Search results for "NEF adresse"

Results 1 - 50 of 817 Page 1 of 17
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

NEF-HELP-stipendet

[…]til å realisere dine ideer eller få litt «help» til å komme i gang. Vinnere   2018 vant NEF Ung. Formålet med NEF Ung er å skape en faglig og sosial arena med fokus på å utveksle erfaringer, kunnskap og bygge nettverk på kryss og tvers av hele meglerbransjen.           2017 vant eiendomsutvikler William Holten. Temaet han skulle undersøke var: Har en eiendom en gitt markedsverdi, eller påvirkes markedsverdien i salgsprosessen?           2016 vant høyskolelektor Lars Halvor Ova Johnsen stipendet. Han skal skrive om «Hvor går eiendomsmeglingslovens nedre         2015 vant BI […]

Hvorfor er man medlem av NEF – og hva får du ut av det?

[…]dokumentarkiv med oppdaterte standardavtaler og standarddokumenter. Logg inn på www.nef.no/min nef NEF Ung: NEF fokuserer på de unge i bransjen. Er du under 30 år, eiendomsmegler eller eiendomsmeglerfullmektig og medlem i NEF blir du automatisk medlem av NEF Ung. Eiendomsmegleren: 6 ganger i året publiseres fagbladet Eiendomsmegleren som sendes per post til alle medlemmer. Den kan også leses elektronisk her. Pris for ikke medlemmer 930kr per år. Etterutdanning: NEF etterutdanner eiendomsmeglere gjennom skreddersydde og dagsaktuelle kurs med høy faglig kvalitet. Som NEF medlem får du rabatterte priser på kurs. Ønsker du et kurs på ditt kontor stiller NEF juridisk avdeling […]
Read more » Hvorfor er man medlem av NEF – og hva får du ut av det?

Hvorfor NEF-kurs

[…]er kun den beste etterutdanningen god nok! Det er flere grunner til å ta etterutdanningen gjennom NEF: 1. NEF har over 80 års erfaring med utdanning av og etterutdanning for eiendomsmeglere og øvrige ansatte i bransjen 2. NEF utvikler kurs for alle målgrupper innnen eiendomsmeglingsbransjen 3. NEF kurs-program er under kontinuerlig evaluering og utvikling 4. NEF har landets bredeste kursportefølje innen eiendomsmeglingsjus 5. NEF holder kurs over hele landet 6. Deltagelse på NEF-kurs inspirerer og motiverer! 7. Deltagelse på NEF-kurs er nettverksbygging 8. På NEF-kurs har vi diskusjoner på et høyt faglig nivå 9. Økt kompetanse gir økt trygghet og […]

NEF lanserer nye forbrukernettsider – sjekk dine opplysninger

[…]endringene du gjør først blir synlige dagen etterpå, alle data synkroniseres hver natt. Flere adresser? Adressen som presenteres i kartet er gateadressen til kontoret der man arbeider. Vi vet at noen har flere arbeidssteder, for eksempel i filialer noen ganger i uken. Dette har vi dessverre ikke mulighet til å vise. Her er det lurt å velge der man er oftest. Flere på samme adresse Det er kontoradressene som vises i kartet, og mange steder er det flere NEF-medlemmer på samme kontor. Når man trykker på pilen som viser kontoret vil alle NEF-medlemmene ved kontoret vises. Rekkefølgen er random, og […]
Read more » NEF lanserer nye forbrukernettsider – sjekk dine opplysninger

Innlegg: Hva har NEF gjort for deg?

[…]rettferdig fordeling. Vi kunne sikkert gjort enda mer, men husk at mange av oss som er involvert i NEF har jobb ved siden av også. NEF er mye dugnadsarbeid, og det er mange som gjør en fantastisk jobb for fellesskapet. Man kan jo leke med tanken om hvordan bransjen hadde vært om ikke NEF hadde jobbet for eiendomsmeglerne – siden […]

Fordeler ved å være medlem i NEF

[…]m.m NEF-medlemmer kan delta i Gullmeglerkonkurransen Mulighet for å være delegat på NEFs landsmøte (gjelder ikke for NEF Studentmedlemskap) Videre gis medlemmene rabatterte timepriser hos flere advokater som blant annet er eksperter på arbeidsrettsjus Dersom fagansvarlig og flertallet av de øvrige på kontoret er medlem i NEF kan hele kontoret profilere seg med NEF-logo De som ikke er medlem kan ikke bruke MNEF Medlemmene kan ved å engasjere seg i NEFs arbeid lokalt eller sentralt være med å påvirke NEFs viktige arbeid for hele profesjonen Det er mulig å dele kontingenten i 12 rater dersom man ønsker å betale månedlig istedenfor årsbeløp. […]

NEF Ung opprettet

[…]og vi skal jobbe for å holde driftskostnadene lave, sier økonomiansvarlig Carina Elise Godou. NEF Ung og NEF samarbeid -Ambisjonen er å rekruttere medlemmer, som også ønsker å være fullverdig NEF-medlem. På lengre sikt ønsker vi at alle lokalforeninger har en NEF Ung-representant i sine styrer, avslutter NEF Ung-leder, Anders Kløvning. Leder i NEF Ung skal ha møterett i NEF sine styremøter. Samarbeid om å rekruttere flest mulig medlemmer Samkjøre konferanser og ulike aktiviteter Samarbeide om saker som berører begge parters […]

NEF vil ha flere eiendomsmeglerfullmektiger som medlemmer!

[…]bistanden her. Fordelsprogram Det kan være lurt å sjekke ut dine fordeler og besparelser hos NEFs samarbeidspartnere. NEF-fordelsprogram gir deg blant annet svært gunstig tilbud på biler, advokatbistand og forsikring. Les mer om NEF-fordelsprogram her. Flere fordeler I tillegg til nevnte fordeler får du som NEF-medlem magasinet Eiendomsmegleren, tilgang til NEFs ekstranettsider med maler, kontrakter mv., du kan delta i Gullmeglerkonkurransen og du kan benytte deg av NEF-logoen i markedsføringen av deg selg. Les om flere fordeler her. Det er 2800 medlemmer i Norges Eiendomsmeglerforbund, men vi vi gjerne også ha deg inn som […]
Read more » NEF vil ha flere eiendomsmeglerfullmektiger som medlemmer!

NEF med høringsinnlegg om eierseksjonsloven

[…]at man går inn for å videreføre disse i eierseksjonsloven. Kjøperett – foreslås opphevet. NEF støtter forslaget om å oppheve kjøperetten. NEF mener at det ikke lenger er behov for en slik rett. En slik særrett er heller ikke i samsvar med den private eiendomsretten. Esl. § 9 – Seksjoneringsrett for eiere i ikke-seksjonerte bygg. NEF støttet forslaget som er viktig for forbrukerne. Her ivaretas på en god måte både hensynet til den eier som ønsker en seksjonering og den/de andre som hadde grunn til å motsette seg seksjonering. Esl. § 23 – Ervervsbegrensningen. NEF mener prinsipielt at begrensningen bør […]

NEF regelverk

[…]for lokalforeninger  Landsmøtedokumenter, protokoller og måldokument for NEF Regler for bruk av NEFs logo Vedtekter NEF UNG Eksterne sider: Eiendomsmeglingsloven Forskrift om eiendomsmegling Veiledning for markedsføring av […]

Om NEF

[…]et landsomfattende profesjonsforbund for eiendomsmeglere. Forbundet ble stiftet 12. desember 1932. NEF vokser NEF har 2700 medlemmer (september 2022). Alle medlemmene er også tilknyttet én av NEFs ti lokalforeninger. Gjennom Forbundets servicekontor holdes medlemmene løpende orientert om alle spørsmål av interesse for å fremme faglige kvalifikasjoner. Utdanning og politikk Gjennom sin kursavdeling tilrettelegger NEF videre- og etterutdanning for sine medlemmer og resten av eiendomsmeglingsbransjen. NEF utarbeider lærerbøker og deltar også i et faglig råd for Eiendomsmeglerstudiet sammen med Handelshøyskolen BI. NEF engasjerer seg også aktivt i boligpolitikken. NEF er medlem i andre nordiske og internasjonale eiendomsmeglerorganisasjoner, og sitter i flere […]

About Norwegian Association of Real Estate Agents (NEF)

[…]private real estate sold in Norway is done through an real estate agent who is a member of NEF. (MNEF) NEF has 2,800 members (Dec. 2019), all of which are also automatically associated with one of the ten local associations. The Association’s service office keeps members informed about all matters of interest in promoting professional qualifications. Our members are: Real estate agents with a professional education and at least 2 years of practice Persons who have passed a real estate examination administered by the Finance Supervisory Authority (Finanstilsynet). Lawyers licensed to practice real estate Lawyers with 2 years experience and […]
Read more » About Norwegian Association of Real Estate Agents (NEF)

Medlemskap i NEF

[…]året, nyhetsbrev på e-post og NEFs Håndbok. I tillegg har medlemmene egen innlogging på «Min NEF» på www.nef.no med mye faglig og nyttig informasjon, samt oversikt over alle kurs de har deltatt på i regi av NEF og eventuelle andre kurs som er bedt registrert. Mer om medlemsfordelene finnes på www.nef.no. Som medlem av NEF får du rabatterte priser på alle kurs og konferanser arrangert av […]

Ny markedssjef i NEF

[…]fra 1250 til godt over 2800 medlemmer i NEF. Jeg ønsker Kine lykke til med jobben i NEF, avslutter Peter. Vi i NEF ønsker også velkommen til Kine, og lykke til videre Peter! Ønsker du å komme i kontakt med Kine treffer du henne på kine@nef.no eller på […]

Høring om avhendingsloven – NEF med forslag til forbedringer

[…]endringer. Da sikrer vi boligkunder en trygg handel også i fremtiden, sier styreleder i NEF Kurt Buck. NEFs endringsforslag er kort oppsummert: • Forskrifter om krav til autoriserte bygningssakkyndige og innhold i tilstandsrapporter må vedtas i rimelig tid før endringene i avhendingsloven trer i kraft. • Kjøpers egenandel settes til 1 prosent av kjøpesummen. • Den lovfestede egenandelen gjøres ufravikelig i forbrukerkjøp. • Det lovfestes en minsteterskel for når et innendørs arealavvik skal utgjøre en mangel. Med «areal» menes bruksareal (BRA). Rommenes faktiske bruk eller funksjon er uten betydning. Et avvik fra det opplyste arealet på 3 prosent eller høyere, […]
Read more » Høring om avhendingsloven – NEF med forslag til forbedringer

NEF-tilbud: Gratis medlemskap ut 2016 hvis du tegner for 2017 nå!

[…]som eiendomsmegler! Tegner du medlemskap ut 2017 nå, får du kontingenten for 2016 på kjøpet! NEF arbeider for deg: NEF har har bransjens største nettverk og har stor politisk gjennomslagskraft, og arbeider med å sikre best mulig rammevilkår for bransjen. Å være medlem i NEF betyr å ta ansvar for egne rammebetingelser!  NEF arbeider også for å trygge bolighandelen for forbrukerne. Det medfører at NEF-medlemmer i mange sammenhenger er foretrukket av kundene. Du kan lese mer om vårt interessepolitiske arbeid her. I NEF er det alt fra boligmeglere, næringsmeglere, fagansvarlige, daglige ledere, kjedeledere og gründere medlemmer. I tillegg får du gode medlemsfordeler. Se […]
Read more » NEF-tilbud: Gratis medlemskap ut 2016 hvis du tegner for 2017 nå!

Her er innstillingen til det nye NEF-styret!

[…]til nytt styret Valgkomiteen innstiller på at Kurt F. Buck fra Bergen gjenvelges som leder i NEF for de neste to årene. Randi H. Hollingen fra Molde innstilles som nestleder for neste periode. Randi har sittet i NEF-styret i fire år. Som nye styremedlemmer innstiller valgkomiteen: Erlenn Stavnås Ingebrigtsen, Trondheim (varamedlem i dag) Ingvild Aas, Oslo (ny) Trine Dahl, Lørenskog (ny) Brede Sørum, Hamar (ny) Som varamedlemmer til styret for den neste perioden innstilles: Inger-Louise Dølvik, Bodø (ny) Lise Kjelle, Kristiansand (ny) Du finner en presentasjon av alle kandidatene til NEF-styret i […]

Studentmedlemskap i NEF

[…]studentmedlem mottar du nyhetsbrev fra NEF på e-post og du får egen innlogging til «Min NEF» på www.nef.no med mye faglig og nyttig informasjon, blant annet relevant i forbindelse med oppgaveskriving på eiendomsmeglerstudiet. Som studentmedlem i NEF får du også sterkt rabatterte priser på kurs og konferanser arrangert av NEF.   Les mer om studentmedlemskap på […]

NEF ønsker at også overgangsmeglere skal kunne kalle seg «eiendomsmeglere»

[…]når de arbeider i eiendomsmeglingsforetak. Les hele høringsbrevet fra Finanstilsynet her NEF: Bare når arbeider i eiendomsmeglingsforetak NEF er enig i at det er greit å forenkle tittelbruken. Men foreslår i sitt høringssvar at muligheten til å kalle seg «eiendomsmegler» for overgangsmeglere, jurister og advokater begrenses til når de arbeider i eiendomsmeglerforetak. «Vi synes det er mest naturlig at advokaters rett til å benytte tittelen [eiendomsmegler] begrenser seg til advokater som er ansatt i eiendomsmeglingsforetak for å utøve eiendomsmegling. I tillegg til å begrense advokaters rett til å benytte tittelen eiendomsmegler, mener NEF at samme begrensning bør inntas for jurister […]
Read more » NEF ønsker at også overgangsmeglere skal kunne kalle seg «eiendomsmeglere»

NEF landsmøte 2018 – sakspapirer

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget. Er du medlem og skal logge inn på din profil benytt denne […]

Personvern og cookies

[…]i fokus, men deltakere på arrangementene kan gjenkjennes. Bildene bruker vi til å markedsføre NEF og NEFs arrangementer. Hvor lenge vi lagrer opplysningene Medlemmer Kontaktinformasjon lagres hos oss så lenge du er medlem her. Oversikt over kurstimer du har deltatt på lagres i 10 år. Dersom du melder deg ut av NEF vil vi lagre kontaktinformasjonen din i 6 år etter utmeldingen. Kurstimer blir slettet samtidig med at vi sletter kontaktinformasjonen din. Kursdeltakere Dersom du ikke er medlem, men deltar på kurs hos oss vil vi lagre kontaktinformasjonen din, samt opplysninger om kurset du har deltatt på i 6 år […]

Kjøpsvilkår for NEF-kurs

[…]navn og arbeidsgiver. Kursbevis Medlemmer i NEF kan etter endt kurs finne kursbevis under «Min NEF» på www.nef.no. Dersom du ikke er medlem av NEF vil kursbevis bli sendt på e-post. Personvern (gå til siden) www.nef.no Les her Retningslinjer ved avbestilling av NEF kurs og konferanser All påmelding til NEFskurs og konferanser er bindende. Dette fremgår tydelig av våre kursinvitasjoner. De som melder seg av må derfor dekke kursavgiften. Den som blir forhindret fra å møte til kurs hun / han har meldt seg på, kan uten omkostninger overlate plassen til en kollega. Vi foretar imidlertid avmelding uten omkostninger for […]

NEF ønsker høyere prioritering av trygg bolighandel

[…]sin støtte til forslaget uten innvendinger. Les hele forslaget og komiteens tilrådning her.  «NEF er  bekymret for at saken ikke gis tilstrekkelig politisk prioritet til at nødvendige beslutninger blir tatt og gjennomført.» Behov for gjennomgang av ansvarsforholdene NEF har i sine kommenterer til forslaget pekt på at det er behov for en gjennomgang av ansvarsforholdene etter avhendingsloven. Avhendingsloven er preget av generalklausuler med vage, skjønnsmessig vurderingskriterier som forbrukere har vanskelig for å forholde seg til. Grensene for reklamasjonsansvar er trukket opp i rettspraksis om er lite tilgjengelig for folk flest. Ansvarsforholdene i handelen fremstår som uklare for amatører, og selgers […]
Read more » NEF ønsker høyere prioritering av trygg bolighandel

Nye medlemmer strømmer til NEF

[…]endelige lovendringene sementerer samfunnets tillit til en seriøs eiendomsmeglingsbransje. Bruk MNEF NEF må ha mange medlemmer i rygger for å kunne påvirke bransjens rammevilkår. Det har flere eiendomsmeglere enn noen gang tidligere forstått. Og de som lykkes best i bransjen har også forstått verdien av å bruke tittelen MNEF i markedet. Og den verdien kommer til å øke etterhvert som kravene til eiendomsmeglernes rågivning øker. De fleste medlemmene vet også å benytte seg av medlemsfordelene NEF tilbyr. Vi står utrolig mye sterkere som bransje når vi står samlet. Jeg ønsker alle en fredelig jul og et strålende nytt […]

Med studentmedlemskap i NEF sikrer du fremtiden din – vi jobber for deg!

[…]til lokalforeningsmøter Tilsendt e-nyhetsbrev Rabatterte priser på kurs arrangert av NEF NEF Håndbok kan bestilles til rabattert pris som er kr 610,- inkl. mva og porto (øvrige kr 910,-) Pris kun kr 500,- for studentmedlemskap pr. studieår (01.09.20 til 31.08.21) Se mer om medlemsfordeler i NEF her. Kvalitet i alle ledd – dèt NEF jobber […]
Read more » Med studentmedlemskap i NEF sikrer du fremtiden din – vi jobber for deg!

Håndbok del 1: Om NEF

[…]Medlemsdel   Forord til NEFs håndbok Historikk Om Norges Eiendomsmeglerforbund Hvem gjør hva i NEF NEFs forbrukerådgiver i Bolighandelen Medlemsskap i NEF Studentmedlemskap i NEF NEFs fagtilbud   Aktuelle webadresser NEF kurs og konferanser Lovbestemt krav til […]

NEF på rundebordskonferanse om bolighandel og forbrukere

[…]grad sammenfallende interesser med forbrukerne, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i NEF.  Carl O. Geving peker på at det er viktig at eiendomsmeglernes erfaringer blir hørt i arbeidet: -NEF har lenge jobbet for å få trygg bolighandelen høyere på den politiske agendaen, og håper at vi snart vil se resultater av arbeidet. NEF mener at eiendomsmeglernes erfaringer fra bolighandelen må veie tungt i regjeringens arbeid.».     Se også Carl O. Gevings oppsummering […]
Read more » NEF på rundebordskonferanse om bolighandel og forbrukere

Nytt styre valgt på landsmøtet – Kurt Buck gjenvalgt som leder i NEF

[…]i alle transaksjoner i årene som kommer, sier styrelederen Kurt F. Buck. Buck har vært i NEF-styret siden 2010, hvorav nestleder 2012-2016. Han arbeider til daglig som regionleder hos Eiendomsmegler1 i Bergen.. – NEF vil fortsette å samarbeide med myndighetene og andre sentrale aktører i eiendomsmarkedet for å gjøre handelen for alle parter så trygg, ordnet og effektiv som mulig, sier Kurt F. Buck. Vil synliggjøre NEF Randi Hollingen fra Molde ble valgt til nestleder i styret. Randi har sittet mange år i styret, og tar nå skrittet opp som nestleder. -Vi må bli enda flinkere til å tydeliggjøre NEF […]
Read more » Nytt styre valgt på landsmøtet – Kurt Buck gjenvalgt som leder i NEF

Buck gjenvalgt som styreleder i NEF

[…]i Norges Eiendomsmeglerforbund – Tlf: 94807474 Carl O. Geving – Administrerende direktør i NEF – Tlf: 91582454 Svein Strømnes – Kommunikasjonssjef NEF – Tlf: […]

NEF med oppdaterte kontraktsmaler

[…]den 01.01.22. Endringene gjelder for kjøpsavtaler som inngås etter at loven har trådt i kraft. NEF har i samarbeid med advokatfirmaet Grette laget kontraktsmaler som tar hensyn til disse lovendringene, og de ligger nå tilgjengelig på Min NEF. Primært til mot salg til forbrukerkjøpere Lovendringene retter seg primært mot salg til forbrukerkjøpere. Siden mange av avhendingslovens bestemmelser er ufravikelige når kjøper anses som en forbrukerkjøper, jf. avhl. § 1-2 (3), men ellers er fravikelige om ikke annet følger av loven, så er det av avgjørende betydning om kjøper anses som en forbrukerkjøper eller ikke. I tillegg til å være styrende […]

NEF på høring om trygg bolighandel og ny avhendingslov

[…]for byggesakskyndige. Dette siste er i tråd med den felles høringsuttalelsen NEF leverte i høst sammen med Huseierne, NTF/NITO og Forbrukerrådet. Felles høringsuttalelse Også på høringsmøtet sto NEF sammen med Huseierne, Forbrukerrådet og Norsk Takst (tidligere NTF/NITO) og presenterte en felles høringsuttalelse. Organisasjonene støtter forslagene som regjeringen varsler. De fire organisasjonene mener at det er lurt med en endring der selgere og medhjelpere motiveres til å dokumentere boligens tilstand, samtidig som kjøperne får en mye klarere oppfordring til å lese dokumentasjonen. NEFs administrerende direktør Carl O. Geving var inne på dette siste i sin høringsuttalelse. -Vi minner om forutsetningen om at […]
Read more » NEF på høring om trygg bolighandel og ny avhendingslov

Juridisk bistand fra NEF

NEF har en juridisk avdeling som tilbyr meglerfaglig bistand til eiendomsmeglere. Tjenesten NEF Juridisk bistand er en tjeneste for NEFs medlemmer og for ansatte i foretak som har tegnet årsavtale. NEFs advokater/jurister svarer på juridiske og meglerfaglige spørsmål. Det er mange både praktiske og juridiske utfordringer som kan opptå i meglerhverdagen. Vi gir veiledning på begge deler, så langt det lar seg gjøre. Juridisk avdeling består av Silje Nesteng Andresen (juridisk direktør), Nina Hauge og Cecilie Eide Knudsen. NEFs juridiske svartjeneste er finansiert av våre medlemmer og deres arbeidsgivere og faktureres per oppdrag eller ved å tegne årsabonnement. Timepris Henvendelser […]

NEF foreslår at boliglånsforskriften videreføres som den er

[…]foreslår strammere låneregler Ytterligere innstramminger blir nødløsning I høringssvaret til NEF heter det blant annet: NEF mener at gjeldende boliglånsforskrift fungerer etter forholdene tilfredsstillende, og anbefaler at forskriften videreføres uendret. Dersom man gjør ytterligere innstramminger for å begrense etterspørselen, vil det i utgangspunktet bære preg av en nødløsning. Det kan ha flere uheldige effekter: Ulike markeder rammes ulikt. Det er en risiko for at innstramminger vil skape nye ubalanser i regionale boligmarkeder som allerede er svekket etter nedgangskonjunktur. Et rigid egenkapitalkrav vil ramme boligkjøpere med god betalingsevne urimelig hardt. Dette vil samtidig favorisere de som allerede har høy boligformue. I […]
Read more » NEF foreslår at boliglånsforskriften videreføres som den er

NEF-Help-stipendet tildelt Lars Halvor Ova Johnsen

[…]i Bø skal finne ut av – ved hjelp av NEF-HELP-stipendet på 100.000 kroner. KJEMPESJEKK: NEF-HELP-stipendet ble delt ut under festmiddagen på NEFs Høstkonferanse. Lars Halvor Ova Johnsen (nr 2 fra høyre) fikk den store sjekken fra Kurt Buck og Carl O. Geving i NEF og Sven Georg Henriksen i  Help. (Foto: Svein Strømnes) NEF-HELP stipendet er et prosjekt mellom Norges Eiendomsmeglerforbund og HELP Forsikring som ble etablert i 2013. Stipendet er på 100.000 kroner, og deles ut til gode fagprosjekter for eiendomsmeglingsbransjen. Det ble i år delt ut for fjerde gang. Skilte seg ut NEF-HELP-stipendet ble delt ut under […]
Read more » NEF-Help-stipendet tildelt Lars Halvor Ova Johnsen

NEF vil at Finanstilsynet vurderer Propr.no

[…]forbrukervernet og eiendomsmeglerens rolle som ligger i Eiendomsmeglingsloven. I brevet fra NEF til Finanstilsynet heter det blant annet: «Slik vi (NEF) oppfatter det fremstilles det på hjemmesidene som om kunden skal gjøre jobben selv, mens realiteten er at Propr aktivt utfører flere av oppgavene. De oppgavene Propr utfører omfatter blant annet innhenting av faktisk og rettslig informasjon om eiendommene, annonsering på Finn.no (det er Propr og ikke kunden som publiserer annonsen) og budrunden foregår i Propr sitt system. Kundene har få eller ingen valgmuligheter, og i praksis selger kunden ikke sin bolig selv, men fyller bare ute et skjema til Propr, […]

Finansministeren med kred til NEF –  En anerkjennelse av vårt arbeid, sier Carl O. Geving

[…]sier han, og fortsetter: -Forbrukere trenger holdepunkter å navigere etter, og det er blant andre NEFs ansvar å bidra med nøktern informasjon. Medlemmer med høye faglige kvalifikasjoner Finansministeren var også meget rosende til NEFs medlemmer, og måten de utfører sitt arbeid på. Det er hyggelige ord i en situasjon der eiendomsmeglere ikke alltid får ros for strevet: «Norges Eiendomsmeglerforbund representerer medlemmer som har høye faglige kvalifikasjoner, og som har omfattende erfaring fra bransjen. Mitt inntrykk er at Norges Eiendomsmeglerforbund er en organisasjon som er sitt ansvar bevisst, og som er opptatt av at eiendomsmeglere skal ha integritet og faglighet i […]
Read more » Finansministeren med kred til NEF –  En anerkjennelse av vårt arbeid, sier Carl O. Geving

Kurstimer klare på nef.no

Endelig er kurstimene klare på nef.no! Ved å gå inn på nef.no/kurstimer – vil du finne oversikt over dine kurstimer de siste to årene. Dette kan skrives ut, og du får et kursbevis å levere videre – se bildet over! Trykker du på «vis alle» under navnet ditt, vil du få se alle kurs vi har registrert på deg i vårt register! Man må selvfølgelig være innlogget for å se kursbeviset. (Et tips her: Det går fint å være innlogget over lenger tid, man trenger ikke logge ut. – Systemet kaster en automatisk ut etter 14 dager). Kurstimene finnes også […]

Ny statistikk fra NEF og Ambita: Snittalder på førstegangskjøpere er 28,0 år

[…]er et landsomfattende profesjonsforbund som organiserer rundt 2800 eiendomsmeglere. NEF arbeider kontinuerlig for en eiendomsmeglerbransje som har høy faglig standard og har god yrkesetikk. NEF ønsker forutsigbare og gode rammevilkår for eiendomsmeglere, trygg bolighandel for alle parter og stabil boligpolitikk. Mer informasjon på www.nef.no Om Ambita: Ambita er et norsk teknologiselskap spesialisert på eiendomsinformasjon. Selskapet utvikler markedsledende løsninger og informasjonstjenester basert på eiendomsdata. Ambita står blant annet bak Norges største handelsportal for eiendomsinformasjon, Infoland, og løsninger for elektronisk tinglysing. Ambita står også bak Boligmappa.no og i startup-selskapet Alva Technologies. Mer informasjon på […]
Read more » Ny statistikk fra NEF og Ambita: Snittalder på førstegangskjøpere er 28,0 år

Trygge NEF-kurs

[…]du spørsmål i forhold til gjennomføring av kursene kan du kontakte oss på firmapost@nef.no. Velkommen til NEF-kurs høsten […]

NEF e-kurs – øk din kompetanse!

[…]på 1 time:      MNEF kr. 650,-.  Øvrige kr. 1000,-. Kurs på 2 timer:    MNEF kr. 1150,-. Øvrige kr. 1500,-. Kurs på 3 timer:    MNEF kr. 1650,-. Øvrige kr. 2300,-.   Kursene finner du her Nettkurset kan du ta når som helst via PC, mobil eller nettbrett. Hvert kurs avsluttes med en test med faglige spørsmål hvor 80 prosent må være riktig for å få bestått. Testen kan tas flere ganger. NB! Etter registrering vil du motta en e-post med tilgang for å starte opp kurset (dette kan ta ca. en time). Har du problemer med innlogging […]

Profiler ledig stilling på nef.no – introduksjonspris 2.500,-!

[…]ved å profilere stillingen på nef.no. Du vil nå frem til de fleste i eiendomsmeglingsbransjen, nef.no har ca 18.000 besøkende pr måned! Introduksjonspris profilering ledigstilling på nef.no Pris: 2500,- + mva Varighet: 30 dager Vi trenger: stillings tekst i word, lenke til annonse på egen hjemmeside og firmalogo. Materiell sendes […]
Read more » Profiler ledig stilling på nef.no – introduksjonspris 2.500,-!

Kjøpekontrakt om rett til andel i borettslag under oppføring – Ny kontraktsmal fra NEF

[…]BRL-malen også gjøres noen mindre språklige presiseringer. De oppdaterte malene vil legges ut i NEFs dokumentarkiv kapittel 7 på www.nef.no. De som ønsker det kan motta en versjon av K1 og K2 med «spor endring» funksjon slik at alle endringer lettere kan gjenfinnes og innarbeides i foretakenes systemmaler. Ønsker du en slik versjon, send en e-post til firmapost@nef.no   Trenger du juridisk hjelp i din virksomhet?  Ta kontakt med NEFs juridiske avdeling! Les mer […]
Read more » Kjøpekontrakt om rett til andel i borettslag under oppføring – Ny kontraktsmal fra NEF

NEF i høring: En mer aktiv boligpolitikk

[…]forpliktende samarbeid mellom kommunale myndigheter og utbyggerne. Les Dokument 8- forslaget her. NEF har følgende kommentarer til de konkrete forslagene: 1. NEF er positiv til tiltak som jevner ut sosiale og nedarvede forskjeller i boligmarkedet. For å unngå at en økning i lånerammen virker prisdrivende må midlene gå til å øke tilbudssiden i markedet. 2. Historisk sett har Husbanken vært en viktig aktør for å sikre tilstrekkelig boligforsyning i Norge. Det bør vurderes om Husbanken kan styrke denne rollen i pressområder preget av tilbudsunderskudd. 3. NEF er opptatt av at det i større grad fokuseres på betjeningsevne enn absolutte krav […]

NEF i Arendalsuka

[…]programmet her. Kl. 18.30 Bransjefest på Krøgeneslåven Norges Eiendomsmeglerforbund, Ambita og NEF Sørlandet arrangerer bransjefest på Krøgeneslåven. Det blir satt opp båt fra Arendal sentrum. Torsdag 18.8. kl. 12.20 Nye boligkonsepter som en del av løsningen NEF, Norsk Eiendom, og Selvaag Bolig arrangerer debatt i Bygg Arena Arendal. Se programmet her. Kl. 13.15 Veien videre for boligmarkedet Storebrand arrangerer samtale Se programmet […]