Search results for "NEF adresse"

Results 1 - 20 of 817 Page 1 of 41
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

NEF-HELP-stipendet

[…]til å realisere dine ideer eller få litt «help» til å komme i gang. Vinnere   2018 vant NEF Ung. Formålet med NEF Ung er å skape en faglig og sosial arena med fokus på å utveksle erfaringer, kunnskap og bygge nettverk på kryss og tvers av hele meglerbransjen.           2017 vant eiendomsutvikler William Holten. Temaet han skulle undersøke var: Har en eiendom en gitt markedsverdi, eller påvirkes markedsverdien i salgsprosessen?           2016 vant høyskolelektor Lars Halvor Ova Johnsen stipendet. Han skal skrive om «Hvor går eiendomsmeglingslovens nedre         2015 vant BI […]

Hvorfor er man medlem av NEF – og hva får du ut av det?

[…]dokumentarkiv med oppdaterte standardavtaler og standarddokumenter. Logg inn på www.nef.no/min nef NEF Ung: NEF fokuserer på de unge i bransjen. Er du under 30 år, eiendomsmegler eller eiendomsmeglerfullmektig og medlem i NEF blir du automatisk medlem av NEF Ung. Eiendomsmegleren: 6 ganger i året publiseres fagbladet Eiendomsmegleren som sendes per post til alle medlemmer. Den kan også leses elektronisk her. Pris for ikke medlemmer 930kr per år. Etterutdanning: NEF etterutdanner eiendomsmeglere gjennom skreddersydde og dagsaktuelle kurs med høy faglig kvalitet. Som NEF medlem får du rabatterte priser på kurs. Ønsker du et kurs på ditt kontor stiller NEF juridisk avdeling […]
Read more » Hvorfor er man medlem av NEF – og hva får du ut av det?

Hvorfor NEF-kurs

[…]er kun den beste etterutdanningen god nok! Det er flere grunner til å ta etterutdanningen gjennom NEF: 1. NEF har over 80 års erfaring med utdanning av og etterutdanning for eiendomsmeglere og øvrige ansatte i bransjen 2. NEF utvikler kurs for alle målgrupper innnen eiendomsmeglingsbransjen 3. NEF kurs-program er under kontinuerlig evaluering og utvikling 4. NEF har landets bredeste kursportefølje innen eiendomsmeglingsjus 5. NEF holder kurs over hele landet 6. Deltagelse på NEF-kurs inspirerer og motiverer! 7. Deltagelse på NEF-kurs er nettverksbygging 8. På NEF-kurs har vi diskusjoner på et høyt faglig nivå 9. Økt kompetanse gir økt trygghet og […]

NEF lanserer nye forbrukernettsider – sjekk dine opplysninger

[…]endringene du gjør først blir synlige dagen etterpå, alle data synkroniseres hver natt. Flere adresser? Adressen som presenteres i kartet er gateadressen til kontoret der man arbeider. Vi vet at noen har flere arbeidssteder, for eksempel i filialer noen ganger i uken. Dette har vi dessverre ikke mulighet til å vise. Her er det lurt å velge der man er oftest. Flere på samme adresse Det er kontoradressene som vises i kartet, og mange steder er det flere NEF-medlemmer på samme kontor. Når man trykker på pilen som viser kontoret vil alle NEF-medlemmene ved kontoret vises. Rekkefølgen er random, og […]
Read more » NEF lanserer nye forbrukernettsider – sjekk dine opplysninger

Innlegg: Hva har NEF gjort for deg?

[…]rettferdig fordeling. Vi kunne sikkert gjort enda mer, men husk at mange av oss som er involvert i NEF har jobb ved siden av også. NEF er mye dugnadsarbeid, og det er mange som gjør en fantastisk jobb for fellesskapet. Man kan jo leke med tanken om hvordan bransjen hadde vært om ikke NEF hadde jobbet for eiendomsmeglerne – siden […]

Fordeler ved å være medlem i NEF

[…]m.m NEF-medlemmer kan delta i Gullmeglerkonkurransen Mulighet for å være delegat på NEFs landsmøte (gjelder ikke for NEF Studentmedlemskap) Videre gis medlemmene rabatterte timepriser hos flere advokater som blant annet er eksperter på arbeidsrettsjus Dersom fagansvarlig og flertallet av de øvrige på kontoret er medlem i NEF kan hele kontoret profilere seg med NEF-logo De som ikke er medlem kan ikke bruke MNEF Medlemmene kan ved å engasjere seg i NEFs arbeid lokalt eller sentralt være med å påvirke NEFs viktige arbeid for hele profesjonen Det er mulig å dele kontingenten i 12 rater dersom man ønsker å betale månedlig istedenfor årsbeløp. […]

NEF Ung opprettet

[…]og vi skal jobbe for å holde driftskostnadene lave, sier økonomiansvarlig Carina Elise Godou. NEF Ung og NEF samarbeid -Ambisjonen er å rekruttere medlemmer, som også ønsker å være fullverdig NEF-medlem. På lengre sikt ønsker vi at alle lokalforeninger har en NEF Ung-representant i sine styrer, avslutter NEF Ung-leder, Anders Kløvning. Leder i NEF Ung skal ha møterett i NEF sine styremøter. Samarbeid om å rekruttere flest mulig medlemmer Samkjøre konferanser og ulike aktiviteter Samarbeide om saker som berører begge parters […]

NEF vil ha flere eiendomsmeglerfullmektiger som medlemmer!

[…]bistanden her. Fordelsprogram Det kan være lurt å sjekke ut dine fordeler og besparelser hos NEFs samarbeidspartnere. NEF-fordelsprogram gir deg blant annet svært gunstig tilbud på biler, advokatbistand og forsikring. Les mer om NEF-fordelsprogram her. Flere fordeler I tillegg til nevnte fordeler får du som NEF-medlem magasinet Eiendomsmegleren, tilgang til NEFs ekstranettsider med maler, kontrakter mv., du kan delta i Gullmeglerkonkurransen og du kan benytte deg av NEF-logoen i markedsføringen av deg selg. Les om flere fordeler her. Det er 2800 medlemmer i Norges Eiendomsmeglerforbund, men vi vi gjerne også ha deg inn som […]
Read more » NEF vil ha flere eiendomsmeglerfullmektiger som medlemmer!

NEF med høringsinnlegg om eierseksjonsloven

[…]at man går inn for å videreføre disse i eierseksjonsloven. Kjøperett – foreslås opphevet. NEF støtter forslaget om å oppheve kjøperetten. NEF mener at det ikke lenger er behov for en slik rett. En slik særrett er heller ikke i samsvar med den private eiendomsretten. Esl. § 9 – Seksjoneringsrett for eiere i ikke-seksjonerte bygg. NEF støttet forslaget som er viktig for forbrukerne. Her ivaretas på en god måte både hensynet til den eier som ønsker en seksjonering og den/de andre som hadde grunn til å motsette seg seksjonering. Esl. § 23 – Ervervsbegrensningen. NEF mener prinsipielt at begrensningen bør […]

NEF regelverk

[…]for lokalforeninger  Landsmøtedokumenter, protokoller og måldokument for NEF Regler for bruk av NEFs logo Vedtekter NEF UNG Eksterne sider: Eiendomsmeglingsloven Forskrift om eiendomsmegling Veiledning for markedsføring av […]

Om NEF

[…]et landsomfattende profesjonsforbund for eiendomsmeglere. Forbundet ble stiftet 12. desember 1932. NEF vokser NEF har 2700 medlemmer (september 2022). Alle medlemmene er også tilknyttet én av NEFs ti lokalforeninger. Gjennom Forbundets servicekontor holdes medlemmene løpende orientert om alle spørsmål av interesse for å fremme faglige kvalifikasjoner. Utdanning og politikk Gjennom sin kursavdeling tilrettelegger NEF videre- og etterutdanning for sine medlemmer og resten av eiendomsmeglingsbransjen. NEF utarbeider lærerbøker og deltar også i et faglig råd for Eiendomsmeglerstudiet sammen med Handelshøyskolen BI. NEF engasjerer seg også aktivt i boligpolitikken. NEF er medlem i andre nordiske og internasjonale eiendomsmeglerorganisasjoner, og sitter i flere […]

About Norwegian Association of Real Estate Agents (NEF)

[…]private real estate sold in Norway is done through an real estate agent who is a member of NEF. (MNEF) NEF has 2,800 members (Dec. 2019), all of which are also automatically associated with one of the ten local associations. The Association’s service office keeps members informed about all matters of interest in promoting professional qualifications. Our members are: Real estate agents with a professional education and at least 2 years of practice Persons who have passed a real estate examination administered by the Finance Supervisory Authority (Finanstilsynet). Lawyers licensed to practice real estate Lawyers with 2 years experience and […]
Read more » About Norwegian Association of Real Estate Agents (NEF)

Medlemskap i NEF

[…]året, nyhetsbrev på e-post og NEFs Håndbok. I tillegg har medlemmene egen innlogging på «Min NEF» på www.nef.no med mye faglig og nyttig informasjon, samt oversikt over alle kurs de har deltatt på i regi av NEF og eventuelle andre kurs som er bedt registrert. Mer om medlemsfordelene finnes på www.nef.no. Som medlem av NEF får du rabatterte priser på alle kurs og konferanser arrangert av […]

Ny markedssjef i NEF

[…]fra 1250 til godt over 2800 medlemmer i NEF. Jeg ønsker Kine lykke til med jobben i NEF, avslutter Peter. Vi i NEF ønsker også velkommen til Kine, og lykke til videre Peter! Ønsker du å komme i kontakt med Kine treffer du henne på kine@nef.no eller på […]

Høring om avhendingsloven – NEF med forslag til forbedringer

[…]endringer. Da sikrer vi boligkunder en trygg handel også i fremtiden, sier styreleder i NEF Kurt Buck. NEFs endringsforslag er kort oppsummert: • Forskrifter om krav til autoriserte bygningssakkyndige og innhold i tilstandsrapporter må vedtas i rimelig tid før endringene i avhendingsloven trer i kraft. • Kjøpers egenandel settes til 1 prosent av kjøpesummen. • Den lovfestede egenandelen gjøres ufravikelig i forbrukerkjøp. • Det lovfestes en minsteterskel for når et innendørs arealavvik skal utgjøre en mangel. Med «areal» menes bruksareal (BRA). Rommenes faktiske bruk eller funksjon er uten betydning. Et avvik fra det opplyste arealet på 3 prosent eller høyere, […]
Read more » Høring om avhendingsloven – NEF med forslag til forbedringer

NEF-tilbud: Gratis medlemskap ut 2016 hvis du tegner for 2017 nå!

[…]som eiendomsmegler! Tegner du medlemskap ut 2017 nå, får du kontingenten for 2016 på kjøpet! NEF arbeider for deg: NEF har har bransjens største nettverk og har stor politisk gjennomslagskraft, og arbeider med å sikre best mulig rammevilkår for bransjen. Å være medlem i NEF betyr å ta ansvar for egne rammebetingelser!  NEF arbeider også for å trygge bolighandelen for forbrukerne. Det medfører at NEF-medlemmer i mange sammenhenger er foretrukket av kundene. Du kan lese mer om vårt interessepolitiske arbeid her. I NEF er det alt fra boligmeglere, næringsmeglere, fagansvarlige, daglige ledere, kjedeledere og gründere medlemmer. I tillegg får du gode medlemsfordeler. Se […]
Read more » NEF-tilbud: Gratis medlemskap ut 2016 hvis du tegner for 2017 nå!

Her er innstillingen til det nye NEF-styret!

[…]til nytt styret Valgkomiteen innstiller på at Kurt F. Buck fra Bergen gjenvelges som leder i NEF for de neste to årene. Randi H. Hollingen fra Molde innstilles som nestleder for neste periode. Randi har sittet i NEF-styret i fire år. Som nye styremedlemmer innstiller valgkomiteen: Erlenn Stavnås Ingebrigtsen, Trondheim (varamedlem i dag) Ingvild Aas, Oslo (ny) Trine Dahl, Lørenskog (ny) Brede Sørum, Hamar (ny) Som varamedlemmer til styret for den neste perioden innstilles: Inger-Louise Dølvik, Bodø (ny) Lise Kjelle, Kristiansand (ny) Du finner en presentasjon av alle kandidatene til NEF-styret i […]

Studentmedlemskap i NEF

[…]studentmedlem mottar du nyhetsbrev fra NEF på e-post og du får egen innlogging til «Min NEF» på www.nef.no med mye faglig og nyttig informasjon, blant annet relevant i forbindelse med oppgaveskriving på eiendomsmeglerstudiet. Som studentmedlem i NEF får du også sterkt rabatterte priser på kurs og konferanser arrangert av NEF.   Les mer om studentmedlemskap på […]

NEF ønsker at også overgangsmeglere skal kunne kalle seg «eiendomsmeglere»

[…]når de arbeider i eiendomsmeglingsforetak. Les hele høringsbrevet fra Finanstilsynet her NEF: Bare når arbeider i eiendomsmeglingsforetak NEF er enig i at det er greit å forenkle tittelbruken. Men foreslår i sitt høringssvar at muligheten til å kalle seg «eiendomsmegler» for overgangsmeglere, jurister og advokater begrenses til når de arbeider i eiendomsmeglerforetak. «Vi synes det er mest naturlig at advokaters rett til å benytte tittelen [eiendomsmegler] begrenser seg til advokater som er ansatt i eiendomsmeglingsforetak for å utøve eiendomsmegling. I tillegg til å begrense advokaters rett til å benytte tittelen eiendomsmegler, mener NEF at samme begrensning bør inntas for jurister […]
Read more » NEF ønsker at også overgangsmeglere skal kunne kalle seg «eiendomsmeglere»