buck – styreleder – […]

NEF på studiestart BI

[…]valgt eiendomsmegling som sin studieretning i Oslo, og det var derfor god plass til de frammøtte. NEF ved adm. dir. Carl O. Geving, fagsjef Nina F. Skumsrud og kommunikassjonsjef Svein Strømnes, presenterte hva forbundet jobber med, hvorfor de nye studentene allerede nå burde engasjere seg og melde seg inn profesjonsforbundet som skal følge de gjennom hele yrkeskarrièren. I tillegg hold styreleder i NEF Ung, Anders Kløvning, et innlegg om hva de driver med, og hvordan veien er fra å være student til å komme ut i jobb som […]

NEF i nyhetene i sommer

Norges Eiendomsmeglerforbund har vært i media i mange saker gjennom sommeren. Her kan du oppdaterer deg på noen av dem. Det er helt åpenbart at boligstoff selger og det er et langt større spenn i temaene enn bare saker om boligprisveksten. Boligmarkedet omfatter også blant annet saker om kredittpraksis, boligkrisen i Oslo, framtidens boligmarked og eiendomsmeglerens rolle. Regjeringen skal i løpet av høsten vurdere kredittpraksis i forhold til boliglån: – Dessverre tror folk boligen er verdt det de kjøper den for – Vi kan ikke bruke samme medisin på så vidt forskjellige markeder. – I dag opptrer mange banker veldig medsyklisk og forsterker […]

NEF og EiendomNorge passer på at kommunene følger opp konsesjonsbehandling når e-tinglysing kommer

[…]til elektronisk tinglysing sender vi brev til alle landets kommuner. Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er profesjonsforbundet for eiendomsmeglere, meglere og advokater som arbeider med eiendomsmegling, mens Eiendom Norge er bransjeforeningen for norske eiendomsmeglingsforetak. Sammen står de to organisasjonene bak så godt som all boligomsetning i Norge.   Når elektronisk tinglysing settes i gang så trer følgende endringer i kraft: Endring i forskrift om eiendomsregistrering § 62a «Kommunen skal føre opplysninger i matrikkelen om forholdet til konsesjonsregelverket og opplysninger om at ervervet ikke fører til deling av en driftsenhet. …» Endring i forskrift om konsesjonsfrihet § 4: «Egenerklæring som nevnt i § […]
Read more » NEF og EiendomNorge passer på at kommunene følger opp konsesjonsbehandling når e-tinglysing kommer

NEF vil innføre praksis i eiendomsmeglerstudiet

[…]besluttet at vi skal jobbe videre for å styrke studiekvaliteten i eiendomsmeglerutdanningen. NEF skal særlig jobbe for å få innført en praksisperiode som del av eiendomsmeglerstudiet, slik at de nyutdannede får bedre forståelse for hva som venter dem i arbeidsmarkedet, sa administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerfobund Carl O. Geving etter et møte med rektor Inge Jan Henjesand ved Handelshøyskolen BI i Nydalen. Bedre samsvar Norges Eiendomsmeglerforbund har som et av sine hovedmål å jobbe for en høy faglig standard i eiendomsmeglingsbransjen, og at bransjen er tilpasningsdyktig til et marked som endres. Dette skal blant annet gjøres gjennom å jobbe for […]
Read more » NEF vil innføre praksis i eiendomsmeglerstudiet

Skifter i NEF

[…]Eiendomsmeglerforbund. Linda Klokk som det siste året jobbet som advokat i juridisk avdeling i NEF, går nå over i rollen som forbrukerrådgiver. Før Linda kom til NEF, hadde hun bakgrunn både som eiendomsmegler og advokat. I tillegg har hun et stort sosialt engasjement som nå kommer forbrukere med boligrelaterte spørsmål til gode. For å erstatte Linda på juridisk avdeling kommer Nina Hauge inn. Nina er utdannet jurist og kommer fra jobben som daglig leder i Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester (RfE). Før det har hun i flere år jobbet som eiendomsmegler i blant annet Sem & Johnsen og DNB. Vi ønsker begge […]

NEF 6-timerskurs i Stavanger – Kursdokumentasjon

Kursdokumentasjon til NEFs 6 timerskurs i Stavanger 29. mars Last ned dokumentene under til egen PC eller Ipad. PS: Hvis du ønsker å skrive ut, så sjekk utskriftsformatet. Det er en del sider, så det kan være greit å skrive ut flere ark på en side og/eller tosidig! Last ned: NEF-6 timer Stavanger (002)-kursmappe for […]
Read more » NEF 6-timerskurs i Stavanger – Kursdokumentasjon

NEF går mot å redusere garantitiden for nybygg

[…]senere NEF har i høringsrunden gått i mot forslaget om å redusere garantitiden fra 5 til 2 år. NEFs erfaring er at problemene sitter i detaljene, og disse har en tendens til å dukke opp senere enn 2 år etter overtakelsen. Hensynet til et sterkt forbrukervern bør veie tyngre enn den moderate kostnadsreduksjonen en redusert garantitid eventuelt kan medføre. Vi har også uttrykt tvil om forslaget vil ha en ønsket effekt på boligprisene. Dårligere vern Et annet forslag fra lovutvalget var å innføre krav til garanti på linje med bustadoppføringslova § 12 der en entreprenør selger en ferdig nyoppført bolig […]
Read more » NEF går mot å redusere garantitiden for nybygg

Kusdokumentasjon NEF 6-timer i Kristiansand

Kursdokumentasjon til NEFs 6 timerskurs i Kristiansand 1. desember 2016 Last ned dokumentene under til egen PC eller Ipad. PS: Hvis du ønsker å skrive ut, så sjekk utskriftsformatet. Det er en del sider, så det kan være greit å skrive ut flere ark på en side og/eller tosidig! Last […]

Tinholt ber NEF-medlemmer engasjere seg

[…]over! To dager i Nordens Paris I tillegg til landsmøtesakene og utformingen av veien videre for NEF, kan du se frem til: Minglefest «Get2gether» i Ølhallen Engasjerte og kunnskapsrike foredragsholdere Etterutdanning med 7 kurstimer Bankettmiddag med Gullmeglerkåring Premieutdeling Aktiviteter; rib-båttur, helikoptertur, og guidet øltur på Mack Bryggeri Meld deg på til landsmøtet i Trømsø […]

Kursdokumentasjon NEF Vårkonferanse Trondheim 2017

Kursdokumentasjon til NEF Vårkonferanse 2017 Last ned dokumentene under til egen PC eller Ipad. PS: Hvis du ønsker å skrive ut, så sjekk utskriftsformatet. Det er en del sider, så det kan være greit å skrive ut flere ark på en side og/eller tosidig! Last ned: Vårkonferanse 2017 til […]
Read more » Kursdokumentasjon NEF Vårkonferanse Trondheim 2017

NEF støtter forslag om endringer i konsesjonslovgivningen

[…]til endringer i konsesjonslovgivninngen i sitt høringssvar til Landbruks- og matdepartementet. NEFs hovedsynspunkt i høringssvaret er at endringer i konsesjonslovverket vil gi den enkelte større råderett over egen eiendom, det vil medføre et enklere regelverk å praktisere ved salg av eiendommer, det vil  gi en samfunnsnyttig gevinst i redusert saksbehandling for kommuner og fylker og det trolig vil bli flere eiendommer som vil kunne selges fritt. Les hele høringssvaret fra NEF […]
Read more » NEF støtter forslag om endringer i konsesjonslovgivningen

Kursdokumentasjon NEF Høstkonferanse 2016

Kursdokumentasjon til NEF Høstkonferanse 17. og 18. november 2016 Last ned dokumentene under til egen PC eller Ipad. PS: Hvis du ønsker å skrive ut, så sjekk utskriftsformatet. Det er mange sider, så det kan være greit å skrive ut flere ark på en side og/eller tosidig! Last ned: Høstkonferansen 2016 […]

Ny dato for NEF-landsmøtet – 9.-11. september

[…]saker fra styret, mål for kommende periode og valg) utsettes. Bakgrunnen for beslutningen er at NEF jobber med å håndtere både kortsiktige og langsiktige konsekvenser av koronakrisen. Etter vedtektene skal landsmøtet egentlig gjennomføres hvert annet år innen utgangen av juni, men på grunn av omstendighetene har man på linje med de fleste andre organisasjoner, vedtatt å utsette årets landsmøte. Samtlige styremedlemmer har sagt seg villig til å fortsette i sine verv inntil landsmøtet er avholdt. Styret kommer tilbake med informasjon om saker som skal behandles og hvordan landsmøtet skal […]
Read more » Ny dato for NEF-landsmøtet – 9.-11. september

NEF 90 år – «Vi jobber litt med eiendom. Og masse med mennesker»

[…]synes å være et betydelig potensial for å heve standarden i bransjen på dette «fagfeltet». NEF må derfor være pådriver for å utvikle og implementere gode kursserier og lærebøker på dette fagfeltet. Bare pass på så dette ikke i unødig grad «akademiseres». Det er ikke kjempekompliserte saker dette. Men uten trening blir vi fort klønete og usikre i kundesituasjoner. De gode meglerne (ikke nødvendigvis de aller mestselgende) har gjennomgående veldig fornøyde kunder. Det bør jo være et mål at alle kunder er så fornøyde at de blir våre ambassadører. Men skal det skje, må flere heve blikket oftere fra PC’n, […]
Read more » NEF 90 år – «Vi jobber litt med eiendom. Og masse med mennesker»

NEF-styret_høyoppløst

[…]Sørum, Randi Hollingen, Erlend Stavnås Ingebrigtsen, Trine Dahl, Ingvil Aas. Fotobyline: Foto: NEF/Carsten […]

NEF på statsministerens toppmøte om kompetanse

Norges Eiendomsmeglerforbund var i dag representert da regjeringen inviterte til møte om kompetanseutvikling i Bergen. For 10 år siden hadde neppe noen representant for eiendomsmeglerne blitt invitert av statsministeren, for å dele erfaring og tanker om kompetanseutvikling. Sammen med kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie inviterer Erna Solberg arbeidstakere, arbeidsgivere, studenter og utdanningsinstitusjoner til innspillsmøte om regjeringens kompetansereform «Lære hele livet». Norges Eiendomsmeglerforbund var representert ved styreleder Kurt F. Buck. – At vi i 2018 blir tatt med på råd er en attest om anerkjennelse til bransjen for det […]
Read more » NEF på statsministerens toppmøte om kompetanse

NEF om Forbrukertilsynets nye veiledning for markedsføring av boliger 

[…]har fått sin etterfølger. Av: Linda Klokk, advokat MNA/juridisk rådgiver i  i NEFs juridisk avdeling Den nye veilederen er forankret i aktuelle lovbestemmelser i markedsføringsloven og eiendomsmeglingsloven og rettleder eiendomsmeglere ved markedsføring av boliger. Veilederen er bedre tilpasset dagens markedsføringssituasjon, herunder inneholder den retningslinjer for direktemarkedsføring og markedsføring via mer moderne plattformer. Den redegjør også for sanksjonssystemet; brudd på markedsføringsloven kan gi grunnlag for bøteleggelse mv, noe Forbrukertilsynet har fulgt opp den senere tid. Under vil vi se på noen av de viktigste elementene av betydning for eiendomsmeglere. Se den nye veiledningen her. Les også: Ny veiledning for markedsføring av bolig Prisopplysninger: […]
Read more » NEF om Forbrukertilsynets nye veiledning for markedsføring av boliger 

NEF – samarbeidspartner i Tettpå

Samarbeid mot arbeidslivskriminalitet Tettpå er et tiltak mot arbeidslivskriminalitet på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Tiltaket er implementert i 20 av landets største by- og hyttekommuner. – Formålet med Tettpå er å påvirke og dyktiggjøre forbrukerne til å ta informerte valg av håndverkere, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund. Du kan lese mer om Tettpå på Skatteetatens nettside. Telefonsamtale og veileder Et serviceteam fra Skatteetaten ringer til forbrukere som har søkt om byggetillatelse eller kjøpt bolig- eller fritidseiendom for å informere om hva de bør sjekke, og hvor og hvordan de […]

NEF i viktige møter

Norges Eiendomsmeglerforbund har i de siste dagene deltatt på nordisk meglermøte i København og i utvalget som skal vurdere oppgjørsordningen i eiendomsmeglingen. Oppgjørsordningen Utvalget som vurderer oppgjørsordningen i eiendomsmegling har jobbet godt det siste halve året. Etter åtte møter er utvalget snart klare med innstillingen, og det vil komme mer informasjon om konklusjonene så snart utredningen er offentlig. Utvalget har bestått av representanter fra Finanstilsynet, Finansdepartementet, Forbrukerombudet, Finans Norge, Forbrukerrådet, Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund.       Nordisk meglermøte i København Samarbeidet med de nordiske landene er veldig bra, det er lav terskel for å dele erfaringer, mange felles […]

NEF jobber ikke for boligprisvekst

Medlemmene våre skal alltid jobbe for en best mulig pris for hvert salgsobjekt, det er en selvfølge. Men må vi som bransje alltid argumentere for et generelt høyere boligprisnivå? Jeg tar meg selv i å ønske å argumentere for høyere priser. Det tror jeg er et problem for mange i bransjen vår. Det er behagelig når prisene stiger og alle som selger bolig er fornøyde med prisen. Av: Kurt F. Buck, styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund Medlemmene våre skal alltid jobbe for en best mulig pris for hvert salgsobjekt, det er en selvfølge. Men må vi som bransje alltid argumentere for […]

Kursdokumentasjon NEF 6-timer Trondheim

Kursdokumentasjon til NEFs 6 timerskurs i Trondheim 6. oktober 2016 Last ned dokumentene under til egen PC eller Ipad. PS: Hvis du ønsker å skrive ut, så sjekk utskriftsformatet. Det er en del sider, så det kan være greit å skrive ut flere ark på en side og/eller tosidig! Last […]

NEF-kurs og korona

Informasjon om kurs og korona-virus (covid-19). Kurs i regi av Norges Eiendomsmeglerforbund vil, slik situasjonen er nå, bli avholdt som planlagt. Vi følger råd fra Folkehelseinstituttet og kommunene, og vil fortløpende vurdere om det blir aktuelt å gjøre endringer på denne praksisen. Vi vil forsøke å legge til rette for streaming av kursene våre, slik at deltakerne selv kan bestemme om de ønsker å delta på kurset eller følge dette via streaming. Vi legger ut informasjon om dette under hvert enkelt kurs, og vil også sende informasjon til alle påmeldte i forkant av hvert enkelt kurs. Konferansen Boligmarkedet 2020 som […]

Mål for Norges Eiendomsmeglerforbund 2016 – 2018

[…]skal arbeide for å bevare den norske boligmodellen med et sosialt bærekraftig boligmarked. NEF skal arbeide for tilstrekkelig boligbygging. NEF skal arbeide for et forutsigbart og langsiktig skatteregime for eiendom. NEF skal arbeide for lovreguleringer som tjener både medlemmene og forbrukerne. NEF skal engasjere seg i samfunnsdebatter rundt eiendomsmarkedet og boligpolitikk der det fremmer medlemmene. NEF søker samarbeid internt i bransjen og mot andre aktører der det er i medlemmenes […]
Read more » Mål for Norges Eiendomsmeglerforbund 2016 – 2018

Antihvitvasking – disponenter på konto

[…]ledd, jf. § 15 tredje ledd, skal virksomheten innhente opplysninger om navn, fødselsnummer og adresse for personer som har disposisjonsrett over kontoer som benyttes til inn- og utbetaling av kjøpesum. Finanstilsynet påpekte i varselet at dette ikke var gjort i noen av de kontrollerte sakene.» Kravene i §§ 12 og 13 synes primært å være myntet på banker og andre aktører hvor man kan opprette kontoforhold. Men ettersom loven også gjelder for eiendomsmegling og det ikke er gjort unntak fra kravene for vår bransje, har NEF juridisk vært i kontakt med Finanstilsynet og bedt om en avklaring, og vi har […]

Butikk

[…]ved hjelp av bestillingsskjema i bunnen av siden, eller med artikkel og antall til firmapost@nef.no.   NEF Håndbok NEF Håndbok er et nyttig verktøy for eiendomsmeglere i en travel hverdag som blant annet gir oversikt over viktige lover og regler. Håndboken er nå digital og NEF-medlemmer kan logger seg inn her.  Medlemmer NEF og studenter kan i tillegg bestille en trykket utgave til rabattert pris som er kr 610,- inkl. mva og porto. Øvrige kan kjøpe boken til 910 kroner. Eiendomsmegleren Som medlem får du tilsendt en digital utgave av bladet Eiendomsmegleren 6 ganger i året. Bladet inneholder mye aktuelt […]

Må navnet mitt stå i avisen når jeg kjøper bolig?

[…]og voldsepisoder. Dette er det Politiet som har ansvar for. Det er Politiet som sikrer at navn og adresse behandles som fortrolig informasjon hos Kartverket. Når navnet er beskyttet, vil ikke navnet være synlig i grunnboken. Dermed kan det heller ikke publiseres i aviser og på nettsteder. Les mer: Mer om sperret adresse kan du lese på politiets nettsider Budrunder er ikke offentlige I denne sammenhengen kan det være greit å nevne at de som er med i budrunder ikke får offentliggjort navnet sitt for alle. Men selger og kjøper skal få se hele budjournalen, og dermed også navnene på […]
Read more » Må navnet mitt stå i avisen når jeg kjøper bolig?

Ny bunn-notering for sekundærboliger rammer leiemarkedet

[…]eid av privatpersoner som ikke selv bor i disse boligene Om en person har folkeregistrert adresse ulik boligens adresse på uttrekkstidspunktet regnes boligen som sekundærbolig. (se utfyllende tekst i rapporten) Rapport for analyse og […]
Read more » Ny bunn-notering for sekundærboliger rammer leiemarkedet

Oversikt over NEFs fagtilbud

[…]relvant fagstoff. Medlemmer av NEF har gratis tilgang til hele basen. På medlemssidene «Min NEF» finnes NEFs Dokumentsamling med relevante kontraktsmaler, standarddokumenter, maler for oppdragsavtaler og en rekke andre dokumenter. I dokumentsamlingen finner man for eksempel: Kontraktsmaler Vi har utviklet «ulåste» maler for: Kjøpekontrakt for salg av brukt bolig og fritidsbolig Kjøpekontrakt for salg av brukt bolig og fritidsbolig «som den er» Kjøpekontrakt for salg av aksjeleilighet Kjøpekontrakt for salg av andelsleilighet i borettslag Kjøpekontrakt for salg av bolig under oppføring (selveier og andel) Mal for oppdragsavtale: Oppdragsavtale for megling av brukt fast eiendom til bolig eller fritidsformål, i forbrukerforhold […]

Innlegg: What’s in it for me?

[…]ikke om NEF og meglerprofesjonens felles interesser.» • Hva ville det bety hvis medlemsgraden i NEF sank som en stein og NEF mistet posisjonen som eiendomsmeglernes talerør og gjennomslagskraften overfor beslutningstakerne? • Jeg kan garantere at ingen andre i samfunnet ville legge to pinner i kors for eiendomsmeglerens interesser. Jeg tror dere skjønner at det ville se stygt ut for meglernes framtid. Heldigvis har 2814 eiendomsmeglere medlemskap i NEF, og de fleste foretakene støtter opp om medlemskap i NEF og anerkjenner verdiene NEF står for. Derfor oppfordrer jeg alle i salen til å legge dere i selen for å rekruttere […]

Dele opp medlemsavgiften?

[…]og det vil være mulig å splitte denne opp i 12 månedlige avdrag. Dette gjelder kontingent til NEF og serviceavgift til NEF Servicekontor. For de som velger å gjøre en slik oppsplitting tilkommer et gebyr på kr 100 per år. 283 i måneden For et vanlig medlem vil dette bety en månedlig utgift på kr 283,-. For fullmektiger vil den månedlige kostnaden bli kr 175,-. I tillegg kommer lokalforeningskontingenten. Oppdelingen må meddeles til NEF skriftlig på firmapost@nef.no innen 20. desember. Muligheten for å splitte opp medlemsavgiften gjelder ikke kontingent til din lokalforening. Denne fastsettes på årsmøtet i foreningen i løpet […]

Håndbok del 3 – Medlemsdel

[…]24. mai) Æresmedlemmer og utmerkelser Styret i NEF 2016-2018 (oppdateres etter valget i NEF 24. mai 2018) Oversikt over NEFs lokalforeninger, styreledere og styremedlemmer Regler for bruk av NEFs logo Lover og regler for NEF Lover for Norges Eiendomsmeglerforbund Vedtekter for Norges Eiendomsmeglerforbunds Servicekontor Etiske regler for Norges Eiendomsmeglerforbund Mønstervedtekter for lokalforeninger_sist endret 2016 NEFs sekretariatfunksjoner Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester Forum for Næringsmegling Etisk nemnd Faglig råd for eiendomsmeglerstudiet Se også: Del 1 – Om NEF Del 2 – Faglig […]

Kurs

[…]digitalt kurs – AML – Utvalgte transaksjoner med høy risiko for hvitvasking19. oktober: NEF og NEF Rogaland 3-timers lokalforeningskurs, Stavanger20. oktober: NEF 2-timers digitalt kurs – Salg av overbeheftet eiendom26. oktober: NEF 3-timers digitalt kurs – Formidling av fritidsboliger fra A til Å – hovedfokus på fjell- og innlandsmarkedet26.-28. oktober: Introduksjonskurs i næringsmegling 2022NEFs e-kurs November 20223. november: NEF 4-timers digitalt kurs – Tomtefeste17. november: NEF 2-timer digitalt kurs – Urolige tider med pandemi, krig, leveringshindringer og inflasjon aktualisert spørsmål om blant annet prisstigningsforbehold og force majeure17.-18. november: NEFs Høstkonferanse, OsloNEFs e-kurs Desember 202214. desember: NEF 2-timers digitalt kurs – […]

Livsnerven i bransjen

[…]forhold til fotballklubben Stabæk. • Hva var det viktigste du var med på som styreleder i NEF? – Som styreleder i NEF var det viktigste å være en sentral deltager i å få utdanningen av meglerne over til BI (januar 1990 tror jeg vi signerte på BI i Sandvika) – Vi fikk også satt vår prisstatistikk i system. – Så mistet vi vår bransjeforsikring rett etter at jeg gikk på som leder i NEF, sommeren 1988. Dette var i hovedsak på grunn av alle skadene i kjølvannet av at markedet krasjet i 88, og med prisfall ca. 50 prosent på […]

Formålet er tryggere bolighandel

[…]herunder overgangsordning for innfasing av kvalifikasjonskrav og registreringsplikt NEF og Eiendom Norges høringssvar NEF gav felles høringssvar med Eiendom Norge den 08.05.2020. Les: NEF og Eiendom Norge med felles høringssvar til forslag om forskrift til avhendingsloven Hvilke bygningsdeler/ rom som burde omfattes av minimumsundersøkelsen I høringssvaret ble det pekt på som avgjørende at forskriften oppstiller krav til å undersøke de bygningsdelene som har stort skadepotensiale, samtidig som forskriften må inneholde fornuftige avgrensinger med hensyn til hvilke bygningsdeler som skal undersøkes og på hva slags måte. Det ble ikke ansett som realistisk å oppstille krav om at absolutt alle bygningsdeler skal […]

Tinglysingsgebyr og dokumentavgift

[…]død, er det tilstrekkelig at samboere på dødsfallstidspunktet var folkeregistrert på samme adresse. Fritaket gjelder bare overføring til tidligere felles bolig, overføring av andre eiendommer, for eksempel fritidseiendom, omfattes ikke (dokumentavgiftsloven § 8 andre ledd, jf. dokumentavgiftsrundskrivet punkt 3.5). 5.7 Erververen av grunnbokshjemmelen og meglerforetaket eller andre som bistår erververen, er sammen ansvarlige for at riktig avgift blir betalt. Avgift til Statens kartverk betales etterskuddsvis av rekvirenten. Dokumentavgiften forfaller til betaling etter 14 dager fra utsendelse av kravet. Arbeidstakere hos erververen eller hos foretaket som begjærer tinglysing på vegne av erververen, har ikke slikt ansvar. Avgiftskravet skal først sendes de […]

Tinglysing – momenter

[…]det tinglysing i fast eiendom sendes det til Kartverket Tinglysing, Postboks 600 sentrum, 3507 Hønefoss. Gjelder det tinglysing i borettslag sendes det til Kartverket Ullensvang, Postboks 200, 5788 Kinsarvik. Opprinnelig utarbeidet av Oslo Byskriverembete Oppdatert av NEF januar […]

Hvordan skal utleier gå frem for å avslutte leiekontrakten om leietaker ikke betaler leien?

[…]i distriktet hvor eiendommen ligger. Utkastelsesbegjæringen må inneholde saksøkerens navn og adresse (samt eventuelt advokatens navn og adresse), opplysninger om hva slags tvangsfullbyrdelse som begjæres, beskrivelse av det aktuelle kravet og en beskrivelse av det aktuelle tvangsgrunnlaget. Utleier må også legge ved kopi av leiekontrakten for å dokumentere at leietaker har vedtatt fravikelse uten dom, samt kopi av § 4-18 varslet. Steg 3 – Namsmannen tar over prosessen og gjennomfører tvangsfravikelsen Etter at namsmannen har mottatt og vurdert begjæringen, vil namsmannen sende begjæringen til leietaker. Leietaker får etter dette 14 dager på å komme med innvendinger mot begjæringen. Slike innvendinger […]
Read more » Hvordan skal utleier gå frem for å avslutte leiekontrakten om leietaker ikke betaler leien?

GDPR – Hva betyr det for vår virksomhet?

[…]som kan knyttes til enkeltpersoner, for eksempel navn, telefonnummer, adresse, e-postadresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk og fødselsnummer. Opplysninger om en persons adferdsmønster er også regnet som personopplysninger, for eksempel hvor vedkommende handler, hva man søker etter på nettet mv. Sensitive personopplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger. Les også: Hvem eier bildet?– om bruk av bilder tatt i forbindelse med megleroppdrag Behandlingsgrunnlag For å kunne behandle personopplysninger må virksomheten ha et lovlig behandlingsgrunnlag for […]

Digital håndbok

[…]over NEFs mål 2020-2022, oversikt over styret i NEF og styrene i NEFs lokalforeninger 2021, NEFs lover, NEFs Etiske regler, logoregler og Mønstervedtekter for lokalforeningene. Vi håper den digitale håndboken er et nyttig hjelpemiddel for våre medlemmer i en travel […]

Lover for Norges Eiendomsmeglerforbund

[…]Nemnd fastsetter selv saksbehandlingsregler for nemnda. Disse skal godkjennes av styret i NEF. NEFs sekretariat er sekretær for nemnda. Saksbehandlingen er skriftlig. Vedtak treffes med alminnelig flertall. b) Styret Styret kan på bakgrunn av innstilling fra nemnda innrapportere, politianmelde, ekskludere eller suspendere et medlem når man finner at dette medlem skader Forbundet eller bransjen. Eksklusjon krever ¾ flertall. 9. Lokalforeninger Alle medlemmene, bortsett fra æresmedlemmer, må være tilsluttet lokale foreninger. Styret kan pålegge foreninger opprettet og avgjøre lokaliseringen av disse. Vedtekter for lokalforeningene må til enhver tid godkjennes av styret i NEF eller landsmøtet. De lokale foreninger avgjør utelukkende saker […]

Innlegg: – FINNs adferd påfører boligselgere og eiendomsmeglere en helt meningsløs kostnadsøkning

[…]er i virksom konkurranse. Utfordringene med FINNs nye prismodell er vel kjent i bransjen. Både NEF, Forbrukerrådet og Huseierne har reagert sterkt på prismodellen og FINNs adferd i markedet. FINNs adferd påfører boligselgere og eiendomsmeglere en helt meningsløs kostnadsøkning. I frykt for at kundenes annonse vil forsvinne i mengden ender alle meglerkjeder opp med å velge den største og dyreste annonsepakken til FINN. Paradoksalt nok er differensieringen mellom ulike regionale markeder, ulike boligtyper og ulike forbrukerbehov erstattet av en rigid modell hvor det som tidligere var valgfrie elementer er pakket sammen med nye elementer i en løsning som megler er […]
Read more » Innlegg: – FINNs adferd påfører boligselgere og eiendomsmeglere en helt meningsløs kostnadsøkning

Ny og bedre medlemsside til MNEF

[…]kursinformasjon, undersøkelser Hva må jeg gjøre? Første gang du logger deg inn på «Min NEF» via knappen på NEF.no eller her, må du sette inn med ditt mobilnummer (8 sifre) og trykk på «glemt passord». NB! For å slippe å gjøre denne operasjonen hver gang du logger inn er det lurt å gå inn på profilen for å endre passord, og videre velge nytt passord. Har du problemer med å logge deg inn kan du sende en e-post til firmapost@nef.no Har du byttet telefonnummer eller har spørsmål rundt dette kan de sendes til […]

Økt avvik mellom prisantydning og solgt-pris

[…]kompetansen sin, og bør ikke skryte av det hvis man i enkelttilfeller bommer ved prisvurderingen. NEF minner om at riktig prising er viktig og at feilprising kan få konsekvenser   Siden den nyeste statistikken viser en økende tendens, og vi nå dessverre noterte den høyeste differansen siden høsten 2016 da snittavvikene var på over 5%, vil vi med dette minne om at riktig prising har en stor verdi for både kunder og andre, for eksempel bankene. Vi anmoder medlemmene om å ha høy bevissthet om utfordringene, slik at vi ikke på nytt havner i en situasjon som resulterer i omdømmetap og […]
Read more » Økt avvik mellom prisantydning og solgt-pris

Innlegg: FINN.no splitter og hersker blant kjedene

[…]kobles inn i striden om Finns nye boligannonse-priser Les brevet fra NEF, Forbrukerrådet og Huseierne her: Kan ikke sitte stille NEF kan ikke sitte stille og se på at FINN.no misbruker sin posisjon til å ramme våre medlemmer og deres kunder. Derfor har vi i samarbeid med Huseierne og Forbrukerrådet rettet sterk kritikk til FINN. Vår oppgave er å sikre at forbrukerne er godt ivaretatt i boligomsetningen. Dette gjør det særlig viktig for de tre organisasjonene å passe på at dominerende markedsaktører ikke utnytter sin posisjon til skade for forbrukerne. Høye transaksjonskostnader bidrar til at terskelen for å bytte bolig […]
Read more » Innlegg: FINN.no splitter og hersker blant kjedene

NOU 2021:7 – Trygg og enkel eiendomsmegling

[…]rolle i eiendomshandelen i Norge. Forslaget innebærer i stor grad gjennomslag for saker som NEF har jobbet strategisk med i mange år, og som er forankret i NEFs målplan. På noen punkter har det imidlertid vært nødvendig å ta dissens. Kort om utvalget Utvalget har etter 20 måneders arbeid i dag fremmet forslag til ny lov om eiendomsmegling.Utvalget vurdert reguleringen av eiendomsmegling fra A til Å.  Både de grunnleggende og brede spørsmålene, så vel som regulering på detaljnivå er vurdert av Utvalget. Begge kategorier har stor, reell betydning for eiendomsmegleres arbeidshverdag og rammebetingelser. NEF har fulgt utvalgets arbeid tett, og […]
Read more » NOU 2021:7 – Trygg og enkel eiendomsmegling

NEFs høringssvar på Eiendomsmeglingsutvalgets utredning

[…]og oppgjørsmedhjelpere skal egnethetsvurderes av Finanstilsynet før de tiltrer stillingen. NEF mener imidlertid at også medhjelpere bør omfattes.   NEF støtter forslaget om å utvide formidlingsforbudet slik at det innføres en minste akseptfrist på alle bud, og at formidlingsforbudet også omfatter «hemmelige bud». Etter NEFs syn er imidlertid de foreslåtte endringene ikke tilstrekkelige for å gi forbrukere et godt vern. NEF mener derfor at lovgiver i tillegg bør vedta regler i avhendingsloven som er egnet til å forebygge «kupping». Dette kan gjøres ved å gi selger en tidsbegrenset angrerett i det tidsrommet som formidlingsforbudet varer. Hvis «kupperen» ikke kan få […]
Read more » NEFs høringssvar på Eiendomsmeglingsutvalgets utredning

Klager Finn.no inn for Konkurransetilsynet

[…]være i strid med Konkurranseloven og være til skade for forbrukerne. Dette er bakgrunnen for at NEF, Forbrukerrådet og Huseierne hadde møte med Konkurransetilsynet 17. mars, og at vi nå anmoder tilsynet om å undersøke nærmere om FINNs adferd kan være brudd på Konkurranseloven. Vi vil særlig peke på: Konkurranseloven § 11 som forbyr dominerende foretak å utilbørlig utnytte sin dominerende stilling. Konkurransetilsynet anmodes særlig å vurdere hvorvidt adferden til Finn.no kan utgjøre et misbruk gjennom urimelige utsalgspriser, ulike vilkår for likeverdige ytelser eller økte etableringsbarrierer som følge av rabatter Ny prismodell medfører en betydelig prisøkning uten økning i verdi […]

Organisatoriske endringer i Norges Eiendomsmeglerforbund i 2020

[…]slik at de for fremtiden vil hete «NEF _________ (etterfulgt av regional tilhørighet», f.eks. NEF Sørlandet, NEF Trøndelag osv.) Dette vil bli implementert og stadfestet i lokalforeningenes vedtekter på årsmøtene i lokalforeningene i februar 2021. Hensikten med denne endringen har først og fremst vært å minske forvirring rundt organiseringen av NEF med nasjonalt forbund og lokale foreninger rundt om i landet. Medlemmene og publikums kjennskap til lokalforeningene bør økes, uten at dette medfører noen organisatoriske endringer. Lokalforeningenes rolle i NEF forblir uendret. Kontingent for 2021 vil bli fakturert medio desember med forfall i begynnelsen av 2021. Landsmøtet vedtok følgende kontingentsatser […]
Read more » Organisatoriske endringer i Norges Eiendomsmeglerforbund i 2020

Siste nyhetsbrev

Her finner du de siste nyhetsbrevene fra NEF. 27. mai 19. mai 7. mai 24. april 17. april 7. april 3. april 1. april 26. mars 24. mars 20. mars 18. mars 13. […]

Interessepolitikk: Bransjens viktigste talerør

[…]å være medlem. Vi går ikke rundt grøten – vi går rett på. Vi er til for deg og din sak. NEF representerer det store flertallet av norske meglere. Derfor kan NEF fronte en rekke saker som det vil være vanskelig, eller umulig for den enkelte å få gjennomslag for, og vi har tilgang til alle viktige fora: Kontakt med beslutningstagere NEF har kontinuerlig møter med beslutningstagere i regjeringen, Stortinget og departementene hvor vi spiller inn forslag til endringer i lovverket som vil være positivt for boligomsetningen i Norge. Erfaringene vi bringer videre fra våre medlemmer gir beslutningstagerne et godt grunnlag til å danne seg […]
Read more » Interessepolitikk: Bransjens viktigste talerør

Finanstilsynet med forslag til ny boliglånsforskrift: Dropper Oslo-regler, strammer litt inn for hele landet

[…]de i brevet til Finanstilsynet: «Geografisk differensiering etter låntakers eller panteobjektets adresse, eller differensiering basert på om panteobjektet er låntakers primær- eller sekundærbolig, fanger ikke opp låntakers sårbarhet på en hensiktsmessig måte. Slik differensiering er derfor ikke i tråd med Finanstilsynets prinsipielle syn på forskriftens formål.» Forslaget fra Finanstilsynet skal nå på høring, før Finansdepartementet kommer med sitt forslag litt senere i vår.   Hør Morten Baltzersen på Boligmarkedet Finanstilsynets direktør kan du høre på NEFs konferanse Boligmarkedet 13. mars. Tema er: «Boligmarkedet – friskmeldt?» Meld deg på […]
Read more » Finanstilsynet med forslag til ny boliglånsforskrift: Dropper Oslo-regler, strammer litt inn for hele landet

Buck: Takk for tilliten!

[…]I forbindelse med høstkonferansen er det allerede avtalt et felles styremøte med EINO og NEF hvor arbeidsvilkår er en av hovedsakene på agendaen. NEF har altså kraft til å påvirke. En annen sak som viser dette har overskrift: Eiendomsmeglerens uavhengighet – brudd på taushetsplikt Dette har kanskje berørt dere i hverdagen? Kanskje noen av dere har fått opp noen nye vegger på kontoret? Kanskje noen har fått lås på døren mellom banken og eiendomsmeglerne eller ny inngang. Kanskje små ting i det daglige, men saken som ligger bak er av største viktighet. Styret valgte en strategi hvor vi bestemte oss […]

Om Norges Eiendomsmeglerforbund

[…]i Norge. NEF har i dag ca. 2800 medlemmer. I tillegg er ca. 300 eiendomsmeglerstudenter tilknyttet NEF. NEF består av Norges Eiendomsmeglerforbund og Norges Eiendomsmeglerforbunds Servicekontor. Forbundet og Servicekontoret er ledet av et styre og daglig leder. Øverste myndighet er landsmøtet. NEFs sekretariat har i dag elleve ansatte, hvorav fem er jurister og en er eiendomsmegler. I tillegg kommer Reklamasjonsnemnda med en eiendomsmegler/jurist samt en assistent som er stud.jur. NEFs formål er å ivareta medlemmenes etiske og faglige interesser samt økonomiske rammebetingelser. NEF skal søke å fremme samhold og gode kollegiale forhold mellom medlemmene. Servicekontorets formål er å gi medlemmene […]

Mange førstegangskjøpere, fall i samkjøp og sekundærboliger

Ferske rapporter fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse gir håp om at flere skal få mulighet til å eie egen bolig. Samtidig viser vår samkjøperindeks at andelen som kjøper sammen med andre har falt tilbake fra høye nivåer for ett år siden. Parallelt faller andelen sekundærboliger. I Oslo er andelen sekundærboliger på det laveste nivået som er registrert siden 2013. Mange førstegangskjøpere Antall førstegangskjøpere har økt sammenhengende siden 2017. Det siste året har dessuten økningen tiltatt de aller fleste steder i landet. Lave renter har mer enn oppveiet de negative følgene av korona-pandemien. Vi må tilbake til 2011 for […]
Read more » Mange førstegangskjøpere, fall i samkjøp og sekundærboliger

«Kommer for salg»-markedsføring

[…]at henvendelsen egentlig gjelder hvorvidt konkurrenter opptrer i tråd med regelverket eller ikke. NEF juridisk ser derfor grunn til å minne om følgende: I tidligere «Bransjenorm for markedsføring av bolig» (2014) sto det at lovpålagte opplysningene etter emgll. § 6-7 skulle være tilgjengelig i skriftlig form før annonsering, og at salgsoppgaven senest skulle være tilgjengelig 48 timer før første annonserte visning. Dette ble av mange tolket slik at eiendommer kunne markedsføres før salgsoppgaven var utarbeidet, forutsatt at lovpålagte opplysninger var innhentet og salgsoppgaven uansett var tilgjengelig 48 timer før annonsert visning. I gjeldende veiledning fra 2018, Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring […]

Dette er eiendomsmeglerens ansvar

[…]som et minimum. Du vil vanligvis finne dette i salgsoppgaven: Eiendommens registerbetegnelse og adresse Eierforhold Tinglyste forpliktelser Tilliggende rettigheter Grunnarealer Bebyggelsens arealer, alder og byggemåte Eventuell adgang til utleie av eiendommen til boligformål Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse Ligningsverdi og offentlige avgifter Endelige offentlige planer, konsesjonsplikt og odelsrett Faste løpende kostnader Hvis kjøpesum er fastsatt, totalkostnad inkludert alle gebyrer og avgifter Hvis kjøpesum ikke er fastsatt, en samlet oppstilling over prisantydning inkludert alle gebyrer, avgifter o.l. Meglers vederlag   Fellesgjeld: Ved formidling av sameieandeler og eierseksjoner skal den skriftlige oppgaven også inneholde opplysninger om detaljene rundt fellesgjelden. Les mer om fellesgjeld […]

Digital oppdatering: Robotene kommer og 21 milliarder investert i 2016

[…]jakt etter, og så begynne å fore med annonser – samtidig som man sørger for å få inn epost-adresse og annen kontaktinformasjon. Les mer her! 6. Robotjournalisten kommer – kommer salgsoppgaveroboten også? NTB lanserte i fjor høst en egen «robotjournalist» blant annet for å skrive sportsreferater. Det denne roboten – og andre journalistroboter gjør – er å bruke et sett av systematisk informasjon til å lage en (forholdsvis god) tekst. Dette kan åpne opp muligheter i boligbransjen også, for eksempel for produksjon av salgsoppgaver som i stor grad er systematisering av informasjon. En ny bok om temaet ble lansert av […]
Read more » Digital oppdatering: Robotene kommer og 21 milliarder investert i 2016

Lokalforeninger

[…]209 NEF Sørlandet Alex Modahl Krogsveen, Kristiansand alex.modahl@krogsveen.no Mobil: 92 45 90 00 NEF Trøndelag Elin Øverkil Vie elin.overkil.vie@stolav.no Mobil: 47 45 45 20 NEF Møre og Romsdal Julianne Sørheim julianne.sorheim@privatmegleren.no Privatmegleren Ålesund Mobil: 98 87 06 91 NEF Nord-Norge Noel Pedersen noel.pedersen@em1nn.no EiendomsMegler 1 Nord-Norge Tromsø Mobil: 905 81 677 NEF Oslo og Akershus Trine Dahl EiendomsMegler 1 Oslo AS avd trine.dahl@em1oav.no Mobil: 48 10 97 79 NEF Rogaland Knut Myklestad kmy@proaktiv.no Proaktiv Eiendomsmegling Stavanger Mobil: 97178724 NEF Telemark, Vestfold og Buskerud André Norrøne Volla DNB Eiendom AS Tønsberg andre.volla@dnbeiendom.no Mobil: 48 00 73 11 NEF Vestland Toril C. Fridestad […]

– 90 år og like aktuell

[…]som kan lede til at kundens behov kommer i skyggen av bankens kundejakt. Jeg vil understreke at NEF ikke generaliserer problemet med kobling mellom bank og eiendomsmegling. Og NEF bestrider heller ikke bankenes eierskap. For de fleste forbrukere avhenger boligkjøp av tilgang til banklån, og eiendomsmegleren har derfor en naturlig rolle som formidler av informasjon om mulige långivere. Også selger, som normalt skal finansiere ny bolig, vil være en aktuell lånekunde for banken. Eiendomsmegleren har lov til å formidle kontakt med bank, og bankrådgiveren har lov til å formidle kontakt med eiendomsmegler. Både banker og eiendomsmeglere er viktige aktører i […]

En veltrimmet organisasjon

[…]felleskap på tvers av konkurrerende virksomheter. Og best av alt: Landsmøtet har vedtatt at NEFs 10 lokalforeninger skal bruke NEF som akronym foran lokalforeningenes navn. På den måten får hele organisasjonsapparatet en fellesnevner som skaper gjenkjennelse og enhet på tvers av landets regioner. Landsmøtevedtakene er viktige bidrag til den moderniseringen som har pågått i den siste landsmøteperioden. Avtroppende styreleder Kurt Fridtjof Buck etterlater seg en gjennomslagskraftig og veltrimmet organisasjon. Dermed er det duket for to år med et nytt styre under ledelse av Randi Hollingen. Hun er en svært erfaren eiendomsmegler og et svært engasjert NEF-medlem etter ti år som […]

Boligmarkedet 2016

NEFs konferanse «Boligmarkedet 2016» ble holdt i Oslo Konserthus 17.3., og de mange fremmøtte fikk høre spennende foredrag om både bankenes rolle og om fremtidens boligmarked. Det ble også en god meningsutveksling blant flere av foredragsholderne i forbindelse med at Norge Bank satte ned renten midt under konferansen. Hvis du gikk glipp av konferansen, kan du bla deg gjennom noen av presentasjonene til de forskjellige foredragsholderne under. NEF-direktør Carl O. Geving ønsket velkommen og innledet med å trekke opp de litt større linjene rundt temaene for dagen. Se presentasjonen her   Se presentasjonen her Informasjonsdirektør Tom Staavi fra Finans Norge […]

Opplæring og rammevilkår i fullmektigtiden

[…]levere, sa Geving til NRK. Se innslaget her. Les også: Ekstreme arbeidsforhold for unge Fokus fra NEF NEF har satt lys på eiendomsmeglerfullmektigenes situasjon over tid. Vi har blant annet satt lys på utfordring med at det i perioder har blitt utdannet flere eiendomsmeglere enn det er marked for. Dialogen med utdanningsinstitusjonene er god, og i dag er inntaket til utdanningen halvert og godt tilpasset etterspørselen. Les: Færre eiendomsmeglerstudenter En undersøkelse NEF gjorde blant våre medlemmer viste blant annet at 40 prosent opplevde at de ikke kunne leve av lønnen de hadde som eiendomsmeglerfullmektig. Med utgangspunkt i undersøkelsen skrev NEF 8. […]

Budjournal – kan selger fritt benytte seg av informasjonen i denne?

[…]av informasjonen som er ført inn i budjournalen. Av: advokat MNA Nina Fodstad Skumsrud, Fagsjef NEF I den konkrete saken var det mistanke om at selger ønsket å gi en kopi av budjournalen til en nabo som var i ferd med selge sin bolig. Tanken var nok at ved å gi naboen journalen, kunne naboen ta direkte kontakt med de av budgiverne som ikke hadde vunnet frem i den første budrunder. Naboen kunne så tilby disse å kjøpe hans bolig, som forutsetningsvis er tilnærmet lik den andre boligen disse budgiverne hadde bydd på. Naboen vil ved å motta journalen få […]
Read more » Budjournal – kan selger fritt benytte seg av informasjonen i denne?

Tilgjengelighet av eiendomsdata er ikke problemet

[…]er tilgjengelig. For eksempel finnes det 36 697 leietakere som er offentlig registrert på feil adresse grunnet feilrapporteringer og skrivefeil. Alle avvik i datagrunnlaget er med på å tegne et ufullstendig eller feil bilde av det som vurderes. Subtile avvik og feil er det utallige eksempler på – hos alle kilder. Men hvordan finner man disse avvikene gjemt i datasett med flere millioner linjer? Hvordan finner man noe som helst i disse datasettene? En enkel formel i excel ville fått enhver arbeidsmaskin til å kollapse. For å jobbe med denne mengde data må man gå utover konvensjonelle metoder. Det er […]
Read more » Tilgjengelighet av eiendomsdata er ikke problemet

Boligmarkedkonferansen: Full støtte til den norske boligmodellen

[…]boligmodellen?». Med andre ord: Har det rett og slett blitt for dyrt å eie sin egen bolig. NEFs administrerende direktør Carl O. Geving satte an tonen i sin innledning, og trakk linjene tilbake til gjenreisingen etter krigen. Da var det samstemt vilje om at nordmenn burde eie sine egne boliger. Men Geving pekte på at for å kunne fortsette med dette i dag – særlig i pressområder som Oslo-området, er det viktig at det bygges nok og at det kommer god nok infrastruktur rundt de store byene. Dermed vil presset i bykjernene kunne avta. Venter myk landing Rolf Røtnes, daglig […]
Read more » Boligmarkedkonferansen: Full støtte til den norske boligmodellen

Forbrukertilsynet erstatter Bransjenormen med en veiledning

[…]bidra til å gjøre vårt tilsyn mer effektivt.», skriver Tilsynet i et brev til NEF. Støtte fra NEF NEF ønsker den nye veilederen velkommen som en erstatter for bransjenormen: -NEF støtter beslutningen om å erstatte bransjenormen med en praktisk rettet og oppdatert veiledning fra Forbrukertilsynet. Eiendomsmeglerbransjen er avhengig av samfunnets tillit, og det er i våre medlemmers interesse at Forbrukertilsynet får økt myndighet og reell mulighet til å slå ned på enkelttilfeller av uheldig og ulovlig markedsføringspraksis, kommenterer direktør Carl O. […]
Read more » Forbrukertilsynet erstatter Bransjenormen med en veiledning

Vil videreføre boliglånsforskriften med noen endringer

[…]det er nødvendig å videreføre boliglånsforskriften for å dempe gjeldsveksten, men at NEF har en annen vurdering av enkelte elementer i forskriftskravene. Forslagene fra NEF er som følger: Tidsbegrenset videreføring – Så lenge gjeldsveksten i husholdningene fortsatt er høy, bør boliglånsforskriften få mer tid til å virke. Hovedutfordringen er å redusere gjeldsveksten til et bærekraftig nivå. Lånebegrensningen på fem ganger brutto årsinntekt bør derfor beholdes inntil videre. Etter vårt syn bør imidlertid forskriften gjøres tidsbestemt. For å sikre forutsigbarhet og tid til markedstilpasning foreslår NEF at forskriften gjøres gjeldende i 24 måneder fra ikrafttredelsen. Et alternativ til en slik tidsbegrensing kan […]
Read more » Vil videreføre boliglånsforskriften med noen endringer

Salg av landbrukseiendom – konsesjon og konsesjonsrisiko

[…]Fylkesmannen informasjon om NEFs kontraktsmal for salg av landbrukseiendom og således hva som er NEFs anbefaling til bransjen. NEFs kontraktsmal for salg av landbrukseiendom ble revidert og kom i en ny utgave i 2016. I malen har NEF – etter dialog med bransjeaktører – valgt å dele konsesjonsrisikoen mellom selger og kjøper. «Etter konsesjonsloven er det avtalefrihet når det gjelder hvem som skal ha risikoen for at kjøper gis konsesjon, men i NEF har vi tatt et bevisst valg om dette», forteller NEFs fagsjef Nina Fodstad Skumsrud. NEFs kontraktsmal legger opp til at det er selger som har risikoen for […]
Read more » Salg av landbrukseiendom – konsesjon og konsesjonsrisiko

Kommentarer til regjeringens strategi for boligmarkedet

[…]Regjeringen har lagt fram en bred strategi. Vi er tilfreds med å gjenkjenne mye av NEFs arbeid i regjeringens boligstrategi. Regjeringens handlingsplan kan du lese her. Les også: Forskriftsfester fleksible krav til boliglån – NEF mener at regjeringen med den nye boligstrategien tar viktige grep for å sikre et bærekraftig boligmarked og motvirke risikoen for finansiell ubalanse. NEF er tilfreds med at regjeringen går inn for relativt moderate innstramninger som avdragsplikt, i kombinasjon med etablering av et gjeldsregister. Når regjeringen velger midlertidig forskriftsfesting av utlånspraksis, er vi tilfreds med at fleksibiliteten opprettholdes ved en såkalt ”fartsgrense” som gjør det mulig […]
Read more » Kommentarer til regjeringens strategi for boligmarkedet

Nabo til nytte og besvær

[…]som gis er av mer spesifikk og privat karakter, som navn, alder, yrke, inntjening og eksakt adresse for bestemte naboer, vil det være kritikkverdig og slike opplysninger kan være beskyttet av reglene om personvern.   Først trykket i Eiendomsmegleren 4 […]

Proptech – hva, hvorfor og hvordan?

[…]mobiltelefoner, hente ut informasjon om hvor mange og “hvilke” mennesker som passerer en gitt adresse per dag. Det er blant annet mulig å få informasjon om de besøkendes/forbipasserendes kjønn, alder, interesser og jobb. Ett eksempel er Telia Crowd Insight, som tilbyr automatisert kundetelling basert på mobilbruk. Det er viktig å være oppmerksom på at bruk av tjenester som behandler og analyserer personopplysninger til et særskilt formål, eller kjøpers egen innsamling av personopplysninger for å analysere markedspotensial, medfører at regelverket for behandling av personopplysninger (som inkluderer GDPR) må følges. Regelverket stiller blant annet tydelige krav til begrensning av hva opplysningene kan […]

Kan jeg få se hvilke andre budgivere som var med i budrunden?

[…]denne journalen skal det stå: Tidspunkt for når budet er mottatt Budgiverens navn, adresse og/eller telefonnummer Budets størrelse Eventuelle forbehold og tidspunktet for eventuelt bortfall av slike forbehold Akseptfrist Tidspunkt for avslag eller aksept Dermed blir budrunden dokumentert, og man kan ettergå hvilke bud som ble gitt når. Kjøper og selger skal få se hele budjournalen Den som kjøper en bolig skal få se budjournalen. Reglene om budjournal er ganske strenge, og sier at journalen «skal gis» kjøperen og selgeren. Det skal skje rett etter at handelen har kommet i stand. Les også: Bud er bindene, husk finansiering (eller forbehold)! Budgivere […]
Read more » Kan jeg få se hvilke andre budgivere som var med i budrunden?

Boligprisene i februar steg med 1,1 prosent

[…]eller for store endringer i kredittkravene, sier Carl O. Geving. Det siste med tydelig adresse til revideringen av boliglånsforskriften som skal komme senere i vår. Les mer: Like vanskelig å få boliglån etter juli – hvis Finanstilsynet får det som de vil Les også: Hvor mye kan jeg låne? Dette betyr «5 ganger […]

Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet – bruk av droner

[…]å minimere innsamling (fotografere/filme) av informasjon der privatpersoner kan identifiseres. Dronefoto/film vil i de fleste tilfeller flys såpass høyt at det vil være vanskelig å identifisere privatpersoner, således samle inn informasjon om disse. Innsamling av informasjon i denne sammenhengen vil eksempelvis være å plassere en person på en gitt adresse. Om man fotograferer det offentlige rom hvor man får med personer i bildet, så vil man ikke kunne si at man kan koble personer til noen informasjon. Nyttig å vite for deg som eiendomsmegler For å kunne bruke et bilde tatt av drone MÅ den som flyr dronen ha lisens […]
Read more » Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet – bruk av droner

Forbered deg meget grundig før visningen

[…]lyst til å gå på visning. Den opplysende delen gir blant annet lovpålagte opplysninger som: Adresse Gårds- og bruksnummer, seksjonsnummer eller andelsnummer Eierforhold Størrelse på tomt og bolig Alder og byggemåte Når det gjelder areal på boligen, må du være oppmerksom på at det opereres med noe som heter P-rom, som er arealet på de rommene som er ment for bolig. Det gir en pekepinn på hvor stort huset er å bo i. I tillegg kommer boder og kjellerrom, hvis det er slike rom i boligen. Prospektet vil fortelle om bestemte rettigheter eller forpliktelser. Det kan være at det går en veirett […]

Finanstilsynet

[…]rapporteringen til børsnotert foretak og med markedsatferd i verdipapirmarkedet. Finanstilsynets adresse: Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Tlf.: 22 93 98 00 E-post: post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no Finanstilsynets hovedoppgave Finanstilsynets hovedoppgave som tilsynsmyndighet fremgår av finanstilsynsloven § 3 første ledd som kan kalles tilsynets formålsparagraf: «Tilsynet skal se til at de foretak det har tilsyn med, virker på hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lov og bestemmelser gitt i medhold av lov samt med den hensikt som ligger til grunn for foretakenes opprettelse, dens formål og vedtekter. Tilsynet skal se til at foretakene under tilsyn i sin virksomhet ivaretar forbrukernes interesser og […]

Enkelte sentrale skatteregler vedrørende fast eiendom

[…] Det er et skille mellom primærbolig, det vil si den boligen man bor i (folkeregistrert adresse ved utgangen av året), og sekundærbolig, som er alle andre boliger man eier. For sekundærbolig settes kvadratmetersatsen til 90 prosent (2018: uendret) av beregnet kvadratmeterpris. Typiske eksempler på sekundærbolig er utleiebolig, pendlerbolig, studentleilighet til barna. Eksempel: Anslått omsetningspris per kvadratmeter er 30 000 kroner. Er boligen på 100 kvm vil det gi en formuesverdi på 750 000 kroner (kvadratmetersats på 7 500 kroner) hvis det er eiers primærbolig. Hvis det derimot er eiers sekundærbolig er formuesverdien 2,7 millioner kroner. I forhold til formuesskattereglene […]
Read more » Enkelte sentrale skatteregler vedrørende fast eiendom

Skatteetaten: Ny opplysningsplikt for formidlere av utleie av fast eiendom

[…]eller per avregningsperiode Antall utleiedøgn per utleieforhold (dato fra og til) Eiendommens veiadresse eller matrikkeladressen Du kan lese mer om opplysningsplikt, hvem som omfattes, hva som skal rapporteres inn og hvordan det skal rapporteres inn på […]
Read more » Skatteetaten: Ny opplysningsplikt for formidlere av utleie av fast eiendom

Sjekkliste for tinglysing

[…]en korrekt gjengivelse av originaldokumentet, jf. tinglysingsforskriften § 6. Er innsenders navn, adresse og fødselsnummer eller organisasjonsnummer påført øverst i dokumentets venstre hjørne? Det må være samsvar mellom innsenders navn på dokumentet og følgebrevet. Det ferdig tinglyste dokumentet og eventuell faktura sendes til denne personen. Les mer om kostnader ved tinglysing. Er riktig eiendomsidentifikasjon påført? En eiendom identifiseres med kommune-, gårds- og bruksnummer, og eventuelt festenummer og/eller seksjonsnummer. Borettslagsandeler identifiseres med borettslagets navn, organisasjonsnummer og andelsnummer. Kravet til dokumentets klarhet følger av tinglysingsloven § 8. Er hjemmelshaver og rettighetshaver tilstrekkelig identifisert? Kontroller at den som gir fra seg en rett, […]

Husk å meld flytting til strømleverandør

[…]ikke lenger melde flytting til nettselskapet ditt. I tillegg må du melde utflytting fra din gamle adresse i forkant av at du flytter. Du kan altså ikke lenger melde utflytting tilbake i tid, skriver Norgesenergi i en informasjon på sine nettsider. Kan få økonomiske konsekvenser Tidligere har det vært vanligst om å melde fra om utflytting etter man har flyttet ut fra sin gamle bolig, men med de nye reglene kan det få økonomiske konsekvenser om du ikke melder utflytting i forkant. Det du da kan risikere er å måtte betale for strømmen i din gamle bolig helt til ny […]

Brønnøysundregistrene

[…]Brønnøysundregistrene Opplysningstelefonen: 75 00 75 00 (Mandag til fredag kl. 08.00-14.00) Adresse: Brønnøysundregistrene Postboks 900 8910 Brønnøysund   Hjemmeside: www.brreg.no Kontaktskjema: www.brreg.no/kontaktskjema/ Ytterligere kontaktdata finner du på: https://www.brreg.no/om-oss/kontakt/ Kilde: www.brreg.no Oppdatert januar […]

Mortifikasjon ved Brønnøy tingrett – Informasjon/veileder

[…]personer bes også oppgitt organisasjonsnummer, samt eventuelt informasjon om særskilt fakturadresse og kontonummer. -For den som opptrer på vegne av juridisk person, eller annen fullmektig enn advokat, må det som bevis for signaturfullmakt fremlegges firmaattest av nyere dato eller annen tilsvarende bemyndigelse. (3) Saksøker: Debitor/kreditor/eier/hjemmelshavers navn og aktuell bolig-/forretningsadresse må alltid opplyses. (4) Dokumentet: Dokumentet som søkes mortifisert må være klart identifisert med angivelse av dokumenttype, parter og beløp, samt evt. hvilket år dokumentet er tinglyst og med hvilket dagboknummer, slik at dette også fremgår av den innsendte attesterte dokumentkopi, jf. nedenfor om dette. (5) Erklæringer: Alle erklæringer fra debitor/kreditor/eier/hjemmelshaver […]
Read more » Mortifikasjon ved Brønnøy tingrett – Informasjon/veileder

Salg av kontraktsposisjoner

[…]utvetydig identifiserer eiendommen og boligen, tidspunkt for omsetningen, samt kjøperens navn, adresse og fødselsdato eller organisasjonsnummer.   (8) Ved salg til en forbruker skal oppdragstakeren også påse at kjøperen har fått rettsvern til boligen før vederlaget for kontraktsposisjonen kan disponeres på vegne av selgeren, jf. avhendingslova § 1-1 fjerde ledd.   II Forskriften trer i kraft 1. juli 2015, med virkning for oppdragsavtaler som inngås fra og med denne datoen.   Nærmere om forskriften Forskriftens § 1-5 inneholder en rekke krav til meglers håndtering i ulike faser av oppdraget, fra krav til angivelse i oppdragsavtalen, via markedsføring og innhold i […]

Budjournal

[…]denne journalen skal det stå: Tidspunkt for når budet er mottatt Budgiverens navn, adresse og/eller telefonnummer Budets størrelse Eventuelle forbehold og tidspunktet for eventuelt bortfall av slike forbehold Akseptfrist Tidspunkt for avslag eller aksept Dermed blir budrunden dokumentert, og man kan ettergå hvilke bud som ble gitt når. Innsyn i budjournalen budjournalen Den som kjøper en bolig skal få se budjournalen. Reglene om budjournal er ganske strenge, og sier at journalen «skal gis» kjøperen og selgeren. Det skal skje rett etter at handelen har kommet i stand. De som ikke nådde opp i en budrunde, skal også kunne få se […]

Om hamstring og datakirkegårder i personopplysningslovens tid

[…]tre forhandlere benyttet et eldre datasystem der opplysninger om 385 000 tidligere kunder (navn, adresse, e-post, telefonnummer og kjøpshistorikk» var lagret. Kjeden hadde ikke «forholdt seg til» hvor lenge de lovlig kunne lagre opplysningene og i forlengelsen av dette ikke fastsatt frister for når opplysningene skulle slettes. IDdesign ble kritisert både for å ha lagret opplysninger for lenge og for å ikke ha system som sikret sletting ved gitte frister. Resultatet ble bot på DKK 1 200 000. «Størst – € 14,5 millioner» Høsten 2019 ble det børsnoterte selskapet «Deutsche Wohnen SE», en betydelig eiendomsaktør (utleie) ilagt bot på € 14,5 millioner (!). […]
Read more » Om hamstring og datakirkegårder i personopplysningslovens tid

Skatteetaten: Ny opplysningsplikt for formidlere av utleie av fast eiendom

[…]eller per avregningsperiode Antall utleiedøgn per utleieforhold (dato fra og til) Eiendommens veiadresse eller matrikkeladressen Du kan lese mer om opplysningsplikt, hvem som omfattes, hva som skal rapporteres inn og hvordan det skal rapporteres inn på Skatteetaten.no Eventuelle spørsmål rundt dette kan rettes sendes inn […]
Read more » Skatteetaten: Ny opplysningsplikt for formidlere av utleie av fast eiendom

Kjøp av fast eiendom i Spania sett med en advokats øyne

[…]deres hjemmesider. Tilbudet presenteres med grunnleggende opplysninger om eiendommen: beliggenhet, adresse, kvadratmeter, planløsninger, møblert eller umøblert, klimaanlegg, terrasser, garasjeplass, svømmebasseng, treningsrom, osv. Annonsen angir også den prisen som selger forlanger. Prisen fastsettes nemlig ikke på grunnlag av en offisiell takst, som i Norge. Takst er kun nødvendig når det søkes om finansiering. Da er det finansforetaket som krever en takst på eiendommen, ved en offisiell takstmann, oppført i et spesialregister. Noe som er vidt forskjellig fra fremgangsmåten i Norge er nettopp at den prisen som averteres (som nevnt fastsettes den av selgeren) er gjenstand for forhandling med kjøperen, alltid nedad. […]
Read more » Kjøp av fast eiendom i Spania sett med en advokats øyne

Denne norske startupen vil revolusjonere meglerbransjen

[…]dette viktig innsikt om hva slags butikker og serveringssteder som vil fungere best på en gitt adresse. Blant dem som vil ta i bruk Plaace og deltar i utviklingen av nye funksjoner, er Stor-Oslo Eiendom – en eiendomsutvikler med sterkt fokus på destinasjonsutvikling. – Når man jobber med destinasjonsutvikling er det viktig å etablere  synergier mellom boliger, byrom og næringskonsepter. Da må man programmere et bygulv som er relevant for akkurat det området og for brukerne av det. Plaace gir verdifull innsikt både i en tidlig fase, når vi designer og tilrettelegger,  og når vi skal finne helt konkrete aktører […]
Read more » Denne norske startupen vil revolusjonere meglerbransjen

Drømmeboliger og potensielle mareritt – boliger med single purpose selskaper som selger

[…]selskap kun til bruk for utviklingen og salget av den aktuelle eiendommen, typisk med eiendommens adresse som navn på selskapet. Utvikleren har et klart formål med denne typen selskaper – å begrense eget ansvar. Hvilke konsekvenser har det så for kjøperne å kjøpe eiendom under utvikling av et slikt selskap, og hvilken betydning kan det ha for meglers omsorgsplikt at selger er et singel purpose selskap? Eierforhold og selger Selger kan opprette et selskap kun for å utvikle og selge den aktuelle eiendommen. For å opprette et aksjeselskap er det krav om aksjekapital på kr. 30.000,- jfr. aksjeloven § 3-1. […]
Read more » Drømmeboliger og potensielle mareritt – boliger med single purpose selskaper som selger

Regler for budgivning

[…]informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. 3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en […]

Nå får du umiddelbar tilgang til gammel grunnbok

[…]på 90, 91 for eldre dokumenter. Disse er som regel fiktive og kan ikke brukes som inngang/ «adresse» til de eldre pantebøkene. Vi anbefaler derfor at du bestiller utskrift fra gammel grunnbok også. Benytt vår selvbetjeningsløsning og få tilgang til gammel grunnbok umiddelbart hos oss: https://media.digitalarkivet.no/self-service/grbb  Før 1935 ble inngangene til pantebøkene kalt panteregister. Av og til kan det være at verken ny eller gammel grunnbok oppgir «adressen» til dokumentet du trenger, og da kan det være nødvendig å gå til panteregisteret for å hente inn riktig referanse for å finne fram. På digitalarkivet.no kan du søke opp panteregisteret som dekker den perioden tinglysningen ble foretatt.   På digitalarkivet.no finner du både inngangene til og de tinglyste dokumentene til og med 1950, mens nyere dokumenter er hos Kartverket. Vanlige problemer  Av erfaring […]
Read more » Nå får du umiddelbar tilgang til gammel grunnbok

Fremtidsfullmakt

[…]som fullmakten særskilt angir. Eksempel: Fullmektigen skal sørge for at min bolig i [adresse], kommunenummer […], gårdsnummer […], bruksnummer […] blir solgt på det tidspunktet jeg får fast sykehjemsplass. Midlene fra salget, etter at all min gjeld er betalt, skal utdeles likt mellom mine barn som forskudd på arv. Husk at den som får tildelt langtidsopphold ved kommunalt sykehjem må betale opptil 85 prosent av inntektene til kommunen. Vurder hva som er skattemessig hensiktsmessig: utleie vs. salg. Eiendom i utlandet Det kan stilles spørsmål ved om en norsk fremtidsfullmakt for en som er bosatt i Norge kan brukes ved salg […]

Prisestimat på et øyeblikk

[…]ha informasjon om en bolig som er langt unna, kan du bruke kartfunksjonen, å søke opp boligens adresse. Vi nordmenn har en enorm interesse for bolig. For mange starter boligreisen med et behov for mer eller mindre plass, eller drømmen om en forandring. Appen er derfor et nyttig verktøy både for boligkjøpere- og selgere, gjennom at man kan bli en «boligprisekspert» på områder eller bydeler man syns er mest interessante. Å se tidligere boligers solgtpriser og statistikk gjør at man lettere kan danne seg et bilde av boligmarkedet, også over tid. Det er nyttig kunnskap å ha med seg når […]

Gullmeglere 2019

[…]utsikten og lyset som slår gjennom et eksklusivt interiør i en eksklusiv bolig på en eksklusiv adresse. Tydelig konsept med høy produksjonsverdi og kvalitet på både foto og film gjør denne klassiske presentasjonen til en vinner. Nominert og diplom til: W Eiendomsmegling AS, avdeling Bergen v/Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Benjamin Bødtker (for markedsføring av leilighet i Pavels vei 18, Bergen) Juryens begrunnelse: En presentasjon av en relativt enkel bolig, men med avanserte løsninger: 360 graders interaktiv visning av bolig som visualiserer potensiale ved oppussing, samt teaserfilm og en overraskende god fysisk permløsning med sider som legger seg flatt, er i sum en […]

Forord

[…]over NEFs æresmedlemmer, styret i NEF, styrene i NEFs lokalforeninger 2018, NEFs mål 2016-2018, NEFs lover, NEF Servicekontors vedtekter, NEFs Etiske regler, logoregler og Mønstervedtekter for lokalforeningene. Merk at det i forbindelse med landsmøtet i NEF 24. mai 2018 vil bli valgt nytt styre, vedtatt nye mål og gjort eventuelle endringer i NEFs lover og vedtekter. Denne elektroniske versjonen av håndboken skal holdes løpende oppdatert hvis det skjer endringer.  Vi håper at Håndboken 2018 blir et nyttig arbeidsverktøy både for medlemmene og for studenter på eiendomsmeglerstudiet. Oslo, 5. mars 2018 Elisabet Gusgaard […]

Norges Eiendomsmeglerforbund – vår historie

[…]for eiendomsmeglerstudiet. Utviklingen av pensum og studieplaner skjer i et samarbeid mellom BI og NEF. NEFs kursavdeling følger opp etterutdanningskravet for eiendomsmeglere – kravet er minimum 15 godkjente timer hvert annet år. Som profesjonsforbund er vi uavhengig av eiendomsmeglingsforetakene i vårt arbeid med meglernes rammevilkår, og kan representere norske eiendomsmeglere uten ­kommersielle bindinger. NEF jobber for å fremme fagkompetanse og seriøsitet i bransjen, og motvirke forhold som er egnet til å svekke tilliten til megleres integritet og uavhengighet. Som mellommann skal megleren ha omsorg for både selger og kjøper, og sørge for at begge parter i handelen får uhildet bistand. […]
Read more » Norges Eiendomsmeglerforbund – vår historie

Annonsere

[…]på forsiden nef.no med lenke inn til valgt side kr 17.000,- + mva pr år 2. Stillingsannonse på nef.no Stillingsannonse på nef.no under «Ledig bransjestilling»: 30 dager kr. 4.500,- + mva 3. Nyhetsbrev Banner annonsering i NEFs nyhetsbrev gir en synlig markedsføring i en faglig kontekst til en spisset målgruppe. Pris kr 9 500kr,- + mva for 2 nyhetsutsendelser. 4. Tidsskiftet Eiendomsmegleren 2021 Tidsskriftet Eiendomsmegleren er nøkkelen du trenger for å nå frem til alle som fatter beslutninger i eiendomsmeglingsbransjen. Du oppnår kontakt med direktørene, kontorlederne, eiendomsmeglerne, oppgjørsmedarbeidere og studenter. Kort sagt: annonsen leses av alle som har egne behov eller […]

Ung i eiendomsmeglingsbransjen!

[…]bransje. Studentenes styre er aktivt og en gruppe nyutdannede har tatt initiativ til etablering en NEF Ung for de som er ferdig utdannet og inntil 30 år. NEF Ung har fått sine vedtekter og interimstyre på plass i høst. Vi kommer til å høre mer fra disse i tiden som kommer. Så er spørsmålet. Har bransjen blitt flinkere til å ta sitt arbeidsgiveransvar og ivareta sine unge ansatte på en anstendig måte? Dialogen med studentstyret og NEF Ung etterlater inntrykk av at mye gjenstår, at det er et spenn i hvordan foretakene ivaretar opplæringen av både medhjelpere og fullmektiger. NEF […]

Nytt håp for nye tekniske tilstandsanalyser

[…]arbeid. Sammen skal vi levere tryggere bolighandel til forbrukerne, sier OAEF-leder megler MNEF Anders Langtind. NEF har et langsiktig fokus på eiendomsmeglerens posisjon i bolighandelen. Gode tilstandsanalyser er et viktig element i Norges Eiendomsmeglerforbunds strategi for å gjøre bolighandelen tryggere. En vellykket gjennomføring vil bidra til lavere konfliktnivå. Det tjener forbrukerne på, og det tjener NEFs medlemmer på. Les også: Disse papirene må du bruke mest tid på når du er på […]

Proptech på agendaen

[…]eiendomsmeglingsbransjen for å være tilpasset kundenes krav til nytenkning. Nytt proptech-kart NEF presenterte også en revidert utgave av det norske #proptech-kartet. Har hadde det blitt gjort store endringer for å vise en større bredde i det som har skjedd av teknologisk utvikling i eiendomsmarkedet i Norge. For å få et så godt og omfattende kart som mulig har NEF satt ned et utvalg med eksterne aktører. Se det nye norske #proptech-kartet her. Les mer her Se presentasjonene fra proptech […]

– Føler at vi har fått godt gjennomslag, men siste ord er ikke sagt

[…]meglerforetak og for å få tillatelse til å opptre som eiendomsmegler. Hvordan har du jobbet med NEF rundt lovarbeidet? – Jeg har arbeidet tett med NEF og da især juridisk direktør, i første omgang Nina F. Skumsrud og siden tidlig høst 2021 Silje N. Andresen. Begge er svært kompetente jurister som har bidratt med gode innspill og som jeg har hatt mange gode diskusjoner med. I tillegg har både styreleder, NEF’s interne arbeidsgruppe, og adm.dir. vært temmelig tett på gjennom statusmøter både i forkant av, og etter, lovutvalgsmøtene. Jeg vil berømme både styrets og administrasjonen engasjement og positive bidrag i […]
Read more » – Føler at vi har fått godt gjennomslag, men siste ord er ikke sagt

Kurt Buck om 2017: «MNEF skal styrkes som merkevare og kvalitetsstempel»

[…]og omdømme. Vi har faktisk de best kvalifiserte eiendomsmeglerne i verden. Mye takket være NEFs iherdige innsats over mange år. NEF har sørget for at vi har den aller beste utdanningen og etterutdanningen. Dette er viktig å verne om, for det er ingen selvfølge. Kommersielle interesser kan ha interesse av å senke terskelen for kompetansekravene. Noen synes å glemme at kompetanse er grunnlaget for den enorme tilliten samfunnet viser oss. Samfunnet lar oss stå for den aller viktigste handelen i Norge, nemlig omsetningen av folks hjem. Årlig bidrar vi til omsetning av 120.000 hjem, til en verdi av 420 milliarder. […]
Read more » Kurt Buck om 2017: «MNEF skal styrkes som merkevare og kvalitetsstempel»

Hvorfor være MNEF?

[…]gir 98 prosent av alle norske boligselgere de beste grunner for å engasjere en eiendomsmegler. NEF er den ene aktøren som er her for å ivareta dine interesser som eiendomsmegler. Vi har ingen andre motiver. Uten NEF hadde bransjen stått svakt, og da ville også den enkelte eiendomsmegler stått svakt. I tillegg får du mange individuelle fordeler som eiendomsmegler MNEF les her. Vil du være en del av dette fellesskapet hvor man tror på ideen om at flere som står samlet gjør bransjen sterkere, og ikke en solospiller som tror at alt løser seg av seg selv, bør valget være […]

Samarbeid for å øke innsikten

[…]her falt noe i den samme perioden. Analysene kom etter hardt arbeid både fra Ambitas og NEFs side. – Smarte hoder hos NEF og Ambita fant hverandre og laget gode statistikker ut av tallene vi sitter på. Det har blitt lagt mye arbeid for å få til dette, og det er ikke noe som bare kan fikses på en, to, tre. Fordelen med det er da også at det heller ikke lar seg kopieres så enkelt av andre. Samtidig har vi som organisasjon lært mye av dette arbeidet, sier Seljeseth. – Jeg opplever at det har vært en veldig god […]

Innlegg: Nær og relevant for medlemmene.

[…]først publisert som lederartikkel i Eiendomsmegleren nr. 5 2021. Her har vi blitt ganske gode. NEF er godt synlige i boligdebatten. Vi blir spurt- og vi blir lyttet til. NEF oppfattes som konsistente og er en aktør en ikke går utenom i boligpolitiske spørsmål. Og spørreundersøkelser som Meglerinnsikt og analyser som førstegangskjøperanalysen og sekundærboliganalysen bringer nyttig fakta på bordet om boligmarkedet. Og vi har jobbet godt, og gjør det fortsatt, med å sikre medlemmenes rammebetingelser i arbeidet med revidert Avhendingslov og Eiendomsmeglingslov. Men jeg tror vi kan bli bedre i den direkte kontakten med hvert enkelt medlem. Mange spør seg vel fra tid til annen; «What’s in it for me?» Det […]

Siv Jensen: – De fleste boligkjøpere- og selgere er amatører

[…]befolkningsvekst, renter og sysselsetting slår vidt forskjellig ut i ulike regioner. NEF gav finansministeren råd om hvordan vi mener regjeringen bør forholde seg til markedsutviklingen. NEF mener at Finanstilsynets forslag om generelle innstramminger i kredittreglene er feil medisin, og at regjeringen måte ta hensyn til de store regionale forskjellene som er boligmarkedet i Norge. – Vi er også bekymret for den raske prisstigningen i Oslo, men vi mener at det kan få svært uheldig konsekvenser i resten av landet hvor vi har en skjør balanse i boligmarkedet hvis det kommer generelle instramminger i kredittpolitikken. I forhold til den bekyrmringsfulle gjeldsoppbyggingen […]
Read more » Siv Jensen: – De fleste boligkjøpere- og selgere er amatører

Går sammen for å trygge bolighandelen

[…]innhold i tilstandsrapporter og overgangsordning blir drøftet videre. Les også: NEF ønsker høyere prioritering av trygg bolighandel NEF i møte med Forbrukerrådet: Felles interesse og målsetning om trygg bolighandel NEF møtte statssekretær i Justisdepartementet – god respons om trygg bolighandel Nå skal bolighandelen bli tryggere Forbrukerrådgiver for tryggere […]

NEFs kurs og konferanser

[…]www.nef.no, der finner du oversikt over aktuelle kurs. Retningslinjer ved avbestilling av NEFs kurs og konferanser All påmelding til NEFs kurs og konferanser er bindende. Det fremgår tydelig av kursinvitasjonene. De som melder seg på må dekke kursavgiften om de møter til kurset eller ikke. Den som blir forhindret fra å møte til et kurs han eller hun har meldt seg på, kan uten omkostninger overlate plassen til en annen. Endring av deltaker må meldes til firmapost@nef.no Ved fremvisning av sykmelding foretar vi avmelding uten omkostninger for deltaker.   Husk at som NEF-medlem finner du oversikt over dine kurstimer på […]

Fritt meglervalg og eiendomsmeglerens uavhengighet – er alt på stell?

[…]etterlevelsen. Vi ønsker også strenge sanksjoner mot lovbrudd for å gjøre loven mer effektiv. NEF ønsker at den nye loven skal inneholde hjemmel for ileggelse av overtredelsesgebyr både på person- og foretaksnivå. Det vil gi tilsynsmyndighetene et verktøy for å sikre etterlevelse av lovens regler, blant annet koblingsforbudet. Eiendomsmeglers posisjon som uavhengig rådgiver vil synliggjøres og styrkes. Eiendomsmeglere og forbrukere har sammenfallende interesser i dette. NEF representerer eiendomsmeglerne som profesjonsutøvere på tvers av bransjens eierstrukturer. Som profesjonsorganisasjon har vi et ansvar for å beskytte eiendomsmeglerens integritet og uavhengighet, en oppgave medlemmene våre og samfunnet for øvrig kan være trygge på […]
Read more » Fritt meglervalg og eiendomsmeglerens uavhengighet – er alt på stell?

Få ekstra stort utbytte med MNEF Pluss! En fordelaktig tjeneste for deg som allerede er MNEF og ønsker mer ut av medlemskapet

[…]gir godkjente etterutdanningstimer. Ubenyttet kursdeltagelse kan ikke overføres til neste år. NEF Juridisk Bistand NEF Juridisk bistand er tjenesten som gir deg veiledning på juridiske og meglerfaglige spørsmål knyttet til mellommannsvirksomheten. Det er NEFs advokater som hjelper deg. Tjenesten inkluderer 5 timer juridisk rådgivning. Hvis du får behov utover din 5 timer, kan du benytte deg av en fordelaktig timespris på kr 1.800,- + mva. Det blir fakturert etter medgått tid basert på timespris. Minstepris pr. samtale eller e-post er kr 600,- + mva. Fakturering vil skje regelmessig. HELP Advokatforsikring Privat Medlemsfordelen gjelder deg som privatperson og gir rask tilgang til […]
Read more » Få ekstra stort utbytte med MNEF Pluss! En fordelaktig tjeneste for deg som allerede er MNEF og ønsker mer ut av medlemskapet

Fra nyttår: Maks fem ganger inntekt i lån – og strammere for de som vil kjøpe sekundærbolig i Oslo

[…]NEF manet da til at det ikke skulle gjøres store innstramminger. (Foto: Svein Strømnes, NEF) NEF har i høringssvar ønsket at det brukes regionale grep i og med at boligmarkedet varierer rundt i landet: – Det at man går inn og strammer inn i Oslo er riktig. Det eneste fornuftige er å ta regionale grep. Her har man lyttet til miljøene som kjenner boligmarkedet, kommenterer Carl Geving. Fem ganger inntekten  i lån Den nye forskriften slår også fast at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt. Les mer: Du kan lese mer om hvordan reglene virker på vår forbrukerside […]
Read more » Fra nyttår: Maks fem ganger inntekt i lån – og strammere for de som vil kjøpe sekundærbolig i Oslo

Forord til NEFs håndbok

[…]over NEFs æresmedlemmer, styret i NEF, styrene i NEFs lokalforeninger 2018, NEFs mål 2016-2018, NEFs lover, NEF Servicekontors vedtekter, NEFs Etiske regler, logoregler og Mønstervedtekter for lokalforeningene. Merk at det i forbindelse med landsmøtet i NEF 24. mai 2018 vil bli valgt nytt styre, vedtatt nye mål og gjort eventuelle endringer i NEFs lover og vedtekter. For oppdatert informasjon, se NEFs nettsider. Håndboken trykkes kun en gang per år og endringer i lover og regler som skjer etter at boken er trykket, vil ikke bli fanget opp før i neste års Håndbok. Håndboken 2018 vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene […]

Hollingen: – Takk for tilliten!

[…]landsmøtet ble det tatt et steg videre med rasjonalisering av administrative oppgaver, ved at NEF Servicekontor ble innlemmet i NEF. Vi skal bruke tid på å yte støtte til medlemmene, ikke til byråkrati. Et moderne og levedyktig eiendomsmeglerforbund er avgjørende for å være attraktive for både gamle og nye medlemmer, og ikke minst for de unge utøverne i bransjen. Les hele Eiendomsmegleren nr. 4 her. Kriser synliggjør hvor viktig samhold og allianser er. I den første måneden etter at landet stengte ned på grunn av koronapandemien, mangedoblet besøkene på hjemmesiden til NEF seg. Vi søkte informasjon og støtte der det […]

Muligheten til å påvirke

[…]har i sin nåværende form fått virke i over ti år, og er klar for revisjon. Her skal NEF være på ballen og bidra til gode løsninger for våre medlemmer, bransjen og forbrukerne. I dette arbeidet vil det også være god anledning for NEF-medlemmene å påvirke utfallet av dette lovrevisjonen. Dette gjøres i første omgang gjennom arbeid i lokalforeningen, som igjen tar dette videre til NEF-styret. Jeg vil også minne om at det at det kun er ett år til neste landsmøte i Kristiansand! Så for dere som synes det kunne være spennende å være med å forme bransjens fremtid, og […]

Økning i sekundærboliger i Oslo første kvartal 2018

[…]Skatteetaten i forbindelse med beregning av ligningsverdi for boliger. Da er det egenrapportert. NEF og Ambitas tall viser faktisk eierskap, og kan avvike noe fra Skatteetatens tall.   Last ned: NEF og Ambita-rapporten august […]
Read more » Økning i sekundærboliger i Oslo første kvartal 2018

Boligpolitikk inn i valgkampen

[…]i stor grad sammenfaller med forbrukernes interesser, kan vi tale relativt objektivt. Det styrker NEFs troverdighet i debatten. Tydelig og kunnskapsbasert argumentasjon nytter Derfor blir NEF lyttet til når vi forklarer bakgrunnen for de regionale markedsforskjellene, og argumenterer for virkemidler som tar hensyn til forskjellene. NEF var den eneste tydelige stemmen for å differensiere kravene i den nye utlånsforskriften, fordi vi var mer enn noen annen klar over hvilken konsekvenser det får om man strammer like hardt til i Stavanger som i Oslo. Finansministeren lyttet og landet på en regional modell som skiller mellom Oslo og resten av landet. Tydelig […]

Kommunalkommiteen: Kommunene har hovedansvaret for boligbyggingen

[…]var med på høringen Tidligere i høst var det en Stortingshøring om forslaget. NEF deltok da med en rekke innspill knyttet til temaet. (Bildet). NEFs administrerende direktør Carl O. Geving pekte blant annet på at boligpolitikken bør stimulere til at flest mulig kan eie sin egen bolig. NEF trakk også frem at de store regionale forskjellene krever en aktiv lokal boligpolitikk for å sikre tilstrekkelig boligbygging til å møte etterspørselen i det aktuelle markedet. Staten kan stimulere og legge til rette for at det bli mulig å bygge raskere og rimeligere der folk vil bo, men de lokale myndighetene må […]
Read more » Kommunalkommiteen: Kommunene har hovedansvaret for boligbyggingen

Et spennende og turbulent år!

[…]forsterke opp- og nedturer. De fundamentale forholdene forklarer de store regionale forskjellene. NEF har frarådet generelle innstramminger i utlånsreglene. Tiltak som kan moderere sterke markeder, kan være gift for svake markeder. En moderat innstramming for Oslo-regionen er en fornuftig medisin, tror NEF. Meglerne har vist sterk endringsvilje. 2016 har også vært året hvor en samlet meglerbransje har tatt et oppgjør med en årelang kultur for underprising i Bergen og Oslo. Det startet med tiltak i Bergen, og slutter i Oslo. Bransjen har tatt over ansvaret for verdivurdering, og erstattet verdi- og lånetakster med tekniske tilstandsrapporter. Meglerne har vist sterk endringsvilje. […]

Regler for bruk av NEFs logo

[…]av de øvrige ansatte som kan være medlem i NEF, i henhold til NEFs lover § 3, være medlem i NEF. NEFs lover § 3: Som medlemmer kan opptas personer med godkjent eiendomsmeglereksamen, advokater som har stilt særskilt sikkerhet for å drive eiendomsmegling, jurister med tillatelse til å drive eiendomsmegling og meglere med tillatelse til å være ansvarlig megler i eiendomsmeglingsforetak. For at en eiendomsmeglerkjede skal kunne benytte NEF-logoen i sin markedsføring forutsetter det at minst 2/3-deler av kontorene i kjeden oppfyller ovenstående krav til logobruk som gjelder for det enkeltstående eiendomsmeglerkontor. NEFs logo i markedsføring, enten det gjelder annonser, […]

Pressemelding: Viktige råd til boligkjøpere

[…]vurderinger av de lokale boligmarkedene. Kontaktinfo til NEFs lokalforeningsledere finnes her. Om NEF: Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er et landsomfattende profesjonsforbund for eiendomsmeglere. NEF har 2800 medlemmer fordelt over hele landet, og ca. 80 prosent av all boligformidling i Norges skjer gjennom en eiendomsmegler […]
Read more » Pressemelding: Viktige råd til boligkjøpere

Transport av kontrakter

[…]ledd, og slike opplysninger må – jf. emgll. § 1-1 – må gis skriftlig. Anbefaling fra NEF Selv om eiendomsmeglingsloven ikke er til hinder for at det inntas et slikt vilkår, er det NEFs klare anbefaling at eiendomsmegler ikke medvirker til at utbygger setter slike vilkår for samtykke til transport. Vår anbefaling begrunnes i den usikkerhet og utrygghet et slikt vilkår vil sette den første kjøperen (videreselgeren) i, hvor hensikten nettopp er å komme ut av […]

Lokalforeningen din trenger deg!

[…]lokalforeningene vi avler engasjementet og opprettholder nærheten til medlemmene våre. At NEF bygger et godt bransjenettverk er positivt på mange måter. Jeg tror med sikkerhet at NEF-medlemskapet og en aktiv deltagelse i lokalforeningen bidrar til god forretningsskikk medlemmene imellom og dermed er positivt for bransjens omdømme. Koronatiden har gjort at vi må jobbe litt annerledes i styrene, både lokalt og nasjonalt. NEF-styret jobber godt og tett med de oppgavene vi har, gjennom jevnlige digitale møter og e-post-dialoger. Siden landsmøtet har vi kun hatt ett fysisk styremøte. Selv om jobben blir gjort, ser vi frem til at vi kan møtes igjen […]

Feriestengt på NEFs servicekontor

[…]Spørsmål fra pressen se her. • Spørsmål til NEFs juridiske avdeling kan sendes til juridisk@nef.no • Henvendelser til NEF servicekontor kan de sendes til firmapost@nef.no God […]

100.000 kroner venter på deg!

[…]på omdømme, hvilke egenskaper en eiendomsmegler trenger, og hvitvasking. Stipendet deles ut på NEFs høstkonferanse, og vinnerene presenterer også prosjektet der året etter. Bildet øverst å siden viser Jenny Marie Døli mottok NEF-HELP-stipendet 2015 av adm. dir. Johan Dolven i HELP Forsikring. Hun kommer tilbake på Høstkonferansen 2016 for å presentere prosjektet. Hva er din idé? NEF og HELP ønsker i år søknader fra flere. Husk at alle personer og foretak som jobber for eller i eiendomsmeglingsbransjen kan søke stipendet. Forutsetningen er at det fremlegges en god begrunnelse for søknaden og hvorfor man søker stipendet og at det utarbeides en […]

Digital oppdatering for august: Kan maskinene snart skrive salgsoppgaven?

[…]informasjon fra Finn.no, verdsettelestjenensten MinBolig.no (som forresten er nede for tiden), låneformidlingstjenesten Penger.no og drysset på litt ekstra statistikk og råd. Denne tjenesten fortsetter trenden med at portalene ønsker å binde brukerne mer til seg, samtidig som man kan tjene ekstra på for eksempel låneformidling. Samtidig vil tjenesten være nyttig for Realtor.com, som får nærmest fullt innsyn i boligeieres økonomi. Dermed kan de vise mer relevante boligannonser til disse eierne. Realtor.com er eiet av Murdoch-konsernet, og tjenesten drives på lisens fra eiendomsmeglerorganisasjonen NAR. Les mer i pressemeldingen  4. Realestatetech-kartet oppdatert Vi har oppdatert realestatetechkartet med en ny august-utgave. Noen endringer har […]
Read more » Digital oppdatering for august: Kan maskinene snart skrive salgsoppgaven?

Foreslår tiltak for førstegangslåntakere i boliglånsforskriften

[…]bør gjelde midlertidig i 2 år fra 1. januar 2021. Les hele høringssvaret til NEF her: Evaluering av boliglånsforskriften NEFs vurdering er at dagens boliglånsforskrift i det vesentlige virker etter hensikten. Boliglånsforskriften har bidratt til en sunnere utlånspraksis, lavere gjeldsvekst og moderat boligprisutvikling de senere år. Etter vår vurdering ville husholdninger, banker og boligmarked vært dårligere stilt under koronakrisen, uten de strenge makroreguleringene i årene forut for krisen. Etter at boligprisene falt gjennom 2017, kom det en korreksjon oppover i første halvår 2018. Siden har prisveksten vært moderat. For landet sett under ett økte boligprisene med 2,5 prosent i 2019, […]
Read more » Foreslår tiltak for førstegangslåntakere i boliglånsforskriften

Se Boligmarkedet 2021

26. oktober arrangerte Norges Eiendomsmeglerforbund og Selvaag Bolig konferansen «Boligmarkedet 2021». På scenen hadde vi samlet noen av de fremste ekspertene på boligmarkedet. I klippene under kan du se konferansen i sin helhet, og også se presentasjonene til de enkelte foredragsholderne under det […]

Endringer i eierseksjonsloven til glede for forbrukere og eiendomsmeglingsbransjen

[…]konkret lovforslag for regjeringen (Prop. 39 L (2016-2017)). Endringer i eierseksjonsloven er noe NEF har jobbet aktivt med både med konkrete innspill til lovutvalget i forkant av deres utredning, og med et grundig høringssvar til den NOU som ble fremlagt. I det lovforslaget som i dag er fremmet for regjerningen, er det særlig tre punkter som NEF mener er viktig for forbrukerne og for eiendomsmeglerne. Kobling mellom regelverkene For det første er det nå foreslått en kobling mellom plan- og bygningslovverket og eierseksjonsloven. Dette er en svært viktig endring for så vel forbrukere som eiendomsmegler. NEF var i høringssvaret– noe […]
Read more » Endringer i eierseksjonsloven til glede for forbrukere og eiendomsmeglingsbransjen

Stemte ned forslag om å endre ervervsbegrensingen

[…]beholde «stråmannselskap»-smutthull     Les hele innstillingen fra komiteen her. Les også: NEF med høringsinnlegg om eierseksjonsloven Les også: Endringer i eierseksjonsloven til glede for forbrukere og eiendomsmeglingsbransjen Trenger du juridisk hjelp i din virksomhet?  Ta kontakt med NEFs juridiske avdeling! Les mer […]
Read more » Stemte ned forslag om å endre ervervsbegrensingen

Viktige råd til boligkjøpere høsten 2022

[…]vurderinger av de lokale boligmarkedene. Kontaktinfo til NEFs lokalforeningsledere finnes her. Om NEF: Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er et landsomfattende profesjonsforbund for eiendomsmeglere. NEF har 2800 medlemmer fordelt over hele landet, og ca. 80 prosent av all boligformidling i Norges skjer gjennom en eiendomsmegler […]

Finanstilsynet: Selge-selv-verktøy må være tydelig merket

[…]sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Følger opp – NEF følger nøye med på utviklingen av denne type tjenester. Slike tjenester må markedsføres konsekvent som selvhjelpstjenester, slik at forbrukerne er klar over at de selv sitter med alt ansvaret for gjennomføringen av transaksjonen. Noe annet er egnet til å skape en falsk trygghet for både selgere og kjøpere, poengterer Carl O. Geving. – NEF opplever at Propr gjennom deler av sin markedsføring har bevisst gitt inntrykk av at forbrukerne får mye av den samme tjenesten ved bruk av Propr som ved bruk av eiendomsmegler, sier Carl O. […]
Read more » Finanstilsynet: Selge-selv-verktøy må være tydelig merket

Nye retningslinjer for «off market» salg av eiendom

[…](NEF) har derfor utarbeidet nye retningslinjer som vil gjelde for alle eiendomsmeglere MNEF (medlem i NEF). Retningslinjene klargjør grensene for denne type transaksjoner, eiendomsmeglerens rolle og ansvar som rådgiver og risikoen for selger ved å avstå fra åpen markedsføring. – Den klare hovedregelen er at eiendomssalg gjennom eiendomsmegler skjer ved åpen markedsføring. Med de nye retningslinjene vil NEF begrense bruken av salg «off market» til et absolutt minimum, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Retningslinjene klargjør grensene for salg «off market», og tydeliggjør eiendomsmeglers rolle og ansvar som rådgiver og selgers risiko ved salg «off market». […]
Read more » Nye retningslinjer for «off market» salg av eiendom

Smarthotel

[…]Smarthotel Oslo ligger i St. Olavsgate 26 midt i sentrum. Gangangavstand til «alt» i Oslo. NEF- medlemmer får gunstige priser på overnatting på Smarthotel Norges Eiendomsmeglerforbund har  samarbeidsavtale med Smarthotel med gunstige priser på overnatting i Oslo, Forus/Stavanger, Tromsø, Bodø, Haugesund og i Hammerfest. Klikk her for priser Smarthotel 2022 Bestilling Benytt bestillingskode «6548» for å få tilgang til avtalte priser. Betaling gjøres ved ankomst til hotellet. Frokost er inkludert i prisen. Les mer om hotellene på www.smarthotel.no […]

Bertel O. Steen – Mercedes-Benz / Smart / Peugeot / Citroën / DS / Opel / Kia

[…]hybrider, plug-in Hybrider og elbiler fra Kia Mercedes-Benz avtale Mercedes-Benz gir deg som NEF medlem gode betingelser på Mercedes-Benz og Smart biler. Kampanje på den høyaktuelle Mercedes-Benz EQC der NEF-avtalerabatt kommer i tillegg. Les mer her Peugeot/Citroën/DS/Opel avtale Kontakt din nærmeste forhandler og få opp mot 13% rabatt på bilene Peugeot/Citroën/DS/Opel.   NEF fordeler hos Bertel O. Steen forhandlere   Merke Modell % Rabatt Mercedes-Benz Personbiler Alle modeller: Fossil og Plugin A, B, C, E, CLA, GLA, GLB, GLC 5 % Alle modeller: EQ og alle AMG modeller: + G, GLS, GLE, S-Klasse 3 %   Alle modeller med kampanjer […]
Read more » Bertel O. Steen – Mercedes-Benz / Smart / Peugeot / Citroën / DS / Opel / Kia

Slik vil Forbrukerrådet endre bolighandelen

[…]direktør i Forbrukerrådet Randi Flesland (bildet over). Denne løsningen er i bruk i Danmark. NEF ønsker klarere ansvarsforhold NEF har de siste to årene jobbet systematisk med politikerne for å belyse utfordringene med en utdatert avhendingslov som ofte sender selgere og kjøpere på kollisjonskurs, og en ansvarsdeling som mange selgere og kjøper misforstår: -NEF mener at flere løsninger må vurderes i sammenheng. For det første må takseringsbransjen reguleres, slik at forbrukerne kan være trygge på at tilstandsrapportene holder nødvendig kvalitet. Samtidig må ansvarsforholdene i bolighandelen klargjøres, slik at rommet for konflikter mellom selgere og kjøpere reduseres. NEF regner med at […]

Verdien av riktig prising

I enkelte områder, spesielt i Oslo og Bergen, har det de siste månedene blitt registrert høyere avvik mellom pris og prisantydning enn det vi har sett gjennom de siste tre årene. Økende avvik er et fenomen som ofte oppstår i raskt stigende markeder.   Med tilgjengelige digitale systemer som viser solgt-pris uten at man må vente helt til tinglysning, har man gode muligheter til å holde seg ajour med utviklingen og treffe godt med vurderingene selv om markedet er hett. Vi mener at eiendomsmeglere er de som har best forutsetning for å vurdere hva som er markedsverdi til enhver tid, og kundene har behov for kvalifiserte vurderinger.  Eiendomsmeglerne har høy kompetanse på verdivurdering, og har et juridisk ansvar for å prise […]

Fruktbart bransjemøte om prising i Oslo-området

[…]og solgtpriser har gitt resultater -Vi opplever at vi begynner å få kontroll i Oslo, innledet NEFs administrerende direktør Carl O. Geving. Styreleder i NEF, Kurt Buck påpekte at det har skjedd en kulturendring i bransjen: -Det er ikke god tone blant meglere å prise feil, påpekte Kurt Buck. Christian Dreyer i EiendomNorge presenterte statistikk som viser at avviket i Oslo mellom annonsert pris og solgtpris nå er på litt over 8 prosent. Dette er en halvering fra i sommer, og en sterk forbedring. -Bedre prising gir tryggere bolighandel, kommenterte han. Les om møtet i september her: Bransjemøte for å løse prisingsproblemet […]
Read more » Fruktbart bransjemøte om prising i Oslo-området

Lovbestemt krav til etterutdanning

[…]§ 4-11 (3). Eget etterutdanningsregister i NEF – «Min NEF» på www.nef.no NEF har etablert et eget etterutdanningsregister for medlemmer og ansatte i bransjen. Registeret er utviklet slik at den enkelte skal kunne oppfylle kravet til dokumentasjon av gjennomført etterutdanning gjennom utskrift av sin side i registeret. Fagansvarliges ansvar for å ha en løpende og ajourført oversikt over ansattes etterutdanning Fagansvarlig skal påse at foretaket har en skriftlig oversikt over ansattes etterutdanning, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 2-8 (2). Oversikten skal holdes løpende oppdatert. Den enkelte fagansvarlige skal påse at foretaket drives i samsvar med lover og forskrifter, jf. eiendomsmeglingsloven § 2-9 […]

MNEF, eller ikke MNEF?

[…]at noen aldri har søkt om medlemskap. Og da er det flott å få rekruttert disse inn som gode MNEF’ere!  For å benytte tittelen MNEF må man personlig være medlem av Norges Eiendomsmeglerforbund.   Så har du en kollega, eller kjenner noen som bør være medlem i NEF, kan du etter en hyggelig henvendelse videresende denne informasjonen til vedkommende.   Man kan søke om medlemskap i NEF her.    Som medlem får man en rekke fordeler i tillegg til selve tittelen, en liten oversikt her.    Det er supert om vi sammen kan få til en dugnad landet rundt for å få flere […]

10 råd til boligkjøpere

[…]vurderinger av de lokale boligmarkedene. Kontaktinfo til NEFs lokalforeningsledere finnes her. Om NEF: Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er et landsomfattende profesjonsforbund for eiendomsmeglere. NEF har 2800 medlemmer fordelt over hele landet, og ca. 80 prosent av all boligformidling i Norges skjer gjennom en eiendomsmegler […]

Pressemelding: Finanstilsynets medisin er feil

[…]i Norges Eiendomsmeglerforbund, tlf. 91582454, carl@nef.no Svein Strømnes, kommunikasjonssjef i NEF, tlf. 93094191, svein@nef.no For pressebilder, se her!   Les også: Finanstilsynet foreslår strammere låneregler. – Feil medisin, mener NEF Pressemeldingen fra Finanstilsynet Brevet fra Finanstilsynet til Finansdepartementet […]
Read more » Pressemelding: Finanstilsynets medisin er feil

Kommentar til regjeringens fornyede strategi for boligmarkedet

[…]regjeringen viser handlekraft på et område som betyr så mye for så mange nordmenn, gjennom å adressere behovet for forbedringer i det lovverket som regulerer kjøp og salg av bolig og bruk av tekniske tilstandsrapporter i bolighandelen. – NEF har i en årrekke jobbet for å løfte trygg bolighandel høyere på den politiske dagsorden, og vil anerkjenne regjeringen for å gi høy prioritet til saken. NEF ser fram til og vil bidra aktivt i det videre arbeidet med konkretisering av lovendringer og virkemidler, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Det er nødvendig med en helthetlig tilnærming […]
Read more » Kommentar til regjeringens fornyede strategi for boligmarkedet

Innlegg: Forbundets veivalg og omdømmestrategi

[…]I et land hvor folk flest eier sin egen bolig, oppleves det også som positivt at NEF hegner om den norske boligmodellen og forsvarer primærboligen. Siden høsten 2019, har eiendomsmeglingsutvalget jobbet for å revidere dagens eiendomsmeglingslov. Her har NEF hatt hovedfokus på dagens linje med kvalitet og kompetanse, samt å sikre den uavhengige mellommannsrollen. I lovutvalget har vi fremmet flere forslag til forbedringer, som vil være med på å beskytte forbrukeren ytterligere når de velger en eiendomsmegler til å håndtere bolighandelen. Vi i styret ser nå frem til å arbeide videre med eiendomsmeglingsloven i den kommende høringsprosessen. Målet må være […]
Read more » Innlegg: Forbundets veivalg og omdømmestrategi

Etisk nemnd

[…]lokalforenings brudd på lover, vedtekter, etiske regler eller annet regelverk som er vedtatt av NEF eller NEFs Servicekontor, har Nemnda myndighet til å gi sanksjoner i form av skriftlig begrunnet advarsel/ irettesettelse, og/eller utskrive gebyr maksimert til 20 ganger rettsgebyret. De samme sanksjoner kan ilegges ved manglende oppfølging av vedtak og påbud. Nemnda har innstillende myndighet overfor Styret i NEF i suspensjons- og eksklusjonssaker. NEFs sekretariat er sekretær for Nemnda, og bistår i saksbehandling og forberedelse av utkast til vedtak. Mer utfyllende regler om Etisk Nemnd finner du i Norges Eiendomsmeglerforbunds lover § 8. Etisk nemnd kan kontaktes pr e-post: […]

Ny styreperiode med varierte og viktige oppgaver

[…]om få klager det første halvåret etter lovendringene. Det ser ut til at god informasjon fra NEF og våre samarbeidspartnere i forkant av regelendringene har ført til at både forbrukere og profesjonelle har tilpasset seg endringene raskt. Vi vil følge tett med på utviklingen videre. NEF har innledet et samarbeid med Samfunnsøkonomisk Analyse om en trygghetsindeks, som skal gi tall på klagefrekvensen etter lovendringen. Forsikringsselskaper vil bidra med tallmateriale i dette arbeidet. Utlånsforskriften (tidligere Boliglånsforskriften) skal vurderes i høst. Styrets vurdering er at forskriften med en regional profil har bidratt til å begrense gjelds- og boligprisveksten. Det er behov for […]
Read more » Ny styreperiode med varierte og viktige oppgaver

 De unge vil bruke MNEF-tittelen – det lønner seg

[…]NEFs medlemmer i valg av eiendomsmegler. Av: Anders Kløving, eiendomsmeglerfullmektig MNEF – leder NEF Ung (Saken ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 1 2019) I kampen om oppdragene handler det først og fremst om å vinne kundens tillit. Skal man lykkes som eiendomsmegler må man innfri kundenes forventinger. Så hva er egentlig kundens forventninger? MNEF Hvis 2850 eiendomsmeglere drar på kundemøter hver dag og bruker MNEF-tittelen i sine befaringspresentasjoner, lykkes vi med å bygge en sterkere merkevare og rendyrke konkurransefortrinnet vårt. Det skal lønne seg å være engasjert, og da må vi som medlemmer ta dette ansvaret. Det er ingen […]
Read more »  De unge vil bruke MNEF-tittelen – det lønner seg

Innlegg: Eiendomsmeglerens integritet

[…]kortsiktig risiko for å skape langsiktig lønnsomhet for en hel bransje. Dette er fundamentet for NEFs arbeid. Derfor fikk NEF i 2007 gjennomslag for strenge utdanningskrav og krav til ansvarlig megler i hver transaksjon. Med den nye loven ble bransjen kvitt useriøse aktører som lenge hadde kastet skygger over det store flertallet som alltid har jobbet seriøst og samvittighetsfullt. Kvaliteten har blitt bedre og omdømme er styrket. Derfor kan vi i dag hevde at norske eiendomsmeglere er blant de best kvalifiserte i verden. Samarbeid I denne utgaven av Eiendomsmegleren kan du lese om de siste endringene i utdanningen for eiendomsmeglere. […]

– Omstilling og tilpasning er nøkkelord

[…]opprettholdes. Mange nye medlemmer Vi har fått mange nye innmeldinger etter koronautbruddet. NEF oppleves som bransjens samlingsplass, både i normale – og særlig i utfordrende tider. NEF Ungs holdning til nye retningslinjer og hygienetiltak har hele tiden vært at dette er en del av en fellesdugnad vi alle står i. For å bidra til fellesskapet og sørge for at eiendomsmeglerbransjen i Norge er robust, er det viktigere enn noen gang å melde seg inn i NEF. Dette er bransjens viktigste talerør utad, og foreningen som ivaretar dine interesser. Parallelt med det utfordrende koronautbruddet, er det også nå eiendomsmeglingsloven skal revideres. […]

Nå endres reglene for boligsalg

[…]Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, Administrerende direktør, mobil 91582454, carl@nef.no Foto, https://nefnopro.wpengine.com/om-nef/pressekontakter/pressebilder/ Huseierne,  Carsten Pihl, Forbruker- og kommunikasjonssjef, mobil 90 74 06 12, c.pihl@huseierne.no, Norsk takst, Daniel Ø. Helgesen, Administrerende direktør, mobil 952 43 809, daniel@norsktakst.noFoto, link […]

Flott faglig ramme på vårkonferansen i Trondheim

[…]elektronisk tinglysing ved Hugo Torgersen fra Kartverket Ny eierseksjonslov ved Nina F. Skumsrud i NEFs juridiske avdeling Hva spør forbrukerne om i 2017 – oppdatering om siste spørsmål til Forbrukerrådgiver i NEF, Carsten Pihl TEK 17 kommer – Hva bør eiendomsmeglerne kjenne til? – ved ingeniør Vidar Aarnes Nyere rettspraksis om eiendomsmegling – aktuelle dommer og avgjørelser fra RfE ved advokat Thomas Andersen i adv. firmaet Dalan Faglige dypdykk I tillegg til oppdatering blir det også solide faglige dypdykk innenfor områder som er viktige for eiendomsmelgere: – Vi har fått med oss noen av de ypperste kursholderne i Norge innenfor faget, […]
Read more » Flott faglig ramme på vårkonferansen i Trondheim

NEFs styreleder: Tøff konkurranse blant fullmektiger truer den trygge bolighandelen

[…]være en opplæringsperiode der de skal lære av de erfarne meglerne, sier Buck til Finansavisen. NEF vil gjennomføre undersøkelse I den nærmeste fremtid vil NEF gjennomføre en undersøkelse blant eiendomsmeglerfullmektigene for å få enda bedre kartlegging av den faktiske situasjonen. Les også: Bør eiendomsmeglerfullmektiger sikres en rimelig fast lønn?   Les også: NEF vil ha flere eiendomsmeglerfullmektiger som […]
Read more » NEFs styreleder: Tøff konkurranse blant fullmektiger truer den trygge bolighandelen

Stabilt antall førstegangskjøpere første halvår i Norge

[…]presentert under Arendalsuka med tall for førstegangskjøpere og sekundærboliger. Last ned: NEF og Ambita-rapporten august 2018 Tallene for første halvår 2018 viser en forholdsvis stabil andel førstegangskjøpere sammenlignet med første halvår tidligere år, men det er noen ulike tall fra by til by. Antallet førstegangskjøpere er lavere på våren enn på høsten, naturlig nok i og med at mange kjøper sin første bolig etter at de er ferdige med utdanningen og begynner i ny jobb. Oslo I Oslo ble det noen flere førstegangskjøpere i første halvår 2018 enn i første halvår 2017. (Blå søyler.) Men samtidig er 2018 det nest laveste […]
Read more » Stabilt antall førstegangskjøpere første halvår i Norge

Prising i Oslo-markedet

[…]utvikle bransjen, både gjennom strengere lovgivning, og en aktiv rolle i utviklingen av studiet. NEF har til en hver tid fokus på at medlemmene skal opptre etisk og i samsvar med god meglerskikk – men dette er ikke NEF sin jobb – det er hver enkelt av oss, vår jobb som eiendomsmeglere. Ny praksis Tidligere i år ble det lagt ned mye arbeid med å innføre tilstandsrapporter og boligsalgsrapporter som en standard for bruktboligsalg, også i de områdene hvor dette var lite brukt. Spesielt Oslo har i mange år haltet etter resten av landet på dette feltet. Takstbransjen, med NITO […]

Vedtekter for Norges Eiendomsmeglerforbund Servicekontor

[…]med 3 medlemmer, samt varamedlem til valgkomitéen velges for 2 år. Styret i NEF Servicekontor innstiller kandidater til valgkomiteen. Ved stemmelikhet ved valg trekkes lodd. Ved stemmelikhet forøvrig har styrelederen dobbelt stemme. Medlemmene (jfr. § 3 i NEF’s lover) under kategori III og utenlandske æresmedlemmer kan ikke velges til noen av ovennevnte tillitsverv. Av styrets 3 medlemmer kan 1 representant velges fra kategori II c). I tillegg kan1 representant i styrets varamedlemsrekke og 1 representant i valgkomiteen velges blant medlemmer under kategori II c). 6. Styret  Styret har følgende oppgaver: Påse at vedtektene overholdes og at beslutningene på landsmøtet blir […]
Read more » Vedtekter for Norges Eiendomsmeglerforbund Servicekontor

Logg inn

[…]eller spamfilter. Så sjekk disse mappene før du eventuelt tar kontakt med oss! For kontakt med […]

Vil opprettholde frivillig ordning hos Forbrukerombudet

[…]få den næringsdrivende til å inngå en frivillig ordning om endret praksis. Bør få nytt navn NEF er enige i at Forbrukerombudets rolle som tilsyn bør tydeliggjøres. Vi registrerer at flere ikke kjenner forskjellen på Forbrukerrådet og Forbrukerombudet. For å gjøre skillet enda tydeligere kan det være et nyttig grep å skifte navn. NEF mener at begrepet «forbruker» bør være en del av institusjonens navn, og navnet må tydeliggjøre at tilsynet skal beskytte forbrukernes interesser. Dette hensynet kan ivaretas gjennom navnet «Forbrukerverntilsynet», som vi foreslår at departementet vurderer nærmere. «Forbrukerverntilsynet» vil kunne forkortes med «FVT», som skiller institusjonen fra blant annet […]
Read more » Vil opprettholde frivillig ordning hos Forbrukerombudet

Foretakskurs

NEF – Din kurskonsulent! NEF tilbyr noen av landets beste og mest oppdaterte foredragsholdere innenfor eiendomsmeglerbransjen. Kontakt oss og vi vil kunne arrangere din neste fagdag. Forespørsel: Ta kontakt med Salgs- og markedssjef Ida Bergmann på ida@nef.no eller […]

Ny lærebok i eiendomsmegling er klar!

[…]siste uken i august. Boken finnes i fagbokhandlerne på lærestedene, og kan bestilles direkte fra NEF her.   BLI MEDLEM I NEF: Norges Eiendomsmeglerforbund arbeider for eiendomsmeglernes rammebetingelsre og er bransjens talefør utad. Bli studentmedlem og få gode fordeler. Les mer […]

Økning av sekundærboliger i Oslo i 2017

[…]er et landsomfattende profesjonsforbund som organiserer rundt 2800 eiendomsmeglere. NEF arbeider kontinuerlig for en eiendomsmeglerbransje som har høy faglig standard og har god yrkesetikk. NEF ønsker forutsigbare og gode rammevilkår for eiendomsmeglere, trygg bolighandel for alle parter og stabil boligpolitikk.  Mer informasjon på www.nef.no Om Ambita: Ambita er et norsk teknologiselskap spesialisert på eiendomsinformasjon. Selskapet utvikler markedsledende løsninger og informasjonstjenester basert på eiendomsdata. Ambita står blant annet bak Norges største handelsportal for eiendomsinformasjon, Infoland, og løsninger for elektronisk tinglysing. Ambita står også bak Boligmappa.no og i startup-selskapet Alva Technologies. Mer informasjon på […]

Liten økning av sekundærboliger i Oslo i 2016

[…]sekundærboliger Det er leiligheter som er mest populært som sekundærboliger. Statistikken fra NEF og Ambita viser at det ble 868 flere leiligheter i Oslo ble sekundærboliger i 2016. Samtidig ble 218 færre eneboliger og tomannsboliger sekundærboliger.   Her kan du se utviklingen i sekundærboliger i perioden 2013 – februar 2017: Sekundærboliger juni 2017 Create your own infographics Last ned hele analysen: Sekundærboliganalyse-juni2017 (PDF fra NEF.no)   [mc4wp_form […]
Read more » Liten økning av sekundærboliger i Oslo i 2016

Rutiner ved verdisetting, prisantydning og dokumentasjon

[…]i sitt innlegg på bransjemøte i Oslo den 21.september 2016. Finanstilsynet har også i møte med NEF uttrykt en klar forventning til at eiendomsmeglere har rutiner for og kan fremlegge dokumentasjon som begrunner meglers prisantydning. Bakgrunnen for dette er høstens diskusjon rundt uakseptable avvik mellom prisantydning og salgssum. Utfordringene har for det meste dreid seg om markedene i Oslo og Bergen, men Finanstilsynets uttalelser gjelder naturligvis for hele landet. I forlengelsen av dette vil NEF minne om at: Vurdering av eiendommens verdi inngår i meglers rådgivningsplikt – denne må være basert på en forsvarlig faglig vurdering og en befaring av […]
Read more » Rutiner ved verdisetting, prisantydning og dokumentasjon

Dine Penger

Få 25 % rabatt på årsabonnement på Dine Penger! Tilbudet gjelder 25% på 12 måneder uten bindingstid. Dine Penger er Norges største nettsted for privatøkonomi. Vår jobb er å hjelpe deg med å ta smarte grep, slik at du kan lykkes med å nå dine mål. Vi gir deg uavhengige, relevante og konkrete råd fra eksperter du kan stole på. Hos oss får du alt du trenger å vite om privatøkonomi samlet på ett sted. Du får artikler, guider, tester og en ukentlig Q&A med Hallgeir Kvadsheim – hvor du kan få svar på dine spørsmål. Ved digitalt abonnement Dine Penger+ […]

Nye ledige stillinger som eiendomsmegler

[…]her. Ønsker du å annonsere? Du vil nå frem til de fleste i eiendomsmeglingsbransjen, nef.no har ca 18.000 besøkende pr måned! Introduksjonspris profilering ledigstilling på nef.no Pris: 2500,- + mva Varighet: 30 dager Vi trenger: stillings tekst i word, lenke til annonse på egen hjemmeside og firmalogo. Materiell sendes […]

Primærboligen bør skjermes for økt beskatning

[…]O. Geving, administrerende direktør NEF: 91582454 Svein Strømnes, kommunikasjonsdirektør NEF: 93094191 Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er siden 1932 profesjonsforbundet og interesseorganisasjon for eiendomsmeglere, meglere og advokater som arbeider med eiendomsmegling. Forbundet har 2800 medlemmer. NEF jobber for rammevilkår som bidrar til et stabilt boligmarked tilgjengelig for folk flest, og en tryggere bolighandel som gir færre konflikter i […]
Read more » Primærboligen bør skjermes for økt beskatning

Arntzen de Besche advokatfirma

Gode fordeler for NEF-medlemmer Vi tilbyr medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund prioritert behandling, individuell prissetting og særlig kvalifiserte advokater. Som NEF-medlem får du også: 30 min gratis konsultasjon 15% rabatt på standard timesatser Strategiske rådgivere Vi bistår alle deler av eiendomsbransjen, og har sett hvordan konjunkturer og markedsbetingelser varierer og påvirker næringen både juridisk og kommersielt. Denne erfaringen er vesentlig for å finne gode forretningsmessige løsninger, gi god verdiforvaltning og være gode strategiske rådgivere for kundene våre. Våre advokater er spesialister innenfor alle sider av eiendomsbransjen. Vi bistår i alt fra komplekse transaksjoner, finansiering, utviklingsprosjekter knyttet til både bolig og næring, […]

Evaluering og endring av eiendomsmeglingsloven- hva vil det bety for oss?

[…]blir også belyst. Er «skottene» tette nok, og er det fortsatt uheldige koblinger vi må hindre? NEF har bidratt aktivt til at Finanstilsynet de senere år har strammet til og utarbeidet rundskriv om blant annet koblingsvirksomhet og samlokalisering av bank og eiendomsmegling. Rettferdig konkurranse og at eiendomsmeglingsforetakene kan drive lønnsomt av kjernevirksomheten alene, er også noe vi ønsker å gjennomgå i denne sammenhengen. Og hva med prosjektsalg? Er alle utbyggere kvalifiserte nok til å ta vare på forbrukeren i hele kjøpsprosessen? Det finnes småentreprenører og snekkerfirmaer som gjør dette i liten skala og ikke håndterer dette helt i tråd med […]
Read more » Evaluering og endring av eiendomsmeglingsloven- hva vil det bety for oss?

Innmeldingsskjema

[…](per skoleår)             kr    500 Lokalforeningene får overført fra NEF kr 600 per betalende medlem i den enkelte lokalforening. Hvorfor er man medlem av NEF – og hva får du ut av det? Vilkår for medlemsskap (åpner i nytt vindu) Les mer om NEFs behandling av personopplysninger i […]

Vilkår

[…]får overført fra NEF kr 600 per betalende medlem i den enkelte lokalforening. Alle medlemmer i NEF under 30 år blir automatisk tilknyttet nettverket NEF Ung. Dette medfører ingen ekstra kostnad. FRISTER Forfall kontingent           14. dager etter utsendt Utmelding av NEF         innen 31. […]

Medhjelper ved tvangssalg – sjekkliste

[…]vises i denne forbindelse til NEF sin base av maler. Disse finner du i Dokumentarkivet under «Min NEF» på www.nef.no.   Mottak av oppdrag Kontrollere type salgsobjekt/salgsform Det skilles mellom enebolig, eierseksjoner, borettslagsandeler og aksjeleilighet. Ved salg av enebolig kontrollere at bolig er forsikret, jf. medhjelpers omsorgsplikt etter tvangsfullbyrdelsesloven (tvangsl.) § 11-15. Alle parter skal tilskrives herunder saksøker, saksøkte, pengekravshavere, tingsrettshavere, husstandsmedlemmer over 18 år og forretningsfører. Der tvangssalgsobjektet er enebolig, husk kommunale avgifter, der det er seksjonssameie/borettslag, husk legalpant for felleskostnader. (Se mal fra NEF) Forskjellige salgsformer Pengekrav – saksøkte kan ved fullstendig oppgjør av gjeld kreve tvangssalget stanset […]

Viktig samarbeid for felles interesser

[…]tilstandsrapporter som oppfyller de nye kravene. Vi har også drøftet planer for samarbeid mellom NEF og Norsk Takst. I møte med Huseierne har vi snakket om samarbeidsform og felles interesser, om arbeidet i eiendomsmeglingsutvalget, forskrifter til avhendingsloven, samarbeid om tiltak for en trygg og effektiv bolighandel for forbrukerne, og samarbeid om analyser og dokumentasjon av boligmodellen og boligmarkedet som grunnlag for en informert debatt og gode politiske beslutninger. Huseierne og NEF har mange felles interesser og har på de fleste punkter en grunnleggende felles forståelse av hvordan den norske boligmodellen tjener samfunnet og hvordan den kan styrkes. I møte med […]

Gjennopplev Boligmarkedet 2020

Fredag 9. oktober arrangerte NEF og Selvaag Bolig konferansen «Boligmarkedet 2020 – den nye normalen?» Nå kan du se konferansen i opptak eller laste ned presentasjonene. Over 250 personer var til stede i salen eller digitalt på konferansen som tok for seg de fleste aspekter av hvordan boligmarkedet har utviklet seg under koroanapandemien og hvordan det blir framover. Vi fikk blant annet innsikt fra regjeringen ved kommunal- og moderniseringsminister Nikolay Astrup, på hvordan de vurderer situasjonen i det norske boligmarkedet og hvordan man kan hjelpe de som faller utenfor det ordinære boligmarkedet. Hans analyse var at situasjonen for de 8 […]

Ny kontraktsmal for salg av andelsleilighet «som den er»

[…]som sier at megler ved ethvert oppdrag skal «innhente godkjennelse av overdragelsen». NEF har fått bekreftet at TRYG vil endre ordlyden i sine sikkerhetsforskrifter slik at den ikke skal kunne tolkes dithen at godkjennelse må foreligge før overtakelse og oppgjør kan finne sted. Denne endringen er også hensyntatt ved valg av ordlyd senere i kontraktsmalen. Den andre endringen er en endring som er gjort i alle kontraktsmalene for salg av brukt bolig. NEF har besluttet å endre pkt. 3.2 som omhandler forsinkelsesrente ved forsinket betaling fra kjøper. Endringen består i at det tidligere tredje avsnitt som ga selger rett til […]
Read more » Ny kontraktsmal for salg av andelsleilighet «som den er»

Regjeringen vil jobbe for tryggere bolighandel

[…]i Tromsø i 2016 ble følgende mål satt for perioden 2016-2018: Trygg bolighandel: • NEF skal arbeide for at bolighandelen fremstår tryggere ved bruk av eiendomsmegler. • NEF skal fortsette arbeidet for økt kvalitet på teknisk tilstandsanalyse, og at dette benyttes i større grad. • NEF skal påpeke svakheter i lovregulering og organisering av bolighandelen, slik at positive endringer iverksettes. • NEF skal kontinuerlig arbeide for å sikre forbrukerne en trygg […]
Read more » Regjeringen vil jobbe for tryggere bolighandel

Store pressebilder for nedlasting

Bilder i orginal størrelse kan du laste ned ved å trykke på det enkelte. Alle bilde må krediteres Carl O. Geving  (Foto: Joakim Karlsen)      – Carl O. Geving – (FOTO: CF-Wesenberg/Kolonihaven) – Carl O. Geving – (Foto: Tommy Strømmen) – Randi Hollingen (Foto: Joakim Karlsen) – Svein Strømnes – (FOTO: […]

Nytt fra Stortinget: Overgangsmeglere kan kalle seg eiendomsmegler

[…]til høring. Det gjøres ingen endringer i regelen om hvem som kan være fagansvarlig. Les også: NEF ønsker at også overgangsmeglere skal kunne kalle seg eiendomsmeglere Godkjenning av filialetablering I dag må Finanstilsynet gi tillatelse dersom et eiendomsmeglingsforetak ønsker å etablere en filial. Etter lovendringen vil det være tilstrekkelig å sende melding om etablering av filial til Finanstilsynet senest 14 dager før etableringen. Som en følge av denne endringen endres også § 8-2, der det ikke lenger vil være snakk om tilbakekall av tillatelse til filial, men vedtak om stans av virksomheten i filialen. Det var NEF som foreslo at det […]
Read more » Nytt fra Stortinget: Overgangsmeglere kan kalle seg eiendomsmegler

Boligsalg i fremtiden: Vil boligene finne deg, eller må du fortsatt søke etter dem?

[…]NEFs analyseansvarlig gir en oppdatering. Av: Carsten Henrik Pihl, analyseansvarlig i NEF Annonseringer av bolig endrer seg fort. For noen år siden ble boliger bare annonsert i papiraviser. Nå er det annonser på Facebook, Instagram og Snapchat. En utvikling som neppe stopper. Hør aktørene! Torsdag 16. november arrangerer NEF sin Høstkonferanse, og tar da opp «Hvordan selges boliger i fremtiden». Facebook, Google, Schibsted og BI møtes for å gi sitt synspunkt. Det hele ledes av Hans-Petter Nygaard-Hansen. Les mer her Den tradisjonelle måten å markedføre boliger på har vært gjennom søk. Altså at boligen annonseres i en dertil egnet portal […]
Read more » Boligsalg i fremtiden: Vil boligene finne deg, eller må du fortsatt søke etter dem?

Endringer på studiet gjør studentene bedre forberedt

[…]gjøre studentene bedre forberedt til hverdagen som venter dem når de kommer ut fra studiet.  NEF jobber kontinuerlig for best mulig studiekvalitet ved de ulike studiestedene som tilbyr eiendomsmeglerutdanning. På landsmøtet i Tromsø 2016 ble det besluttet å jobbe for at innføres et tilbud om praksisperiode i studiet, slik at de nyutdannede får bedre forståelse for hva som venter dem i megleryrket. Les også: NEF vil innføre praksis i eiendomsmeglerstudiet Etter et godt samarbeid mellom BI og Norges Eiendomsmeglerforbund er det besluttet å innføre en ordning med Internship på BI i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. De faktiske endringene som nå […]
Read more » Endringer på studiet gjør studentene bedre forberedt

Svar fra Finanstilsynet om eiendomsmeglers omsorgs- og opplysningsplikt ved budgivning

Foranlediget av endringene i avhendingsloven som trådte i kraft 1.1.22. har NEF stilt spørsmål til Finanstilsynet om eiendomsmeglers omsorgs- og opplysningsplikt ved budgivning. Det har betydning for avtalebetingelsene mellom kontraktspartene om eiendommen selges til en som anses som forbrukerkjøper, jf. avhl. § 1-2 (3), eller ikke. Slik forskjell i kontraktsbetingelsene forutsetter at det er tatt rettidig forbehold fra selgers side om at avhendingsloven fravikes til kjøpers ugunst der denne ikke er forbrukerkjøper, og loven dermed er fravikelig. Vi erfarer at det er vanlig praksis å ta slike forbehold. Ved brev av 16.02.22 gir Finanstilsynet uttrykk for at en slik «tosporet» […]
Read more » Svar fra Finanstilsynet om eiendomsmeglers omsorgs- og opplysningsplikt ved budgivning

Innstramminger av boliglånsforskriften kan føre til ubalanser

[…]enn landsgjennomsnittet og tilsier en videreføring av osloreglene, sier Carl O. Geving. – NEF vil samtidig fastholde vårt forslag om å lempe på egenkapitalkravet ved fastrentelån for unge som har høy betjeningsevne, fordi en slik løsning vil gi god sikkerhet for både låntaker og långiver. Dette kan være særlig aktuelt i en tid hvor de lange rentene er lave, avslutter NEF-direktøren Les mer om Finanstilsynets vurderinger […]
Read more » Innstramminger av boliglånsforskriften kan føre til ubalanser

Hvor går eiendomsmeglingslovens nedre grense?

[…]Stipendet i 2016 for å studere eiendomsmeglingslovens nedre grense. Arbeidet ble presentert på NEFs Høstkonferanse i november 2017.  Om NEF-Help stipendet og prosjektet Arbeidet med NEF-Help prosjektet har vært svært spennende og givende. Stipendet har vært en motivasjonsfaktor og mulighet for daglig jobb med tematikken. Temaet eiendomsmeglingslovens virkeområde er svært omfattende i sin videste form. Jeg er langt fra ferdig med forskningsarbeidet, og regner med å bruke all Forskning og utviklings-tid i lang tid fremover. Arbeidet innebærer bl.a. kartlegging og sammenstilling av rettskilder knyttet til mellommannsbegrepet, og trekke opp grensen mot partsrepresentasjon. Det reiser tilsvarende spørsmål i forhold til oppgjørsoppdrag […]
Read more » Hvor går eiendomsmeglingslovens nedre grense?

Forbrukerrådgiver for tryggere bolighandel

[…]Carl O. Geving. For ytterligere kommentarer kontakt: Carl O. Geving, administrerende direktør NEF: carl@nef.no /91582454 Svein Strømnes, kommunikasjonssjef NEF: svein@nef.no / 93094191 Mer om forbrukerrådgiveren for bolighandelen kan du lese her. 5 tips til boligkjøpere! Her er Forbrukerrådgiver Carsten Pihls fem viktigste råd til de som skal på boligjakt i vår: 1. Les alt nøye! Det er viktig at alle papirer leses nøye for å avdekke boligens stand. De viktigste papirene er de uten bilder! 2. Sjekk kjøkken og bad nøye! Alle rom der det er vann er det viktig å sjekke ekstra nøye. Se etter fuktskader under kjøkkenbenken og […]

Kommentar til Finanstilsynets rapport «Finansielt utsyn 2015»

[…]Carl O. Geving. For ytterligere kommentar kontakt: Carl O. Geving, administrerende direktør NEF: 91582454 Svein Strømnes, kommunikasjonssjef NEF: 93094191 Pressemeldingen fra Finanstilsynet om «Finansielt utsyn 2015» finner du […]
Read more » Kommentar til Finanstilsynets rapport «Finansielt utsyn 2015»

Bunnivå for sekundærboliger

[…] For det første begrenser egenkapitalkravet mange husholdningers mulighet for å lånefinansiere kjøp av sekundærbolig. For det andre innebærer kravet en betydelig kapitalbinding for småinvestorer som er i posisjon til å lånefinansiere kjøpet, og den potensielle kapitalavkastningen blir redusert. På toppen av dette er formuesskatten på sekundærbolig kraftig skjerpet gjennom flere år. I 2022 blir sekundærbolig formuesbeskattet av 95 prosent av omsetningsverdien. Til sammenligning blir aksjer formuesbeskattes av 75 prosent av omsetningsverdien. Det er knyttet usikkerhet til utviklingen framover. På den ene siden bidrar gjenåpningen av landet og økonomien til normalisering i leiemarkedet. På den annen siden bidrar høyere inflasjon […]

Verisure

Verisure gir gode fordeler til deg som NEF medlem Verisure er Norges ledende leverandør av boligalarmer, og tilbyr alamsystemer med det siste innen sikkerhetsteknologi til bolig, og sikrer deg og dine både i og utenfor hjemmet. Som NEF medlem får du gode fordeler hos Verisure. For mer informasjon  – klikk her for tilbud. Tilbudet gjelder nyinnstallasjon av Verisure alarmanlegg Litt om Verisure Verisure, tidligere Securitas Direct, er Norges ledende alarmleverandør med over 25 års erfaring. Hver dag sikrer vi 240.000 norske husstander med innbrudds- og brannalarm bygget på det siste innen sikkerhetsteknologi. Med boligalarm fra Verisure kan du føle deg […]

Etiske regler for Norges Eiendomsmeglerforbund

[…]på ansvarlig megler på oppdraget og dennes tittel. Medlemmene plikter å ikke bruke tittelen MNEF, NEFs logo eller annen henvisning til medlemskapet i NEF på en måte som kan virke villedende eller føre til misforståelser. Medlemmer som arbeider under et annet lands jurisdiksjon kan ikke benytte MNEF eller logo i noen form for markedsføring. § 9 Fratreden Når et medlem slutter i et eiendomsmeglingsforetak må han ikke påvirke kunder som han har kommet i kontakt med som ansatt, til å følge med til det nye foretaket. § 10 Brudd på etiske regler Medlemmene plikter å innordne seg etter Norges Eiendomsmeglerforbunds […]
Read more » Etiske regler for Norges Eiendomsmeglerforbund

Oppsiktsvekkende forslag til ny utlånsforskrift

[…]på lengre sikt, kan innvilges lån med lavere egenkapitalgrad enn forskriftens hovedregel, sier NEF-direktør Carl O. Geving. – NEF tror at finansministeren vil ha et mer helhetlig blikk på markedsmekanismene og at han ikke vil følge Finanstilsynets mest oppsiktsvekkende forslag, avslutter […]
Read more » Oppsiktsvekkende forslag til ny utlånsforskrift

For megler

[…]på viktig informasjon for nytte i meglerhverdagen! Medlemmer av Norges eiendomsmeglerforbund (NEF): Er tilsluttet profesjonsforbundet for eiendomsmeglere som i dag har 2850 medlemmer (des. 2018). Får gjennom NEFs påvirkningsarbeid mot politikere, myndighetspersoner og media best mulig rammebetingelser (faglig, etisk og økonomisk). Vil gjennom NEF holdes løpende orientert om alle spørsmål av faglig karakter, dette for å holde kompetansen på et høyt nivå. Kan benytte seg av dagens godt utviklede etter- og videreutdanningstilbud til rabatterte priser. Vårt fullstendige kurstilbud finner du under fanen […]

Gullmegleren 2022

[…]omdømme og anseelse Påmeldingsskjema til Gullmegleren 2022 finner du her (sendes til elisabet@nef.no) NB! Frist for innsendelse av bidrag til GULLMEGLEREN 2022 er 15. mars Dersom du sender inn flere bidrag i konkurransen, må du fylle ut ett skjema pr. bidrag. Forutsetninger: • Kun medlemmer i NEF kan delta og/eller bli nominert i konkurransen. • Alle bidrag i konkurransen må ledsages av et utfylt skjema der det begrunnes hvorfor nettopp dette/denne bør vinne. • Alle bidrag innen markedsføringsdelen til Gullmegleren 2022 må være i henhold til gjeldende lover, regler, bransjenorm […]

Er det krav til kundekontroll etter hvitvaskingsregelverket når eiendomsmegler bare foretar verdivurdering?

[…]foreta en kundekontroll som angitt i hvitvaskingsloven. Og NB: Finanstilsynet har opplyst ovenfor NEF at dette gjelder uavhengig av om boligeier betaler for verdivurderingen eller ei.   Trenger du juridisk bistand? NEFs juridiske avdeling kan hjelpe! Se mer om tjenesten, priser og vilkår […]
Read more » Er det krav til kundekontroll etter hvitvaskingsregelverket når eiendomsmegler bare foretar verdivurdering?

Rekordmange førstegangskjøpere

[…]adm. dir i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454 Svein Strømnes – kommunikasjonsdirektør i NEF – 93094191 Om dere ønsker kontakt med NEFs lokalrepresentanter, finner dere kontaktaktinformasjon […]

Innspill til møte med Kartverket

NEF ønsker innspill til saker/spørsmål som ønskes belyst/besvart av medlemmene. NEF er invitert til brukermøte hos Statens kartverk den 19. mai 2016, og i den forbindelse ønsker vi innspill fra medlemmene på saker/spørsmål dere ønsker at Kartverket kan belyse/besvare. Innspill/spørsmål kan sendes til margrethe@nef.no innen 10. mai 2016. Kartverket vil informere om status på utvikling i prosjekt e-tinglysing, dokumenthåndtering, gevinstrealisering og lov- og […]

Håndbok Del 2: Faglig del

[…]er lenket rett til Lovdata for å ha til enhver tid oppdatert tekst. Se også: Del 1 – Om NEF Del 3 – Medlemsdel Lover og regler Eiendomsmeglingsloven (lenke til Lovdata) Forskrift om eiendomsmegling (lenke til Lovdata) Avhendingsloven (lenke til Lovdata) Bustadoppføringsloven (lenke til Lovdata) Forskrift om risikostyring og internkontroll (lenke til Lovdata) Medhjelper ved tvangssalg – sjekkliste Forskrift om tvangssalg ved medhjelper (lenke til Lovdata) Finanstilsynet Folketrygdens Grunnbeløp – G  (Lenke til NAV) Månedlig konsumprisindeks (Lenke til SSB – se tabell 1) Enkelte sentrale skatteregler ved fast eiendom   Markedsføring Løsøre og tilbehør Forbrukerinformasjon om budgivning Bransjenorm for markedsføring […]

Høringssvar: Midlertidig forskrift om unntak fra tinglysingsloven i forbindelse med Covid 19- utbruddet

[…]vil få slike dramatiske konsekvenser for boligmarkedet og privatpersoners økonomi mener NEF at beslutningen om stengning ikke kan ligge hos Kartverket alene, men hos departementet, også for kortere stengning enn 2 uker slik som foreslått i høringsnotatet. Dersom det blir strengt nødvendig på grunn av ressurssituasjonen hos Kartverket å stenge for mottak og registrering i en periode, bør stengning begrenses til å gjelde den papirbaserte tinglysingen. Man må i det lengste vente med å stenge den elektroniske tinglysingen. NEF antar at det er mindre ressurskrevende å holde den elektroniske tinglysingen åpen som normalt, enn det er for den papirbaserte. I […]
Read more » Høringssvar: Midlertidig forskrift om unntak fra tinglysingsloven i forbindelse med Covid 19- utbruddet

NEFs kontraktsmaler for salg av bolig og fritidsbolig

[…]over alle kontraktsmalene for næring. Malene får du tilgang til ved å logge deg inn på MIN NEF på www.nef.no. NB! Brukernavn er ditt mobilnummer med +47 foran og ingen mellomrom, passord er sendt ut tidligere (eller du har endret […]
Read more » NEFs kontraktsmaler for salg av bolig og fritidsbolig

Oppdatert versjon av landbruksmeglingskontrakten

[…]ettersom konsesjonsloven er endret. Den nye versjonen ligger i dokumentarkivet kap. 8 på nef.no (krever innlogging). Dersom du ønsker å få kontrakten tilsendt med spor-endring kan du sende e-post til […]
Read more » Oppdatert versjon av landbruksmeglingskontrakten

Historikk

[…]12. desember 1932  – Norges Eiendomsmeglerforbund ble født.           I 2007 feriet NEF sitt 75 års jubileum. I dag kan de færreste tenke seg å selge på egenhånd. Eiendomsmeglerne har overtatt markedet. Men noe står fast: Da som nå skal eiendomsmegleren ta hensyn til både kjøper og selger. Han – etterhvert også en hun – skal stå på begges side.» (Kilde: NEFs Jubileumsbok «På begges side» av Rune […]

Støtter forslaget om å skjerpe ervervsbegrensningen

[…]det tydelig hvilke direkte og indirekte erverv som vil bli omfattet av begrensingen, sa fagsjef i NEF, Nina Fodstad Skumsrud under høringen. – NEF mener at regjeringens forslag til endring i eierseksjonslovens § 23 vil være langt mer effektivt enn dagens regulering. Den nye bestemmelsen vil hindre at en seksjonseier kan få en dominerende rolle på bekostning av øvrige seksjonseiere. En mer effektiv ervervsbegrensning vil i prinsippet også kunne bidra til å dempe presset i boligmarkedet i storbyer, sa hun videre. NEF støtter for øvrig også de deler av forslaget som omhandler håndheving og […]
Read more » Støtter forslaget om å skjerpe ervervsbegrensningen

Slik kjøper du bolig

[…]han egen virksomhet som frittstående rådgiver innen eiendom. Har tidligere vært styremedlem i NEF fra 1984 til 1990, og formann fra 1990 til 1993. Han ble utnevnt til æresmedlem av NEF i 2007. Han har undervist på Eiendomsmeglerhøyskolen før BI overtok utdannelsen, vært sensor ved meglerstudiet og vært medlem i Klagenemnda (nå avløst av Reklamasjonsnemnda for […]

Hva skal megleren leve av i fremtiden?

[…]for å bli en marginalisert del av det kunden opplever som produktet. Gjennom mange års arbeid i NEF vi begge at engasjement gir resultater. Er det noe vi eiendomsmeglere skal samle oss rundt er det nettopp NEF og lokalforeningene, men engasjementet og lysten til å endre trenden må komme fra deg og dine kolleger! Lokalforeningen er ryggraden Det kan bero på en misforståelse, men engasjementet skal ikke først og fremt komme fra styret og administrasjonen i NEF – det skal komme fra deg og din lokalforening. Lokalforeningene skal ikke være en «festkomite». Det er nettopp lokalforeningene som er hele ryggraden […]

Regjeringen viderefører boliglånsforskriften ut 2019

[…]på BSU-konto som egenkapital, uten at disse pengene trenger å brukes til dette boligkjøpet. NEF foreslo egne regler for unge I høringssvaret om boliglånsforskriften foreslo NEF egne regler for unge låntakere som har god betjeningsevne, men lav egenkapital. Forslaget er at de med god betjeningsevne skulle kunne få lån mot at de tok fastrente. Dermed ville låntakerne være forsikret mot høy renteoppgang. Dette forslaget flere omtalt som interessant, men det ble ikke tatt inn i forskriften. Les mer om NEFs høringsuttalelse her: Vil videreføre boliglånsforskriften med noen endringer -Terskelen til boligmarkedet vil fortsatt være høy for mange unge, og vi hadde […]
Read more » Regjeringen viderefører boliglånsforskriften ut 2019

Advokatfirma Homble Olsby

[…]HOS HOMBLE OLSBY NEF har en løpende samarbeidsavtale med Homble Olsby advokatfirma AS som gir NEF’s medlemmer gunstige vilkår ved kjøp av juridiske tjenester fra Homble Olsby. NEF-medlemmer får: – Inntil en halv times fri juridisk konsultasjon. – Svært gunstige timepriser med opptil 20 % reduksjon av veiledende timesats. – Dedikert rådgivning fra et av Norges fremste advokatfirmaer innen arbeidsrett og pensjon. – Invitasjon gjennom NEF til frokost-/lunsjseminarer med arbeidsrettslige temaer. Om Homble Olsby Homble Olsby er et nisjefirma innen arbeidslivets juss og rangert som et av Norges beste fagmiljøer innen arbeidsrett og pensjon. Advokatene i Homble Olsby har bred […]

Dramatisk renteheving fra Norges Bank

[…]muligheten til å kjøpe sin første bolig til historisk lave rentenivåer. Statistikk fra NEF og Ambita viser at 77000 førstegangskjøpere tok opp lån i perioden mai 2020 til september 2021 da styringsrenten sto i 0. Mange har pådratt seg en svært høy gjeldsgrad i forventning om lave rentenivåer i mange år. Med dagens renteprognose må mange forberede seg på vesentlig høyere rentekostnader enn de ble forespeilet da de fikk sitt første boliglån, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving. – Samtidig blir terskelen til boligmarkedet svært høy for mange førstegangskjøpere som får låne mindre når rentene stiger. Statistikk […]

Kommentarer til Hurdalsplattformen

[…]O. Geving, administrerende direktør NEF: 91582454 Svein Strømnes, kommunikasjonsdirektør NEF: 93094191 Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er siden 1932 profesjonsforbundet og interesseorganisasjon for eiendomsmeglere, meglere og advokater som arbeider med eiendomsmegling. Forbundet har 2800 medlemmer. NEF jobber for rammevilkår som bidrar til et stabilt boligmarked tilgjengelig for folk flest, og en tryggere bolighandel som gir færre konflikter i […]

Retech-kartet januar 2017: Digitalisering vi trenger

[…]der vi trenger utvikling, der teknologi kan hjelpe både eiendomsmegler og forbruker, skriver NEFs forbrukerrådgiver. Av: Carsten Pihl, forbrukerrådgiver for bolighandelen NEF presenterte i høst kartet over hvem som arbeider med digitalisering av boligsalg og eiendomsmegling. Teknologifeltet som ofte kalles realestatetech (eller retech) i USA, eller propertytech i Storbritannia. Her hjemme kan vi kanskje kalle det eiendomsmeglertek  eller boligtek. Etter den første versjonen har vi fått noen kommentarer om mangler, samt at noen firmaer har kommet til eller byttet navn. Derfor lanseres nå januar-utgaven av kartet, oppdatert med noen nye firmaer. Den viktigste endringen ligger kanskje i Schibsteds verdsettingsside «Osloby Boligverdi» som nå har […]
Read more » Retech-kartet januar 2017: Digitalisering vi trenger

Ny eierseksjonslov med flere endringer

[…]av de berørte seksjonseierne, jf. § 50 andre ledd. • Sameiermøtet skifter navn til årsmøtet NEF har engasjert seg mye i arbeidet med den nye loven. Mer om det kan du les her: Stemte ned forslag om å endre ervervsbegrensingen  NEF med høringsinnlegg om eierseksjonsloven Endringer i eierseksjonsloven til glede for forbrukere og eiendomsmeglingsbransjen Se hele lovvedtaket […]

Vil opprettholde kravene til oppbevaringstid

[…]ti til fem år. NEF støtter dermed Finanstilsynets vurdering i denne saken. NEF begrunner dette med at kjøpere og selgere av fast eiendom vil kunne ha behov for innsyn i og tilgang til dokumenter som er eldre enn fem år dersom det oppstår tvist etter at handelen er gjennomført. Uheldige konsekvenser En reduksjon av oppbevaringstiden vil derfor kunne gi uheldige konsekvenser for partene i bolighandelen. Etter NEFs syn vil en endring av oppbevaringstiden innebære en beskjeden forenkling for eiendomsmeglingsforetakene som ikke står i forhold til de ulemper en mangelfull dokumentasjon kan medføre. Grunnen til at Finansdepartementet har villet se på denne […]

Redaksjonen

Utgiver: Norges Eiendomsmeglerforbund Redaktør: Svein Strømnes Telefon: 45485082 E-post: svein@nef.no Ansvarlig redaktør: Carl O. Geving Parkveien 55 0256 Oslo Telefon: 22 54 20 80 Fax: 22 55 31 06 E-post: firmapost@nef.no Materiellfrist: 15. i hver måned Bortsett fra nr. 8, frist 25. november Medlemmer får bladet gratis. Abonnement pr år kr. […]

Kurt Buck er valgt til ny styreleder – Her er det nye styret

[…]ble Petter Mamen-Lund fra Asker og Erlend Ingebrigtsen fra Trondheim valgt til varamedlemmer. NEF skal ha en tydelig rolle I en pressemelding sier nyvalgt leder Kurt Buck at NEF skal ha en tydelig rolle i samfunnsdebatten: – Jeg forventer at boligpolitikk blir et sentralt tema i stortingsvalget 2017, og der skal vi ta en tydelig rolle. Trygg bolighandel og et stabilt boligmarked hvor egen bolig er oppnåelig for flest mulig er kjerneverdier som vi skal jobbe for framover, sier Kurt F. Buck.   Les også: Landsmøtet i gang – Vi har […]
Read more » Kurt Buck er valgt til ny styreleder – Her er det nye styret

På jobb for Norges eiendomsmeglere i 90 år

[…]er et godt eksempel på dette, hvor Forbrukerrådet, Huseiernes Landsforbund, Norsk Takst og NEF gikk sammen om et felles høringsforslag. Godt bransjenettverk Et av formålene i Norges Eiendomsmeglingsforbunds lover er: «Forbundet skal søke å fremme samhold og gode kollegiale forhold mellom medlemmene.» Det har vært et viktig arbeid i forbundet å bygge et godt bransjenettverk. NEF-medlemskapet og en aktiv deltagelse i lokalforeningen virker samlende og bidrar til god forretningsskikk medlemmene imellom og er med på å styrke tilliten og omdømmet til bransjen. Da Norges Eiendomsmeglerforbund ble etablert i 1932, var det kun en kvinne blant de 40 stifterne. Blant våre […]

Det norske eiendomsmeglertek-kartet

[…]gjort med vond vilje! Gi oss et tips, så skal det bli ført inn! Send da en epost til carsten@nef.no. Les også NEFs styreleder Kurt Buck om innovasjon: Vår egen verste fiende?   Om forfatteren: Carsten Pihl er forbrukerrådgiver for bolighandelen hos Norges Eiendomsmeglerforbund. Han er levende opptatt av ny teknologi, og holder fingeren på utviklingspulsen, trendene og de nye tjenestene som vil påvirke eiendomsmegling og boligsalg. […]

Faglig råd for eiendomsmeglerstudiet (FREMS)

[…]for Bachelor Oslo Representanter for NEF: Ruby Kaur, Traineesjef, Salgscoach, Eiendomsmegler MNEF hos BN Bolig Marthe Brenden, Eiendomsmegler MNEF i DNB Eiendom Sekretær: Thorunn Falkanger, Førstelektor – Institutt for rettsvitenskap og styring Studentrepresentanter: Jacob T. Koren, studerer Eiendomsutvikling på NMBU i Ås Stine Kolterud Haug, Eiendomsmeglerfullmektig i […]
Read more » Faglig råd for eiendomsmeglerstudiet (FREMS)

Store endringer på NEFs proptech-kart

[…]consulting), Fredrik Halmøy Wisløff (Ambita), Baard Baardseth (FINN Eiendom), Svein Strømnes (NEF) og Kine Morud Aarum (NEF). Kriterier for å være på NEFs proptech-kart: Teknologien må benyttes i det norske eiendomsmarkedet Selskapet bak teknologien må enten ha sitt hovedsete i Norge, være gründet av en nordmann eller ha en betydelig rolle i det norske eiendomsmarkedet Selskapet må benytte seg av en ny eller eksisterende teknologi som effektiviserer eiendomsmarkedet Selskapet må ha ansatte, kunne vise til at de har kunder, eller tydelig vise til hvem som er potensielle kunder Teknologi er en avgjørende faktor for at selskapet er levedyktig Flere endringer […]

Gullmegleren 2018 utdelt under landsmøtet – her er vinnerne!

[…]av brukt bolig Gullmegler 2018: Eie Eiendomsmegling Bergen Sentrum v/Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Marte Myrene og Eiendomsmegler MNEF Eivind Kalve For markedsføring av Øvre Blekeveien 17 Juryens begrunnelse: Dette er en historisk leilighet fra 1800-tallet, med mange muligheter. Så i stedet for å visualisere mulighetene i 3D, har man her valgt et delikat og gjennomført grep med tegninger som illustrerer løsningsforslag, med en prospekttekst som frir til potensielle kjøpere med varme og sjarm – akkurat som objektet selv. Les også: Nytt styre valgt på landsmøtet – Kurt Buck gjenvalgt som leder i NEF Nominert og diplom til: Garanti Eiendomsmegling Bergen Sentrum v/Eiendomsmeglerfullmektig MNEF […]
Read more » Gullmegleren 2018 utdelt under landsmøtet – her er vinnerne!

Over 30 nye selskaper på det oppdaterte proptech-kartet

[…]faktor for at selskapet er levedyktig 129 selskaper For å vurdere selskaper til kartet har NEF satt sammen et advisory board bestående av personer med teknologisk bakgrunn fra eiendomsbransjen. Utvalget består av personer fra Finn Eiendom, Nordr, USBL, Malling, Clemens Eiendom, Finable, Visma Real Estate og NEF.  Denne gangen har vi vurdert neste 100 nye selskaper. Av disse var det 31 selskaper som kom med på kartet, mens de andre på det nåværende tidspunkt kanskje ikke er «modne» nok, eller at de faller utenfor kriteriene vi har satt. I tillegg er det noen av selskapene vi tidligere hadde med som […]
Read more » Over 30 nye selskaper på det oppdaterte proptech-kartet

Ny eierseksjonslov i kraft fra nyttår

[…]av de berørte seksjonseierne, jf. § 50 andre ledd. Sameiermøtet skifter navn til årsmøtet   NEF har drevet påvirkning NEF har engasjert seg mye i arbeidet med den nye loven. Mer om det kan du les her: Stemte ned forslag om å endre ervervsbegrensingen  NEF med høringsinnlegg om eierseksjonsloven Endringer i eierseksjonsloven til glede for forbrukere og eiendomsmeglingsbransjen Se hele lovvedtaket […]

Grep for å rette opp skjevheter i boligmarkedet

[…]som kan tilfredsstille bankens krav om tilleggssikkerhet. Her er det en stor skjevhet som bør adresseres. Har man god utdannelse, god jobb og sikker inntekt, men mangler foreldre som kan bistå med tilleggssikkerhet, er man henvist til å spare 300000-700000 kroner, avhengig av bosted og husstandens størrelse. Paradokset er at mange unge i denne situasjonen har høyere betjeningsevne enn andre som har hjelp fra foreldre. Derfor har NEF foreslått at det innføres en ny bestemmelse i boliglånsforskriften som åpner for at unge førstegangskjøpere med høy betjeningsevne, uten tilleggssikkerhet, kan få unntak fra egenkapitalkravet mot at de inngår avtale om fast […]
Read more » Grep for å rette opp skjevheter i boligmarkedet

Lovendringer og nye lovbestemmelser fra 1. januar

[…]men en slik mal vil ikke være tilgjengelige før etter nyttår – ta kontakt med juridisk@nef.no hvis du har spørsmål til dette! Se mer om denne lovendringen her. – Endring i Bustadoppføringslova § 12 trer i kraft Bustadoppføringslova (buofl.) § 12 ble endret i 2016 (med virkning fra 1.1 2017) hva gjaldt tidspunktet for garantistillelse mm. Endringen innebar en rett for entreprenøren til å utsette garantiplikten i visse tilfelle. Samtidig med denne endringen ble det – i de situasjoner hvor det var avtalt slik utsatt garantiplikt – inntatt en hevingsrett for forbruker i § 12 (9) dersom entreprenør ikke stilte […]
Read more » Lovendringer og nye lovbestemmelser fra 1. januar

Hvor dyr bolig er det fornuftig for deg å kjøpe?

Boligbud 4: Kjøp en bolig du har råd til å bo i! Over tid tør jeg å påstå at boligprisene vil gå oppover i Norge. Lønnsøkninger, økte materialkostnader, flere innbyggere, i alle fall i sentrale områder, tilsier at en bolig blir dyrere å bygge om 20 år enn den er i dag. Bruktprisene vil stige tilsvarende. Selv om jeg tidligere i boken har gitt uttrykk for at en bolig ikke skal være et investeringsobjekt, men et hjem, så vil det likevel være viktig for deg at investeringen er trygg. Det er trygt å investere i bolig i Norge, men da […]
Read more » Hvor dyr bolig er det fornuftig for deg å kjøpe?

Husk å oppgi returprovisjonen på boligkjøperforsikringen

[…]til hvilke opplysninger som gis til markedet og om det gis opplysninger i det hele tatt. Leder av NEFs juridiske avdeling, Margrethe Røse Solli (bildet) forteller at NEF kontaktet Finanstilsynet etter disse oppslagene for å få presisert regelverket. Og konklusjonen er klar: Meglerforetak som formidler boligkjøperforsikring må informere forsikringskunden om størrelsen på provisjonen før forsikringen tegnes. Dette følger av lov om forsikringsformidling § 7-5 og forskrift om forsikringsformidling § 3-1. – Finanstilsynet har i e-post til NEF fastslått at bestemmelsene i lov og forskrift om forsikringsformidling også gjelder ved eiendomsmeglingsforetakenes formidling av boligkjøperforsikring, forteller Margrethe Røse Solli. Før inngåelse av […]
Read more » Husk å oppgi returprovisjonen på boligkjøperforsikringen

– Økonomisk må bransjen for fremtiden ha både krav om, og evne til, å stå på egne ben.

[…]lykkes med gode teknologiprosjekter, når vi har begrensede ressurser til rådighet. Følg med på NEF på Face og nett – det kommer ny Proptech konferanse på nyåret, og den kommer til å bli fulltegnet! Jeg skal avslutte med noen tanker om hva jeg mener er det aller viktigste fokuset for bransjen fremover. Sviktende bærekraft er bransjens største utfordring! Vi må jobbe for at bransjen på alle måter evner å stå på egne ben. Faglig må bransjen sørge for å bevare sin integritet. Vi må verne både utøverne av faget og kundene våre mot press fra sekundære interesser, som retter seg […]
Read more » – Økonomisk må bransjen for fremtiden ha både krav om, og evne til, å stå på egne ben.

Rekorder for fall

[…]prisutvikling i boligmarkedet. Samtidig vokser boligmassen i takt med en voksende befolkning. NEF, Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse har talt og kommet til 2.603.791 boliger. Av dette er 15 prosent sekundærboliger. Bolig opptar folk Og boligdebatten har ikke stilnet. Det som opptar folk sterkt får mye omtale. I skrivende stund har NEF uttalt seg i nesten 1300 mediesaker, og noen flere vil det bli innen året ebber ut. Det handler om eiendomsmegling, trygg bolighandel, boligtrender, eiendomsteknologi, råd til kjøpere og selgere, verdien av å bruke eiendomsmegler, markedsutvikling, gjeldsutvikling, boligbygging og boligpolitikk. Og aldri har NEF levert kurs og konferanser til flere […]

Indikatorliste for terrorfinansiering fra Økokrim

[…]er unntatt offentlighet, men ligger tilgjengelig på innloggingssiden «MIN NEF» her. Listen kan også fås ved henvendelse til juridisk@nef.no. Denne indikatorlisten kommer i tillegg til indikatorlisten for hvitvasking fra 2017. Fra listen: «Indikatorene som presenteres i dette dokumentet er konkrete og observerbare forhold basert på Enheten for finansiell etterretning (EFE) sin erfaring, og er ment som veiledning til de rapporteringspliktige. Det betyr imidlertid ikke at rapportering skal avgrenses til dette. All informasjon som gir grunn til mistanke om terror-relaterte forhold er relevante. Treff på indikatorer vil være et av flere forhold som utløser undersøkelsesplikten etter hvitvaskingsloven § 25. Dersom mistanken […]
Read more » Indikatorliste for terrorfinansiering fra Økokrim

Ny tolkning av hvitvaskingsregelverket fra Finanstilsynet

[…]Når man står ovenfor salg fra dødsbo eller fra en umyndig selger kan det være mer uklar, og NEF har fått flere spørsmål om hvem som skal regnes som meglers «kunde» ved slike salg. Mange av dere har vært på kurs i regi av NEF hvor dette har vært drøftet. Temaet ble også behandlet i en artikkel av advokat Christian Hartmann i Eiendomsmegleren nr. 6/2015. Både det som er opplyst på NEF kurs og det som fremgikk i advokat Hartmanns artikkel er basert på uttalelser som er innhentet fra Finanstilsynet etter dialog og konkrete forespørsler til tilsynet. Finanstilsynet har etter […]
Read more » Ny tolkning av hvitvaskingsregelverket fra Finanstilsynet

Autogear

[…]du kjører og passerer i forbindelse med jobb,- med minimal innsats fra deg! Medlemmer i NEF får prøve kjøreboken gratis og uforpliktende i en måned, slik at man kan se hvor godt løsningen fungerer og at man vil bli fornøyd,- før man blir en betalende kunde med følgende priser og betingelser: ● Ingen etableringskostnader ● Ingen enhetskostnader ● Ingen bindingstid ● Månedspris: 129 kr eks mva (veil. 249 kr eks mva) Man kan også velge mellom 2 type gps enheter(selvsagt helt uten kostnad) Gps-enhet til bilens diagnoseport(obd2) eller vår geniale 12 volts enhet som er super å flytte mellom flere […]

Lavere terskel for førstegangskjøpere

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 07. mai 2019 En ny analyse fra NEF og Ambita viser en klar trend i boligmarkedet. Det blir stadig flere førstegangskjøpere. Tallene for første kvartal 2019 viser det tredje høyeste antallet førstegangskjøpere i et 1. kvartal på 10 år. Rapporten er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse og er en oppdatering av den løpende statistikken NEF og Ambita leverer om førstegangskjøpere og sekundærboliger. – Det er gledelig å konstatere at god balanse mellom tilbud og etterspørsel har åpnet markedet for flere førstegangskjøpere. Hvis den moderate prisutviklingen vedvarer gjennom 2019 får vi sannsynligvis det høyeste antall førstegangskjøpere på […]

60 prosent kjøper sin første bolig sammen med andre

[…]– adm. dir i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454 Svein Strømnes – kommunikasjonssjef i NEF – 93094191 Om dere ønsker kontakt med NEFs lokalrepresentanter, finner dere kontaktaktinformasjon […]
Read more » 60 prosent kjøper sin første bolig sammen med andre

Medlemsundersøkelse: Føler seg godt forberedt til lovendringene, men er kritiske til prisøkninger hos tredjepartsleverandører

[…]Kjøpere kommer tilbake og vil diskutere småting som tar mye av tiden til meglerne.» NEF vil i løpet av året følge opp med en ny undersøkelse for å avdekke hvordan det har gått. Forhold til boligbyggerlag Vi ville i denne medlemsundersøkelsen også undersøke hvordan eiendomsmeglere opplever å jobbe med boligbyggerlag. De aller fleste opplever at bestillingsprosess av boliginformasjon og samhandling med forretningsførere er bra, men prisnivå på tjenestene forretningsfører har ifht bolighandelen (boliginformasjon, eierskiftegebyr, forkjøpsrettsgebyr) er høyt. I kommentarfeltet til undersøkelsen er det flere kommentarer som dette: «Utrolig at bbl, som burde være «non-profit» da de faktisk eies av sine kunder, […]
Read more » Medlemsundersøkelse: Føler seg godt forberedt til lovendringene, men er kritiske til prisøkninger hos tredjepartsleverandører

Spar penger ved å bruke NEFs fordelsprogram!

[…]det visse betingelser som gjelder. Se ytterligere informasjon og vilkår hos den enkelte partner. NEF tar forbehold om eventuelle trykkfeil. Andre fordeler ved å være MNEF finner du her. Meld deg inn […]
Read more » Spar penger ved å bruke NEFs fordelsprogram!

Forbrukerombudet om selvsalg: – Konsekvensene dersom noe skulle gå galt i salgsprosessen kan være store for begge parter

[…]er nok for å sikre en trygg og god bolighandel for både kjøper og selger. Les også: Innlegget NEFs forbrukerrådgiver hadde i E24 1. juli: Digitalisering av eiendomsmegling er bra, men ikke når rådene blir borte Kommentar til styreleder Kurt F. Buck: Vår egen verste fiende? Meglertopp tordner mot meglerkollegaer: – Dette er kvasimegling Selger millionboligen på Facebook NEF om meglerlønnutspill: – Sludder og vås Bruke eiendomsmegler eller selge […]
Read more » Forbrukerombudet om selvsalg: – Konsekvensene dersom noe skulle gå galt i salgsprosessen kan være store for begge parter

Endringer i lover med virkning fra 1. januar 2020

[…]indirekte erverv omfattes av bestemmelsen i esl. § 23.   Les mer om endringene her https://nefnopro.wpengine.com/fagstoff/endringer-i-eierseksjonsloven-med-virkning-fra-1-januar-2020/  Aksjeloven – nye regler om sikkerhet for kjøpers oppkjøpsfinansiering  Tidligere kunne et rent eiendomsselskap som hovedregel pantsette sin eiendom til sikkerhet for kjøpers oppkjøpsfinansiering i medhold av den såkalte unntaksforskriften. Unntaksforskriften oppheves 1. januar 2020 og erstattes av nye regler i aksjeloven § 8-10. De nye reglene tillater på visse vilkår at et eiendomsselskap stiller sikkerhet for oppkjøpsfinansieringen til et aksjeselskap som får bestemmende innflytelse over eiendomsselskapet. Et grunnvilkår for å stille sikkerhet er at eiendomsselskapet mottar en armlengdes garantiprovisjon for det. Dessuten må eiendomsselskapet […]
Read more » Endringer i lover med virkning fra 1. januar 2020

Hvordan kan de unge få plass i boligmarkedet?

[…]Staalesen i Arbeiderpartiet og Karin Andersen fra SV. I debatten deltok Carl O. Geving for NEF, Thor Eek for NBBL og Morten A. Meyer fra Huseierne. Høy temperatur – få løsninger I debatten ble temperaturen mellom politikerne høy når det ble snakket om hva som er blitt gjort og hvorvidt det har vært tilstrekkelig. Derimot var politikerne mindre konkrete når det kommer til løsninger. Regjeringen har for eksempel videreført Boliglånsforskriften uten at det kom noen særlige spesielle regler for unge. NEF foreslo for eksempel at det skulle være mulig å gi lån til unge med høy betjeningsevne og lav egenkapital mot […]
Read more » Hvordan kan de unge få plass i boligmarkedet?

Dette kan du bygge uten å søke – pass deg for fellene!

Det ble ikke SÅ mye enklere å bygge uten å søke på egen tomt. Pass på disse fellene i de nye reglene. Fra 1. juli i 2015 ble det enklere å bygge små byggverk på tomten din. Mens du før bare kunne bygge inntil 15 kvadratmeter uten å søke, blir det nå i sommer lov til å bygge 50 kvadratmeter uten å søke. Dette er godt nytt for boligeiere – og ikke minst for de som skal kjøpe eller selge. Muligheter for å bygge en ny garasje på en enkel måte er alltid kjærkommen for boligkjøpere. Spør forbrukerrådgiveren! Har du […]
Read more » Dette kan du bygge uten å søke – pass deg for fellene!

Hvordan skal eiendomsmegler håndtere «hemmelig bud»?

[…]at budet skal holdes hemmelig. Dette krever aktsomhet fra eiendomsmegler. Her går fagsjef i NEF, Margrethe Røse Solli, gjennom hva som kreves. Av: Advokat og eiendomsmegler Margrethe Røse Solli, fagsjef i Norges Eiendomsmeglerforbund Det første en megler må gjøre når han mottar et slikt hemmelig bud, er å få avklart hva budgiver ønsker at skal hemmeligholdes. Det er nemlig ikke alltid at dette går helt klart frem av budet. Noen budgivere tar et slikt forbehold fordi de ønsker at navnet deres ikke skal kunne opplyse til selger/andre interessenter, mens andre setter forbeholdet for at budet ikke skal kunne formidles til […]
Read more » Hvordan skal eiendomsmegler håndtere «hemmelig bud»?

Inkassoselskapers vilkår for å slette utleggspant

[…]hvor vi konkretiserte utfordringene eiendomsmegleren opplever, avholdt et møte mellom NEF og Virke Inkasso. I møtet tok vi opp følgende hovedproblemstillinger: Megler mottar generelt formulerte svar på sine anmodninger om pantefrafall og slettebekreftelse. Svarene er noen ganger så generelt formulert at man ikke kan forholde seg til disse som en slettebekreftelse. Megler mottar svar om at slettebekreftelse eventuelt først vil bli gitt etter budaksept, og etter at inkassoselskapet har vurdert om salgsprosessen og oppnådd salgssum er god nok til at de vil slette sitt pant uten full dekning. Megler mottar betingede slettebekreftelser, for eksempel slettebekreftelse betinget av at meglers vederlag […]
Read more » Inkassoselskapers vilkår for å slette utleggspant

Kommentar til endringer i avhendingsloven

[…]innstilling til endringer i avhendingsloven (trygg bolighandel), og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) vil i denne anledning komme med noen kommentarer. I innstillingen går regjeringspartienes representanter i komitéen inn for å beholde forslaget fra Proposisjon 44 L om en minsteterskel for mangelskrav ved boligsalg på 10 000 kroner. – Norges Eiendomsmeglerforbund er kritisk til at man velger å fastholde en svært lav minsteterskel for mangelskrav på 10.000 kroner. Dette innebærer en uforholdsmessig risikoforskyvning fra kjøper til selger, med stor risiko for å utløse flere boligkonflikter og høyere transaksjonskostnader, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Norges Eiendomsmeglerforbund har belyst […]

Nytt rundskriv fra Finanstilsynet om samlokalisering av bank og eiendomsmegling

[…]åpent landskap mellom bank og eiendomsmegling ikke er akseptabelt. NEF tilfreds med tydelighet -NEF er tilfreds med at Finanstilsynet er så tydelige på hvor grensen for samlokalisering og samdrift mellom bank og eiendomsmeglingsforetak skal gå. NEF har i dialog med Finanstilsynet belyst hvordan fysisk samlokalisering utfordrer taushetsplikten og kan ramme forbrukernes personlige og økonomiske interesse, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. -Det er viktig at det nå tas tak i dette problemet for å sikre eiendomsmeglerens uavhengighet, og for at eiendomsmeglerne skal kunne ivareta forbrukernes interesser på best mulig måte, påpeker NEFs styreleder Kurt F. Buck. Vanntette skott […]
Read more » Nytt rundskriv fra Finanstilsynet om samlokalisering av bank og eiendomsmegling

Boligprisene for desember: Flere boliger solgt i desember, liten nedgang i prisene

[…]Stavanger var uendret fra starten av 2017 til slutten av 2017. Se mer under. NEF: Som forventet NEFs administerende direktør Carl O. Geving peker på at boligtallene er som ventet: -Boligprisfallet i desember er helt som forventet. Omsetningsvolumene i desember var gjennomgående høye, og reflekterer at prisene nå er korrigert betydelig ned i markeder som hadde en uforholdsmessig sterk vekst frem til april 2017. Samtidig ser vi at markeder som Fredriksstad opplever fortsatt vekst, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i NEF. Finner komfortsonen Geving peker på at når antallet solgte boliger går opp, viser det at både selgere og […]
Read more » Boligprisene for desember: Flere boliger solgt i desember, liten nedgang i prisene

Forbrukerombudet slår ned på «Norsk Eiendomsmegling»

[…]Real Estate, som nå har to kontoret på Grand Canaria med navnet «Norsk Eiendomsmegling». NEF har også endret sine etiske regler, slik at eiendomsmeglere som jobber under utenlandsk regelverk ikke har lov til å bruke «MNEF» i markedsføringen. (Se paragraf 8.) -Vi er glade for at også Forbrukerombudet har tatt tak i denne saken. Det er viktig at norske forbrukere ikke blir villedet når de kjøper bolig i utlandet, sier advokat Nina F. Skumsrud i NEFs juridiske avdeling. Finanstilsynet har advart tidligere Forbrukerombudet er ikke den første norske myndigheten som har hatt «Norsk Eiendomsmegling» i søkelyset. Finanstilsynet sendte i januar […]
Read more » Forbrukerombudet slår ned på «Norsk Eiendomsmegling»

Tiltak mot underprising gir resultater

[…]bekymring overfor utviklingen i Oslo-markedet, og meglernes rolle i prissettingen. Her redegjør NEF og Eiendom Norge for hvilke tiltak som har blitt gjort og rutiner som skal bli fulgt framover. Les brevet fra NEF og Eiendom Norge her Noen av de punktene som skal implementeres er: Prisfastsettelse skal overvåkes særskilt fra ledelsen i foretaket. Foretakene skal utføre en risikovurdering av feil og mangler i prissetting, og basert på denne vurderingen må det etableres arbeidsrutiner og kontrollrutiner. Grunnleggende rutiner er at megler må befare eiendommen og skrive en rapport. Rapporten må inneholde vesentlig informasjon som påvirker prisvurderingen. Meglers prissetting skal dokumenteres. Fagansvarlig […]

Klar økning i antall førstegangskjøpere

[…]adm. dir i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454Svein Strømnes – kommunikasjonsdirektør i NEF – 93094191 Om dere ønsker kontakt med NEFs lokalrepresentanter, finner dere kontaktinformasjon […]

Boligprisene i juli – normal nedgang

[…]forholdene i markedet tilsier at priskorreksjonen er midlertidig, kommenterer Carl O. Geving i NEF. I årets første syv måneder er det solgt 50.313 boliger. Det er 0,3 prosent færre enn tilsvarende periode i 2016.   Utlånspraksisen har blitt bare litt strengere  – robust marked Torsdag formiddag kom også utlånsundersøkelsen Norges Bank. Den viser at flere får boliglån og at utlånspraksisen bare har blitt litt strammere som følge av innstrammingene i utlånsforskriften. Undersøkelsen dekker 2. kvartal til og med juni, men det er ikke forventet endringer på dette punktet i 3. kvartal. Carl O. Geving i NEF peker på at dette […]

Innlegg: Politisk maktskifte og endringer i boligpolitikken

[…]er det ingen strukturelle endringer i regjeringens ansvarsdeling innenfor boligpolitikken. NEF vil fortsette å forholde seg til to sentrale departementer. Kommunal- og distriktsministeren har ansvaret for den overordnede boligpolitikken og plan- og bygningsloven, mens finansministeren har ansvaret for de elementene som særlig påvirker etterspørselssiden, slik som den økonomiske politikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet, utlånsregulering og kapitalkrav til bankene, mv. NEF ser fram til god dialog med både den nye regjeringen og stortingspolitikere, og vil bidra med all vår kunnskap til å styrke den norske […]
Read more » Innlegg: Politisk maktskifte og endringer i boligpolitikken

Oppmann Geving – les portrettintervju fra Finansavisen

[…]med mange nysgjerrige mennesker som bare kommer for å se, sier Geving. Han understreker at NEF har høye forventninger til eiendomsmeglernes yrkesetikk. – Det er ulovlig og forkastelig å tjene andre herrer enn oppdragsgiver. Det er et åpenbart tillitsbrudd. NEF forventer at medlemmene er der for kundene sine. NRKs Brennpunkt har en dokumentar på trappene der de blant annet ser på flere boligsalg som har skjedd uten annonsering i markedet. Flere av salgene er gjort av Nordvik & Partners, som har hyret inn advokater og medierådgivere for å forsvare seg. Redaktør i Brennpunkt, Odd Isungset, sa til Finansavisen at «vi […]
Read more » Oppmann Geving – les portrettintervju fra Finansavisen

Korona: Nye nasjonale og lokale innstramninger

[…]herunder at fullmektiger får forsvarlig tilsyn av ansvarlig megler. Dette er tidligere omtalt i NEFs nyhetsbrev her. I anledning kunngjøringen av nye retningslinjer har vi vært i kontakt med Finanstilsynet som gav uttrykk for at bruken av hjemmekontor trolig ikke vil være så annerledes fra nå enn den var i mars/ april da Finanstilsynet uttalte seg sist. NEF understreker imidlertid viktigheten av at man foretar en løpende vurdering av risikoen og tilpasser rutiner til dette, slik Finanstilsynet presiserte i mars. Befaringer og visning er det ikke praktisk mulig å løse digitalt innenfor eiendomsmeglingslovens rammer. Det er imidlertid viktig at både […]
Read more » Korona: Nye nasjonale og lokale innstramninger

HALIE gir deg trøkk!

HALIE spiller under bankettmiddag 24. mai NEF Landsmøte 2018 Bergen. Halie er et eksepsjonelt musikalsk talent fra Bergen med en helt fantastisk stemme som blåser de fleste av banen. Siste frist er 16. mai for å melde seg på NEF Landsmøte som holdes 23. – 25. mai i Bergen på Radisson Blu Royal. Dette er viktige bransjedager for deg med godt faglig innhold, og to hyggelig festkvelder med Get2gether på Jacob All onsdag 23. mai og bankettmiddagen torsdagen 24. mai. Se innholdsrikt program og påmelding her. Vi gleder oss til å samle bransjekollegaer fra hele landet – […]

Boligprisene for august: Oppgang i boligprisene, men svakere enn vanlig

[…]august siden 2008. Prisstigningen de siste ti årene har vært på 1,99 prosent viser beregninger NEF har gjort. Les også: Ny statistikk: Snittalder på førstegangskjøpere er 28,0 år Psykologisk påvirkning NEFs administrerende direktør Carl O. Geving mener at mange boligkjøpere nå har latt seg påvirke av synsere i media: -Prisutviklingen i boligmarkedet i august måned er langt mer negativ enn de økonomiske realitetene tilsier. Mye av dette skyldes trolig sprikende påstander fra ulike aktører gjennom hele sommeren om hvor mye markedet skal justeres ned etter prisveksten vi så i fjor, kommenterer Carl O. Geving. -Vi tror også at den negative utviklingen […]
Read more » Boligprisene for august: Oppgang i boligprisene, men svakere enn vanlig

Skattebetalerforeningen

[…]NEFs medlemmer tilgang til Skattebetalerforeningens kurstilbud. Dette er rabattene du får som NEF medlem: Juridisk bistand hos SBF Skatteadvokater AS til fordelaktige betingelser: NEFs medlemmer får 15 minutter gratis bistand fra advokatkontoret pr. år ved første konsultasjon, og betaler deretter redusert timepris, kr 1800,- + mva. pr. time Delta på Skattebetalerforeningens ordinære kurs til pris tilsvarende pris for medlemmer av Skattebetalerforeningen Kjøpe Skattebetalerforeningens nettkurs til medlemspris 100kr rabatt på personlig medlemskap i Skattebetalerforeningen (kode:  nef2060) Om Skattebetalerforeningens advokater: SBF Skatteadvokater er et advokatfirma med syv skatteadvokater- og rådgivere som er spesialisert innen skatterett, avgiftsrett og selskapsrett. Advokatkontoret har ekspertise på […]

Kredinor

[…]«litt ditt». Kredinor satser på eiendomsbransjen og tilbyr derfor en meget gunstig avtale til NEF-medlemmer. Noen av fordelene som NEF –medlem er: Ingen medlemskontingent (ordinært 2000,- per år) Dere beholder forsinkelsesrenter Ingen provisjon på ordinær inkassosaksgang Fri trekking av feilsendt sak i 15 dager Gratis nettadvokat Gode priser på kredittsjekk Meget gode priser på advokattjenester og juridisk bistand Landsdekkende med lokalkontorer i hele landet, lokal kunnskap og nasjonal kompetanse Erfarne saksbehandlere, Kredinor er tettere på markedet Nettkontoret både for deg og skyldner gir komplett oversikt over utestående og saksgang Norges største på kurs og seminarer innen inkasso Tilgang på purretjenester […]

Forventer at FINN.no endrer ny prismodell på boligannonser

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Forbrukerrådet og Huseierne 22. januar. Norges Eiendomsmeglerforbund, Forbrukerrådet og Huseierne reagerer sterkt på prismodellen FINN.no har introdusert for boligannonser i 2022. I praksis tvinger FINN fram en mangedobling av annonsekostnadene, fordi brukerne av FINNs tjenester ikke har et reelt valg. I tidligere prismodell har annonsene framstått i likt format til lik pris. Prisen har vært rundt 500 kroner, som er et akseptabelt nivå. Med den nye prismodellen vil kostnadene øke med flere tusen kroner. Våre organisasjoner har sammen vurdert konsekvensene for forbrukerne, og er svært negative til at FINN bruker sin monopolsituasjon til å gjøre boligsalget […]
Read more » Forventer at FINN.no endrer ny prismodell på boligannonser

Hotel Continental

[…]og det må alltid refereres til avtalen for å få avtaleprisen. Priser: Hotellovernatting NEF avtalepris Ordinær pris 2019 Standard (1 pers) 15% av ordinær pris 2495 – 4065 Superior (1-2 pers) 15% av ordinær pris 3155 – 5135 Deluxe (1-2 pers) 15% av ordinær pris 3595 – 5895 Juniorsuite (1-2 pers) 15% av ordinær pris 5595 – 6995 Continental Event NEF medlemmer får 5% rabatt til enhver tid gjeldende dagpakkepriser (min 20 deltakere) eller 10% rabatt på lokalleie i møte – og eventavdelingen Hotel Continental AS Stortingsgaten 24/26 0117 OSLO www.hotelcontinental.no […]

Advokatfirmaet Grette

Gode fordeler for NEF-medlemmer hos advokatfirmaet Grette NEF har en løpende samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Grette AS som gir medlemmene og deres kunder juridisk bistand av kvalifiserte og dyktige medarbeidere innenfor hele det forretningsjuridiske virksomhetsområdet og til rabatterte priser. Dette får du som NEF-medlem: 15 minutter gratis rådgivning på telefon generell veiledning av arbeidsrettslig art samt 15 % på standard timesatser Om advokatfirmaet Grette Grette har ca. 65 advokater og en stor avdeling som jobber med alle rettsforhold rundt fast eiendom (herunder mangelsproblematikk, profesjonsansvar, finansiering/sikkerhet, skatte- og avgiftsproblematikk, plan-og bygningsrett/regulering, bistand ved rettstvister, herunder voldgift). Grette har også en stor arbeidsrettsavdeling […]

Ny grunnboksutskrift etter 18. april 2017

[…]av grunnboken hvor et pantedokument vil få prioritet etter eksempelvis tre servitutter. Kom på NEFs vårkonferanse og hør mer om elektronisk tinglysing og den nye grunnboken. Les mer og meld deg på her!   Les mer om elektronisk tinglysing: E-tinglysing til forenkling og besvær?  NEF og EiendomNorge passer på at kommunene følger opp konsesjonsbehandling når e-tinglysing kommer   NB: De som har brukt pilotløsningene – her er det viktige frister å huske på: Frister for innsending av dokumenter i pilotløsningen Aktører i pilotprosjektet må merke seg følgende fristdatoer for tinglysing i pilotløsningen: 31. mars: Siste frist for å registrere elektroniske pantedokumenter med […]

Hva koster det å være MNEF?

[…]kan dele opp fakturaen i månedsbeløp. Landsmøtet 2020 vedtok en viktig forenkling i forbundet. NEF Servicekontor blir fra nyttår innlemmet i NEF, og er ikke lenger en egen enhet. Dette får også konsekvenser for medlemskontingenten du skal betale. For medlemmene er dette en forenkling som innebærer at man heretter får kun en faktura med en samlet sum for hele medlemskapet, inkludert andel til medlemmets lokalforening. Medlemskontingenten for 2021 er: Alle yrkesaktive medlemmer      Kr 4.000 Eiendomsmeglerfullmektiger     Kr 1.500 Pensjonistmedlemmer                  Kr 1.000 Kontingent-fakturaen sendes til den e-post adressen et medlem er registrert med. NB! Det er også mulig å […]

Nye analyser: Klar økning i antall og andel førstegangskjøpere og færre sekundærboliger. Likevel er det særlig én gruppe som sliter mer med å etablere seg som boligeiere.

[…]adm. dir i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454 Svein Strømnes – kommunikasjonsdirektør i NEF – 93094191 Om dere ønsker kontakt med NEFs lokalrepresentanter, finner dere kontaktinformasjon […]
Read more » Nye analyser: Klar økning i antall og andel førstegangskjøpere og færre sekundærboliger. Likevel er det særlig én gruppe som sliter mer med å etablere seg som boligeiere.

Hva driver boligmarkedet?

[…]at man kunne se en klar trend med avmatning i boligprisene på tvers av samtlige fylker. NEF hadde klare indikasjoner på det motsatte, og advarte mot at ubalanser mellom tilbud og etterspørsel kunne drive frem pris- og gjeldspiraler i pressområdene. Bakteppet var en bekymringsfull kombinasjon av lav boligproduksjon i forhold til befolkningsvekst, god sysselsetting, gode inntekter og lav rente, skriver Geving. – Motivasjonen for å lage undersøkelsen var å øke kunnskapen om hva som driver prisene i boligmarkedet. Målet er ikke å få rett, eller å understøtte særinteresser. Målet er å utvikle et bedre beslutningsgrunnlag for politiske og kommersielle aktører, […]

Eiendomsskatten i Oslo: Hvordan sette inn i salgsoppgaven, og hvem skal betale?

[…]som skal betale. Her rydder NEFs juridiske avdeling opp! AV: advokat Nina Fodstad Skumsrud, NEF (bildet) I forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Oslo fra og med inntektsåret 2016, har NEF juridisk fått spørsmål blant annet om hva som skal opplyses i salgsoppgavene, og hvordan denne skatten skal avregnes mellom kjøper og selger. Eiendomsskatt og beregning Kommunen har bestemt at «boligverdien» fra Skatteetaten legges til grunn for beregningen av eiendomsskatt. Denne boligverdien er beregnet ut fra ligningsverdien. Hvis boligen er en primærbolig er likningsverdien i selvangivelsen 25 % av boligverdien. For å finne boligverdien må derfor likningsverdien multipliseres med fire. […]
Read more » Eiendomsskatten i Oslo: Hvordan sette inn i salgsoppgaven, og hvem skal betale?

NEFs dokumentarkiv på nett er klart

[…]det er egen siden for næringskontrakter og maler. Dokumentarkivet er en tjeneste til medlemmene i NEF og vil etter hvert kreve innlogging med eget brukernavn og passord. Inntil den permanente løsningen er klar kan du logge deg på «Min side»-knappen oppe i høyre hjørne med et midlertidig passord som du får tilsendt hvis du sender en e-post […]

Mot normalisering i boligmarkedet i 2021

[…]dir. i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454 Svein Strømnes – kommunikasjonsdirektør i NEF – 93094191 Om dere ønsker kontakt med NEFs lokalrepresentanter, finner dere kontaktaktinformasjon […]

Krav til garantistillelse etter ny § 2-11 ved salg av nyoppført bolig – Viktig lovendring i avhendingslova trer i kraft fra 01.01.2019

[…]oppstår dersom boligen selges innen 6 måneder etter ferdigstillelse. Som det fremgår av NEFs brev til Justisdepartementet har vi stilt spørsmål om når boligen skal anses ferdigstilt, og følgelig når den nevnte 6 mnd. fristen begynner å løpe. Vurderingen av om det gjenstår avtalte håndverksmessige arbeider eller ikke, er en praktisk og til tider utfordrende vurdering som må gjøre ved avgjørelsen av om salget reguleres av avhendings- eller bustadoppføringslova. Når det nå oppstilles krav om å stille garanti også ved salg etter avhendingslova, er det ikke lenger så attraktivt for utbygger å ferdigstille boligen før salg og følgelig kan det […]
Read more » Krav til garantistillelse etter ny § 2-11 ved salg av nyoppført bolig – Viktig lovendring i avhendingslova trer i kraft fra 01.01.2019

Stort flertall mot ikke-kommersiell boligsektor

[…]var en av flere høringsinstanser som gikk i mot forslaget til Rødt. I høringssvaret til NEF stod det blant annet: «Representantforslaget synes å bygge på et noe mangelfullt faktagrunnlag om førstegangskjøpere spesielt, og markedsutviklingen generelt. Norges Eiendomsmeglerforbund kan ikke støtte forslaget om å utrede en ikke-kommersiell boligsektor tuftet på prisregulering. Forslaget legger opp til en form for blandingsøkonomi som har potensial til å undergrave en velfungerende markedsmodell og svekke eierlinjen. Vi mener at regjeringens ressurser heller bør prioriteres til arbeidet med tiltak som understøtter et velfungerende boligmarked og styrker eierlinjen slik at enda flere kommer seg inn i boligmarkedet. Eierlinjen […]
Read more » Stort flertall mot ikke-kommersiell boligsektor

Ny eierseksjonslov – må sameiets vedtekter endres?

[…]som ikke har satt i gang arbeidet med nødvendige tilpasninger.   Du kan få hjelp fra NEFs juridiske avdeling! Trenger du juridisk bistand? NEFs juridiske avdeling kan hjelpe! Se mer om tjenesten, priser og vilkår […]
Read more » Ny eierseksjonslov – må sameiets vedtekter endres?

Revisjon av eierseksjonloven

[…]privatrettslige avtaler eller reguleringer. Vi får håpe at departementet og lovgiver er enig med NEF og flere av de øvrige høringsinstansene i at utgangspunktet for å seksjonere til boligformål må være en lovlig boenhet.   Små sameier Den daglige driften av små sameier kan være utfordrende, med stemmelikhet ved alle avgjørelser, eller ved at en av seksjonene i et kombinert sameie alltid får flertall. Flere har derfor tatt til orde for egne regler  for små sameier. Utvalget har vurdert muligheten for en oppmannsløsning i små sameier, noe NEF går inn for i sin høringsuttalelse.  Utvalget har imidlertid «ikke funnet kapasitet» […]

Det norske proptech-kartet 2021

[…]kart som jevnlig oppdateres med aktører på det norske markedet. Kartet er utviklet av NEFs proptech advisory board som består av personer fra Nordr eiendom, Finn eiendom, Avo Consulting og Findable, i tillegg til oss i NEF. Sterk vekst i under corona Det norske proptech-kartet er et dynamisk kart som stadig er i endring. Ved starten i 2016 var det under 60 selskaper representert på kartet, mens det i år her hele 96 selskaper på kartet. Flere av de nye selskapene har vokst fram som en direkte konsekvens av pandemien vi har vært inne i det siste året. Det kan […]

Eiendomsmegleren

[…]ny lovgivning og andre relevante forhold for profesjonsutøverne. I tillegg følger orientering om NEF sitt kurs – og videreutdanningstilbud. Alle medlemmer får tidsskriftet gratis, øvrige kan abonnere til kr. 980,- pr år Bestille abonnement ved å sende e-post til firmapost@nef.no Les Eiendomsmegleren på nett Versjon for lesebrett/PC legges ut: 2022: Nummer 4 2022 kan leses her. Nummer 3 2022 kan leses her. Nummer 2 2022 kan leses her. Nummer 1 2022 kan leses her. 2021: Nummer 6 2021 kan leses her. Nummer 5 2021 kan leses her. Nummer 4 2021 kan leses her. Nummer 3 2021 kan leses her. Nummer […]

Ny statistikk: Snittalder på førstegangskjøpere er 28,0 år

[…]Carl O. Geving presenterer fredag den nye Førstegangskjøperanalysen under Arendalsuka sammen med NEFs styreleder Kurt F. Buck. Relle fakta – Ambita sitter på et omfattende datagrunnlag og mye kompetanse om alle eiendommene i Norge og hvem som eier dem. Vi er veldig glade for å kunne anvende dette, for å bidra til at debatten som nå pågår, ikke baserer seg på synsing og spekulasjoner, men reelle fakta, sier Stig W. Seljeseth, administrerende direktør i Ambita. Last ned og les undersøkelsen: Førstegangskjøp-analyse-NEF-Ambita-aug2017 Noe yngre førstegangskjøpere For gruppen 20-39 år – som er den alderen der de aller fleste etablerer seg, var snittalderen […]
Read more » Ny statistikk: Snittalder på førstegangskjøpere er 28,0 år

Avklaring fra Finanstilsynet om videresalg av kontrakt og tidspunkt for innkreving av merverdien

[…]forfaller til betaling ved inngåelse av transportavtalen. Finanstilsynet enige med NEF NEF fulgte opp saken og stilte spørsmål til Finanstilsynet om hvilket tidspunkt merverdien etter Finanstilsynets oppfatning kan kreves innbetalt når handel foregår gjennom eiendomsmegler. Finanstilsynet skriver i sitt svar at tilsynet er enig i at å tilrettelegge for en avtale der merverdien kreves inn ved inngåelse av transportavtalen er i samsvar med god meglerskikk. For øvrig skriver Finanstilsynet at de i det vesentligste er enig i det som fremgikk i NEFs brev hvor vi redegjorde for bakgrunn, praksis og vårt syn på hvilken praksis som best vil samsvare med megles omsorgsplikter. […]
Read more » Avklaring fra Finanstilsynet om videresalg av kontrakt og tidspunkt for innkreving av merverdien

Forsinkelse eller mangler ved boligen– eiendomsmeglers plikt til å varsle forbruker om hans rettigheter

[…]manglende oppfyllelse og om kjøpers rettigheter som følge av dette.» (vår understrekning). NEF har i forlengelsen av dette utarbeidet forslag til standardbrev som våre medlemmer kan benytte for å oppfylle denne varslingsplikten. Forslag til standardbrev både til forbruker og til utbygger finner du i kapittel 4 i dokumentarkivet på NEF.no her. (krever innlogging). Men – eiendomsmeglerens plikt til å varsle forbruker strekker seg lenger enn til kun å gjelde der entreprenør ikke har stilt «§12-garantien» innen riktig tid. Etter buofl. §§ 24 og 31 har en forbruker – dersom det oppstår en forsinkelse eller det avdekkes en mangel – rett til […]
Read more » Forsinkelse eller mangler ved boligen– eiendomsmeglers plikt til å varsle forbruker om hans rettigheter

Ikke lov med gebyr når banken oppgir restgjeld

[…]innfrielse av boliglån for kunden. Noe de ikke mente kunne være riktig. Juridisk avdeling hos NEF har tatt tak i saken: Skjult gebyr Fagsjef og leder av juridisk avdeling, Margrethe Røse Solli forteller: -Juridisk avdeling hos NEF har bedt om Forbrukerombudets vurdering om dette er en praksis som er i tråd med markedsføringsloven. Slik vi ser det tilkommer det her et skjult gebyr for å få innfridd et lån, dersom man benytter megler til salget, sier hun. Megler vil belaste gebyret videre til kunden (på lik linje med andre utlegg megler har for kunden i forbindelse med oppdraget), så det […]
Read more » Ikke lov med gebyr når banken oppgir restgjeld

Skal utrede reklamasjonsfristen på nyoppførte boliger

[…]I høringssvaret kommentere NEF flere av temaene som tas opp her.  Trygg bolighandel – NEF har jobbet aktivt for å få plass nødvendige endringer i avhendingsloven Eiendomsmeglingsutvalget – NEF er opptatt av at vi får et fremtidsrettet lovverk som legger til rette for en trygg og effektiv handel i et velfungerende boligmarked. «Lokkepris» – Eiendomsmeglingsbransjen har siden 2016 etablert et systematisk samarbeid med myndighetene som har medført at det siden har vært god kontroll på bransjens praksis. Eierlinjen i den norske boligmodellen Har i all hovedsak vært en suksess. De fleste nordmenn har gode og stabile boforhold som er en […]
Read more » Skal utrede reklamasjonsfristen på nyoppførte boliger

Innlegg: Hvilke erfaringer tar vi med oss etter pandemien?

[…]vil vi derfor arrangere fysiske konferanser som samler bransjefolk, som NEFs proptech-konferanse, NEFs boligkonferanse og NEFs høstkonferanse. Eiendomsmeglere er sosiale mennesker. Mange er sulteforet på sosial kontakt etter å vært henvist til kohorter og digitale fester. NEFs 10 lokalforeninger har merket savnet under pandemien etter møteplasser som samler meglerne på tvers av foretak. Vi gleder oss derfor til en høst med flere samlingspunkter for medlemmene. NEF Oslo og Akershus har planlagt båttur og sommerfest i august, NEF Vestland har planlagt stor sommerfest i september og det planlegges aktiviteter i alle lokalforeningene etter hvert som samfunnet åpnes opp igjen. God […]
Read more » Innlegg: Hvilke erfaringer tar vi med oss etter pandemien?

Avgjørende at transaksjonen gjennomføres på tryggest mulig måte

[…]og til balansen i boligmarkedet ved eventuell insolvens i bank, sa administrerende direktør i NEF, Carl O. Geving under høringen. NEF ga derfor sin støttet til departementets forslag om ubegrenset garanti for innskudd på klientkonto i sin helhet i en periode på 12 måneder – når innskuddet gjelder erverv eller salg private boliger eller fritidshus. Det vil si en garanti utover de 2 millioner som ellers gjelder. – En slik garanti vil etter vår vurdering gi et godt og nødvendig vern for forbrukernes innskudd under bolighandelen. Dette er viktig av hensyn til enkeltindividers livssituasjon, men vil også ha stor samfunnsmessig […]
Read more » Avgjørende at transaksjonen gjennomføres på tryggest mulig måte

Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet

[…]til og beskrivelse av rutiner. Rundskrivets punkt 7 omhandler kundetiltak, og her er flere av NEFs innspill, særlig noen praktiske utfordringer, beskrevet. Finanstilsynet har også utarbeidet en generell veiledning (rundskriv 8/2019), som gir ytterligere utfyllende og utdypende veiledning til etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket. Å sette seg inn og kunne regelverket er av avgjørende betydning for alle aktører i eiendomsmeglingsbransjen, og NEF oppfordrer alle til å lese begge de nevnte rundskriv. Du finner det nye rundskrivet for bransjen her. Les også mer om temaet […]
Read more » Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet

Boligmarkedet 2019

Den 17. oktober arrangerte Norges Eiendomsmeglerforbund og Selvaag Bolig konferansen Boligmarkedet 2019 – Her får du et lite innblikk i dagen i Oslo Konserthus som var fullpakket av godt innhold. Her kan du også laste ned presentasjonene til noen av […]

Ny standard leieavtale

[…]Først ut er standarden for brukte/«as is» lokaler, som nå blir publisert i sin 5. utgave. NEF-medlemmer kan få den nye leieavtalen oversendt på forespørsel til firmapost@nef.no En arbeidsgruppe satt sammen av representanter fra de ulike foreningene har vært ansvarlig for den redaksjonelle oppdateringen. Vi har tatt en prat med deler av arbeidsgruppen, som understreker at de også har mottatt mange nyttige innspill fra aktører i bransjen. Arbeidsgruppen har bestått av Thor Olaf Askjer, Aili Klaimi og Ottar Egset for Norsk Eiendom, Einar Frigland for Huseiernes Landsforbund og Margrete Røse Solli, Anne Bruun-Olsen, Frithjof Foss, Camilla Hammer Solheim og Stig […]

Regjeringen foreslår at overgangsmeglere skal kunne kalle seg «eiendomsmegler»

[…]den nødvendige tillatelsen til å drive eiendomsmegling.» Delvis støtte til NEFs høringssvar NEF foreslo i vårt høringssvar at bruk av tittelen «eiendomsmegler» bare kunne skje når man er ansatt i foretak som driver med eiendomsmegling. Dette har regjeringen ikke valgt å følge i sitt forslag: «Departementet […] tilføyer at reglene om tittelbruk best forenkles ved at alle aktørene som innehar nødvendig tillatelse, kan benytte samme tittel.», skriver Finansdepartementet i begrunnelsen. Les mer: NEF ønsker at også overgangsmeglere skal kunne kalle seg eiendomsmeglere Andre endringer: Ingen endring av eiendomsmeglingsloven § 6-7 EiendomNorge har tidligere fremmet forslag om å endre eiendomsmeglingsloven § 6-7 annet […]
Read more » Regjeringen foreslår at overgangsmeglere skal kunne kalle seg «eiendomsmegler»

Digital oppdatering for mai: Nytt proptech-kart, robotvisning, portal skal kjøpe boliger og har Google laget budroboten?

[…]I november er det fritt frem for alle. Dermed får vi vurdere om vi skal ta domenet nef.realestate. Les mer her  7. Google lanserer snakkende og tenkende assistent – kan dette bli «budroboter»? På sin utviklerkonferanse Google I/O presenterte det amerikanske selskapet sin teknologi «duplex». Dette er en snakkende og tenkende assistent (robot) som i demonstrasjonen bestilte timer hos frisøren og bord på restaurant. Etter demonstrasjonen har Google innrømmet at det er klippet litt i samtalene, men likefullt: Dette er ganske imponerende teknologi. Blant annet skjønner maskinen avbrytelser og utydelige svar Se på demonstrasjonen, og tenk på muligheten for at […]
Read more » Digital oppdatering for mai: Nytt proptech-kart, robotvisning, portal skal kjøpe boliger og har Google laget budroboten?

Boligsalg i fremtiden – fra forutberegnlighet til valgfrihet

Hva skjer når fremtidens krav til fleksibilitet og valgfrihet møter boligomsetningens krav til etterrettelighet og grundige opplysninger. Boligsalget i fremtiden vil neppe være helt likt som det er i dag. De aller fleste er enige om at mobiltelefonen sentral, men deretter er man mer usikre. Eiendomsmeglerbransjen er en av flere bransjer som blir endret med digitaliseringen, varslet Aftenposten og flere andre medier tidligere i år. Det blir blant annet pekt på at fremtidens boligkjøpere – de såkalt millennials som er født rundt årtusenskiftet – ønsker seg kjappere tjenester med mer valgfrihet og ulike tilpasninger enn det dagens bolighandel byr på. […]
Read more » Boligsalg i fremtiden – fra forutberegnlighet til valgfrihet

Ny veileder og oppdatert kontraktsmal

[…]oppdateringen har vi laget en veileder til bruk ved transportoppdrag. Veilederen er utarbeidet av NEFs juridiske avdeling blant annet med bakgrunn i to tolkningsuttalelser som NEF har innhentet fra Finanstilsynet. Kontraktsmalen og veilederen finner du på nef.no her (kap. 8 – krever innlogging). Samtidig med nevnte endringer har vi tatt ut dokumentet «Samtykke fra garantist til avtale om transport» da det ikke lenger er et vilkår om samtykke fra garantistiller for å transportere en garanti etter buofl. § […]

Hvordan påvirker endringene i avhendingsloven bolighandelen?

[…]og har en forsikring som sikrer bistand ved eventuelt konflikt er også tryggere. NEF vil følge utviklingen nøye framover. Vi har engasjert Samfunnsøkonomisk Analyse til å gjøre en empirisk evaluering av endringene. Analysen vil bli brukt til å forstå hvordan handelen påvirkes, og hvor det kan være behov for fremtidige justeringer i regelverket. Den største usikkerheten knytter seg manglende kompetansekrav for bygningssakkyndige. De aller fleste bygningssakyndige anstrenger seg for å levere forskriftsmessige tilstandsrapporter, fordi de har yrkesstolthet og fordi avvik fra forskriften kan utløse erstatningsansvar. Fraværet av kompetanse øker likevel risikoen for en og annen useriøs aktør som ignorerer forskriftskravene. […]
Read more » Hvordan påvirker endringene i avhendingsloven bolighandelen?

Propteq-konferansen i London – med kundene i fokus

[…]analyseansvarlig i NEF Propteq-konferansen ble arrangert for tredje gang i London nå i februar. NEF deltok på konferansen for å se hva som er trendene innenfor utviklingen av proptech – teknologien rundt boligsalg. Britene ligger langt fremme i den teknologiske utviklingen, og London er byen der det skjer mest innenfor proptech i Europa. Derfor gir en slik konferanse muligheten til å se hva som kommer i horisonten. Samtalekonferanse På konferansen deltok en rekke leverandører, bransjeobservatører, eiendomsmeglere og eiendomsutviklere. Det var deltakere fra 35 land på konferansen. Fra Norge var foruten NEF også Veidekke, DNB Eiendom og Adepto representert – se […]
Read more » Propteq-konferansen i London – med kundene i fokus

Fokus på boligmarkedet

Tirsdag 6. november stilte et «toppet lag» av foredragsholdere på NEF Boligmarkedet i Oslo Konserthus. Hovedtemaene i innleggene var på finansielle forhold og utviklingen av boligmarkedet framover. Adm. dir i NEF Carl O. Geving innledet dagen med å tegne et bilde av situasjonen i boligmarkedet. Han stilte blant annet spørsmålene hvor er vi, hvor skal vi og hvilke problemer kan vi møte på underveis? Dagsaktuelle temaer som betydningen av valget i USA og opprettelsen av det nye senteret for boligforskning ble også tatt opp. Tradisjonen tro var også denne gang Samfunnsøkonomisk analyse sin rapport om boligmarkedet forsideoppslag på Dagens Næringsliv, […]

Rimelig vederlag ved oppdragsgivers oppsigelse av oppdragsavtalen

[…]ved et medlems brudd på lover, vedtekter, etiske regler og annet regelverk som er vedtatt av NEF og NEF Servicekontor, og ved manglende oppfølging av vedtak og påbud: Meddele skriftlig begrunnet advarsel/irettesettelse og/eller Utskrive gebyrer maksimert til 20 ganger Rettsgebyret Innstille overfor Styret i suspensjons- og eksklusjonssaker I alvorlige tilfeller av overtredelser, også innstille overfor Styret at det rapporteres til Finanstilsynet eller går til politianmeldelse. 3. Sakens faktum Det fremkom av den konkrete oppdragsavtalens pkt. 5 at «Det er avtalt provisjon fast kr. 39.000,-», og videre at «Dersom handel ikke kommer i stand har oppdragstakeren rett til å få dekket […]
Read more » Rimelig vederlag ved oppdragsgivers oppsigelse av oppdragsavtalen

Ny boligdirektør i Forbrukerrådet

[…]til å heve det faglige nivået. – Hvordan ser du på samspillet mellom Forbrukerrådet og NEF? Dette samspillet opplever jeg som svært godt. Jeg har allerede rukket å ha møte med adm. dir i NEF, Carl O. Geving, og fått et veldig godt inntrykk. Den jobben som vi har gjort sammen for å endre Avhendingsloven har vært veldig positiv. Det er sikkert områder vi også i fortsettelsen vi være uenige om, men det mener jeg gjør begge organisasjoner bedre. Vi har begge våre roller og mandat å ivareta. – Tror du det er store forskjeller på hvordan boliger omsettes om […]

Økning i sekundærboliger fra januar til august 2017

[…]av sekundærboligstatistikken fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita ble presentert på NEFs Boligmarkedet-konferanse i Oslo torsdag 26. oktober. Flere sekundærboliger Til tross for at det har vært forholdsvis stille om sekundærboligkjøp i 2017 viser statistikken en jevn økning av antall sekundærboliger også inn i 2017. Totalt er det pr 1. august 2017 52.357 sekundærboliger i Oslo, viser tallene fra NEF og Ambita. Dette er 576 flere enn ved inngangen til året. I samme periode økte Oslo boligmasse med 1003 boliger viser tallene. Se tabell under. Dermed utgjør sekundærboliger 15,75 prosent av Oslos boligmasse ved utgangen av juli. Dette er en liten oppgang fra […]
Read more » Økning i sekundærboliger fra januar til august 2017

Bekymret for de unge, men ikke enige om virkemidlene

[…]blant annet fordi det er viktig å motivere til sparing. Færre førstegangskjøpere er dramatisk NEFs Carl O. Geving viste til den nye Førstegangskjøperundersøkelsen som NEF har gjort sammen med Ambita, og viste til at selv om førstegangskjøperne blir litt yngre, så blir de færre: -Dette er dramatisk, for det kan være med å øke ulikhetene mellom de som er på innsiden av boligmarkedet og de som er på yttersiden av boligmarkedet, sa han. Les også: Ny statistikk: Snittalder på førstegangskjøpere er 28,0 år Geving påpekte også at det neppe er bare én løsning for å hjelpe de unge. Han trakk frem at […]
Read more » Bekymret for de unge, men ikke enige om virkemidlene

Ny statistikk: 651 flere sekundærboliger i Oslo 2016

NEF og Ambita lanserer sekundærboligstatistikken. Det ble 651 flere sekundærboliger i Oslo i 2016 enn det var i 2015. Dette viser tall fra Sekundærboligstatistikken som nå lanseres av Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita. Det var totalt 51 817 sekundærboliger i Oslo i 2016, viser statistikken. Dette utgjør for 2016 15,63 prosent av Oslos totale boligmasse på 331.492 boliger. En andel som har vært forholdsvis stabil i flere år. Ny statistikk – Med denne statistikken etablerer vi ny kunnskap om boligmarkedet og dermed et bedre beslutningsgrunnlag for politiske og kommersielle aktører, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. Statistikken henter tall […]
Read more » Ny statistikk: 651 flere sekundærboliger i Oslo 2016

Best på markedsprising!

[…]sier Geving videre. Selv om bransjen stort sett følger opp bransjenormen på en god måte, får NEF fra tid til annen tips om enkelttilfeller som vi følger opp konkret når de kommer. Vi vil derfor minne alle om hva som står om fastsettelse av prisantydning i bransjenormen for markedsføring av bolig: Bransjenormen for markedsføring av bolig: Fastsettelse av prisantydning «Prisantydning må ikke bevisst være satt lavere enn det selger på markedsføringstidspunktet er villig til å akseptere. Den må heller ikke settes lavere enn meglers objektive  vurdering skulle tilsi.» Les også: Forbrukerombudets undersøkelse om bruk av lokkepriser Vil kvele tendenser til […]

– Frykter en sterkere korreksjon enn nødvendig

Norges Bank satte som ventet opp styringsrenten til til 2,25 prosent. Det frykter Norges Eiendomsmeglerforbund kan bidra til sterkere korreksjon i boligmarkedet enn nødvendig. Slik Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet, nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i november. – Prisveksten er klart over målet vårt på 2 prosent, og det er utsikter til at den holder seg høy lenger enn tidligere anslått. Vi setter opp renten for å dempe prisveksten, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding. I pressemeldingen heter det videre at, «det videre forløpet for renten vil avhenge […]
Read more » – Frykter en sterkere korreksjon enn nødvendig

Blancooverdragelser og gevinstbeskatning

[…]perioder der man ikke har bodd i boligen etter reglene om brukshindringer.     Oppfordring fra NEF juridisk avdeling Ved blancooverdragelser skal megler kunne dokumentere at det er formidlet informasjon om risikoen for begge parter, og at partene har akseptert risikoen ved overdragelse uten hjemmelsoverføring, jf. Finanstilsynets rundskriv 7/2014 punkt 3.3. NEF juridisk oppfordrer til at man samtidig med at man gir opplysninger om risiko, også råder selger til at han bør avklare sin skattemessige posisjon.   Først trykket i Eiendomsmegleren 6 […]

Autozeek elektronisk kjørebok

Fordeler for NEF sine medlemmer hos Zeekit AS med Autozeek elektronisk kjørebok! NEF sine medlemmer kan nytte følgende fordeler, ved levering av elektronisk kjørebok hos Zeekit As: Elektronisk GPS kjørebok til fastpris 129,- pr mnd. pr bil. Ingen oppstartskostnader Ingen engangskostnader Manglende dokumentasjon på de ansattes bilbruk kan medføre høy fordelsbeskatning for de ansatte mens bedriften risikerer økt arbeidsgiveravgift og straffegebyr for ikke å ha kontroll på bilbruken. Dette unngås med å ha dokumentasjon i form av kjørebøker, og med Autozeeks elektroniske kjørebok sikres denne informasjonen automatisk. For mer informasjon se www.zeekit.no eller ta kontakt med oss på telefon 66 […]

Eiendomsmeglers gjennomføring av videresalg av kontrakt til bolig under oppføring, fra forbruker til forbruker (transport av kontraktsposisjon)

[…]eiendomsmeglingsforetakets klientkonto – se mer om dette her. Av: Advokat Nina Fodstad Skumsrud, NEF juridisk avdeling Rett før jul sendt vi en ny henvendelse hvor vi ba Finanstilsynet om en uttalelse på noen forhold av praktisk betydning som ikke er direkte løst gjennom lov, forskrift eller rundskriv. De forhold som ble problematisert og som vi har fått tilsynets tilbakemelding på er: Prisopplysninger i markedsføringen Transportgebyr Budgivning Skjøteutstedelse Avklaring fra Finanstilsynet Vi har mottatt en grundig uttalelse fra Finstilsynet som etter vår mening gir gode og ikke minst praktisk viktige avklaringer. Når det gjelder transportgebyr er dette et gebyr opprinnelig selger […]
Read more » Eiendomsmeglers gjennomføring av videresalg av kontrakt til bolig under oppføring, fra forbruker til forbruker (transport av kontraktsposisjon)

Forbrukertilsynet: Færre klager

[…]for bransjen og være relevant for eiendomsmeglernes arbeidshverdag, og vi oppfordrer NEF sine medlemmer til å ta kontakt om tema de tenker bør belyses, sier Tonje Hovde Skjelbostad videre. Les også: NEF om Forbrukertilsynets nye veiledning for markedsføring av boliger  Ny veiledning for markedsføring av bolig Har du innspill til Forbrukertilsynet? I tilfelle kan de sendes til tips@forbrukertilsynet.no , merket «eiendomsmeglingstjenester» i […]

Finn Tveter er død

[…]pårørende. Vi lyser fred over Finns minne! Æresmedlemmer i NEF, styremedlemmer, tillitsvalgte i NEF, medlemmer i NEF og alle kollegaene i Norges Eiendomsmeglerforbund Bisettelsen finner sted mandag 13. august kl. 11.30 i Vestre  gravlund – Nye […]

Sekundærboligandelen har fortsatt å falle

[…]adm. dir i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454 Svein Strømnes – kommunikasjonsdirektør i NEF – 93094191 Om dere ønsker kontakt med NEFs lokalrepresentanter, finner dere kontaktinformasjon […]

Kommentar til Finanstilsynets rapport «Finansielt utsyn 2016»

[…]Carl O. Geving. For ytterligere kommentar kontakt: Carl O. Geving, administrerende direktør NEF: 91582454 Svein Strømnes, kommunikasjonssjef NEF: 93094191 Pressemeldingen fra Finanstilsynet om «Finansielt utsyn 2016» finner du […]
Read more » Kommentar til Finanstilsynets rapport «Finansielt utsyn 2016»

Foreslår endringer i garantireglene for nye boliger

[…]mange av de har erfart at garantireglene kan skape forskjellige utfordringer» forteller advokat i NEF, Nina Fodstad Skumsrud.  Foreslo presiseringer i høringssvar Justisdepartementet foreslo i oktober 2015 en endring i bustadoppføringslova § 12 om tidspunktet for når garantien skal foreligge, og at garantistillelse kunne utsettes noe i salg der selger har tatt forbehold. I høringen som NEF besvarte foreslo vi enkelte presiseringer av den ordlyd departementet hadde foreslått. Blant annet bemerket vi at det var viktig at det ble presisert at garantien må bli stilt «straks» etter at det forbeholdet som gir rett til en utsettelse er løftet.  – Det […]
Read more » Foreslår endringer i garantireglene for nye boliger

Nytt på fordelsprogrammet fra januar: digital kjørebok fra Autogear

[…]du kjører og passerer i forbindelse med jobb, med minimal innsats fra deg. Medlemmer i NEF får prøve kjøreboken gratis og uforpliktende i en måned, slik at man kan se hvor godt løsningen fungerer og at man vil bli fornøyd før man blir en betalende kunde. Autogear tilbyr dessuten NEFs medlemmer blant annet gratis etablering, ingen bindingstid og nesten halvvert månedspris! «Eiendomsmeglere har en travel hverdag, og må kunne jobbe raskt og effektivt for å sikre kunders tilfredshet – derfor er det midt i blinken for disse å få kjøringen sin digitalisert», sier Chief Sales Officer i Autoger Paul Vuijsters. […]
Read more » Nytt på fordelsprogrammet fra januar: digital kjørebok fra Autogear

Når kjøper av bolig i et prosjekt vil selge videre

[…]for kunne avgjøre dette spørsmålet. Av: advokat Nina Fodstad Skumsrud, Juridisk avdeling i NEF (Oppdatert desember 2017. Artikkelen stod første gang på trykk i Eiendomsmegleren nr. 8/2016) Der en entreprenør og en kjøper har inngått en kontrakt om rett til fast eiendom med bolig under oppføring og kjøperen så ønsker å selge kontrakten videre, må eiendomsmegleren alltid gjøre en konkret vurdering. I hvilke tilfeller kan eiendomsmegler medvirke til at Kjøper 1 (K1) transportere den allerede inngåtte kontrakten med entreprenøren til en annen forbruker etter reglene i kjøps- og avhendingslova? Når anses K1 å være næringsdrivende, slik at videresalget i stedet […]
Read more » Når kjøper av bolig i et prosjekt vil selge videre

Erverv før seksjonering – anke over tinglysingsvedtak

I 2020 fikk Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) en uformell uttalelse av (nå) Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) om rekkevidden av eierseksjonsloven § 23 – den såkalte ervervsbegrensningen for boligseksjoner. Hovedpoenget i uttalelsen var at når det inngås avtale om kjøp av bolig før eiendommen er seksjonert, typisk ved kjøp av planlagt boligseksjon i et nyboligprosjekt, gjelder ikke eierseksjonsloven § 23. Ervervsbegrensningen kommer ikke til anvendelse, ifølge departementet, fordi det ikke er noen «[…] seksjoner som erverves […]». Av: advokat Christina Lyngtveit-Petersson, Kjedesjef Nybygg i PrivatMegleren Den 9. mars 2021 mottok departementet en henvendelse og anmodning om klargjøring rundt eierseksjonsloven § 23 i […]
Read more » Erverv før seksjonering – anke over tinglysingsvedtak

Færre eiendomsmeglerstudenter

[…]tatt inn færre studenter, men merket en nedgang på åtte prosent i søkertallet på studiet. NEF har ønsket tilpasset inntak Norges Eiendomsmeglerforbund har ved flere anledninger pekt på den tøffe konkurransesituasjonen som har vært i bransjen de senere årene, og at også utdanningsinstitusjonene må tilpasse inntaket av nye studenter etter behovet i markedet. – Det høres fornuftig ut at de justerer inntaket i forhold til hva markedet etterspør, men effekten av det vil vi i praksis først se om tre år. Det kommer flere kandidater ut enn det bransjen klarer å absorbere. Det er en god del av dem som kommer […]

GDPR trer snart i kraft – er du klar?

[…]plasser på kursene. Se kursoversikt her. Bransjenorm Eiendom Norge har sammen med bransjen og NEF utarbeidet en bransjenorm for etterlevelse av GDPR for eiendomsmeglingsforetak. Med normen følger også flere nyttige vedlegg, blant annet mal for behandlingsprotokoll og utkast til personvernerklæring. Bransjenormen med tilhørende vedlegg er utarbeidet av og forbeholdt bransjen. Normen og alle vedleggene kan fås ved henvendelse til NEF eller Eiendom Norge. Les også: GDPR – Hva betyr det for vår […]

Nye kontraktsmaler for bolig under oppføring

[…]for salg av selveiet bolig under oppføring (K1 og K2) er nå oppdatert og tilgjengelig i NEFs dokumentarkiv kapittel 7 på www.nef.no. De som ønsker det kan motta en versjon av K1 og K2 med «spor endring» funksjon, slik at alle endringer lettere kan gjenfinnes og innarbeides i foretakenes systemmaler.   Ønsker du en slik versjon, send en e-post til […]
Read more » Nye kontraktsmaler for bolig under oppføring

Rentebetingelser på klientkonto

[…]for eiendomsmeglingsforetakets klientkonto. Av: advokat MNA Nina Fodstad Skumsrud, fagsjef NEF Etter eiendomsmeglingsforskriften § 3-10 skal klientmidler plasseres til «høyest mulig rente». I Finanstilsynets rundskriv 7/2014 er det uttalt at denne forpliktelsen innebærer at foretaket jevnlig, og minimum årlig, må forsikre seg om at rentebetingelsene er markedsmessige. NEF har sett nærmere på og stilt spørsmål til Finanstilsynet om hva som kreves for at et foretak oppfyller denne forpliktelsen. Når det gjelder hva slags rente et foretak får tilbud om, vil dette avhenge av flere forhold, herunder størrelsen på innestående midler. Hvorvidt den rente et eiendomsmeglingsforetak har er markedsmessig, må følgelig […]

Nye meglerstandarder for forwardtransaksjoner

[…]aksjene når bygget er ferdigstilt og leietakeren har flyttet inn. BA-HR har bistått FFN og NEF med utarbeidelsen av de nye standardene. Både de nye og oppdaterte forwardmalene ertilgjengelig på nettsidene til FFN og NEF […]
Read more » Nye meglerstandarder for forwardtransaksjoner

Vil ta grep for å stoppe bruk av forbrukslån til boligkjøp

[…]en realitet. I arbeidet med å kartlegge omfanget av bruken av forbrukslån til boligkjøp, spurte NEF i samarbeid med Storebrand 3000 eiendomsmeglere i undersøkelsen Meglerinnsikt om deres erfaringer med dette. Svarene viste at en av fem hadde opplevd en eller flere ganger at boligkjøpere hadde benyttet seg av forbrukslån ved kjøp av bolig . – Med høye boligpriser vet vi at egenkapitalkravet øker, og da er vi også redd for at flere blir fristet til å ta forbrukslån for å klare å komme inn i boligmarkedet. Vi tror ikke at dette er et veldig utbredt problem, men det er veldig […]
Read more » Vil ta grep for å stoppe bruk av forbrukslån til boligkjøp

Oppdaterte og nye leiemaler for næringsleie!

[…]nye maler, blant annet for handelslokaler og co-workinglokaler. Malene ligger tilgjengelig for NEFs medlemmer i dokumentarkivet på www.nef.no, og for Forum for Næringsmegleres medlemmer på www.forumfornaring.no Engelske oversettelser av malene vil foreligge i løpet av vinteren. Advokat Camilla Hammer Solheim fra BAHR har skrevet en artikkel om de nye oppdaterte og nye malene […]
Read more » Oppdaterte og nye leiemaler for næringsleie!

Eiendomsmeglingsbransjen samler seg bak en forsikringsordning

[…]NEF og medlemsforetakene i Eiendom Norge. Eiendom Norge ønsker derfor også å være involvert i NEFS. Styret i NEFS er svært fornøyd med at de to medlemsorganisasjonene nå kan stå samlet bak forsikringstilbudet. – Vi har en ambisjon om å utvikle bedre og flere forsikringsprodukter for medlemmene. Et samarbeid på tvers av hele bransjen vil styrke forsikringsfondets muligheter for å fremforhandle gode løsninger for meglerne, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – For dagens medlemmer i NEFS vil endringene bare innebære positive muligheter. For å sikre at medlemmene har et optimalt forsikringstilbud, både pris og villkårsmessig, er […]
Read more » Eiendomsmeglingsbransjen samler seg bak en forsikringsordning

Antihvitvasking – avklaringer fra Finanstilsynet

NEF har vært i kontakt med Finanstilsynet og fått avklart noen spørsmål knyttet til utbetaling av oppgjør til selger og PEP-status. Utbetaling av oppgjøret til selger: Ved mange eiendomssalg er oppdragsgiver og selger ektefeller eller samboere som fortsatt skal bo sammen (ikke samlivsbrudd). Ikke sjelden oppgir partene ett kontonummer for overføring av nettoprovenyet. I forbindelse med en tilsynsrapport uttalte imidlertid Finanstilsynet følgende: «Ifølge utbetalingsbilag ble nettoprovenyet kr XXX XXX utbetalt til én av selgerne (XXX) den XX.XX.XXXX. Finanstilsynet legger til grunn at utbetalinger til andre enn selger kan være egnet til å unndra beløp fra beskatning eller kreditorforfølgelse. Foretaket har […]
Read more » Antihvitvasking – avklaringer fra Finanstilsynet

Innlegg: Kan vi planlegge oss til et bærekraftig boligmarked?

[…]utfordringene i storbyene siden 90-tallet. Som følge av at flere tar høyere utdanning og at barnefødslene er blitt utsatt, har ungdomsfasen blitt lengre. Sammen med et økende innslag av oppløste parforhold bidrar dette i utgangspunktet til å øke antallet mindre husholdninger over tid. I Oslo består nær halvparten av husholdningene av en person. Prisstigningen på eide boliger har dermed vært spesielt sterk for de mindre boligene, som vanligvis etterspørres av boligetablerende og andre med svak økonomi. Størst har prisstigningen vært i Oslo-området, dette gjelder også for leie av boliger. Hvordan har så denne utviklingen påvirket eierandelen i det norske boligmarkedet? […]
Read more » Innlegg: Kan vi planlegge oss til et bærekraftig boligmarked?

Hvilke forbehold kan selger ta etter endringer i avhendingslova?

[…]i tilstandsrapporten vil også kunne rammes av ugyldighetsregelen om uspesifiserte forbehold, som adressert under forrige overskrift. Det kan stilles spørsmål ved om takstmenn i større grad vil kunne bli erstatningsansvarlige, ettersom tilstandsrapporten er blitt viktigere. Et viktig poeng er at selger uansett kan tegne boligselgerforsikring. Forsikringsselskapene krever normalt at det foreligger tilstandsrapport i tråd med den nye forskriften, og vil nok derfor spille en sentral rolle i spredning av ny praksis etter endringene av avhendingslova. Siden selger ikke lenger kan ta generelle forbehold, er det i utgangspunktet slik at den minste feil nå vil utgjøre en mangel. Dette vil i […]
Read more » Hvilke forbehold kan selger ta etter endringer i avhendingslova?

Til medlemmer i Norges Eiendomsmeglerforbund

[…]smitte må boligen være fraflyttet i 14 dager og nøye vasket før overtagelse. Kurs i regi av NEF Norges Eiendomsmeglerforbund forholder seg til helsemyndighetenes anbefalinger. Vi utsetter derfor kurs og arrangementer som skulle vært avholdt i mars og april til et seinere tidspunkt. Vi følger situasjonen fortløpende.  Har du meldt deg på et kurs eller arrangement? Vi kontakter påmeldte deltakere direkte med mer informasjon om når vi skal arrangere kurset igjen. I en periode hvor fysiske kurs ikke er en mulighet, kan e-kurs være et godt alternativ for de som ønsker faglig oppdatering. Du finner mer informasjon om NEFs e-kurs på vår […]

Arendalsuka: Derfor diskriminerer boligmarkedet ungdommen!

Fredag 18. august arrangerer Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) og Arendalsuka boligdebatt. Boligmarkedet angår de aller fleste av oss, og det er derfor en stor glede at temaet «bolig» for første gang er satt opp på hovedprogrammet under Arendalsuka. Hovedtema for debatten er de unges situasjon i boligmarkedet. Hvordan kan man sikre at så mange som mulig får muligheten til å komme inn i boligmarkedet og ta del av suksessen som har vært med den norske boligmodellen hvor eierlinjen står sentralt? Den globale urbaniseringstrenden viser at flere og flere vil bo sentralt. Tilbudssiden klarer ikke å dekke etterspørselen […]
Read more » Arendalsuka: Derfor diskriminerer boligmarkedet ungdommen!

Ny rekord hos forbrukerådgiveren i august

[…]i juni måned. Trafikkøkningen skyldes blant annet godt arbeid med å gjøre forbrukersidene på nef.no/forbruker godt synlig for søk. I tillegg har det vært brukt noe målrettet markedsføring på Facebook mot boligkjøpere, boligselgere og førstegangskjøpere. Budrunde og overtagelse Budrunden og overtagelse var de store temaene fra innringerne. Og august var også den første måneden da flere kvinner enn menn ringte inn. Mer om henvendelsene kan du se i infografikken under! Lurer du på noe? Kontakt forbrukerrådgiveren for bolighandelen på […]

Kjøp og salg av utviklingseiendom fra et sameie

Vi har sett en massiv utvikling av både bolig- og næringstomter i de senere år. Med stadig færre tilgjengelige råtomter, særlig sentrumsnært, ser vi at mange eiendomsutviklere konsentrerer sin virksomhet mot å videreutvikle eiendommer med eksisterende bebyggelse. Det kan være tomter med utnyttelsespotensial og/eller bebyggelse med rehabiliteringsbehov. Slike eiendommer har stort potensial, både for eiendomsutvikler og for eksisterende eiere. Det er imidlertid flere forhold det er viktig å huske på ved videreutvikling av eiendommer som består av et eksisterende sameie. Nedenfor peker vi på noen viktige punkter som vi ser dukker opp ofte. Av: Sandra Ihlebæk, fast advokat og Kristian […]
Read more » Kjøp og salg av utviklingseiendom fra et sameie

Oppsplitting av eiendomshandel – tomtekjøpsavtale og byggekontrakt

Når en forbruker skal kjøpe både en tomt og en nyoppført bolig eller hytte samtidig, kan kontrakten skrus sammen på forskjellige måter. Ordinær prosjektmegling, hvor tomt og rett til nyoppført bygg selges samlet og mellom samme parter, er kjent stoff for mange meglere. I noen tilfeller selges imidlertid tomten alene, men med en byggeklausul. Disse tilfellene kan være utfordrende for megler å navigere, blant annet fordi det kan være vanskelig å vite hvilken (eller hvilke) lov(er) som regulerer avtalen.   Av: Senioradvokat Aleksander Monsen og advokatfullmektig Mads Langeland, Bing Hodneland advokatselskap DA. Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 2 2020. […]
Read more » Oppsplitting av eiendomshandel – tomtekjøpsavtale og byggekontrakt

Eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger

[…]ved bruk av ulike justeringsfaktorer. Dette kan for eksempel være indre faktor, ytre faktor og sonefaktor. Taksten kan for eksempel justeres opp hvis eiendommen har god beliggenhet. Erfaringsmessig bør skattyter kontrollere alle faktaopplysningene kommunen har lagt til grunn ved takseringen, og de skjønnsmessige vurderingene som er gjort. Det er ikke uvanlig at eiendomsinformasjonen i matrikkelen er unøyaktig eller feil, noe som kan medføre at taksten blir for høy. Et annet eksempel kan være at eiendommens standard vurderes å være høyere enn den er, slik at eiendommen får en for høy indre faktor, og dermed for høy takst. Den kommunale taksten […]

Nye regler for online markedsføring og høyere gebyr ved brudd på markedsføringsloven

[…]Markedsføring av bolig er også temaet på det digitale kurset Elton Haug skal holde for NEF 9. juni – påmelding her. De nye reglene skal gjennomføre EUs moderniseringsdirektiv i norsk rett, og kommer til å tre i kraft på nyåret. Dette er hovedinnholdet: Nye regler for online markedsføring Søketjenester – Informasjon om rangering og forbud mot skjult betaling Alle tjenester hvor forbrukere kan søke og sammenligne varer eller tjenester må opplyse om hvorfor søkeresultatene rangeres slik de gjør. Å ta betalt for en høyere rangering uten å gi informasjon om dette, er en praksis som føyes til på den såkalte […]
Read more » Nye regler for online markedsføring og høyere gebyr ved brudd på markedsføringsloven

Endringer i avhendingsloven vedtatt i Stortinget

[…]fra regjeringspartiene i Kommunal- og forvaltningskomitéen.  Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) vil i denne anledning komme med noen kommentarer. – Det er mye bra i den nye avhendingsloven som først og fremst handler om å sikre bedre dokumentasjon av boligens tilstand. Kravene til takstmenn og tilstandsrapporter skjerpes kraftig. Kjøpere får en strengere undersøkelsesplikt, og det er klargjort at kjøpere ikke kan fremme mangelskrav om feil som man kan forvente pga. boligens alder, byggemåte og synlige tilstand. Når vesentlighetsterskelen fjernes, får selgere økt ansvar og blir mer avhengig av gode tilstandsrapporter. Samtidig er vi bekymret for konsekvensene av den lave egenandelen for kjøper, […]
Read more » Endringer i avhendingsloven vedtatt i Stortinget

Salgsoppgave skal være klar på markedsføringstidspunktet

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) støtter Eiendom Norges oppfordring til eiendomsmeglerforetakene om at salgsoppgaven skal være tilgjengelig når markedsføringen av boligen begynner. – Salgsoppgaven inneholder vesentlig informasjon om boligen, og det er svært viktig at denne gjøres tilgjengelig for interessentene på en slik måte og på et slikt tidspunkt at de får tid til å gå grundig gjennom denne før handel eventuelt inngås. Vi oppfordrer derfor alle våre 2800 personlige medlemmer også om å etterkomme dette tiltaket for å trygge bolighandelen for forbrukerne, sier advokat i NEF Nina Fodstad Skumsrud. Innen 1. mars Eiendom Norge har oppfordret medlemsforetakene sine til å implementerer […]
Read more » Salgsoppgave skal være klar på markedsføringstidspunktet

Boligprisene for mai: Oslo trekker boligmarkedet ned

[…]har de andre store byene oppgang. Godt nytt i lengre perspektiv Administrerende direktør i NEF, Carl O. Geving mener maiprisene peker på at markedet normaliseres: -Den justeringen vi nå ser i boligmarkedet er ventet og en god nyhet når vi ser det i et lengre perspektiv. Når prisene faller i Oslo etter en rekordlang periode med ekstrem oppgang, samtidig som de stiger i Stavanger, er dette et sunnhetstegn og uttrykk for en normalisering i markedet, sier  Carl O. Geving. Mange fridager – men høy aktivitet Mai i år var preget (som så ofte for mai) av en rekke fridager og […]
Read more » Boligprisene for mai: Oslo trekker boligmarkedet ned

Gjeldsgraden på vei opp

[…]til høy aktivitet i boligmarkedet og noe sterkere pris- og gjeldsvekst enn før pandemien. NEF deler Finanstilsynets bekymring for sårbarhet i husholdningssektoren og risiko for finansiell ustabilitet som følge av gjeldsoppbygging, men vi vurderer risikoen som større dersom man strammer for hardt inn på utlånspraksis. Et velfungerende boligmarked er en svært viktig faktor i gjeninnhentingen av norsk økonomi. Vår erfaring er at innstramminger av noen betydning utløser reaksjoner som bringer boligmarkedet i ubalanse og skaper problemer i økonomien. Skaden vil være relativt større dersom man utløser en korreksjon i en tid hvor norsk økonomi opplever det største tilbakeslaget siden krigen. […]

Økt fokus på hvitvasking har gitt flere meldinger

[…]kurs i lokalforeninger, i Forum for næringsmeglere og på vår-/høstkonferanser. I tillegg har NEF både hatt møter med Økokrim og Finanstilsynet, og det har blitt sent ut mye informasjon i flere kanaler til medlemmene. – Norges Eiendomsmeglerforbund har lagt store ressurser i informasjons- og opplæringsvirksomhet, og det er gledelig å se hvor godt eiendomsmeglerne svarer. Bransjens kunnskap og bevissthet om hvitvaskingsproblematikken har gått fra null til hundre de siste to årene. Endret praksis reduserer risikoen for hvitvasking i forbindelse med eiendomstransaksjoner. Det er grunn til å berømme norske eiendomsmegleres evne til å oppfylle samfunnets interesser, sier administrerende direktør i Norges […]
Read more » Økt fokus på hvitvasking har gitt flere meldinger

Når kjøper i prosjekt vil selge videre

Juridisk avdeling i NEF får flere spørsmål om hvilket regelverk som regulerer et salg der kjøper ønsker å videreselge boligen før den er ferdig oppført. Spørsmålene gjelder i hovedsak hvordan dette skal markedsføres, hvilken type kontrakt som skal brukes og når oppgjøret kan utbetales til henholdsvis selger og eventuelt utbygger. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvilke vurde­ ringer megler må gjøre for å klargjøre hvem videreselgeren er. Av: Juridisk avdeling i NEF INNLEDNING Megler må gjøre en konkret vurdering der en entreprenør og en kjøper har inngått en kontrakt om rett til fast eiendom og en bolig under opp­ […]

Kommentar: Boblesnakk i boligmarkedet

[…]og mellom områder med oppgangskonjunktur og områder med nedgangskonjunktur. Delt marked Blant NEF-medlemmer som har meglet boliger de siste 20-30 årene oppleves boligmarkedet som mer delt enn noensinne. La meg gi et par eksempler. Boligprisene i Oslo har steget 50,1 prosent de siste fem årene, på samme tid har prisene steget 7,1 prosent i Kristiansand og 1,9 prosent i Stavanger. I store deler av landet er boligmarkedet preget av god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Ytterpunktene er Rogaland og andre oljeeksponerte områder hvor markedene er svake, men i ferd med å stabilisere seg på lavere prisnivåer, mens deler av Østlandet […]

Unge boligkjøpere slurver med forberedelsene

[…]kontakt: • Carl O. Geving, adm. dir. i Norges Eiendomsmeglerforbund, tlf. 91582454, carl@nef.no • Kristina Picard, forbrukerøkonom i Storebrand, tlf. 901 89 809, kristina.picard@storebrand.no Tips til unge boligkjøpere: Før budrunden må du ha fått innvilget finansiering hos en bank. Har du høyeste bud, ringer megler banken for å få bekreftet finansiering for at budet skal kunne aksepteres. For å gi deg finansieringsbevis, trenger banken en kopi av siste selvangivelse og siste lønnsslipp. Nyutdannede som akkurat har begynt å jobbe, bør også kunne vise en arbeidskontrakt. De som har lav inntekt, for eksempel på grunn av studier, kan løse dette ved […]
Read more » Unge boligkjøpere slurver med forberedelsene

Flere kjøper bolig sammen

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 6. april 2021 Samkjøperindeksen til Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita viser at andelen førstegangskjøpere som kjøper bolig sammen med andre steg mot slutten av 2020. Dette gjelder spesielt for Oslo. Samkjøperindeksen er en indikator på hvor dyrt det er for førstegangskjøperne å etablere seg på ulike steder i landet. Samkjøperindeksen har gjennomgående falt noe gjennom de siste 10 årene, fra rundt 65 prosent, til knappe 60 prosent. I fjerde kvartal 2020 kom det imidlertid en økning i samkjøp, som kan ses i sammenheng med tiltakende prisvekst. Trendbruddet er særlig markant i Oslo. – De siste 10 […]

Gevinstskatt ved salg av bolig – er det ikke fritak for det da?

[…]her opp et lite, men viktig særtilfelle når tomten er stor… Av advokat Nina Fodstad Skumsrud, NEF Joda – det stemmer at det i skatteloven (sktl.) er noen unntak fra lovens utgangspunkt om at gevinst ved salg av formuesobjekter er skattepliktig. Når det gjelder salg av bolig er disse unntakene noe de fleste boligeiere har hørt om. Eiendomsmeglerne er også godt kjent med vilkårene om bo- og eietid og hva som skal til for at disse er oppfylt. Skattelovens regler – salg av tomt Lovens utgangspunkt er altså at man skal betale skatt dersom man oppnår en gevinst ved salg […]
Read more » Gevinstskatt ved salg av bolig – er det ikke fritak for det da?

Flere nykommere på proptech-kartet

[…]med crowdfounding innen eiendomsinvesteringer. De skriver på sine nettsider at de er «en låneformidler som fokuserer på at alle skal få muligheten til å investere i eiendomsmarkedet. Dette skal vi gjøre gjennom å bygge opp Norges ledende plattform for crowdfunding av eiendomsprosjekter.» Har du tips til selskaper som bør inn på proptech-kartet kan de sendes til: svein@nef.no «Holde orden på boligen» Styret.com, Myrent, Mahoom og Styretavla er alle tjenester som på en eller annen måte skal samle informasjon om boligen/eiendommen. Styret.com  skal gjør det enklere å håndtere styrearbeid i sameier/borettslag. Her kan du samle all viktig informasjon, oppgaver og dokumenter. Tjenesten har […]

Annonsering

[…]55, 0256 Oslo Dir.tlf. kontor: 454 85 083 Tlf. mobil: 907 68 100 Faks: 22 55 31 06 E-post: […]

Ny risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering i Norge

[…]gjennomgås trusler, risiko og sårbarhet for ulike aktører, deriblant eiendomsmeglingsforetak. NEF anser antihvitvaskingsarbeid som en sentral oppgave for alle eiendomsmeglingsforetak. Bransjen har et stort ansvar for å bekjempe at hvitvasking skjer gjennom omsetning av fast eiendom. Det er derfor svært viktig at bransjen er bevisste på sårbarheten og risikoen for hvitvasking gjennom eiendomsmeglingsforetak. NEF har gjennom kurs og fagartikler forsøkt å bidra til økt kunnskap om regelverk, risiko og meglers plikter for å hindre hvitvasking og terrorfinansiering. Dette arbeidet vil vi fortsette med også i tiden som kommer. Hvitvasking og eiendomsmegling I rapporten fremgår det innledningsvis at omsetning av eiendom […]
Read more » Ny risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering i Norge

Eiendomsmarkeder gjennom pandemien

[…]av tilbudsunderskudd. Og troen på prisvekst har en selvforsterkende effekt i slike markeder NEF og Ambitas statistikker viser at førstegangskjøperne har vært særlig aktive etter koronaen. Antallet førstegangskjøpere økte klart de aller fleste steder i landet i 2020. Så langt har lave renter mer enn oppveiet de negative følgene av korona-pandemien i dette markedet. Fjorårets 3. kvartal er det sterkeste tredjekvartalet vi har registrert, og vi må tilbake til 2011 for å finne et år med like mange førstegangskjøpere som i 2020. Sekundærboligandelen falt klart i 2020. Nedgangen var klar både i de fleste byene og i landet som helhet. […]

Videresalg av kontraktsposisjoner og skatt

[…]hvor utleie av 5 eller flere boenheter anses som næringsinntekt, avslutter han.   NEF har inngått et samarbeid med Skattebetalerforeningens advokatkontor, SBF Skatteadvokater, Samarbeidsavtalen gir NEFS medlemmer tilgang til skatterådgivning fra Skattebetalerforeningens advokatkontor, SBF Skatteadvokater AS til fordelaktige priser. Samarbeidsavtalen gir også NEFS medlemmer rabatt på kurs i regi av Skattebetalerforeningen. Se www.skatt.no og […]

Gullmeglere fra hele Norge

[…]ga bort huset sitt Kategorien «årets megleroppdrag» ble vunnet at teamet eiendomsmegler MNEF Marianne Rødland-Widerøe og megler MNEF Ole Magne Eliassen fra Stray & Co eiendomsmegling i Vennesla. De vant prisen for et litt spesielt oppdrag de hadde i når selgeren ønsket å gi donere pengene de fikk for huset til et veldedig formål. I juryens begrunnelse for utmerkelsen heter det: «Da et ektepar skulle selge huset sitt like utenfor Vennesla, bestemte de seg for å gi hele salgssummen til en veldedig organisasjon. Givergleden smittet over på både megler og alle involverte i oppdraget, som gjorde alle tjenester vederlagsfritt, og […]

Tror ikke eiendomsmegleren erstattes av app

NEF-direktør Carl O. Geving svarer i dagens Finansavisen på utspillet fra konserndirektør i Danske Bank, Tone Lunde Bakker, om at de har utviklet et app som kan erstatte eiendomsmegleren i bolighandelen. – Det kan se ut som Danske Bank er mer opptatt av å pushe lån enn å ha en trygg bolighandel. Det er en grunn til at veldig få bolighandler gjøres i Norge uten megler, selv om lovverket ikke er til hindre for privatsalg. Å bruke megler gir et sikkerhetsnett for både kjøper og selger ved boligsalg. Det er også en grunn til at lovgiver krever 3 års utdanning og […]

Innhenting av grunnboksutskrifter for fradelt eiendom før og etter 18. april 2017

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har mottatt flere henvendelser fra medlemmer som hevder at grunnboksutskriften for fradelte eiendommer har blitt langt mer omfattende etter overgangen til elektronisk tinglysing. Det hevdes at det tidligere kun var heftelser som var rubrisert som pengeheftelser som ble ført inn på den nye parsellens grunnboksblad, mens utskriften nå medtar alle heftelser fra eiendommen den er utskilt fra, og det kan i noen tilfeller resultere i utskrifter på alt fra 20 til 100 sider. NEF har nylig vært i brukermøte hos Kartverket og stilte spørsmål om hvordan dette er. Hvordan utskriftene er utformet og hvilke registreringer de inneholder […]
Read more » Innhenting av grunnboksutskrifter for fradelt eiendom før og etter 18. april 2017

Nyboligsalget ned første halvår 2017 – igangsettinger opp

[…]vi ser Norge under ett, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. NEF: Ikke overraskende Carl O. Geving, administerende direktør i NEF er ikke overrasket over tallene som ble presentert: -I lys av rekordhøye salgstall i 2016 er det ikke overraskende at salget av prosjektleiligheter faller i 2017. Markedet i 2017 har så langt vært preget av en større usikkerhet som påvirker etterspørselen i pressområdene. Les også: Ny statistikk: 651 flere sekundærboliger i Oslo 2016 Lavere salg Hittil i år ligger salget totalt 13 prosent under fjoråret. Det er salget av leiligheter som trekker ned. Det er solgt 25 prosent […]
Read more » Nyboligsalget ned første halvår 2017 – igangsettinger opp

Kommentarer til statsbudsjettet 2018

[…]stigende gjeldsbelastning i husholdningene ført til at den finansielle sårbarheten er høy. NEF deler regjeringens vurdering, og mener at det er viktig å fastholde de regulatoriske virkemidlene overfor bankene inntil gjeldsveksten i husholdningen har falt til et bærekraftig nivå, sier Geving. Regjeringen foreslår at maksimal eiendomsskatt i innføringsåret skal være på 1 promille (mot tidligere 2 promille), og at kommuner som innfører eiendomsskatt bare skal kunne øke den med 1 promille i året av gangen. – Norges Eiendomsmeglerforbund stiller seg positive til regjeringens forslag om å begrense kommunenes mulighet til å øke eiendomsskatten. Regjeringen holder i budsjettforslaget fast ved kursen […]

Ønsker tryggere bolighandel, mer tid og bedre tilstandsrapporter

[…]A. Meyer fra Huseiernes Landsforbund, Randi Flesland fra Forbrukerrådet, Carl O. Geving fra NEF, Espen Fuglesang og Are Huser fra Norges Takseringsforbund og NITO-takst. (Foto: Halvor Njerve, Forbrukerrådet.) Autoriserte takstmenn og gode tilstandrapporter Mange forbrukere opplever små og store problemer knyttet til kjøp og salg av bruktbolig. I høringssvaret går man inn for å få etablert gode tekniske tilstandsrapporter og sørge for at takstmennene skal ha utdanning og autorisasjon. Dette mener organisasjonene skal kunne være et godt virkemiddel for å dokumentere boliger bedre og avdekke feil og mangler ved boliger som selges. Dermed er det et viktig bidrag til tryggere […]
Read more » Ønsker tryggere bolighandel, mer tid og bedre tilstandsrapporter

Når handel inngås før annonsert visning

[…]visning – såkalt «kupping». Av advokat/juridisk rådgiver Christina Lyngtveit-Petersson, NEF* NB: Dette er en fagjuridisk artikkel skrevet for eiendomsmeglere om eiendomsmegleres ansvar. Forbrukere kan lese mer om kupping i denne artikkelen: Bør du som selger si ja til kupping? Innledning At megler markedsfører eiendommen før lovpålagte opplysninger er klare til å videreformidles til kjøperen, kan by på særlige utfordringer for megleren. Betraktninger knyttet til formidlingsforbudet og vurdering av om bestemmelsen er egnet til å ivareta formålet, ligger utenfor denne artikkelen. Formidlingsforbudet – regelen om minste akseptfrist Det er en utbredt misforståelse hva det såkalte «formidlingsforbudet» i eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 tredje […]

Ervervsforbudet i eierseksjonsloven § 23 – rettskraftig dom fra lagmannsretten

[…]får rettsvern for sitt erverv med de konsekvenser det innebærer, f.eks. til å kunne få lånefinansiert ervervet med pant i boligseksjonen. Eierseksjonsloven fastsetter også særskilte sanksjoner ved brudd på § 23: Seksjonseieren fratas stemmeretten på årsmøtet for boligseksjonene som er ervervet i strid med § 23, jf. eierseksjonsloven § 53 andre ledd. Styret gis myndighet til å pålegge kjøperen å selge boligseksjonen som er ervervet i strid med § 23, jf. eierseksjonsloven § 38 andre ledd. Etterkommes ikke et slikt pålegg kan seksjoner i strid med ervervsbegrensningen kreves tvangssolgt. Hvem ervervsforbudet gjelder for Ervervsforbudet gjelder både direkte erverv og erverv […]
Read more » Ervervsforbudet i eierseksjonsloven § 23 – rettskraftig dom fra lagmannsretten

Hvor må selgeres forventning til pris på boligen oftest justeres?

Boligselgere har oftest for høye prisforventninger i Oslo og i Vestlandsfylkene viser en ny undersøkelse. Av: Carsten Henrik Pihl Selgere i Oslo, Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal har oftest for høye forventninger til prisen de kan få for boligen de kan selge. Det viser en ny undersøkelse fra Norges Eiendomsmeglerforbunds «Meglerinnsikt». SPØRSMÅL? Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen gir forbrukere gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et spørsmål her! Må justeres prisforventningen I undersøkelsen som ble tatt opp blant norske eiendomsmeglere i slutten av januar, kommer det frem at eiendomsmeglerne […]
Read more » Hvor må selgeres forventning til pris på boligen oftest justeres?

Brækhus Advokatfirma

[…]RÅDGIVNING HOS BRÆKHUS NEF har en løpende samarbeidsavtale med Brækhus Advokatfirma som gir NEFs medlemmer gunstige vilkår ved behov for juridisk bistand. NEF-medlemmer får: – En halv time fri juridisk bistand – 20 % reduksjon på veiledende timesats – Bistand fra et av Norges fremste advokatfirmaer innen eiendomsrett, eiendomsmeglingsrett, boligrett, avhendingsloven bustadsoppføringsloven og arbeidsrett. Om Brækhus Brækhus er et fullservice advokatfirma med over 50 advokater og er blant landets største advokatfirmaer innen fast eiendom. Vi har lang erfaring med å bistå meglere, kjøpere og selgere i forskjellige sammenhenger. Vi gir praktisk, effektiv og rask bistand. Brækhus har også en stor […]

Ny avhendingslov trer i kraft 1. januar 2022

[…]Resultatet blir en tryggere bolighandel for begge parter, sier Geving videre. Les også: NEF og Eiendom Norge med felles høringssvar til forslag om forskrift til avhendingsloven Forskrifter til avhendingsloven på høring Revidering av avhendingsloven Endringer i avhendingsloven vedtatt i Stortinget Kommentar til endringer i avhendingsloven — Formålet er få bedre tilstandsrapporter slik at alle parter får bedre informasjon om boligen ved kjøp og salg av bolig, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H) i en pressemelding. — Endringene i avhendingslova som ble vedtatt i 2019, og forskriften om godkjente tilstandsrapporter, vil legge til rette for at flere skjulte feil og […]

Innlegg: Risikoen i bolighandelen

[…]ambisjoner i møte med livets realiteter gir ikke sjeldent utilsiktede konsekvenser. Her har NEF og våre medlemmer en ekstremt viktig oppgave i det videre lovarbeidet. Mye kan se bra ut på tegnebrettet, men vi vet hvordan det vil funger i praksis. Teoretisk tilnærming uten konsekvensutredning og innspill fra de som kan dette (MNEF), vil trolig ikke løse noe. Da ender man fort opp med kun å flytte rundt på risikoen, og i verste fall får vi et vesentlig høyere konfliktnivå knyttet til små feil. Vi som har hatt noen tusen visninger og daglig har mellommannsrollen i eiendomshandelen har viktig kunnskap. […]

Boligprisene i januar: Boligprisene stiger 2,0 prosent, høyeste omsetning noen sinne

[…]er nå 2,2 prosent lavere enn for ett år siden. Robust boligmarked Administerende direktør i NEF, Carl O. Geving mener de nye tallene viser at mange har hatt for dystre spådommer for boligmarkedet: -Boligprisstatistikken for januar viser at det norske boligmarkedet er vesentlig mer robust enn mange har spekulert i gjennom høsten 2017, sier Carl O. Geving i en kommentar. Han peker særlig på de store omsetningsvolumene for januar: -Omsetningsvolumene er høye og prisene er fornuftige. Balansen mellom tilbud og etterspørsel er god, og vi finner ikke grunnlag for de pessimistiske spådommene mange har gitt i 2017. Mange boliger solgt […]
Read more » Boligprisene i januar: Boligprisene stiger 2,0 prosent, høyeste omsetning noen sinne

Endringer i kontraktsmalenes bestemmelser om forsinkelsesrenter

[…]av hele kjøpesummen selv om deler av den var innbetalt –  er tatt ut. Bakgrunnen for at NEF i sin tid inntok bestemmelsen i pkt. 3.2 siste avsnitt var at selger har liten glede av midler som er innbetalt til megler men som er klausulert slik at midlene ikke kan benyttes i oppgjøret. Det har vi forståelse for. I de reviderte kontraktsmalene er tredje avsnitt likevel tatt ut i sin helhet, særlig fordi bestemmelsen var mer selgervennlig enn hva som følger av bakgrunnsretten. Med selgervennlig menes at det i mangel av annen avtale er vanskelig å se at selger skulle […]
Read more » Endringer i kontraktsmalenes bestemmelser om forsinkelsesrenter

Tinglysingen blir enklere

[…]raskere tinglysing for de involverte parter. Bransjeorganisasjonen Norges Eiendomsmelgerforbund (NEF) er glade for utviklingen: – E-tinglysing gjør tinglysingsprosessen enklere, raskere og tryggere. De nye løsningene eliminerer risikoen for at dokumenter blir borte i posten, og selger vil få raskere oppgjør etter handelen,» forklarer Carl O. Geving administrerende direktør i NEF. Nytt tinglysingssystem i 2017 gir resultater Tidligere i år fikk Norge et nytt tinglysingssystem som åpner opp for nye samhandlingsmuligheter mellom aktørene involvert i tinglysing. Det nye systemet krever at bransjeaktørene samarbeider om prosessflyten inn mot det nye systemet. – Vi har samarbeidet tett med banker og meglerhus på den […]

Sponsede innlegg

[…]selv, eller av ekstern innholdspartner.   For annonsering, kontakt: Kine Morud Aarum  – […]

Bli med på årets Losbykonferanse for næringsmeglere!

[…]i overgangen august-september arrangeres av Forum for Næringsmegling i samarbeid med NEF. Dette er en viktig faglig arene og sosial møteplass for alle som er interessert i næringsmegling. Årets konferanse har et sterkt program: Utvikling av næringseiendom De viktigste endringene ved innføring av elektronisk tinglysing Dokumentasjonskrav etter hvitvaskingsregelverket Hvem kan avtalerettslig binde partene i kontrakter mellom profesjonelle parter? Rettspraksis Markedsoppdatering landet rundt Trender og tanker for fremtiden i bransjen Oppdragsavtale i næringsmegling Den kommersielle siden i oppdragsavtalen Finansiering av næringseiendom I tillegg er det selvfølgelig festmiddag på kvelden! Les mer og meld deg på! Mer om programmet og lenker til […]
Read more » Bli med på årets Losbykonferanse for næringsmeglere!

Samtykke til utlevering av personopplysninger

[…]Våre samarbeidspartnere er selvstendig behandlingsansvarlig for de opplysningene de får fra oss. NEF har inngått avtale med hver enkelt samarbeidspartner som beskriver hvilke opplysninger de får fra oss og hva disse opplysningene kan brukes til. I avtalen fremgår det at samarbeidspartnerne ikke kan bruke opplysningene de får fra oss til å markedsføre andre produkter/tjenester enn de som de markedsfører på kurset/konferansen, og de kan ikke utlevere personopplysningene til andre. Personopplysningene kan kun brukes til å ta kontakt med deg i tiden før kurset/konferansen, og inntil 2 uker etter kurset/konferansen er avsluttet. Den enkelte samarbeidspartneren må selv innhente samtykke fra deg […]
Read more » Samtykke til utlevering av personopplysninger

Foreslår små endringer i boliglånsforskriften

[…]10. september Finanstilsynets forslag om videreføring av boliglånsforskriften på høring, og NEF svarte på dette den 22. oktober. Hovedkonklusjonene i NEFs høringssvar er at: • Boliglånsforskriften videreføres med dagens regionale profil, og uten vesentlige endringer – med ett unntak: o Det innføres en ny bestemmelse som åpner for at førstegangs låntakere med solid betjeningsevne og beskyttelse mot renteøkning f.eks. i form av rentebinding på lengre sikt, kan innvilges lån med lavere egenkapitalgrad enn forskriftens hovedregel. • Forskriften bør gjelde midlertidig i 2 år fra 1. januar […]
Read more » Foreslår små endringer i boliglånsforskriften

NEFs landsmøte i gang: – Vi har levert!

Avgående leder i NEF Tormod Boldvik åpnet torsdag NEFs landsmøte i Tromsø med klar beskjed: – Vi har levert på målene som har blitt satt. Boldvik så også fremover i sin åpningstale. Norges Eiendomsmeglerforbund har landsmøte i Tromsø. Rundt 300 delegater, kursdeltagere og utstillere er samlet i Tromsø i to dager. Tydelig ekspertrolle Selve landsmøtet ble torsdag åpnet av avgående leder Tormod Boldvik. I sin åpningstale til landsmøtet benyttet han muligheten til å se bakover på styreperioden som har vært. -Vi har levert på de målene som ble satt på forrige landsmøte i Ålesund, sa Tormod Boldvik. Han pekte på at NEF […]